Garmin | AIS 800 Blackbox Transceiver | Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Οδηγίες εγκατάστασης

Garmin AIS 800 Blackbox Transceiver Οδηγίες εγκατάστασης
AIS 800
ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα χάνονται αν απενεργοποιηθεί η
συσκευή AIS 800. Πρέπει να επιλέξετε Save data to AIS 800
για οριστική αποθήκευση των δεδομένων.
6 Επιλέξτε File > Exit.
Εκχώρηση ενός αριθμού MMSI στο AIS 800
1 Ανοίξτε το λογισμικό εγκατάστασης AIS 800.
2 Στο παράθυρο Connection and Status, επιλέξτε μια θύρα
COM από την αναπτυσσόμενη λίστα.
3 Επιλέξτε Connect.
4 Στο παράθυρο Static Data, πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο
αριθμό MMSI στο πεδίο MMSI Number.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό MMSI αφού τον
εκχωρήσετε στο σκάφος σας. Αν εκχωρήσετε λανθασμένο
αριθμό MMSI, πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή στον
κατασκευαστή για να γίνει επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να φοράτε πάντοτε γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά κατά του
θορύβου και προστατευτική μάσκα για τη σκόνη, όταν εκτελείτε
εργασίες διάνοιξης οπών, κοπής ή λείανσης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν εκτελείτε εργασίες εξόρυξης ή κοπής, πρέπει πάντοτε να
ελέγχετε τι υπάρχει στην απέναντι πλευρά της επιφάνειας.
Εκχώρηση δεδομένων στη συσκευή
Πρέπει να προγραμματίσετε τη συσκευή AIS 800 με έναν έγκυρο
αριθμό MMSI σκάφους πριν την εγκατάσταση της συσκευής στο
σκάφος σας. Η συσκευή λειτουργεί σε αθόρυβη λειτουργία
χωρίς έγκυρο αριθμό MMSI. Στην αθόρυβη λειτουργία, η
συσκευή λαμβάνει σήματα AIS αλλά δεν μεταδίδει δεδομένα
θέσης. Μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή ώστε να
μεταδίδει στατικά δεδομένα σκάφους, όπως το όνομα, το σήμα
κλήσης, τον τύπο και τις διαστάσεις του σκάφους, στα οποία
μπορεί να περιλαμβάνεται και η τοποθεσία της κεραίας GPS του
σκάφους σας.
Εγκατάσταση του λογισμικού AIS 800 στον υπολογιστή σας
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/AIS800, επιλέξτε
Software και κατεβάστε το αρχείο .zip στον υπολογιστή σας.
2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον υπολογιστή σας
και τη θύρα USB στη συσκευή AIS 800.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε εργασίες
προγραμματισμού με το καλώδιο USB, ίσως χρειαστεί να
αποσυνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια από τη συσκευή
AIS 800, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βρόχο γείωσης
μεταξύ του υπολογιστή και του ρεύματος του σκάφους.
3 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προγραμματισμός του AIS 800
Για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής σε ένα σκάφος,
πρέπει να προγραμματιστεί με έναν μοναδικό αριθμό MMSI και
με πρόσθετα στατικά δεδομένα που σχετίζονται με το σκάφος. Ο
αριθμός MMSI πρέπει να προγραμματιστεί από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τεχνικό εγκατάστασης
ηλεκτρονικών ναυσιπλοΐας.
Για να μπορέσετε να προγραμματίσετε τη συσκευή, πρέπει να
εγκαταστήσετε το λογισμικό AIS 800 στον υπολογιστή σας
(Εγκατάσταση του λογισμικού AIS 800 στον υπολογιστή σας,
σελίδα 1).
1 Στο πρόγραμμα, επιλέξτε την καρτέλα Static data.
2 Στο παράθυρο Connection and Status, επιλέξτε μια θύρα
COM από την αναπτυσσόμενη λίστα.
3 Επιλέξτε Connect.
4 Πληκτρολογήστε το όνομα, το σήμα κλήσης, τις διαστάσεις,
τον τύπο και τον αριθμό MMSI του σκάφους σας (Εκχώρηση
ενός αριθμού MMSI στο AIS 800, σελίδα 1).
5 Επιλέξτε Save data to AIS 800.
5 Επιλέξτε Save data to AIS 800.
Απαιτούμενα εργαλεία
•
•
•
•
Τρυπάνι
Κοπτικά διάτρησης κατάλληλα για την επιφάνεια και το υλικό
Κατσαβίδι Phillips
Μολύβι
Θέματα σχετικά με τη στήριξη
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που δεν
εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες ή συνθήκες. Το εύρος
θερμοκρασίας για τη συγκεκριμένη συσκευή αναφέρεται στις
προδιαγραφές του προϊόντος. Η εκτεταμένη έκθεση σε
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν το καθορισμένο εύρος
θερμοκρασίας, σε συνθήκες αποθήκευσης ή λειτουργίας,
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Οι ζημιές που
προκαλούνται από ακραίες θερμοκρασίες και οι σχετικές
συνέπειές τους δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Πρέπει να στερεώσετε τη συσκευή σε μια θέση όπου δεν θα
βυθίζεται.
• Πρέπει να στερεώσετε τη συσκευή σε μια θέση με επαρκή
αερισμό, όπου δεν θα είναι εκτεθειμένη σε ακραίες
θερμοκρασίες.
Για βέλτιστη λήψη σήματος εσωτερικού δέκτη GPS:
• Θα πρέπει να στερεώσετε τη συσκευή σε μια θέση που θα
βρίσκεται πάνω από την ίσαλο γραμμή, όταν το σκάφος θα
βρίσκεται στη θάλασσα.
• Θα πρέπει να στερεώσετε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο
μακριά (σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm/7,9 ιντσών) από
τυχόν καλώδια, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταλλικά
αντικείμενα και άλλες πιθανές πηγές παρεμβολής στα σήματα
GPS.
• Αν στερεώσετε τη συσκευή σε σκάφος με μεταλλικό σκαρί,
πρέπει να την συνδέσετε με μια εξωτερική κεραία GPS
(πωλείται χωριστά).
• Αν είναι δυνατό, στερεώστε τη συσκευή είτε οριζόντια,
στρέφοντας την πρόσοψη της συσκευής προς τα πάνω, είτε
κατακόρυφα, στρέφοντας τις λυχνίες LED προς τα πάνω. Ο
δέκτης GPS είναι πιο ευαίσθητος σε αυτές τις θέσεις.
Στερέωση κεραίας VHF και έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (ΕΜΕ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι χειριστές ασυρμάτου με βηματοδότη, συσκευές υποστήριξης
ζωτικών λειτουργιών ή ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό δεν θα
Ιούνιος 2019
190-02422-91_0D
πρέπει να εκτίθενται σε πεδία υψηλής ραδιοσυχνότητας (RF),
καθώς το πεδίο RF μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στη
λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η συσκευή παράγει και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ενέργεια (EME) ραδιοσυχνότητας (RF). Η μη συμμόρφωση με
τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκθεσης
ατόμων σε απορρόφηση RF που υπερβαίνει τα μέγιστα
επιτρεπτά όρια έκθεσης (MPE).
Η Garmin δηλώνει ακτίνα μέγιστων επιτρεπτών ορίων έκθεσης
(MPE) 2,48 μέτρων (97,64 ίντσες) για αυτό το σύστημα, το
οποίο καθορίστηκε με χρήση εξόδου 5 W σε παγκατευθυντική
κεραία απολαβής 6 dBi. Λάβετε υπόψη ότι η κεραία πρέπει να
εγκατασταθεί σε απόσταση 2,48 μέτρων (97,64 ίντσες) από
όλους τους ανθρώπους.
®
Στερέωση της συσκευής
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν τοποθετείτε τη συσκευή σε υαλόνημα, όταν τρυπάτε τις
οπές-οδηγούς, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια μύτη
κεντραρίσματος για να κάνετε μια διάτρηση διακένου μέσω μόνο
της επάνω στρώσης επικάλυψης τζελ. Με αυτόν τον τρόπο, θα
αποφευχθεί η πρόκληση ρωγμών στη στρώση επικάλυψης τζελ,
όταν σφίγγετε τις βίδες.
Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση
στερέωσης και να καθορίσετε το υλικό στερέωσης που
απαιτείται για τη συγκεκριμένη επιφάνεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υλικό στερέωσης παρέχεται μαζί με τη συσκευή
αλλά μπορεί να μην είναι κατάλληλο για την επιφάνεια
στερέωσης που έχετε επιλέξει.
1 Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση στερέωσης και σημειώστε
τη θέση των οπών-οδηγών.
2 Χρησιμοποιώντας ένα κοπτικό που είναι κατάλληλο για την
επιφάνεια και το υλικό στερέωσης, τρυπήστε μια οπή-οδηγό
για μία γωνία της συσκευής.
3 Στερεώστε μία γωνία της συσκευής στην επιφάνεια χωρίς να
τη σφίξετε και εξετάστε τα σημάδια των υπόλοιπων τριών
οπών-οδηγών.
4 Σημειώστε νέες θέσεις οπών-οδηγών, αν χρειάζεται.
5 Αφαιρέστε τη συσκευή από την επιφάνεια στερέωσης.
6 Τρυπήστε τις κατάλληλες οπές-οδηγούς, σύμφωνα με τα
υπόλοιπα τρία σημάδια.
7 Τοποθετήστε με ασφάλεια τη συσκευή στη θέση στερέωσης.
GPS. Αν η θέση που έχετε επιλέξει να τοποθετήσετε τη συσκευή
δεν έχει καλό σήμα GPS, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια
απομακρυσμένη κεραία GPS (δεν περιλαμβάνεται) και να τη
συνδέσετε στη συσκευή.
1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με την
εξωτερική κεραία GPS για τη σωστή εγκατάστασή της στο
σκάφος σας.
2 Περάστε το καλώδιο της κεραίας GPS στο πίσω μέρος της
συσκευής, μακριά από πηγές ηλεκτρικών παρεμβολών.
3 Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας GPS στη θύρα GPS ANT
της συσκευής.
Συνδέσεις συσκευής NMEA 2000
®
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν εγκαθιστάτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας NMEA 2000, πρέπει
να το συνδέσετε στο διακόπτη ανάφλεξης του σκάφους ή μέσω
κάποιου άλλου διακόπτη στη γραμμή.Οι συσκευές NMEA 2000
θα αδειάσουν την μπαταρία σας αν το καλώδιο τροφοδοσίας
NMEA 2000 είναι συνδεδεμένο απευθείας στην μπαταρία.
Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το NMEA 2000, πρέπει να
διαβάσετε το κεφάλαιο“NMEA 2000 Βασικές αρχές δικτύου” της
Τεχνικής αναφοράς για τα NMEA 2000 Προϊόντα. Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.garmin.com/manuals.
Στοιχείο
Περιγραφή
Συμβατό πλόττερ NMEA 2000 ή άλλη συσκευή
Συσκευή AIS 800
Διακόπτης ανάφλεξης ή διακόπτης στη γραμμή
Καλώδιο τροφοδοσίας NMEA 2000
Σημαντικά θέματα σχετικά με τη σύνδεση
Καλώδιο απόληξης NMEA 2000
Σύνδεση της καλωδίωσης σε παροχή ισχύος
1 Περάστε την καλωδίωση στην παροχή ισχύος και στη
Παροχή ισχύος 12 Vdc
Καλώδιο τερματικού ή κεντρικού δικτύου NMEA 2000
συσκευή.
Συνδέστε
το κόκκινο καλώδιο στον θετικό (+) πόλο της
2
μπαταρίας και το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό (-) πόλο.
Σύνδεση μιας κεραίας VHF
1 Στερεώστε την κεραία VHF (πωλείται ξεχωριστά) σύμφωνα
με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με την κεραία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αγοράσετε μια επέκταση καλωδίου
VHF. Μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.
2 Συνδέστε την κεραία VHF στη θύρα VHF ANT της συσκευής
AIS 800.
Σύνδεση της συσκευής σε απομακρυσμένη κεραία
GPS
Αυτή η συσκευή πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες GPS για να
λειτουργεί σωστά. Η συσκευή περιλαμβάνει εσωτερική κεραία
2
Υποδοχή-Τ NMEA 2000
Καλώδιο τερματικού ή κεντρικού δικτύου NMEA 2000
NMEA Συνδέσεις συσκευής 0183
®
Σε αυτό το διάγραμμα απεικονίζονται οι αμφίδρομες συνδέσεις
για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων. Μπορείτε να
βασιστείτε σε αυτό το διάγραμμα και στην περίπτωση
μονόδρομης επικοινωνίας. Για τη λήψη πληροφοριών από μια
συσκευή NMEA 0183, ανατρέξτε στα στοιχεία ,
και
κατά
τη σύνδεση της συσκευής Garmin. Για τη μετάδοση
πληροφοριών σε μια συσκευή NMEA 0183, ανατρέξτε στα
στοιχεία
και
κατά τη σύνδεση της συσκευής Garmin.
NMEA 2000Πληροφορίες PGN
Τύπος
PGN
Περιγραφή
Λήψη
059392
Επιβεβαίωση ISO
059904
Αίτημα ISO
060928
Αξίωση διεύθυνσης
ISO
126208
NMEA: Λειτουργία
συνόλου εντολής,
αιτήματος, επιβεβαίωσης
126992
Ώρα συστήματος
059392
Επιβεβαίωση ISO
060928
Αξίωση διεύθυνσης
ISO
126208
NMEA: Λειτουργία
συνόλου εντολής,
αιτήματος, επιβεβαίωσης
126464
Λίστα PGN
126996
Πληροφορίες
προϊόντος
129038
Αναφορά θέσης AIS
κατηγορίας Α
129039
Αναφορά θέσης AIS
κατηγορίας Β
129040
Εκτεταμένη αναφορά
θέσης AIS κατηγορίας
Β
129041
Αναφορά βοηθημάτων
AIS στην πλοήγηση
(AtoN)
129794
Σχετικά στατικά
δεδομένα και
δεδομένα ταξιδιού AIS
κατηγορίας A
129795
Δυαδικό μήνυμα που
απευθύνεται στο AIS
129797
Δυαδικό μήνυμα
εκπομπής AIS
129798
Αναφορά θέσης
αεροσκάφους AIS
SAR
129802
Μήνυμα εκπομπής
σχετικά με την
ασφάλεια AIS
129809
Αναφορά στατικών
δεδομένων "CS" AIS
κατηγορίας B, μέρος A
129810
Αναφορά στατικών
δεδομένων "CS"AIS
κατηγορίας B, μέρος B
Μετάδοση
Στοιχείο Περιγραφή
Παροχή ισχύος
Ισχύς/καλώδιο NMEA 0183
Μεταγωγέας αθόρυβης λειτουργίας (προαιρετικό, δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο Χρώμα καλωδίου
Garmin
Λειτουργία καλωδίου Garmin
Κόκκινο
Ισχύς
Κίτρινο
Ενεργοποιημένο ACC
Μαύρο
Γείωση
Μοβ
RxA (+)
Γκρι
RxB (-)
Μπλε
TxA (+)
Καφέ
TxB (-)
Πράσινο
Αθόρυβη λειτουργία (μόνο λήψη),
προαιρετικό
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
175 x 142,3 x 54,5 χιλ. (6,9 x 5,6 x 2,1
ίντσες)
Βάρος
414 κιλά (0,9 λίβρες)
Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας
Από -15° έως 55°C (από 5° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασίας
αποθήκευσης
Από -20° έως 75°C (από -4° έως 167°F)
Τιμή αντοχής στο νερό
IEC 605290 IPX71
Ισχύς εισόδου
12 έως 24 Vdc, με μέγιστη τιμή τα 2 A
Κατανάλωση ρεύματος
12 Vdc: λιγότερο από 400 mA
24 Vdc: λιγότερο από 250 mA
Ασφάλεια
5 A, 125 V ταχείας δράσης
NMEA 2000 LEN
2
Ισχύς μετάδοσης
5 W (1 W στην περίπτωση απομακρυσμένης αλλαγής από τις αρχές)
Σύνθετη αντίσταση θύρας
κεραίας
50 ohm
Ασύρματη συχνότητα/
πρωτόκολλο ασύρματης
σύνδεσης
162 MHz, με ονομαστική τιμή 37 dBm
Ασφαλής απόσταση της
πυξίδας
40 εκ. (15 3/4 ίντσες)
1
Λυχνίες LED - Κατάσταση
Λυχνία
LED
Κατάσταση
Περιγραφή
VHF TX
Σταθερά
αναμμένη
Μετάδοση συνδεδεμένου ασύρματου
VHF σε εξέλιξη.
Error
Σταθερά
αναμμένη
Η συσκευή αντιμετώπισε κάποιο κρίσιμο
σφάλμα. Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή σε έναν υπολογιστή και να
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό εγκατάστασης AIS 800 για προβολή αναλυτικών
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση
προειδοποίησης.
SRM
Αναβοσβήνει
Διατηρείται για μελλοντική χρήση.
Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.
3
5 Παρατηρήστε τους κινούμενους στόχους AIS στην οθόνη του
Λυχνία
LED
Κατάσταση
Περιγραφή
Warning
Σταθερά
αναμμένη
Η συσκευή εντόπισε μια κατάσταση
προειδοποίησης. Μπορείτε να συνδέσετε
τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και να
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό εγκατάστασης AIS 800 για προβολή αναλυτικών
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση
προειδοποίησης.
RX Only
Σταθερά
αναμμένη
Η συσκευή βρίσκεται στην αθόρυβη
λειτουργία ή δεν είναι έτοιμη για
εκπομπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή AIS 800 δεν
μεταδίδει χωρίς σήμα GPS ή αριθμό
MMSI, όταν ο σταθμός βάσης AIS δίνει
εντολή για περίοδο αναστολής
μετάδοσης ή όταν η συσκευή αντιμετωπίζει κάποιο κρίσιμο σφάλμα.
TX
Αναβοσβήνει
Η συσκευή στέλνει ένα μήνυμα AIS.
RX
Αναβοσβήνει
Η συσκευή λαμβάνει ένα μήνυμα AIS.
Power
Σταθερά
αναμμένη
Η συσκευή είναι έτοιμη για μετάδοση και
λήψη.
VHF TX,
Error,
Warning
και Power.
Σταθερά
αναμμένη
Όταν αυτές οι τέσσερις λυχνίες LED είναι
αναμμένες, η συσκευή έχει συνδεθεί για
λόγους προγραμματισμού μόνο με
υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB .
πλόττερ για τουλάχιστον ένα λεπτό.
Αν οι περισσότεροι από τους κινούμενους στόχους AIS
εξαφανίζονται από την οθόνη, τα φώτα LED επηρεάζουν τη
λήψη της συσκευής AIS 800.
© 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Η ονομασία Garmin και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin
Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση
αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
Οι ονομασίες NMEA , NMEA 2000 και το λογότυπο NMEA 2000 αποτελούν σήματα
κατατεθέντα της National Marine Electronics Association.
NMEA 0183 - Υποστηριζόμενες προτάσεις
Πρόταση Ορισμός
ACA
Μήνυμα εκχώρησης τοπικού καναλιού AIS
ALR
Ρύθμιση κατάστασης ειδοποίησης
GGA
Δεδομένα θέσης παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού
θέσης
RMC
Συνιστώμενα ελάχιστα δεδομένα για GNSS
SSD
Στατικά δεδομένα AIS σκάφους
TXT
Μετάδοση κειμένου, γενικού σκοπού
VDM
Μήνυμα συσχετισμού δεδομένων VHF AIS
VDL
Αναφορά σκάφους σχετικά με τον συσχετισμό δεδομένων
VHF AIS
VER
Έκδοση
VSD
Στατικά δεδομένα ταξιδίου AIS
Έλεγχος για τυχόν παρεμβολή από φώτα LED
Ο φωτισμός LED από πηγές, όπως τα φώτα πλοήγησης, οι
προβολείς μικρότερης και μεγαλύτερης εμβέλειας, τα εσωτερικά
και τα εξωτερικά φώτα, καθώς και τα διακοσμητικά στοιχεία,
μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή AIS 800. Τυχόν ραδιοφωνική
παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει κακή λήψη, παράσιτα στα
ραδιοσήματα, καθώς και να δημιουργήσει κίνδυνο ασφαλείας σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν
παρεμβολή από τα φώτα LED προτού στερεώσετε την κεραία
VHF.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν τα φώτα LED επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής AIS
800, πρέπει να στερεώσετε την κεραία VHF όσο το δυνατόν πιο
μακριά από τα φώτα LED. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε φώτα που δεν προκαλούν παράσιτα.
1 Απενεργοποιήστε όλα τα φώτα LED.
2 Ενεργοποιήστε το πλόττερ και τη συσκευή AIS 800.
3 Παρατηρήστε τους κινούμενους στόχους AIS στην οθόνη του
πλόττερ για τουλάχιστον ένα λεπτό.
4 Ενεργοποιήστε όλα τα φώτα LED.
support.garmin.com
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising