Garmin | GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver | Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Installeringsinstruksjoner

Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GNT™
10
GNT 10 utvider rekkevidden til trådløse, maritime Garmin®
enheter, som en fjernkontroll eller trådløs mus, og gir flere
egenskaper til flere trådløse enheter med mange funksjoner,
som klokken quatix™.‍ GNT 10 kobles til et eksisterende NMEA
2000® nettverk på båten.‍ Du kan installere flere GNT 10-enheter
på NMEA 2000 nettverket for å få et større dekningsområde på
båten.‍
• Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference
for NMEA 2000 Products, som er tilgjengelig på webområdet
for Garmin.‍ Klikk på koblingen Brukerveiledninger på
produktsiden for enheten på www.garmin.com.‍
• Hvis kabelen som er koblet til enheten, ikke er lang nok til å
nå nettverket for NMEA 2000, kan du bruke en utvidelse på
opptil 16,5 fot (5 m), ifølge retningslinjene for NMEA 2000.‍
Viktig sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Kontakte Garmins produktsupport
GNT 10-enhet
Strømkabel for NMEA 2000 (eksisterende, ikke inkludert)
Tenningsbryter eller innebygd bryter (eksisterende, ikke
inkludert)
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Ã
Ä
Hensyn ved montering
Om LED-lampen for status
Å
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
• Metall og andre tette materialer kan hindre kommunikasjon
mellom denne enheten og trådløse, maritime Garmin
enheter.‍ Monteringsstedet du vil bruke, må testes for å
kontrollere at denne enheten kommuniserer på pålitelig vis
med trådløse enheter overalt der du planlegger å bruke dem
på baten.‍
• Du kan bruke de medfølgende skruene for å montere
enheten på båten.‍ Hvis de medfølgende skruene ikke passer
til monteringsoverflaten, må du kjøpe egnede
festeanordninger separat.‍
Montere enheten
1 Velg monteringssted.‍
2 Bruk enheten som mal, og marker de to styrehullene på
monteringsoverflaten.‍
3 Bruk en borbits på 1/8 tomme (3 mm) til å bore styrehullene.‍
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste enheten til
monteringsoverflaten.‍
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Denne enheten kan kobles til et eksisterende nettverk fra
NMEA 2000 på båten.‍
Mars 2013
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
(eksisterende, ikke inkludert)
T-kontakt for NMEA 2000 (inkludert)
Enheten har en tofarget LED-lampe som du kan bruke til å
feilsøke problemer, om det er nødvendig.‍ LED-lampen er
merket med STATUS på enheten.‍
Farge Tilstand
Status
Grønn Blinkende
Enheten fungerer som den skal.‍
Kontinuerlig Programvaren på enheten oppdateres
Rød
Blinker sakte Enheten starter opp.‍ Hvis LED-lampen ikke
begynner å blinke grønt etter kort tid, kan det
hende at enheten ikke fungerer som den skal.‍ En
programvareoppdatering ved hjelp av en
kartplotter fra Garmin som er koblet til det
samme nettverket fra NMEA 2000, retter kanskje
opp problemet.‍
Blinker raskt Enheten mottar ikke data for NMEA 2000.‍ Du bør
kontrollere at nettverket fra NMEA 2000 er riktig
installert og fungerer som det skal.‍
Automatisk MOB
Når denne enheten er paret med en Garmin quatix, kan den
utløse en automatisk MOB-hendelse.‍
Du må pare en Garmin quatix med enheten for at funksjonen for
automatisk MOB skal fungere ordentlig.‍ Du finner detaljerte
instruksjoner om paring av enhetene og konfigurering av
automatisk MOB i brukerveiledningen som fulgte med klokken.‍
Når automatisk MOB er aktivert på en paret klokke, overvåker
denne enheten tilkoblingen til klokken.‍ Når tilkoblingen til
klokken brytes i ti sekunder, utløser enheten en MOB-hendelse
for hele systemet.‍ Under en MOB-hendelse, vises det et MOBveipunkt og et varsel på alle tilkoblede Garmin kartplottere.‍
Brukerveiledningen som fulgte med Garmin kartplotteren,
inneholder ytterligere informasjon om MOB-funksjoner og MOBhandlinger.‍
190-01576-78_0A
Trykt i Taiwan
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (B × H × D)
55/16 x 251/64 x 111/16 tommer
(135 x 71 x 26 mm)
Vekt
6,63 oz (188 g)
Temperaturområde
Fra 5 til 158 °F (fra -15 til 70 °C)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker plast, vanntett
i henhold til IEC 60529 IPX7
Trygg avstand fra et
kompass
131/32 tommer (50 mm)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA®: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
Send
126464 Send gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Motta
059904 ISO-forespørsel
127250 Fartøykurs
127258 Magnetisk variasjon
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127489 Motorparametere: Dynamiske
127505 Væskenivå
127508 Batteristatus
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG og SOG: rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
130306 Vinddata
130312 Temperatur
130314 Faktisk trykk
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
GNT™ og quatix™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising