Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Installationsvejledning
REACTOR™ 40 KICKER
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Hvis motoren har en dødmandsknap, bør du vide, hvordan du
betjener den i nødstilfælde. Hvis motoren ikke har en
dødmandsknap, skal du montere en, før du installerer
autopilotsystemet.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
• Hvidt litiumfedt
• Vipperør af rustfrit stål (anbefales til saltvandsinstallationer)
• Tynd klud eller lille svamp (til rengøring af indersiden af
vipperøret)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
korrekte skruer.
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Vær opmærksom på varme overflader på køleplade, motor og
magnetventilkomponenter ved brug af disse.
Vær opmærksom på risikoen for at blive fanget i eller komme i
klemme mellem bevægelige dele ved brug af disse.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Se i layoutdiagrammerne for at forstå overvejelserne
vedrørende montering og tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
®
Element Beskrivelse
Manøvrepultstyring
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
Skruenøgler
90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
(til installation af en manøvrepultstyring (ekstraudstyr))
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
Marineforsegler
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere
og betjene autopilotsystemet.
®
Datakabel til
manøvrepultstyring
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (NMEA
0183 Overvejelser om tilslutning, side 7).
NMEA 2000
strømkabel
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer
ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende
NMEA 2000 netværk på din båd.
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til
en 9-16 V DC strømkilde.
NMEA 2000
netværk
Du skal tilslutte manøvrepultstyringen eller
den kompatible Garmin plotter og CCU'en til
et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning, side 3).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af et
grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 6).
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
Vigtige overvejelser
®
ECU
Februar 2019
190-02451-91_0A
Element Beskrivelse
Vigtige overvejelser
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU, side 2).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
ECUstrømkabel
Du skal tilslutte ECU'en til en 12–24 V DCstrømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 3).
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan
nå ECU'en, skal du muligvis bruge kabelforlængelser (sælges separat) (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU,
side 2).
Gashåndtagsaktuator
Gasspjældsaktuatoren styrer motorens
hastighed.
Gasspjældsaktuatorens strømkabel må ikke
skæres af eller forlænges.
Dette diagram viser kun den elektriske
tilslutning til gasspjældsaktuatoren. En
detaljeret installationsvejledning medfølger
sammen med gasspjældsaktuatoren.
Styringsaktuator
Styringsaktuatoren styrer motoren.
Styringsaktuatorens strømkabel må ikke
skæres af eller forlænges.
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i Reactor 40 Kicker
autopilotsystemet. For at opnå den bedste ydeevne skal du
tage højde for nedenstående, når du vælger monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres(Test
af en placering for magnetisk interferens, side 2).
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og af rustfrit materiale eller
messing for at undgå magnetisk interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
• CCU-kablet forbinder CCU'en til ECU'en og er 5 m (16 fod)
langt.
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 5 m (16 fod) fra
ECU'en, kan du få forlængerkabler hos din lokale Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
◦ Dette kabel må ikke klippes over.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Opret en liste over alle passende monteringssteder for
CCU'en.
Velegnede monteringssteder bør ikke være inden for 60 cm
(2 fod) fra følgende:
• Jern
• Magneter
• Højspændingsledninger
• Periodisk kørende pumper, såsom hovedpumper og
bassinpumper
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på monteringsstederne.
2
2 Find midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Test af en placering for magnetisk interferens
Du kan bruge et håndholdt kompas til at teste et monteringssted
for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompas på CCU-monteringsstedet.
2 Flyt kompasset 15 cm (6 tommer) til venstre for placeringen
og derefter 15 centimeter (6 tommer) til højre, hold øje med
nålen, og gør følgende:
• Hvis kompasnålen bevæger sig mere end tre grader under
dette trin, er der magnetisk interferens på stedet. Vælg et
nyt monteringssted, og gentag testen.
• Hvis kompasnålen flytter sig ikke eller flytter sig mindre
end tre grader skal du gå videre til næste trin.
3 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset oven og
neden for monteringsstedet.
4 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset foran og
bag monteringsstedet.
Overvejelser om montering og tilslutning af ECU
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du
selv nødt til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende
skruer ikke egner sig til monteringsfladen.
• ECU'en skal monteres på en placering, hvor den ikke kan
komme under vand eller blive udsat for kraftige vandsprøjt.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan
forlænges, hvis det er nødvendigt (Strømkabelforlængelser,
side 3).
Overvejelser vedrørende montering og tilslutning af
styringsaktuator
• Styringsaktuatoren er monteret i motorens vipperør og bruger
en styrearm og et forbindelsessystem til styringen.
• Hvis du har planer om at bruge dette autopilotsystem på en
båd i saltvand, skal du gennemse overvejelserne vedrørende
saltvand, før du installerer styringsaktuatoren (Overvejelser
vedrørende saltvand, side 2).
• Du kan montere styringsaktuatoren fra begge sider af
vipperøret.
• Du skal montere styringsaktuatoren, før ECU'en monteres
permanent.
• Du kan ikke forlænge det kabel, der forbinder
styringsaktuatoren med ECU'en.
Overvejelser vedrørende saltvand
BEMÆRK
Brug af båden i saltvand medfører, at der dannes rust inde i
vipperøret, selv ved omhyggelig vedligeholdelse. Hvis du
monterer styringsaktuatoren på en båd, der bruges i saltvand,
uden regelmæssig vedligeholdelse, vil bådens styring føles stiv,
og til sidst sætter styringsaktuatoren sig fast. Mekaniske skader
på styringsaktuatoren, der skyldes forsøg på at frigøre en
fastgroet stødstang, er ikke dækket af produktgarantien.
Hvis vipperøret er fremstillet af ulegeret stål, skal du udføre
regelmæssig vedligeholdelse efter hver brug eller mindst to
gange om måneden (Oplysninger om regelmæssig
vedligeholdelse og opbevaring af styringsaktuatoren, side 7).
Mange motorproducenter tilbyder et vipperør af rustfrit stål. Hvis
motoren har et vipperør af ulegeret stål, og du har planer om at
bruge båden i saltvand, skal du om muligt udskifte det lagerførte
vipperør med et vipperør af rustfrit stål. Du kan kontakte din
lokale forhandler eller motorproducent for at få flere oplysninger.
Selv ved montering af styringsaktuatoren i et vipperør af rustfrit
stål skal du, hvis du bruger båden i saltvand, udføre
regelmæssig vedligeholdelse mindst to gange om året
(Oplysninger om regelmæssig vedligeholdelse og opbevaring af
styringsaktuatoren, side 7).
Overvejelser vedrørende montering og tilslutning af
gasspjældsaktuator
• Gasspjældsaktuatoren er monteret inde i motorhuset og er
forbundet med gashåndtaget, der regulerer hastigheden.
• Du skal følge vejledningen, der følger med
gasspjældsaktuatoren, og som indeholder oplysninger om
montering og monteringsdetaljer.
• Du skal montere gasspjældsaktuatoren, før ECU'en monteres
permanent.
• Du kan ikke forlænge det kabel, der forbinder
gasspjældsaktuatoren med ECU'en.
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet, side 6).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Installationsprocedurer
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
Installation af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Detaljeret monteringsvejledning medfølger i produktæsken til
manøvrepultstyringen.
rustfrit materiale eller messing for at undgå magnetisk
interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Installation af ECU'en
Montering af ECU'en
Inden du kan montere ECU'en, skal du vælge et sted og
bestemme den korrekte monteringshardware (Overvejelser om
montering og tilslutning af ECU, side 2).
1 Hold ECU'en i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge ECU'en som skabelon.
Bor
de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
2
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør ECU'en til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
Tilslutning af ECU til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Du skal tilslutte ECU strømkablet direkte til bådbatteriet, hvis det
er muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder
strømkablet med en klemrække eller en anden kilde, forbinde
det gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU strømmen gennem en afbryder
eller omskifter i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at
bruge en korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet
for at forlænge ECU strømkablet.
1 Før den stikterminerede ende af ECU strømkablet til ECU,
men slut den ikke til ECU.
2 Før den stikfri ende af ECU strømkablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges
(Strømkabelforlængelser, side 3).
3 Tilslut den sorte ledning (-) til den negative (-) pol på
batteriet, og tilslut den røde ledning (+) til den positive (+) pol
på batteriet.
4 Først når du har installeret alle de andre
autopilotkomponenter, skal du tilslutte strømkablet til ECU.
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan du bruge
jordingsskruen på huset til at slutte enheden til bådens
vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
BEMÆRK: Hvis du anvender andet monteringsudstyr end de
medfølgende skruer, skal udstyret være af god kvalitet og af
Strømkabelforlængelser
Du kan om nødvendigt forlænge strømkablet ved hjælp af det
passende ledningsmål til forlængelsen.
3
2 Klargør vipperøret på motoren (Klargøring af vipperør,
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Element
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
side 4) .
3 Monter styringsaktuatoren i vipperøret (Montering af
styringsaktuatoren i tiltrøret, side 4) .
4 Monter beslaget på motoren, og forbind det med
styringsaktuatoren (Montering af motorbeslag og
styringsforbindelsesled, side 5) .
Afmontering af rorpindslåsen på motoren
Nogle motorer har en rorpindslås, der gør det muligt at låse
motoren i en bestemt vinkel. Disse låsemekanismer er
unødvendige, når dette autopilotsystem anvendes, og kan
besværliggøre installationen af systemet eller dets ydeevne.
Hvis motoren har en rorpindslås, skal du afmontere den, før du
monterer styringsaktuatoren.
1 Undersøg, om motoren har en rorpindslås.
2 Se om nødvendigt i motorvejledningen, eller kontakt
producenten, for at få instruktioner om afmontering af
rorpindslåsen.
Klargøring af vipperør
på motorbeslaget.
1 Find vipperøret
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 15 fod (4,6 m)
Element
Beskrivelse
Splejsning
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 7 m (23 fod)
2 Vælg en funktion:
• Hvis du ikke har planer om at bruge båden i saltvand, skal
du fortsætte til næste trin.
• Hvis du har planer om at bruge båden i saltvand, skal du
se overvejelserne i forbindelse med brug af
autopilotsystemet i saltvand, før du fortsætter til næste trin
(Overvejelser vedrørende saltvand, side 2) .
3 Fjern om nødvendigt hætterne i begge ender af vipperøret.
4 Brug en lang genstand, f.eks. en skruetrækker, til at skubbe
en klud eller en lille svamp gennem indersiden af vipperøret
for at fjerne løst rust eller snavs.
Montering af styringsaktuatoren i tiltrøret
1 Påfør hvidt litiumfedt på styringsaktuatorens stødstang.
2 Start fra én af siderne, og før styringsaktuatoren ind i tiltrøret.
Element
Beskrivelse
Splejsning
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 11 m (36 fod)
Montering af styringsaktuatoren
1 Fjern om nødvendigt rorpindslåsen på motoren (Afmontering
af rorpindslåsen på motoren, side 4).
4
3 Skru styringsaktuatoren fast på enden af tiltrøret.
4 Drej styringsaktuatoren, indtil stikket vender i den retning, der
passer bedst til din installation.
5 Brug den medfølgende 5 mm unbrakonøgle til at spænde
skruen for at forhindre, at styringsaktuatoren roterer på
tiltrøret.
6 Skub pakningen på den anden ende af styringsaktuatoren,
og drej den med uret for at fastgøre den til tiltrøret.
Montering af motorbeslag og styringsforbindelsesled
Når du har monteret styringsaktuatoren i vipperøret, skal du
montere et beslag på motorhuset og forbinde det med
styringsaktuatoren ved hjælp af et forbindelsesled.
1 Se tabellen for at finde ud af, hvilken type beslag din motor
kræver.
Motormærke eller -type
Påkrævet beslag
Honda
Vertikal
®
Mercury
®
Yamaha
®
Vertikal
Vandret
2 Vælg en funktion:
• Hvis monteringen kræver et lodret beslag, skal du følge
instruktionerne for montering af det lodrette beslag og
forbindelsesleddet (Montering af det lodrette beslag og
forbindelsesled, side 5) .
• Hvis monteringen kræver et vandret beslag, skal du følge
instruktionerne for montering af det vandrette beslag og
forbindelsesleddet (Montering af det vandrette beslag og
forbindelsesled, side 5) .
Montering af det lodrette beslag og forbindelsesled
Du skal bruge det lodrette beslag, når du monterer
styringsaktuatoren på motorer med bolte eller monteringshuller
på motorens styrearm, f.eks. Honda eller Mercury motorer.
1 Placer monteringshullerne eller boltene på styrearmen, så de
flugter med hullerne på beslaget.
2 Fuldfør en handling:
• Hvis motoren har bolte i hullerne, skal du afmontere og
gemme boltene.
• Hvis motoren ikke har bolte i hullerne, skal du købe de
korrekte bolte til hullerne.
Brug
de eksisterende bolte eller købte bolte til at fastgøre
3
beslaget
på styrearmen.
BEMÆRK: Hvis der er tilstrækkelig frirum, så du kan spænde
boltene, efter forbindelsesleddet er samlet, kan det være
nemmere at fastgøre beslaget til motoren, når du har samlet
forbindelsesleddet.
På nogle Mercury motorer kan styrearmen adskilles fra
motoren ved at fjerne boltene. Du skal placere beslaget
mellem styrearmen og motoren, når det fastgøres med
boltene.
4 Skru den sorte gevindbøsning på beslagets gevindstang.
5 Skru forbindelsestappen i enden af styringsaktuatorarmen,
og fastgør den med låsemøtrikken .
6 Kig på diagrammet, og monter afstandsstykkerne,
spændskiverne og ledforbindelsesarmen
på beslaget og
ledforbindelsestappen.
BEMÆRK: Du kan om nødvendigt montere et ekstra sort
afstandsstykke (medfølger) på ledforbindelsestappen for at
hjælpe med at få ledforbindelsesarmen til at flugte.
7 Skru den forsænkede møtrik i enden af beslagets
gevindstang for at fastgøre ledforbindelsesarmen.
8 Skub r-stiften gennem hullet på ledforbindelsestappen for
at fastgøre ledforbindelsesarmen.
Montering af det vandrette beslag og forbindelsesled
Du skal bruge det vandrette beslag, når du monterer
styringsaktuatoren på motorer med bolte eller monteringshuller
på undersiden af rorpinden, f.eks. Yamaha motorer.
1 Find monteringshullerne eller boltene på undersiden af
rorpinden, så de flugter med hullerne på beslaget.
2 Fuldfør en handling:
• Hvis motoren har bolte i hullerne, skal du afmontere og
gemme boltene.
• Hvis motor ikke har bolte i hullerne, skal du købe de
korrekte bolte til hullerne.
3 Brug de eksisterende bolte eller købte bolte til at fastgøre
beslaget
på undersiden af rorpinden.
4
5
6
7
8
BEMÆRK: Hvis der er tilstrækkelig frigang under motoren,
så du kan spænde boltene, efter forbindelsesleddet er
samlet, kan det være nemmere at fastgøre beslaget til
motoren, når du har samlet forbindelsesleddet.
Sæt den sorte spændskive
på beslagets gevindstang, og
fastgør den ved at skrue den sorte gevindbøsning
på.
Skru ledforbindelsestappen
i enden af
styringsaktuatorarmen, og fastgør den med låsemøtrikken .
Monter afstandsstykkerne, spændskiverne og
ledforbindelsesarmen
på beslaget og
ledforbindelsestappen som vist i diagrammet ovenfor.
Skru den forsænkede møtrik
i enden af beslagets
gevindstang for at fastgøre ledforbindelsesarmen.
Skub r-stiften
gennem hullet på ledforbindelsestappen for
at fastgøre ledforbindelsesarmen.
Montering af gasspjældsaktuator
Følg den installationsvejledning til gasspjældsaktuatoren, der
fulgte med dit autopilotsystemet, for at montere aktuatoren og
slutte den til motorens gashåndtag.
5
Tilslutning af CCU
Før stikenden af CCU-kablet til ECU'en, og foretag
tilslutningen.
Tilslutning af drevaktuator og gasspjældsaktuator
Du skal montere drevaktuatoren og gasspjældsaktuatoren på
motoren, før du slutter dem til ECU'en.
1 Før drevaktuatorkablet til drevaktuatoren og til ECU'en, og
sørg for, at kablet er tilstrækkeligt løst til, at motoren kan
dreje helt til bagbord og styrbord.
Dette kabel kan ikke forlænges, så hvis det ikke er langt nok,
skal du flytte ECU'en for evt. at forlænge ECU'ens
strømkabel (Strømkabelforlængelser, side 3).
2 Slut drevaktuatorkablet til drevaktuatoren og til ECU'en.
3 Før gasspjældsaktuatorkablet fra indersiden af motorhuset til
ECU'en, og sørg for, at kablet er tilstrækkeligt løst til, at
motoren kan dreje helt til bagbord og styrbord.
4 Slut gasspjældsaktuatorkablet til ECU'en.
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i
installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000
netværksudbyder er ukendt.
Du kan tilslutte CCU'en og manøvrepultstyringen (ekstraudstyr)
via et eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 6).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, sluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
3
4
5
6
til en
9-12 V DC-strømkilde
via en afbryder .
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler
til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen (ekstraudstyr) eller
til en kompatibel Garmin plotter .
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en .
Slut han- og hunterminatorerne
til begge ender af de
kombinerede T-stik.
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Beslut dig for, hvor CCU'en og manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr)
skal tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000
backbone .
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik side om side.
6
2 På det sted, hvor du planlægger at tilslutte CCU'en, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik
fra
netværket.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
4 Føj et medfølgende T‑stik 3 for CCU'en til NMEA 2000
backbone ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller
backbone-forlængelseskablet.
5 Før det medfølgende dropkabel til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
6 Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.
7 Gentag om nødvendigt trin 2 til 6 for manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) eller en kompatibel Garmin plotter.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til autopilotsystemet
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 7).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
Konfiguration
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Du kan bruge Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen eller en kompatibel Garmin plotter for at
konfigurere autopiloten.
Se den medfølgende konfigurationsvejledning for at få mere at
vide om konfiguration af autopiloten.
Vedligeholdelse
Oplysninger om regelmæssig vedligeholdelse og
opbevaring af styringsaktuatoren
For at sikre, at autopiloten fungerer korrekt, skal du udføre
regelmæssig vedligeholdelse af styringsaktuatoren i hele
sejlsæsonen, og du skal træffe foranstaltninger i forhold til
opbevaring af båden i vintersæsonen.
BEMÆRK
Du skal bruge hvidt litiumfedt, når du smører styringsaktuatoren
i vipperøret. Alle andre typer fedt kan hærde og få aktuatoren til
at sætte sig fast.
• En eller flere gange pr. sæson (afhængig af brug) skal du
afmontere styringsaktuatoren fra vipperøret og udføre disse
handlinger:
◦ Rengør stødstangen på styringsaktuatoren for at fjerne alt
fedt og rust.
◦ Rengør indersiden af vipperøret for at fjerne alt fedt og
rust.
BEMÆRK
Efter rengøring af styringsaktuatoren og vipperøret skal du
påføre hvidt litiumfedt på styringsaktuatorens stødstang, før
du genmonterer den i vipperøret.
• Når du opbevarer båden i vintersæsonen, skal du udføre
disse handlinger:
◦ Drej motoren helt til den ene side, så styringsaktuatorens
stødstang er trukket helt ud af vipperøret.
◦ Rengør den forlængede stødstang, og smør den ind i
hvidt litiumfedt.
Frigørelse af en fastgroet styringsaktuator
BEMÆRK
Hvis styringsaktuatoren sætter sig fast inde i vipperøret, må du
ikke forsøge at tvinge styringsaktuatoren med
påhængsmotorens rorpind eller med en hammer. Hvis
styringsaktuatoren tvinges ved hjælp af rorpinden eller en
hammer, kan det beskadige motoren, stødstangen eller
vipperøret.
1 Afmonter ledforbindelsestappen fra enden af stødstangen på
2
3
4
5
6
7
styringsaktuatoren.
Sæt en skruetrækker eller en anden egnet stang gennem
hullet i enden af styringsaktuatoren.
Drej forsigtigt stødstangen ved hjælp af skruetrækkeren, indtil
den løsner sig og ikke længere sidder fast i vipperøret.
Afmonter styringsaktuatoren fra vipperøret.
Rengør indersiden af vipperøret med et opløsningsmiddel og
en børste til ledningshuller.
Rengør styringsaktuatorens stødstang med et
opløsningsmiddel og en klud.
Påfør hvidt litiumfedt på stødstangen, og genmonter
styringsaktuatoren.
Reservedele
Der fås reservedele til dette autopilotsystem. Kontakt din Garmin
forhandler, eller gå ind på www.garmin.com for at se flere
oplysninger.
Appendiks
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Manøvrepultstyringen medfølger ikke i alle autopilotpakker. Der
skal installeres en manøvrepultstyring i dit autopilotsystem for at
tilslutte NMEA 0183 enheder i overensstemmelse med disse
diagrammer. Hvis du installerer autopiloten uden en
manøvrepultstyring, skal alle NMEA enheder, som du har planer
om at bruge med autopilotsystemet, være sluttet til en
kompatibel Garmin plotter på samme NMEA 2000 netværk som
CCU'en. Se installationsvejledningen til din plotter for at få
oplysninger om NMEA 0183 tilslutning.
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Plotteren har en Tx-port (sender) og en Rx-port (modtager).
• Hver port har 2 ledninger med påskriften A og B ifølge NMEA
0183-konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver
intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på
NMEA 0183-enheden.
• Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed til Rx-porten, så du
kan sende data til denne plotter, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til Tx-porten, så de kan
modtage dataoutput fra denne plotter.
• Se installationsvejledningen for NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- (Tx) og modtageledningen (Rx).
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra plotteren og NMEA 0183-enhederne skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på plotteren. Se NMEA 0183-afsnittet i
brugervejledningen til plotteren for at få flere oplysninger.
• Se brugervejledningen for plotteren for at få vist en liste over
de godkendte NMEA 0183-sætninger, som plotteren
understøtter.
7
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheden til fælles jord.
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183-enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal du tilslutte den til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen og
NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Specifikationer
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Styringsaktuator
Mål (L × B × H)
415 × 90 × 63 mm (16,3 × 3,5 ×
2,5 tommer)
Vægt
1 kg (2,16 lb.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Stål og plast
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
ECU-kabellængde
3 m (9 fod)
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Indgangsspænding (fra ECU) Fra 11,5 til 30 V DC
8
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
CCU
Manøvrepultstyring
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tommer)
059904 ISO-anmodning
Vægt
575 g (20 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellængde
5 m (16 fod)
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
060928 ISO-adressekrav
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
ECU
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
Mål (B×H×D)
175 × 142 × 64,5 mm (6,9 × 5,6 ×
2,5 tommer)
Vægt
680 g (24 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Materiale
Plasthus med kølelegeme af aluminium
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Længde på strømkabel
2,7 m (9 fod)
Indgangsspænding
Fra 11,5 til 30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
Overordnet strømforbrug 1 A (omfatter ikke drevaktuatoren)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
Type
PGN
Beskrivelse
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGNoversigt
NMEA 0183 oplysninger
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Type
Sætning
Send
hdm
Modtag
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
126996 Produktoplysninger
gll
127257 Send/modtag højdedata
rmb
127251 Send/modtag drejehastighed
vhw
Send kun
127250 Fartøjsretning
mwv
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
xte
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
9
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Lav ECU-spænding Niveauet for styringsaktuato- Fortsætter i
rens forsyningsspænding er normal funktion
faldet til under 10 Vdc i mere
end 6 sekunder.
Autopiloten
modtager ikke navigationsdata.
Autopiloten placeret
i hold kurs-tilstand.
Autopiloten modtager ikke
Autopiloten skifter
længere gyldige navigations- til hold kursdata under udførelsen af
tilstand
rutesejlads.
Denne meddelelse vise også,
hvis navigationen stoppes på
en kortplotter, inden
autopiloten deaktiveres.
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen har
mistet forbindelse med
CCU'en.
Lav GHC™ forsyningsspænding
Niveauet for forsyningsspæn- Ikke relevant
dingen er nu under den
værdi, der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.
Fejl: ECUhøjspænding
Niveauet for styringsaktuato- ECU slukkes
rens forsyningsspænding er
steget til over 33,5 Vdc.
Ikke relevant
Fejl: ECU-spænding ECU-spænding er hurtigt
er faldet hurtigt
faldet til under 7,0 Vdc.
Fejlen forsvinder,
når ECUspændingen stiger
til over 7,3 Vdc.
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU slukkes
ECU-temperaturen er steget
til over 100°C (212°F).
Fejl: Mistet kommu- Kommunikationen mellem
nikation mellem
CCU'en og ECU'en har fået
ECU og CCU (når
timeout.
autopiloten er
aktiveret)
Manøvrepultstyringen eller
plotteren bipper,
og autopiloten
skifter til standby.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Honda er et registreret varemærke tilhørende Honda Motor Co., Ltd. og dets
datterselskaber og associerede selskaber. Loctite er et varemærke tilhørende Henkel
Corporation i USA og andre lande. Mercury er et varemærke tilhørende Brunswick
Corporation. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker
tilhørende National Maritime Electronics Association. Yamaha er et varemærke
tilhørende Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising