Garmin | GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor | Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installatie-instructies

Garmin GTEMP10-TH Thru-hull Temp Sensor Installatie-instructies
GTEMP10-TH NMEA
2000 door-de-huid
temperatuursensor
®
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde nautische installateur.
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u het Garmin toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
• De sensor moet worden gemonteerd op de plek waar de
romp tussen de 0 en 57 mm (tussen 0 en 21/4 in.) dik is.
• Als u vragen hebt over de juiste locatie van de door-de-huid
sensor, neem dan voor advies contact op met de bouwer van
uw boot of met eigenaren van soortgelijke boten.
Benodigd gereedschap
• Boormachine
• Gatenzaag van 25 mm (1 in.)
• Gatenzaag van 34 tot 37 mm (11/3 tot 11/2 in.) (installatie in
glasvezelromp met een kern)
• Watervaste kit
• Siliconenvet
• Metaalvijl (installatie in metalen romp)
• Glasvezeldoek en hars (optie voor afdichten van een
glasvezelromp met kern)
• Cilinder van 25 mm (1 in.), was , tape en epoxyhars (optie
voor afdichten van een glasvezelromp met kern)
De door-de-huid temperatuursensor
installeren
Voordat u de sensor in een glasvezelromp met kern bevestigt,
moet u de romp voorbereiden (Een glasvezelromp met kern
voorbereiden, pagina 1).
1 Gebruik vanaf de buitenkant van de boot een gatenzaag van
25 mm (1 in.) om een gat in de romp te maken op de
bevestigingslocatie.
2 Maak het gebied schoon met een zacht schoonmaakmiddel
of oplosmiddel, zoals isopropylalcohol, om stof en vuil te
verwijderen.
3 Leid vanaf de buitenkant van de boot de kabel door de romp
en schuif de draadstang voorzichtig op zijn plaats om te
controleren of deze past.
OPMERKING: De stang moet eenvoudig op zijn plaats
vallen, met de rand tegen de romp.
4 Verwijder de draadstang.
5 Bevestig watervaste kit op de rand, steek de draadstang
opnieuw door het geboorde gat en draai de moer vast.
6 Nadat de watervaste kit is uitgehard, verwijdert u de moer en
brengt u afdichtkit aan op de binnenkant van de romp en de
draadstang.
7 Draai de moer met de hand vast.
8 Laat de kit uitharden.
Een glasvezelromp met kern voorbereiden
LET OP
Als de kern van een glasvezelromp met kern niet goed is
afgedicht, kan water binnendringen in de kern en ernstige
schade aan de boot veroorzaken.
Contact opnemen met Garmin Product Support
• Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Aandachtspunten bij de montage
• De sensor moet niet worden gemonteerd op een plaats waar
deze beschadigd kan raken bij het te water laten,
binnenhalen of opbergen van de boot.
April 2016
À
Á
Â
Ã
Ä
Glasvezel of epoxyhars (niet meegeleverd)
Cilindervormige afstandhouder (niet meegeleverd)
Binnenste glasvezelhuid
Kern
Buitenste glasvezelhuid
1 Boor het gat door de romp.
Gedrukt in Taiwan
190-02057-75_0A
2 Dicht de kern in de romp af met glasvezel (De kern afdichten
met glasvezel, pagina 2) of epoxyhars (De kern afdichten
met epoxyhars, pagina 2).
Een gat boren in een glasvezelromp met kern
1 Boor vanaf de binnenkant van de boot een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) volledig door de romp heen.
2 Bekijk het voorboorgat aan de buitenzijde van de boot en
kies een optie:
• Als het voorboorgat niet op de juiste plaats zit, vul het gat
dan met epoxyhars en herhaal stap 1.
• Als het voorboorgat op de juiste plaats zit, gebruikt u een
gatenzaag van 25 mm (1 in.) om vanaf de buitenkant van
de boot een gat te zagen door alleen de buitenste
glasvezelhuid. Zaag NIET helemaal door de romp.
Maak
aan de binnenkant van de boot op de plaats van het
3
voorboorgat met een gatenzaag een gat dat 9 tot 12 mm (3/8
tot 1/2 in.) groter is dan het gat dat u aan de buitenkant van
de boot hebt gemaakt in stap 2.
Zaag door de binnenste glasvezelhuid en het grootste deel
van de kern, zonder door de buitenste huid te zagen.
OPMERKING: Pas bij het zagen door de binnenste
glasvezelhuid op dat u niet door de buitenste glasvezelhuid
zaagt, anders kunt u de romp niet goed afdichten.
4 Verwijder de binnenste glasvezelhuid en de kern die u in stap
3 hebt uitgezaagd.
U moet de binnenzijde van de buitenste glasvezelhuid nu
kunnen zien.
5 Schuur de binnenkant van het gat en de omgeving rond het
gat in de binnenste en buitenste glasvezelhuid.
6 Maak het gebied schoon met een zacht schoonmaakmiddel
of oplosmiddel, zoals isopropylalcohol, om stof en vuil te
verwijderen.
NMEA 2000 verbinding
À
Á
Â
Ã
Ä
NMEA 2000 door-de-huid temperatuursensor
NMEA 2000 toestel
Netwerkkabel
T-connector
Bestaand NMEA 2000 netwerk
Door-de-huid temperatuursensor
configureren
Voor instructies over het vinden van de lijst met NMEA 2000
toestellen, raadpleegt u de handleiding van uw compatibele
Garmin kaartplotter of instrument.
Een NMEA 2000 temperatuurbron toewijzen
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
NMEA 2000 toestellen.
Selecteer een toestel.
Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
Selecteer Bron van temp..
Selecteer de locatie van de temperatuursensor.
De kern afdichten met glasvezel
2
3
4
5
1 Bestrijk een laag glasvezeldoek met glasvezelhars en plaats
De temperatuurcorrectie configureren
deze vanaf de binnenkant van de boot in het gat om de kern
af te dichten.
2 Voeg lagen glasvezeldoek en hars toe totdat het gat een
diameter van 25 mm (1 in.) heeft.
3 Nadat het glasvezelhars is uitgehard, schuurt en reinigt u de
binnenzijde en de omgeving van het gat.
De glasvezelromp met kern is nu voorbereid, en u kunt de
installatie van de sensor voltooien.
De kern afdichten met epoxyhars
Voordat u de kern kunt afdichten met epoxyhars, moet u een
cilinder maken met een diameter van 25 mm (1 in.) die dient als
afstandhouder terwijl de epoxy uithardt.
1 Breng was aan op een cilinder van 25 mm (1 in.).
2 Plaats vanaf de buitenkant van de boot de cilinder in het gat
en maak deze met tape vast op de juiste plaats op de
buitenkant.
3 Vul de ruimte tussen de cilinder en de kern met epoxyhars.
4 Nadat de epoxy is uitgehard, verwijdert u de cilinder. Schuur
en reinig vervolgens de binnenkant en rond het gat.
De glasvezelromp met kern is voorbereid, en u kunt de
installatie van de sensor voltooien.
Als de temperatuurgegevens die worden weergegeven op de
meter die is verbonden met het NMEA 2000 toestel afwijken van
de temperatuurgegevens die worden weergegeven op andere
toestellen, kunt u de temperatuurcorrectie configureren om de
temperatuurwaarde van de sensor die op de meter is
aangesloten te compenseren.
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
NMEA 2000 toestellen.
2 Selecteer een toestel.
3 Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
4 Selecteer Temp.correctie.
5 Voer een waarde in graden in.
OPMERKING: Voer de temperatuurcorrectiewaarde in als
een positief getal als de op de kaartplotter aangesloten
sensor een lagere watertemperatuur aangeeft dan in
werkelijkheid het geval is. Voer de
temperatuurcorrectiewaarde in als een negatief getal als de
op de kaartplotter aangesloten sensor een hogere
watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is.
6 Selecteer OK.
Problemen met het sensornummer oplossen
Als er meerdere adapters zijn toegewezen aan een NMEA 2000
temperatuurbron, wordt aan elke adapter automatisch een uniek
sensornummer toegewezen. Als er een bericht over ongeldige
NMEA 2000 temperatuurcorrectiefout wordt weergegeven, moet
u handmatig een uniek sensornummer toewijzen aan elke
sensor.
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
NMEA 2000 toestellen.
2 Selecteer een toestel.
2
3
4
5
6
Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
Selecteer Sensornummer.
Selecteer een sensornummer.
Selecteer OK.
De temperatuurbron configureren wanneer de locatie
niet wordt weergegeven
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
2
3
4
5
6
NMEA 2000 toestellen.
Selecteer een toestel.
Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
Selecteer Algemene configuratie.
Voer TEMPSOURCE= in.
Voer een temperatuurbronwaarde in op basis van de locatie
voor de temperatuurgegevensbron, gevolgd door Done.
Bijvoorbeeld: Voer TEMPSOURCE=6Done in voor een
temperatuurgegevensbron die in een aastank is geplaatst.
Bijvoorbeeld: Wanneer twee adapters zijn toegewezen aan
de waarde voor Leeftank, wijst u INSTANCE=1 toe aan de
eerste adapter en INSTANCE=2 aan de tweede adapter.
Specificaties
Huiddikte
Minimaal 0 mm (0 in.)
Maximaal 57 mm (2,25 in.)
Ingangsspanning
Van 9 tot 32 V gelijkstroom
Stroomverbruik
0,24 W (20 mA bij 12 V)
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -25 tot 80ºC (van -13 tot 176ºF)
Kabellengte
1,8 m (6 ft.)
NMEA 2000 PGN
Type
PGN
Beschrijving
Zenden en ontvangen 059392 ISO bevestiging
Ontvangen
059904 ISO-aanvraag
Zenden en ontvangen 060928 ISO adresreservering
Bronwaarden van temperatuurlocatie
Zenden en ontvangen 065240 Voor ISO gebruikt adres
Locatie
TEMPSOURCE waarde
Water
0
Zenden en ontvangen 126208 NMEA : Opdracht, aanvraag en
bevestiging groepfunctie
Lucht buiten
1
Lucht binnen
2
Machinekamer
3
Hoofdcabine
4
Leeftank
5
Aastank
6
Koeling
7
Verwarmingssysteem
8
Vriezer
13
Uitlaat
14
®
Zenden
126464 PGN-lijst verzenden (groepfunctie)
Zenden
126993 Hartslag
Zenden
126996 Productinformatie
Zenden
126998 Configuratiegegevens
Zenden
130312 Temperatuur
Zenden
130316 Temperatuur, vergroot bereik
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
®
NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National
Marine Electronics Association.
®
De temperatuurcorrectie configureren wanneer de
menuoptie niet wordt weergegeven
Als de temperatuurgegevens die worden weergegeven op de
meter die is verbonden met de adapter afwijken van de
temperatuurgegevens die worden weergegeven op andere
toestellen, kunt u de temperatuurcorrectie configureren om de
weergegeven temperatuur te verhogen of verlagen.
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
NMEA 2000 toestellen.
Selecteer
een toestel.
2
3 Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
4 Selecteer Algemene configuratie of Algemene
configuratie.
5 Voer TEMPOFFSET= in, gevolgd door een positief of
negatief decimaal getal en Done.
Bijvoorbeeld: Voer TEMPOFFSET=-2.5Done in om de
weergegeven temperatuur met 2,5ºC te verlagen.
Het sensornummer configureren wanneer de
menuoptie niet wordt weergegeven
1 Selecteer het NMEA 2000 door-de-huid toestel in de lijst met
2
3
4
5
6
NMEA 2000 toestellen.
Selecteer een toestel.
Selecteer indien nodig Bekijk of Configureer.
Selecteer Algemene configuratie of Algemene
configuratie.
Voer INSTANCE=2 in, gevolgd door een positief decimaal
getal en Done.
Herhaal stap 1 tot en met 3 voor andere toestellen die aan de
temperatuurbron zijn toegewezen.
3
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising