Garmin | 9-axis Heading Sensor | Garmin 9-axis Heading Sensor Asennusohjeet

Garmin 9-axis Heading Sensor Asennusohjeet
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
9-AKSELINEN SUUNTATUNNISTIN
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
turvalasit
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta
nippusiteitä
kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
• juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen)
• tarvittaessa kiinnityspintaan soveltuvia lisäruuveja.
Ohjelmistopäivitys
Päivitä kaikkien Garmin laitteiden ohjelmisto, kun asennat
tämän laitteen.
Ohjelmistopäivitykseen tarvitaan Garmin NMEA 2000 Network
Updater -lisävaruste tai Garmin karttaplotteri, joka on yhdistetty
NMEA 2000 verkon kautta (myydään erikseen).
Garmin laitteet tukevat enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on
alustettu FAT32-muotoon.
®
®
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
®
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
Poista
muistikortti.
6
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
HUOMIO
Älä asenna anturia tai säilytä sitä voimakkaiden magneettien
(kuten kaiuttimien) lähellä. Voimakas magneettikenttä voi
vioittaa anturia.
Huomioi nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
• Älä asenna anturia rautaa sisältävien esineiden (kuten
työkalupakin tai kompassin) lähelle.
• Anturi ei ole GPS-laite eikä siitä tarvita hyvää näkyvyyttä
taivaalle.
• Anturin asennuspaikan magneettiset häiriöt on testattava
kannettavalla kompassilla.
Jos kompassin neula liikkuu paikassa, johon aiot asentaa
anturin, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse jokin
toinen paikka ja testaa uudelleen.
• Asenna anturi vaakasuuntaisesti tukevaan pintaan, jotta
suorituskyky on paras mahdollinen.
• Anturi toimii parhaiten, kun se asennetaan siten, että kaapeli
osoittaa veneen keulaa kohti.
HUOMAUTUS: voit asettaa kulkusuunnan kohdistuksen
automaattisesti, jos GPS-lähde on yhteydessä NMEA 2000
verkkoon. Jos et käytä yhteensopivaa Garmin karttaplotteria,
veneen on voitava saavuttaa vähintään 6,4 km/h:n (4 mph:n)
kulkunopeus. Voit asettaa tai hienosäätää kulkusuunnan
kohdistuksen Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö toiminnolla yhteensopivalla Garmin karttaplotterilla. Jos nämä
vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, kulkusuunta tarvitsee
kohdistaa säätämällä anturin asennusta manuaalisesti, jotta
kaapeli osoittaa veneen etuosaa kohti kölin suuntaisesti.
• Anturin mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä anturissa.
HUOMAUTUS: tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet
eivät aiheuta magneettikenttiä.
• Älä käytä liiallista voimaa, kun kiristät kiinnitysruuveja. Käytä
vain sen verran voimaa, että anturi pysyy paikallaan.
• Kiristä kiinnitysruuvit samaan tiukkuuteen.
Maaliskuu 2017
190-02154-77 _ 0A
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä
• Tämä anturi muodostaa yhteyden veneen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon.
• Jos mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli ei ulotu
NMEA 2000 verkkoon, voit käyttää enintään 6 m:n (20 jalan)
laitekaapelia NMEA 2000 ohjeiden mukaisesti.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Anturi
NMEA 2000 virtajohto (nykyinen, ei mukana)
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin (nykyinen, ei
mukana)
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 T‑liitin (mukana)
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli (nykyinen, ei
mukana)
Kalibrointi
Kalibroi suunta-anturiasennuksen jälkeen, jotta saat parhaat
mahdolliset tulokset. NMEA 2000 verkkoon yhteydessä olevien
laitteiden tyypin mukaan voit kalibroida anturin joko valikon
kautta tai tehdä peruskalibroinnin.
Kun yhdistät anturin samaan NMEA 2000 verkkoon kuin
yhteensopivan Garmin karttaplotterin, saat kehotteen aloittaa
kalibrointi valikon kautta, kun karttaplotteri tunnistaa uuden
anturin (Kalibrointi valikon kautta, sivu 2). Katso
yhteensopivien karttaplotterien luettelo osoitteesta
www.garmin.com.
HUOMAUTUS: vuoden 2017 puolivälissä saataville tulevan
ohjelmistopäivityksen ansiosta voit kalibroida valikon kautta
käyttämällä yhteensopivaa karttaplotteria. Jos karttaplotterin
ohjelmisto on tätä päivitystä vanhempi, tee peruskalibrointi.
Jos yhdistät anturin NMEA 2000 verkkoon ilman yhteensopivaa
Garmin karttaplotteria, sinun tarvitsee tehdä peruskalibrointi
valikkokalibroinnin sijasta (Peruskalibrointi, sivu 2).
Kalibrointi valikon kautta
Ennen kuin voit kalibroida valikon kautta, sinun tarvitsee
yhdistää anturi samaan NMEA 2000 verkkoon kuin
yhteensopiva Garmin karttaplotteri.
Jos anturin kalibrointi ei ole onnistunut, näet ilmoituksen aina,
kun käynnistät yhteensopivan Garmin karttaplotterin.
1 Valitse anturin kalibrointinäytössä Komp. kalibr..
VIHJE: voit avata kalibrointisivun milloin tahansa valitsemalla
laitteen kohdasta Valikko > Asetukset > Viestintä > NMEA
2000 -asetus.
2 Valitse Alku.
3 Noudata näytön ohjeita, kunnes kompassin kalibrointi on
valmis. Pidä vene mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
2
Voit kääntää venettä mahdollisuuksien mukaan paikallaan
käyttämällä kahta moottoria vastakkaisiin suuntiin.
Kun kompassin kalibrointi on valmis, arvo ilmestyy Komp.
kalibr. -asetuksen lähelle. Lähellä lukua 100 oleva arvo
osoittaa, että anturi on asennettu täydellisen magneettiseen
ympäristöön ja kalibrointi on onnistunut. Jos suunnan
tunnistus toimii heikosti ja arvo on lähempänä lukua 0 kuin
lukua 100, anturi tarvitsee ehkä siirtää ja kompassi kalibroida
uudelleen.
4 Valitse Automaattinen kulkusuunnan kohdistus.
HUOMAUTUS: Automaattinen kulkusuunnan kohdistus on
käytettävissä ainoastaan, jos GPS-lähde on yhteydessä
NMEA 2000 verkkoon. Jos GPS-lähdettä ei ole yhdistetty, tee
Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö (Kulkusuunnan
kohdistuksen hienosäätö, sivu 2).
Valitse
Alku.
5
6 Noudata näytön ohjeita, kunnes säätö on valmis.
Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö
Jos GPS-lähde ei ole yhteydessä NMEA 2000 verkkoon,
Automaattinen kulkusuunnan kohdistus ei ole käytettävissä
valikon kautta tehtävässä kalibroinnissa, ja sinun tarvitsee tehdä
Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö.
Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö voidaan tehdä
Automaattinen kulkusuunnan kohdistus -toiminnon yhteydessä
(valinnainen).
1 Valitse anturin kalibrointinäytössä Kulkusuunnan
kohdistuksen hienosäätö.
2 Määritä veneen kulkusuunta maamerkin tai toimivan
kompassin avulla.
3 Säädä kulkusuuntaa, kunnes se vastaa mittausta.
4 Valitse Valmis.
Peruskalibrointi
Jos yhdistät anturin NMEA 2000 verkkoon ilman yhteensopivaa
Garmin karttaplotteria, sinun tarvitsee tehdä peruskalibrointi
valikkokalibroinnin sijasta.
Anturin kulkusuuntatietoja on voitava tarkastella yhdistetyssä
karttaplotterissa tai veneilynäytössä, jotta peruskalibroinnin voi
tehdä. Jos et näe kulkusuuntatietoja yhdistetyssä näytössä,
tarkista NMEA 2000 verkko- ja virtaliitännät.
Kaikki muut kulkusuuntatietojen lähteet, jotka eivät ole GPSperustaisia, on poistettava NMEA 2000 verkosta
peruskalibroinnin yhteydessä.
Peruskalibroinnissa on ensin kalibroitava kompassi ja sen
jälkeen säädettävä kulkusuunta yhtenäisenä toimenpiteenä. Jos
olet asentanut anturin siten, että kaapeli osoittaa keulaan kölin
suuntaisesti, kulkusuuntaa ei välttämättä tarvitse säätää.
HUOMAUTUS: jos päätät säätää kulkusuunnan, yhdistä GPSlähde NMEA 2000 verkkoon. Veneen on voitava saavuttaa
vähintään 6,4 km/h:n (4 mph:n) kulkunopeus, jotta
kulkusuunnan kohdistus onnistuu.
1 Aja vene tyyneen avoveteen.
2 Määritä näytössä näkymään kulkusuuntatietoja yhdistetystä
anturista.
3 Katkaise anturin yhteys NMEA 2000 verkkoon tai katkaise
NMEA 2000 verkon virransaanti.
4 Jatka vasta, kun vene on suorassa ja paikallaan.
5 Kytke virta anturiin ja odota, kunnes kulkusuuntatiedot
ilmestyvät näyttöön À.
Kun kulkusuunta näkyy, kompassi on kalibroitu ja anturin
kulkusuunta on säädetty.
11 Testaa kalibroinnin tulokset ja toista toimenpide tarvittaessa.
Tehdasasetusten palauttaminen
Jos siirrät anturia tai olet sitä mieltä, että kalibrointi ei onnistunut,
voit poistaa kaikki kalibrointitiedot anturista ja palauttaa sen
tehdasasetukset. Kun olet palauttanut tehdasasetukset, määritä
anturi, jotta voit käyttää sitä järjestelmän kanssa.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 -asetus >
Laiteluettelo.
2 Valitse anturin nimi.
3 Valitse Katso > Tehdasasetukset > Kyllä.
Tekniset tiedot
6 Käännä vene kolmen minuutin kuluessa hitaasti ympäri kaksi
kertaa Á. Pidä vene mahdollisimman vakaana ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
Voit kääntää venettä mahdollisuuksien mukaan paikallaan
käyttämällä kahta moottoria vastakkaisiin suuntiin.
Kun anturi on valmis kompassin kalibrointiin,
kulkusuuntatiedot katoavat näytöstä Â.
Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus menetetystä
kulkusuunnasta. Voit ohittaa ilmoituksen.
7 Jatka kääntymistä samaan suuntaan samalla nopeudella Ã
noin 1 1/2 kierroksen ajan, kunnes kulkusuuntatiedot näkyvät
Ä.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tuumaa)
Paino
200 g (7 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Kompassin turvaväli
Merkityksetön
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Rajoitettu takuu
Yhtiön Garmin yleinen rajoitettu tuotetakuu pätee tähän
lisävarusteeseen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
Kun kulkusuuntatiedot näkyvät, kompassi on kalibroitu ja voit
säätää kulkusuunnan (valinnainen).
8 Valitse jokin vaihtoehto.
• Jos haluat säätää kulkusuunnan veneen keulan
mukaiseksi, jatka seuraavaan vaiheeseen.
• Jos asensit anturin siten, että kaapeli osoittaa veneen
etuosaa kohti kölin suuntaisesti, etkä halua säätää
kulkusuuntaa, lopeta kääntyminen ja odota. Pidä vene
paikallaan. Kulkusuuntatietojen pitäisi kadota ja ilmestyä
uudelleen näkyviin seuraavien kahden minuutin kuluessa.
Kun kulkusuuntatiedot näkyvät uudelleen, kompassin
pitäisi olla kalibroitu ja suuntapoikkeaman ei pitäisi olla
käytössä.
HUOMAUTUS: jos suuntapoikkeama on väärä, irrota
kaikki GPS-lähteet NMEA 2000 verkosta ja tee kalibrointi
uudelleen. Jos ainut käytettävissä oleva suuntanäyttö on
myös GPS-lähde, tee kalibrointi uudelleen ja irrota anturi
vaiheen 7 jälkeen.
Jatka
kääntymistä samaan suuntaan samalla nopeudella
9
noin kymmenen sekunnin ajan, kunnes kulkusuuntatiedot
katoavat näytöstä Å.
10 Kun on turvallista tehdä niin, suorista vene ja aja suorassa
linjassa Æ kulkunopeudella (vähintään 6,4 km/h (4 mph)),
kunnes kulkusuuntatiedot näkyvät Ç.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising