Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Upute

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Upute
Upute za AIS 600
Uz pomoć ovih uputa možete programirati i instalirati transponderski uređaj klase B Garmin® AIS 600 s pomorskim sustavom za automatsko identificiranje (AIS). Sadržaj ovog
pakiranja usporedite s popisom pakiranja na kutiji. Ako neki dijelovi nedostaju, odmah se obratite dobavljaču Garmin uređaja.
 UPOZORENJE
Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na uređaju sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući vizualne informacije, lokalne pravilnike o
vodenim putovima i karte. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite s navigacijom.
Koristite jedinicu isključivo kao pomoć u navigaciji. Jedinicu ne koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerenje smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.
Ovaj proizvod, njegovo pakiranje i komponente sadrže kemijska sredstva za koje je u državi Kaliforniji poznato da uzrokuju karcinom, urođene mane i narušavaju mogućnost
reprodukcije. Ova obavijest postavljena je u sladu s kalifornijskim zakonom Proposition 65. Više informacija potražite na www.garmin.com/prop65.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja nosite zaštitne naočale i rukavice.
 Oprez
Obavijest
Kako bi se onemogućilo oštećenje uređaja, VHF antena prije odašiljanja mora biti spojena s uređajem AIS 600. To osigurava da se izlazna snaga usmjerena na priključak antene
pravilno raspršuje pri odašiljanju.
Izlaganje elektromagnetnoj energiji i postavljanje antene
Uređaj AIS 600 generira i zrači radijske frekvencije (RF) elektromagnetne energije (EME). Nepoštovanje ovih smjernica može izložiti osobe apsorpciji RF zračenja koje
prekoračuje maksimalno dopušteno izlaganje (MPE).
Garmin za ovaj sustav predviđa MPE polumjer od 59 in. (1,5 m), a ta je udaljenost ustanovljena korištenjem 2 vata izlazne snage na anteni s kuglastim zračenjem osjetljivosti
9 dBi. Antenu treba instalirati tako da se između antene i svih osoba održava razmak od 59 in. (1,5 m).
Ukoliko VHF antenu koristi i VHF radio, dodatne informacije o MPE vrijednosti specifičnoj za instalirani VHF radio potražite u dokumentaciji isporučenoj s radiom.
 UPOZORENJE
Radiooperateri koji koriste pacemaker, uređaje za održavanje života ili električnu medicinsku opremu ne bi se trebali pretjerano izlagati poljima radio frekvencija.
Rukujte uređajem u skladu isporučenim uputama.
obavijest
Uređaj je sukladan međunarodno prihvaćenim standardima koji se odnose na izlaganje osoba elektromagnetskim poljima kojima zrače radiouređaji.
Provjerite kod lokalnih vlasti postoje li primjenjiva ograničenja za postavljanje antena ili rad uređaja.
Sigurna udaljenost od kompasa
Kutiju prijemnika AIS 600 trebate postaviti najmanje 15 3/4 inča (40 cm) od bilo kakvog kompasa. Provjerite kompas kako biste ustanovili funkcionira li pravilno dok uređaj
radi.
Zahtjevi za licenciranjem
U mnogim državama rukovanje AIS uređajem uključeno je u odredbe licenciranja za VHF uređaje. Stoga plovilo na kojem je instaliran uređaj AIS 600 mora imati VHF licencu
koja sadrži AIS sustav, pozivnu oznaku plovila i MMSI (Maritime Mobile Service Identity) broj plovila. Obratite se nadležnima u svojoj državi i provjerite pokriva li vaša VHF
licenca uređaj AIS 600.
Kolovoz 2013
190-01151-46 ver. E
Tiskano u Njemačkoj
Programiranje uređaja AIS 600
Prije korištenja uređaja AIS 600 na plovilu, uređaj treba programirati unošenjem
MMSI broja i drugih podataka koji su specifični za plovilo. MMSI broj mora
programirati ovlašteni zastupnik ili montažer za pomorske elektroničke uređaje.
Za programiranje uređaja AIS 600 koristite softver za postavljanje AIS 600 koji se
nalazi na priloženom CD-ROM-u.
Obavijest
U SAD-u regulativom FCC-a zabranjen je unos netočnih ili neprikladnih
podataka te se unos MMSI podataka ograničava na proizvođača ili zastupnika
koji vrši instalaciju.
Unos MMSI broja koji nije prikladno dodijeljen korisniku ili bilo kakav unos
netočnih podataka u ovaj uređaj predstavlja povredu pravila koja je donijela
Federal Communications Commission (FCC).
Priprema uređaja AIS 600 i računala za
programiranje
Zahtjevi za računalo
Microsoft Windows 2000 ili novija verzija, minimalno 32 MB RAM-a,
minimalno 10 MB slobodnog prostora na tvrdom disku.
®
®
Instaliranje softvera za postavljanje AIS 600:
1. Umetnite CD-ROM priložen s uređajem AIS 600 u računalo. Čarobnjak za
instalaciju softvera za postavljanje AIS 600 pokreće se automatski.
NAPOMENA: Za ručno pokretanje softvera za programiranje postavljanja
AIS 600 pokrenite datoteku Setup.exe na CD-ROM-u.
2. Za instalaciju softvera za postavljanje AIS 600 na računalo slijedite upute na
zaslonu.
Priključivanje uređaja AIS 600 na računalo radi programiranja:
1. Spojite kutiju primopredajnika uređaja AIS 600 na izvor napajanja od 12 ili 24 V
istosmjerne struje pomoću kabela za napajanje/podatke (vidi str. 5).
NAPOMENA: Kako biste bili sigurni da će se uređaj AIS 600 uključiti za
programiranje, spojite crvenu žicu iz kabela za napajanje/podatke na pozitivni (+)
terminal izvora napajanja od 12 ili 24 V DC i spojite crnu i žutu žicu iz kabela za
napajanje/podatke na negativni (-) terminal izvora napajanja od 12 ili 24 V DC.
Dodjela podataka uređaju AIS 600
Prije korištenja, AIS 600 treba programirati unosom valjanog MMSI broja plovila.
Do unosa valjanog MMSI broja AIS 600 radi samo u pozadinskom načinu rada.
U pozadinskom načinu rada AIS 600 ne odašilje podatke o položaju, iako još uvijek
može primati AIS signale. Uz to, AIS 600 će, ako mu se ti podaci dodijele, odašiljati
sljedeće podatke o plovilu:
•
Naziv plovila
•
Pozivnu oznaku plovila
•
Vrstu plovila
•
Dimenzije plovila (uključujući lokaciju GPS antene na plovilu)
Za početak komunikacije s uređajem AIS 600:
1. Provjerite je li kutija primopredajnika uređaja AIS 600 spojena s izvorom
napajanja od 12 ili 24 V istosmjerne struje pomoću kabela za napajanje/podatke,
te je li AIS 600 spojen s računalom pomoću priloženog mini-USB kabela.
2. Pokrenite softver za postavljanje AIS 600. Pri instalaciji softvera na radnoj
površini se pojavila nova ikona.
3. Pritisnite Connect u prozoru Connection and Status.
Za dodjelu MMSI broja uređaju AIS 600:
Napomena: Nakon što dodijeljeni MMSI broj spremite na AIS 600, MMSI broj
ne može se više mijenjati.
1. Na kartici Statični podaci softvera za postavljanje AIS 600 unesite MMSI od devet
znamenki u polje MMSI.
2. Pritisnite Save data to AIS600.
Za programiranje statičnih podataka o plovilu na AIS 600:
Napomena: Statični podaci o plovilu, za razliku od MMSI broja, mogu se po
potrebi ponovo programirati.
1. Na kartici Statični podaci softvera za postavljanje AIS 600 unesite naziv plovila,
pozivnu oznaku plovila, tip plovila i lokaciju GPS antene na plovilu.
2. Pritisnite Save data to AIS600.
Za dovršetak postupka programiranja:
1. U izborniku File softvera za postavljanje AIS 600 odaberite Exit.
2. Iskopčajte kutiju primopredajnika uređaja AIS 600 iz računala.
2. Upotrijebite priloženi mini-USB kabel za spajanje na USB priključak na kutiji
primopredajnika uređaja AIS 600 s USB priključkom na računalu. Found New
Hardware Wizard (Čarobnjak za instalaciju novog hardvera) u sustavu Windows
pokreće se automatski.
3. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili Found New Hardware Wizard
(Čarobnjak za instalaciju novog hardvera).
NAPOMENA: Ako Found New Hardware Wizard (Čarobnjak za instalaciju novog
hardvera) ne instalira pogonski program uspješno, otvorite mapu Driver na
CD-ROM-u i pokrenite CDM20600.exe kako biste instalirali pogonski program
za AIS 600 na računalo.
2
Upute za AIS 600
RF spojni kabel
(priloženo)
NMEA 2000 spojni kabel
(priloženo)
Napajanje uređaja
za iscrtavanje
VHF radio**
(dodatno – nije priloženo)
GPS 17x GPS antena*
(nije priloženo)
Napajanje mreže NMEA 2000
(nije priloženo)
Kabel za napajanje/podatke za uređaj AIS 600 (priloženo)
Uređaj za iscrtavanje
(dodatno – nije priloženo)
Nacrt ožičenja uređaja AIS 600: AIS 600 spojen s uređajem za iscrtavanje putem NMEA 2000 mreže
GPS antena GA 38*
(priloženo)
AIS 600
RF kabel za VHF antenu
(nije priloženo)
Prekidač za rad u pozadini
(dodatno – nije priloženo)
Prekidač za SRM poruku
(dodatno – nije priloženo)
12 ili 24 V
istosmjerne struje
Napajanje VHF radija
** AIS 600 ne treba instalirati uz VHF radio, ali ta dva uređaja mogu zajednički koristiti VHF antenu ako su oba instalirana na plovilo.
Bilješke:
* AIS 600 mora biti spojen s priloženom GPS antenom GA 38. AIS 600 ne dijeli GPS informacije s bilo kojim drugim uređajem na plovilu. Ako na plovilu imate uređaj za iscrtavanje, on GPS informacije mora primati putem
posebne antene, primjerice antene GPS 17x.
Potražite ožičenja za rad u
pozadini i SRM na str. 8
NMEA 2000 mreža—str. 7
3
Upute za AIS 600
SRM kabel – priložen
Nacrt ožičenja uređaja AIS 600: AIS 600 spojen s Garmin uređajem za iscrtavanje putem
NMEA 0183 mreže
GPS antena GA 38*
(priloženo)
RF kabel za VHF antenu
(nije priloženo)
RF spojni kabel
(priloženo)
VHF radio**
(dodatno – nije priloženo)
Kutija primopredajnika uređaja
AIS 600
>
>
Napajanje VHF radija
Boja žice [funkcija]
Boja žice [funkcija]***
Siva [Tx A (+)]
Bijela [Rx A (+)]
Ružičasta [Tx B (-)]
Narančasta/Bijela [Rx B (-)]
Žuta
[prekidač napajanja]
Narančasta
[prekidač napajanja]
>
>
Napajanje uređaja za iscrtavanje
Prekidač za rad u pozadini
(dodatno – nije priloženo)
Garmin uređaj za iscrtavanje
kompatibilan s NMEA 0183
(dodatno – nije priloženo)
Prekidač za SRM
(dodatno – nije priloženo)
Potražite ožičenja za rad u
pozadini i sigurnosnu
poruku na str. 8
12 ili 24 V
istosmjerne struje
Bilješke:
* AIS 600 mora biti spojen s priloženom GPS antenom GA 38. AIS 600 ne dijeli GPS informacije s bilo kojim drugim uređajem na plovilu. Ako na plovilu imate uređaj za
iscrtavanje, on GPS informacije mora primati putem posebne antene, primjerice antene GPS 17x.
** AIS 600 ne treba instalirati uz VHF radio, ali ta dva uređaja mogu zajednički koristiti VHF antenu ako su oba instalirana na plovilo.
*** Popisane boje žica su za priključak 1 za NMEA 0183 na uređaju za iscrtavanje Garmin serije GPSMAP 4000/5000/6000/7000. Ako AIS 600 želite spojiti s nekim drugim
modelom uređaja za iscrtavanje tvrtke Garmin ili drugim NMEA 0183 priključkom na uređaju za iscrtavanje Garmin serije GPSMAP 4000/5000/6000/7000, pogledajte upute za
instalaciju tog Garmin uređaja za iscrtavanje.
Ako AIS 600 spajate s uređajem za iscrtavanje koji nije proizvod tvrtke Garmin, pojedinosti ožičenja potražite na stranici 8.
4
Upute za AIS 600
Instalacija uređaja AIS 600
Za instalaciju uređaja AIS 600 slijedite donje upute. Ovaj dokument sadrži pojedinosti sljedećih koraka:
1. Odabir lokacija za komponente uređaja AIS.
2. Montaža kutije primopredajnika uređaja AIS 600.
3. Spajanje uređaja AIS 600 na napajanje.
4. Instalacija i spajanje GPS antene GA 38 (str. 6).
5. Spajanje uređaja AIS 600 s VHF antenom i dodatnim VHF radijom (str. 7).
6. Spajanje uređaja AIS 600 s mrežom NMEA 2000 ili s uređajem za iscrtavanje koji je kompatibilan s NMEA 0183 (dodatna oprema – str. 7).
7. Dodavanje prekidača za rad u pozadini ili prekidača za sigurnosnu poruku (Safety Related Message - SRM) (dodatna oprema – str. 8).
Odabir lokacija za komponente uređaja AIS 600
Upotrijebite nacrte ožičenja koji počinju na str. 3 da biste odlučili kako najbolje organizirati komponente uređaja AIS 600 na plovilu. Prije trajne montaže bilo koje komponente
provjerite mogu li kabeli dohvatiti sve komponente.
Montaža kutije primopredajnika uređaja AIS 600
Instalirajte kutiju primopredajnika uređaja AIS 600 na poprečnu pregradu u potpalublju. Odaberite lokaciju koja je suha i zaštićena od zalijevanja. Lokacija se mora dobro
provjetravati i biti udaljena od objekata koji generiraju toplinu. Kutija prijemnika mora biti najmanje 15 3/4 inča (40 cm) udaljena od bilo kojeg kompasa kako ne bi došlo do
smetnji.
Potreban alat
•
Bušilica i nastavci za bušenje
•
Križni odvijač broj 2
Za montažu kutije primopredajnika:
1. Provjerite je li odabrana lokacija suha, zaštićena i dobro prozračivana.
2. Koristeći kutiju primopredajnika kao predložak, olovkom označite mjesta bušenja na četiri kuta. Nemojte bušiti kroz kutiju primopredajnika.
3. Izbušite četiri rupe za vođenje promjera 1/8 inča (3 mm).
4. Montirajte kutiju primopredajnika uz pomoć priloženih vijaka M4.2 × 25. Ako je podloga za montažu pogodna, za montažu kutije primopredajnika možete koristiti i vijke s
podloškama i maticama (nije priloženo).
Spajanje kutije primopredajnika s napajanjem
Za povezivanje kutije primopredajnika s akumulatorom od 12 ili 24 V istosmjerne struje koristite kabel za napajanje/podatke uređaja AIS 600.
Bilješke:
•
Za identifikaciju pozitivnih i negativnih žica koristite tablicu za određivanje polova žica uređaja AIS 600.
•
Izmjenjivi osigurač kabela za napajanje/podatke je osigurač od 5 A brzog djelovanja.
•
Ako je potrebno produljivati žice, koristite žicu 16 AWG ili deblju.
Instalacija prekidača napajanja za AIS 600
AIS 600 može se uključivati i isključivati na jedan od 3 načina:
•
Uređaj
Boja žice
Funkcija
Kabel za napajanje/n
podatke za uređaj AIS 600
Crvena
Napajanje—pozitivno (+)
Crno
Uzemljenje—negativno (-)
Ako je AIS 600 spojen u mrežu NMEA 2000, uključivat će se i isključivati zajedno s mrežom NMEA 2000.
Tablica za određivanje polova žica uređaja AIS 600
Napomena: AIS 600 se ne napaja iz mreže NMEA 2000, iako se uključuje kad otkrije napon u mreži NMEA 2000. Osim mreže NMEA 2000 i AIS 600 treba spojiti s
napajanjem.
•
Ako je AIS 600 spojen s Garmin uređajem za iscrtavanje koji koristi NMEA 0183, spojite žutu žicu iz kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 600 sa žicom za dodatnu
opremu na uređaju za iscrtavanje. AIS 600 će se tada uključivati i isključivati zajedno s Garmin uređajem za iscrtavanje.
Upute za AIS 600
5
•
Ako je AIS 600 spojen s uređajem za iscrtavanje koji koristi NMEA 0183, a nije proizvod tvrtke Garmin ili uopće nije spojen s uređajem za iscrtavanje, treba instalirati
prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.
◦◦ Spojite žutu žicu iz kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 600 na jedan priključak prekidača s jednim polom i jednim parom kontakata (nije priloženo), a drugi
priključak spojite s negativnim (-) polom akumulatora.
◦◦ Kad zatvorite prekidač, AIS 600 se uključuje. Kad otvorite prekidač, AIS 600 se isključuje.
Instalacija GPS antene GA 38
Priloženu GPS antenu GA 38 treba instalirati i spojiti s uređajem AIS 600 u skladu sa sljedećim uputama. AIS 600 neće odašiljati signal ako antena GA 38 nije pravilno
instalirana i ne prima satelitski signal.
AIS 600 ne prihvaća GPS informacije s bilo kojeg drugog uređaja ili antene na plovilu. Uz to, AIS 600 ne dijeli GPS podatke dobivene putem antene GA 38 s bilo kojim
drugim uređajem na plovilu.
Antena GA 38 može se montirati površinski ili na cijevni jarbol vanjskog promjera od 1 in. s navojem (14 navoja po inču)
(nije priloženo).
Odaberite prikladnu lokaciju na plovilu za montažu antene GA 38. Kako biste osigurali najbolji mogući prijem,
montirajte antenu GA 38 na lokaciju s koje je nebo vidljivo u svim smjerovima.
•
Izbjegavajte montirati antenu GA 38 u sjenu nadgrađa plovila, radarske antene ili jarbola.
•
Montirajte antenu GA 38 najmanje 3 ft. (1 m) od putanje radarskih zraka ili antene VHF radija
(poželjna je montaža iznad njih).
Bolje
Najbolje
Dobro
SS BARNETT
EMI
EMI (elektromagnetske smetnje)
od komponenti motora
Privremeno pričvrstite antenu na poželjnu lokaciju i provjerite funkcionira li pravilno. Ako dođe do smetnji
zbog drugih elektroničkih uređaja, pokušajte je montirati na drugu lokaciju. Nakon što se uvjerite u pravilno
funkcioniranje, trajno je montirajte.
Iznad – najbolje
Površinska montaža antene GA 38
1. Upotrijebite nosač za površinsku montažu kao predložak.
•
Uz pomoć točkala označite tri lokacije za vijke na površini.
•
Uz pomoć olovke nacrtajte otvor za kabel u sredini nosača.
•
Odložite nosač za površinsku montažu. Nemojte bušiti kroz nosač za površinsku montažu.
Ispod – zadovoljavajuće
Radar
3 ft.
(1 m)
Antena VHF radija
Razmatranja o položaju antene GA 38
2. Izbušite četiri rupe za vođenje promjera 1/8 in. (3 mm) na tri označene lokacije.
Napomena: Ako antenu GA 38 montirate na stakloplastiku, preporučuje se korištenje nastavka za
bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka u sloj gelcoata (ali ne dublje).
To sprečava pucanje sloja gelcoata tijekom pritezanja vijaka.
➋
GA 38
antena
3. Otvor za kabel u sredini probušite krunskom pilom od 1 in. (25 mm).
4. Na dno nosača za površinsku montažu postavite brtvenu ploču. Provjerite jesu li rupe za vijke poravnate.
5. Pričvrstite nosač za površinsku montažu na podlogu uz pomoć priloženih vijaka M4.
6. Provedite kabel kroz otvor od 1 in. (25 mm) i spojite ga s antenom GA 38.
7. Provjerite je li velika gumena brtva na svom mjestu na dnu antene GA 38, postavite antenu na nosač
za površinsku montažu ➊ i zakrenite antenu u smjeru kazaljke na satu tako da sjedne na mjesto ➋.
➊
8. Pričvrstite antenu uz nosač za montažu uz pomoć priloženog kompleta M3 vijaka ➌.
➌
Gumena brtva
9. Provedite kabel podalje od izvora elektroničkih smetnji i spojite ga s uređajem AIS 600 uz pomoć
BNC priključka.
Nosač za montažu
na površinu
Površina
za montažu
6
Upute za AIS 600
Montaža antene GA 38 na jarbol
Pomoću adaptera za montažu antene GA 38 na jarbol, antena se može postaviti na standardni jarbol vanjskog promjera od 1 in. s navojem (14 navoja po inču) (nije priloženo).
Kabel možete provesti kroz jarbol ili izvan jarbola.
Za montažu antene GA 38 uz provođenje kabela izvan jarbola:
1. Provedite kabel kroz adapter za montažu na jarbol, a zatim ga postavite duž okomitog utora na adapteru za montažu na jarbol.
2. Pričvrstite adapter za montažu na jarbol navijanjem na standardni jarbol vanjskog promjera od 1 in. s navojem (14 navoja po inču) (nije priloženo). Ne pritežite adapter prejako.
3. Spojite kabel s antenom GA 38.
4. Postavite antenu GA 38 na adapter za montažu na jarbol ➊ i zakrenite antenu u smjeru kazaljke na satu kako bi sjela na mjesto ➋.
5. Pričvrstite antenu uz adapter uz pomoć priloženog kompleta M3 vijaka ➌.
6. (Dodatno) Kad je antena GA 38 instalirana na jarbol, ispunite preostali prostor u okomitom utoru za kabel brtvilom
za plovila.
7. Postavite jarbol na plovilo ako to već niste učinili.
➌
8. Provedite kabel podalje od izvora elektroničkih smetnji i spojite ga s uređajem AIS 600 uz pomoć BNC priključka.
Za montažu antene GA 38 uz provođenje kabela kroz jarbol:
1. Postavite standardni cijevni jarbol vanjskog promjera (nije priloženo) od 1 in. s navojem (14 navoja po inču) na
željenu lokaciju te označite približno središte jarbola.
2. Izbušite rupu od 3/4 in. (19 mm) za prolaz kabela.
➋
GA 38
antena
➊
3. Pričvrstite jarbol za plovilo.
4. Pričvrstite adapter za montažu na jarbol navijanjem na jarbol. Ne pritežite adapter prejako.
5. Provedite kabel kroz jarbol i spojite ga s antenom GA 38.
6. Postavite antenu GA 38 na adapter za montažu na jarbol ➊ i zakrenite antenu u smjeru kazaljke na satu kako
bi sjela na mjesto ➋.
7. Pričvrstite antenu uz adapter uz pomoć priloženog kompleta M3 vijaka ➌.
Adapter
za montažu
8. (Dodatno) Kad je antena GA 38 instalirana na jarbol, ispunite okomiti utor za kabel brtvilom za plovila.
9. Provedite kabel podalje od izvora elektroničkih smetnji i spojite ga s uređajem AIS 600 uz pomoć BNC priključka.
Okomiti utor
za kabele
Spajanje VHF antene s uređajem AIS 600
Za slanje i primanje AIS informacija AIS 600 mora biti spojen s VHF antenom (mije priloženo).
Spojite pomorsku VHF antenu s uređajem AIS 600 putem priključka za antenu na stražnjoj ploči uređaja. Ako na plovilu posjedujete VHF radio, spojite VHF antenu s uređajem
AIS 600 te spojite VHF radio i AIS 600 putem RF spojnog kabela u skladu s nacrtima ožičenja koji počinju na str. 3. Montirajte antenu u skladu s uputama za instalaciju koje
ste dobili s antenom.
Spajanje uređaja AIS 600 na NMEA 2000 mrežu (dodatno)
AIS 600 možete spojiti s uređajem za iscrtavanje koji je sukladan protokolu NMEA 2000 putem već postojeće NMEA 2000 mreže ili možete sastaviti jednostavnu NMEA 2000
mrežu ako vaše plovilo njome nije opremljeno. Dodatne informacije o NMEA 2000 mreži možete pronaći na adresi www.garmin.com, gdje također možete kupiti potrebne
kabele i priključke.
Nacrt ožičenja uređaja AIS 600 na stranici 3 sadrži primjer uređaja AIS 600 spojenog s Garmin uređajem za iscrtavanje putem NMEA 2000 mreže.
Napomena: Ako ne poznajete NMEA 2000, pogledajte poglavlje “Osnove NMEA 2000 mreže” dokumenta Tehnički dokument za Garmin NMEA 2000 proizvode i potražite
dodatne informacije. Idite na www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000 i pritisnite vezu “Manuals” (Priručnici).
Upute za AIS 600
7
Spajanje uređaja serije AIS 600 s NMEA 0183 uređajem (dodatno)
AIS 600 možete spojiti s uređajem za iscrtavanje koji je sukladan s NMEA 0183 uz pomoć golih žica kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 600. Spojite gole žice
NMEA 0183 s Garmin uređajem za iscrtavanje kako to prikazuje dijagram ožičenja na stranici 4. Za spajanje uređaja AIS 600 s uređajem za iscrtavanje koji nije proizvod tvrtke
Garmin upotrijebite donji dijagram. Ako je potrebno, za dulje veze koristite žicu dimenzija 22 AWG.
+
Boja žice [funkcija]
Kutija primopredajnika
uređaja AIS 600
Baterija
12 ili 24 V DC
Osigurač 5A Crvena [napajanje (+)]
>
Funkcija žice
Napajanje +
Crna [uzemljenje (-)]
>
-
Uređaj za
iscrtavanje sukladan
NMEA 0183
Uzemljenje -
Žuta
[prekidač napajanja—str. 5]
Siva [Tx A (+)]
Rx A (+)
Ružičasta [Tx B (-)]
Rx B (-)
Zelena [odabir brzine]
>
>
Nije povezano = 38400 (visoka brzina)
Spojeno na negativni pol akumulatora (-) = 4800 (standardna brzina)
Spajanje uređaja AIS 600 s NMEA 0183 uređajem koji nije proizveo Garmin
Bilješke:
• Kako biste odredili koje su žice prijemnika (Rx) A(+) i B(-), poslužite se uputama za instalaciju uređaja sukladnog protokolu NMEA 0183.
•
Ako vaš uređaj kompatibilan s protokolom NMEA 0183 ima samo jednu prijemnu žicu (Rx), spojite je sa sivom žicom [Tx A (+)] uređaja AIS 600, a ružičastu žicu [Tx B (-)]
nemojte spajati.
•
AIS 600 može slati podatke protokolom NMEA 0183 brzinom od 38400 bauda (zadano) ili onom od 4800 bauda. Ako želite ograničiti izlaznu brzinu na 4800 bauda, spojite
zelenu žicu kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 600 s negativnim (-) polom akumulatora. Između zelene žice i negativnog (-) pola akumulatora možete ugraditi
prekidač kako biste ručno mogli mijenjati brzinu izlaza.
Spajanje uređaja AIS 600 s fizičkim prekidačem radi slanja sigurnosne poruke (SRM) ili ulaska u
pozadinski način rada (dodatno)
Spajanje uređaja AIS 600 s prekidačem za pozadinski način rada
U pozadinskom načinu rada samo ćete primati AIS signale, vaš se položaj neće odašiljati.
Za instalaciju prekidača koristite gole žice priloženog SRM kabela. Spojite žutu žicu iz SRM kabela na jedan priključak prekidača s jednim polom i jednim parom kontakata
(nije priloženo), a zelenu žicu iz SRM kabela na drugi priključak. Nakon instalacije prekidača, kad zatvorite prekidač, AIS 600 ulazi u pozadinski način rada.
Spajanje uređaja AIS 600 s SRM prekidačem
Za instalaciju SRM prekidača upotrijebite priloženi SRM kabel. Spojite bijelu žicu iz SRM kabela na jedan priključak prekidača s jednim polom i jednim parom kontakata (nije
priloženo), a crnu žicu iz SRM kabela na drugi priključak. Nakon instalacije prekidača, zatvaranje pokreće emitiranje pan-pan SRM poruke. Kad je prekidač zatvoren, AIS 600
šalje hitne poruke učestalošću od jedne poruke u minuti.
Korištenje uređaja AIS 600
Ako ste pri spajanju uređaja AIS 600 s uređajem za iscrtavanje koristili NMEA 2000 ili NMEA 0183, informacije o korištenju značajki AIS sustava na tom uređaju za
iscrtavanje potražite u korisničkom priručniku tog uređaja.
Ako AIS 600 niste spojili s uređajem za iscrtavanje (isključivo za odašiljanje informacija o položaju), prekidač za uključivanje i isključivanje svakako spojite na žutu žicu
kabela za napajanje/podatke uređaja AIS 600 (vidi stranicu 5). Kad želite uključiti AIS 600 i emitirati informacije o svom položaju, zatvorite prekidač. Kad želite isključiti
AIS 600, otvorite prekidač.
Napomena: Ako na plovilu imate druge uređaje koji mogu primati AIS informacije, oni će prepoznati AIS 600 kao opasnost od sudara jer je montiran na istom plovilu.
Kako biste to izbjegli, možda ćete morati onemogućiti ostale AIS prijemnike.
8
Upute za AIS 600
Dodatak
Specifikacije za AIS 600
Dimenzije: Š × V × D: 9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 in. (248 × 180 × 64 mm)
Težina: 4.177 lb. (1,895 kg)
Temperaturni raspon: od -4ºF do 158ºF
(od -20ºC do 60ºC)
Sigurna udaljenost od kompasa: 15 3/4 inča (40 cm)
Vodootpornost: IEC 60529 IPX7 (potapanje u stajaću vodu
dubine 1 metar tijekom 30 minuta)
Napajanje
Izvor: 9,6–31,2 V istosmjerne struje
(brodski akumulator od 12 V ili 24 V
istosmjerne struje)
7 3/32 in.
(180 mm)
Potrošnja: maks. 20 W
Osigurač: 5 A s brzim djelovanjem
Potrošnja sustava NMEA 2000: LEN=2
Antena
Priključak za antenu: S0-239 (50 Ω)
9 3/4 in.
(248 mm)
Maks. osjetljivost antene: 9 dBi
Impedancija priključka antene: 50 Ω
Informacije o NMEA 2000 PGN
Prijem
Odašiljanje
059392
ISO potvrda
059392
ISO potvrda
059904
ISO zahtjev
060928
ISO upućivanje reklamacije
060928
ISO upućivanje reklamacije
126208
NMEA zahtjev/naredba/funkcija potvrđivanja grupe
126208
NMEA – naredba/zahtjev/funkcija potvrđivanja grupe
126464
PGN popis
126992
Sistemsko vrijeme
126996
Informacije o proizvodu
129038
Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039
Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040
Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794
Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798
AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802
AIS emitiranje sigurnosne poruke
129809
Izvješće o AIS “CS” statičnim podacima klase B, dio A
129810
Izvješće o AIS “CS” statičnim podacima klase B, dio B
Garmin AIS 600 ima certifikat za NMEA 2000.
NMEA 0183 – informacije o komunikacijama
Kad se spoji s NMEA 0183 uređajem, AIS 600 odašilje sljedeće rečenice: RMC, VDM i VDO.
Specifikacije za GA 38
Dimenzije:
3 19/32 in. (91,6 mm) Promjer × 1 15/16 in. (49,5 mm) Visina
Težina:
7,1 oz. (201 g)
Materijal kućišta:Potpuno zabrtvljena plastika visoke otpornosti, vodootporna prema standardu IEC 529 IPX7
Radni raspon:
Od -40°F do 176°F (od -40°C do 80°C)
Kabel:
Izoliran folijom, centralni vodič 18 AWG
Upute za AIS 600
9
Priključak:
Zakretni priključak vlastitog formata
GPS jedinica—BNC
Dinamika:
999 čvorova, 40 g
Tumačenje LED dioda na uređaju AIS 600
Serija LED dioda na kutiji primopredajnika uređaja AIS 600 ukazuje na status uređaja, aktivnost uređaja i pogreške uređaja.
Oznaka LED diode Tumačenje
All OK
Trajno svijetli kad je uređaj spreman za odašiljanje i prijem.
RX
Treperi kad uređaj prima AIS poruku.
TX
Treperi kad uređaj šalje AIS poruku.
RX Only
Trajno svijetli kad je uređaj u pozadinskom načinu rada ili kad nije spreman za odašiljanje.
Napomena: AIS 600 neće odašiljati bez GPS signala, bez MMSI broj, kad glavna AIS stanica naloži tišinu ili kad AIS 600 naiđe na kritičnu pogrešku.
Warning
Trepće kad postoji razlog za upozorenje. Spojite AIS 600 s računalom i pomoću softvera za postavljanje AIS 600 pogledajte informacije o razlogu upozorenja. Pojedinosti o korištenju
softvera za postavljanje AIS 600 potražite na stranici 2.
SRM
Treperi kad uređaj odašilje SRM.
Error
Uređaj ne može odašiljati jer postoji kritična pogreška. Spojite AIS 600 s računalom i pomoću softvera za postavljanje AIS 600 pogledajte informacije o razlogu upozorenja.
Pojedinosti o korištenju softvera za postavljanje AIS 600 potražite na stranici 2.
VHF TX
Trajno svijetli kad VHF radio odašilje.
Rješavanje problema s upozorenjima i pogreškama uz pomoć softvera AIS 600
Ako LED dioda upozorenja ili LED dioda pogreške stalno svijetli na uređaju AIS 600, uz pomoć softvera za postavljanje AIS 600 pogledajte pojedinosti o upozorenju ili stanju
pogreške. Za pokretanje komunikacije s uređajem AIS 600 slijedite gore navedene korake, zatim pritisnite karticu Dijagnostika u softveru za postavljanje AIS 600 za prikaz
pojedinosti o upozorenju ili pogrešci.
Registracijaproizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije već danas. Posjetite http://my.garmin.com. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem AIS 600, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support, ili se obratite
tvrtki Garmin USA na broj telefona (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za informacije o podršci u tuzemstvu ili se obratite tvrtki Garmin (Europe) Ltd. na broj
telefona +44 (0) 870.8501241.
Važne informacije o proizvodu
Oprema je namijenjena korištenju širom svijeta, uključujući sljedeće europske države:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Sukladnost s industrijskim djelatnostima Kanade
Ovaj je uređaj sukladan kanadskom industrijskom standardu RSS‑182 i ICES-003.
Sukladnost s FCC propisima
Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC propisa. Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetnu interferenciju i (2) uređaj mora
apsorbirati svu primljenu interferenciju, uključujući onu interferenciju koja može uzrokovati smetnje.
Ova oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima propisanima za digitalne uređaje klase B, a prema dijelu 15 FCC propisa. Ova ograničenja osmišljena su kako bi
pružila bolju zaštitu od štetne smetnje s kućnim instalacijama. Ova oprema proizvodi, koristi i može emitirati radiofrekvencijska zračenja i uzrokovati štetne smetnje na
radiokomunikacijama ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s uputama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti na pojedinim mjestima instalacije.
Ako ova oprema izazove štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik treba pokušati ispraviti
smetnje na jedan od sljedećih načina:
10
Upute za AIS 600
•
Preusmjeriti ili premjestiti prijemnu antenu.
•
Povećati rastojanje između opreme i prijemnika.
•
Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi na istom strujnom krugu kao i GPS uređaj.
•
Obratiti se distributeru ili iskusnom radijskom/TV tehničaru za pomoć.
Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam servisirati. Popravke treba obavljati isključivo ovlašteni servisni centar tvrtke Garmin. Neovlašteni popravci i
modifikacije mogu trajno oštetiti opremu, te poništiti jamstvo i vaše pravo da rukujete ovim uređajem, kako je određeno odredbama u dijelu 15.
Državna odobrenja za bežični uređaj AIS 600
Na uređaj su nalijepljene oznake koje naznačuju da je uređaj odobren za korištenje u Europi, Australiji i Novom Zelandu.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje da uređaj AIS 600 udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti, posjetite web-mjesto tvrtke Garmin za svoj Garmin proizvod: www.garmin.com.
Obavijest o CE sukladnosti
Broj tijela obaviještenog o CE sukladnosti (0700) valjan samo za AIS 600.
0700
Kalifornijski zakon o recikliranju elektroničkog otpada iz 2003.
Dokument California Electronic Waste Recycling Act of 2003 (Kalifornijski zakon o recikliranju elektroničkog otpada iz 2003.) propisuje recikliranje određenih elektroničkih
uređaja. Dodatne informacije o primjenjivosti ovog proizvoda potražite na adresi www.erecycle.org.
Ograničeno jamstvo
Proizvodi tvrtke Garmin koji nisu namijenjeni zrakoplovstvu imaju jamstvo da neće imati pogrešaka u materijalu ili izradi do godinu dana od datuma kupnje. Unutar tog
razdoblja Garmin će, po vlastitoj odluci, popraviti ili zamijeniti komponente koje nisu ispravno radile prilikom uobičajene upotrebe. Takvi popravci ili zamjene bit će besplatni
za korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da je korisnik odgovoran za troškove transporta. Ovo jamstvo ne vrijedi za: (i) kozmetička oštećenja kao što su ogrebotine, zarezi
i udubljenja; (ii) potrošne dijelove poput baterija, osim ako šteta nije uzrokovana manjkavim materijalima ili izradom; (iii) štetu uzrokovanu nesretnim slučajem, zlouporabom,
nepravilnim korištenjem, vodom, poplavom, požarom ili drugim prirodnim nepogodama ili vanjskim uzrocima; (iv) štetu uzrokovanu servisiranjem od strane osobe koja nije
ovlašteni serviser tvrtke Garmin; (v) štetu na proizvodima koji su modificirani ili preinačeni bez pismenog dopuštenja tvrtke Garmin; ili (vi) štetu na proizvodima koji su
priključeni na kabele napajanja ili podatkovne kabele koje nije isporučila tvrtka Garmin. Isto tako, Garmin zadržava pravo odbijanja jamstvenih zahtjeva za proizvode ili usluge
dobivene i/ili korištene u suprotnosti sa zakonima bilo koje države.
Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za upotrebu kao pomagalo u putovanjima i ne smije se koristiti za svrhu gdje su potrebna precizna mjerenja smjera, udaljenosti, lokacije
ili topografije. Garmin ne jamči preciznost i potpunost kartografskih podataka u ovom proizvodu.
OVDJE NAVEDENA JAMSTVA I PRAVNI LIJEKOVI SU ISKLJUČIVI I SLUŽE UMJESTO SVIH DRUGIH JAMSTAVA IZRIČITIH, IMPLICIRANIH ILI ZAKONSKIH,
UKLJUČUJUĆI SVAKU ODGOVORNOST KOJA PROISTIČE IZ BILO KAKVOG IMPLICIRANOG JAMSTVA U SMISLU PODOBNOSTI ZA PRODAJU ILI ZA BILO
KOJU POSEBNU SVRHU, ZAKONSKIH ILI DRUGIH. OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OVISNO O DRŽAVI.
GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA SLUČAJNA, POSEBNA NEIZRAVNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, BEZ
OBZIRA JESU LI REZULTAT UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA ILI MANJKAVOSTI PROIZVODA.
Neke države ne dopuštaju isključivanje slučajne ili posljedične štete te se gornja ograničenja možda neće primjenjivati na
vas.
Garmin pridržava isključivo pravo popravke ili zamjene uređaja ili softvera ili nudi puni povrat novca po vlastitoj odluci. TAKAV PRAVNI LIJEK BIT ĆE SAMO VAŠ I
JEDINI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA JAMSTVA.
Kako biste dobili uslugu obuhvaćenu jamstvom obratite se lokalnom ovlaštenom dobavljaču tvrtke Garmin ili nazovite službu za korisničku podršku tvrtke Garmin kako biste
dobili upute o otpremi i RMA broj za praćenje. Pravilno zapakirajte uređaj i kopirajte originalni račun koji je potreban kao dokaz kupnje radi popravaka obuhvaćenih jamstvom.
Na vanjskoj strani pakiranja napišite broj za praćenje. Pošaljite uređaj, s unaprijed plaćenom uslugom transporta, bilo kojem servisu koji nude jamstvene usluge tvrtke Garmin.
Kupnja putem online aukcija: Proizvodi kupljeni na online aukcijama ne podliježu popustima ili drugim posebnim ponudama tvrtke Garmin. Potvrde online aukcija ne
prihvaćaju se kao potvrda jamstva. Za dobivanje jamstvene usluge potreban je izvornik ili kopija računa od ovlaštenog dobavljača. Garmin neće zamijeniti komponente koje
nedostaju iz paketa kupljenih putem online aukcije.
Upute za AIS 600
11
Međunarodna kupnja: Međunarodni distributeri daje zasebno jamstvo za uređaje kupljene izvan SAD-a. Ovo jamstvo daje lokalni distributer i on osigurava i lokalno
servisiranje vašeg uređaja. Jamstva distributera valjana su samo u području namijenjene distribucije. Uređaji kupljeni u SAD-u ili Kanadi za servisiranje se moraju slati
servisnom centru tvrtke Garmin u Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi ili Tajvanu.
© 2009–2012 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Windows® je zaštićeni trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke
Garmin posjetite Garminovu web-stranicu www.garmin.com.
© 2009–2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Kolovoz 2013.
Broj dijela 190-01151-46 ver. E
Tiskano u Njemačkoj
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising