Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Installation guide | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installationsvejledning

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Installationsvejledning
AIS 800
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Tildeling af data til enheden
Du skal programmere AIS 800 enheden med et gyldigt MMSIfartøjsnummer, før enheden installeres på båden. Enheden
kører i lydløs tilstand uden et gyldigt MMSI-nummer. I lydløs
tilstand modtager enheden AIS-signaler, men sender ikke
positionsdata. Du kan programmere enheden til at sende
statiske fartøjsdata, herunder fartøjsnavn, kaldesignal, type og
mål, som kan omfatte placeringen af bådens GPS-antenne.
Installation af AIS 800 software på din computer
1 Gå til www.garmin.com/AIS800, vælg Software, og
download .zip-filen til computeren.
2 Slut det medfølgende USB-kabel til computeren og til USB-
porten på AIS 800 enheden.
BEMÆRK: Mens du programmerer med USB-kablet, skal du
muligvis frakoble alle andre kabler fra AIS 800-enheden for at
forhindre en jordsløjfe mellem computeren og fartøjets strøm.
3 Dobbeltklik på .exe-filen, og følg vejledningen på skærmen.
Programmering af AIS 800
Før enheden kan anvendes på en båd, skal den programmeres
med et unikt MMSI-nummer og yderligere statiske data, der er
specifikke for fartøjet. MMSI-nummeret skal programmeres af en
autoriseret forhandler eller installatør af marineelektronik.
Før du kan programmere enheden, skal du installere AIS 800
softwaren på din computer (Installation af AIS 800 software på
din computer, side 1).
1 I programmet skal du vælge fanen Static data.
2 I vinduet Connection and Status skal du vælge en COMport i rullelisten.
3 Vælg Connect.
4 Indtast skibets navn, kaldetegn, mål, fartøjstype og MMSInummer (Tildeling af et MMSI-nummer til AIS 800, side 1).
5 Vælg Save data to AIS 800.
BEMÆRK: Du mister dataene, hvis AIS 800 enheden
slukkes. Du skal vælge Save data to AIS 800 for at gemme
dataene permanent.
6 Vælg File > Exit.
Tildeling af et MMSI-nummer til AIS 800
1 Start AIS 800 opsætningssoftwaren.
2 I vinduet Connection and Status skal du vælge en COMport i rullelisten.
3 Vælg Connect.
4 I vinduet Static Data skal du indtaste det nicifrede MMSInummer i feltet MMSI Number.
BEMÆRK
Du kan ikke ændre MMSI-nummeret, efter du har tildelt
båden MMSI-nummeret. Hvis du tildeler et forkert MMSInummer, skal du returnere enheden til producenten, som
foretager en fabriksnulstilling.
5 Vælg Save data to AIS 800.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
Boremaskine
Borehoveder, der er egnet til overfladen og monteringsdelene
Stjerneskruetrækker
Blyant
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
• Enheden skal monteres et sted, hvor den ikke vil komme
under vand.
• Enheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation,
hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer.
For optimal intern GPS-modtagelse:
• Du skal montere enheden på et sted, hvor den er over
vandlinjen, når skibet er i vandet.
• Du skal montere enheden så langt som muligt, mindst 20 cm
(7,9 tommer), fra kabler, elektronik, metalgenstande og andre
potentielle kilder til GPS-interferens.
• Hvis du monterer enheden i en båd med metalskrog, skal du
slutte enheden til en ekstern GPS-antenne (sælges separat).
• Om muligt bør du montere enheden vandret med enhedens
front opad eller lodret med lysdioderne opad. GPS'en er mest
følsom i disse positioner.
Montering af VHF-antenne og EME-eksponering
ADVARSEL
Radiooperatører med pacemaker, respirator eller elektrisk
medicinsk udstyr bør ikke udsættes for overdrevne
radiofrekvensfelter, idet radiofrekvensfeltet kan forstyrre
funktionen af det medicinske udstyr.
FORSIGTIG
Denne enhed genererer og udsender radiofrekvenser (RF) og
elektromagnetisk energi (EME). Hvis disse retningslinjer ikke
overholdes, kan personer blive udsat for RF-stråling, der
overskrider den maksimale tilladte eksponering (MPE).
Garmin meddeler en MPE-radius på 2,48 m (97,64 tommer) for
dette system, hvilket blev fastlagt med 5 W udgangseffekt til en
rundstrålende antenne med en forstærkning på 6 dBi. Antennen
skal installeres for at opretholde en afstand på 2,48 m (97,64
tommer) mellem antennen og alle mennesker.
®
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
Juni 2019
190-02422-91_0D
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.
2 Brug et borehoved, der passer til overfladen og
monteringsdelene, til at bore et forboringshul i ét hjørne af
enheden.
3 Fastgør enheden løst på overfladen med ét hjørne, og
undersøg de tre andre forboringsmærker.
4 Afmærk om nødvendigt de nye forboringshuller.
5 Fjern enheden fra monteringsfladen.
6 Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.
7 Fastgør enheden på monteringsstedet.
Element
Beskrivelse
Kompatibel NMEA 2000 plotter eller en anden enhed
Overvejelser om tilslutning
AIS 800 enhed
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
Tænding eller serieafbryder
Tilslutning af en VHF-antenne
1 Montér VHF-antennen (ekstraudstyr) i overensstemmelse
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
med den installationsvejledning, der fulgte med antennen.
BEMÆRK: Du kan købe et VHF-forlængerkabel. Gå til
buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler.
2 Slut VHF-antenne til VHF ANT-porten på AIS 800 enheden.
Tilslutning af enheden til en ekstern GPS-antenne
Denne enhed skal modtage GPS-oplysninger for korrekt
funktionalitet. Enheden indeholder en intern GPS-antenne. Hvis
der ikke er god GPS-forbindelse på monteringsstedet, kan du
installere en GPS-fjernantenne (medfølger ikke) og tilslutte den
til enheden.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med den eksterne GPSantenne, for at installere den korrekt på din båd.
2 Træk GPS-antennekablet til bagsiden af enheden væk fra
kilder til elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut GPS-antennekablet til GPS ANT-porten på din enhed.
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183-enhedsforbindelser
®
Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og
modtage data. Du kan også bruge diagrammet til
envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA
0183 enhed skal du følge punkterne ,
og
for at oprette
forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger til en
NMEA 0183 enhed, skal du følge punkterne
og
for at
oprette forbindelse til Garmin enheden.
NMEA 2000 Enhedsforbindelser
®
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Gå til www.garmin.com/manuals.
Element
Beskrivelse
Strømkilde
Strøm-/NMEA 0183-kabel
Afbryder for lydløs tilstand (valgfri, medfølger ikke)
Ledning Ledningsfarve Garmin Ledningsfunktion Garmin
2
Rød
Strøm
Gul
Tilbehør til
Sort
Strøm jord
Lilla
RxA (+)
Grå
RxB (-)
Ledning Ledningsfarve Garmin Ledningsfunktion Garmin
PGN
Beskrivelse
TxA (+)
129798
AIS SAR flyposition
Brun
TxB (-)
129802
Grøn
Lydløs tilstand (kun modtagelse),
valgfri
AIS sikkerhedsrelateret meddelelse
129809
AIS Klasse B "CS" statisk datarapport, del
A
129810
AIS Klasse B "CS" statisk datarapport, del
B
Blå
Type
Appendiks
Specifikationer
Mål (B x H x D)
175 x 142,3 x 54,5 mm (6,9 x 5,6 x 2,1
tommer)
Status-LED'er
Vægt
414 g (0,9 lbs)
LED
Status
Beskrivelse
Driftstemperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
VHF TX
En tilsluttet VHF-radio sender.
Temperaturområde for
opbevaring
Fra -20° til 75°C (fra -4° til 167°F)
Lyser
konstant
IEC 605290 IPX71
Error
Vandtæthedsklasse
Lyser
konstant
Strømtilførsel
12 til 24 V DC, 2 A maks.
Strømforbrug
12 V DC: mindre end 400 mA
24 V DC: mindre end 250 mA
Der er opstået en kritisk fejl i enheden. Du
kan slutte enheden til en computer og bruge
AIS 800 opsætningssoftwaren til at få vist
detaljerede oplysninger om advarselstilstanden.
Sikring
5 A, 125 V hurtigvirkende
SRM
Blinker
Reserveret til senere brug.
NMEA 2000 LEN
2
Warning
Lyser
konstant
Sendestyrke
5 W (1 W fjernomskiftes af myndighederne)
Antenneportimpedans
50 ohm
Enheden registrerer en advarselstilstand.
Du kan slutte enheden til en computer og
bruge AIS 800 opsætningssoftwaren til at få
vist detaljerede oplysninger om advarselstilstanden.
RX Only
Lyser
konstant
Enheden er i lydløs tilstand eller ikke klar til
at sende.
BEMÆRK: AIS 800 enheden sender ikke
uden et GPS-signal eller et MMSI-nummer,
hvis AIS-basestationen er sat til lydløs, eller
hvis der opstår en kritisk fejl i enheden.
TX
Blinker
Enheden sender en AIS-meddelelse.
RX
Blinker
Enheden modtager en AIS-meddelelse.
Power
Lyser
konstant
Enheden er klar til at sende og modtage.
Trådløse frekvenser/protokol 162 MHz ved 37 dBm nominelt
Sikkerhedsafstand for
kompas
40 cm (15
3/
4
tommer)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA: Gruppefunktionen Kommando,
anmodning, bekræftelse
126992
Systemtid
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA: Gruppefunktionen Kommando,
anmodning, bekræftelse
Send
126464
PGN-liste
126996
Produktoplysninger
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
1
AIS Klasse B - positionsrapport
VHF TX,
Lyser
Error,
konstant
Warning og
Power.
Når disse fire lysdioder lyser, er enheden
kun tilsluttet en computer til programmering
via et USB-kabel.
NMEA Understøttede 0183-sætninger
Sætning
Definition
ACA
AIS Regional Channel Assignment-besked
ALR
Indstilllet alarmstatus
GGA
Global Positioning System-datarettelse
RMC
Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
SSD
Statiske AIS-skibsdata
TXT
Sms-transmission, generelt formål
VDM
AIS VHF datalink-besked
VDL
AIS VHF data-link-rapport, eget fartøj
VER
Version
Statiske AIS-trafikdata
129040
AIS Klasse B - udvidet
positionsrapport
VSD
129041
AIS navigationshjælpemidler (AtoN)
rapport
Test for interferens fra LED-lys
129794
AIS Klasse A - statiske
og trafikrelaterede
data
129795
AIS adresseret binær
meddelelse
129797
AIS binær meddelelse
LED-belysning fra kilder som navigationslys, projektører,
indendørs- og udendørsbelysning og udsmykningslys kan
forstyrre din AIS 800 enhed. Radiointerferens kan forårsage
dårlig modtagelse, blokere radiosignaler og skabe en
sikkerhedsfare i nødsituationer. Du skal teste for LEDinterferens før montering af VHF-antennen.
Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
3
BEMÆRK
Hvis din LED-belysning forstyrrer AIS 800 enheden, skal du
montere VHF-antennen længere væk fra LED-belysningen eller
anvende lys, som ikke forårsager interferens.
1 Sluk for al LED-belysning.
2 Tænd for plotteren og AIS 800 enheden.
3 Observer AIS-målene, som bevæger sig på plotterskærmen, i
mindst ét minut.
4 Tænd for al LED-belysning.
5 Observer AIS-målene, som bevæger sig på plotterskærmen, i
mindst ét minut.
Hvis de fleste AIS-mål i bevægelse forsvinder fra skærmen,
forstyrrer LED-belysningen AIS 800 enhedens
modtagesignal.
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising