Garmin | GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver | Installation guide | Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Installationsvejledning

Garmin GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver Installationsvejledning
SPECIFICATION
CONTROL
DRAWING
Revisions
Rev.
A
Date
Description
Production Release
3/7/13
ECO No.
––––
Electronic document only. Not for printing.
Specifications
1. Description
2. Size
3. Tolerance
4. Pagination
5. Material
6. Finish
7. Color
8. Bindery
9. Folds
10. Electronic Artwork
11. Languages
12. Notes
Product documentation, GNT 10 Installation Instructions (DA-DK)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Shall conform to Garmin Archive 190-01576-76_0A.zip
Danish
This part shall comply with Garmin Banned & Restricted Substances (GPN 001-00211-00).
Files
The following files have been archived under the above ARCHIVE FILENAME.
File Name
190-01576-76_0A_Spec.indd
GNT_10_INST_DA.pdf
File Contents
InDesign CS4 for PC, Document specification sheet
Portable Document Format, for online/device
Garmin Ltd. or its subsidiaries
C/O Garmin International, Inc.
1200 E. 151st Street
Olathe, Kansas 66062 U.S.A.
CONFIDENTIAL
This drawing and the specifications contained herein are the property of Garmin Ltd. or
its subsidiaries and may not be reproduced or used in whole or in part as the basis for
manufacture or sale of products without written permission.
Drawn By:
Initials
Date
TITLE
FMS
3/7/13
SIZE
A
SCALE
N/A
GNT 10 Installation Instructions (DA-DK)
PART NO:
REV:
190-01576-76
A
Sheet
1
Of
03
GNT™ 10 Installationsvejledning
GNT 10 udvider området med Garmin® trådløse marineenheder
som f.‍eks.‍ en fjernbetjening eller trådløs mus og tilføjer
yderligere egenskaber til mere funktionsrige trådløse enheder,
som f.‍eks.‍ quatix™ ur.‍ GNT 10 tilsluttes et eksisterende NMEA
2000® netværk på båden.‍ Yderligere GNT 10 enheder kan
installeres på NMEA 2000 netværket for at opnå større
dækningsområde på båden.‍
reference til NMEA 2000 produkter, der findes på webstedet
Garmin.‍ Klik på linket "Manuals" (Vejledninger) på
produktsiden til din enhed på www.garmin.com.‍
• Hvis det kabel, der er forbundet til enheden, ikke kan nå
NMEA 2000 netværket, kan der anvendes en forlængelse på
op til 16,5 fod (5 m) i overensstemmelse med NMEA 2000
retningslinjerne.‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
GNT 10 enhed
NMEA 2000 strømkabel (eksisterende; medfølger ikke)
Tænding eller serieafbryder (eksisterende; medfølger ikke)
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator- eller backbonekabel (eksisterende;
medfølger ikke)
NMEA 2000 T-stik (medfølger)
Om status-LED
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Metal og andre tætte materialer kan forhindre kommunikation
mellem enheden og Garmin trådløse marineenheder.‍ Den
tænkte monteringsposition skal testes for at kontrollere, at
enheden kan kommunikere pålideligt med de trådløse
enheder, hvor du planlægger at anvende dem på båden.‍
• Du kan bruge de medfølgende skruer til montering af
enheden i båden.‍ Hvis de medfølgende skruer ikke passer til
monteringsoverfladen, skal der købes egnet udstyr separat.‍
Montering af enheden
1 Fastslå monteringssted.‍
2 Brug enheden som en skabelon til at markere placeringen af
de to forboringshuller på monteringsoverfladen.‍
3 Bor forboringshullerne med et 1/8 tommers (3 mm)
borehoved.‍
4 Brug de medfølgende skruer til at montere enheden på
monteringsoverfladen.‍
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• Denne enhed tilsluttes et eksisterende NMEA 2000 netværk
på båden.‍
• Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse
kapitlet "NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk
Marts 2013
Punkt Beskrivelse
Enheden har en tofarvet LED, du kan bruge til fejlsøgning af
problemer, hvis det er nødvendigt.‍ LED-indikatoren er mærket
STATUS på enheden.‍
Farve Status
Status
Grøn Blinker
Enheden fungerer korrekt.‍
Rød
Lyser
konstant
Enhedens software opdateres
Blinker
langsomt
Enheden starter.‍ Hvis LED'en ikke skifter til
blinkende grønt efter en kort periode, fungerer
enheden muligvis ikke korrekt.‍ en
softwareopdatering ved hjælp af en Garmin
plotter tilsluttet samme NMEA 2000 netværk kan
muligvis løse problemet.‍
Blinker hurtigt Enheden modtager ikke NMEA 2000 data.‍
Netværket NMEA 2000 bør kontrolleres for
korrekt installation og betjening.‍
Auto MOB
Ved parring med et Garmin quatix ur kan denne enhed udløse
en automatisk mand over bord (MOB) hændelse.‍
Dit Garmin quatix ur skal parres med denne enhed for at auto
MOB-funktion fungerer korrekt.‍ Brugervejledningen, der følger
med uret, indeholder detaljerede instruktioner om parring og
auto MOB-opsætning.‍
Når auto MOB er aktiveret på et parret ur, registrerer denne
enhed forbindelsen med uret.‍ Når forbindelse til uret afbrydes i
ti sekunder, udløser denne enhed en MOB-hændelse for hele
systemet.‍ Under en MOB-hændelse vises en MOB-waypoint og
en advarsel på alle tilsluttede Garmin plottere.‍
Brugervejledningen, der fulgte med din Garmin plotter,
indeholder yderligere oplysninger om MOB-funktioner og
handlinger.‍
190-01576-76_0A
Trykt i Taiwan
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (B×H×D)
55/16 × 251/64 × 111/16 tommer (135 × 71 ×
26 mm)
Vægt
6,63 oz.‍ (188 g)
Temperaturområde
Fra 5° til 158°F (fra -15° til 70°C)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht.‍ standarden IEC 60529 IPX7
Sikkerhedsafstand for
kompas
131/32 tommer (50 mm)
NMEA 2000LEN
1
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA®: Kommando, anmodning og
anerkendelse af gruppefunktion
Send
126464 Send gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Modtag
059904 ISO-anmodning
127250 Fartøjsretning
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametre: hurtig opdatering
127489 Motorparametre: dynamiske
127505 Væskeniveau
127508 Batteristatus
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG og SOG: hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
130306 Vinddata
130312 Temperatur
130314 Faktisk tryk
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNT™
og quatix™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising