Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Upute za instalaciju

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Upute za instalaciju
AIS 800
UPUTE ZA INSTALACIJU
3 Odaberite Connect.
4 U prozoru Static Data unesite MMSI broj od devet znamenki
u polje MMSI Number.
OBAVIJEST
Nakon što dodijelite MMSI broj svojem plovilu, više ga ne
možete promijeniti. Ako dodijelite neispravni MMSI broj,
morate vratiti uređaj proizvođaču radi ponovnog postavljanja
tvorničkih postavki.
Važne informacije o sigurnosti
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
5 Odaberi Save data to AIS 800.
Potrebni alati
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
•
•
•
•
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Preporuke za montažu
Dodjeljivanje podataka uređaju
Prije nego što montirate uređaj AIS 800 na plovilo, trebate ga
programirati pomoću valjanog MMSI broja plovila. Bez valjanog
MMSI broja uređaj radi u pozadinskom načinu rada. U
pozadinskom načinu rada uređaj prima AIS signale, ali ne
odašilje podatke o položaju. Možete programirati uređaj tako da
odašilje statične podatke o plovilu, uključujući naziv plovila,
pozivnu oznaku, vrstu i dimenzije, koje mogu uključivati lokaciju
GPS antene vašeg plovila.
Instalacija softvera AIS 800 na računalo
1 Idite na www.garmin.com/AIS800, odaberite Software i
preuzmite .zip datoteku na svoje računalo.
2 Povežite isporučeni USB kabel sa svojim računalom i USB
priključkom na AIS 800 uređaju.
NAPOMENA: Dok programirate putem USB kabela, možda
ćete trebati isključiti sve druge kabele iz uređaja AIS 800
kako biste spriječili nastajanje petlje uzemljenja između
računala i izvora napajanja plovila.
3 Dvaput pritisnite datoteku .exe i slijedite upute za postavljanje
na zaslonu.
Programiranje uređaja AIS 800
Prije upotrebe uređaja na plovilu potrebno ga je programirati
unošenjem jedinstvenog MMSI broja i drugih statičnih podataka
koji su specifični za plovilo. MMSI broj mora programirati
ovlašteni zastupnik ili montažer za nautičke elektroničke
uređaje.
Prije programiranja uređaja trebate instalirati softver AIS 800 na
svoje računalo (Instalacija softvera AIS 800 na računalo,
stranica 1).
1 U programu odaberite karticu Static data.
2 U prozoru Connection and Status odaberite COM na
padajućem popisu.
3 Odaberite Connect.
4 Unesite naziv plovila, pozivnu oznaku, dimenzije, vrstu plovila
i MMSI broj (Za dodjelu MMSI broja uređaju AIS 800,
stranica 1).
5 Odaberi Save data to AIS 800.
NAPOMENA: Ako se uređaj AIS 800 isključi, podaci će biti
izgubljeni. Morate odabrati Save data to AIS 800 za trajno
spremanje podataka.
6 Odaberite File > Exit.
Za dodjelu MMSI broja uređaju AIS 800
1 Pokrenite softver za postavljanje uređaja AIS 800.
2 U prozoru Connection and Status odaberite COM na
padajućem popisu.
Bušilica
Svrdla za bušilicu koja odgovaraju površini i alatu
Križni odvijač
Olovka
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
• Uređaj morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljen pod vodu.
• Uređaj morate montirati na mjesto koje ima adekvatnu
ventilaciju i na kojem neće biti izložen ekstremnim
temperaturama.
Za optimalan prijem GPS signala u zatvorenom:
• Uređaj trebate montirati na lokaciji na kojoj se nalazi iznad
vode kada je plovilo u vodi.
• Uređaj je potrebno montirati najdalje moguće, a najmanje
20 cm (7,9 in), od izvora GPS smetnji kao što su kabeli,
elektronički uređaji, metalni predmeti itd.
• Ako montirate uređaj u plovilo s metalnim trupom, morate
povezati uređaj s vanjskom GPS antenom (prodaje se
odvojeno).
• Ako je moguće, uređaj je potrebno montirati vodoravno, pri
čemu prednja strana uređaja mora biti usmjerena prema
gore, ili vertikalno, pri čemu LED svjetla trebaju biti okrenuta
prema gore. GPS je najosjetljiviji u tim položajima.
Montiranje VHF antene i izlaganje elektromagnetnoj
energiji
UPOZORENJE
Radiooperateri koji koriste pacemaker, uređaje za održavanje
života ili električnu medicinsku opremu ne bi se trebali
pretjerano izlagati radiofrekvencijskim (RF) poljima jer RF polje
može ometati rad medicinske opreme.
OPREZ
Ovaj uređaj generira i zrači radijske frekvencije (RF)
elektromagnetne energije (EME). Nepoštivanje ovih smjernica
može izložiti ljude apsorpciji RF zračenja koje prekoračuje
maksimalno dopušteno izlaganje (MPE).
Garmin za ovaj sustav predviđa MPE polumjer od 2,48 m
(97,64 in), a ta je udaljenost ustanovljena upotrebom izlazne
snage od 5 vata na anteni s kuglastim zračenjem osjetljivosti 6
dBi. Antenu bi trebalo postaviti kako bi se održala udaljenost od
2,48 m (97,64 in) između antene i svih osoba.
®
Lipanj 2019
190-02422-91_0D
Montaža uređaja
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju probnih rupa
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i
odrediti koji je hardver potreban za montažu na tu površinu.
NAPOMENA: Uz uređaj se isporučuje sklop za montažu, ali
možda neće biti prikladan za odabranu površinu.
1 Postavite uređaj na mjesto za montiranje i označite lokacije
rupa za montažu.
2 Pomoću svrdla koje odgovara površini i alatu za montiranje
izbušite probnu rupu za jedan kut uređaja.
3 Provizorno pričvrstite jedan kut uređaja na površinu i
provjerite odgovaraju li oznake za preostale tri rupe.
4 Prema potrebi označite nova mjesta za probne rupe.
5 Uklonite uređaj s površine za montiranje.
6 Izbušite odgovarajuće probne rupe pomoću preostale tri
oznake.
7 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje.
Element Opis
Kompatibilni NMEA 2000 ploter ili drugi uređaj
AIS 800 uređaj
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 Vdc
Preporuke za povezivanje
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
Povezivanje VHF antene
1 Montirajte VHF antenu (koja se prodaje zasebno) u skladu s
uputama za instalaciju koje ste dobili s antenom.
NAPOMENA: Možete kupiti VHF produžni kabel. Idite na
buy.garmin.com ili se obratite predstavniku tvrtke Garmin.
2 Povežite VHF antenu s VHF ANT priključkom na uređaju AIS
800.
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA Veze 0183 uređaja
®
Ovaj dijagram prikazuje dvosmjerne veze i za slanje i za
primanje podataka. Ovaj dijagram možete upotrijebiti i za
jednosmjernu komunikaciju. Za primanje podataka od uređaja
NMEA 0183 pogledajte stavke ,
i
prilikom povezivanja
uređaja Garmin. Za odašiljanje podataka do uređaja NMEA
0183 pogledajte stavke
i
prilikom povezivanja uređaja
Garmin.
Povezivanje uređaja s udaljenom GPS antenom
Uređaj mora dobivati GPS informacije za ispravan rad. U uređaj
je ugrađena GPS antena. Ako na lokaciji montiranja nemate
dobar GPS prijem, možete postaviti daljinsku GPS antenu (koja
nije isporučena) i povezati je s uređajem.
1 Slijedite upute isporučene uz vanjsku GPS antenu kako biste
je ispravno montirali na plovilo.
2 Provedite kabel GPS antene sa stražnje strane uređaja, što
dalje od izvora električnih smetnji.
3 Povežite kabel GPS antene s GPS ANT priključkom na
uređaju.
Povezivanje uređaja NMEA 2000
®
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Posjetite
www.garmin.com/manuals.
2
Element Opis
Izvor napajanja
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
Prekidač za pozadinski način rada (opcionalno, ne isporučuje
se)
Žica Boja žice Garmin
jedinice
Funkcija žice Garmin jedinice
Crvena
Napajanje
Žuta
ACC uključen
Crna
Uzemljenje napajanja
Ljubičasta
RxA (+)
Žica Boja žice Garmin
jedinice
Funkcija žice Garmin jedinice
Vrsta
PGN
Opis
129795
AIS binarna poruka s
adresom
Siva
RxB (-)
Plava
TxA (+)
129797
Smeđa
TxB (-)
AIS emitiranje binarne
poruke
129798
Zelena
Pozadinski način rada (samo
primanje), opcionalno
AIS SAR izvješće o
položaju letjelice
129802
AIS emitiranje sigurnosne poruke
129809
Izvješće o AIS "CS"
statičnim podacima
klase B, dio A
129810
Izvješće o AIS "CS"
statičnim podacima
klase B, dio B
Dodatak
Specifikacije
Dimenzije (Š × V × D)
175 x 142,3 x 54,5 mm (6,9 x 5,6 x 2,1 in)
Težina
414 g (0,9 lbs)
Raspon radne temperature
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Temperaturni raspon za
skladištenje
Od -20 ° do 75 °C (od -4 ° do 167 °F)
Vodootpornost
IEC 605290 IPX71
Izvor napajanja
12 do 24 Vdc, 2 A maksimalno
Potrošnja struje
12 Vdc: manje od 400 mA
24 Vdc: manje od 250 mA
Osigurač
5 A, 125 V brzo-djelujući
NMEA 2000 LEN
2
Snaga emitiranja
5 W (nadležne institucije mogu daljinski
prebaciti na 1 W)
Impedancija priključka
antene
50 oma
Bežična frekvencija /
protokol
162 MHz pri 37 dBm nominalno
Sigurna udaljenost od
kompasa
40 cm (15 3/4 in)
LED indikatori statusa
LED
Stanje
Opis
VHF TX
Trajno
svijetli
U tijeku je odašiljanje povezanog VHF radija.
Error
Trajno
svijetli
Došlo je do ključne pogreške u radu uređaja.
Možete povezati uređaj s računalom i
pomoću softvera za postavljanje uređaja AIS
800 pogledati detaljne informacije o razlogu
upozorenja.
SRM
Bljeskanje Rezervirano za kasniju upotrebu.
Warning
Trajno
svijetli
Uređaj otkriva razlog upozorenja. Možete
povezati uređaj s računalom i pomoću
softvera za postavljanje uređaja AIS 800
pogledati detaljne informacije o razlogu
upozorenja.
RX Only
Trajno
svijetli
Uređaj je u pozadinskom načinu rada ili nije
spreman za odašiljanje.
NAPOMENA: Uređaj AIS 800 neće odašiljati
bez GPS signala ili MMSI broja, kada glavna
AIS stanica naloži tišinu ili kada uređaj naiđe
na kritičnu pogrešku.
NMEA 2000 PGN – informacije
Vrsta
PGN
Opis
Prijem
059392
ISO potvrda
TX
Bljeskanje Uređaj šalje AIS poruku.
059904
ISO zahtjev
RX
Bljeskanje Uređaj prima AIS poruku.
060928
ISO upućivanje reklamacije
Power
Trajno
svijetli
Uređaj je spreman za odašiljanje i prijem.
126208
NMEA: Naredba,
zahtjev, funkcija potvrđivanja grupe
Trajno
svijetli
Kada ova 4 LED indikatora svijetle, uređaj je
povezan samo s računalom za programiranje putem USB kabela.
126992
Sistemsko vrijeme
VHF TX,
Error,
Warning i
Power.
059392
ISO potvrda
060928
ISO upućivanje reklamacije
126208
NMEA: Naredba,
zahtjev, funkcija potvrđivanja grupe
Odašiljanje
126464
PGN popis
126996
Podaci o proizvodu
129038
Izvješće o AIS
položaju, klasa A
Poruka Definicija
ACA
Poruka za dodjeljivanje AIS regionalnih kanala
ALR
Postavljanje alarma
GGA
Popravljanje podataka sustava za globalno pozicioniranje
RMC
Preporučeni minimum specifičnih GNSS podataka
SSD
AIS statični podaci plovila
TXT
Prijenos teksta, opća svrha
Poruka podatkovne veze AIS VHF
129039
Izvješće o AIS
položaju, klasa B
VDM
VDL
AIS VHF izvješće o podatkovnoj vezi vlastitog plovila
129040
Prošireno izvješće o
AIS položaju, klasa B
VER
Verzija
VSD
AIS statični podaci plovidbe
129041
129794
1
NMEA 0183 – podržane poruke
AIS pomagala za
izvješće o navigaciji
(AtoN)
Statični i podaci koji se
odnose na putovanje,
AIS, klasa A
Testiranje smetnji uzrokovanih LED svjetlima
LED svjetlo iz izvora kao što su navigacijska svjetla, svjetla za
potragu, reflektori, svjetla u zatvorenom prostoru i na otvorenom
te ukrasi može izazvati smetnje na vašem AIS 800 uređaju.
Radijske smetnje mogu uzrokovati slab prijem, ometanje
Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
3
radiosignala i sigurnosne probleme u hitnim slučajevima.
Potrebno je testirati postoje li smetnje uzrokovane LED svjetlima
prije montiranja VHF antene.
OBAVIJEST
Ako LED svjetla uzrokuju smetnje na AIS 800 uređaju, morate
montirati VHF antenu podalje od LED svjetala ili upotrijebiti
svjetla koja ne uzrokuju smetnje.
1 Isključite sva LED svjetla.
2 Uključite ploter i AIS 800 uređaj.
3 Proučavajte pokretne AIS ciljeve na zaslonu plotera najmanje
jednu minutu.
4 Uključite sva LED svjetla.
5 Proučavajte pokretne AIS ciljeve na zaslonu plotera najmanje
jednu minutu.
Ako većina pokretnih AIS ciljeva nestane sa zaslona, LED
svjetla uzrokuju smetnje s prijemom na AIS 800 uređaju.
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog
udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association).
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising