Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Upute za instalaciju

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Upute za instalaciju
REACTOR™ 40 KICKER
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Ako vaš motor sadrži prekidač za zaustavljanje, trebali biste se
upoznati s njegovim radom radi mogućeg hitnog slučaja. Ako
vaš motor ne sadrži prekidač za zaustavljanje, trebali biste ga
postaviti prije montaže sustava autopilota.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
• Bijelo litijevo mazivo
• Nagibna cijev od nehrđajućeg čelika (preporučuje se za
montažu u slanoj vodi)
• Tanka krpa ili mala spužva (za čišćenje unutrašnjosti nagibne
cijevi)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Pri uporabi pripazite na vruće površine hladnjaka, motora i
elektromagnetskih dijelova.
Pri uporabi čuvajte se opasnosti od prignječenja ili
prikliještenosti pokretnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte kako biste bolje razumjeli preporuke za
montiranje i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
®
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaštitne naočale
Bušilica i nastavci za bušenje
Ključevi
Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili rotirajući alat (za montiranje
opcionalne kontrole kormila)
Kliješta za rezanje žica i krimpanje
Križni i ravni odvijači
Vezice za kabele
Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
Brodsko brtvilo
Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
Element Opis
Kontrola
kormila
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
®
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(NMEA Preporuke za povezivanje uređaja
0183, stranica 8).
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel trebate postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 3).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 6).
®
Veljača 2019
190-02451-91_0A
Element Opis
Važne preporuke
ECU jedinica
CCU jedinica
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 2).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
Kabel
napajanja
ECU jedinice
ECU jedinicu morate priključiti u izvor
napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 4).
Kabel CCU
jedinice
Možda ćete morati koristiti produžne kabele
(prodaju se odvojeno) kako biste ovaj kabel
produžili tako da dosegne ECU jedinicu
(Preporuke za montiranje i povezivanje CCU
jedinice, stranica 2).
Aktuator
regulatora
Aktuator regulatora regulira brzinu motora.
Kabel napajanja aktuatora regulatora ne
može se skratiti niti produljiti.
U ovom nacrtu prikazuju se samo električne
veze za aktuator regulatora. Detaljne upute
za montiranje isporučuju se s aktuatorom
regulatora.
Aktuator
upravljačkog
sustava
Aktuator upravljačkog sustava upravlja
motorom.
Kabel napajanja aktuatora upravljačkog
sustava ne može se skratiti niti produljiti.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota Reactor
40 Kicker. Radi postizanja optimalnih performansi uzmite u
obzir ove preporuke prilikom odabira mjesta za montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu(Testiranje
lokacije na magnetske smetnje, stranica 2).
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
• Vijci za montažu isporučuju se s CCU jedinicom. Ako za
montažu koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od
nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi se izbjegla magnetska
interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
• Kabel CCU jedinice povezuje CCU i ECU jedinice i dugačak
je 5 m (16 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 5 m
(16 ft) od ECU jedinice, produžni kabeli dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Izradite popis svih prikladnih mjesta za montiranje za CCU
jedinicu.
Prikladna mjesta za montiranje ne smiju se nalaziti unutar
60 cm (2 ft) od sljedećeg:
• željeza
• magneta
• visokonaponskih žica
2
• pumpe koje naizmjenično rade poput glavnih pumpi i
pumpi spremnika za ulov
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
bilo kojeg mjesta za montiranje.
2 Odredite središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Testiranje lokacije na magnetske smetnje
Možete upotrijebiti ručni kompas kako biste testirali mjesto
montaže na magnetske smetnje.
1 Držite ručni kompas na mjestu montaže CCU jedinice.
2 Pomaknite kompas šest inča ulijevo od mjesta montaže, a
zatim šest inča udesno, gledajte iglu i odaberite ponašanje:
• Ako se igla kompasa pomakne za više od tri stupnja
tijekom ovog koraka, prisutne su magnetske smetnje.
Odaberite novo mjesto montaže i ponovite test.
• Ako se igla kompasa ne pomakne ili se pomakne za
manje od tri stupnja, nastavite na sljedeći korak.
3 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas iznad i ispod
mjesta montaže.
Ponovite
ovaj postupak pomičući kompas ispred i iza mjesta
4
montaže.
Preporuke za montiranje i povezivanje ECU jedinice
• ECU jedinica može se montirati na ravnoj površini okrenuta u
bilo kojem smjeru.
• Vijci za montažu isporučuju se s ECU jedinicom, no ako
isporučeni vijci ne odgovaraju površini za montiranje, morate
ćete nabaviti druge vijke.
• ECU jedinicu morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljena pod vodu ili izložena izljevima vode.
• Kabel napajanja ECU jedinice povezuje se s akumulatorom
plovila i po potrebi se može produljiti (Produljivanje kabela
napajanja, stranica 4).
Preporuke za montiranje i povezivanje aktuatora
upravljačkog sustava
• Aktuator upravljačkog sustava montira se u nagibnu cijev
motora, a pri upravljanju se služi ručicom za upravljanje i
sustavom polužja.
• Ako ovaj sustav autopilota namjeravate upotrebljavati na
plovilu u slanoj vodi, prije montiranja aktuatora upravljačkog
sustava trebate provjeriti preporuke za slanu vodu
(Preporuke za slanu vodu, stranica 2).
• Aktuator upravljačkog sustava možete montirati s bilo koje
strane nagibne cijevi.
• Aktuator upravljačkog sustava trebate montirati prije trajne
montaže ECU jedinice.
• Ne možete produljiti kabel kojim se povezuju aktuator
upravljačkog sustava i ECU jedinica.
Preporuke za slanu vodu
OBAVIJEST
Ako plovilo upotrebljavate u slanoj vodi, u unutrašnjosti nagibne
cijevi nastat će hrđa, čak i unatoč opreznom održavanju. Ako
montirate aktuator upravljačkog sustava na plovilo koje se
upotrebljava u slanoj vodi, bez redovitog održavanja upravljački
sustav plovila postat će nefleksibilan, a aktuator upravljačkog
sustava s vremenom će zaglaviti. Jamstvo za proizvod ne
obuhvaća mehanička oštećenja aktuatora upravljačkog sustava
uzrokovana pokušajem izvlačenja zaglavljene potisne šipke.
Ako je nagibna cijev načinjena od mekog čelika, trebate obavljati
rutinsko održavanje nakon svake upotrebe ili najmanje dvaput
mjesečno (Informacije o rutinskom održavanju i skladištenju
aktuatora upravljačkog sustava, stranica 7).
Mnogi proizvođači motora nude mogućnost nagibne cijevi od
nehrđajućeg čelika. Ako vaš motor sadrži nagibnu cijev od
mekog čelika, a namjeravate upotrebljavati plovilo u slanoj vodi,
trebate zamijeniti isporučenu nagibnu cijev nagibnom cijevi od
nehrđajućeg čelika ako je ta mogućnost dostupna. Za više
detalja možete se obratiti lokalnom zastupniku ili proizvođaču
motora.
Čak i ako montirate aktuator upravljačkog sustava u nagibnu
cijev od nehrđajućeg čelika, ako upotrebljavate plovilo u slanoj
vodi, trebate obaviti rutinsko održavanje najmanje dvaput
godišnje (Informacije o rutinskom održavanju i skladištenju
aktuatora upravljačkog sustava, stranica 7).
Preporuke za montiranje i povezivanje aktuatora regulatora
• Aktuator regulatora montira se u kućište motora i povezuje se
s regulatorom radi regulacije brzine.
• Za detalje o sklapanju i montiranju slijedite upute isporučene
uz aktuator regulatora.
• Aktuator regulatora trebate montirati prije trajne montaže
ECU jedinice.
• Ne možete produljiti kabel kojim se povezuju aktuator
regulatora i ECU jedinica.
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 6).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Detaljne upute za montiranje nalaze se u kutiji s kontrolom
kormila.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
NAPOMENA: Ako za montažu koristite materijal koji nije
isporučen, on mora biti od nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi
se izbjegla magnetska interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
Montiranje ECU jedinice
Montiranje ECU jedinice
Prije montiranja ECU jedinice odaberite mjesto montaže i
odredite koji vam je alat potreban (Preporuke za montiranje i
povezivanje ECU jedinice, stranica 2).
1 ECU jedinicu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći
je kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za
rupe za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
3 Pričvrstite ECU jedinicu za površinu za montiranje pomoću
odabranog alata.
Priključivanje ECU jedinica pumpe na napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Ako je moguće, kabel napajanja ECU jedinica pumpe spojite
izravno s akumulatorom plovila. Iako se to ne preporučuje,
ukoliko kabel napajanja spajate na blok s priključcima ili drugi
izvor napajanja, kabel morate spojiti preko osigurača od 40 A.
Ako planirate spojiti napajanje ECU jedinica pumpe preko
prekidača strujnog kruga blizu kormila, upotrijebite relej i
kontrolnu žicu odgovarajuće veličine i kontrolnu žicu, umjesto
produljivanja kabela napajanja ECU jedinica pumpe.
1 Dovedite terminirani kraj kabela napajanja ECU jedinica
pumpe s priključkom do ECU jedinica pumpe, ali ga nemojte
spajati s ECU jedinica pumpom.
2 Ogoljeni kraj kabela napajanja ECU jedinica pumpe dovedite
do akumulatora plovila.
Ako kabel nije dovoljno dug, produljite ga (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 4).
3 Spojite crnu žicu (-) i negativni pol (-), te crvenu žicu (+) i
pozitivni pol (+) akumulatora.
Nakon
što montirate sve druge komponente sustava
4
autopilota, priključite kabel napajanja u ECU jedinica jedinicu.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
3
Element
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 13,29 mm² (6 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela odgovarajućeg promjera za čitavu duljinu produljenja.
Do 11 m (36 ft)
Montaža aktuatora upravljačkog sustava
1 Prema potrebi uklonite zabravu ruda na motoru (Uklanjanje
zabrave ruda na motoru, stranica 4).
2 Pripremite nagibnu cijev na motoru (Priprema nagibne cijevi,
stranica 4).
Element
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
Element
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 5,26 mm² (10 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
3 Montirajte aktuator upravljačkog sustava u nagibnu cijev
(Montiranje aktuatora upravljačkog sustava u nagibnu cijev,
stranica 4).
4 Montirajte nosač na motor i povežite ga s aktuatorom
upravljačkog sustava (Montiranje nosača motora i polužja za
upravljanje, stranica 5).
Uklanjanje zabrave ruda na motoru
Neki motori sadrže zabravu ruda kojom možete blokirati motor
pod određenim kutom. Ti mehanizmi za zaključavanje nisu
potrebni ako upotrebljavate ovaj sustav autopilota i mogu
ometati montiranje ili rad sustava. Ako vaš motor sadrži zabravu
ruda, trebate je ukloniti prije montaže aktuatora upravljačkog
sustava.
1 Utvrdite sadrži li vaš motor zabravu ruda.
2 Prema potrebi pogledajte priručnik motora ili se obratite
proizvođaču kako biste dobili upute o uklanjanju zabrave
ruda.
Priprema nagibne cijevi
1 Pronađite nagibnu cijev
na nosaču za montažu motora.
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 4,6 m (15 ft)
Element
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 8,36 mm² (8 AWG)
2 Odaberite opciju:
Osigurač
• Ako plovilo ne namjeravate upotrebljavati u slanoj vodi,
prijeđite na sljedeći korak.
• Ako plovilo planirate upotrebljavati u slanoj vodi, prije
nego što prijeđete na sljedeći korak pogledajte preporuke
za upotrebu ovog sustava autopilota u slanoj vodi
(Preporuke za slanu vodu, stranica 2).
3 Ako je potrebno, uklonite poklopce na oba kraja nagibne
cijevi.
4 Upotrijebite dugački predmet, primjerice odvijač, kako biste u
unutrašnjost nagibne cijevi gurnuli krpu ili malu spužvu i
očistili olabavljenu hrđu ili ostatke.
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 7 m (23 ft)
Montiranje aktuatora upravljačkog sustava u nagibnu cijev
1 Nanesite bijelo litijevo mazivo na potisnu šipku na aktuatoru
upravljačkog sustava.
4
2 Uvedite aktuator upravljačkog sustava u nagibnu cijev s bilo
koje strane.
• Ako se u rupama na motoru ne nalaze vijci, kupite
odgovarajuće vijke za rupe.
3 Pričvrstite nosač za ručicu ruda postojećim ili kupljenim
vijcima.
3 Uvrtanjem gurnite aktuator upravljača do kraja nagibne cijevi.
4 Rotirajte aktuator upravljačkog sustava kako biste priključak
okrenuli u najprikladnijem smjeru za montažu.
5 Priloženim šesterokutnim ključem od 5 mm zategnite vijak
kako biste spriječili zakretanje aktuatora upravljačkog
sustava na nagibnoj cijevi.
6 Gurnite brtvu na drugi kraj aktuatora upravljačkog sustava i
zakrenite je u smjeru kazaljke na satu kako biste je pričvrstili
za nagibnu cijev.
Montiranje nosača motora i polužja za upravljanje
Nakon što montirate regulator upravljačkog sustava u nagibnu
cijev, trebate montirati nosač na tijelo motora i povezati ga s
aktuatorom upravljačkog sustava sa sklopom polužja.
1 Provjerite tablicu kako biste odredili koja je vrsta nosača
potrebna vašem motoru.
Marka ili vrsta motora
Potrebni nosač
Honda
Okomiti
®
Mercury
®
Yamaha
®
Okomiti
Vodoravni
NAPOMENA: Ako imate dovoljno prostora za zatezanje
vijaka nakon sklapanja polužja, možda će vam biti
jednostavnije pričvrstiti nosač za motor nakon sklapanja
polužja.
Na nekim Mercury motorima uklanjanje vijaka omogućuje
odvajanje ručice ruda od motora. Prilikom pričvršćivanja
postavite nosač između ručice ruda i motora.
4 Pričvrstite crni ležaj s navojem na navojnu šipku na
nosaču.
5 Uvrnite pin polužja na vrhu ručice aktuatora upravljačkog
sustava i učvrstite ga samozateznom maticom .
6 Sukladno dijagramu montirajte umetke, podloške i ručicu
polužja
na nosač i pin polužja.
NAPOMENA: Možete montirati dodatni crni umetak
(isporučuje se) na pin polužja ako je potreban za
izravnavanje ručice polužja.
7 Uvrnite uvučenu maticu na vrhu navojne šipke na nosaču
kako biste učvrstili ručicu polužja.
8 Gurnite r-pin kroz rupu na pinu polužja kako biste učvrstili
ručicu polužja.
Montiranje vodoravnog nosača i polužja
Pri montiranju aktuatora upravljačkog sustava na motore s
vijcima ili rupama za montažu na donjoj strani ručice ruda, kao
što su motori Yamaha, trebate upotrijebiti vodoravni nosač.
1 Pronađite rupe za montažu ili vijke na donjoj strani ručice
ruda koje su poravnate s rupama na nosaču.
2 Dovršenje postupka:
• Ako se u rupama na motoru nalaze vijci, uklonite ih i
sačuvajte.
• Ako se u rupama na motoru ne nalaze vijci, kupite
odgovarajuće vijke za rupe.
3 Pričvrstite nosač za donju stranu ručice ruda postojećim ili
kupljenim vijcima.
2 Odaberite opciju:
• Ako je za montažu potreban okomiti nosač, slijedite upute
za montiranje okomitog nosača i polužja (Montiranje
okomitog nosača i polužja, stranica 5).
• Ako je za instalaciju potreban vodoravni nosač, slijedite
upute za montiranje vodoravnog nosača i polužja
(Montiranje vodoravnog nosača i polužja, stranica 5).
Montiranje okomitog nosača i polužja
Pri montiranju aktuatora upravljačkog sustava na motore s
vijcima ili rupama za montažu na ručici ruda motora, kao što su
motori Honda ili Mercury, trebate upotrijebiti okomiti nosač.
1 Pronađite rupe za montažu ili vijke na ručici ruda motora koje
su poravnate s rupama na nosaču.
2 Dovršenje postupka:
• Ako se u rupama na motoru nalaze vijci, uklonite ih i
sačuvajte.
NAPOMENA: Ako ispod motora imate dovoljno prostora za
zatezanje vijaka nakon sklapanja polužja, možda će vam biti
jednostavnije pričvrstiti nosač za motor nakon sklapanja
polužja.
4 Postavite crni podložak na navojnu šipku na nosaču i
učvrstite ga uvrtanjem na crni ležaj s navojem .
5 Uvrnite pin polužja na vrhu ručice aktuatora upravljačkog
sustava i učvrstite ga samozateznom maticom .
5
6 Sukladno gornjem dijagramu montirajte umetke, podloške i
na nosač i pin polužja.
ručicu polužja
7 Uvrnite uvučenu maticu na vrhu šipke s navojem na
nosaču kako biste učvrstili ručicu polužja.
8 Gurnite r-pin kroz rupu na pinu polužja kako biste učvrstili
ručicu polužja.
Montaža aktuatora regulatora
Slijedite upute za montažu aktuatora regulatora isporučene
uz sustav autopilota kako biste montirali aktuator i povezali
ga s regulatorom motora.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Spojite tri T-priključka jedan uz drugi.
Povezivanje CCU jedinice
Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do ECU jedinice i
spojite ih.
Povezivanje pogonskog aktuatora i aktuatora
regulatora
Prije povezivanja pogonskog aktuatora i aktuatora regulatora s
ECU jedinicom, trebate ih montirati na motor.
1 Dovedite kabel pogonskog aktuatora do pogonskog aktuatora
i do ECU jedinice, pri čemu kabel mora biti dovoljno labav da
bi se motor potpuno mogao okrenuti lijevo i desno.
Budući da se taj kabel ne može produljiti, ako nije dovoljno
dugačak, trebate premjestiti ECU jedinicu i prema potrebi
produljiti kabel napajanja ECU jedinice (Produljivanje kabela
napajanja, stranica 4).
2 Povežite kabel pogonskog aktuatora s pogonskim
aktuatorom i ECU jedinicom.
3 Dovedite kabel aktuatora regulatora iz unutrašnjosti kućišta
motora do ECU jedinice, pri čemu kabel mora biti dovoljno
labav da bi se motor potpuno mogao okrenuti lijevo i desno.
4 Povežite kabel aktuatora regulatora s ECU jedinicom.
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
OBAVIJEST
Ako se povezujete s postojećom NMEA 2000 mrežom,
pronađite kabel napajanja NMEA 2000. Samo je jedan kabel
napajanja NMEA 2000 potreban za pravilan rad NMEA 2000
mreže.
Ako proizvođač postojeće NMEA 2000 mreže nije poznat,
prilikom montaže potrebno je postaviti NMEA 2000 izolator
(010-11580-00).
CCU jedinicu i opcionalnu kontrolu kormila možete povezati
putem postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne
postoji NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota, stranica 6).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje " Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
6
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja
3
4
5
6
u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc
pomoću sklopke .
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel
spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila (opcionalno) ili
kompatibilnim Garmin ploterom .
Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom .
Spojite muški i ženski terminator
na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Odredite mjesto na kojem ćete CCU jedinicu i kontrolu
kormila (opcionalno)
priključiti na osnovni sklop NMEA
2000 mreže .
OBAVIJEST
Pri podmazivanju aktuatora upravljačkog sustava u nagibnoj
cijevi trebate upotrebljavati bijelo litijevo mazivo. Sve ostale
vrste maziva mogu se stvrdnuti i uzrokovati zaglavljivanje
aktuatora.
• Jednom ili više puta u sezoni (ovisno o upotrebi) trebate
ukloniti aktuator upravljačkog sustava iz nagibne cijevi i
obaviti sljedeće radnje:
◦ Očistite potisnu šipku na aktuatoru upravljačkog sustava
kako biste uklonili sve mazivo i hrđu.
◦ Očistite unutrašnjost nagibne cijevi kako biste uklonili sve
mazivo i hrđu.
OBAVIJEST
Nakon što očistite aktuator upravljačkog sustava i nagibnu
cijev, nanesite bijelo litijevo mazivo na potisnu šipku na
aktuatoru upravljačkog sustava prije nego što ga ponovno
montirate u nagibnu cijev.
2 Na mjestu na koje želite priključiti CCU jedinicu odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka
s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za CCU jedinicu osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel
dovedite do CCU jedinice i donje
strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na CCU jedinicu i T-priključak.
Po potrebi korake od 2 do 6 ponovite za kontrolu kormila
(opcionalno) ili kompatibilan Garmin ploter.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (NMEA Preporuke za povezivanje uređaja
0183, stranica 8).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Konfiguracija
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila ili kompatibilnom Garmin ploteru koriste se za
konfiguriranje autopilota.
Više informacija o konfiguriranju autopilota potražite u
isporučenom vodiču kroz konfiguriranje.
Održavanje
Informacije o rutinskom održavanju i skladištenju
aktuatora upravljačkog sustava
Radi ispravnog rada autopilota trebate redovito rutinski održavati
aktuator upravljačkog sustava tijekom cijele sezone plovidbe i
poduzeti mjere opreza pri skladištenju plovila izvan sezone.
• Pri skladištenju plovila izvan sezone trebate obaviti sljedeće
radnje:
◦ Motor potpuno okrenite na jednu stranu kako bi se potisna
šipka na aktuatoru upravljačkog sustava potpuno izvukla
iz nagibne cijevi.
◦ Očistite izvučenu potisnu šipku i nanesite bijelo litijevo
mazivo.
Izvlačenje zaglavljenog aktuatora upravljačkog
sustava
OBAVIJEST
Ako aktuator upravljačkog sustava zapne u nagibnoj cijevi, ne
smijete prisilno pokušavati izvući aktuator upravljačkog sustava
vanjskim rudom ili čekićem. Prisilno izvlačenje aktuatora
upravljačkog sustava rudom ili čekićem može oštetiti motor,
potisnu šipku ili nagibnu cijev.
1 Uklonite pin polužja iz vrha potisne šipke na aktuatoru
2
3
4
5
6
7
upravljačkog sustava.
Umetnite odvijač ili drugu odgovarajuću šipku kroz otvor na
kraju aktuatora upravljačkog sustava.
Pažljivo rotirajte potisnu šipku odvijačem sve dok ne olabavi i
oslobodi se iz nagibne cijevi.
Uklonite aktuator upravljačkog sustava iz nagibne cijevi.
Očistite unutrašnjost nagibne cijevi otapalom i žičanom
četkom.
Očistite potisnu šipku na aktuatoru upravljačkog sustava
otapalom i krpom.
Nanesite bijelo litijevo mazivo na potisnu šipku i ponovno
montirajte aktuator upravljačkog sustava.
Zamjenski dijelovi
Za ovaj sustav autopilota dostupni su zamjenski dijelovi. Za više
pojedinosti obratite se zastupniku tvrtke Garmin ili idite na webmjesto www.garmin.com.
Dodatak
NMEA 0183 – dijagrami za povezivanje
Kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima autopilota.
Kako biste NMEA 0183 uređaje mogli montirati prema ovim
dijagramima, kontrola kormila mora biti montirana sa sustavom
autopilota. Ako autopilot montirate bez kontrole kormila, svi
NMEA uređaji koje planirate koristiti sa sustavom autopilota
moraju biti povezani s kompatibilnim Garmin ploterom na istoj
NMEA 2000 mreži kao i CCU jedinica. Informacije o povezivanju
s NMEA 0183 mrežom potražite u uputama za montažu plotera.
7
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja 0183
• Ploter sadrži jedan Tx priključak (za odašiljanje) i jedan Rx
priključak (za prijem).
• Svaki priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki RX
priključak za unos podataka u ovaj ploter i do tri NMEA 0183
uređaja paralelno u TX priključak za prijem izlaznih podataka
s ovog plotera.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s plotera i NMEA 0183 uređaja mora biti
priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na ploteru. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku plotera u odjeljku o NMEA 0183
uređaju.
• Popis odobrenih NMEA 0183 poruka koje ploter podržava
pogledajte u korisničkom priručniku plotera.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
Samo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), morate ga spojiti s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijelu žicu (Tx/B) kontrole kormila ne
smijete ni s čim spajati.
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
Bijela – nespojena
N/A
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica uređaja i
NMEA 0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko
uzemljenje.
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
Izvor napajanja 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj s dvije žice
za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 2000
sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
8
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
NMEA 0183 – kompati­
bilan uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NMEA 2000 PGN – informacije
CCU
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
Specifikacije
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
Aktuator upravljačkog sustava
126996 Podaci o proizvodu
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Dimenzije (D × Š × V)
415 × 90 × 63 mm (16,3 × 3,5 × 2,5 in)
Težina
1 kg (2,16 lb)
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
128259 Brzina kroz vodu
Materijal
Čelik i plastika
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Duljina kabela ECU jedinice
3 m (9 ft)
129283 Pogreška unakrsnog traga
Samo prijem
Ulazni napon (iz ECU jedinice) Od 11,5 do 30 Vdc
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
CCU jedinica
127258 Magnetska varijacija
129284 Navigacijski podaci
130306 Podaci o vjetru
Kontrola kormila
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
575 g (20 oz)
059904 ISO zahtjev
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
060928 ISO upućivanje reklamacije
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
Duljina kabela CCU jedinice 5 m (16 ft)
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
ECU jedinica
129284 Navigacijski podaci
Dimenzije (Š × V × D)
175 × 142 × 64,5 mm (6,9 × 5,6 × 2,5 in)
Težina
680 g (24 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Materijal
Plastično kućište s aluminijskim hladnjakom
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Duljina kabela napajanja 2,7 m (9 ft)
Ulazni napon
Od 11,5 do 30 Vdc
Osigurač
40 A, s plosnatim kontaktima
Potrošnja energije
1 A (bez pogonskog aktuatora)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Navigacija: podaci o ruti/točki
130306 Podaci o vjetru
130576 Status malog plovila
NMEA 0183 – informacije
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim sa
standardom NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183
poruke.
9
Vrsta
Poruka
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
Odašiljanje
hdm
Prijem
wpl
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
gga
grme
gsa
gsv
rmc
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
bod
bwc
dtm
gll
Honda registrirani je trgovački znak tvrtke Honda Motor Co., Ltd. i njezinih podružnica.
Loctite zaštitni je znak tvrtke Henkel Corporation u SAD-u i drugdje. Mercury trgovački
je znak tvrtke Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000
trgovački su znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine
Electronics Association). Yamaha trgovački je znak tvrtke Yamaha Motor Corporation.
®
®
rmb
vhw
mwv
®
xte
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci
Uzrok
Reakcija
autopilota
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja aktuatora
upravljačkog sustava pao je
ispod 10 Vdc dulje od
6 sekundi.
Normalno
nastavlja s radom
Autopilot ne prima
Autopilot više ne prima
Autopilot prelazi
navigacijske podatke. valjane navigacijske podatke na držanje smjera
Autopilot drži smjer. prilikom izvođenja manevra
Ruta do.
Ova se poruka također
prikazuje ako se navigacija
zaustavi na ploteru prije
deaktivacije autopilota.
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila je
vezu s CCU jedinicom.
Nizak napon
napajanja sustava
GHC™
Napon napajanja pao je
N/A
ispod vrijednosti određene u
izborniku alarma za nizak
napon.
Pogreška: visok
napon u kontrolnoj
jedinici ECU
Napon napajanja aktuatora
upravljačkog sustava
povećao se na više od
33,5 Vdc
ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: napon u
kontrolnoj jedinici
ECU je naglo pao
Napon u kontrolnoj jedinici
ECU naglo je pao ispod
7,0 Vdc.
Pogreška nestaje
kada se napon
ECU jedinice
poveća na više
od 7,3 Vdc.
Pogreška: visoka
temperatura u
kontrolnoj jedinici
ECU
Temperatura u kontrolnoj
jedinici ECU porasla je na
više od 100 °C (212 °F).
ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: komunika- Istekla je komunikacija
cija između kontrolnih između CCU i ECU jedinice.
jedinica ECU i CCU
je prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
®
®
N/A
Kontrola kormila
ili ploter oglašava
zvučni signal i
autopilot prelazi u
stanje mirovanja.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising