Garmin | Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installationsvejledning
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
korrekte skruer.
REACTOR™ 40 MECHANICAL
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Vær opmærksom på varme overflader på køleplade, motor og
magnetventilkomponenter ved brug af disse.
Vær opmærksom på risikoen for at blive fanget i eller komme i
klemme mellem bevægelige dele ved brug af disse.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om
marineelektriske systemer er påkrævet for at udføre korrekt
installation.
Element Beskrivelse
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Se i layoutdiagrammerne for at forstå overvejelserne
vedrørende montering og tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
®
Nødvendigt værktøj og tilbehør
• Sikkerhedsbriller
• Boremaskine og bor
• 90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
(til installation af en betjeningsenhed (ekstraudstyr))
• Skævbider/afisoleringstang
• Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
• Kabelklemmer
• Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
Betjeningsenhed
Vigtige overvejelser
En dedikeret betjeningsenhed medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret betjeningsenhed, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere
og betjene autopilotsystemet.
®
Datakabel til
betjeningsenhed
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (NMEA
0183 Overvejelser om tilslutning, side 8).
NMEA 2000
strømkabel
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer
ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende
NMEA 2000 netværk på din båd.
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til
en 9-16 V DC strømkilde.
NMEA 2000
netværk
Du skal tilslutte betjeningsenheden eller den
kompatible Garmin plotter og CCU'en til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning, side 4).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af et
grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 7).
®
ECU
April 2019
190-02317-76_0B
Vigtige overvejelser
Komponentlayout
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU, side 3).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Layout for enkelt manøvrepult
ECUstrømkabel
Du skal tilslutte ECU'en til en 12-24 V DCstrømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 4).
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan
nå ECU'en, skal du muligvis bruge kabelforlængelser (sælges separat) (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU,
side 3).
Du skal tilslutte dette kabel til alarmen og
Shadow Drive™ sensoren.
BEMÆRK: Shadow Drive sensoren er
valgfri og sælges separat
Drevenhed
Dette diagram viser kun de elektriske tilslutninger for drevenheden (sælges separat).
Detaljerede installationsinstruktioner
medfølger med drevenheden.
Hvis du har købt en drevenhed fra Garmin,
indeholder den de nødvendige strøm- og
feedbackkabler.
Element Beskrivelse
Strøm- og
Strømkablet til drevenheden kan ikke
feedbackkabler forlænges. Hvis du bruger autopiloten med
til drevenheden en drevenhed, som sælges af Garmin, skal
du bruge et drevenhedsstrømkabel (sælges
separat) (Tilslutning til en eksisterende
drevenhed, side 5).
Hvis du bruger autopiloten med en solenoiddrevenhed, skal du bruge et solenoidstrømkabel (sælges separat) (Tilslutning til
en solenoid-drevenhed, side 5).
Hvis du bruger autopiloten med en
drevenhed, som ikke sælges af Garmin eller
en solenoid-drevenhed, skal du installere en
Garmin rorfeedbacksensor (anbefales) eller
oprette forbindelse til en eksisterende
rorfeedbacksensor ved hjælp af et rorfeedbackkabel (sælges separat) (Installation af
drevenheden, side 5).
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra autopilotsystemet, og du skal installere den i
nærheden af den primære styreplads (Installation af alarmen, side 6).
Shadow Drive
sensortilslutning (valgfri)
Shadow Drive sensoren er et valgfrit
tilbehør, der kun kan anvendes på en båd
med hydraulisk styringssystem (Installation
af Shadow Drive sensoren, side 6).
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Punkt Beskrivelse
Betjeningsenhed
Vigtige overvejelser
En dedikeret betjeningsenhed medfølger ikke i
alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret betjeningsenhed,
skal autopilot-CCU'en sluttes til det samme
NMEA 2000 netværk som en kompatibel
Garmin plotter for at konfigurere og betjene
autopilotsystemet.
12 til 24 V DC Du skal tilslutte ECU'en til en 12-24 V DCbatteri
strømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 4).
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til en
9-16 V DC strømkilde.
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt i
enhver retning (Overvejelser om montering og
tilslutning af CCU, side 3).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Drevenhed
Strømkablet til drevenheden kan ikke
forlænges.
Hvis du bruger autopiloten med en drevenhed,
som sælges af Garmin, skal du bruge et
drevenhedsstrømkabel (sælges separat)
(Tilslutning til en eksisterende drevenhed,
side 5).
Hvis du bruger autopiloten med en solenoiddrevenhed, skal du bruge et solenoidstrømkabel (sælges separat) (Tilslutning til en
solenoid-drevenhed, side 5).
ECU
NMEA 2000
netværk
2
Du skal tilslutte betjeningsenheden eller den
kompatible Garmin plotter og CCU'en til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 4).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 7).
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i Reactor 40 Mechanical
autopilotsystemet. For at opnå den bedste ydeevne skal du
tage højde for nedenstående, når du vælger monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres (Test
af en placering for magnetisk interferens, side 3).
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og af rustfrit materiale eller
messing for at undgå magnetisk interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
• CCU-kablet forbinder CCU'en til ECU'en og er 5 m (16 fod)
langt.
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 5 m (16 fod) fra
ECU'en, kan du få forlængerkabler hos din lokale Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
◦ Dette kabel må ikke klippes over.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Opret en liste over alle passende monteringssteder for
CCU'en.
Velegnede monteringssteder bør ikke være inden for 60 cm
(2 fod) fra følgende:
• Jern
• Magneter
• Højspændingsledninger
• Periodisk kørende pumper, såsom hovedpumper og
bassinpumper
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på monteringsstederne.
2 Find midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Test af en placering for magnetisk interferens
Du kan bruge et håndholdt kompas til at teste et monteringssted
for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompas på CCU-monteringsstedet.
2 Flyt kompasset 15 cm (6 tommer) til venstre for placeringen
og derefter 15 centimeter (6 tommer) til højre, hold øje med
nålen, og gør følgende:
• Hvis kompasnålen bevæger sig mere end tre grader under
dette trin, er der magnetisk interferens på stedet. Vælg et
nyt monteringssted, og gentag testen.
• Hvis kompasnålen flytter sig ikke eller flytter sig mindre
end tre grader skal du gå videre til næste trin.
3 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset oven og
neden for monteringsstedet.
4 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset foran og
bag monteringsstedet.
Overvejelser om montering og tilslutning af ECU
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du
selv nødt til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende
skruer ikke egner sig til monteringsfladen.
• ECU'en skal monteres inden for 0,5 m (19 tommer) fra
drevenheden.
◦ De kabler, der forbinder ECU'en med drevenheden, må
ikke forlænges.
• ECU'en skal monteres på en placering, hvor den ikke kan
komme under vand eller blive udsat for kraftige vandsprøjt.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan
forlænges, hvis det er nødvendigt (Strømkabelforlængelser,
side 4).
Overvejelser om drevmontering og -kabling
• Hvis der ikke allerede er installeret en kompatibel drevenhed
på båden, kan den købes separat, og den skal installeres af
en erfaren fagmand for at styre din båd korrekt.
• Drevenheden skal installeres, inden ECU'en monteres
permanent.
• De kabler, der forbindes til drevenheden, kan ikke forlænges.
• Hvis du opretter forbindelse til en eksisterende drevenhed
(som ikke sælges af Garmin), skal du bruge et strømkabel til
drevenheden (sælges separat) til at tilpasse din drevenhed til
brug med autopilotsystemet (Tilslutning til en eksisterende
drevenhed, side 5).
◦ Strømkablet til drevenheden kan ikke forlænges.
• Hvis du opretter forbindelse til en solenoid-drevenhed, skal
du bruge et solenoid-strømkabel (sælges separat) til at
tilpasse din solenoid-drevenhed til brug med
autopilotsystemet (Tilslutning til en solenoid-drevenhed,
side 5).
◦ Solenoid-strømkablet kan ikke forlænges.
• Hvis du opretter forbindelse til en drivenhed, som ikke
sælges af Garmin, skal du også installere en
rorfeedbacksensor, f.eks. Garmin GRF™ 10, eller oprette
forbindelse til en eksisterende rorfeedbacksensor ved hjælp
af et rorfeedback-kabel (sælges separat).
BEMÆRK: Reactor 40 Mechanical autopilot er kun
kompatibel med en traditionel rorfeedbacksensor af
potentiometer-typen med tre terminaler. Systemet fungerer
ikke med en frekvensbaseret rorfeedbacksensor.
Shadow Drive Overvejelser om sensormontering
BEMÆRK: Shadow Drive sensoren er en enhed, du installerer i
bådens hydrauliske styrelinjer. Den registrerer, når du tager
manuel kontrol over roret og deaktiverer autopilot-funktionen.
Den er et valgfrit tilbehør, der kun kan anvendes på en båd med
hydraulisk styringssystem.
• Shadow Drive sensoren skal monteres vandret og så lige
som muligt, med kabelklemmer til fastgørelse.
• Shadow Drive sensoren skal monteres mindst 305 mm
(12 tommer) væk fra magnetiske materialer og enheder,
f.eks. højttalere og elektriske motorer.
• Shadow Drive sensoren skal monteres tættere på
styrepladsen end på pumpen.
• Shadow Drive sensoren skal monteres lavere end den
laveste styreplads, men højere end pumpen.
• Shadow Drive sensoren må ikke tilsluttes direkte på fittingen
på styrepladsens bagside. Der skal være et stykke slange
mellem fittingen på styrepladsen og Shadow Drive sensoren.
3
• Shadow Drive sensoren må ikke tilsluttes direkte til et
hydraulisk T-stik i hydraulikledningen. Der skal være et
stykke slange mellem et T-stik og Shadow Drive sensoren.
• I en installation med enkelt styreplads må der ikke være et Tstik mellem styrepladsen og Shadow Drive sensoren.
• I en installation med to styrepladser skal du installere
Shadow Drive sensoren mellem pumpen og det hydrauliske
T-stik, som fører til den øvre og nedre styreplads, tættere på
T-stikket end pumpen.
• Shadow Drive sensoren skal installeres i enten styrbords
styrelinje eller bagbords styrelinje.
Shadow Drive sensoren må hverken installeres i
returledningen eller i højtryksledningen, hvis relevant.
Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med
en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet, side 7).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Installationsprocedurer
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
Installation af manøvrepultstyring
En dedikeret betjeningsenhed medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret betjeningsenhed, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin plotter
for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Detaljeret monteringsvejledning medfølger i produktæsken til
manøvrepultstyringen.
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
BEMÆRK: Hvis du anvender andet monteringsudstyr end de
medfølgende skruer, skal udstyret være af god kvalitet og af
rustfrit materiale eller messing for at undgå magnetisk
interferens med CCU'en.
4
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Installation af ECU'en
Montering af ECU'en
Inden du kan montere ECU'en, skal du vælge et sted og
bestemme den korrekte monteringshardware (Overvejelser om
montering og tilslutning af ECU, side 3).
1 Hold ECU'en i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge ECU'en som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør ECU'en til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
Tilslutning af ECU til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Du skal tilslutte ECU strømkablet direkte til bådbatteriet, hvis det
er muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder
strømkablet med en klemrække eller en anden kilde, forbinde
det gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU strømmen gennem en afbryder
eller omskifter i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at
bruge en korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet
for at forlænge ECU strømkablet.
1 Før den stikterminerede ende af ECU strømkablet til ECU,
men slut den ikke til ECU.
2 Før den stikfri ende af ECU strømkablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges
(Strømkabelforlængelser, side 4).
3 Tilslut den sorte ledning (-) til den negative (-) pol på
batteriet, og tilslut den røde ledning (+) til den positive (+) pol
på batteriet.
4 Først når du har installeret alle de andre
autopilotkomponenter, skal du tilslutte strømkablet til ECU.
Strømkabelforlængelser
Du kan om nødvendigt forlænge strømkablet ved hjælp af det
passende ledningsmål til forlængelsen.
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Element
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 15 fod (4,6 m)
Element
Beskrivelse
Splejsning
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 7 m (23 fod)
Element
Beskrivelse
Splejsning
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 11 m (36 fod)
Installation af en Garmin rorfeedbacksensor
Hvis du har installeret en drevenhed fra Garmin, kommer der
rorfeedbackdata fra drevenheden, og en separat
rorfeedbacksensor er ikke nødvendig. Hvis du tilslutter
autopiloten til en drevenhed, som ikke sælges af Garmin, skal
du også installere en rorfeedbacksensor, f.eks. GRF 10 (sælges
separat).
Følg de instruktioner, der fulgte med din GRF
rorfeedbacksensor, for at tilslutte sensoren til rorstyringen og
autopilotsystemet.
Hvis du tilslutter autopilotsystemet til en drevenhed, som ikke
sælges af Garmin, skal du også sørge for rorfeedbackoplysninger ved at installere og oprette forbindelse til en Garmin
rorfeedbacksensor (anbefales) eller ved at oprette forbindelse til
en eksisterende rorfeedbacksensor på båden ved hjælp af et
rorfeedback-kabel (sælges separat).
Installation af en Garmin drevenhed
Følg de installationsinstruktioner, der fulgte med Garmin
drevenheden for at montere den og tilslutte den til
styresystemet og autopilotsystemet.
Tilslutning til en eksisterende drevenhed
Du skal installere et drevenhedsstrømkabel, hvis du vil bruge en
drevenhed, som ikke sælges af Garmin, med autopiloter i
Reactor 40 Mechanical. Dette kabel sælges separat.
Disse instruktioner gælder ikke for en solenoid-drevenhed
(Tilslutning til en solenoid-drevenhed, side 5).
1 Brug om nødvendigt den installationsvejledning, der følger
med drevenheden, for at installere den på din båd.
2 Hvis der er sluttet kabler til drevenheden, skal du frakoble
dem.
3 Se dokumentationen fra producenten af dit drev for at
identificere tilslutningerne på din drevenhed.
4 Tilslut strømkablet til drevenheden (medfølger ikke) til din
drevenhed i overensstemmelse med ledningsfarverne og
funktionerne i tabellen.
Strømkablet til drevenheden kan ikke forlænges.
Ledningsfarve Funktion
Rød
Drevenhed, positiv (+)
Sort
Drevenhed, negativ (-)
Blå
Koblingsstrøm (klip denne ledning over, og sæt
isoleringsbånd på den, hvis din drevenhed ikke har
en kobling)
Hvid
Koblingsjording (klip denne ledning over, og sæt
isoleringsbånd på den, hvis din drevenhed ikke har
en kobling)
5 Tilslut drevenhedens strømkabel til ECU'en.
Tilslutning til en solenoid-drevenhed
Du skal installere solenoid-strømkablet, hvis du vil bruge en
solenoid-drevenhed med autopilotsystemet iReactor 40
Mechanical. Dette kabel sælges separat.
Disse instruktioner gælder kun for solenoid-drevenheder.
1 Brug om nødvendigt den installationsvejledning, der følger
med solenoid-drevenheden, for at installere den på din båd.
2 Hvis der er sluttet kabler til solenoid-drevenheden, skal du
frakoble dem.
3 Se dokumentationen fra producenten af dit drev for at
identificere tilslutningerne på din solenoid-drevenhed.
4 Tilslut solenoid-strømkablet (medfølger ikke) til din solenoiddrevenhed i overensstemmelse med diagrammerne og
tabellerne.
Solenoid-strømkablet er 0,8 m (2,6 fod) langt og kan ikke
forlænges.
Installation af drevenheden
Drevenheden (sælges separat) kan tilsluttes til styresystemet,
så autopiloten fra Reactor 40 Mechanical kan styre din båd. Når
du køber en drevenhed fra Garmin, medfølger de korrekte
kabler og stik.
Hvis du allerede har installeret en drevenhed på båden, kan du
bruge et drevenhedsstrømkabel (sælges separat) til at tilpasse
drevenheden, så den kan bruges sammen med
autopilotsystemet.
5
+
Punkt
‐
+
‐
+
Beskrivelse
Bemærkninger
Solenoid-strømkabel
Sælges separat.
‐
Styrbords-solenoid
Bagbords-solenoid
Bypass-solenoid
Findes ikke på alle systemer.
Reservestyresystem
Findes ikke på alle systemer.
Ledning Farve
Beskrivelse
Rød
Tilslut til styrbords-solenoid positiv (+).
Hvid/rød
Tilslut til styrbords fælles (-).
Sort
Tilslut til bagbords-solenoid positiv (+).
Hvid/sort
Tilslut til bagbords fælles (-).
Blå
Tilslut til bypass-solenoid positiv (+).
Afskær og tape denne ledning, hvis der ikke
findes nogen bypass-solenoid.
Hvid/blå
Tilslut til bypass-solenoid fælles (-).
Afskær og tape denne ledning, hvis der ikke
findes nogen bypass-solenoid.
Ikke relevant Reservestyresystem styrbord positiv (+)
(hvis tilgængelig).
Ikke relevant Reservestyresystem bagbord positiv (+)
(hvis tilgængelig).
Ikke relevant Reservestyresystem bypass positiv (+) (hvis
tilgængelig).
Ikke relevant Reservestyresystem fælles (-) (hvis
tilgængelig).
5 Tilslut solenoid-strømkablet til ECU'en.
Installation af en Garmin rorfeedbacksensor
Hvis du har installeret en drevenhed fra Garmin, kommer der
rorfeedbackdata fra drevenheden, og en separat
rorfeedbacksensor er ikke nødvendig. Hvis du tilslutter
autopiloten til en drevenhed, som ikke sælges af Garmin, skal
du også installere en rorfeedbacksensor, f.eks. GRF 10 (sælges
separat).
Følg de instruktioner, der fulgte med din GRF
rorfeedbacksensor, for at tilslutte sensoren til rorstyringen og
autopilotsystemet.
Tilslutning til en eksisterende rorfeedbacksensor
Hvis du har tilsluttet autopiloten til en drevenhed, som ikke
sælges af Garmin, og du planlægger at oprette forbindelse til en
rorfeedbacksensor, som ikke sælges af Garmin, skal du bruge
et rorfeedback-kabel til at tilslutte din sensor til autopiloten i
Reactor 40 Mechanical. Dette kabel sælges separat.
6
BEMÆRK: Reactor 40 Mechanical autopilot er kun kompatibel
med en typisk rorfeedbacksensor af potentiometer-typen med
tre terminaler. Systemet fungerer ikke med en frekvensbaseret
rorfeedbacksensor.
1 Brug om nødvendigt den installationsvejledning, der følger
med rorfeedbacksensoren, for at installere den på din båd.
2 Hvis der er sluttet kabler til rorfeedbacksensoren, skal du
frakoble dem.
3 Se dokumentationen fra producenten af din
rorfeedbacksensor for at identificere tilslutningerne på
rorfeedbacksensoren.
4 Forbind rorfeedbackkablet (medfølger ikke) til drevenheden i
overensstemmelse med ledningsfarverne og funktionerne i
tabellen.
Hvis det er nødvendigt, kan kablet forlænges med en 22
AWG-ledning (0,33 mm2).
Ledningsfarve
Funktion
Rød
Rorfeedback positiv (+)
Sort
Rorfeedback negativ (-)
Gul
Rorfeedback-skyder
5 Tilslut rorfeedbackkablet til ECU'en.
Tilslutning af CCU
1 Før stikenden af CCU-kablet til ECU'en, og foretag
tilslutningen.
2 Før den orange og den blå ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen
(Installation af alarmen, side 6).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
3 Før den brune og den sorte ledning fra den stikløse del af
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere Shadow Drive
sensoren (Installation af Shadow Drive sensoren, side 6)
(valgfrit).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
Hvis du ikke planlægger at installere Shadow Drive sensoren,
skal du klippe og tape de brune og sorte ledninger.
Installation af Shadow Drive sensoren
BEMÆRK: Shadow Drive sensoren er et valgfrit tilbehør, der
kun kan anvendes på en båd med hydraulisk styringssystem.
Tilslutning af Shadow Drive sensoren til hydrauliksystemet
Inden du kan installere Shadow Drive sensoren, skal du vælge
en placering, hvor du vil tilslutte Shadow Drive sensoren til
bådens hydrauliske styresystem (Shadow Drive Overvejelser om
sensormontering, side 3).
Brug hydrauliske stik (medfølger ikke) til installation af
Shadow Drive sensoren i den relevante hydrauliske linje.
Tilslutning af Shadow Drive sensoren til CCU'en
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til Shadow Drive
sensoren.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Ledningsfarve på Shadow Drive
sensoren
CCU-kabel: ledningsfarve
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Installation af alarmen
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning, side 4).
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnect-
kablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet
monteringsudstyr (medfølger ikke).
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
En dedikeret betjeningsenhed medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret betjeningsenhed, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin plotter
for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i
installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000
netværksudbyder er ukendt.
Du kan tilslutte CCU'en og manøvrepultstyringen (ekstraudstyr)
via et eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 7).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, sluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel
3
4
5
6
til en
9-12 V DC-strømkilde
via en afbryder .
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler
til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen (ekstraudstyr) eller
til en kompatibel Garmin plotter .
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en .
Slut han- og hunterminatorerne
til begge ender af de
kombinerede T-stik.
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
En dedikeret betjeningsenhed medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret betjeningsenhed, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin plotter
for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Beslut dig for, hvor CCU'en og manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr)
skal tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000
backbone .
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
En dedikeret betjeningsenhed medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret betjeningsenhed, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin plotter
for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik side om side.
2 På det sted, hvor du planlægger at tilslutte CCU'en, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik
netværket.
fra
7
3 Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
4
5
6
7
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
Føj et medfølgende T‑stik 3 for CCU'en til NMEA 2000
backbone ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller
backbone-forlængelseskablet.
Før det medfølgende dropkabel
til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.
Gentag om nødvendigt trin 2 til 6 for manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) eller en kompatibel Garmin plotter.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til autopilotsystemet
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfrie NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
vindsensor eller GPS-enhed til NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 8).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
•
•
•
•
•
•
•
intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på
NMEA 0183-enheden.
Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed til Rx-porten, så du
kan sende data til denne plotter, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til Tx-porten, så de kan
modtage dataoutput fra denne plotter.
Se installationsvejledningen for NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- (Tx) og modtageledningen (Rx).
Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
Strømkablet fra plotteren og NMEA 0183-enhederne skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på plotteren. Se NMEA 0183-afsnittet i
brugervejledningen til plotteren for at få flere oplysninger.
Se brugervejledningen for plotteren for at få vist en liste over
de godkendte NMEA 0183-sætninger, som plotteren
understøtter.
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
Konfiguration
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Du kan bruge Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen eller en kompatibel Garmin plotter for at
konfigurere autopiloten.
Se den medfølgende konfigurationsvejledning for at få mere at
vide om konfiguration af autopiloten.
Vedligeholdelse
Korrosionsbeskyttelse
BEMÆRK
Forlæng samtlige komponenters levetid ved at påføre
korrosionsbeskyttelse på drevenheden mindst to gange årligt.
Påfør et korrosionsbeskyttelsesmiddel, som er egnet til brug på
både, på drevenheden, efter at alle forbindelser er oprettet.
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Appendiks
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Manøvrepultstyringen medfølger ikke i alle autopilotpakker. Der
skal installeres en manøvrepultstyring i dit autopilotsystem for at
tilslutte NMEA 0183 enheder i overensstemmelse med disse
diagrammer. Hvis du installerer autopiloten uden en
manøvrepultstyring, skal alle NMEA enheder, som du har planer
om at bruge med autopilotsystemet, være sluttet til en
kompatibel Garmin plotter på samme NMEA 2000 netværk som
CCU'en. Se installationsvejledningen til din plotter for at få
oplysninger om NMEA 0183 tilslutning.
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Plotteren har en Tx-port (sender) og en Rx-port (modtager).
• Hver port har 2 ledninger med påskriften A og B ifølge NMEA
0183-konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver
8
BEMÆRK: Når en NMEA 0183-enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal du tilslutte den til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen og
NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Specifikationer
CCU
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tommer)
Vægt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellængde
5 m (16 fod)
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
ECU
Mål (B×H×D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 tommer)
Vægt
680 g (24 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust aluminiumlegering
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Længde på strømkabel
2,7 m (9 fod)
Indgangsspænding
Fra 11,5 til 30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
Overordnet strømforbrug 1 A (omfatter ikke drevenheden)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Alarm
Specifikation
Mål
Dimensioner (L×diameter)
29/
Vægt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
32
× 1 tomme (23 × 25 mm)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
CCU
12 V DC strømkilde
Type
Manøvrepultstyring
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
PGN
060928 ISO-adressekrav
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGNoversigt
126996 Produktoplysninger
127257 Send/modtag højdedata
9
Type
PGN
Beskrivelse
Type
Sætning
127251 Send/modtag drejehastighed
vhw
Send kun
127245 Rordata
mwv
Send kun
127250 Fartøjsretning
xte
Modtag kun
127245 Rordata
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
Fejl- og advarselsmeddelelser
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
128259 Fart gennem vand
Lav ECUspænding
Niveauet for drevenhedens forsyningsspænding
er faldet til under 10 Vdc i
mere end 6 sekunder.
Der lyder en alarm i 5
sekunder
Fortsætter i normal
funktion
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.
Autopiloten
placeret i hold
kurs-tilstand.
Autopiloten modtager ikke
længere gyldige navigationsdata under udførelsen
af rutesejlads.
Denne meddelelse vise
også, hvis navigationen
stoppes på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.
Der lyder en alarm i 5
sekunder
Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen har
mistet forbindelse med
CCU'en.
Ikke relevant
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager ikke Der lyder en alarm i 5
længere gyldige vinddata. sekunder
Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Lav GHC™ forsyningsspænding
Niveauet for forsyningsIkke relevant
spændingen er nu under
den værdi, der er angivet i
alarmmenuen for lav
spænding.
Fejl: ECUhøjspænding
Niveauet for drevenheDer lyder en alarm i 5
dens forsyningsspænding sekunder
er steget til over 33,5 Vdc. ECU slukkes
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Manøvrepultstyring
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
Fejl: ECUECU-spænding er hurtigt
spænding er faldet faldet til under 7,0 Vdc.
hurtigt
Der lyder en alarm i 5
sekunder
Fejlen forsvinder, når
ECU-spændingen
stiger til over 7,3 Vdc.
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU-temperaturen er
steget til over 100°C
(212°F).
Der lyder en alarm i 5
sekunder
ECU slukkes
Fejl: Mistet
kommunikation
mellem ECU og
CCU (når
autopiloten er
aktiveret)
Kommunikationen mellem Manøvrepultstyringen
CCU'en og ECU'en har
eller plotteren bipper,
fået timeout.
og autopiloten skifter
til standby.
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
Registrering af din enhed
NMEA 0183 oplysninger
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Type
Sætning
Send
hdm
Modtag
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
10
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ og Shadow Drive™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association.
®
®
11
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising