Garmin | GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver | Installation guide | Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Instrukcja instalacji

Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Instrukcja instalacji
Montaż urządzenia
1 Określ miejsce montażu.‍
2 Używając urządzenia jako szablonu, zaznacz na powierzchni
montażowej położenie dwóch otworów prowadzących.‍
Instrukcja instalacji urządzenia GNT™
10
3 Używając wiertła o średnicy 1/8 cala (3 mm), wywierć otwory
Urządzenie GNT 10 zwiększa zasięg bezprzewodowych
urządzeń morskich firmy Garmin®, takich jak pilot lub
bezprzewodowa mysz.‍ Oferuje również dodatkowe funkcje dla
urządzeń bezprzewodowych, takich jak zegarek quatix™.‍
Urządzenie GNT 10 łączy się z istniejącą na łodzi siecią NMEA
2000®.‍ W celu zapewnienia większego zasięgu ma łodzi, w sieci
NMEA 2000 można zainstalować dodatkowe urządzenia GNT
10.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA
2000
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
prowadzące.‍
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować urządzenie do
powierzchni montażowej.‍
• To urządzenie łączy się z istniejącą na łodzi siecią NMEA
2000.‍
• Aby uzyskać podstawowe informacje o sieci NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów firmy NMEA 2000 dostępnym na
stronie internetowej Garmin.‍ Kliknij łącze „Podręczniki” na
stronie urządzenia w serwisie www.garmin.com.‍
• Jeśli przewód podłączony do urządzenia jest zbyt krótki, aby
było możliwe podłączenie go do sieci NMEA 2000, można
użyć przedłużacza o długości 16,5 stopy (5 m) w sposób
zgodny ze wskazówkami NMEA 2000.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Pozycja Opis
Uwagi dotyczące montażu
À
Á
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie wysokich temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem wysokich temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
• Metal i inne gęste substancje mogą utrudniać komunikację
między tym urządzeniem a bezprzewodowymi urządzeniami
morskimi firmy Garmin.‍ Miejsce, w którym ma zostać
zamontowane urządzenie, należy sprawdzić pod kątem
możliwości nawiązania przez nie połączenia
z bezprzewodowymi urządzeniami znajdującymi się
w docelowych miejscach ich użytkowania na łodzi.‍
• Do montażu urządzenia na łodzi można użyć dołączonych
wkrętów.‍ Jeśli dołączone wkręty do montażu nie nadają się
do montażu na danej powierzchni, należy nabyć osobno
właściwe elementy montażowe.‍
Marzec 2013
Â
Ã
Ä
Å
Urządzenie GNT 10
Przewód zasilający NMEA 2000 (istniejący; niedołączony do
zestawu)
Stacyjka lub wbudowany przełącznik (istniejący;
niedołączony do zestawu)
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
(istniejący; niedołączony do zestawu)
Trójnik NMEA 2000 (dołączony do zestawu)
Informacje o diodzie LED stanu
Urządzenie jest wyposażone w dwukolorową diodę LED, która
w razie potrzeby sygnalizuje problemy wymagające
rozwiązywania.‍ Dioda LED jest oznaczona na urządzeniu
etykietą STATUS.‍
Kolor
Stan
Status
Zielone
Migające
Urządzenie działa prawidłowo.‍
Świeci
światłem
ciągłym
Oprogramowanie urządzenia jest
aktualizowane
190-01576-80_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Kolor
Stan
Status
Czerwone Miga powoli
Typ
Urządzenie uruchamia się.‍ Jeśli dioda LED
nie zacznie po krótkim czasie migać na
zielono, może to oznaczać, że urządzenie
nie działa prawidłowo.‍ Rozwiązaniem
problemu może być aktualizacja
oprogramowania z użyciem plotera
nawigacyjnego Garmin podłączonego do tej
samej sieci NMEA 2000.‍
Miga szybko Urządzenie nie odbiera danych NMEA 2000.‍
Należy sprawdzić sieć NMEA 2000 pod
kątem prawidłowej instalacji i działania.‍
PGN
Opis
126208 NMEA® – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja listy PGN
126996 Informacje o produkcie
Odbiór
059904 Żądanie ISO
127250 Kierunek łodzi
127258 Deklinacja magnetyczna
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: dynamiczne
127505 Poziom płynu
Auto MOB
Po sparowaniu z zegarkiem Garmin quatix urządzenie
umożliwia uruchomienie automatycznej transmisji sygnału
„człowiek za burtą” (MOB).‍
Aby funkcja MOB działała prawidłowo, zegarek Garmin quatix
należy sparować z tym urządzeniem.‍ Podręcznik użytkownika
dołączony do zegarka zawiera szczegółowe instrukcje
dotyczące parowania i konfiguracji funkcji automatycznej
transmisji sygnału MOB.‍
Po włączeniu funkcji MOB w sparowanym zegarku urządzenie
monitoruje połączenie z zegarkiem.‍ W przypadku utraty
połączenia z zegarkiem na 10 sekund urządzenie uruchomi
transmisję sygnału MOB.‍ Podczas transmisji sygnału MOB we
wszystkich podłączonych ploterach nawigacyjnych Garmin
zostanie wyświetlony punkt MOB wraz z alertem.‍
Podręcznik użytkownika dołączony do plotera nawigacyjnego
Garmin zawiera dodatkowe informacje dotyczące funkcji
i czynności związanych z sygnałem „człowiek za burtą”.‍
127508 Stan naładowania baterii
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129026 COG i PND — szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 55/16 × 251/64 × 111/16 cala (135 × 71 ×
gł.‍)
26 mm)
Masa
6,63 uncji (188 g)
Zakres temperatur
Od 5°F do 158°F (od -15°C do 70°C)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo odporny na
uderzenia plastik, wodoodporny według
normy IEC 60529-IPX7
Bezpieczny dystans dla
kompasu
131/32 cala (50 mm)
NMEA 2000 LEN
1
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
GNT™ oraz quatix™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising