Garmin | Delta Smart™ Dog Training System | User guide | Garmin Delta Smart™ Dog Training System Podręcznik użytkownika

Garmin Delta Smart™ Dog Training System Podręcznik użytkownika
Delta Smart™
Podręcznik użytkownika
Wrzesień 2016
190-01983-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz ANT+ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
BarkLimiter™, Delta Smart™, Garmin Canine™, Garmin Connect™ oraz Garmin Express™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Obroża z nadajnikiem dla psa Delta Smart ................................ 1
Ładowanie obroży psa ................................................................ 1
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa .................................... 1
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 1
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa ............... 1
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do paska obroży ....... 1
Zakładanie obroży psu ................................................................ 1
Garmin Canine ................................................................ 2
Szkolenie psa ............................................................................. 2
Metody szkoleniowe ............................................................... 2
BarkLimiter™ ......................................................................... 2
Dioda LED stanu .................................................................... 3
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla psa z aplikacją
Garmin Canine ............................................................................ 3
Opcjonalny czujnik Keep Away Tag............................. 3
Instalowanie baterii ..................................................................... 3
Parowanie czujnika z urządzeniem ............................................ 3
Wskazówki dotyczące ustawiania zasięgu ............................ 3
Instalowanie czujnika .................................................................. 3
Wskazówki dotyczące instalowania czujnika ......................... 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa Delta Smart ..... 4
Dane techniczneKeep Away Tag ............................................... 4
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 4
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express .................................................................................. 4
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Canine ........................................................................................ 4
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 4
Rozwiązywanie problemów........................................... 4
Mój pies nadal szczeka ............................................................... 4
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt wysoka ..................... 4
Obroża dla psa nie reaguje prawidłowo ..................................... 4
Jak mogę sprawdzić, która obroża z nadajnikiem dla psa jest
sparowana? ................................................................................ 5
Maksymalizowanie czasu działania baterii ................................. 5
Załącznik......................................................................... 5
Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania innych
producentów ............................................................................... 5
Indeks .............................................................................. 6
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Obroża z nadajnikiem dla psa Delta Smart
À
Á
Â
Ã
Ä
klawisz zasilania
Dioda LED stanu
Styki
Styki do ładowania
Opaska obroży
Ładowanie obroży psa
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki na obroży
i obszar wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem
dla psa
Możesz użyć aplikacji Garmin Canine™ zainstalowanej na
zgodnym smartfonie, aby sparować go z obrożą z nadajnikiem
dla psa za pomocą technologii Bluetooth Smart.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Canine na swój smartfon.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby utworzyć
konto, skonfigurować profil psa i przeprowadzić parowanie
z obrożą z nadajnikiem dla psa.
4 Umieść smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
obroży z nadajnikiem dla psa.
5 Przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo, aż dioda
LED stanu zaświeci się na niebiesko, aby wprowadzić kod
parowania.
Po przeprowadzeniu parowania urządzenia ze smartfonem
zostanie wyświetlony komunikat.
®
Mocowanie obroży z nadajnikiem dla psa do
paska obroży
Możesz zamocować obrożę z nadajnikiem dla psa na pasku
obroży o maksymalnej szerokości 25,4 mm (1 cala) i grubości
2,78 mm (0,11 cala).
1 Zdejmij opaskę obroży À z urządzenia.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około
dwóch godzin.
1 Zamocuj urządzenie À do zaczepu do ładowania Á.
2 Wybierz opaskę obroży.
3 Przełóż pasek obroży Á przez opaskę obroży.
4 Umieść urządzenie  w pętli utworzonej przez pasek
i opaskę obroży.
2 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania urządzenia dioda LED stanu świeci się
na czerwono.
3 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od urządzenia.
Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa
• Aby włączyć obrożę z nadajnikiem dla psa, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo, aż dioda LED
stanu zaświeci się na zielono i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
• Aby przełączyć obrożę z nadajnikiem dla psa w tryb
parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak długo,
aż dioda LED stanu zaświeci się na niebiesko.
Wyłączanie urządzenia
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży tak długo, aż
wskaźnik LED zacznie świecić na czerwono.
Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
5 Zaciśnij opaskę obroży na urządzeniu.
6 Pociągnij za pasek, tak aby dobrze przylegał do przodu
urządzenia.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby obniżyć ryzyko podrażnień, zdejmuj obrożę, gdy nie jest
używana. Codziennie sprawdzaj dopasowanie obroży i komfort
jej użytkowania.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. W przypadku zastosowania środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy.
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć
obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub
nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być
niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne
szkolenie.
1
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a styki przylegały do jego gardła.
PORADA: Aby korygowanie szczekania było skuteczne, styki
urządzenia powinny znajdować się w pobliżu strun
głosowych psa. Dokładne umiejscowienie zależy od rasy psa.
Jeśli urządzenie nie wykrywa szczekania, należy umieszczać
je w mniejszej lub większej odległości od ciała psa w celu
znalezienia optymalnego umiejscowienia.
2 Sprawdź, czy znaczniki identyfikacyjne umieszczone na
pasku obroży nie dotykają urządzenia.
UWAGA: Znaczniki identyfikacyjne dotykające urządzenia
mogą spowodować uaktywnienie niezamierzonych korekt.
Zaciśnij
pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
3
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
Skonfiguruj członków rodziny i psy: Pozwala na tworzenie
i edycję profili psa, parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
i zapraszanie innych członków rodziny.
Szkolenie psa
Właściciel psa powinien zapoznać się z dostępnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizować, która
z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa.
Prawidłowo używany system szkoleniowy serii ProDelta
Smartjest skutecznym narzędziem umożliwiającym
wykorzystanie całego potencjału psa. Omawiany system
szkoleniowy powinien stanowić element kompleksowego
programu szkoleniowego.
Metody szkoleniowe
Stymulacja: Stosuje krótką stymulację po dotknięciu opcji
stymulowania w aplikacji. Stymulacja stosowana jest przez
cały czas przytrzymywania opcji stymulowania w aplikacji,
maksymalnie przez 8 sekund. Standardowo stymulacje
powinny trwać krócej niż 8 sekund. Poziom intensywności
stymulacji możesz dostosować ręcznie.
Dźwięk: Włącza dźwięk. Dźwięk może stanowić pozytywny lub
negatywny bodziec szkoleniowy, w zależności od programu
szkoleniowego.
Wibracje: Wibracja stosowana jest przez cały czas
przytrzymywania opcji wibrowania w aplikacji, maksymalnie
przez 8 sekund. Skuteczność wibracji zależy od
temperamentu i doświadczenia psa.
Wybór prawidłowego poziomu intensywności
4 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
Garmin Canine
Bezpłatna aplikacja Garmin Canine pozwala na sprawdzanie
dziennej aktywności psa i uzyskiwanie informacji o jego
zachowaniu. Po sparowaniu ze zgodną obrożą z nadajnikiem
dla psa możesz zdalnie szkolić psa za pomocą dźwięków,
wibracji i stymulacji. Aplikacja umożliwia bezprzewodowe
wysyłanie aktualizacji oprogramowania do urządzenia dla psa.
Możesz sparować czujniki Keep Away Tag, aby trzymać psa
z dala od niepożądanych miejsc.
Szkol zdalnie: Umożliwia zdalne szkolenie psa za pomocą
aplikacji. Możesz wybrać metodę szkolenia najlepiej
dopasowaną do Twojego psa.
Skonfiguruj korygowanie szczekania: Umożliwia urządzeniu
wykrywanie i automatyczne korygowanie szczekania.
Możesz wybrać metodę korygowania. W przypadku
stymulacji możesz dostosować poziom intensywności lub
wybrać tryb jego automatycznego podnoszenia.
Skonfiguruj czujniki Keep Away Tag: Umożliwia sparowanie
i konfigurację opcjonalnych czujników Keep Away Tag.
Każdemu czujnikowi możesz nadać opisową nazwę, aby
identyfikować jego lokalizację, ustawić skuteczny zasięg dla
psa i dostosowywać metodę korygowania.
Analizuj dane: Pozwala na wyświetlanie podsumowania
danych, w tym dziennego poziomu aktywności psa, liczby
szczeknięć i wejść na obszary znajdujące się w zasięgu
sparowanych czujników Keep Away Tag. Możesz również
wyświetlać bardziej szczegółowe informacje na temat
aktywności psa, w tym czas zdarzeń i użyte działania
korygujące.
UWAGA: Niektóre dane wymagają dodatkowych czujników
Keep Away Tag.
2
1 Ustaw najniższy poziom stymulacji.
2 Obserwuj reakcję psa, np. ruch głową, ruch szyi lub ogólną
zmianę zachowania.
Czasami psy wydają odgłosy z powodu zaskoczenia
stymulacją elektryczną. Jeśli pies wyda odgłos więcej niż raz,
oznacza to, że poziom intensywności jest za wysoki na
rozpoczęcie szkolenia.
3 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
Poziom intensywności powodujący niewielką, ale zauważalną
reakcję to podstawowy poziom do rozpoczęcia szkolenia
z obrożą. Nie trzeba i nie powinno się ponownie przeprowadzać
testu wyboru intensywności.
Po rozpoczęciu szkolenia zachowanie psa będzie miało wpływ
na wybór intensywności. W miarę postępów w szkoleniu,
w zależności od sytuacji może zajść potrzeba zmiany poziomu
intensywności.
BarkLimiter™
NOTYFIKACJA
Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy zdjąć obrożę
z nadajnikiem dla psa lub wyłączyć funkcję BarkLimiter.
W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter należy zdjąć
z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne przedmioty.
Przedmioty te mogą spowodować aktywację funkcji BarkLimiter,
gdy pies nie szczeka.
Funkcja BarkLimiter nie koryguje zachowania psa
automatycznie, gdy on szczeka. Urządzenie wykrywa wibracje
i rozróżnia szczekanie od innych odgłosów. Możesz użyć
aplikacji Garmin Canine, aby ręcznie dostosować liczbę
dozwolonych szczeknięć. Możesz całkowicie zabronić
szczekania lub ustawić własną liczbę szczeknięć dozwolonych
przed skorygowaniem psa. Możesz również pozwolić na kilka
szczeknięć (maksymalnie 5), aby uniknąć korygowania
wynikającego z codziennych aktywności, takich jak ziewanie,
kichanie lub przechodzenie przez drzwiczki dla psów.
Garmin Canine
Można użyć dowolnej z następujących metod w przypadku
korygowania zachowania psa za pomocą funkcji BarkLimiter.
• Dźwięk
• Wibracje
• Ciągła stymulacja
• Automatyczne, stopniowe zwiększanie poziomu
intensywności stymulacji (automatyczne podnoszenie)
UWAGA: Jeśli wyłączysz wszystkie metody korygowania,
urządzenie będzie nadal wykrywać szczekanie, ale nie
zastosuje żadnych korekt. Pozwala to na śledzenie szczekania
psa za pomocą aplikacji Garmin Canine.
Automatyczny poziom intensywności
Urządzenie może automatycznie ustawiać poziom
intensywności stymulacji w oparciu o zachowanie psa związane
ze szczekaniem. Urządzenie zaczyna od najniższego poziomu
intensywności i zwiększa go stopniowo do czasu, aż pies
przestanie szczekać. Jeśli pies nie szczeka, poziom
intensywności z czasem zmniejsza się.
Funkcja automatycznego poziomu intensywności została
stworzona z myślą o wyeliminowaniu uciążliwego szczekania.
Aby od razu zapobiec szczekaniu, należy ustawić poziom
intensywności ręcznie.
Dioda LED stanu
W trakcie stymulacji dioda LED stanu na obroży z nadajnikiem
dla psa miga na czerwono.
Synchronizowanie obroży z nadajnikiem dla
psa z aplikacją Garmin Canine
Garmin zaleca codzienną synchronizację urządzenia w celu
przeglądania danych w aplikacji i otrzymywania istotnych
powiadomień, takich jak alarm o niskim stanie naładowania
baterii lub aktualizacje oprogramowania.
1 Umieść smartfon w promieniu 10 metrów (33 stopy) od
obroży z nadajnikiem dla psa.
2 Otwórz aplikację Garmin Canine.
Obroża z nadajnikiem dla psa okresowo automatycznie
synchronizuje dane z aplikacją Garmin Canine. Aplikacja
wskazuje czas ostatniej synchronizacji.
3 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Canine.
®
Opcjonalny czujnik Keep Away Tag
Możesz użyć opcjonalnych czujników Keep Away Tag, aby
trzymać psa z dala od niepożądanych miejsc, takich jak kosze
na śmieci.
UWAGA: Jeśli nie masz takiego czujnika, możesz pominąć ten
punkt.
Instalowanie baterii
1 Znajdź okrągłą pokrywkę komory baterii À z tyłu czujnika
Keep Away Tag.
2 Przekręć pokrywkę w lewo, aż będzie wystarczająco
poluzowana, aby ją zdjąć.
3 Zdejmij pokrywkę.
4 Połóż baterię na pokrywce tak, aby biegun dodatni był
skierowany w stronę wnętrza pokrywki.
Opcjonalny czujnik Keep Away Tag
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Nałóż pokrywkę, dopasowując kropki Á i obracając ją
w prawo.
Po sparowaniu ze zgodną obrożą z nadajnikiem dla psa
aplikacja Garmin Canine będzie informować o pozostałym
czasie pracy baterii czujnika krótszym niż 1 tydzień.
PORADA: Aby wymienić baterię, możesz użyć kawałka taśmy
 lub magnesu w celu zdjęcia baterii z pokrywki.
Parowanie czujnika z urządzeniem
Parowanie to proces łączenia czujnika bezprzewodowego
ANT+ , takiego jak czujnik Keep Away Tag, ze zgodną obrożą
z nadajnikiem dla psa. Czujnik i urządzenie należy sparować
bezpośrednio za pomocą aplikacji Garmin Canine w zgodnym
smartfonie.
1 Umieść baterię w czujniku.
Czujnik włączy się.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Canine na swój smartfon.
3 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować czujnik z urządzeniem.
5 Umieść smartfon w promieniu 3 m (10 stóp) od czujnika
i obroży.
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.
6 Przyłóż czujnik do obroży z nadajnikiem dla psa.
Po sparowaniu czujnika z obrożą wyświetlony zostanie
komunikat.
7 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ustawić
zasięg.
8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
działania korygujące.
®
Wskazówki dotyczące ustawiania zasięgu
Możesz użyć aplikacji Garmin Canine, aby ustawić i sprawdzić
skuteczny zasięg czujnika (do 1 m). Czujnik został
zaprojektowany tak, aby utrzymywać psa poza niewielką
częścią wspólną.
UWAGA: Skuteczny zasięg czujnika może się zmieniać
w zależności od warunków środowiska. Wykonaj test zasięgu,
aby upewnić się, że urządzenie i czujnik działają w pożądany
sposób.
• Po zainstalowaniu czujnika podejdź do niego z różnych stron,
trzymając obrożę, aby sprawdzić zasięg.
• Dostosuj skuteczny zasięg.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz najmniejszy zasięg
niezbędny do utrzymania psa poza wybranym obszarem.
UWAGA: Jeśli wybierzesz zasięg większy niż 1 m (3 stopy),
korygowanie zachowań może nie przebiegać w stały sposób.
Instalowanie czujnika
Możesz użyć samoprzylepnego uchwytu, aby zainstalować
czujnik w miejscu, którego pies powinien unikać. Przykładem
takiego miejsca jest kosz na śmieci. Możesz zainstalować wiele
czujników. Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat
opcjonalnych akcesoriów.
3
1 Przymocuj jedną stronę samoprzylepnego uchwytu pośrodku
pokrywy komory baterii.
2 Drugą stronę samoprzylepnego uchwytu przymocuj do
wybranego miejsca.
Wskazówki dotyczące instalowania czujnika
• Dla zapewnienia stałej wydajności umieść czujnik w miejscu
zapewniającym dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie umieszczaj czujnika
wewnątrz metalowych przedmiotów ani na ich powierzchni.
Aby na przykład ominąć metalowy kosz na śmieci, możesz
zainstalować czujnik na ścianie w jego pobliżu.
• Nie zanurzaj czujnika w wodzie.
• Nie zakopuj czujnika.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa Delta Smart
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 2 tygodni
Do 1 tygodnia z czujnikiem Keep Away
Tag
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Zakres temperatury przechowywania
Od -20°C do 85°C (od -4°F do 185°F)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczneKeep Away Tag
Typ baterii
CR2032, 3 V, wymieniana przez
użytkownika
Czas działania baterii
Do 3 miesięcy
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw posiadać konto Garmin Connect™ oraz pobrać
i zainstalować aplikację Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Odłącz urządzenie od komputera.
4
Urządzenie przypomni o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
3 Wybierz opcję.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Canine
Przed aktualizacją urządzenia za pomocą aplikacji Garmin
Canine musisz sparować smartfona z obrożą z nadajnikiem dla
psa (Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa,
strona 1).
Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Canine prześle je do urządzenia.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Rozwiązywanie problemów
Mój pies nadal szczeka
Jeśli pies w dalszym ciągu szczeka podczas noszenia
urządzenia, możesz spróbować jednej z poniższych opcji, aby
poprawić skuteczność urządzenia.
• Zaciśnij obrożę tak, aby dokładnie przylegała do ciała
(Zakładanie obroży psu, strona 1).
• Dostosuj pozycję urządzenia na szyi psa (Zakładanie obroży
psu, strona 1).
• Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
• Stopniowo zwiększaj poziom intensywności (Wybór
prawidłowego poziomu intensywności, strona 2).
Czułość wykrywania szczekania jest zbyt
wysoka
Jeśli funkcja BarkLimiter włącza się, gdy pies nie szczeka lub
jeśli czułość wykrywania szczekania wydaje się być zbyt
wysoka, spróbuj skorzystać z tych wskazówek.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby dostosować liczbę
szczeknięć dozwolonych przed skorygowaniem psa.
• Użyj aplikacji Garmin Canine, aby wyłączyć funkcję
BarkLimiter podczas intensywnej zabawy, kiedy pies jest
bardzo aktywny lub kiedy je.
• Zdejmij z psa wszelkie inne obroże, identyfikatory i inne
przedmioty.
Obroża dla psa nie reaguje prawidłowo
Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa przestanie reagować, spróbuj
skorzystać z tych wskazówek.
• Sprawdź, czy obroża z nadajnikiem dla psa jest włączona
(Włączanie obroży z nadajnikiem dla psa, strona 1).
• Włącz obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth
w smartfonie.
• Sparuj obrożę z nadajnikiem dla psa ze swoim smartfonem
(Parowanie smartfonu z obrożą z nadajnikiem dla psa,
strona 1).
Kiedy obroża z nadajnikiem dla psa jest aktywna
i podłączona do smartfona, dioda LED stanu miga na
fioletowo.
Informacje o urządzeniu
• Potwierdź, że aktualnie jesteś jedynym użytkownikiem
zamierzającym szkolić psa.
UWAGA: Do obroży z nadajnikiem dla psa w jednocześnie
można podłączyć tylko jeden smartfon.
• Sprawdź poziom naładowania baterii obroży z nadajnikiem
dla psa w aplikacji Garmin Canine.
UWAGA: Aby wyświetlać zaktualizowane informacje
i powiadomienia o stanie naładowania baterii, zsynchronizuj
obrożę z nadajnikiem dla psa z aplikacją Garmin Canine.
• Wybierz przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom
naładowania baterii w obroży z nadajnikiem dla psa.
Migająca na zielono, żółto lub czerwono dioda LED informuje
o poziomie naładowania baterii obroży z nadajnikiem dla psa
(od wysokiego do niskiego).
• Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby
zresetować obrożę z nadajnikiem dla psa.
POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB
WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. ZAMÓWIENIA
ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATĘ DANYCH;
UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLĘDU NA
POWODY I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI
GWARANCYJNEJ, NA JAKICH POWSTAŁY, CZY TO NA
PODSTAWIE UMOWY LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
DZIAŁANIA, CZY TEŻ WSKUTEK DZIAŁAŃ
NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBANIA I INNE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY
Z UŻYWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ UDZIELONA.
Jak mogę sprawdzić, która obroża
z nadajnikiem dla psa jest sparowana?
Jeśli posiadasz więcej niż jedną obrożę z nadajnikiem dla psa,
możesz skorzystać z aplikacji Garmin Canine, aby przed
nałożeniem obroży psu ustalić, które urządzenie zostało
sparowane. Pomoże to się upewnić, że szkolisz właściwego
psa, ponieważ wszystkie ustawienia BarkLimiter i Keep Away
Tag są przechowywane w obroży z nadajnikiem dla psa.
1 Otwórz aplikację Garmin Canine w smartfonie.
2 Na pilocie do szkolenia wybierz opcję dźwięku.
Urządzenie wyemituje dźwięk.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Wyłącz wszystkie nieużywane czujniki Keep Away Tag.
Załącznik
Umowa licencyjna dotycząca
oprogramowania innych producentów
Copyright © 2009-2012, ARM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsza dystrybucja oraz używanie w formach źródłowych
i binarnych, z wprowadzonymi modyfikacjami lub bez, jest
dozwolone po spełnieniu następujących warunków:
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji kodu źródłowego musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności.
• Każdy przypadek dalszej dystrybucji w formie binarnej musi
zawierać powyższą informację o prawach autorskich,
niniejszą listę warunków oraz następujące wyłączenie
odpowiedzialności w dołączonej dokumentacji i/lub innych
materiałach.
• Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie wolno używać
nazwy firmy ARM ani żadnych podmiotów z nią
współpracujących do promowania produktów opartych na
niniejszym oprogramowaniu.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I ICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W POSTACI „TAKIE, JAKIE JEST”,
BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM
PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE,
Załącznik
5
Indeks
A
akcesoria 4
aktualizacje, oprogramowanie 4
ANT+czujniki 3
parowanie urządzenia 3
aplikacje, smartfon 1–3
B
bateria 4
instalacja 3
maksymalizowanie 5
D
dane techniczne 4
G
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4
H
historia 3
I
instalacja 3, 4
K
korygowanie szczekania 2–4
Ł
ładowanie 1
O
obroża
mocowanie do paska 1
parowanie urządzenia 1
styki 1
zakładanie 1
obroża z nadajnikiem dla psa 1
oprogramowanie, aktualizowanie 4
P
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 3
obroża 1
smartfon 1
pies
podstawy szkolenia 2
poziomy intensywności szkolenia 2
status 3
poziom intensywności 4
automatyczna 3
wybór 2
przycisk zasilania 1
R
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie urządzenia 4
rozwiązywanie problemów 3–5
S
smartfon, parowanie urządzenia 1
styki 1, 4
T
trening
dźwięk 2
stymulacja 2
wibracje 2
U
USB 4
6
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising