Garmin | 9-axis Heading Sensor | Garmin 9-axis Heading Sensor Upute za instalaciju

Garmin 9-axis Heading Sensor Upute za instalaciju
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
SENZOR SMJERA S 9 OSI
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
•
Zaštitne naočale
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač
Vezice za kabele
Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
Mazivo protiv habanja (nije obavezno)
Dodatni vijci pogodni za površinu za montiranje, po potrebi
Nadogradnja softvera
Nakon instaliranja ovog uređaja, nadogradite softver u svim
Garmin uređajima.
Za nadogradnju softvera potreban je uređaj za nadogradnju
Garmin NMEA 2000 mreže ili Garmin ploter povezan putem
NMEA 2000 mreže (prodaje se odvojeno).
Garmin uređaji podržavaju memorijsku karticu do 32 GB
formatiranu za FAT32.
®
®
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite GPSMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke GPSMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
®
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Preporuke za montažu
OPREZ
Senzor nemojte montirati ili skladištiti blizu jakih magneta,
uključujući zvučnike. Snažno magnetsko polje može oštetiti
senzor.
Radi postizanja optimalnih performansi uzmite u obzir ove
preporuke prilikom odabira mjesta za montiranje.
• Senzor nemojte montirati blizu postojećih željeznih predmeta
kao što su kutije za alat ili kompas.
• Senzor nije GPS uređaj i za njega nije potreban nesmetan
pogled na nebo.
• Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati senzor.
Ako se igla ručnog kompasa pomiče kada se nalazite na
mjestu na kojem želite montirati senzor, prisutne su
magnetske smetnje. Morate odabrati drugo mjesto i ponoviti
test.
• Radi postizanja optimalnih performansi senzor montirajte
vodoravno na čvrstoj podlozi.
• Radi postizanja optimalnih performansi senzor montirajte
tako da je kabel usmjeren prema prednjem dijelu plovila.
NAPOMENA: Podešavanje smjera možete automatski
postaviti kad je izvor GPS-a povezan s NMEA 2000 mrežom.
Ako ne upotrebljavate kompatibilni Garmin ploter, plovilo
mora moći doseći brzinu za krstarenje od najmanje 6,4 km/h
(4 mi/h). Podešavanje smjera možete postaviti ili fino podesiti
pomoću funkcije Fino podešavanje smjera s kompatibilnim
Garmin ploterom. Ako te opcije nisu dostupne, smjer morate
podesiti ručnim prilagođavanjem montaže senzora tako da je
kabel usmjeren prema prednjem dijelu plovila i paralelan s
kobilicom.
• Vijci za montažu isporučuju se sa senzorom. Ako za montažu
koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od
kvalitetnog nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi se izbjegle
magnetske smetnje na senzoru.
NAPOMENA: Svaki materijal za montažu testirajte pomoću
ručnog kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara
magnetno polje.
Ožujak 2017
190-02154-86 _ 0A
• Vijke za montažu nemojte previše pritezati. Pritegnite ih
onoliko koliko je potrebno da senzor ostane na mjestu.
• Vijke za montažu ravnomjerno pritegnite.
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000
uređajem
2
3
• Ovaj se senzor povezuje s postojećom NMEA 2000 mrežom
na vašem plovilu.
• Ako isporučeni NMEA 2000 spojni kabel nije dovoljno
dugačak da bi dosegao vašu NMEA 2000 mrežu, možete
upotrijebiti spojni kabel duljine do 6 m (20 ft) u skladu s
NMEA 2000 smjernicama.
4
5
6
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Senzor
NMEA 2000 kabel napajanja (postojeći; nije priložen)
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
(postojeći; nije priložen)
Izvor napajanja od 12 Vdc
NMEA 2000 T-priključak (priložen)
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
(postojeći; nije priložen)
Kalibracija
Za optimalne rezultate po završetku postavljanja trebate
kalibrirati senzor smjera. Ovisno o vrstama uređaja koji su
povezani s NMEA 2000 mrežom, senzor možete kalibrirati
pomoću zbornika ili metodom osnovne kalibracije.
Kad senzor povežete s istom NMEA 2000 mrežom s kojom je
povezan i kompatibilni Garmin ploter, sustav će od vas zatražiti
da pokrenete kalibraciju pomoću izbornika nakon što ploter
otkrije novi senzor (Provedba kalibracije pomoću izbornika,
stranica 2). Popis kompatibilnih plotera potražite na webmjestu www.garmin.com.
NAPOMENA: Nadogradnja softvera koja će biti dostupna
sredinom 2017. godine omogućit će vam da pomoću
kompatibilnog plotera provedete kalibraciju pomoću izbornika.
Ako ploter sadrži softver koji prethodi toj nadogradnji, morate
provesti osnovnu kalibraciju.
Ako senzor povežete s NMEA 2000 mrežom bez kompatibilnog
Garmin plotera, morate provesti osnovnu kalibraciju umjesto
kalibracije pomoću izbornika (Provedba osnovne kalibracije,
stranica 2).
Provedba kalibracije pomoću izbornika
Prije no što možete provesti kalibraciju pomoću izbornika,
senzor morate povezati s istom NMEA 2000 mrežom s kojom je
povezan kompatibilni Garmin ploter.
Ako senzor nije uspješno kalibriran, javit će se poruka svaki put
kad uključite kompatibilni Garmin ploter.
1 Na zaslonu za kalibraciju senzora odaberite Kal. kompasa.
2
SAVJET: Stranicu za kalibraciju možete otvoriti u bilo kojem
trenutku tako što ćete odabrati uređaj pritiskom na Izbornik >
Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA 2000.
Odaberite Početak.
Slijedite upute na zaslonu dok kalibracija kompasa ne završi i
za vrijeme kalibracije pazite da je plovilo što mirnije i u
ravnini.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
Ako je to moguće, plovilo možete i okretati na mjestu tako što
ćete dva motora usmjeriti u suprotnim smjerovima.
Kad kalibracija kompasa završi, kraj postavke Kal. kompasa
pojavit će se vrijednost. Vrijednost blizu brojke 100 ukazuje
da je senzor postavljen u idealno magnetsko okruženje te da
je ispravno kalibriran. Ako držanje smjera nije prihvatljivo te
ako je vrijednost bliže brojci 0 nego 100, možda ćete morati
premjestiti senzor i ponovno kalibrirati kompas.
Odaberite Automatsko podešavanje smjera.
NAPOMENA: Automatsko podešavanje smjera dostupno je
samo ako je s NMEA 2000 mrežom povezan izvor GPS-a.
Ako izvor GPS-a nije povezan, umjesto toga morate provesti
Fino podešavanje smjera (Prilagođavanje funkcije Fino
podešavanje smjera, stranica 2).
Odaberite Početak.
Slijedite upute na zaslonu dok podešavanje ne završi.
Prilagođavanje funkcije Fino podešavanje smjera
Ako izvor GPS-a nije povezan s NMEA 2000 mrežom, funkcija
Automatsko podešavanje smjera nije dostupna u sklopu
kalibracije pomoću izbornika i umjesto toga morate prilagoditi
Fino podešavanje smjera.
Možete prilagoditi funkciju Fino podešavanje smjera zajedno s
funkcijom Automatsko podešavanje smjera kako biste fino
podesili izlaznu snagu smjera (nije obavezno).
1 Na zaslonu za kalibraciju senzora odaberite Fino
podešavanje smjera.
2 Pomoću orijentira ili kompasa za koji znate da dobro radi
odredite smjer svog plovila.
3 Prilagodite smjer dok se ne podudara s rezultatima vašeg
mjerenja.
4 Odaberite Gotovo.
Provedba osnovne kalibracije
Ako senzor povežete s NMEA 2000 mrežom bez kompatibilnog
Garmin plotera, morate provesti osnovnu kalibraciju umjesto
kalibracije pomoću izbornika.
Podatke o smjeru iz senzora morate moći vidjeti na povezanom
ploteru ili nautičkom zaslonu kako biste mogli provesti osnovnu
kalibraciju. Ako na povezanom zaslonu ne možete vidjeti
podatke o smjeru, provjerite veze za NMEA 2000 mrežu i
napajanje.
Sve ostale izvore podataka o smjeru koji se ne temelje na GPSu morate ukloniti iz NMEA 2000 mreže dok provodite osnovnu
kalibraciju.
Tijekom provedbe osnovne kalibracije u jednom neprekinutom
postupku najprije morate kalibrirati kompas, a zatim podesiti
smjer. Ako ste senzor postavili tako da je kabel usmjeren prema
pramcu i paralelan s kobilicom, možda nećete trebati podešavati
smjer.
NAPOMENA: Ako odaberete podesiti smjer, morate povezati
izvor GPS-a s NMEA 2000 mrežom. Plovilo mora moći doseći
brzinu za krstarenje od najmanje 6,4 km/h (4 mi/h) kako biste
mogli provesti podešavanje smjera.
1 Plovilo odvezite na mirnu otvorenu vodu.
2 Zaslon postavite za prikaz podataka o smjeru s povezanog
senzora.
3 Prekinite vezu senzora s NMEA 2000 mrežom ili isključite
napajanje NMEA 2000 mreže.
4 Pričekajte dok plovilo ne bude u ravnom položaju i u
mirovanju.
5 Uključite napajanje senzora i pričekajte dok se podaci o
smjeru ne pojave na zaslonu À.
10 U sigurnim uvjetima izravnajte plovilo i vozite ravno Æ
brzinom za krstarenje (mora iznositi najmanje 6,4 km/h
(4 mi/h)) sve dok se ne pojave podaci o smjeru Ç.
Kad se pojavi smjer, kompas je kalibriran i smjer je podešen
na senzoru.
11 Testirajte rezultate kalibracije i po potrebi ponovite ovaj
postupak.
Vraćanje tvornički zadanih postavki
Ako premjestite senzor ili ne vjerujete da je kalibracija bila
uspješna, sve podatke o kalibraciji možete izbrisati iz senzora i
vratiti njegove tvornički zadane postavke. Nakon što vratite
tvornički zadane postavke, morate konfigurirati senzor kako
biste ga mogli upotrebljavati sa svojim sustavom.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000 > Popis uređaja.
Odaberite
naziv senzora.
2
3 Odaberite Pregledaj > Tvornički zadane vrijedn. > Da.
Specifikacije
6 Unutar tri minute napravite dva potpuna, spora, mala kruga Á
i pri tome pazite da je plovilo što mirnije i u ravnini.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
Ako je to moguće, plovilo možete i okretati na mjestu tako što
ćete dva motora usmjeriti u suprotnim smjerovima.
Kad senzor bude spreman kalibrirati kompas, sa zaslona će
nestati podaci o smjeru Â.
Možda ćete primiti poruku da je smjer izgubljen. Tu poruku
možete zanemariti.
7 Nastavite se okretati u istom smjeru istom brzinom à otprilike
1 1/2 okret dok se ne pojave podaci o smjeru Ä.
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
200 g (7 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Sigurna udaljenost od kompasa Zanemarivo
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Ograničeno jamstvo
Na ovu dodatnu opremu primjenjuje se standardno ograničeno
jamstvo tvrtke Garmin. Više informacija potražite na stranici
www.garmin.com/support/warranty.html.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama.
®
NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National
Marine Electronics Association.
®
Kompas je uspješno kalibriran kad se pojave podaci o
smjeru, a zatim možete podesiti smjer (opcionalno).
8 Odaberite opciju.
• Ako želite podesiti smjer kako bi se podudarao s prednjom
stranom plovila, idite na sljedeći korak.
• Ako ste senzor postavili tako da je kabel usmjeren prema
pramcu i paralelan s kobilicom i ne želite podesiti smjer,
prestanite se okretati i pričekajte dok pazite da se plovilo
ne kreće. Unutar sljedeće dvije minute podaci o smjeru
trebali bi nestati i zatim se ponovno pojaviti. Kada se
podaci o smjeru ponovno pojave, kompas bi trebao biti
kalibriran te se ne bi trebao primjenjivati pomak smjera.
NAPOMENA: Ako se primijeni neželjeni pomak smjera,
morate odspojiti sve izvore GPS-a s NMEA 2000 mreže i
ponoviti kalibraciju. Ako je jedini dostupni prikaz smjera
ujedno i izvor GPS-a, morate ponoviti kalibraciju, a senzor
odspojiti nakon 7. koraka.
9 Nastavite se okretati u istom smjeru istom brzinom otprilike
deset sekundi dok podaci o smjeru ne nestanu sa zaslona Å.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising