Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installatie-instructies

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installatie-instructies
2 Selecteer in het venster Connection and Status een COM-
AIS 800
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Gegevens toewijzen aan het toestel
poort in de vervolgkeuzelijst.
3 Selecteer Connect.
4 Voer in het venster Static Data uw MMSI-nummer van negen
cijfers in het veld MMSI Number in.
LET OP
U kunt het MMSI-nummer niet meer wijzigen nadat u het hebt
toegewezen aan uw boot. Als u een onjuist MMSI-nummer
invoert, moet u het toestel naar de fabrikant retourneren voor
een fabrieksreset.
5 Selecteer Save data to AIS 800.
Benodigd gereedschap
• Boormachine
• Boortjes die geschikt zijn voor oppervlak en
bevestigingsmateriaal
• Kruiskopschroevendraaier
• Potlood
Aandachtspunten bij de montage
U moet het AIS 800 toestel met een geldig MMSI-nummer
programmeren voordat u het toestel op uw boot installeert. Het
toestel werkt in stille modus zonder een geldig MMSI-nummer.
In de stille modus ontvangt het toestel AIS-signalen, maar
verzendt het geen positiegegevens. U kunt het toestel
programmeren om statische vaartuiggegevens te verzenden,
zoals de naam van het schip, de roepletters, het vaartuigtype en
de afmetingen, alsmede de locatie van de GPS-antenne op uw
boot.
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
De AIS 800 software op uw computer installeren
1 Ga naar www.garmin.com/AIS800, selecteer Software en
download het .zip-bestand naar uw computer.
2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de computer en de
USB-poort op het AIS 800 toestel.
OPMERKING: Als u met de USB-kabel programmeert, moet
u mogelijk alle andere kabels van het AIS 800 toestel
loskoppelen om een aardlus tussen de computer en de
stroomvoorziening van uw schip te voorkomen.
3 Dubbelklik op het .exe-bestand en volg de instructies op het
scherm.
• U moet het toestel monteren op een locatie waar het niet zal
worden ondergedompeld.
• U moet het toestel monteren op een locatie met voldoende
ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan extreme
temperaturen.
Voor optimale interne GPS-ontvangst:
• U dient het toestel te monteren op een plaats boven de
waterlijn wanneer het schip zich in het water bevindt.
• U dient het toestel zo ver mogelijk uit de buurt te monteren,
op een afstand van ten minste 20 cm (7,9 in.) van kabels,
elektronica, metalen voorwerpen en andere mogelijke
bronnen van GPS-interferentie.
• Als u het toestel in een boot met een metalen romp plaatst,
moet u het toestel aansluiten op een externe GPS-antenne
(afzonderlijk verkrijgbaar).
• Zo mogelijk moet u het toestel horizontaal monteren, met de
voorkant van het toestel naar boven gericht, of verticaal met
de lampjes naar boven gericht. De GPS is in deze posities
het gevoeligst.
De AIS 800 programmeren
Voordat het toestel in een schip kan worden gebruikt, dient het
van een uniek MMSI-nummer te worden voorzien en met enkele
vaste, specifieke scheepsgegevens. Het MMSI-nummer dient
door een geautoriseerde nautische dealer of installateur te
worden geprogrammeerd.
Voordat u het toestel kunt programmeren, moet u de AIS 800
software installeren op uw computer (De AIS 800 software op
uw computer installeren, pagina 1).
1 Selecteer in het programma het tabblad Static data.
2 Selecteer in het venster Connection and Status een COMpoort in de vervolgkeuzelijst.
3 Selecteer Connect.
4 Voer de scheepsnaam, de roepletters van het schip, de
afmetingen, het scheepstype en het MMSI-nummer in (Een
MMSI-nummer toewijzen aan de AIS 800, pagina 1).
5 Selecteer Save data to AIS 800.
OPMERKING: De gegevens gaan verloren als het AIS 800
toestel wordt uitgeschakeld. U moet Save data to AIS 800
selecteren om uw gegevens permanent op te slaan.
6 Selecteer File > Exit.
Een MMSI-nummer toewijzen aan de AIS 800
1 Start de AIS 800 installatiesoftware.
VHF-antennebevestiging en blootstelling aan elektromagnetische energie
WAARSCHUWING
Radio-operators met pacemakers, levensondersteunende
apparatuur of elektrisch-medische apparatuur dienen niet te
worden blootgesteld aan buitensporige radiofrequentievelden
(RF-velden), omdat het RF-veld kan interfereren met de werking
van de medische apparatuur.
VOORZICHTIG
Dit toestel genereert radiofrequente energie (RF) en
elektromagnetische energie (EME), en straalt deze uit. Het niet
opvolgen van deze richtlijnen kan ertoe leiden dat mensen
worden blootgesteld aan RF-straling die de maximaal
toelaatbare blootstelling (MPE) overschrijdt.
Juni 2019
190-02422-91_0D
Garmin geeft een MPE-radius aan van 2,48 meter (97,64 in.)
voor dit systeem, hetgeen is vastgesteld met een
uitgangsvermogen van 5 W en een omni-directionele antenne
met een versterking van 6 dBi. Bij het aansluiten van de antenne
moet een minimale afstand van 2,48 m (97,64 in.) tussen de
antenne en personen in acht worden genomen.
®
Het toestel bevestigen
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de gaten met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Voordat u het toestel bevestigt, moet u een bevestigingslocatie
selecteren en het montagemateriaal kiezen dat geschikt is voor
het oppervlak.
OPMERKING: Het bij het toestel geleverde
bevestigingsmateriaal is mogelijk niet geschikt voor het
montageoppervlak.
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.
2 Gebruik een geschikte boor voor het oppervlak en de
montagematerialen en boor een voorboorgat voor een hoek
van het toestel.
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het oppervlak
en controleer de andere drie markeringen van de
voorboorgaten.
4 Markeer nieuwe voorboorgaten indien nodig.
5 Verwijder het toestel van het montageoppervlak.
6 Boor de voorboorgaten voor de andere drie markeringen.
7 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.
NMEA 2000 toestelverbindingen
®
LET OP
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, lees dan het
hoofdstuk “NMEA 2000 Network Fundamentals” in de Technical
Reference for NMEA 2000 Products. Ga naar www.garmin.com
/manuals.
Onderdeel Beschrijving
Compatibele NMEA 2000 kaartplotter of ander toestel
AIS 800 toestel
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
Aandachtspunten bij de aansluiting
NMEA 2000 netwerkkabel
De kabelgeleider verbinden met voeding
1 Leid de kabelgeleider naar de voedingsbron en naar het
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
toestel.
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Een VHF-antenne aansluiten
1 Bevestig de VHF-antenne (apart verkrijgbaar) volgens de
NMEA 0183 toestelverbindingen
Het toestel op een externe GPS-antenne aansluiten
In dit diagram worden zowel verzendende als ontvangende
verbindingen geïllustreerd. U kunt dit diagram ook voor
eenrichtingscommunicatie gebruiken. Als u informatie wilt
ontvangen van een NMEA 0183 toestel, raadpleegt u items ,
en
bij het aansluiten van het Garmin toestel. Als u
informatie wilt verzenden naar een NMEA 0183 toestel,
raadpleegt u items
en
bij het aansluiten van het Garmin
toestel.
installatie-instructies die met de antenne zijn meegeleverd.
OPMERKING: U kunt een VHF-verlengkabel aanschaffen.
Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer.
2 Sluit de VHF-antenne aan op de VHF ANT poort aan de
achterzijde van het AIS 800 toestel.
Dit toestel moet GPS-informatie ontvangen om goed te kunnen
werken. Het toestel bevat een interne GPS-antenne. Als de
locatie waar u het toestel hebt bevestigd geen goede GPSontvangst levert, kunt u een externe GPS-antenne installeren
(niet meegeleverd) en deze op het toestel aansluiten.
1 Volg de meegeleverde instructies van uw externe GPSantenne om deze correct op uw boot te installeren.
Leid
de GPS-antennekabel naar de achterkant van uw
2
toestel, verwijderd van bronnen die elektronische interferentie
kunnen veroorzaken.
3 Sluit de GPS-antennekabel aan op de GPS ANT-poort van
uw toestel.
2
®
Onderdeel Beschrijving
Type
Voedingsbron
PGN
Beschrijving
129041
AIS hulpmiddelen voor
navigatie (AtoN)
rapport
129794
AIS klasse A vaste
gegevens en vaargegevens
129795
AIS geadresseerd
binair bericht
129797
AIS binair broadcastbericht
129798
AIS SAR-positierapport voor vliegtuigen
129802
AIS veiligheidsgerelateerd broadcastbericht
129809
AIS klasse B “CS”
rapport met vaste
gegevens, deel A
129810
AIS klasse B “CS”
rapport met vaste
gegevens, deel B
Voeding/NMEA 0183 kabel
Schakelaar voor stille modus (optioneel, niet meegeleverd)
Draad Garmin Draadkleur Garmin Draadfunctie
Rood
Voeding
Geel
ACC aan
Zwart
Aarding stroom
Paars
RxA (+)
Grijs
RxB (-)
Blauw
TxA (+)
Bruin
TxB (-)
Groen
Stille modus (alleen ontvangen), optioneel
Appendix
Specificaties
Statuslampjes
Afmetingen (B×H×D)
175 x 142,3 x 54,5 mm (6,9 x 5,6 x 2,1 in.)
Gewicht
414 g (0,9 lbs.)
Lampje
Status
Beschrijving
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -15° tot 55°C (van 5° tot 131°F)
VHF TX
Een aangesloten VHF radio zendt uit.
Bereik opslagtemperatuur
Van -20° tot 75°C (van -4° tot 167°F)
Constant
brandend
Waterbestendigheid
IEC 605290 IPX71
Error
Constant
brandend
Ingangsspanning
12 tot 24 V gelijkstroom, 2 A max.
Stroomverbruik
12 V gelijkstroom - minder dan 400 mA
24 V gelijkstroom - minder dan 250 mA
Er is een kritieke fout opgetreden in het
toestel. U kunt het toestel aansluiten op een
computer en de AIS 800 installatiesoftware
gebruiken om gedetailleerde informatie over
de waarschuwingsconditie weer te geven.
Zekering
5 A, 125 V snel
SRM
Knipperend
Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
NMEA 2000 LEN
2
Warning
Zendvermogen
5 W (1 W op afstand schakelbaar door
bevoegde instanties)
Constant
brandend
Impedantie antennepoort
50 Ohm
Draadloze frequentie/
draadloos protocol
162 MHz bij 37 dBm nominaal
Het toestel detecteert een waarschuwingsconditie. U kunt het toestel aansluiten op
een computer en de AIS 800 installatiesoftware gebruiken om gedetailleerde informatie over de waarschuwingsconditie weer
te geven.
RX Only
Constant
brandend
Het toestel is in de stille modus of niet
gereed om te verzenden.
OPMERKING: De AIS 800 zendt niet uit
zonder GPS-signaal of MMSI-nummer
wanneer het AIS-basisstation de stille
modus oplegt of als het toestel met een
kritieke fout te maken heeft.
TX
Knipperend
Het toestel verzendt een AIS-bericht.
RX
Knipperend
Het toestel ontvangt een AIS-bericht.
Power
Constant
brandend
Het toestel is gereed voor ontvangen en
verzenden.
Kompasveilige afstand
40 cm (15
3/
4
in.)
NMEA 2000 PGN informatie
Type
PGN
Beschrijving
Ontvangen
059392
ISO bevestiging
059904
ISO-aanvraag
060928
ISO adresreservering
126208
NMEA: Opdracht,
aanvraag, bevestiging
(groepfunctie)
Zenden
126992
Systeemtijd
059392
ISO bevestiging
060928
ISO adresreservering
126208
NMEA: Opdracht,
aanvraag, bevestiging
(groepfunctie)
Wanneer deze vier LED's branden, is het
toestel alleen aangesloten op een computer
om te kunnen programmeren met een USBkabel.
NMEA Ondersteunde 0183 telegrammen
Telegram
Definitie
ACA
AIS, regionaal kanaaltoewijzingsbericht
ALR
Alarmstatus instellen
GGA
GPS-positiebepalingsgegevens
RMC
Aanbevolen minimum specifieke GNSS-gegevens
126464
PGN-lijst
126996
Productinformatie
129038
AIS klasse A positierapport
129039
AIS klasse B positierapport
SSD
Vaste gegevens AIS-schip
TXT
Teksttransmissie, algemeen gebruik
AIS klasse B uitgebreid positierapport
VDM
AIS VHF Data Link bericht
129040
1
VHF TX,
Constant
Error,
brandend
Warning en
Power.
Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.
Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
3
Telegram
Definitie
VDL
AIS VHF-gegevenskoppeling eigen vaartuigrapport
VER
Versie
VSD
Vaste gegevens AIS-reis
Testen op interferentie door LED-lampen
LED-verlichting van bronnen zoals navigatielampen,
zoeklichten, schijnwerpers, binnen- en buitenverlichting, en
decoraties kan de werking van uw AIS 800 toestel verstoren.
Radio-interferentie kan een slechte ontvangst, storing van
radiosignalen en een veiligheidsrisico in noodsituaties tot gevolg
hebben. Controleer of er LED-storing is voordat u de VHFantenne monteert.
LET OP
Als de LED-verlichting het AIS 800 toestel stoort, moet u de
VHF-antenne verder van de LED-verlichting af monteren of
verlichting gebruiken die geen storing veroorzaakt.
1 Schakel alle LED-verlichting uit.
2 Schakel uw kaartplotter en het AIS 800 toestel in.
3 Observeer de bewegende AIS-doelen op het
kaartplotterscherm gedurende ten minste één minuut.
4 Schakel alle LED-verlichting in.
5 Observeer de bewegende AIS-doelen op het
kaartplotterscherm gedurende ten minste één minuut.
Als de meeste bewegende AIS-objecten van het scherm
verdwijnen, verstoort de LED-verlichting de AIS 800 toestel.
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de
National Maritime Electronics Association.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising