Garmin | Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Asennusohjeet
REACTOR™ 40 MECHANICAL
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, hanki
sopivanlaiset ruuvit itse.
Sähkö- ja datakaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Varo jäähdytyslevyn, moottorin ja solenoidin osien kuumia
pintoja käytön aikana.
Varo käytön aikana liikkuvien osien aiheuttamaa puristumis- tai
juuttumisriskiä.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
HUOMAUTUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja veneen ohjauksesta sekä
sähköjärjestelmistä.
Kohde Kuvaus
Ohjausnäyttö
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot helpottavat kiinnityksessä ja liitännässä
huomioitavien asioiden hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien
automaattiohjausten mukana. Jos asennat
automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on
liitettävä automaattiohjausjärjestelmän
määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA
2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
®
Ohjausnäytön
datakaapeli
Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (NMEA
Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä,
sivu 8).
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkkoa. Älä asenna tätä
kaapelia, jos veneessä on jo NMEA 2000
verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä, sivu 4).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 7).
®
Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
• suojalasit
• pora ja poranteriä
• 90 mm:n (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha (valinnaisen
ohjausnäytön asennusta varten)
• katkaisupihdit/lankaraappa
• risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
• nippusiteitä
• vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
Tärkeää huomioitavaa
®
ECU
Huhtikuu 2019
190-02317-77_0B
Kohde Kuvaus
CCU
Tärkeää huomioitavaa
Osakaavio
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 3).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia häiriöitä.
Yhden ruorin kaavio
ECU-virtajohto ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista
johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
CCU-kaapeli
Jos haluat jatkaa kaapelia, jotta se ulottuu
ECU-osaan, tarvitset ehkä jatkokaapeleita
(myydään erikseen) (Huomioitavaa valittaessa
CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 3).
Tämä kaapeli on liitettävä hälytykseen ja
Shadow Drive™ anturiin.
HUOMAUTUS: Shadow Drive anturi on
valinnainen, ja se myydään erikseen
Ohjausyksikkö Tämä kaavio sisältää ainoastaan ohjausyksikön (myydään erikseen) sähköliitännät. Yksityiskohtaiset asennusohjeet toimitetaan ohjausyksikön mukana.
Jos olet hankkinut Garmin ohjausyksikön, se
sisältää tarvittavat virta- ja palautekaapelit.
Ohjausyksikön Ohjausyksikön virtajohtoa ei saa katkaista tai
virta- ja palau- jatkaa. Jos automaattiohjausta käytetään
tekaapelit
muulla kuin yhtiön Garminmyymällä ohjausyksiköllä, on käytettävä ohjausyksikön
virtajohtoa (myydään erikseen) (Liittäminen
nykyiseen ohjausyksikköön, sivu 5).
Jos automaattiohjausta käytetään solenoidiohjausyksiköllä, on käytettävä solenoidivirtajohtoa (myydään erikseen) (Liittäminen solenoidiohjausyksikköön, sivu 5).
Jos käytät automaattiohjausta muulla kuin
yhtiön Garmin myymällä ohjausyksiköllä tai
solenoidiohjausyksiköllä, sinun on
asennettava myös yhtiön Garmin peräsimen
palauteanturi (suositus) tai liitettävä olemassa
oleva peräsimen palauteanturi sille tarkoitetulla kaapelilla (myydään erikseen) (Ohjausyksikön asennus, sivu 5).
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on asennettava
ensisijaisen ohjauksen lähelle (Hälyttimen
asentaminen, sivu 6).
Shadow Drive
anturin liitäntä
(valinnainen)
Shadow Drive anturi on valinnainen
lisävaruste ainoastaan veneisiin, joissa on
hydraulinen ohjausjärjestelmä (Shadow Drive
anturin asentaminen, sivu 6).
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Kohde Kuvaus
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten samaan
NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
12 24 Vdc:n
akku
ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen.
Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean paksuista
johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan yläpuolella
pysyvään paikkaan lähelle veneen keskikohtaa
mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 3).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia
häiriöitä.
Ohjausyksikkö
Ohjausyksikön virtajohtoa ei saa katkaista tai
jatkaa.
Jos automaattiohjausta käytetään muulla kuin
yhtiön Garminmyymällä ohjausyksiköllä, on
käytettävä ohjausyksikön virtajohtoa (myydään
erikseen) (Liittäminen nykyiseen ohjausyksikköön,
sivu 5).
Jos automaattiohjausta käytetään solenoidiohjausyksiköllä, on käytettävä solenoidivirtajohtoa
(myydään erikseen) (Liittäminen solenoidiohjausyksikköön, sivu 5).
ECU
NMEA
2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000 verkkoon
mukana toimitetuilla T-liittimillä (Huomioitavaa
NMEA 2000 liitännän yhteydessä, sivu 4).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 7).
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
2
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on Reactor 40 Mechanical
automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi. Huomioi
nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla (Sijainnin
testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen, sivu 3).
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan ECU-osaan ja on 5 metriä (16
jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
ECU-osasta, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta
Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista CCU-osan sopivista asennuspaikoista.
Sopivien asennuspaikkojen on oltava yli 60 cm:n (2 jalan)
päässä seuraavista:
• rauta
• magneetit
• suurjännitejohdot
• ajoittain käyvät pumput, kuten pääpumput ja
saaliskalasumpun pumput.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 metrin (5 jalan) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen
Voit testata kiinnityspaikan magneettisten häiriöiden varalta
kannettavalla kompassilla.
1 Pitele kompassia CCU-osan asennuspaikassa.
2 Siirrä kompassia kuusi tuumaa paikasta vasemmalle ja sen
jälkeen saman verran oikealle. Tarkkaile neulaa ja valitse
toiminto:
• Jos kompassineula liikkuu tässä vaiheessa yli kolme
astetta, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse uusi
asennuspaikka ja toista testi.
• Jos kompassineula ei liiku tai se liikkuu alle kolme astetta,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
3 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
ylä- ja alapuolella.
4 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
etu- ja takapuolella.
Huomioitavaa valittaessa ECU-osan kiinnityspaikkaa
• ECU-osan voi asentaa tasaiselle pinnalle mihin tahansa
suuntaan.
• ECU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on
ehkä hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnityspinnalle.
• ECU-osa on kiinnitettävä enintään 0,5 metrin (19 tuuman)
päähän ohjausyksiköstä.
◦ ECU-osasta ohjausyksikköön meneviä kaapeleita ei voi
jatkaa.
• ECU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden
alle tai altistuu pesulle.
• ECU-osan virtajohto kytketään akkuun, ja sitä voi jatkaa
tarvittaessa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
Huomioitavaa valittaessa ohjausyksikön kiinnityspaikkaa
• Jos veneeseen ei ole vielä asennettu yhteensopivaa
ohjausyksikköä, sen voi ostaa erikseen. Kokeneen
asiantuntijan on asennettava se, jotta veneen ohjaus toimii
oikein.
• Ohjausyksikkö on asennettava, ennen kuin ECU-osa
asennetaan pysyvästi.
• Ohjausyksikköön liitettyjä kaapeleita ei voi jatkaa.
• Jos käytät valmiina olevaa ohjausyksikköä (jonka myyjä ei
ole Garmin), käytä ohjausyksikön virtajohtoa (myydään
erikseen), jotta ohjausyksikköä voi käyttää
automaattiohjausjärjestelmän kanssa (Liittäminen nykyiseen
ohjausyksikköön, sivu 5).
◦ Ohjausyksikön virtajohtoa ei saa jatkaa.
• Jos käytät solenoidiohjausyksikköä, käytä
solenoidivirtajohtoa (myydään erikseen), jotta
solenoidiohjausyksikköä voi käyttää
automaattiohjausjärjestelmän kanssa (Liittäminen
solenoidiohjausyksikköön, sivu 5).
◦ Solenoidivirtajohtoa ei saa jatkaa.
• Jos käytät ohjausyksikköä, jonka myyjä ei ole Garmin,
asenna myös peräsimen palauteanturi, kuten Garmin GRF™
10, tai kytke nykyiseen peräsimen palauteanturiin peräsimen
palauteanturikaapelilla (myydään erikseen).
HUOMAUTUS: Reactor 40 Mechanical automaattiohjaus on
yhteensopiva vain tavallisen, potentiometrityyppisen
peräsimen palauteanturin kanssa, jossa on kolme liitintä.
Järjestelmä ei toimi taajuusperustaisen peräsimen
palauteanturin kanssa.
Huomioitavaa kiinnitettäessä Shadow Drive anturia
HUOMAUTUS: Shadow Drive anturi on laite, joka asennetaan
veneen hydraulisiin ohjauslinjoihin. Se havaitsee, kun siirryt
manuaaliseen ohjaukseen, ja keskeyttää veneen
automaattiohjauksen. Se on valinnainen lisävaruste ainoastaan
veneisiin, joissa on hydraulinen ohjausjärjestelmä.
• Shadow Drive anturi on asennettava mahdollisimman
suoraan vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.
• Shadow Drive anturi on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista materiaaleista tai
laitteista, kuten kaiuttimista ja sähkömoottoreista.
• Shadow Drive anturi on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.
• Shadow Drive anturi on asennettava alemmas kuin alin ruori,
mutta ylemmäs kuin pumppu.
• Shadow Drive anturia ei saa liittää suoraan ruorin takana
olevaan liittimeen. Ruorin liittimen ja Shadow Drive anturin
välillä on oltava letkua.
• Shadow Drive anturia ei saa liittää suoraan hydraulisen linjan
T-liittimeen. T-liittimen ja Shadow Drive anturin välillä on
oltava letkua.
3
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja Shadow Drive anturin
välillä ei saa olla T-liitintä.
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive anturi on
asennettava pumpun ja ylempään ja alempaan ruoriin
johtavan hydraulisen T-liitännän välille, lähemmäs ruoria kuin
T-liitäntää.
• Shadow Drive anturi on asennettava joko tyyrpuurin
puoleiseen ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen
ohjauslinjaan.
Shadow Drive anturia ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 7).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Asennustoimet
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
Ohjausnäytön asennus
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat ohjausnäytön
pakkauksessa.
ECU-asennus
ECU-osan asentaminen
Määritä ennen ECU-osan asennusta asennuspaikka ja sopivat
asennustarvikkeet (Huomioitavaa valittaessa ECU-osan
kiinnityspaikkaa, sivu 3).
1 Pidä ECU-osaa kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä ECU-osaa
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä ECU-osa kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
ECU osan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
ECU osan virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot ohjata ECU osan virtajohdon ruorin lähellä olevan
katkaisimen tai kytkimen kautta, älä jatka ECU virtajohtoa, vaan
käytä sopivan kokoista relettä ja ohjausjohdinta.
1 Ohjaa ECU virtajohdon liitinpää ECU osaan, mutta älä liitä
sitä ECU osaan.
2 Ohjaa ECU virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos johto ei ole tarpeeksi pitkä, sitä voi jatkaa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 4).
3 Liitä musta johdin (-) akun miinusnapaan (-) ja punainen
johdin (+) akun plusnapaan (+).
4 Kun olet asentanut kaikki muut automaattiohjauksen osat,
liitä virtajohto ECU osaan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
Kuvaus
Sulake
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin
mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava
laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät
aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
Kohde
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
4
Kohde
Kuvaus
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kohde
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
Kohde
Garmin ohjausyksikön asentaminen
Asenna ja liitä Garmin ohjausyksikkö peräsimen ohjaukseen
ja automaattiohjausjärjestelmään sen mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaisesti.
Liittäminen nykyiseen ohjausyksikköön
Sinun on asennettava ohjausyksikön virtajohto, jos aiot käyttää
ohjausyksikköä, jonka myyjä ei ole Garmin, Reactor 40
Mechanical automaattiohjauksen kanssa. Johto myydään
erikseen.
Nämä ohjeet eivät koske solenoidiohjausyksikköä (Liittäminen
solenoidiohjausyksikköön, sivu 5).
1 Asenna veneeseen tarvittaessa ohjausyksikkö sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Jos
ohjausyksikössä on kiinni kaapeleita, irrota ne.
2
3 Kysy ohjausyksikön valmistajalta lisätietoja ohjausyksikön
liitännöistä.
Liitä
ohjausyksikön virtajohto (ei mukana) ohjausyksikköön
4
taulukossa olevien johtojen värien ja toimintojen mukaisesti.
Ohjausyksikön virtajohtoa ei saa jatkaa.
8 tuumaa (20,3 cm)
Johdon väri Toiminto
Enintään 7 m (23 jalkaa)
Punainen
Ohjausyksikön plusnapa (+)
Musta
Ohjausyksikön miinusnapa (-)
Sininen
Kytkimen virta (katkaise ja teippaa tämä johto, jos
ohjausyksikössä ei ole kytkintä)
Valkoinen
Kytkimen maadoitus (katkaise ja teippaa tämä johto,
jos ohjausyksikössä ei ole kytkintä)
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Garmin peräsimen palauteanturin asentaminen
Jos olet asentanut ohjausyksikön, jonka toimittaja on Garmin,
saat peräsimen palautetiedot siltä, joten et tarvitse erillistä
peräsimen palauteanturia. Jos liität automaattiohjausta
ohjausyksikköön, jonka ohjausyksikön myyjä ei ole Garmin,
sinun on asennettava myös peräsimen palauteanturi, kuten GRF
10 (myydään erikseen).
Liitä GRF peräsimen palauteanturi peräsimen ohjaukseen ja
automaattiohjausjärjestelmään mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti.
Ohjausyksikön asennus
Ohjausyksikkö (myydään erikseen) on liitettävä peräsimen
ohjaukseen, jotta Reactor 40 Mechanical automaattiohjaus voi
ohjata venettä. Kun ostat ohjausyksikön, jonka myyjä on
Garmin, sen mukana on oikeat kaapelit, liittimet ja ohjeet.
Jos veneeseen on jo asennettu ohjausyksikkö, voit muuntaa sen
käytettäväksi automaattiohjausjärjestelmän kanssa
ohjausyksikön virtajohdolla (myydään erikseen).
Jos liität automaattiohjausjärjestelmän ohjausyksikköön, jonka
myyjä ei ole Garmin, sinun on hankittava myös peräsimen
palautetiedot asentamalla ja liittämällä Garmin peräsimen
palautetunnistin (suositus) tai liittämällä veneen nykyiseen
peräsimen palauteanturiin peräsimen palautekaapelilla
(myydään erikseen).
5 Liitä ohjausyksikön virtajohto ECU-osaan.
Liittäminen solenoidiohjausyksikköön
Sinun on asennettava solenoidivirtajohto, jos aiot käyttää
solenoidiohjausyksikköä Reactor 40 Mechanical
automaattiohjausjärjestelmän kanssa. Johto myydään erikseen.
Nämä ohjeet koskevat ainoastaan solenoidiohjausyksiköitä.
1 Asenna veneeseen tarvittaessa solenoidiohjausyksikkö sen
mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
2 Jos solenoidiohjausyksikössä on kiinni kaapeleita, irrota ne.
3 Kysy solenoidiohjausyksikön valmistajalta lisätietoja
ohjausyksikön liitännöistä.
4 Liitä solenoidivirtajohto (ei mukana) solenoidiohjausyksikköön
kaavion ja taulukoiden mukaisesti.
Solenoidivirtajohdon pituus on 0,8 m (2,6 jalkaa), ja sitä ei
saa jatkaa.
+
‐
+
‐
+
‐
5
Kohde Kuvaus
Solenoidivirtajohto
Huomautuksia
5 Liitä peräsimen palautekaapeli ECU-osaan.
Myydään erikseen.
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ECU-osaan ja liitä se
Tyyrpuurin solenoidi
Valkoinen/musta Liitä paapuurin miinusnapaan (-).
pumppuun.
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen, sivu 6).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
3 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään ruskeat ja mustat
johtimet paikkaan, johon aiot asentaa Shadow Drive anturin
(Shadow Drive anturin asentaminen, sivu 6) (valinnainen).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Jos et aio asentaa Shadow Drive anturia, katkaise ja teippaa
ruskea ja musta johto.
Sininen
Shadow Drive anturin asentaminen
Paapuurin solenoidi
Ohitussolenoidi
Tätä ei ehkä ole kaikissa järjestelmissä.
Lisäohjausjärjestelmä Tätä ei ehkä ole kaikissa järjestelmissä.
Johto Väri
Kuvaus
Punainen
Liitä tyyrpuurin solenoidin plusnapaan (+).
Valkoinen/
punainen
Liitä tyyrpuurin miinusnapaan (-).
Musta
Liitä paapuurin solenoidin plusnapaan (+).
Liitä ohitussolenoidin plusnapaan (+).
Katkaise ja teippaa tämä johto, jos ohitussolenoidia ei ole.
Valkoinen/
sininen
Liitä ohitussolenoidin miinusnapaan (-).
Katkaise ja teippaa tämä johto, jos ohitussolenoidia ei ole.
-
Lisäohjauksen tyyrpuurin plusnapa (+)
(jos on).
-
Lisäohjauksen paapuurin plusnapa (+)
(jos on).
-
Lisäohjauksen ohituksen plusnapa (+) (jos
on).
-
Lisäohjauksen miinusnapa (-) (jos on).
5 Liitä solenoidivirtajohto ECU-osaan.
Garmin peräsimen palauteanturin asentaminen
Jos olet asentanut ohjausyksikön, jonka toimittaja on Garmin,
saat peräsimen palautetiedot siltä, joten et tarvitse erillistä
peräsimen palauteanturia. Jos liität automaattiohjausta
ohjausyksikköön, jonka ohjausyksikön myyjä ei ole Garmin,
sinun on asennettava myös peräsimen palauteanturi, kuten GRF
10 (myydään erikseen).
Liitä GRF peräsimen palauteanturi peräsimen ohjaukseen ja
automaattiohjausjärjestelmään mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti.
Liittäminen nykyiseen peräsimen palauteanturiin
Jos olet liittänyt automaattiohjauksen ohjausyksikköön, jonka
myyjä ei ole Garmin, ja aiot liittää peräsimen palauteanturiin,
jonka myyjä ei ole Garmin, sinun on liitettävä anturi peräsimen
palautekaapelilla Reactor 40 Mechanical automaattiohjaukseen.
Johto myydään erikseen.
HUOMAUTUS: Reactor 40 Mechanical automaattiohjaus on
yhteensopiva vain tavallisen, potentiometrityyppisen peräsimen
palauteanturin kanssa, jossa on kolme liitintä. Järjestelmä ei
toimi taajuusperustaisen peräsimen palauteanturin kanssa.
1 Asenna veneeseen tarvittaessa peräsimen palauteanturi sen
mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
2 Jos peräsimen palauteanturissa on kiinni kaapeleita, irrota
ne.
3 Tarkista peräsimen palauteanturin liitännät sen valmistajan
toimittamista oppaista.
Liitä
peräsimen palautekaapeli (ei mukana) ohjausyksikköön
4
taulukossa olevien johtojen värien ja toimintojen mukaisesti.
Kaapelia voi tarvittaessa jatkaa 0,33 mm2:n (22 AWG:n)
kaapelilla.
6
Johdon väri
Toiminto
Punainen
Peräsimen palaute, plusnapa (+)
Musta
Peräsimen palaute, miinusnapa (-)
Keltainen
Peräsimen palaute, pyyhin
HUOMAUTUS: Shadow Drive anturi on valinnainen lisävaruste
ainoastaan veneisiin, joissa on hydraulinen ohjausjärjestelmä.
Shadow Drive anturin liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Ennen Shadow Drive anturin asentamista on valittava kohta,
josta Shadow Drive anturi liitetään veneen hydrauliseen
ohjaukseen (Huomioitavaa kiinnitettäessä Shadow Drive anturia,
sivu 3).
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat Shadow
Drive anturin asianmukaiseen hydrauliseen linjaan.
Shadow Drive anturin liittäminen CCU-osaan
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
anturiin.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
Liitä
johdot oheisen taulukon mukaisesti.
2
Shadow Drive anturin johtimen
väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa, sivu 4).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos
nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.
Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 7).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Määritä, miten liität CCU-osan ja ohjausnäytön
(valinnainen)
nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin .
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Liitä kolme T-liitintä toisiinsa rinnakkain.
2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen
toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
4
5
6
7
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli
CCU-osaan ja
vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit
käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia
(lisävaruste).
Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.
Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen)
tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto
3
4
5
6
9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen
kytkimen
kautta.
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon
tai katkaisimeen (lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai
yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin .
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan .
Liitä uros- ja naaraspäätevastus
yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten tuulianturin tai GPS-laitteen, NMEA 2000
verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä, sivu 8).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
Määritys
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön
ohjatulla Ohjattu Dockside Wizard -toiminto- ja Ohjattu Sea Trial
7
-toiminto -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin
karttaplotterissa.
Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana
toimitetussa määritysoppaassa.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
Ylläpito
Korroosionestoaine
HUOMAUTUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä ohjausyksikköön
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Ohjausyksikkö on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki liitännät on tehty.
Liite
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Automaattiohjausjärjestelmään on asennettava
ohjausnäyttö, jotta NMEA 0183 laitteita voi yhdistää näiden
kaavioiden mukaisesti. Jos asennat automaattiohjauksen ilman
ohjausnäyttöä, kaikki automaattiohjausjärjestelmän kanssa
käytettävät NMEA laitteet on yhdistettävä yhteensopivaan
Garmin karttaplotteriin samassa NMEA 2000 verkossa kuin
CCU. Katso NMEA 0183 yhteyden tiedot karttaplotterin
asennusohjeista.
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitetta ohjausnäyttöön.
Ohjausnäyttö
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx
(vastaanotto) -portti.
• Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen
tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme
NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
• Tarkista lähettävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA
0183 laitteen asennusohjeista.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan
NMEA 0183 osassa.
• Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä
NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
8
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
ECU
Mitat (L × K × S)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 tuumaa)
Paino
680 g (24 unssia)
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Suositeltu käyttölämpötila –15–60 °C (5–140 °F)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä alumiiniseos
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
Tulojännite
11,5–30 Vdc
Sulake
40 A, terätyyppinen
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
Päävirran käyttö
1 A (ei sisällä ohjausyksikköä)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Hälytys
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
NMEA 2000 PGN-tiedot
CCU
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
12 Vdc:n virtalähde
060928 ISO-osoitevaatimus
Ohjausnäyttö
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
-
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
126996 Tuotetiedot
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Voima
Vain lähetys
127245 Peräsimen tiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183
maadoitukseen)
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vain vastaanotto
127245 Peräsimen tiedot
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
Tekniset tiedot
130306 Tuulitiedot
CCU
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tuumaa)
Ohjausnäyttö
Paino
200 g (7 unssia)
Tyyppi
PGN
Suositeltu käyttölämpötila
–15–70 °C (5–158 °F)
059392 ISO-kuittaus
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Lähetys ja
vastaanotto
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
059904 ISO-pyyntö
CCU-kaapelin pituus
5 m (16 jalkaa)
060928 ISO-osoitevaatimus
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Kuvaus
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
9
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Virheilmoitus
Syy
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
Menetetyt tuulitiedot Automaattiohjaus ei
(vain purjeveneet)
enää vastaanota
kelvollisia tuulitietoja.
Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
Automaattiohjaus siirtyy
Kulkusuunnan pito
‑tilaan
Pieni GHC™ syöttöjännite
Syöttöjännite on
matalampi kuin pienen
jännitteen hälytysvalikossa määritetty arvo.
-
Virhe: ECU-yksikön
jännite korkea
Ohjausyksikön virtaläh- Hälytys kuuluu 5
teen jännite on noussut sekunnin ajan
yli 33,5 Vdc:n.
ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU-yksikön
jännite on laskenut
nopeasti
ECU-yksikön jännite on Hälytys kuuluu 5
laskenut nopeasti alle
sekunnin ajan
7,0 Vdc:n.
Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.
Virhe: ECU-yksikön
lämpötila korkea
ECU-yksikön lämpötila
on noussut yli 100 °C
(212 °F).
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi: reitin / reittipisteen tiedot
130306 Tuulitiedot
130576 Pienen aluksen tila
NMEA 0183 -tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdm
Vastaanotto
wpl
Virhe: ECU- ja CCU- CCU- ja ECU-osan
yksikön välinen
välinen yhteys on aikayhteys katkesi (kun katkaistu.
automaattiohjaus on
käytössä)
Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
ECU-yksikkö
sammutetaan
Ohjausnäytöstä tai karttaplotterista kuuluu
merkkiääni, ja automaattiohjaus siirtyy
valmiustilaan.
Laitteen rekisteröiminen
gga
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
grme
gsa
gsv
rmc
bod
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
bwc
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Syy
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Virheilmoitus
Automaattiohjauksen
toiminta
Automaattiohjauksen
toiminta
ECU-yksikön jännite Ohjausyksikön virtalähon pieni
teen jännite on laskenut
alle 10 Vdc:n yli 6
sekunnin ajaksi.
Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
Jatkuu normaalina
käyttönä
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus asetettu
Kulkusuunnan pito
‑tilaan.
Automaattiohjaus ei
enää vastaanota
kelvollisia navigointitietoja seuratessaan reittiä
määränpäähän.
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos navigointi
on pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin automaattiohjaus on
katkaistu.
Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
Automaattiohjaus siirtyy
Kulkusuunnan pito
‑tilaan
Yhteys automaattiohjaukseen on
katkennut
Ohjausnäytön yhteys
CCU-osaan on
katkennut.
-
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising