Garmin | Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installationsinstruktioner

Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installationsinstruktioner
REACTOR™ 40 MEKANISK
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
• Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Se upp för heta ytor på kylelement, motor och
solenoidkomponenter när de används.
Var försiktig när du använder utrustningen så att du inte fastnar
eller klämmer ihop rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
marina styrningskomponenter och elsystem krävs för korrekt
installation.
Objekt Beskrivning
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman för att bättre förstå informationen
om montering och anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
®
Kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
®
Datakabel för
kontrollenhet
Du bör endast installera den här kabeln om du
ansluter autopiloten till NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensor, fart genom vattensensor eller GPS-enhet (NMEA 0183 – att
tänka på inför anslutning, sidan 8).
NMEA 2000
strömkabel
Du bör endast installera den här kabeln om du
bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera inte
den här kabeln om det redan finns ett NMEA
2000 nätverk på din båt.
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 4).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
Nödvändiga verktyg och material
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin och borrar
• 90 mm (3,5 tum) hålsåg eller roterande skärverktyg, för
installation av en kontrollenhet (tilläggsutrustning)
• Trådavbitare/trådavdragare
• Stjärn- och spårskruvmejslar
• Kabelhållare
Viktigt att tänka på
®
April 2019
190-02317-79_0B
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
ECU
Schema för styrplats
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 3).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
ECUströmkabeln
Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
CCU-kabel
För att förlänga kabeln så att den når ECU:n
kan du behöva använda förlängningskablar
(säljs separat) (Att tänka på inför montering
och anslutning av CCU, sidan 3).
Du måste ansluta denna kabel till larmet och
Shadow Drive™ sensorn.
Obs! Shadow Drive sensorn är ett tillval och
säljs separat
Drivenhet
I diagrammet visas endast de elektriska
anslutningarna för drivenheten (säljs separat).
Detaljerade installationsinstruktioner medföljer
drivenheten.
Om du har köpt en drivenhet från Garmin
medföljer nödvändiga ström- och roderlägessensorkablar.
Drivenhetskablar för
ström och
roderlägessensor
Kopplingsschema
Strömkabeln till drivenheten får inte kapas
eller förlängas. Om du använder autopiloten
med en drivenhet som inte säljs av Garmin
måste du använda en strömkabel till
drivenheten (säljs separat) (Ansluta till en
befintlig drivenhet, sidan 5).
Om du använder autopiloten med en solenoiddrivenhet måste du använda en solenoidströmkabel (säljs separat) (Ansluta till en solenoiddrivenhet, sidan 5).
Om du använder autopiloten med en drivenhet
som inte säljs av Garmin eller en solenoiddrivenhet, måste du även installera en Garmin
roderlägesgivare (rekommenderas) eller
ansluta till en befintlig roderlägesgivare med
hjälp av en roderlägesgivarkabel (säljs
separat) (Installation av drivenhet, sidan 5).
Larm
Larmet avger ljudsignaler från autopilotsystemet och ska installeras vid den primära
kontrollenheten (Installera larmet, sidan 6).
Shadow Drive
sensoranslutning (tillval)
Shadow Drive sensorn är ett tilläggstillbehör
som endast kan användas på en båt med ett
hydrauliskt styrsystem (Installera Shadow
Drive sensorn, sidan 6).
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Om så
behövs medföljer specifika kopplingsdiagram de detaljerade
installationsinstruktionerna för respektive komponent.
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Batteri för 12
till 24 V DC
Du måste ansluta ECU:n till en 12 till 24 V
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
Du måste ansluta NMEA 2000 strömkabeln till
en 9 till 16 V likströmskälla.
CCU
Du kan montera CCU:n i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 3).
Montera CCU:n på en plats utan källor till
magnetiska störningar.
Drivenhet
Strömkabeln till drivenheten får inte kapas eller
förlängas.
Om du använder autopiloten med en drivenhet
som inte säljs av Garmin måste du använda
en strömkabel till drivenheten (säljs separat)
(Ansluta till en befintlig drivenhet, sidan 5).
Om du använder autopiloten med en solenoiddrivenhet måste du använda en solenoidströmkabel (säljs separat) (Ansluta till en solenoiddrivenhet, sidan 5).
ECU
NMEA 2000
nätverk
Du måste ansluta kontrollenheten eller en
kompatibel Garmin plotter och CCU:n till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 4).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
2
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i Reactor 40 mekaniskautopilotsystemet. För bästa prestanda bör du följa dessa
överväganden när du väljer monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska monteras
(Testa en plats för magnetisk störning, sidan 3).
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
• Monteringsskruvar medföljer CCU:n. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara av högkvalitativt material av rostfritt stål eller mässing för
att undvika att CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med ECU:n och är 5 m (16 fot).
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från
ECU:n kan du skaffa förlängningskablar från din lokala
Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.
◦ Kabeln får inte kapas.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Skapa en lista med alla lämpliga monteringsplatser för
CCU:n.
Lämpliga monteringsplatser ska inte vara inom 60 cm (2 ft.)
av följande:
• Järn
• Magneter
• Starkströmskablar
• Regelbundet körda pumpar, som huvudpumpar och
betestankpumpar
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från någon av dessa platser än
1,5 m (5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Testa en plats för magnetisk störning
Du kan använda en handkompass för att testa en
monteringsplats för magnetisk störning.
1 Håll en handkompass på CCU-monteringsplatsen.
2 Flytta kompassen 15 cm till vänster om platsen, därefter 15
cm till höger, observera nålen och välj en åtgärd:
• Om kompassnålen rör sig mer än tre grader under det här
steget finns magnetisk störning. Välj en ny
monteringsplats och upprepa testet.
• Om kompassnålen inte rör sig eller rör sig mindre än tre
grader, fortsätt till nästa steg.
3 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
ovanför och nedanför monteringsplatsen.
4 Upprepa den här processen medan du flyttar kompassen
framför och bakom monteringsplatsen.
Att tänka på inför montering av och anslutning av ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som
helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
• ECU:n måste monteras inom 0,5 m (19 tum) från
drivenheten.
◦ Kablarna som ansluter ECU:n till drivenheten kan inte
förlängas.
• ECU:n måste monteras på en plats där den inte kommer att
nedsänkas i vatten eller överspolas.
• Strömkabeln för ECU:n ansluts till båtbatteriet och den kan
förlängas om det behövs (Strömkabelförlängningar,
sidan 4).
Att tänka på inför montering av och kabeldragning för
drivenheten
• Om en kompatibel drivenhet inte redan har installerats i
båten, säljs drivenheten separat och måste installeras av en
erfaren fackman för att båten ska kunna styras på rätt sätt.
• Drivenheten måste installeras innan ECU:n monteras
permanent.
• Kablarna som ansluts till drivenheten får inte förlängas.
• Om du ansluter till en befintlig drivenhet (säljs inte av
Garmin) måste du använda en strömkabel till drivenheten
(säljs separat) för att anpassa drivenheten för användning
med autopilotsystemet (Ansluta till en befintlig drivenhet,
sidan 5).
◦ Strömkabeln till drivenheten kan inte förlängas.
• Om du ansluter till en solenoiddrivenhet måste du använda
en solenoidströmkabel (säljs separat) för att anpassa
solenoiddrivenheten för användning med autopilotsystemet
(Ansluta till en solenoiddrivenhet, sidan 5).
◦ Solenoidströmkabeln får inte förlängas.
• Om du ansluter till en drivenhet som inte säljs av Garmin
måste du också installera en roderlägessensor, t.ex. Garmin
GRF™ 10, eller ansluta till en befintlig roderlägessensor med
hjälp av en roderlägessensorkabel (säljs separat).
Obs! Reactor 40 mekanisk autopilot är endast kompatibel
med en vanlig roderlägessensor av potentiometertyp med tre
kabelfästen. Systemet fungerar inte med en frekvensbaserad
roderlägessensor.
Att tänka på när du monterar Shadow Drive sensorn
Obs! Shadow Drive sensorn är en enhet som du installerar i din
båts hydrauliska styrslangar. Den känner av när du tar manuell
kontroll över rodret och åsidosätter autopilotstyrning av båten.
Det är ett valfritt tillbehör som endast kan användas på en båt
med ett hydrauliskt styrsystem.
• Montera Shadow Drive sensorn horisontellt och så plant som
möjligt. Sätt fast den ordentligt med kabelband.
• Shadow Drive sensorn ska monteras minst 305 mm (12 tum)
från magnetiska föremål eller enheter, som högtalare och
elmotorer.
• Montera Shadow Drive sensorn närmare rattpumpen än
autopilotens pump.
• Montera Shadow Drive sensorn lägre än den lägsta
rattstyrningen men högre än pumpen.
• Anslut inte Shadow Drive sensorn direkt till kopplingen baktill
på rattpumpen. Det ska alltid vara en bit slang mellan
kopplingen på rattpumpen och Shadow Drive sensorn.
• Shadow Drive sensorn får inte anslutas direkt till en
hydraulisk T-kontakt i hydraulledningen. Lämna alltid en
slanglängd mellan en T-kontakt och Shadow Drive sensorn.
3
• I en installation med enkelroder ska det inte vara någon Tkontakt mellan rodret och Shadow Drive sensorn.
• I en installation med dubbla styrplatser installeras Shadow
Drive sensorn mellan pumpen och den hydrauliska Tkontakten som leder till övre och nedre styrplatsen, närmare
T-kontakten än pumpen.
• Shadow Drive sensorn måste installeras i antingen styrbords
eller babords styrledning.
Shadow Drive sensorn får inte installeras i vare sig
returledningen eller högtrycksledningen, om tillämpligt.
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 7).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Installationsprocedur
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Installation av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
Detaljerade monteringsinstruktioner medföljer kontrollenheten.
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
Obs! Om du använder annat monteringsmaterial än de
medföljande skruvarna, måste det vara av högkvalitativt
material av rostfritt stål eller mässing för att undvika att
CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Installation av ECU
Montera ECU:n
Innan du kan montera ECU:n måste du välja ut en plats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (Att tänka på inför
montering av och anslutning av ECU, sidan 3).
1 Håll ECU:n på monteringsplatsen och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med ECU:n som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst ECU:n i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Ansluta ECU till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Du bör ansluta ECU strömkabeln direkt till båtbatteriet om det
går. Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller
annan källa måste du koppla den via en säkring på 40 A. Detta
är dock inte att rekommendera.
Om du planerar att leda ECU strömmen via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett
korrekt dimensionerat relä och signalledning i stället för att
förlänga ECU strömkabeln.
1 Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU strömkabeln till
ECU, men anslut den inte till ECU.
2 Led strömkabelns blanktrådsände av ECU strömkabeln till
båtbatteriet.
Om ledningen inte räcker till kan du förlänga den
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
3 Anslut den svarta ledningen (-) till den negativa (-) polen på
batteriet och anslut den röda ledningen (+) till den positiva (+)
polen på batteriet.
4 När du har installerat alla andra autopilotkomponenter
ansluter du strömkabeln till ECU.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Objekt
Beskrivning
Säkring
Batteri
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Objekt
Beskrivning
Skarv
5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel
4
Objekt
Beskrivning
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 4,6 m (15 fot)
Objekt
Beskrivning
Skarv
8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 7 m (23 fot)
roderlägesgivare på båten med hjälp av en roderlägesgivarkabel
(säljs separat).
Installera en Garmin drivenhet
Följ installationsinstruktionerna som medföljer Garmin
drivenheten för att montera den och ansluta den till
roderstyrningen och autopilotsystemet.
Ansluta till en befintlig drivenhet
Du måste installera en strömkabel för drivenheten för att
använda en drivenhet som inte säljs av Garmin med Reactor 40
mekanisk autopilot. Den här kabeln säljs separat.
De här instruktionerna gäller inte en drivenhet av solenoidtyp
(Ansluta till en solenoiddrivenhet, sidan 5).
1 Använd vid behov instruktionerna som följer med drivenheten
när du ska installera den på din båt.
2 Om din drivenhet har anslutna kablar ska du koppla ur dem.
3 I dokumentationen som medföljer din drivenhet finns
information om hur du identifierar anslutningarna på
drivenheten.
4 Anslut strömkabeln för drivenheten (medföljer inte) till
drivenheten utifrån ledningarnas färger och funktioner i
tabellen.
Strömkabeln till drivenheten kan inte förlängas.
Ledningsfärg Funktion
Röd
Drivenhet positiv (+)
Svart
Drivenhet negativ (-)
Blå
Strömkoppling (kapa och isolera den här ledningen
om din drivenhet inte har koppling)
Vit
Jordkoppling (kapa och isolera den här ledningen
om din drivenhet inte har koppling)
5 Anslut strömkabeln för drivenheten till ECU:n.
Objekt
Beskrivning
Skarv
13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 11 m (36 fot)
Montera en Garmin roderlägesgivare
Om du har installerat en drivenhet som tillhandahålls av Garmin,
tillhandahålls roderlägesgivardata av drivenheten och någon
separat roderlägesgivare behövs inte. Om du ansluter
autopiloten och en drivenhet som inte säljs av Garmin måste du
även installera en roderlägesgivare, såsom GRF 10 (säljs
separat).
Följ installationsinstruktionerna som medföljer GRF
roderlägesgivaren för att ansluta den till roderkontrollen och
autopilotsystemet.
Ansluta till en solenoiddrivenhet
Du måste installera solenoidströmkabeln om du vill använda en
solenoiddrivenhet medReactor 40 mekanisk autopilotsystem.
Den här kabeln säljs separat.
De här anvisningarna gäller endast för drivenheter av
solenoidtyp.
1 Använd vid behov installationsinstruktionerna som följer med
solenoiddrivenheten när du ska installera den på din båt.
2 Om solenoiddrivenheten har anslutna kablar ska du koppla ur
dem.
3 I dokumentationen som medföljer solenoiddrivenheten finns
information om hur du identifierar anslutningarna på
drivenheten.
4 Anslut solenoidströmkabeln (medföljer inte) till
solenoiddrivenheten enligt diagrammet och tabellerna.
Solenoidströmkabeln är 0,8 m lång (2,6 fot) och den får inte
förlängas.
Installation av drivenhet
Drivenheten (säljs separat) måste vara ansluten till
roderstyrningen så att Reactor 40 mekanisk autopilot kan styra
båten. När du köper en drivenhet som säljs av Garmin ingår rätt
kablar, kontakter och instruktioner.
Om det redan finns en drivenhet installerad på din båt kan du
använda en strömkabel för drivenheten (säljs separat) för att
anpassa drivenheten till användning med autopilotsystemet.
Om du ansluter autopilotsystemet till en drivenhet som inte säljs
av Garmin måste du också ange roderlägesgivarens information
genom att installera och ansluta en Garmin roderlägesgivare
(rekommenderas) eller genom att ansluta till en befintlig
5
+
Objekt
‐
+
‐
+
Beskrivning
Meddelanden
Solenoidströmkabel
Säljs separat.
‐
Styrbordssolenoid
Babordssolenoid
Shuntsolenoid
Används inte i alla system.
Extra styrsystem
Används inte i alla system.
Ledning Färg
Beskrivning
Röd
Anslut till styrbords solenoid positiv (+).
Vit/röd
Anslut till styrbord gemensam (-).
Svart
Anslut till babords solenoid positiv (+).
Vit/svart
Anslut till babord gemensam (-).
Blå
Anslut till shuntsolenoid positiv (+).
Kapa och tejpa den här ledningen om shuntsolenoid inte används.
Vit/blå
Anslut till shuntsolenoid gemensam (-).
Kapa och isolera den här ledningen om
shuntsolenoid inte används.
Ej tillämpligt Extra styrning styrbord positiv (+) (i förekommande fall).
Ej tillämpligt Extra styrning babord positiv (+) (i förekommande fall).
Ej tillämpligt Extra styrning shunt positiv (+) (i förekommande fall).
Ej tillämpligt Extra styrning gemensam (-) (i förekommande fall).
5 Anslut solenoidströmkabeln till ECU:n.
Montera en Garmin roderlägesgivare
Om du har installerat en drivenhet som tillhandahålls av Garmin,
tillhandahålls roderlägesgivardata av drivenheten och någon
separat roderlägesgivare behövs inte. Om du ansluter
autopiloten och en drivenhet som inte säljs av Garmin måste du
även installera en roderlägesgivare, såsom GRF 10 (säljs
separat).
Följ installationsinstruktionerna som medföljer GRF
roderlägesgivaren för att ansluta den till roderkontrollen och
autopilotsystemet.
Ansluta till en befintlig roderlägesgivare
Om du har anslutit autopiloten till en drivenhet som inte säljs av
Garmin och du tänker ansluta till en roderlägesgivare som inte
säljs av Garmin måste du använda en roderlägesgivarkabel för
att ansluta givaren till Reactor 40 mekanisk autopilot. Den här
kabeln säljs separat.
6
Obs! Reactor 40 mekanisk autopilot är endast kompatibel med
en vanlig roderlägesgivare av potentiometertyp med tre
kabelfästen. Systemet fungerar inte med en frekvensbaserad
roderlägesgivare.
1 Använd vid behov installationsinstruktionerna som följer med
roderlägesgivaren när du ska installera den på din båt.
2 Om roderlägesgivaren har anslutna kablar ska du koppla ur
dem.
3 I dokumentationen som medföljer roderlägesgivaren finns
information om hur du identifierar anslutningarna på
roderlägesgivaren.
4 Anslut roderlägesgivarkabeln (medföljer inte) till din drivenhet
utifrån ledningarnas färger och funktioner i tabellen.
Vid behov kan kabeln förlängas med en 0,33 mm2 (22 AWG)
kabeltråd.
Ledningsfärg
Funktion
Röd
Roderlägesgivare positiv (+)
Svart
Roderlägesgivare negativ (-)
Gul
Roderlägesgivare torkare
5 Anslut roderlägesgivarkabeln till ECU:n.
Ansluta CCU-enheten
1 Dra CCU-kabelns kontaktände till ECU:n och anslut.
2 Dra de orange och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit där du planerar att installera larmet
(Installera larmet, sidan 6).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
3 Dra de bruna och svarta ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit du planerar att montera Shadow Drive
sensorn (Installera Shadow Drive sensorn, sidan 6) (tillval).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
Om du inte tänker installera Shadow Drive sensorn kapar och
isolerar du de bruna och svarta kabeltrådarna.
Installera Shadow Drive sensorn
Obs! Shadow Drive sensorn är ett tilläggstillbehör som endast
kan användas på en båt med ett hydrauliskt styrsystem.
Ansluta Shadow Drive sensorn till hydraulsystemet
Innan du kan installera Shadow Drive sensorn måste du välja en
plats där du ansluter Shadow Drive sensorn till båtens
hydrauliska styrning (Att tänka på när du monterar Shadow
Drive sensorn, sidan 3).
Anslut Shadow Drive sensorn till rätt hydraulledning med
hydraulkopplingar (medföljer inte).
Ansluta Shadow Drive sensorn till CCU:n
1 För blanktrådsänden av CCU-kabeln Shadow Drive sensorn.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Shadow Drive sensorkabelns
färg
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Röd (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av och anslutning
av larm, sidan 4).
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat fästmaterial
(medföljer ej).
3
4
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
OBS!
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk, hitta
NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000
strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i
installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000
nätverket är okänd.
Du kan ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval) via ett
befintligt NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk på din båt finns alla delar som behövs för
att bygga ett i autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000
nätverk för autopilotsystemet, sidan 7).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar du
på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
5
6
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad omkopplare (medföljer
inte).
Obs! Den flätade avledningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till samma jord
som den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna
till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten (tillval) eller till en kompatibel Garmin plotter
.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n .
Anslut han- och hontermineringarna
till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Välj var du vill ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval)
till det befintliga NMEA 2000 nätverket .
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna , sida vid sida.
2 På den plats där du vill ansluta CCU-enheten kopplar du bort
ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt
4
5
6
7
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln
strömkälla med 9–12 V likström
via en brytare
.
från nätverket.
3 Om det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
Anslut en medföljande T-kontakt för CCU-enheten till NMEA
2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
För den medföljande droppkabeln
till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.
Vid behov, upprepa steg 2 till 6 för kontrollenheten (tillval)
eller en kompatibel Garmin plotter.
till en
7
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom vindsensor eller GPS-enhet till NMEA 2000 nätverket.
Obs! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 8).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
• Strömkabeln från plottern och NMEA 0183 enheterna måste
anslutas till en gemensam strömjord.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på plottern. Mer
information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns
användarhandbok.
• Läs plotterns ägarhandbok för en lista över godkända NMEA
0183 meningar som plottern har stöd för.
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
Konfiguration
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Du kan använda Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på kontrollenheten eller en kompatibel
Garmin plotter för att konfigurera autopiloten.
Se den medföljande konfigurationsguiden för mer information
om hur du konfigurerar autopiloten.
Underhåll
Korrosionsskydd
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
OBS!
För att säkerställa en lång livslängd för alla komponenter ska
drivenheten behandlas med korrosionsskyddsmedel minst två
gånger om året.
12 V-likströmskälla
Ett korrosionsskyddsmedel som är godkänt för marina
tillämpningar bör användas på drivenheten när alla anslutningar
har kopplats in.
Kontrollenhet
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Bilaga
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
NMEA Anslutningsschema för 0183
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Kontrollenheten ingår inte i alla autopilotpaket. En kontrollenhet
måste vara installerad i autopilotsystemet för att ansluta NMEA
0183-enheter enligt dessa scheman. Om du installerar
autopiloten utan en kontrollenhet måste alla NMEA enheter du
tänker använda med autopilotsystemet vara anslutna till en
kompatibel Garmin plotter på samma NMEA 2000 nätverk som
CCU:n. Se installationsinstruktionerna som medföljde plottern
för NMEA 0183-anslutningsinformation.
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter NMEA 0183-enheten till
kontrollenheten.
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Plottern har en Tx-port (sänd) och en Rx-port (ta emot).
• Varje port har två ledningar som är märkta A och B i
överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut Aoch B-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)ledningarna på den NMEA 0183 enheten.
• Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per Rx-port för att ta
emot data i plottern och du kan ansluta upp till tre NMEA
0183 enheter parallellt till Tx-porten för att ta emot data från
plottern.
• Se instruktionerna för installation av NMEA 0183 enheten för
att identifiera sändningsledningar (Tx) och
mottagningsledningar (Rx).
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
8
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 2000 ingående spänning Från 9 till 16 VDC
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 2000 LEN
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vit – oansluten
Brun – Rx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
4 (200 mA)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
ECU
Mått (B × H × D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 x 2 tum)
Vikt
680 g (24 oz.)
Ej tillämpligt
Temperaturområde
Från -15 till 60 °C (från 5 till 140 °F)
Tx/A (+)
Material
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering
Tx/B (-)
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Strömkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ingående spänning
Från 11,5 till 30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
Huvudeffektförbrukning
1 A (inkluderar ej drivenheten)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en sändningsledning
Om den NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Larm
Specifikation
Mått
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
Vikt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
NMEA 2000 PGN-information
CCU
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
12 V-likströmskälla
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg –
funktion
126996 Produktinformation
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
127257 Sända/ta emot höjddata
127251 Sända/ta emot girvinkel
Endast sändning
127245 Roderdata
Endast sändning
127250 Fartygets kurs
Endast mottagning 127245 Roderdata
Endast mottagning 127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Specifikationer
Kontrollenhet
CCU
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x 2 tum)
Typ
PGN
Vikt
200 g (7 oz.)
059392 ISO-erkännande
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Sända och ta
emot
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellängd
5 m (16 fot)
Mått (L × B × H)
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
9
Typ
PGN
Fel- och varningsmeddelanden
Beskrivning
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
Endast sändning 128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
Felmeddelande
130306 Vinddata
127245 Roderdata
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
Autopiloten får inte längre
någon giltig navigeringsinformation när den utför
åtgärden "rutt till".
Det här meddelandet visas
också om navigeringen
avbryts på en plotter innan
autopiloten kopplas från.
Larmet ljuder i
5 sekunder
Autopiloten växlar till
läget kurshållning
Anslutningen till
autopiloten
avbruten
Roderkontrollen har
förlorat anslutningen till
CCU:n.
Ej tillämpligt
Inga vinddata
(endast segelbåt)
Autopiloten får inte längre
giltiga vinddata.
Larmet ljuder i
5 sekunder
Autopiloten växlar till
läget kurshållning
Låg matningsspänning i GHC™
Matningsspänningen har
Ej tillämpligt
fallit under det värde som
anges i menyn för lågspänningslarm.
Fel: hög ECUspänning
Drivenhetens matningsspänning överskrider
33,5 V likström.
Larmet ljuder i
5 sekunder
ECU:n stängs av
Fel: ECUspänningen har
minskat snabbt
ECU:ns spänning har
snabbt fallit under 7,0 V
likström.
Larmet ljuder i
5 sekunder
Felet rensas när
ECU:ns spänning
överskrider 7,3 V
likström.
Fel: hög ECUtemperatur
ECU:ns temperatur har
stigit till över 100 °C
(212 °F).
Larmet ljuder i 5
sekunder
ECU:n stängs av
Fel: Anslutningen
mellan ECU och
CCU avbruten (när
autopiloten är
aktiverad)
Kommunikationen mellan
CCU och ECU har
överskridit tidsgränsen.
Roderkontrollen eller
plottern piper, och
autopiloten växlar till
viloläge.
128259 Fart genom vatten
129025 Position snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering: Kurs-/waypointinformation
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Typ
Mening
Sända
hdm
Ta emot
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Autopilotåtgärd
Autopiloten får
ingen navigeringsinformation.
Autopiloten har
försatts i läget Kurshållning.
129540 GNSS-satelliter i vy
Endast
mottagning
Orsak
ECU-spänningen är Drivenhetens spänning har Larmet ljuder i
låg
varit under 10 V likström i 5 sekunder
mer än 6 sekunder.
Fortsätter i normal
drift
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Reactor™ och Shadow Drive™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association.
®
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising