Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver ohjeet

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver ohjeet
AIS 600 -ohjeet
Näiden ohjeiden avulla voit ohjelmoida ja asentaa Garmin® AIS 600 -merenkulkulaitteen, joka on luokan B AIS (Automatic Identification System) -transponderi. Vertaa
pakkauksen sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys Garmin-myyjään.
 VAROITUS
Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin navigointikeinoihin, kuten visuaaliset kohteet, paikalliset vesitiesäännöt ja kartat.
Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet ja epäselvyydet on selvitettävä ennen navigoinnin jatkamista.
Järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan avustamaan navigoinnissa. Älä yritä käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai
topografian mittausta.
Tämä tuote, sen pakkausmateriaalit ja osat sisältävät kemiallisia aineita, joiden Kalifornian osavaltio on todennut aiheuttavan syöpää ja syntymävikoja sekä heikentävän
lisääntymiskykyä. Tämä huomautus on Kalifornian 65. lakiehdotuksen mukainen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/prop65.
 Muistutus
Pidä turvalaseja ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
Ilmoitus
Laitteiden mahdollisten vikojen välttämiseksi VHF-antenni on liitettävä AIS 600 -laitteeseen ennen lähetystä. Siten antennin teho hajaantuu oikein lähetyksen aikana.
Altistuminen sähkömagneettiselle energialle ja antennin kiinnittäminen
AIS 600 luo ja säteilee radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa (EME). Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi altistaa henkilöitä RF-säteilylle, joka ylittää suurimman
sallitun altistusarvon (MPE).
Garminin mukaan tämän järjestelmän MPE-säde on 1,5 m (59 tuumaa). Arvo on määritetty käyttämällä 2 watin lähtötehoa ympärisäteilevään antenniin, jonka herkkyys on
9 dBi. Antenni on asennettava siten, että se on aina vähintään 1,5 metrin (59 tuuman) päässä ihmisistä.
Kun VHF-antenni jaetaan VHF-radion kanssa, asennetun VHF-radion oppaissa on lisätietoja sen MPE-määrityksistä.
 VAROITUS
Sydämentahdistinta, elämää ylläpitävää laitteistoa tai sähköisiä lääketieteellisiä laitteita käyttävät radion käyttäjät eivät saa altistua voimakkaille radiotaajuuskentille.
Käytä laitetta sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
ilmoitus
Laite noudattaa kansainvälisiä standardeja, jotka koskevat altistumista radiolaitteiden sähkömagneettisille kentille.
Tarkista mahdolliset antenni- tai käyttörajoitukset paikallisilta viranomaisilta.
Kompassin turvaväli
Varmista, että asennat AIS 600 -lähetin-vastaanottimen vähintään 40 cm:n (15 3/4 tuuman) päähän kaikista kompasseista. Testaa, että kompassi toimii oikein, kun laite on
toiminnassa.
Käyttöoikeusvaatimukset
Monissa maissa AIS-laitteen käyttäminen sisältyy VHF-käyttöoikeusehtoihin. Siksi aluksella, johon AIS 600 asennetaan, on oltava voimassa oleva VHF-käyttöoikeus,
jossa ilmoitetaan AIS-järjestelmä, aluksen kutsumerkki ja aluksen MMSI (Maritime Mobile Service Identity) -numero. Tarkista maakohtaiselta viranomaiselta, että VHFkäyttöoikeutesi kattaa AIS 600 -laitteen.
Elokuu 2013
190-01151-37 Rev. E
Painettu Saksassa
AIS 600 -laitteen ohjelmoiminen
Ennen kuin AIS 600 -laitetta voidaan käyttää veneessä, siihen on ohjelmoitava
yksilöivä MMSI-numero ja muita venekohtaisia staattisia tietoja. MMSI-numeron
ohjelmoi valtuutettu veneilylaitteiden myyjä tai asentaja. AIS 600 ohjelmoidaan sen
mukana toimitetulla CD-levyllä olevalla AIS 600 -asennusohjelmalla.
Ilmoitus
Yhdysvalloissa on FCC-säädösten mukaan laitonta ilmoittaa vääriä tai
sopimattomia tietoja, ja ainoastaan valmistaja tai asentava jälleenmyyjä saa
syöttää laitteeseen MMSI-tietoja.
On FCC (Federal Communications Commission) -säädösten vastaista syöttää
MMSI-tunnus, jota ei ole liitetty käyttäjään asianmukaisesti tai muutoin syöttää
tähän laitteeseen virheellisiä tietoja.
AIS 600 -laitteen ja tietokoneen valmisteleminen
ohjelmoimiseen
Tietokoneen vaatimukset
Tietojen liittäminen AIS 600 -laitteeseen
AIS 600 -laitteeseen on ohjelmoitava kelvollinen aluksen MMSI-numero
ennen käyttöä. Niin kauan kuin kelvollista MMSI-numeroa ei ole ohjelmoitu,
AIS 600 toimii hiljaisessa tilassa. Kun AIS 600 on hiljaisessa tilassa, se ei lähetä
sijaintitietoja, vaikka se vastaanottaa edelleen AIS-signaaleja. Vaihtoehtoisesti
AIS 600 lähettää seuraavia staattisia aluksen tietoja, kun MMSI on määritetty:
•
Aluksen nimi
•
Aluksen kutsumerkki
•
Aluksen tyyppi
•
Aluksen mitat (mukaan lukien GPS-antennin sijainti aluksessa)
Tiedonsiirto AIS 600 -laitteen kanssa:
1. Varmista, että AIS 600 -lähetin-vastaanotin on liitetty 12 tai 24 Vdc:n
virtalähteeseen virta-/datakaapelilla ja tietokoneeseen mukana toimitetulla
mini-USB-kaapelilla.
2. Käynnistä AIS 600 -asennusohjelmisto. Työpöydälle lisättiin kuvake, kun asensit
ohjelmiston.
3. Valitse Connection and Status-ikkunassa Connect.
Microsoft Windows 2000 tai uudempi, vähintään 32 Mt RAM-muistia, vähintään
10 Mt vapaata kiintolevytilaa.
MMSI-numeron liittäminen AIS 600 -laitteeseen:
Huomautus: Kun olet liittänyt MMSI-numeron AIS 600 -laitteeseen, MMSInumeroa ei voi vaihtaa.
AIS 600 -asennusohjelmiston asentaminen:
1. Aseta AIS 600 -laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen. AIS 600
-asennusohjelmiston ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti.
1. Kirjoita AIS 600 -asennusohjelmiston Static Data -välilehden MMSI-kenttään
yhdeksännumeroinen MMSI-numero.
®
®
HUOMAUTUS: Voit käynnistää AIS 600 -ohjelmoinnin asennusohjelmiston
manuaalisesti suorittamalla Setup.exe-tiedoston CD-levyltä.
2. Asenna AIS 600 -asennusohjelmisto tietokoneeseen seuraamalla näytön ohjeita.
AIS 600 -laitteen liittäminen tietokoneeseen ohjelmointia varten:
1. Liitä AIS 600 -lähetin-vastaanotin 12 tai 24 Vdc:n virtalähteeseen virta-/
datakaapelilla (katso sivua 5).
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että AIS 600 käynnistyy ohjelmointia varten,
liittämällä virta-/datakaapelin punaisen johtimen 12 tai 24 Vdc:n virtalähteen
plusnapaan (+) ja saman kaapelin mustan ja keltaisen johtimen 12 tai 24 Vdc:n
virtalähteen miinusnapaan (-).
2. Valitse Save data to AIS600.
Aluksen staattisten tietojen ohjelmoiminen AIS 600 -laitteeseen:
Huomautus: Aluksen staattiset tiedot, toisin kuin MMSI-numero, voidaan
ohjelmoida tarvittaessa uudelleen.
1. Kirjoita AIS 600 -asennusohjelmiston Staattiset tiedostot -välilehteen aluksen
nimi, kutsumerkki ja tyyppi sekä GPS-antennin sijainti aluksessa.
2. Valitse Save data to AIS600.
Ohjelmoiminen:
1. Valitse AIS 600 -asennusohjelmiston File-valikosta Exit.
2. Irrota AIS 600 -lähetin-vastaanotin tietokoneesta.
2. Liitä mukana toimitettu mini-USB-kaapeli AIS 600 -lähetin-vastaanottimen USBporttiin ja tietokoneen USB-porttiin. Windowsin ohjattu uuden laitteen asennus
käynnistyy automaattisesti.
3. Suorita ohjattu uuden laitteen asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: jos ohjaimen asentaminen ei onnistu ohjatulla uuden laitteen
asennuksella, avaa CD-levyn Driver-kansio ja asenna AIS 600 -ohjain
tietokoneeseen suorittamalla CDM20600.exe.
2
AIS 600 -ohjeet
GA 38 -GPS-antenni*
(vakiovaruste)
RF-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
NMEA 2000 -yhteyskaapeli
(vakiovaruste)
Karttaplotterin virta
VHF-radio**
(valinnainen – lisävaruste)
GPS 17x GPS -antenni*
(lisävaruste)
NMEA 2000 -verkon virta
(lisävaruste)
AIS 600 -virta/-datakaapeli (vakiovaruste)
Karttaplotteri
(valinnainen – lisävaruste)
AIS 600 -kytkentäkaavio: AIS 600 liitettynä karttaplotteriin NMEA 2000 -verkon kautta
AIS 600
RF-kaapeli VHF-antenniin
(lisävaruste)
Hiljaisen tilan kytkin
(valinnainen – lisävaruste)
SRM-viestikytkin
(valinnainen – lisävaruste)
12 tai 24 Vdc
VHF-radion virta
** AIS 600 -laitetta ei tarvitse asentaa VHF-radion kanssa, mutta jos veneessä on molemmat, ne voivat käyttää samaa VHF-antennia.
Huomautukset:
* AIS 600 on liitettävä mukana toimitettuun GA 38 -GPS-antenniin. AIS 600 ei jaa GPS-tietoja minkään muun veneen laitteen kanssa. Jos veneessä on karttaplotteri, sen on vastaanotettava GPS-tietoja jostakin toisesta
antennista, kuten GPS 17x.
Katso sivulta 8 lisätietoja
hiljaisesta tilasta ja SRMviestikytkennöistä
NMEA 2000 -verkko—sivu 7
3
AIS 600 -ohjeet
SRM-kaapeli - vakiovaruste
AIS 600 -kytkentäkaavio: AIS 600 liitettynä Garmin-karttaplotteriin
NMEA 0183 -verkon kautta
GA 38 -GPS-antenni*
(vakiovaruste)
RF-kaapeli VHF-antenniin
(lisävaruste)
RF-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
VHF-radio**
(valinnainen – lisävaruste)
AIS 600 -lähetin-vastaanotin
>
>
VHF-radion virta
Hiljaisen tilan kytkin
(valinnainen – lisävaruste)
Johtimen väri [toiminto]
Johtimen väri [toiminto]***
Harmaa [Tx A (+)]
Valkoinen [Rx A (+)]
Vaaleanpunainen [Tx B (-)]
Oranssi/valkoinen [Rx B (-)]
Keltainen
[virtakytkin]
Oranssi
[virtakytkin]
>
>
Karttaplotterin virta
Garmin NMEA 0183
-yhteensopiva karttaplotteri
(valinnainen – lisävaruste)
SRM-kytkin
(valinnainen – lisävaruste)
Katso lisätietoja hiljaisesta tilasta ja
SRM (Safety-Related Message)
-kytkennöistä sivulta 8
12 tai 24 Vdc
Huomautukset:
* AIS 600 on liitettävä mukana toimitettuun GA 38 -GPS-antenniin. AIS 600 ei jaa GPS-tietoja minkään muun veneen laitteen kanssa. Jos veneessä on karttaplotteri, sen on
vastaanotettava GPS-tietoja jostakin toisesta antennista, kuten GPS 17x.
** AIS 600 -laitetta ei tarvitse asentaa VHF-radion kanssa, mutta jos veneessä on molemmat, ne voivat käyttää samaa VHF-antennia.
*** Luettelon johdinten värit koskevat NMEA 0183 -portin 1 tuloa Garmin GPSMAP 4000/5000/6000/7000 -sarjan karttaplotterissa. Katso lisätietoja Garmin-karttaplotterin
asennusohjeista, jos haluat kytkeä AIS 600 -laitteen johonkin toiseen Garmin-karttaplotterimalliin tai johonkin toiseen NMEA 0183 -porttiin GPSMAP 4000/5000/6000/7000
-sarjan karttaplotterissa.
Jos liität AIS 600 -laitteen muun valmistajan karttaplotteriin, katso kytkennät sivulta 8.
4
AIS 600 -ohjeet
AIS 600 -laitteen asentaminen
Asenna AIS 600 -laite seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tämä asiakirja sisältää seuraavien vaiheiden tiedot:
1. Valitse AIS-osien paikat.
2. Kiinnitä AIS 600 -lähetin-vastaanotin.
3. Liitä AIS 600 virtalähteeseen.
4. Asenna ja liitä GA 38 -GPS-antenni (sivu 6).
5. Liitä AIS 600 VHF-antenniin ja valinnaiseen VHF-radioon (sivu 7).
6. Liitä AIS 600 NMEA 2000 -verkkoon tai NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin (valinnainen – sivu 7).
7. Lisää hiljaisen tilan kytkin tai SRM (Safety Related Message) -kytkin (valinnainen – sivu 8).
AIS 600 -osien paikkojen valitseminen
Määritä sivulta 3 alkavien kytkentäkaavioiden avulla AIS 600 -osien parhaat paikat veneessä. Varmista, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin, ennen kuin kiinnität mitään osia
pysyvästi.
AIS 600 -lähetin-vastaanottimen kiinnittäminen
Asenna AIS 600 -lähetin-vastaanotin kannen alle laipioon. Valitse kuiva paikka, johon ei vuoda mistään vettä. Varmista, että paikka on hyvin ilmastoitu ja sen lähellä ei ole
lämmönlähteitä. Varmista, että lähetin-vastaanotin on vähintään 40 cm:n (15 3/4 tuuman) päässä kompasseista häiriöiden välttämiseksi.
Tarvittavat työkalut
•
Pora ja poranteriä
•
Ristipääruuvitaltta (nro 2)
Lähetin-vastaanottimen kiinnittäminen:
1. Varmista, että valitsemasi paikka on kuiva, turvallinen ja hyvin ilmastoitu.
2. Käytä lähetin-vastaanotinta mallina ja merkitse sen kulmien reiät lyijykynällä. Älä poraa lähetin-vastaanottimen läpi.
3. Poraa neljä 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää.
4. Kiinnitä lähetin-vastaanotin mukana toimitetuilla ruuveilla (M4,2 × 25). Voit kiinnittää lähetin-vastaanottimen myös pulteilla, aluslaatoilla ja muttereilla (lisävarusteita), jos
kiinnityspinta soveltuu siihen.
Lähetin-vastaanottimen liittäminen virtalähteeseen
Liitä lähetin-vastaanotin AIS 600 -laitteen virta-/datakaapelilla 12 tai 24 Vdc:n akkuun.
Laite
Johtimen väri
Toiminto
AIS 600 -virta/-datakaapeli
Punainen
Virta—positiivinen (+)
Musta
Maadoitus—negatiivinen (-)
Huomautukset:
•
Tarkista positiivinen ja negatiivinen johdin AIS 600 -kytkentätaulukosta.
•
Virta-/datajohdinsarjan vaihtosulake on 5 ampeerin nopea sulake.
•
Jos virtakaapeleita on jatkettava, käytä vähintään 16 AWG -kaapelia.
AIS 600 -kytkentätaulukko
AIS 600 -virtakytkimen asentaminen
AIS 600 voidaan käynnistää ja sammuttaa 3 tavalla:
•
Jos AIS 600 on liitetty NMEA 2000 -verkkoon, se käynnistyy ja sammuu NMEA 2000 -verkon kanssa.
Huomautus: AIS 600 ei saa virtaa NMEA 2000 -verkosta, vaikka se käynnistyy havaitessaan virtaa NMEA 2000 -verkossa. AIS 600 on liitettävä virtalähteeseen eikä
ainoastaan NMEA 2000 -verkkoon.
•
Jos AIS 600 on kytketty Garmin-karttaplotteriin NMEA 0183 -verkon kautta, liitä AIS 600 -virta-/datakaapelin keltainen johdin karttaplotterin lisävarusteliitäntään. Tämän
jälkeen AIS 600 käynnistyy ja sammuu Garmin-karttaplotterin kanssa.
AIS 600 -ohjeet
5
•
Jos AIS 600 on kytketty jonkin muun valmistajan NMEA 0183 -karttaplotteriin tai sitä ei ole kytketty karttaplotteriin, on asennettava erillinen virtakytkin.
◦◦ Liitä AIS 600 -virta-/datakaapelin keltainen johdin SPST (single-pole, single-throw) -kytkimen (lisävaruste) napaan ja toinen napa akun negatiiviseen (-) napaan.
◦◦ Kun suljet kytkimen, AIS 600 käynnistyy. Kun avaat kytkimen, AIS 600 sammuu.
GA 38 -GPS-antennin asentaminen
Mukana toimitettu GA 38 -GPS-antenni on asennettava ja liitettävä AIS 600 -laitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. AIS 600 ei lähetä signaalia, jos GA 38 -antennia ei ole
asennettu tai se ei vastaanota satelliittisignaalia.
AIS 600 ei hyväksy GPS-tietoja mistään muusta veneen GPS-laitteesta tai antennista. AIS 600 ei myöskään jaa GA 38 -antennin GPS-tietoja minkään muun veneen laitteen
kanssa.
Voit kiinnittää GA 38 -antennin pintakiinnityksenä tai liittää sen veneen tavalliseen 1 tuuman (halkaisija) kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste).
Parempi
Valitse GA 38 -antennille sopiva paikka veneessä. Varmista paras mahdollinen vastaanotto kiinnittämällä GA 38
-antenni paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle kaikkiin suuntiin.
•
Älä kiinnitä GA 38 -antennia veneen kansirakenteiden, tutka-antennin tai maston varjoon.
•
Kiinnitä GA 38 -antenni vähintään 1 metrin (3 jalan) päähän mahdollisesta tutkakeilasta tai
VHF-radioantennista (mieluiten niiden yläpuolelle).
Paras
Hyvä
SS BARNETT
EMI
EMI (sähkömagneettiset häiriöt) koneen osista
Kiinnitä antenni väliaikaisesti valitsemaasi kiinnityspaikkaan ja testaa, että se toimii oikein. Jos muut sähkölaitteet
aiheuttavat häiriöitä, kokeile jotakin muuta paikkaa. Kun antenni toimii oikein, kiinnitä se pysyvästi.
GA 38 -antennin pintakiinnitys
Yläpuoli – paras
1. Käytä pintakiinnityspidikettä kiinnitysmallina.
•
Merkitse kolmen ruuvin paikat pintaan naskalilla.
•
Merkitse lyijykynällä kaapelinreikä pidikkeen keskikohdassa.
•
Aseta pintakiinnityspidike sivuun. Älä poraa pintakiinnityspidikkeen läpi.
Alapuoli – OK
Tutka
2. Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreiät kolmeen merkittyyn kohtaan.
1m
(3 jalkaa)
VHF-radioantenni
GA 38 -antennin sijoitustiedot
Huomautus: Jos kiinnität GA 38 -antennia lasikuituun, reiät on suositeltavaa senkata
pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea,
kun ruuvit kiristetään.
➋
3. Tee keskelle kaapelinreikä 25 mm:n (1 tuuman) reikäsahalla.
GA 38
-antenni
4. Aseta tiivistepehmuste pintakiinnityspidikkeen alle. Kohdista ruuvinreiät.
5. Kiinnitä pintakiinnityspidike kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4-ruuveilla.
6. Ohjaa kaapeli 25 mm:n (1 tuuman) kaapelinreiästä ja liitä se GA 38 -antenniin.
7. Varmista, että suuri kumitiiviste on paikallaan GA 38 -antennin alaosassa. Aseta antenni
pintakiinnityspidikkeeseen ➊ ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään ➋.
8. Kiinnitä antenni kiinnityspidikkeeseen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
➊
9. Ohjaa kaapeli sähköisten häiriöiden lähteiden ohitse ja kiinnitä se AIS 600 -laitteeseen
BNC-liittimellä.
➌
Kumitiiviste
Pintakiinnityspidike
Kiinnityspinta
6
AIS 600 -ohjeet
GA 38 -antennin pylväskiinnitys
Kun GA 38 -antenniin on kiinnitetty pylväskiinnityssovitin, antennin voi asentaa tavalliseen 1 tuuman (halkaisija) kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste).
Kaapelin voi ohjata pylvään läpi tai sen ulkopuolelta.
GA 38 -antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli on pylvään ulkopuolella:
1. Ohjaa kaapeli pylväskiinnityssovittimen läpi ja aseta kaapeli sovittimen alaosassa olevaan pystyaukkoon.
2. Kierrä pylväskiinnityssovitin tavalliseen 1 tuuman (halkaisija) kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste). Älä kiristä sovitinta liian tiukalle.
3. Liitä kaapeli GA 38 -antenniin.
4. Aseta GA 38 -antenni pylväskiinnityssovittimeen ➊ ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään ➋.
5. Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
6. (Valinnainen) Kun GA 38 on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo merivedenkestävällä
tiivistysaineella.
7. Kiinnitä pylväskiinnitys veneeseen, jos et ole jo tehnyt niin.
➌
8. Ohjaa kaapeli sähköisten häiriöiden lähteiden ohitse ja kiinnitä se AIS 600 -laitteeseen BNC-liittimellä.
GA 38 -antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli on pylvään sisäpuolella:
1. Aseta tavallinen 1 tuuman (halkaisija) kierreputkikiinnitys (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste) haluamaasi
paikkaan ja merkitse pylvään keskikohta suunnilleen.
2. Poraa 19 mm:n (3/4 tuuman) reikä kaapelia varten.
3. Kiinnitä pylväskiinnitys veneeseen.
➋
GA 38
-antenni
➊
4. Kierrä pylväskiinnityssovitin pylvääseen. Älä kiristä sovitinta liian tiukalle.
5. Ohjaa kaapeli pylvään läpi ja liitä se GA 38 -antenniin.
6. Aseta GA 38 -antenni pylväskiinnityssovittimeen ➊ ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään ➋.
7. Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
8. (Valinnainen) Kun GA 38 on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo
merivedenkestävällä tiivistysaineella.
9. Ohjaa kaapeli sähköisten häiriöiden lähteiden ohitse ja kiinnitä se AIS 600 -laitteeseen BNC-liittimellä.
Pylväskiinnityssovitin
Kaapelin
pystyhahlo
VHF-antennin liittäminen AIS 600 -laitteeseen
AIS-tietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi AIS 600 on liitettävä VHF-antenniin (lisävaruste).
Liitä VHF-veneilyantenni AIS 600 -laitteen takapaneelissa olevaan antenniliitäntään. Jos veneessä on VHF-radio, liitä VHF-antenni AIS 600 -laitteeseen ja VHF-radio AIS 600
-laitteeseen RF-liitäntäkaapelilla sivulta 3 alkavan kytkentäkaavion mukaisesti. Kiinnitä antenni sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
AIS 600 -laitteen liittäminen NMEA 2000 -verkkoon (valinnainen)
Voit liittää AIS 600 -laitteen NMEA 2000 -yhteensopivaan karttaplotteriin käyttämällä nykyistä NMEA 2000 -verkkoa. Vaihtoehtoisesti voit muodostaa NMEA 2000
-perusverkon, jos sellaista ei vielä ole veneessä. Lisätietoja NMEA 2000 -verkosta sekä tarvittavista kaapeleista ja liittimistä on osoitteessa www.garmin.com.
AIS 600 -kytkentäkaavio sivulta 3 sisältää esimerkin AIS 600 -laitteesta, joka on liitetty Garmin-karttaplotteriin NMEA 2000 -verkon kautta.
Huomautus: Jos NMEA 2000 on sinulle uusi asia, lisätietoja on Technical Reference for Garmin NMEA 2000 Products -oppaan kohdassa NMEA 2000 Network
Fundamentals. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000 ja valitse Manuals-hyperlinkki.
AIS 600 -ohjeet
7
AIS 600 -sarjan laitteen liittäminen NMEA 0183 -laitteeseen (valinnainen)
Voit liittää AIS 600 -laitteen NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin käyttämällä AIS 600 -virta-/datakaapelin paljaita johtimia. Liitä NMEA 0183 -laitteen paljaat
johtimet Garmin-karttaplotteriin sivulta 4 olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Katso seuraavasta kaaviosta lisätietoja AIS 600 -laitteen liittämisestä muun valmistajan
karttaplotteriin. Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa 22 AWG -kaapelilla.
+
AIS 600
-lähetin-vastaanotin
Johtimen väri
[toiminto]
Sulake 5 A
>
>
Akku
12 tai 24 Vdc
-
Johtimen toiminto
Punainen [virta (+)]
Virta +
Musta [maadoitus (-)]
Maadoitus -
NMEA 0183
-yhteensopiva
karttaplotteri
Keltainen
[virtakytkin—sivu 5]
Harmaa [Tx A (+)]
Rx A (+)
Vaaleanpunainen [Tx B (-)]
Rx B (-)
Vihreä [nopeuden valinta]
>
>
Ei liitetty = 38400 (nopea)
Liitetty akun negatiiviseen napaan (-) = 4800 (vakionopeus)
AIS 600 -laitteen liittäminen muun valmistajan NMEA 0183 -laitteeseen
Huomautukset:
• Tarkista NMEA 0183 -yhteensopivan laitteen asennusohjeista vastaanottavat (Rx) A(+)- ja B(-)-johtimet.
•
Jos NMEA 0183 -yhteensopivassa laitteessa on vain yksi vastaanottava johdin (Rx), liitä se AIS 600 -laitteen harmaaseen johtimeen [Tx A (+)] ja jätä vaaleanpunainen
johdin [Tx B (-)] liittämättä.
•
AIS 600 voi lähettää NMEA 0183 -tietoja 38400 baudin (oletus) tai 4800 baudin siirtonopeudella. Liitä AIS 600 -virta/-datakaapelin vihreä johdin akun negatiiviseen (-)
napaan, jos haluat käyttää 4800 baudin siirtonopeutta. Jos haluat vaihtaa siirtonopeutta manuaalisesti, voit asentaa vihreän johtimen ja akun negatiivisen (-) navan välille
kytkimen.
AIS 600 -laitteen kytkeminen fyysiseen kytkimeen SRM (Safety-Related Message) -viestien lähettämiseksi
tai siirtymiseksi hiljaiseen tilaan (valinnainen)
AIS 600 -laitteen kytkeminen hiljaisen tilan kytkimeen
Kun laite on hiljaisessa tilassa, se voi ainoastaan vastaanottaa AIS-signaaleja. Se ei lähetä sijaintitietoja.
Asenna hiljaisen tilan kytkin käyttämällä mukana toimitetun SRM-kaapelin paljaita johtimia. Liitä SRM-kaapelin keltainen johdin SPST (single-pole, single-throw) -kytkimen
(lisävaruste) napaan ja vihreä johdin toiseen napaan. Kun kytkin on asennettu ja suljet kytkimen, AIS 600 siirtyy hiljaiseen tilaan.
AIS 600 -laitteen kytkeminen SRM-kytkimeen
Asenna SRM-kytkin käyttämällä mukana toimitetun SRM-kaapelin paljaita johtimia. Liitä SRM-kaapelin valkoinen johdin SPST (single-pole, single-throw) -kytkimen
(lisävaruste) napaan ja musta johdin toiseen napaan. Kun kytkin on asennettu ja kytkin suljetaan, laite lähettää jatkuvaa SRM-viestiä. Kun kytkin on suljettuna, AIS 600 lähettää
viestin kerran minuutissa.
AIS 600 -laitteen käyttäminen
Jos olet liittänyt AIS 600 -laitteen karttaplotteriin NMEA 2000- tai NMEA 0183 -verkon kautta, katso karttaplotterin käyttöoppaasta lisätietoja karttaplotterin AIS-kohtaisten
ominaisuuksien käyttämisestä.
Jos et ole liittänyt AIS 600 -laitetta karttaplotteriin (ainoastaan sijaintitietojen lähettämiseksi), varmista että olet kytkenyt virtakytkimen käyttämällä AIS 600 -virta/
-datakaapelin keltaista johdinta (katso sivua 5). Kun haluat käynnistää AIS 600 -laitteen ja lähettää sijaintitietoja, sulje kytkin. Kun haluat sammuttaa AIS 600 -laitteen,
avaa kytkin.
Huomautus: Jos veneessä on muita laitteita, joilla voi vastaanottaa AIS-tietoja, ne havaitsevat AIS 600 -laitteen ja tulkitsevat sen törmäysuhkana, koska se on asennettu
samaan veneeseen. Tämän välttämiseksi muut AIS-vastaanottimet on ehkä poistettava käytöstä.
8
AIS 600 -ohjeet
Liite
AIS 600 -laitteen tekniset tiedot
Mitat: (L × K × S): 248 × 180 × 64 mm (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 tuumaa)
Paino: 1,895 kg (4,177 paunaa)
Lämpötila-alue: -20–60 ºC (-4–140 ºF)
Kompassin turvaväli: 40 cm (15 3/4 tuumaa)
Vedenpitävyys: IEC 60529 IPX7 (upotettuna 1 metrin
syvyiseen seisovaan veteen 30 minuutiksi)
Virta
Lähde: 9,6–31,2 Vdc
(veneen akku 12 Vdc tai 24 Vdc)
Käyttö: enintään 20 W
180 mm
(7 3/32 tuumaa)
Sulake: nopea, 5 A
NMEA 2000 -virrankulutus: LEN=2
Antenni
Antenniliitin: S0-239 (50 Ω)
Antennin enimmäisherkkyys: 9 dBi
Antenniportin impedanssi: 50 Ω
248 mm
(9 3/4 tuumaa)
NMEA 2000 PGN -tiedot
Vastaanotto
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA-pyyntö/-komento/-kuittausryhmätoiminto
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464
PGN-luettelo
126992
Järjestelmän aika
126996
Tuotetiedot
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR -lentokonesijaintiraportti
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129809
AIS-luokan B staattisten “CS”-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten “CS”-tietojen raportti, osa B
Garmin AIS 600 -laitteella on NMEA 2000 -sertifiointi.
NMEA 0183 -tiedonsiirtotiedot
Kun AIS 600 on liitetty NMEA 0183 -laitteeseen, se lähettää seuraavia määrityksiä: RMC, VDM ja VDO.
GA 38: tekniset tiedot
Mitat:
halkaisija 91,6 mm (3 19/32 tuumaa) × korkeus 49,5 mm (1 15/16 tuumaa)
Paino:
201 g (7,1 unssia)
Kotelon materiaali:täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC 529-IPX7 -standardin mukaan
Käyttölämpötilat: -40–80 °C (-40–176 °F)
Kaapeli:
AIS 600 -ohjeet
foliosuojattu, keskijohdin 18 AWG
9
Liitäntä:
Antenni—Garminin käännettävä lukitusliitin
GPS-laite—BNC
Dynamiikka:
999 solmua, 40 g
AIS 600 -laitteen merkkivalot
AIS 600 -lähetin-vastaanottimen merkkivalot osoittavat laitteen tilan, toiminnan ja virheet.
LED-merkintä
Tulkinta
All OK
Palaa jatkuvasti, kun laita on valmis lähettämään ja vastaanottamaan.
RX
Vilkkuu, kun laite vastaanottaa AIS-viestin.
TX
Vilkkuu, kun laite lähettää AIS-viestin.
RX Only
Palaa jatkuvasti, kun laite on hiljaisessa tilassa tai se ei ole valmis lähettämään.
Huomautus: AIS 600 ei lähetä tietoja ilman GPS-signaalia tai MMSI-numeroa, kun AIS-tukiasema määrää hiljaisen ajankohdan tai kun AIS 600 -laitteessa tapahtuu vakava virhe.
Warning
Vilkkuu, kun laitteessa on varoitustilanne. Liittämällä AIS 600 -laitteen tietokoneeseen voit tarkistaa varoitustilanteen tiedot AIS 600 -asennusohjelmistosta. Lisätietoja AIS 600
-asennusohjelman käyttämisestä on sivulta 2.
SRM
Vilkkuu, kun laite lähettää SRM-viestin.
Error
Laite ei voi lähettää tietoja vakavan virheen vuoksi. Liittämällä AIS 600 -laitteen tietokoneeseen voit tarkistaa varoitustilanteen tiedot AIS 600 -asennusohjelmistosta. Lisätietoja AIS 600
-asennusohjelman käyttämisestä on sivulta 2.
VHF TX
Palaa jatkuvasti, kun liitetty VHF-radio lähettää tietoja.
Varoitusten ja virheiden vianmääritys AIS 600 -asennusohjelmistolla
Jos AIS 600 -laitteen varoitus- tai virhemerkkivalo palaa jatkuvasti, katso varoituksen tai virheen tiedot AIS 600 -asennusohjelmistolla. Aloita tiedonsiirto AIS 600 -laitteen
kanssa edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti ja tarkista varoitus- tai virhetiedot AIS 600 -asennusohjelman Diagnostics (Vianmääritys) -välilehdestä.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja AIS 600 -laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397 8200 tai
(800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241
(Garmin Europe Ltd.).
Tärkeitä tuotetietoja
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi koko maailmassa, myös seuraavissa Euroopan maissa:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Industry Canada -sääntöjenmukaisuus
Tämä laite on Industry Canada -standardien RSS‑182 ja ICES-003 mukainen.
FCC-yhteensopivuus
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Laitetta koskevat seuraavat käyttösäännöt: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä, ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki
vastaanottamansa säteily, mukaan lukien säteily, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Tämä tuote on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteiden FCC-säteilyrajoitusten osan 15 mukainen. Rajoituksilla pyritään parantamaan suojausta haitalliselta
säteilyltä asuinalueilla. Laite tuottaa ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa ja saattaa häiritä radioliikennettä, jos laitetta ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
Minkään asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos laite häiritsee radio- tai televisioliikennettä, mikä voidaan määrittää katkaisemalla laitteen virta ja
kytkemällä se uudelleen, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön seuraavasti:
10
AIS 600 -ohjeet
•
Suuntaa tai aseta vastaanottoantenni uudelleen.
•
Vie laite kauemmaksi vastaanottimesta.
•
Liitä laite pistorasiaan, joka ei ole samassa virtapiirissä kuin GPS-laite.
•
Kysy lisätietoja myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
Tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaustoimia saa tehdä ainoastaan Garmin-huoltokeskuksen henkilökunta. Luvattomat korjaukset tai muutokset saattavat
vahingoittaa laitetta pysyvästi ja mitätöidä takuun ja käyttöoikeutesi laitteeseen osan 15 säädösten mukaan.
Langattomien laitteiden maakohtaiset hyväksynnät AIS 600 -laitteelle
Laitteen säädösmerkinnät osoittavat, että tämä laite on hyväksytty käytettäväksi Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä AIS 600 -laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.
CE-ilmoitus
CE Notified Body -numero (0700) koskee ainoastaan AIS 600 -laitetta.
0700
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
California Electronic Waste Recycling Act of 2003 edellyttää tiettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätystä. Lisätietoja säädöksen vaikutuksesta tähän tuotteeseen on osoitteessa
www.erecycle.org.
Rajoitettu takuu
Kuluttajatuotteiden yhden vuoden rajoitettu takuu
Garminin kuluttajatuotteiden materiaaleilla ja työllä on yhden vuoden virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana Garmin valintansa mukaan joko korjaa
tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta. Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista.
Tämä takuu ei koske (i) kosmeettisia vaurioita, kuten naarmut, kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai valmistusviasta,
(iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv)
vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin valtuutetun Garmin-huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v) ilman Garminin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun
tuotteeseen aiheutuneita vaurioita tai (vi) muilla kuin Garminin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn laitteen vaurioita. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden hylätä
takuuvaatimukset sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti.
Garminin navigointituotteet on tarkoitettu käytettäviksi vain matkustamisen apuna eikä niitä tule käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan,
etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta. Garmin ei takaa karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
Korjauksilla on 90 päivän takuu. Jos laitteen alkuperäinen takuu on vielä voimassa, uusi takuu kestää 90 päivää tai alkuperäisen yhden vuoden takuun loppuun sen mukaan,
kumpaan on enemmän aikaa.
TÄSSÄ ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET
TAKUUT, ESIMERKIKSI TAKUUN, JOKA AIHEUTUU VASTUUSTA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN JA MAITTAIN.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA
SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA.
Jotkin osavaltiot eivät salli välillisten tai seurannaisten vahinkojen pois rajaamista tai rajoittamista, joten yllä olevat
rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia käyttäjiä.
Garmin pidättää oikeuden valintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa tuote tai ohjelmisto tai tarjota tuotteen ostohinta takaisin. TÄMÄ HYVITYS ON AINOA KÄYTTÄJÄN
SAAMA HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA.
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden paikalliseen Garminin valtuutettuun myyjään tai pyytämällä lähetysohjeet ja RMA-seurantanumeron Garminin puhelintuesta. Pakkaa
laite ja alkuperäisen ostokuitin kopio huolellisesti. Kuitti tarvitaan ostotodistukseksi takuukorjauksia varten. Kirjoita seurantanumero selkeästi paketin ulkopintaan. Lähetä laite
rahtikulut maksettuina mihin tahansa Garminin takuuhuoltokeskukseen.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole ostohyvitysten tai muiden Garminin erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen
vahvistukset eivät käy takuukuitista Takuupalvelun saamisen ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta
hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
AIS 600 -ohjeet
11
Kansainväliset ostokset: kansainväliset jakelijat myöntävät erillisen takuun laitteille, jotka on ostettu Yhdysvaltain ulkopuolella. Takuun myöntää paikallinen maakohtainen
jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan aiotulla jakelualueella. Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostetut laitteet on palautettava
Garminin huoltokeskukseen Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Taiwanissa.
© 2009–2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009–2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Elokuu 2013
Osanumero 190-01151-37 Rev. E
Painettu Saksassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising