Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Installation guide | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Installationsvejledning

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Installationsvejledning
Instruktioner til AIS 600
Brug disse instruktioner til at programmere og installere Garmin® AIS 600 marine-AIS (Automatic Identification System) klasse B transponder-enheden. Sammenlign indholdet
i denne pakke med pakkelisten på kassen. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
 ADVARSEL
Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde de angivelser, der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra synsindtryk, lokale regler
for vandveje og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse eventuelle uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af retning, afstand, position eller topografi.
Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager kræft, fosterskader eller
reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 for yderligere oplysninger.
Bær beskyttelsesbriller og støvmaske, når du borer, saver eller sliber.
 Advarsel
Bemærk
For at forhindre skader på dit udstyr skal VHF-antennen tilsluttes til AIS 600, før du transmitterer. Det sikrer, at udgangseffekten til antenneporten spredes korrekt ved
transmitteringen.
Eksponering for elektromagnetisk energi og montering af antenne
AIS 600 genererer og udstråler radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk energi (EME). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan personer blive udsat for RF-stråling,
der overskrider den maksimale tilladte eksponering (MPE).
Garmin angiver en MPE-radius på 59 tommer (1,5 m) for dette system, hvilket blev fastlagt med 2 watt udgangseffekt til en rundstrålende antenne med en forstærkning på
9 dBi . Antennen skal installeres, så der opretholdes en afstand på 59 tommer (1,5 m) mellem antennen og alle personer.
Når VHF-antennen deles med en VHF-radio, skal du se den dokumentation, der fulgte med radioen, for at få yderligere oplysninger om MPE specifikt for den installerede
VHF-radio.
 ADVARSEL
Radiooperatører med pacemaker, respirator eller elektrisk medicinsk udstyr bør ikke udsættes for overdrevne radiofrekvensfelter.
Betjen enheden i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
bemærk
Enheden overholder internationalt anerkendte standarder for eksponering for elektromagnetiske felter fra radioenheder.
Undersøg hos de lokale myndigheder, om der gælder restriktioner vedrørende antenner eller brug af denne enhed.
Sikkerhedsafstand for kompas
Sørg for at installere AIS 600-transceiverboksen mindst 15 3/4 tommer (40 cm) fra kompasset. Test kompasset for at kontrollere, at det fungerer korrekt, når enheden er i drift.
Licenskrav
I mange lande er betjening af en AIS-enhed omfattet af bestemmelserne i VHF- licensen. Derfor skal det fartøj, som AIS 600 installeres på, have en gældende VHF-licens,
der angiver AIS-systemet, fartøjets kaldesignal og fartøjets Maritime Mobile Service Identity-nummer (MMSI). Kontakt de relevante lokale myndigheder for at sikre, at din
VHF-licens dækker AIS 600-enheden.
August 2013
190-01151-36 Rev. E
Trykt i Tyskland
Programmering af AIS 600
Før AIS 600 kan anvendes på en båd, skal den programmeres med et unikt MMSInummer og yderligere statiske data, der er specifikke for fartøjet. MMSI-nummeret
skal programmeres af en autoriseret forhandler eller installatør af marine-elektronik.
Brug opsætningssoftwaren til AIS 600 på den medfølgende cd-rom til at
programmere AIS 600.
Bemærk
I USA er det ifølge FCC-reglementet forbudt at angive ukorrekte eller
upassende data, og det er forbudt for andre personer end producenten eller
forhandleren at angive MMSI-data.
Tildeling af data til AIS 600
AIS 600 skal programmeres med et gyldigt MMSI-nummer for fartøjet før brug.
Indtil der programmeres et gyldigt MMSI-nummer, kan AIS 600 kun køre i lydløs
tilstand. Når AIS 600 er i lydløs tilstand, sender den ikke positionsdata, men den
kan stadig modtage AIS-signaler. Du kan vælge, at AIS 600 skal udsende følgende
statiske fartøjsdata, når de tildeles:
•
Fartøjets navn
•
Fartøjets kaldesignal
•
Fartøjets type
•
Fartøjets mål (herunder GPS-antennens placering på båden)
Det er i strid med reglerne fra Federal Communications Commission at angive en
MMSI, der ikke er blevet korrekt tildelt til brugeren, eller på anden måde at angive
ukorrekte data i denne enhed.
Sådan startes kommunikation med AIS 600:
1. Kontroller, at AIS 600-transceiverboksen er tilsluttet til en strømkilde på 12
eller 24 V DC med strøm/datakablet, og at den er tilsluttet til pc'en med det
medfølgende mini-USB-kabel.
Klargøring af AIS 600 pc'en til programmering
2. Start AIS 600-opsætningssoftwaren. Der blev placeret et ikon på skrivebordet,
da du installerede softwaren.
Krav til pc
Microsoft® Windows® 2000 eller nyere, minimum 32 MB RAM; minimum 10 MB
ledig harddiskplads.
Installation af AIS 600-opsætningssoftwaren:
1. Indsæt den cd-rom, der følger med AIS 600, i computeren. Installationsguiden for
AIS 600-opsætningssoftwaren køres automatisk.
BEMÆRK: Hvis du vil køre installationsguiden til AIS 600-opsætnings-softwaren
manuelt, skal du køre filen Setup.exe på cd-rommen.
3. Klik på Connect i vinduet Connection and Status.
Sådan tildeler du et MMSI-nummer til AIS 600:
Bemærk: Når du har gemt det tildelte MMSI-nummer i AIS 600, kan MMSInummeret ikke ændres.
1. På fanen Static Data i AIS 600-opsætningssoftwaren, skal du indtaste et MMSInummer på ni cifre i feltet MMSI.
2. Klik på Save data to AIS600.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at installere AIS 600-opsætnings-softwaren
på computeren.
Sådan programmerer du statiske fartøjsdata på AIS 600:
Bemærk: I modsætning til MMSI-nummeret kan statiske data
omprogrammeres, hvis det er nødvendigt.
Tilslutning af AIS 600 til en pc for programmering:
1. Tilslut AIS 600-transceiverboksen til en strømkilde på 12 eller 24 V ved hjælp af
strøm/datakablet (se side 5).
2. Klik på Save data to AIS600.
BEMÆRK: For at sikre at AIS 600-enheden tænder, så du kan programmere den,
skal du tilslutte den røde ledning fra strøm-/datakablet til den positive (+) pol af
strømkilden på 12 eller 24 V DC og tilslutte både den sorte og den gule ledning
fra strøm-/datakablet til den negative (-) pol af strømkilden på 12 eller 24 V DC.
1. På fanen Static Data i AIS 600-opsætningssoftwaren skal du indtaste fartøjets
navn, kaldesignal og type samt GPS-antennens placering på fartøjet.
Sådan fuldfører du programmeringsprocessen:
1. I menuen File i AIS 600-opsætningssoftwaren skal du vælge Exit.
2. Frakobl AIS 600-transceiverboksen fra computeren.
2. Brug det medfølgende mini-USB-kabel til at tilslutte USB-porten på AIS 600transceiverboksen til en USB-port på din computer. Windows-guiden Ny hardware
fundet køres automatisk.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre guiden Ny hardware fundet.
BEMÆRK: Hvis det ikke lykkes for guiden Ny hardware fundet at installere
driveren, skal du åbne mappen Driver fra cd-rommen og køre CDM20600.exe for
at installere driveren til AIS 600 på din computer.
2
Instruktioner til AIS 600
GA 38 GPS-antenne*
(medfølger)
VHF-radio**
(ekstraudstyr
- medfølger ikke)
GPS 17x GPS-antenne*
(medfølger ikke)
Strøm til NMEA 2000-netværk
(medfølger ikke)
RF-interconnect-kabel (medfølger)
NMEA 2000-dropkabel
(medfølger)
Strøm/datakabel til AIS 600 (medfølger)
Strøm til plotter
Plotter
(ekstraudstyr medfølger ikke)
Ledningstildeling for AIS 600: AIS 600 tilsluttet til en Garmin-plotter via et NMEA 2000-netværk
AIS 600
RF-kabel til VHF-antenne
(medfølger ikke)
Kontakt til lydløs tilstand
(ekstraudstyr medfølger ikke)
Kontakt til SRM-meddelelser
(ekstraudstyr medfølger ikke)
12 eller 24 V DC
Strøm til VHF-radio
** AIS 600 behøver ikke at være installeret ved siden af en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis de begge installeres på båden.
Noter:
* AIS 600 skal tilsluttes til den medfølgende GA 38 GPS-antenne. AIS 600 deler ikke GPS-information med andre enheder på båden. Hvis du har en plotter på båden, skal den modtage GPS-information fra en separat
antenne, f.eks. en GPS 17x.
Se side 8 for ledningstildeling
for lydløs tilstand og
sikkerhedsrelaterede
meddelelser
NMEA 2000-netværk – side 7
3
Instruktioner til AIS 600
SRM kabel - medfølger
Ledningsføring for AIS 600: AIS 600 tilsluttet til en Garmin-plotter via NMEA 0183
GA 38 GPS-antenne*
(medfølger)
RF-kabel til VHF-antenne
(medfølger ikke)
RF-interconnect-kabel
(medfølger)
VHF-radio**
(ekstraudstyr medfølger ikke)
AIS 600-transceiverboks
>
>
Strøm til VHF-radio
Kontakt til lydløs tilstand
(ekstraudstyr - medfølger ikke)
Ledningsfarve [funktion]
Ledningsfarve [funktion]***
Grå [Tx A (+)]
Hvid [Rx A (+)]
Lyserød [Tx B (-)]
Orange/hvid [Rx B (-)]
Gul
[strømafbryder]
Orange
[strømafbryder]
>
>
Strøm til plotter
Garmin NMEA 0183kompatibel plotter
(ekstraudstyr - medfølger ikke)
SRM-kontakt
(ekstraudstyr - medfølger ikke)
Se side 8 for lydløs tilstand og
sikkerhedsrelaterede meddelelser
(SRM) i ledningsføring
12 eller 24 V DC
Noter:
* AIS 600 skal tilsluttes til den medfølgende GA 38 GPS-antenne. AIS 600 deler ikke GPS-information med andre enheder på båden. Hvis du har en plotter på båden, skal den
modtage GPS-information fra en separat antenne, f.eks. en GPS 17x.
** AIS 600 behøver ikke at være installeret ved siden af en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis de begge installeres på båden.
*** De angivne ledningsfarver er for NMEA 0183 Port 1-indgangen på en plotter i serien Garmin GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Se de installationsinstruktioner, der følger med
Garmin-plotteren, hvis du vil tilslutte AIS 600 til en Garmin-plotter af en anden model eller til en anden NMEA 0183-port på en plotter i serien GPSMAP 4000/5000/6000/7000.
Hvis du tilslutter AIS 600 til en plotter, der ikke er fra Garmin, skal du se side 8 for detaljerede oplysninger om ledningsføring.
4
Instruktioner til AIS 600
Installation af AIS 600
Brug de følgende instruktioner til at installere AIS 600-enheden. Der findes detaljer for de følgende trin i dette dokument:
1. Vælg placeringer for AIS-komponenter.
2. Monter AIS 600-transceiverboksen.
3. Tilslut AIS 600 til strømmen.
4. Installer og tilslut GA 38 GPS-antennen (side 6).
5. Tilslut AIS 600 til en VHF-antenne og eventuelt til en VHF-radio (side 7).
6. Tilslut AIS 600 til et NMEA 2000-netværk eller til en NMEA 0183-kompatibel plotter (valgfrit – side 7).
7. Tilføj en afbryder for lydløs tilstand eller en afbryder for sikkerhedsrelateret meddelelse (SRM) (valgfrit – side 8).
Valg af placeringer for AIS 600-komponenterne
Brug de diagrammer over ledningsføring, der starter på side 3 til at bestemme, hvordan du bedst organiserer AIS 600-komponenterne på din båd. Sørg for, at kablerne når ud til
alle komponenterne, før du monterer en komponent permanent.
Montering af AIS 600-transceiverboksen
Installer AIS 600-transceiverboksen under dækket på et skot. Vælg en placering, der er tør og beskyttet mod vandsprøjt. Sørg for, at der er god ventilation på placeringen, og at
den er på afstand af genstande, der genererer varme. Sørg for, at modtagerboksen er mindst 15 3/4 tommer (40 cm) væk fra kompasset for at undgå interferens.
Nødvendigt værktøj
•
Bor og borehoveder
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Sådan monterer du transceiverboksen:
1. Sørg for, at den valgte placering er tør, beskyttet og godt ventileret.
2. Brug transceiverboksen som skabelon, og marker hullerne i de fire hjørner med en blyant. Bor ikke igennem transceiverboksen.
3. Bor fire 1/8 tommers (3 mm) forboringshuller.
4. Monter transceiverboksen ved hjælp af de medfølgende M 4,2 × 25 skruer. Du kan også bruge bolte, pakskiver og møtrikker (medfølger ikke) til at montere transceiverboksen,
hvis monteringsoverfladen er passende.
Tilslutning af transceiverboksen til strøm
Brug AIS 600-strøm/datakablet til at tilslutte transceiverboksen til et batteri på 12 eller 24 V DC.
Noter:
Enhed
Ledningsfarve
Funktion
Strøm/datakabel
til AIS 600
Rød
Strøm - positiv (+)
Sort
Jord - negativ (-)
•
Brug tabellen for AIS 600-strømledning til at identificere de positive og negative ledninger.
•
Udskiftningssikringen på strøm/dataledningsnettet er en 5 A hurtigvirkende sikring.
•
Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge en ledning på 16 AWG eller derover.
Tabel over strømledningstildeling for AIS 600
Installation af strømafbryder for AIS 600
AIS 600 kan tændes og slukkes på 3 måder:
•
Hvis AIS 600 er tilsluttet til et NMEA 2000-netværk, tændes og slukkes enheden sammen med NMEA 2000-netværket.
Bemærk: AIS 600 modtager ikke strøm fra NMEA 2000-netværket, selvom enheden tændes, når den registrerer, at NMEA 2000-netværket tændes. Du skal tilslutte
AIS 600 til strøm, ikke kun til NMEA 2000-netværket.
•
Hvis AIS 600 tilsluttes til en Garmin-plotter ved hjælp af NMEA 0183, skal du tilslutte den gule ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til Tilbehør til-ledning på plotteren.
AIS 600 tændes og slukkes derefter sammen med Garmin-plotteren.
Instruktioner til AIS 600
5
•
Hvis AIS 600 tilsluttes til en NMEA 0183-plotter, der ikke er fra Garmin, eller slet ikke tilsluttes til en plotter, skal du installere en strømafbryder til at tænde og slukke
enheden med.
◦◦ Tilslut den gule ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til en terminal på en enpolet afbryder (medfølger ikke), og tilslut den anden terminal til den negative (-)
batteriterminal.
◦◦ Når du lukker afbryderen, tændes AIS 600. Når du åbner afbryderen, slukkes AIS 600.
Installation af GA 38 GPS-antennen
Du skal installere den medfølgende GA 38 GPS-antenne og tilslutte den til AIS 600 efter de følgende instruktioner. AIS 600 udsender ikke et signal, medmindre GA 38 er
installeret korrekt og modtager et satellitsignal.
AIS 600 accepterer ikke GPS-information fra andre GPS-enheder eller -antenner på båden. Ligeledes deler AIS 600 ikke GPS-information fra GA 38-antennen med nogen
anden enhed på båden.
GA 38-antennen kan planmonteres ved at fastgøre den til en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage (medfølger ikke).
Bedre
Vælg en passende placering på din båd til GA 38-antennen. Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere
GA 38-antennen på en placering med klart og frit udsyn til himmelen til alle sider.
•
Undgå at montere GA 38-antennen i skyggen fra bådens overbygning, en radarantenne eller en mast.
•
Monter GA 38-antennen mindst 3 fod (1 m) væk fra (helst over) radarstrålers og VHF-radioantenners
bane.
EMI (elektromagnetisk interferens)
fra motorkomponenter
Over – bedst
Planmontering af GA 38-antennen
1. Brug planmonteringsbeslaget som monteringsskabelon.
Brug en kørner til at markere placeringen af de tre skruer på overfladen.
•
Brug en blyant til at markere hullet til kablet midt i beslaget.
•
Læg planmonteringsbeslaget væk. Brug ikke planmonteringsbeslaget til at bore igennem.
Under – OK
Radar
Bemærk: Hvis du monterer GA 38 på fiberglas, anbefales det, at du bruger et
forsænkningsbor til at udbore en frigangsforsænkning i det øverste lag af gelcoat (men ikke
dybere). Det vil medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer skruerne.
VHF-radioantenne
➋
3. Brug en 1 tommers (25 mm) hulsav til at save kabelhullet i midten.
GA 38
antenne
4. Placer forseglingsskiven i bunden af planmonteringsbeslaget. Sørg for, at skruehullerne er
ud for hinanden.
5. Brug de medfølgende M4-skruer til at fastgøre planmonteringsbeslaget til monteringsfladen.
7. Sørg for, at den store gummipakning er på plads nederst på GA 38-antennen. Sæt antennen
på planmonteringsbeslaget ➊, og drej antennen med uret for at låse den på plads ➋.
3 fod
(1 m)
Hensyn ved placering af GA 38-antenne
2. Bor 1/8 tommer (3 mm) forboringshuller på de tre markerede steder.
6. Før kablet gennem 1 tommers (25 mm) kabelhullet, og slut det til GA 38.
SS BARNETT
EMI
Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker at montere den, og kontroller, om den fungerer korrekt. Hvis du
oplever interferens fra andre elektriske apparater, skal du finde en ny placering. Når antennen fungerer korrekt, skal
du fastgøre den permanent.
•
Bedst
God
➊
➌
Gummipakning
8. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3 sætskrue ➌.
9. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket.
Planmonteringsbeslag
Monteringsoverflade
6
Instruktioner til AIS 600
Stagemontering af GA 38-antennen
Når adapteren til stagemontering sidder på GA 38-antennen, kan du montere antennen på en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage
(medfølger ikke). Kablet kan føres igennem monteringen eller uden på monteringen.
Sådan monterer du GA 38 med kabelføring uden på monteringen:
1. Før kablet gennem adapteren til stagemontering, og placer kablet i det lodrette hul langs adapterens base.
2. Sæt adapteren til stagemontering på en 1 tommers OD (14 gevind pr. tomme) standardmarineholder med gevindstage (medfølger ikke). Stram ikke adapteren for hårdt.
3. Slut kablet til GA 38-antennen.
4. Sæt GA 38-antennen på adapteren til stagemontering ➊, og drej den med uret for at låse den på plads ➋.
5. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3 sætskrue ➌.
6. (Valgfrit) Når GA 38 er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler.
7. Fastgør marinestageholderen til båden, hvis den ikke allerede er fastgjort.
➌
8. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket.
Sådan monterer du GA 38 med kabelføring igennem stagen:
1. Placer en 1 tommers OD-standardmarineholder med gevindstage (14 gevind pr. tomme) (medfølger ikke) på den
ønskede placering, og aftegn den omtrentlige midte af stagen.
2. Bor et 3/4 tommers (19 mm) hul til at føre kablet igennem.
3. Fastgør stagemarinemonteringen til båden.
➋
GA 38
antenne
➊
4. Fastgør adapteren til stagemontering på stagen. Stram ikke adapteren for hårdt.
5. Før kablet gennem stagen, og slut det til GA 38-antennen.
6. Sæt GA 38-antennen på adapteren til stagemontering ➊, og drej den med uret for at låse den på plads ➋.
7. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3 sætskrue ➌.
8. (Valgfrit) Når GA 38 er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler.
9. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, og tilslut det til AIS 600 vha. BNC-stikket.
Tilslutning af VHF-antennen til AIS 600
Adapter til
stagemontering
Lodret kabelhak
AIS 600 skal være tilsluttet til en VHF-antenne for at kunne sende og modtage AIS-information (medfølger ikke).
Tilslut en marine-VHF-antenne til AIS 600 via antenneporten på enhedens bagpanel. Hvis du har en VHF-radio på båden, skal du tilslutte VHF-antennen til AIS 600, og
tilslutte VHF radioen til AIS 600 ved hjælp af et RF-interconnect-kabel i overensstemmelse med de diagrammer for ledningsføring, der starter på side 3. Monter antennen i
overensstemmelse med den installationsvejledning, der fulgte med antennen.
Tilslutning af AIS 600 til et NMEA 2000-netværk (valgfrit)
Du kan tilslutte AIS 600 til en NMEA 2000-kompatibel plotter via det eksisterende NMEA 2000-netværk, eller du kan opbygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk, hvis
du ikke har et på din båd. Gå til www.garmin.com for at få yderligere oplysninger om NMEA 2000 og købe de nødvendige kabler og stik.
Diagrammet over ledningsføring for AIS 600 på side 3 indeholder et eksempel, hvor AIS 600 er tilsluttet til en Garmin-plotter via et NMEA 2000-netværk.
Bemærk: Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, kan du læse kapitlet "Grundlæggende om NMEA 2000-netværk" i Teknisk reference for Garmin NMEA
2000-produkter for at få flere oplysninger. Gå til www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000, og klik på linket "Manuals".
Instruktioner til AIS 600
7
Tilslutning af AIS 600-serien til en NMEA 0183-enhed (valgfrit)
Du kan tilslutte AIS 600 til en NMEA 0183-kompatibel plotter ved hjælp af de blottede ledninger i AIS 600-strøm-/datakablet. Tilslut de blottede ledninger fra NMEA 0183 til
en Garmin-plotter som angivet i diagrammet over ledningsføring på side 4. Se diagrammet nedenfor, hvis du vil tilslutte AIS 600 til en plotter, der ikke er fra Garmin. Brug 22
AWG-ledning, hvis der er brug for længere ledninger.
+
AIS 600
transceiverboks
Ledningsfarve
[funktion]
Sikring 5A
>
>
-
Batteri
12 eller 24 V DC
Ledningsfunktion
Rød [strøm (+)]
Strøm +
Sort [jord (-)]
Jord -
NMEA 0183kompatibel
plotter
Gul
[strømafbryder – side 5]
Grå [Tx A (+)]
Rx A (+)
Lyserød [Tx B (-)]
Rx B (-)
Grøn [hastighedsvalg]
>
>
Ikke tilsluttet = 38400 (høj hastighed)
Tilsluttet til batteriets negative pol (-) = 4800 (standardhastighed)
Tilslutning af AIS 600 til en NMEA 0183-enhed, der ikke er fra Garmin
Noter:
• Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere modtagerledningerne (Rx) A(+) og B(-).
•
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (Rx), skal den tilsluttes til den grå ledning [Tx A (+)], der udgår fra AIS 600, og den lyserøde ledning
[Tx B (-)] skal ikke tilsluttes.
•
AIS 600 kan sende NMEA 0183-data ved 38400 baud (standard) eller 4800 baud. Tilslut den grønne ledning fra AIS 600-strøm-/datakablet til den negative (-)
batteriterminal, hvis du vil begrænse udgangshastigheden til 4800 baud. Du kan installere en afbryder mellem den grønne ledning og den negative (-) batteriterminal for
at skifte udgangshastighed manuelt.
Kabeltilslutning af AIS 600 til en fysisk afbryder for at sende en sikkerhedsrelateret meddelelse (SRM)
eller skifte til lydløs tilstand (valgfrit)
Tilslutning af AIS 600 til en afbryder for lydløs tilstand
I lydløs tilstand modtager du kun AIS-signaler, din position transmitteres ikke.
Brug de blottede ledninger fra det medfølgende SRM-kabel til at installere en afbryder for lydløs tilstand. Tilslut den gule ledning fra SRM-kablet til den ene terminal på en
enpolet SPST-afbryder (medfølger ikke), og tilslut den grønne ledning fra SRM-kablet til den anden terminal. Når afbryderen er installeret, skifter AIS 600 til lydløs tilstand,
når du lukker afbryderen.
Tilslutning af AIS 600 til en SRM-afbryder
Brug de blottede ledninger fra det medfølgende SRM-kabel til at installere en SRM-afbryder. Tilslut den hvide ledning fra SRM-kablet til den ene terminal på en enpolet SPSTafbryder (medfølger ikke), og tilslut den sorte ledning fra SRM-kablet til den anden terminal. Når afbryderen er installeret, udsendes der en pan-pan-SRM. Når afbryderen
lukkes, udsender AIS 600 ilmeldinger med intervaller på et minut.
Brug af AIS 600
Hvis du har tilsluttet AIS 600-enheden til en plotter via NMEA 2000 eller NMEA 0183, skal du se den brugervejledning, der fulgte med plotteren, for at få oplysninger om brug
af plotterens AIS-specifikke funktioner.
Hvis du ikke har tilsluttet AIS 600-enheden til en plotter (for kun at sende positionsoplysninger), skal du sørge for, at du har kablet en strømafbryder med den gule ledning i
AIS 600-strøm/datakablet (se side 5). Luk afbryderen, når du vil tænde AIS 600 og udsende dine positionsoplysninger. Åbn afbryderen, når du vil slukke AIS 600.
Bemærk: Hvis du på din båd har andre enheder, der kan modtage AIS-oplysninger, vil de kunne registrere AIS 600-enheden, og se det som en kollisionsfare, fordi den er
installeret på samme båd. Du kan være nødsaget til at deaktivere de andre AIS-modtagere for at undgå denne situation.
8
Instruktioner til AIS 600
Appendiks
Specifikationer for AIS 600
Mål: B × H × D: 9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 tommer (248 × 180 × 64 mm)
Vægt: 4,177 pund (1,895 kg)
Temperaturområde: fra -4ºF til 140ºF (fra -20ºC til 60ºC)
Sikkerhedsafstand for kompas: 15 3/4 tommer (40 cm)
Vandtæthed: IEC 60529 IPX7 (nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter)
Strøm
Kilde: 9,6-31,2 V DC
(bådens batteri 12 V DC eller 24 V DC)
Anvendelse: Maks. 20 W
7 3/32 tommer
(180 mm)
Sikring: 5 A hurtigvirkende
Strømforbrug for NMEA 2000: LEN=2
Antenne
Antennestik: S0-239 (50 Ω)
Maks. antenne-gain: 9 dBi
Antenneportimpedans: 50 Ω
9 3/4 tommer
(248 mm)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA anmodning/kommando/anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
129038
AIS Klasse A – positionsrapport
129039
AIS Klasse B – positionsrapport
129040
AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR fly position
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129809
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del A
129810
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del B
Garmin AIS 600 er NMEA 2000-certificeret.
Kommunikationsoplysninger for NMEA 0183
Når AIS 600 tilsluttes til en NMEA 0183-enhed, transmitterer den følgende sætninger: RMC, VDM og VDO.
Specifikationer for GA 38
Mål: 3 19/32 tommer (91,6 mm) Diameter × 1 15/16 tommer (49,5 mm) Højde
Vægt:
7,1 oz. (201 g)
Kabinetmateriale:Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Driftsområde:
Fra -40°C til 80°C (fra -40°F til 176°F)
Kabel:
Folieskærmet, centerstik 18 AWG
Instruktioner til AIS 600
9
Stik:
Antenne – særligt drejelåsstik
GPS-enhed – BNC
Dynamik:
999 knob, 40 g
Fortolkning af LED'erne på AIS 600
En række LED'er på AIS 600-transceiverboksen angiver status, aktivitet og fejl for enheden.
LED-betegnelse
Fortolkning
All OK
Lyser konstant, når enheden er klar til at sende og modtage.
RX
Blinker, når enheden modtager en AIS-meddelelse.
TX
Blinker, når enheden sender en AIS-meddelelse.
RX Only
Lyser konstant, når enheden er i lydløs tilstand, eller når enheden ikke er klar til at sende.
Bemærk: AIS 600 vil ikke sende uden GPS-signal og MMSI-nummer, hvis en AIS-basestation udsender en kommando om stilhed, eller hvis der opstår en alvorlig fejl i AIS 600.
Warning
Blinker, når der indtræder en advarselstilstand. Tilslut AIS 600-enheden til en pc, og brug AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljerede oplysninger om advarselstilstanden.
Se side 2 for at få oplysninger om brug af AIS 600-opsætningssoftwaren.
SRM
Blinker, når enheden udsender en sikkerhedsrelateret meddelelse.
Error
Enheden kan ikke sende på grund af en alvorlig fejl. Tilslut AIS 600-enheden til en pc, og brug AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljerede oplysninger om
advarselstilstanden. Se side 2 for at få oplysninger om brug af AIS 600-opsætningssoftwaren.
VHF TX
Lyser konstant, når en tilsluttet VHF-radio sender.
Fejlfinding ved advarsler og fejl ved hjælp af AIS 600-opsætningssoftwaren
Hvis LED'en for advarsler eller LED'en for fejl lyser på AIS 600, kan du bruge AIS 600-opsætningssoftwaren til at få vist detaljer om advarsels- eller fejltilstanden. Følg trinene
ovenfor for at starte med at kommunikere med AIS 600, og klik på fanen Diagnostics i AIS 600-opsætningssoftwaren for at få vist detaljerede oplysninger om advarsels- eller
fejltilstanden.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din AIS 600. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA på tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Vigtige produktoplysninger
Dette udstyr er beregnet til brug over hele verden, herunder følgende europæiske lande:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Overensstemmelse med Industry Canada
Denne enhed overholder Industry Canada Standard RSS‑182 og ICES-003.
Overholdelse af FCC
Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.
Dette udstyr er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til formål at yde rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse
med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller
flere af følgende måder:
10
Instruktioner til AIS 600
•
Juster eller flyt modtagerantennen.
•
Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
•
Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPS-enheden er tilsluttet til.
•
Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper.
Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede reparationer eller ændringer
kan resultere i permanent beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan miste retten til at betjene dette udstyr iht. afsnit 15-regulativerne.
Landegodkendelser for brug af den trådløse enhed AIS 600
Der er blevet placeret myndighedsmærkater på enheden for at angive, at enheden er godkendt til brug i Europa, Australien og New Zealand.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at denne AIS 600 overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.
CE-meddelelse
CE-nummeret for notificeret organ (0700) er kun gyldigt for AIS 600.
0700
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
Ifølge California Electronic Waste Recycling Act of 2003 kræves det, at visse elektroniske dele genbruges. For yderligere oplysninger om dette produkts genbrugskrav,
se www.erecycle.org.
Begrænset garanti
Garmins forbrugerprodukter garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere
eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele
og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer og buler;
(ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert brug,
misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en autoriseret
serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin. Garmin forbeholder sig desuden ret til at
afvise garantikrav angående produkter eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land.
Garamins navigationsprodukter er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning,
afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.
Reparationer har en garantiperiode på 90 dage. Hvis den oprindelige garanti for den enhed, der sendes ind, stadig gælder, er den nye gsarantiperiode på 90 dage eller til
slutningen af den oprindelige etårige garantiperiode, afhængig af hvad der er senest.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE
RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER
VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret for følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert,
at ovenstående begrænsninger gælder for dig.
Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN VALGTE LØSNING ER DIN
ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer.
Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret
tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner, berettiger dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin. Onlineauktionsbekræftelser
accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende
dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Instruktioner til AIS 600
11
Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti gives af den lokale forhandler i landet,
og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada,
skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.
© 2009–2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009–2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
August 2013
Delnummer 190-01151-36 Rev. E
Trykt i Tyskland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising