Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Asennusohjeet

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Asennusohjeet
4 Kirjoita yhdeksännumeroinen MMSI-numero Static Data ikkunassa MMSI Number-kenttään.
AIS 800
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
sahauspinnan taustapuoli.
Tietojen määrittäminen laitteeseen
AIS 800 laitteeseen on ohjelmoitava kelvollinen aluksen MMSInumero, ennen kuin laite asennetaan veneeseen. Laite toimii
hiljaisessa tilassa ilman kelvollista MMSI-numeroa. Hiljaisessa
tilassa laite vastaanottaa AIS-signaaleja, muttei lähetä
sijaintitietoja. Laitteen voi ohjelmoida lähettämään staattisia
aluksen tietoja, kuten aluksen nimen, kutsumerkin, tyypin ja
mitat, kuten veneen GPS-antennin sijainnin.
AIS 800 ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/AIS800, valitse
Software ja lataa .zip-tiedosto tietokoneeseen.
2 Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen ja AIS
800 -laitteen USB-porttiin.
HUOMAUTUS: kun ohjelmoit laitetta USB-kaapelin kautta,
kaikki muut kaapelit tarvitsee ehkä irrottaa AIS 800 laitteesta, jotta tietokoneen ja aluksen virtalähteen välille ei
muodostu maasilmukkaa.
3 Kaksoisnapsauta .exe-tiedostoa ja seuraa näytön ohjeita.
AIS 800 laitteen ohjelmointi
Ennen kuin laitetta voi käyttää veneessä, siihen on ohjelmoitava
yksilöivä MMSI-numero ja aluskohtaisia staattisia tietoja. MMSInumeron ohjelmoi valtuutettu veneilylaitteiden myyjä tai
asentaja.
Jotta laitteen voi ohjelmoida, tietokoneeseen on asennettava
AIS 800 ohjelmisto (AIS 800 ohjelmiston asentaminen
tietokoneeseen, sivu 1).
1 Valitse ohjelmassa Static data -välilehti.
2 Valitse Connection and Status -ikkunan avattavasta
luettelosta COM-portti.
3 Valitse Connect.
4 Anna veneen nimi, kutsumerkki, mitat, aluksen tyyppi ja
MMSI-numero (MMSI-numeron määrittäminen AIS 800
laitteelle, sivu 1).
5 Valitse Save data to AIS 800.
HUOMAUTUS: tiedot menetetään, jos AIS 800 -laite
sammutetaan. Tallenna Save data to AIS 800, jos haluat
tallentaa tiedot pysyvästi.
6 Valitse File > Exit.
MMSI-numeron määrittäminen AIS 800 laitteelle
1 Käynnistä AIS 800 määritysohjelmisto.
2 Valitse Connection and Status -ikkunan avattavasta
luettelosta COM-portti.
3 Valitse Connect.
HUOMAUTUS
MMSI-numeroa ei voi muuttaa jälkeenpäin. Jos määrität
MMSI-numeron väärin, sinun tarvitsee palauttaa laite
valmistajalle tehdasnollausta varten.
5 Valitse Save data to AIS 800.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
pora
pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
ristipääruuvitaltta
lyijykynä
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä ilmastointi ja
jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
Varmista sisäisen GPS-järjestelmän optimaalinen vastaanotto:
• Asenna laite paikkaan, jossa se on vesilinjan yläpuolella, kun
alus on vedessä.
• Asenna laite mahdollisimman kauas eli vähintään 20 cm:n
(7,9 tuuman) päähän kaapeleista, elektroniikasta,
metalliesineistä ja muista mahdollisista GPS-häiriöiden
lähteistä.
• Jos kiinnität laitteen metallirunkoiseen veneeseen, laite on
liitettävä ulkoiseen GPS-antenniin (myydään erikseen).
• Laite on kiinnitettävä mahdollisuuksien mukaan
vaakasuuntaan laitteen yläpuoli ylöspäin tai pystysuuntaan
merkkivalot ylöspäin. GPS-järjestelmä on herkin kyseisissä
asennoissa.
VHF-antennin kiinnitys ja altistuminen sähkömagneettiselle energialle
VAROITUS
Radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja
ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa
altistua liiallisille radiotaajuuskentille, koska radiotaajuuskenttä
saattaa häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa.
HUOMIO
Tämä laite tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF)
sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi altistaa henkilöitä radiotaajuuksiselle säteilylle,
joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 2,48
m (97,64 tuumaa), joka on määritetty 5 watin syötöllä
ympärisäteilevään antenniin, jossa on 6 dBi:n vahvistus. Antenni
on asennettava niin, että 2,48 metrin (97,64 tuuman) etäisyys
kaikkiin henkilöihin säilyy.
®
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Kesäkuu 2019
190-02422-91_0D
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset kiinnitystarvikkeet.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet,
mutta ne eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.
2 Poraa pinnan ja kiinnitystarvikkeiden mukaisella poranterällä
aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa varten.
3 Kiinnitä laite löysästi pintaan yhdestä kulmasta ja tarkista
muiden aloitusreikien merkit.
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat.
5 Irrota laite kiinnityspinnasta.
6 Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.
7 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Kohde
Kuvaus
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Yhteensopiva NMEA 2000 karttaplotteri tai muu laite
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
AIS 800 -laite
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
miinusnapaan (-).
NMEA 2000 laitekaapeli
VHF-antennin liittäminen
1 Asenna VHF-antenni (myydään erikseen) sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: voit ostaa VHF-jatkokaapelin. Siirry
osoitteeseen buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin
jälleenmyyjään.
2 Liitä VHF-antenni AIS 800 laitteen VHF ANT porttiin.
Laitteen liittäminen etä-GPS-antenniin
Laite tarvitsee toimiakseen GPS-tietoja. Laitteessa on sisäinen
GPS-antenni. Jos GPS-vastaanotto ei ole hyvä
asennuskohdassa, voit asentaa etä-GPS-antennin (lisävaruste)
ja liittää sen laitteeseen.
1 Asenna ulkoinen GPS-antenni veneeseen sen mukana
toimitettujen ohjeiden avulla.
2 Ohjaa GPS-antennikaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä GPS-antennikaapeli laitteen GPS ANT -porttiin.
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 0183 laitteen liitännät
®
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos
tarkoituksena on vastaanottaa tietoja NMEA 0183 laitteesta,
katso kohtia ,
ja , kun liität Garmin laitetta. Jos NMEA
0183 laitteeseen on tarkoitus lähettää tietoja, katso kohtia
ja
, kun liität Garmin laitetta.
NMEA 2000 laitteen yhteydet
®
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/manuals.
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
Hiljaisen tilan kytkin (valinnainen, lisävaruste)
Johto Garmin järjestelmän
johtimen väri
2
Garmin johtimen toiminto
Punainen
Virta
Keltainen
ACC käytössä
Musta
Virtamaadoitus
Purppura
RxA (+)
Harmaa
RxB (-)
Johto Garmin järjestelmän
johtimen väri
Garmin johtimen toiminto
Tyyppi
PGN
Kuvaus
129802
AIS-turvalähetysviesti
(SRM)
Sininen
TxA (+)
Ruskea
TxB (-)
129809
Vihreä
Hiljainen tila (vain vastaanotto), valinnainen
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
Liite
Tekniset tiedot
Tilan merkkivalot
Mitat (L x K x S)
175 x 142,3 x 54,5 mm (6,9 x 5,6 x
2,1 tuumaa)
Paino
414 g (0,9 paunaa)
Käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Säilytyslämpötila
–20–75 °C (–4–167 °F)
Vesitiiviys
IEC 605290 IPX71
Virrantulo
12–24 Vdc, enintään 2 A
Virrankulutus
12 Vdc: alle 400 mA
24 Vdc: alle 250 mA
Sulake
5 A, 125 V, nopea
NMEA 2000 LEN
2
Lähetysteho
5 W (1 W viranomaisten etävaihdettavissa)
Merkkivalo
Tila
Kuvaus
VHF TX
Palaa
tasaisena
Liitetty VHF-radio lähettää tietoja.
Error
Palaa
tasaisena
Laitteessa on kriittinen virhe. Liittämällä
laitteen tietokoneeseen voit tarkistaa
varoitustilanteen tiedot AIS 800 -asennusohjelmistosta.
SRM
Vilkkuu
Varattu tulevaan käyttöön.
Warning
Palaa
tasaisena
Laite havaitsee varoitustilanteen. Liittämällä laitteen tietokoneeseen voit
tarkistaa varoitustilanteen tiedot AIS
800 -asennusohjelmistosta.
RX Only
Palaa
tasaisena
Laite on hiljaisessa tilassa tai se ei ole
valmis lähettämään.
HUOMAUTUS: aIS 800 ei lähetä tietoja
ilman GPS-signaalia tai MMSI-numeroa,
kun AIS-tukiasema määrää hiljaisen
ajankohdan tai kun laitteessa tapahtuu
vakava virhe.
TX
Vilkkuu
Laite lähettää AIS-viestiä.
RX
Vilkkuu
Laite vastaanottaa AIS-viestiä.
Power
Palaa
tasaisena
Laite on valmis lähettämään ja vastaanottamaan.
Antenniliitännän impedanssi 50 ohm
Langaton taajuus/yhteyskäy- 162 MHz (nimellinen 37 dBm)
täntö
40 cm (15 3/4 tuumaa)
Kompassin turvaväli
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Vastaanotto
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoitevaatimus
126208
NMEA: komento/
pyyntö/kuittausryhmätoiminto
NMEA Tuetut 0183-lauseet
Järjestelmän aika
Lause
Määritelmä
ISO-kuittaus
ACA
Alueellisen AIS-kanavan määritysilmoitus
ISO-osoitevaatimus
ALR
Aseta hälytyksen tila
NMEA: komento/
pyyntö/kuittausryhmätoiminto
GGA
GPS (Global Positioning System) -paikannustiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
SSD
AIS-aluksen staattiset tiedot
TXT
Tekstilähetys, yleistarkoitus
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
VDL
AIS VHF -datalinkin oman aluksen raportti
VER
Versio
VSD
AIS-matkan staattiset tiedot
126992
Lähetys
059392
060928
126208
1
126464
PGN-luettelo
126996
Tuotetiedot
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129041
AtoN (AIS aids to navigation) -raportti
129794
AIS-luokan A staattiset
tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129795
AIS-osoitteen binaariilmoitus
129797
AIS-binaarilähetysviesti
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
VHF TX, Error, Palaa
Warning ja
tasaisena
Power.
Kun nämä neljä merkkivaloa palavat,
laite on liitetty vain tietokoneeseen
USB-kaapelilla ohjelmointia varten.
LED-valojen aiheuttamien häiriöiden testaaminen
Esimerkiksi navigointivalojen, valonheitinten, sisä- ja ulkovalojen
sekä koristeiden LED-valot voivat aiheuttaa häiriöitä AIS 800
laitteeseen. Radiohäiriöt voivat heikentää vastaanottoa, estää
radiosignaaleja ja vaarantaa turvallisuuden hätätilanteissa.
Testaa LED-valot mahdollisten häiriöiden varalta kiinnittäessäsi
VHF-antennia.
HUOMAUTUS
Jos LED-valot häiritsevät AIS 800 laitteen toimintaa, asenna
VHF-antenni kauemmas LED-valoista tai käytä valoja, jotka
eivät aiheuta häiriöitä.
Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
3
1 Sammuta kaikki LED-valot.
2 Käynnistä karttaplotteri ja AIS 800 laite.
3 Tarkkaile liikkuvia AIS-kohteita karttaplotterin näytössä
vähintään minuutin ajan.
4 Sytytä kaikki LED-valot.
5 Tarkkaile liikkuvia AIS-kohteita karttaplotterin näytössä
vähintään minuutin ajan.
Jos useimmat liikkuvat AIS-kohteet katoavat näytöstä, LEDvalot häiritsevät AIS 800 laitteen vastaanottoa.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising