Garmin | 9-axis Heading Sensor | Installation guide | Garmin 9-axis Heading Sensor Installationsvejledning

Garmin 9-axis Heading Sensor Installationsvejledning
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
9-AKSET KURSSENSOR
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
Stjerneskruetrækker
Kabelklemmer
Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
• Ikke-limende smørelse (valgfrit)
• Yderligere skruer, der passer til monteringsoverfladen, hvis
det er nødvendigt
Softwareopdatering
Du skal opdatere softwaren på alle dine Garmin enheder, når
du installerer denne enhed.
Softwareopdateringen kræver en Garmin NMEA 2000 Network
Updater (ekstratilbehør) eller en Garmin plotter, der er tilsluttet
via NMEA 2000 netværket (sælges separat).
Garmin enheder understøtter hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
®
®
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg GPSMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for GPSMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse den
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Overvejelser om montering
FORSIGTIG
Sensoren må ikke monteres eller opbevares i nærheden af
kraftige magneter, herunder højttalere. Et kraftigt magnetfelt kan
beskadige sensoren.
For at opnå den bedste ydeevne skal du tage højde for
nedenstående, når du vælger monteringssted.
• Sensoren bør ikke monteres i nærheden af jernholdige
metalgenstande som f.eks. værktøjskasser eller kompasser.
• Sensoren er ikke en GPS-enhed, og det er ikke nødvendigt
at have frit udsyn til himlen.
• Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor sensoren skal monteres.
Hvis nålen på et håndholdt kompas flytter sig, når du holder
den der, hvor du vil montere sensoren, er der magnetisk
interferens. Du må vælge en anden placering og teste igen.
• Sensoren skal monteres vandret på en hård overflade for at
opnå den bedste ydeevne.
• Sensoren skal monteres med kablet vendende mod bådens
forstavn for at opnå den bedste ydeevne.
BEMÆRK: Du kan indstille kursjusteringen automatisk, når
der er en GPS-kilde tilknyttet til NMEA 2000 netværket. Hvis
du ikke bruger en kompatibel Garmin plotter, skal båden
kunne nå en cruising-hastighed på mindst 6,4 km/t (4 mph).
Du kan indstille eller finjustere kursjusteringen ved hjælp af
Finjustering af kurs med en kompatibel Garmin plotter. Hvis
disse indstillinger ikke er tilgængelige, skal kursen indstilles
ved at justere sensorholderen manuelt, så kablet peger mod
bådens forstavn, parallelt med kølen.
• Monteringsskruer følger med sensoren. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og fremstillet af rustfrit materiale
eller messing for at undgå magnetisk interferens med
sensoren.
BEMÆRK: Test alt monteringsudstyret sammen med et
håndholdt kompas for at sikre, at der ikke er magnetiske
felter i udstyret.
Marts 2017
190-02154-76 _ 0A
• Brug ikke overdreven kraft, når du skruer monteringsskruerne
i. Brug kun den mængde kraft, der er nok til at holde
sensoren på plads.
• Monteringsskruerne skal spændes med ensartet kraft.
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
2
3
• Denne sensor tilsluttes et eksisterende NMEA 2000 netværk
på båden.
• Hvis det medfølgende NMEA 2000 dropkabel ikke kan nå
NMEA 2000 netværket, kan der anvendes et dropkabel på op
til 6 meter (20 fod) i overensstemmelse med NMEA 2000
retningslinjerne.
4
5
6
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Sensor
NMEA 2000 strømkabel (eksisterende; medfølger ikke)
Tænding eller serieafbryder (eksisterende; medfølger ikke)
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 T-stik (medfølger)
NMEA 2000 terminator- eller backbonekabel (eksisterende;
medfølger ikke)
Kalibrering
Når installationen er færdig, skal du kalibrere kurssensoren for
at opnå de bedste resultater. Afhængigt af typerne af de
enheder, der er sluttet til NMEA 2000 netværket, kan du
kalibrere sensoren ved hjælp af en menubaseret metode eller
en grundlæggende metode.
Når du tilslutter en sensor til samme Garmin netværk som en
kompatibel NMEA 2000 plotter, bliver du bedt om at starte
menubaseret kalibrering, når plotteren registrerer den nye
sensor (Udførelse af menubaseret kalibrering, side 2). Du
finder en liste over kompatible plottere på www.garmin.com.
BEMÆRK: En softwareopdatering, som bliver tilgængelig medio
2017, gør det muligt for dig at udføre menubaseret kalibrering
ved hjælp af en kompatibel plotter. Hvis din plotter har software
fra før denne opdatering, skal du udføre grundlæggende
kalibrering.
Hvis du tilslutter sensoren til et NMEA 2000 netværk uden en
kompatibel Garmin plotter, skal du udføre grundlæggende
kalibrering i stedet for menubaseret kalibrering (Udførelse af
grundlæggende kalibrering, side 2).
Udførelse af menubaseret kalibrering
Før du kan foretage menubaseret kalibrering, skal du slutte
sensoren til det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel
Garmin plotter.
Hvis sensoren ikke er kalibreret korrekt, vises der en
meddelelse, hver gang du tænder for en kompatibel Garmin
plotter.
1 På skærmbilledet til sensorkalibrering skal du vælge
Kalibrering af kompas.
2
TIP: Du kan åbne kalibreringssiden til enhver tid ved at
vælge enheden fra Menu > Indstillinger > Kommunikation
> NMEA 2000-opsætning.
Vælg Start.
Følg instruktionerne på skærmen, indtil kompaskalibreringen
er fuldført, og sørg for at holde båden så stabil og lige som
muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering.
Hvis det er muligt, kan du dreje fartøjet på stedet ved at lade
to motorer køre i modsat retning.
Når kompaskalibreringen er færdig, vises der en værdi i
nærheden af indstillingen Kalibrering af kompas. En værdi i
nærheden af 100 angiver, at sensoren er blevet installeret i et
perfekt magnetisk miljø og er kalibreret korrekt. Hvis kursens
nøjagtighed er uacceptabel, og værdien er nærmere 0 end
100, skal du muligvis flytte sensoren og kalibrere kompasset
igen.
Vælg Automatisk justering af kurs.
BEMÆRK: Automatisk justering af kurs er kun tilgængelig,
hvis der er en GPS-kilde tilsluttet til NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke har installeret en GPS-kilde, skal du udføre
Finjustering af kurs i stedet for (Justering af Finjustering af
kurs, side 2).
Vælg Start.
Følg instruktionerne på skærmen, indtil justeringen er færdig.
Justering af Finjustering af kurs
Hvis du ikke har en GPS-kilde tilsluttet til NMEA 2000
netværket, er Automatisk justering af kurs ikke tilgængelig som
en del af menubaseret kalibrering, og du skal justere
Finjustering af kurs i stedet.
Du kan justere Finjustering af kurs sammen med Automatisk
justering af kurs for at finjustere kursudgangen (valgfrit).
1 På skærmbilledet til sensorkalibrering skal du vælge
Finjustering af kurs.
2 Brug et mærke på land eller et kendt godt kompas til at
bestemme bådens kurs.
3 Juster kursen, indtil den svarer til din måling.
4 Vælg Udført.
Udførelse af grundlæggende kalibrering
Hvis du tilslutter sensoren til et NMEA 2000 netværk uden en
kompatibel Garmin plotter, skal du udføre grundlæggende
kalibrering i stedet for menubaseret kalibrering.
Du skal kunne se kursdata fra sensoren på en tilsluttet plotter
eller marineskærm, før du kan udføre grundlæggende
kalibrering. Hvis du ikke kan se kursdata på din tilsluttede
skærm, skal du kontrollere NMEA 2000 netværksforbindelsen
og strømtilslutningen.
Alle andre kilder til kursdata, der ikke er baseret på GPS, skal
fjernes fra NMEA 2000 netværket, mens den grundlæggende
kalibrering udføres.
Når du udfører grundlæggende kalibrering, skal du først
kalibrere kompasset, og derefter justere kursen i én fortløbende
arbejdsgang. Hvis du har installeret sensoren, så kablet peger
mod stævnen, parallelt med kølen, er det muligvis ikke
nødvendigt at justere kursen.
BEMÆRK: Hvis du vælger at justere kursen, skal du tilslutte en
GPS-kilde til NMEA 2000 netværket. Båden skal kunne nå en
cruising-hastighed på mindst 6,4 km/t (4 mph) for at udføre
kursjusteringen.
1 Sejl båden til en placering med stille, åbent vand.
2 Indstil skærmen til at vise kursdata fra den tilsluttede sensor.
3 Afbryd sensorens forbindelse til NMEA 2000 netværket, eller
sluk for strømmen til NMEA 2000 netværket.
4 Vent, til båden ligger vandret og lige, før du fortsætter.
5 Tænd for strømmen til sensoren, og vent, til kursdataene
vises på skærmen À.
10 Når det er sikkert at gøre det, skal du rette båden op og sejle
i en lige linje Æ ved cruising-hastighed (skal være mindst
6,4 km/t (4 mph)), indtil kursdataene vises Ç.
Når kursen vises, er kompasset kalibreret, og kursen er
justeret på sensoren.
11 Kontroller resultaterne af kalibreringen, og gentag om
nødvendigt denne fremgangsmåde.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
6 Inden for tre minutter skal du udføre to hele, langsomme og
snævre omdrejninger Á, hvor du holder båden så stabil og
lige som muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering.
Hvis det er muligt, kan du dreje fartøjet på stedet ved at lade
to motorer køre i modsat retning.
Når sensoren er forberedt til at kalibrere kompasset,
forsvinder kursdataene fra skærmen Â.
Du får muligvis en fejlmeddelelse om, at kursen er mistet. Du
kan ignorere denne meddelelse.
7 Fortsæt med at dreje i samme retning ved den samme
hastighed Ã, og foretag ca. 1 1/2 omdrejninger, indtil
kursdataene vises Ä.
Hvis du flytter sensoren eller ikke mener, at kalibreringen
lykkedes, kan du slette alle kalibreringsoplysninger fra sensoren
og gendanne den til fabriksindstillingerne. Når du har gendannet
fabriksindstillingerne, skal du konfigurere sensoren, før du kan
bruge den sammen med dit system.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning > Enhedsliste.
2 Vælg et navn til sensoren.
3 Vælg Gennemse > Fabriksindstillinger > Ja.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
tommer)
Vægt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Sikkerhedsafstand for kompas Ubetydelig
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Begrænset garanti
Den almindelige forbrugergaranti fra Garmin gælder for dette
tilbehør. Du kan få flere oplysninger på www.garmin.com
/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
®
Når kursdataene vises, er kompasset kalibreret korrekt, og
du kan justere kursen (valgfrit).
8 Vælg en funktion.
• Hvis du vil justere kursen, så den passer med bådens
forstavn, skal du gå videre til næste trin.
• Hvis du har installeret sensoren, så kablet peger mod
stævnen, parallelt med kølen, og du ikke vil justere
kursen, skal du stoppe med at dreje og vente, mens
båden ligger stille. I løbet af de næste to minutter bør
kursdataene forsvinde og herefter komme til syne igen.
Når kursdataene kommer til syne igen, bør kompasset
være kalibreret, og der bør ikke være anvendt nogen
kursforskydning.
BEMÆRK: Hvis der anvendes en uønsket
kursforskydning, skal du fjerne alle GPS-kilder fra NMEA
2000 netværket og gentage kalibreringen. Hvis den
eneste tilgængelige kursvisning også er en GPS-kilde,
skal du gentage kalibreringen og afbryde sensoren efter
trin 7.
9 Fortsæt med at dreje i samme retning ved den samme
hastighed i cirka ti sekunder, indtil kursdataene forsvinder fra
skærmen Å.
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National
Maritime Electronics Association.
®
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising