Garmin | BarkLimiter™ | User manual | Garmin BarkLimiter™ Gebruikershandleiding

Garmin BarkLimiter™ Gebruikershandleiding
BarkLimiter serie
™
Gebruikershandleiding
Februari 2014
190-01554-35_0A
Gedrukt in Taiwan
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.‍
BarkLimiter™ en Bark Odometer™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen.‍ Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.‍
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Overzicht van toestellen
Voordat u de halsband om de hals van uw hond bevestigt, moet
u eerst de laadclip verwijderen.‍ Als u de clip niet verwijdert, kan
deze losraken van de halsband en kwijt raken.‍
Zorg dat de batterij volledig is opgeladen, voordat u het toestel
gaat gebruiken.‍ Het opladen van een lege batterij duurt
ongeveer twee uur.‍ Opladen is alleen mogelijk binnen een
temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).‍
1 Klik de oplaadklem À vast op het toestel.‍
BarkLimiter toestel
À
Á
Â
Contactpunten
Keuzewiel voor modus en intensiteit
Statuslampje
BarkLimiter Deluxe toestel
2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de
mini-USB-poort Á op de oplaadclip.‍
3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een
À
Á
Â
Ã
Contactpunten
Keuzewiel voor modus en intensiteit
Statuslampje
Contactpunten van oplaadclip (alleen bij BarkLimiter Deluxe model)
Het halsbandtoestel bevestigen aan de
halsband
1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp À naar
buiten door de gleuf Á op het halsbandtoestel.‍
voedingsbron.‍
Het statuslampje brandt constant rood, als de halsband
wordt opgeladen.‍
4 Als het statuslampje constant groen brandt, kunt u de
oplaadclip van de halsband verwijderen.‍
Het halsbandtoestel inschakelen
Draai het keuzewiel weg van N.‍
Het toestel trilt als u het keuzewiel naar een nieuwe modus
draait.‍
Het duurt 30 seconden voordat het toestel is ingeschakeld.‍ Het
statuslampje geeft gedurende vijf seconden het batterijniveau
aan en gaat dan uit.‍ Na nog eens 25 seconden is het toestel
actief.‍ Het statuslampje knippert af en toe om aan te geven dat
het toestel geluiden, bewegingen of trillingen detecteert.‍
Het halsbandtoestel uitschakelen
Draai het keuzewiel op N.‍
Het keuzewiel draaien
KENNISGEVING
Draai het keuzewiel niet te ver.‍ Het keuzewiel draait niet verder
dan 7.‍
2 Trek ongeveer twee derde van de halsband door de gleuf.‍
3 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf  op de
andere kant van het toestel.‍
4 Trek de band aan tot deze strak loopt langs de voorkant van
het toestel.‍
Het BarkLimiter Deluxe toestel opladen
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de contactpunten op de halsband en
de omringende delen goed droog te maken voordat u de
oplaadclip bevestigt.‍
Inleiding
Het keuzewiel draait met opzet stroef.‍ Hierdoor wordt
voorkomen dat het keuzewiel per ongeluk wordt verdraaid
terwijl het toestel in gebruik is op de hond.‍
Steek een muntstuk of soortgelijk voorwerp in de sleuf om
het wiel te draaien.‍
Blafcorrectie
Als het halsbandtoestel is ingeschakeld en goed om de hals van
de hond is bevestigd, wordt het geblaf van de hond automatisch
gedetecteerd en gecorrigeerd.‍ U kunt de methode en intensiteit
van de correcties instellen.‍
Het statuslampje knippert kort, wanneer het toestel beweging
detecteert of geblaf corrigeert.‍
1
Knippert geel
Beweging gedetecteerd, maar geen correctie
toegepast.‍
Knippert groen Geblaf gedetecteerd en een correctie toegepast.‍
De halsband omdoen
LET OP
Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u
om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.‍
Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt.‍ Probeer het
niet uit op iemand.‍
KENNISGEVING
Voordat u de halsband om de hals van uw hond bevestigt, moet
u eerst de laadclip verwijderen.‍ Als u de clip niet verwijdert, kan
deze losraken van de halsband en kwijt raken.‍
Om het blaffen van de hond goed te kunnen detecteren en te
corrigeren, moeten de halsband en het toestel goed om de hals
van de hond worden bevestigd.‍ Als de halsband te los zit of niet
goed gepositioneerd is, kunnen de blafcorrecties inconsistent
zijn.‍ Het kan dan langer dan nodig duren voordat de hond leert
om niet te blaffen.‍
1 Doe de halsband om het midden van de hals.‍
2 Plaats het toestel voorop de hals van de hond, met het
statuslampje richting onderkaak van de hond en de
contactpunten tegen de keel.‍
TIP: De contactpunten van het toestel moeten zich dicht bij
de stembanden van de hond bevinden.‍ De exacte plaats kan
per hondenras verschillen.‍ Als het toestel het geblaf van de
hond niet lijkt te detecteren, kunt u proberen de juiste plaats
te vinden door het toestel verder van of dichter bij het
lichaam van de hond te positioneren.‍
3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en
maak de gesp vast.‍
OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze
niet kan verdraaien of verschuiven.‍ De hond moet zijn voer
en water normaal kunnen doorslikken.‍ Observeer het gedrag
van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.‍
Blafcorrectiemodus en intensiteitsniveau
wijzigen
Draai het keuzewiel om een optie te selecteren:
• Als u de hond met de trilfunctie wilt corrigeren, selecteert
u V (Trilfunctie).‍
• Als u de hond met de functie Automatische intensiteit wilt
corrigeren, selecteert u A (Automatische intensiteit).‍
• Als u de hond wilt corrigeren door het intensiteitsniveau
handmatig in te stellen, selecteert u 1 tot 7 (Het juiste
intensiteitsniveau kiezen).‍
Hoe hoger het cijfer, hoe hoger het intensiteitsniveau.‍
Trilfunctie
Het toestel kan korte tijd trillen om de hond te corrigeren.‍ Bij de
trilfunctie wordt geen elektrische stimulatie gebruikt.‍
Automatische intensiteit
Het toestel kan het intensiteitsniveau van de stimulatie
automatisch instellen op basis van het blafgedrag van de hond.‍
Het toestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt
dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen.‍ Als de hond
rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd
verlaagd.‍
De functie Automatische intensiteit is bedoeld om te voorkomen
dat de hond door veel te blaffen overlast veroorzaakt.‍ Als u wilt
dat de hond nog sneller ophoudt met blaffen, kunt u het
intensiteitsniveau handmatig instellen.‍
Het juiste intensiteitsniveau kiezen
LET OP
Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdert u
om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.‍
U kunt het intensiteitsniveau van de stimulatie handmatig
instellen van 1 tot 7.‍ Kies eerst het laagste intensiteitsniveau om
uw hond te waarschuwen om met blaffen te stoppen.‍ Als u nog
niet eerder een antiblafband hebt gebruikt, heeft de hond tijd
nodig om eraan te wennen en te leren dat blaffen de stimulatie
veroorzaakt.‍
1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau.‍
2 Observeer de hond een half uur en kijk hoe hij, als hij heeft
geblaft, reageert op de stimulatie.‍ De hond reageert
bijvoorbeeld door zijn kop te schudden, met een
halsbeweging of door anders te blaffen of te kijken.‍
3 Als er geen reactie te zien is, verhoogt u de intensiteit een
stapje tot de hond licht, maar duidelijk reageert op de
stimulatie.‍
4 Geef de hond 24 uur de tijd om te leren dat de beste reactie
niet blaffen is.‍
5 Als de hond met de antiblafband om blijft blaffen, verhoogt u
het intensiteitsniveau van de stimulatie geleidelijk tot u het
niveau hebt bereikt waarbij de hond op de stimulatie reageert
door te stoppen met blaffen.‍
Bark Odometer™
4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.‍
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met
de huid van de hond om geblaf effectief te kunnen
detecteren en corrigeren.‍
5 Als de band te lang is, kunt u deze bijsnijden tot er nog
minimaal 3 inch (8 cm) band uitsteekt.‍
TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt
vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.‍
Als u het toestel uitschakelt, knippert het statuslampje rood en
groen om te melden hoe vaak het toestel de laatste keer dat het
was ingeschakeld geblaf heeft gedetecteerd.‍ Op die manier
kunt u het blafgedrag van uw hond bijhouden.‍
Knippert rood
10 blafgeluiden
Knippert groen
1 blafgeluid
Bijvoorbeeld: Één keer rood knipperen gevolgd door vier keer
groen knipperen geeft aan dat het toestel 14 blafgeluiden heeft
gedetecteerd.‍
De Bark Odometer controleren
1 Verwijder het halsbandtoestel van de hond.‍
2
Blafcorrectie
2 Plaats het toestel zo dat u het statuslampje kunt zien.‍
3 Draai het keuzewiel naar N.‍
4 Tel hoe vaak het statuslampje rood en groen knippert.‍
Problemen oplossen
Het toestel lijkt niet te werken
Als het toestel is ingeschakeld, knippert het statuslampje alleen
wanneer blafgeluiden of beweging wordt gedetecteerd.‍
• Controleer of het halsbandtoestel is ingeschakeld (Het
halsbandtoestel inschakelen).‍
• Controleer of de batterij voldoende is opgeladen (Het
batterijniveau controleren).‍
• Verwijder de halsbandtoestel van de hond en schudt het
toestel even heen en weer.‍
Als het toestel is ingeschakeld, wordt deze beweging
gedetecteerd en gaat het statuslampje knipperen.‍
De kleur van het statuslampje geeft gedurende vijf seconden
het oplaadniveau van de batterij aan.‍
Groen De batterij is opgeladen.‍
Geel
De batterij moet binnenkort worden opgeladen of vervangen.‍
Rood De batterij moet direct worden opgeladen of vervangen.‍ De
blafcorrectiefuncties zijn uitgeschakeld.‍
BarkLimiter instructies voor het vervangen
van de batterij
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.‍
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.‍
BarkLimiter onderdelen
Mijn hond blaft nog steeds
Als de hond met antiblafband om blijft blaffen, kunt u een van
de volgende opties proberen om de effectiviteit van het toestel
te verbeteren.‍
• Trek de halsband iets strakker aan (De halsband omdoen).‍
• Wijzig de positie van het toestel om de nek van de hond (De
halsband omdoen).‍
• Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten
door de vacht van de hond heendringen.‍
• Verhoog het intensiteitsniveau geleidelijk (Het juiste
intensiteitsniveau kiezen).‍
Toestelinformatie
BarkLimiter specificaties
Batterijtype
Door de gebruiker te vervangen ronde CR2
lithiumbatterij van 3 Volt
Batterijduur
6 maanden, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik Van -15° tot 60°C (van 5° tot 140°F)
Waterbestendigheid
IPX7
BarkLimiter Deluxe specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, vervangbare lithiumionbatterij
Batterijduur
3 maanden, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -15° tot 60°C (van 5° tot
140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1
maand)
Van -20° tot 50°C (van -4° tot
122°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 3
maanden)
Van -20° tot 40°C (van -4° tot
104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1
jaar)
Van -20° tot 20°C (van -4° tot
68°F)
Waterbestendigheid
IPX7
Slaapstand
À
Á
Â
Ã
Achterplaat
Pakking
Batterij
Polariteitsindicators
De BarkLimiter batterij vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt.‍ Houd een kleine kruiskopschroevendraaier
bij de hand.‍
Gebruik een CR2 lithiumbatterij van 3 Volt om de batterij te
vervangen.‍
1 Verwijder de vier veiligheidsschroeven in de hoeken van de
achterplaat.‍
2 Verwijder de achterplaat.‍
De batterij zit in de achterplaat.‍
3 Verwijder de batterij.‍
4 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat volgens de in
de achterplaat gegraveerde polariteitsindicators.‍
Als de batterij goed is geplaatst, klikt deze vast op de
achterplaat.‍
5 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit.‍
6 Plaats de achterplaat terug.‍
7 Bevestig de achterplaat met de vier schroeven.‍
Om de batterij te sparen, gaat het toestel in slaapstand als geen
blafgeluiden of bewegingen worden gedetecteerd.‍ De mate van
activiteit van uw hond is van invloed op de batterijduur.‍
BarkLimiter Deluxe instructies voor het
vervangen van de batterij
Het batterijniveau controleren
WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.‍ Ter voorkoming van
persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van
Draai het keuzewiel weg van N.‍
Problemen oplossen
3
blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel
buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.‍
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.‍
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.‍
BarkLimiter Deluxe onderdelen
À
Á
Â
Ã
Ä
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Batterijmodule
Pakking
Batterijconnector
Toestel
Veiligheidsschroeven
De BarkLimiter Deluxe batterijmodule vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u
de batterij vervangt.‍ Houd de bij de nieuwe batterijmodule
geleverde veiligheidsschroevendraaier bij de hand.‍
Batterijmodules zijn verkrijgbaar via http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of bij
uw Garmin dealer.‍ De batterijmodule bestaat uit een
voorgemonteerde achterplaat met pakking, een batterij en een
batterijconnector.‍
1 Verwijder de vier veiligheidsschroeven in de hoeken van het
toestel.‍
2 Til de batterijmodule omhoog.‍
3 Ontkoppel de batterijconnector van het toestel.‍
TIP: Pak de kabeltjes bij de connector vast en trek de
connector van de printplaat af.‍
4 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterijmodule aan
op het toestel.‍
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt de contactstop
van de connector vast in de aansluitpoort en loopt de
bovenkant van de contactstop gelijk met de randen van de
aansluitpoort.‍
5 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed
in de uitsparing zit.‍
6 Houd de batterijmodule en het toestel stevig tegen elkaar en
plaats de vier veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog
niet vast.‍
7 Controleer of de batterijmodule en het toestel volledig tegen
elkaar aanzitten.‍
8 Draai de schroeven gelijkmatig vast.‍
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de website van
Garmin®.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
4
Toestelinformatie
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising