Garmin | AIS™ 600 Blackbox Transceiver | Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Instructies

Garmin AIS™ 600 Blackbox Transceiver Instructies
AIS 600 – Instructies
Aan de hand van deze instructies kunt u de maritieme Garmin® AIS 600 Automatic Identification System (AIS) Class B-transponder programmeren en installeren. Vergelijk de
inhoud van deze verpakking met de verpakkingslijst op de doos. Als er onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw Garmin-dealer.
 WAARSCHUWING
Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die het toestel geeft met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie van visuele waarnemingen, uit lokale
voorschriften en beperkingen voor waterwegen, en van kaarten. Los voor uw eigen veiligheid eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voor u verdergaat.
Gebruik dit toestel uitsluitend als navigatiehulpmiddel. Gebruik het toestel niet voor enig doel waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of topografie zijn
vereist.
Dit product, de verpakking en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze kanker, aangeboren afwijkingen bij
baby's en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met Proposition 65 van Californië. Zie
www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
 Let op
Opmerking
U voorkomt mogelijk schade aan uw apparatuur door de VHF-antenne op de AIS 600 aan te sluiten alvorens te gaan zenden. Hiermee zorgt u ervoor dat het zendvermogen
tijdens het zenden op de juiste wijze naar de antenne wordt geleid.
Blootstelling aan elektromagnetische straling en bevestiging van de antenne
De AIS 600 genereert radiofrequente energie (RF) en elektromagnetische energie (EME), en straalt deze uit. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan ertoe leiden dan mensen
worden blootgesteld aan RF-straling die de maximaal toelaatbare blootstelling (MPE) overschrijdt.
Garmin geeft een MPE-radius aan van 1,5 meter (59 inch) voor dit systeem, hetgeen is bepaald met een output van 2 Watt in een omni-directional antenne met een versterking
van 9 dBi. De antenne dient zodanig te worden geplaatst dat er een afstand van 1,5 meter (59 inch) wordt aangehouden tussen de antenne en alle mensen.
Als de VHF-antenne ook voor een marifoon wordt gebruikt, raadpleeg dan de documentatie die bij de marifoon is geleverd voor aanvullende MPE-informatie, specifiek voor de
geïnstalleerde marifoon.
 WAARSCHUWING
Radio-operators met pacemakers, levensondersteunde apparatuur of elektrisch-medische apparatuur dienen niet te worden blootgesteld aan buitensporige radiofrequentievelden.
Bedien het toestel in overeenstemming met de geleverde instructies.
Opmerking
Het toestel voldoet aan internationaal erkende standaarden met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden van radioapparatuur.
Raadpleeg lokale autoriteiten of er beperkingen gelden voor wat betreft de antenne of de bediening.
Kompasveilige afstand
Zorg ervoor dat u de AIS 600-zendontvanger minimaal 40 cm (15 3/4 inch) van het kompas installeert. Test het kompas om te controleren of deze op de juiste wijze werkt, als
het toestel in gebruik is.
Licentievereisten
In veel landen valt de bediening van een AIS-toestel onder de bepalingen van het marifoonbedieningscertificaat. Voor het schip waarop de AIS 600 is geïnstalleerd, dient dus
een geldig marifoonbedieningscertificaat te bestaan waarop het AIS-systeem, de roepletters van het schip en het MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) van het
schip staan vermeld. Neem contact op met de bevoegde instantie in uw land om ervoor te zorgen dat de AIS 600 onder uw marifoonbedieningscertificaat valt.
Mei 2012
190-01151-35 Rev. D
Gedrukt in Duitsland
De AIS 600 programmeren
Voordat de AIS 600 in een schip kan worden gebruikt, dient deze van een uniek
MMSI-nummer te worden voorzien en met enkele vaste, specifieke scheepsgegevens. Het MMSI-nummer dient door een geautoriseerde nautische dealer of
installateur te worden geprogrammeerd. Gebruik de AIS 600-configuratiesoftware
op de meegeleverde cd-rom om de AIS 600 te programmeren.
Opmerking
In de Verenigde Staten van Amerika is het volgens richtlijnen van de FCC niet
toegestaan onjuiste gegevens in te voeren, en is het uitsluitend aan de fabrikant
of de dealer die de installatie uitvoert toegestaan MMSI-gegevens in te voeren.
Het is in strijd met de regels van de FCC (Federal Communications Commission)
om een MMSI in te voeren dat niet op de juiste wijze aan de gebruiker is
toegewezen of om anderszins onjuiste gegevens in dit toestel in te voeren.
De AIS 600 en de computer voorbereiden op het
programmeren
Vereisten voor de computer
Microsoft® Windows® 2000 of nieuwer; minimaal 32 MB aan RAM; minimaal
10 MB aan vrijeschijfruimte.
De AIS 600-configuratiesoftware installeren:
1. Plaats de bij de AIS 600 meegeleverde cd-rom in uw computer. De configuratiewizard voor de AIS 600-configuratiesoftware wordt automatisch gestart.
Opmerking: als u de AIS 600-configuratiesoftware waarmee u het toestel kunt
programmeren handmatig wilt installeren, dient u het bestand Setup.exe op de
cd-rom uit te voeren.
2. Volg de instructies op het scherm om de AIS 600-configuratiesoftware op uw
computer te installeren.
De AIS 600 voor het programmeren aansluiten op een computer:
1. Sluit de AIS 600-zendontvanger met de voedings-/gegevenskabel aan op een
voedingsbron van 12 of 24 V gelijkspanning (zie pagina 5).
Opmerking: om ervoor te zorgen dat de AIS 600 wordt ingeschakeld zodat
u deze kunt programmeren, dient u de rode draad van de voedings-/
gegevenskabel aan te sluiten op het positieve (+) aansluitpunt van de 12 of 24 V
gelijkspanningsbron, en zowel de zwarte als de gele draad van de voedings-/
gegevenskabel aan te sluiten op het negatieve (-) aansluitingspunt van de 12 of
24 V gelijkspanningsbron.
Gegevens aan de AIS 600 toewijzen
De AIS 600 moet worden geprogrammeerd met een geldig MMSI-scheepsnummer
alvorens het toestel mag worden gebruikt. Tot er een geldig MMSI-nummer is
geprogrammeerd, werkt de AIS 600 alleen in de stille modus. In de stille modus
zendt de AIS 600 geen positiegegevens uit, maar worden er wel AIS-signalen
ontvangen. De AIS 600 zendt optioneel de volgende vaste scheepsgegevens uit als
er een MMSI-nummer is toegewezen:
•
Scheepsnaam
•
Roepletters van schip
•
Scheepstype
•
Afmetingen van het schip (waaronder de locatie van de GPS-antenne op
het schip)
Communiceren met de AIS 600:
1. Zorg ervoor dat de AIS 600-zendontvanger met de voedings-/gegevenskabel
op een voedingsbron van 12 of 24 V gelijkspanning is aangesloten, en dat de
AIS 600 met de mini-USB-kabel op de computer is aangesloten.
2. Start de AIS 600-configuratiesoftware. Toen u de software installeerde, werd er
een pictogram op het bureaublad geplaatst.
3. Klik op Connect in het venster Connection and Status.
Een MMSI-nummer aan de AIS 600 toewijzen:
Opmerking: nadat u het aan de AIS 600 toegewezen MMSI-nummer hebt
opgeslagen, kan het MMSI-nummer niet meer worden gewijzigd.
1. Voer op het tabblad Static Data van de AIS 600-configuratiesoftware het
negencijferige MMSI-nummer in het veld MMSI in.
2. Klik op Save data to AIS600.
Vaste scheepsgegevens in de AIS 600 programmeren:
Opmerking: vaste scheepsgegevens kunnen in tegenstelling tot het MMSInummer desgewenst wel opnieuw worden geprogrammeerd.
1. Voer op het tabblad Static Data van de AIS 600-configuratiesoftware de
scheepsnaam, de roepletters van het schip, het scheepstype en de locatie van
de GPS-antenne op het schip in.
2. Klik op Save data to AIS600.
Het programmeren voltooien:
1. Selecteer in het menu File van de AIS 600-configuratiesoftware de optie Exit.
2. Verbreek de verbinding tussen de AIS 600-zendontvanger en de computer.
2. Gebruik de meegeleverde mini-USB-kabel om de USB-poort van de AIS 600zendontvanger aan te sluiten op een USB-poort op uw computer. De Windowswizard Nieuwe hardware wordt automatisch weergegeven.
3. Volg de instructies op het scherm om de wizard Nieuw hardware te voltooien.
Opmerking: als de wizard Nieuwe hardware het stuurprogramma niet
installeert, open dan de map Driver op de cd-rom en voer het programma
CDM20600.exe uit om het AIS 600-stuurprogramma op uw computer te
installeren.
2
AIS 600 – Instructies
RF-verbindingskabel
(meegeleverd)
NMEA 2000-netwerkkabel
(meegeleverd)
Voeding voor
kaartplotter
Marifoon**
(optioneel – niet meegeleverd)
GPS 17x GPS -antenne*
(niet meegeleverd)
Voeding voor NMEA 2000-netwerk
(niet meegeleverd)
AIS 600-voedings-/gegevenskabel (meegeleverd)
Kaartplotter
(optioneel – niet meegeleverd)
Bedradingsschema voor de AIS 600: AIS 600 via een NMEA 2000-netwerk aangesloten op een kaartplotter
GA 30 GPS-antenne*
(meegeleverd)
AIS 600
RF-kabel naar VHF-antenne
(niet meegeleverd)
Schakelaar voor
stille modus
(optioneel – niet meegeleverd)
Schakelaar voor
SRM-berichten
(optioneel – niet meegeleverd)
12 of 24 V,
gelijkspanning
Voeding voor marifoon
** De AIS 600 hoeft niet naast een marifoon te worden geïnstalleerd, maar ze kunnen wel beide gebruikmaken van dezelfde VHF-antenne als beide toestellen in uw schip zijn geïnstalleerd.
Opmerkingen:
* De AIS 600 dient te worden aangesloten op de meegeleverde GA 30 GPS-antenne. De AIS 600 deelt geen GPS-informatie met andere toestellen op het schip. Als u een kaartplotter op het schip hebt, dient dat toestel zijn
GPS-informatie van een afzonderlijke antenne te ontvangen, zoals een GPS 17x.
Zie pagina 8 voor het
aanbrengen van de bedrading
voor de stille modus en
SRM-berichten
NMEA 2000-netwerk—pagina 7
3
AIS 600 – Instructies
SRM-kabel – meegeleverd
Bedradingsschema voor de AIS 600: AIS 600 via een NMEA 0183 aangesloten op een
Garmin-kaartplotter
GA 30 GPS-antenne*
(meegeleverd)
RF-kabel naar VHF-antenne
(niet meegeleverd)
RF-verbindingskabel
(meegeleverd)
Marifoon**
(optioneel – niet meegeleverd)
AIS 600-zendontvanger
>
>
Voeding voor marifoon
Schakelaar voor stille modus
(optioneel – niet meegeleverd)
Kleur van draad [functie]
Kleur van draad [functie]***
Grijs [Tx A (+)]
Wit [Rx A (+)]
Roze [Tx B (-)]
Oranje/wit [Rx B (-)]
Geel
[voedingsschakelaar]
Oranje
[voedingsschakelaar]
>
>
Voeding voor kaartplotter
Garmin NMEA 0183-compatibele
kaartplotter
(optioneel – niet meegeleverd)
SRM-schakelaar
(optioneel – niet meegeleverd)
Zie pagina 8 voor het aanbrengen
van de bedrading voor de stille
modus en SRM-berichten
12 of 24 V,
gelijkspanning
Opmerkingen:
* De AIS 600 dient te worden aangesloten op de meegeleverde GA 30 GPS-antenne. De AIS 600 deelt geen GPS-informatie met andere toestellen op het schip. Als u een
kaartplotter op het schip hebt, dient dat toestel zijn GPS-informatie van een afzonderlijke antenne te ontvangen, zoals een GPS 17x.
** De AIS 600 hoeft niet naast een marifoon te worden geïnstalleerd, maar ze kunnen wel beide gebruikmaken van dezelfde VHF-antenne als beide toestellen in uw schip zijn
geïnstalleerd.
*** De vermelde kleuren gelden voor de ingang van NMEA 0183-poort 1 op een kaartplotter uit de Garmin GPSMAP 4000-, 5000-, 6000- of 7000-serie. Raadpleeg de installatieinstructies die met uw Garmin-kaartplotter zijn meegeleverd als u de AIS 600 op een ander model Garmin-kaartplotter wilt aansluiten of op een andere NMEA 0183-poort op
een kaartplotter uit de GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-, 7000-serie wilt aansluiten.
Als u de AIS 600 aansluit op een kaartplotter die niet van Garmin is, raadpleeg dan pagina 8 voor het aanbrengen van de bedrading.
4
AIS 600 – Instructies
De AIS 600 installeren
Volg onderstaande aanwijzingen om de AIS 600 te installeren. In dit document vindt u uitvoerige informatie voor de volgende stappen:
1. De locaties voor de AIS-onderdelen kiezen.
2. De AIS 600-zendontvanger bevestigen.
3. De AIS 600 aansluiten op de voeding.
4. De GA 30 GPS-antenne installeren en aansluiten (pagina 6).
5. De AIS 600 aansluiten op een VHF-antenne en optioneel op een marifoon (pagina 7).
6. De AIS 600 aansluiten op een NMEA 2000-netwerk of een NMEA 0183-compatibele kaartplotter (optioneel – pagina 7).
7. Een stillemodusschakeling of een SRM-schakeling (Safety Related Message) toevoegen (optioneel – pagina 8).
Locaties voor de AIS 600-onderdelen kiezen
Bepaal aan de hand van de bedradingsschema's vanaf pagina 3 hoe u de AIS 600-onderdelen het beste op uw schip kunt plaatsen. Zorg ervoor dat de kabels tot alle onderdelen
reiken alvorens onderdelen definitief te bevestigen.
De AIS 600-zendontvanger bevestigen
Installeer de AIS 600-zendontvanger benedendeks op een scheidingswand. Kies een locatie die droog is en vrij is van spatwater. Zorg ervoor dat de locatie goed geventileerd
is en niet in de buurt van voorwerpen die warmte afgeven. Zorg ervoor dat de zendontvanger minimaal 40 cm (15 3/4 inch) van het kompas is verwijderd om interferentie te
voorkomen.
Benodigd gereedschap
•
Boor en boorijzers
•
Kruiskopschroevendraaier, nr. 2
De zendontvanger bevestigen:
1. Zorg ervoor dat de gekozen locatie droog, beschermd en goed geventileerd is.
2. Gebruik de ombouw van de zendontvanger als sjabloon en markeer de vier te boren gaten in de hoeken met een potlood. Boor niet door de zendontvanger heen.
3. Boor vier gaten van 3 mm (1/8 inch).
4. Bevestig de zendontvanger met de meegeleverde schroeven (M4.2 × 25). U kunt de zendontvanger ook met bouten, ringen en moeren (niet meegeleverd) bevestigen als het
oppervlak daarvoor geschikt is.
De zendontvanger aansluiten op de voeding
Sluit de zendontvanger met behulp van de voedings-/gegevenskabel voor de AIS 600 aan op de accu van 12 of 24 V gelijkspanning.
Opmerkingen:
•
In het bedradingsschema van de AIS 600 ziet u welke draden positief en negatief zijn.
•
De vervangbare zekering in de voedings-/gegevenskabel is een snel reagerende zekering van 5 A.
•
Als u de voedingsdraden dient te verlengen, gebruik dan bedrading van het type 16 AWG
of groter.
De AIS 600-voedingsschakelaar installeren
De AIS 600 kan op 3 manieren worden in- en uitgeschakeld:
•
Toestel
Kleur van draad
Functie
AIS 600-voedings-/
gegevenskabel
Rood
Voeding, positief (+)
Zwart
Aarding, negatief (-)
Bedradingsschema voor de AIS 600
Als de AIS 600 op een NMEA 2000-netwerk is aangesloten, wordt de AIS 600 samen met het NMEA 2000-netwerk in- en uitgeschakeld.
Opmerking: de AIS 600 wordt niet door het NMEA 2000-netwerk gevoed, maar wordt wel ingeschakeld als er spanning in het NMEA 2000-netwerk wordt
gedetecteerd. U dient de AIS 600 aan te sluiten op de stroomvoorziening, en niet alleen op het NMEA 2000-netwerk.
•
Als de AIS 600 met NMEA 0183 is aangesloten op een Garmin-kaartplotter, sluit dan de gele draad van de AIS 600-voedings-/gegevenskabel aan op de accessoirekabel van
de kaartplotter. De AIS 600 wordt dan samen met de Garmin-kaartplotter in- en uitgeschakeld.
AIS 600 – Instructies
5
•
Als de AIS 600 is aangesloten op een andere NMEA 0183-kaartplotter dan die van Garmin of helemaal niet op een kaartplotter is aangesloten, dient u een schakelaar te
installeren waarmee u het toestel kunt in- en uitschakelen.
◦◦ Sluit de gele draad van de AIS 600-voedings-/gegevenskabel aan op een aansluitpunt van een enkelpolige aan-uitschakelaar (niet meegeleverd) en verbindt het andere
aansluitpunt met het negatieve (-) aansluitpunt van de accu.
◦◦ Als u het circuit met de schakelaar sluit, wordt de AIS 600 ingeschakeld. Als u het circuit met de schakelaar opent, wordt de AIS 600 uitgeschakeld.
De GA 30 GPS-antenne installeren
U dient de meegeleverde GA 30 GPS-antenne volgens de onderstaande instructies te installeren en op de AIS 600 aan te sluiten. De AIS 600 verzendt alleen signalen als de
GA 30 op de juiste wijze is geïnstalleerd en satellietsignalen ontvangt.
De AIS 600 accepteert geen GPS-informatie van andere GPS-toestellen of antennes op het schip. De AIS 600 deelt geen GPS-informatie van de GA 30-antenne met andere
toestellen op het schip.
U kunt de GA 30-antenne op de bestaande constructie van het schip aanbrengen of op een daarvoor bestemde standaardpaal met een diameter van 1 inch en een schroefdraad
met 14 draden per inch (niet meegeleverd).
Beter
Kies een geschikte locatie op uw schip voor de GA 30-antenne. U krijgt de beste ontvangst als u de GA 30-antenne
bevestigt op een locatie die in alle richtingen vrij zicht heeft op de hemel.
•
Bevestig de GA 30-antenne niet in de schaduw van het bovendek, een radome-antenne of een mast.
•
Bevestig de GA 30-antenne minimaal 1 meter (3 voet) uit de buurt van (bij voorkeur erboven)
het pad van radarstralen of een VHF-antenna.
Beste
Goed
SS BARNETT
EMI
Elektromagnetische interferentie (EMI)
van motoronderdelen
Bevestig de antenne tijdelijk op de gewenste locatie en test de werking. Als u te maken hebt met interferentie
van andere elektronica, probeer dan een andere locatie. Als de werking naar wens is, kunt u de antenne
definitief bevestigen.
Hoog – beste keuze
De GA 30-antenne op de bestaande constructie van het schip aanbrengen
1. Gebruik de oppervlakmontagesteun als sjabloon als u de antenne op de bestaande constructie van het
schip wilt aanbrengen.
Laag – OK
•
Markeer met een priem waar op het achterliggende oppervlak u de drie schroeven wilt aanbrengen.
•
Zoek met een pen of potlood naar het kabelgat in het midden van de beugel.
•
Leg de oppervlakmontagesteun opzij. Boor niet door de oppervlakmontagesteun heen.
Radar
1m
(3 voet)
VHF-antenne
Afwegingen bij de plaatsing van de GA 30-antenne
2. Boor vier gaten van 3 mm (1/8 inch) op de gemarkeerde locaties.
➋
Opmerking: als u de GA 30 op glasvezel bevestigt, wordt aanbevolen om in de bovenste
gellaag met een kleine verzinkboor een verdieping aan te brengen (maar niet er doorheen).
U voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de schroeven strak worden
aangedraaid.
GA 30antenne
3. Gebruik een gatenzaag van 25 mm (1 inch) om het kabelgat in het midden te maken.
4. Plaats de afdichting onder de oppervlakmontagesteun. Zorg ervoor dat de schroefgaten zijn
uitgelijnd met elkaar.
5. Bevestig de oppervlakmontagesteun met de meegeleverde M4-schroeven op het oppervlak.
6. Leid de kabel door het kabelgat van 25 mm (1 inch) en sluit deze aan op de GA 30.
➊
7. Zorg ervoor dat de grote rubberen pakking onder de GA 30-antenne is aangebracht, plaats
de antenne op de oppervlakmontagesteun ➊ en draai de antenne met de wijzers van de klok
mee tot deze stevig vastzit ➋.
➌
Rubberen
pakking
8. Bevestig de antenne met de meegeleverde M3-schroef aan de montagesteun ➌.
9. Leid de kabel uit de buurt van bronnen die elektronische interferentie kunnen veroorzaken en
sluit de kabel met de BNC-connector aan op de AIS 600.
Oppervlakmontagesteun
Montageoppervlak
6
AIS 600 – Instructies
De GA 30-antenne op een paal bevestigen
Als er een paalmontageadapter aan de GA 30-antenne wordt bevestigd, kunt u de antenne bevestigen op een daarvoor bestemde standaardpaal met een diameter van 1 inch en
een schroefdraad met 14 draden per inch (niet meegeleverd). U kunt de kabel door de paal of langs de paal leiden.
De GA 30 bevestigen met de kabel langs de buitenkant van de paal:
1. Leid de kabel door de paalmontageadapter en plaats de kabel in de verticale uitsparing naast de basis van de paalmontageadapter.
2. Draai de paalmontageadapter op de paal met een diameter van 1 inch en een schroefdraad met 14 draden per inch (niet meegeleverd). Draai de adapter niet te stevig aan.
3. Sluit de kabel aan op de GA 30-antenne.
4. Plaats de GA 30-antenne op de paalmontageadapter ➊ en draai de antenne met de wijzers van de klok mee op zijn plaats ➋.
5. Bevestig de antenne met de meegeleverde M3-schroef aan de adapter ➌.
6. (Optioneel) als de GA 30 op de paal is geïnstalleerd, kunt u het resterende gat in het kabelgat opvullen met watervaste kit.
7. Bevestig de paalmontageadapter aan het schip als dit nog niet is gebeurd.
8. Leid de kabel uit de buurt van bronnen die elektronische interferentie kunnen veroorzaken en sluit de kabel met de
BNC-connector aan op de AIS 600.
➌
De GA 30 met de kabel aan de paal bevestigen:
1. Plaats een standaard paalsteun met een diameter van 1 inch en een schroefdraad met 14 draden per
inch (niet meegeleverd) op de gewenste locatie en markeer het hart van de paal.
➋
GA 30antenne
2. Boor een gat van 19 mm (3/4 inch) voor de kabel.
➊
3. Bevestig de paalsteun aan het schip.
4. Draai de paalmontageadapter op de paal. Draai de adapter niet te stevig aan.
5. Leid de kabel door de paal en sluit deze aan op de GA 30-antenne.
6. Plaats de GA 30-antenne op de paalmontageadapter ➊ en draai de antenne met de wijzers van de klok mee op
zijn plaats ➋.
7. Bevestig de antenne met de meegeleverde M3-schroef aan de adapter ➌.
8. (Optioneel) als de GA 30 op de paal is geïnstalleerd, kunt u het kabelgat opvullen met watervaste kit.
Paalmontageadapter
9. Leid de kabel uit de buurt van bronnen die elektronische interferentie kunnen veroorzaken en sluit de kabel met
de BNC-connector aan op de AIS 600.
Een VHF-antenne aansluiten op de AIS 600
Kabelgat
Als u AIS-informatie wilt zenden en ontvangen, dient de AIS 600 te zijn aangesloten op een VHF-antenne (niet meegeleverd).
Sluit aan de achterzijde van de AIS 600 een nautische VHF-antenne op de antennepoort aan. Als u op uw schip over een marifoon beschikt, sluit de VHF-antenne dan aan op de
AIS 600 en sluit de marifoon met behulp van de RF-verbindingskabel aan op de AIS 600. Volg hierbij de bedradingsschema's vanaf pagina 3. Bevestig de antenne volgens de
installatie-instructies die met de antenne zijn meegeleverd.
De AIS 600 aansluiten op een NMEA 2000-netwerk (optioneel)
U kunt de AIS 600 aansluiten op een NMEA 2000-compatibele kaartplotter in uw bestaande NMEA 2000-netwerk, of een NMEA 2000-basisnetwerk maken als u die nog niet
in uw schip hebt. Ga voor meer informatie over NMEA 2000 en over de aanschaf van de vereiste kabels en connectors naar www.garmin.com.
In het bedradingsschema voor de AIS 600 op pagina 3 staat een voorbeeld van de AIS 600 die via een NMEA 2000-netwerk is aangesloten op een Garmin-kaartplotter.
Opmerking: als u onbekend bent met NMEA 2000, raadpleeg dan het hoofdstuk over de basisbeginselen van NMEA 2000-netwerken in Technische handleiding voor
Garmin NMEA 2000-producten voor meer informatie. Ga naar www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000, en klik op de koppeling Manuals.
AIS 600 – Instructies
7
De AIS 600-series aansluiten op een NMEA 0183-toestel (optioneel)
U kunt de AIS 600 met de kale draden van de AIS 600-voedings-/gegevenskabel op een NMEA 0183-compatibele kaartplotter aansluiten. Sluit de kale draden van de
NMEA 0183 zoals aangegeven in het bedradingsschema op pagina 4 aan op een Garmin-kaartplotter. Raadpleeg onderstaand schema om de AIS 600 op een kaartplotter van een
ander merk dan van Garmin aan te sluiten. Gebruik 22 AWG-draden als u langere verbindingen moet maken.
+
AIS 600zendontvanger
Kleur van draad
[functie]
Zekering van 5A
>
>
Accu
12 of 24 VDC
-
Functie van draad
Rood [voeding (+)]
Voeding +
Zwart [aarde (-)]
Aarde -
NMEA 0183compatibele
kaartplotter
Geel [voedingsschakelaar: pagina 5]
Grijs [Tx A (+)]
Rx A (+)
Roze [Tx B (-)]
Rx B (-)
Groen [snelheid selecteren]
>
>
Niet aangesloten = 38400 (hoge snelheid)
Aangesloten op negatieve pool van accu (-) = 4800 (standaardsnelheid)
De AIS 600 aansluiten op een NMEA 0183-toestel dat niet van Garmin is
Opmerkingen:
• Raadpleeg de installatie-instructies voor uw NMEA 0183-compatibele toestel en bepaal wat de ontvangende (Rx) A(+) en B(-) draden zijn.
•
Als uw NMEA 0183-compatibele toestel slechts één ontvangende draad (Rx) heeft, sluit deze dan aan op de grijze draad [Tx A (+)] van de AIS 600 en laat de roze draad
[Tx B (-)] onaangesloten.
•
De AIS 600 kan NMEA 0183-gegevens zenden met een snelheid van 38400 baud (standaard) of 4800 baud. Sluit de groene draad van de AIS 600-voedings-/
gegevenskabel aan op de negatieve (-) accuaansluiting als u de zendsnelheid wilt beperken tot 4800 baud. U kunt een schakelaar plaatsen tussen de groene draad en de
negatieve (-) accuaansluiting zodat u handmatig de zendsnelheid kunt wijzigen.
De AIS 600 aansluiten op een schakelaar om SRM-berichten (Safety-Related Message) te kunnen
verzenden of in stille modus te kunnen werken (optioneel)
De AIS 600 aansluiten op een schakelaar die de stille modus kan activeren
In de stille modus, kunt u alleen AIS-signalen ontvangen; uw positie wordt niet uitgezonden.
Gebruik de kale draden van de meegeleverde SRM-kabel om de schakelaar voor de stille modus te installeren. Sluit de gele draad van de SRM-kabel aan op een aansluiting
van een eenpolige aan-uitschakelaar (niet meegeleverd) en sluit de groene draad van de SRM-kabel aan op de andere aansluiting. Als u het circuit sluit nadat de schakelaar is
geïnstalleerd, wordt de stille modus van de AIS 600 geactiveerd.
De AIS 600 aansluiten op een SRM-schakelaar
Gebruik de kale draden van de meegeleverde SRM-kabel om de SRM-schakelaar te installeren. Sluit de witte draad van de SRM-kabel aan op een aansluiting van een eenpolige
aan-uitschakelaar (niet meegeleverd) en sluit de zwarte draad van de SRM-kabel aan op de andere aansluiting. Als u nadat de schakelaar is geïnstalleerd het circuit sluit, wordt
er een PAN-PAN-noodoproep (SRM-bericht) uitgezonden. Zolang het circuit is gesloten, zendt de AIS 600 de noodoproep met een frequentie van één bericht per minuut uit.
De AIS 600 gebruiken
Als u de AIS 600 met een NMEA 2000 of NMEA 0183 op een kaartplotter hebt aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van uw kaartplotter voor informatie over
het gebruik van AIS-specifieke functies van de kaartplotter.
Als u de AIS 600 niet op een kaartplotter hebt aangesloten (en alleen positie-informatie uitzendt), zorg er dan voor dat u een schakelaar hebt aangesloten op de gele draad
van de AIS 600-voedings-/gegevenskabel (zie pagina 5). Als u de AIS 600 wilt inschakelen en uw positie wilt uitzenden, dient u het circuit te sluiten. Als u de AIS 600 wilt
uitschakelen, dient u het circuit te openen.
Opmerking: als u andere toestellen op uw vaartuig hebt waarmee u AIS-informatie kunt ontvangen, zullen zij de AIS 600 detecteren en deze als aanvaringsgevaar
beschouwen omdat dit toestel op hetzelfde vaartuig is geïnstalleerd. Mogelijk dient u andere AIS-ontvangers uit te schakelen om deze situatie te voorkomen.
8
AIS 600 – Instructies
Appendix
Specificaties van de AIS 600
Afmetingen: B × H × D: 248 × 180 × 64 mm (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 inch)
Gewicht: 1,895 kg. (4,177 lb)
Temperatuurbereik: van -20 ºC tot 60 ºC
(-4 ºF tot 140 ºF)
Kompasveilige afstand: 40 cm (5 3/4 inch)
Waterbestendigheidsclassificatie: IEC 60529 IPX7 (onderdompeling in
1 meter stilstaand water gedurende 30 minuten)
Voeding
Bron: 9,6 tot 31,2 VDC
(12 VDC of 24 VDC van de scheepsaccu)
180 mm
(7 3/32 inch)
Verbruik: max. 20 W
Zekering: 5A, snel reagerend
Verbruik van NMEA 2000: LEN=2
Antenne
Antenneaansluiting: S0-239 (50 Ω)
Max. antenneversterking: 9 dBi
248 mm
(9 3/4 inch)
Impedantie van antennepoort: 50 Ω
NMEA 2000 PGN-informatie
Ontvangen
Zenden
059392
ISO Bevestiging
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA Aanvraag/Opdracht/Bevestiging (groepfunctie)
126208
NMEA – Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN-lijst
126992
Systeemtijd
126996
Productinformatie
129038
AIS, klasse A, positierapport
129039
AIS, klasse B, positierapport
129040
AIS, klasse B, uitgebreid positierapport
129794
AIS, klasse A, vaste gegevens en vaargegevens
129798
AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen
129802
AIS, veiligheidgerelateerd uitgezonden bericht
129809
AIS, klasse B, “CS”, rapport met vaste gegevens, deel A
129810
AIS, klasse B, “CS”, rapport met vaste gegevens, deel B
De Garmin AIS 600 is NMEA 2000-gecertificeerd.
NMEA 0183-communicatie-informatie
Als de AIS 600 is aangesloten op een NMEA 0183-toestel, zendt de AIS 600 de volgende telegrammen uit: RMC, VDM en VDO.
GA 30 – specificaties
Afmetingen:
diameter 91,6 mm (3 19/32 inch) × hoogte 49,5 mm (1 15/16 inch)
Gewicht:
201 g. (7,1 oz)
Behuizing:
volledig afgedicht, schokbestendig kunststof en aluminiumlegering, waterbestendig conform IEC 529-IPX7
Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 80 °C (-40 °F tot 176 °F)
Kabel:
AIS 600 – Instructies
afgeschermd, met centrale geleider, 18 AWG
9
Connector:
antenne: draaivergrendeling
GPS-toestel: BNC
Dynamiek:
999 knopen, 40 g
Betekenis van de lampjes op de AIS 600
De lampjes op de AIS 600-zendontvanger geven de status, activiteit en eventuele fouten van het toestel aan.
Lampje
Betekenis
All OK
Brandt continu als het toestel gereed is voor ontvangen en verzenden.
RX
Knippert als het toestel een AIS-bericht ontvangt.
TX
Knippert als het toestel een AIS-bericht verzendt.
RX Only
Brandt continu als het toestel in stille modus is of als het toestel gereed is om te zenden.
Opmerking: de AIS 600 zendt niet uit zonder GPS-signaal, zonder MMSI-nummer, als een AIS-basisstation de stille modus oplegt of als de AIS 600 met een kritieke fout te
maken heeft.
Warning
Knippert als er zich een waarschuwingsconditie voordoet. Sluit de AIS 600 aan op een computer en gebruik de AIS 600-configuratiesoftware om gedetailleerde informatie over de
waarschuwingsconditie weer te geven. Zie pagina 2 voor informatie over het gebruik van de AIS 600-configuratiesoftware.
SRM
Knippert als het toestel een SRM uitzendt.
Error
Het toestel kan vanwege een kritieke fout niet uitzenden. Sluit de AIS 600 aan op een computer en gebruik de AIS 600-configuratiesoftware om gedetailleerde informatie over de
waarschuwingsconditie weer te geven. Zie pagina 2 voor informatie over het gebruik van de AIS 600-configuratiesoftware.
VHF TX
Brandt continu als een aangesloten marifoon uitzendt.
Problemen oplossen met waarschuwingen en fouten tijdens het gebruik van de AIS 600-configuratiesoftware
Als een waarschuwingslampje of een foutlampje op de AIS 600 continu brandt, gebruik dan de AIS 600-configuratiesoftware om de details van de waarschuwing of fout te
bekijken. Volg bovenstaande stappen voor de communicatie met de AIS 600 te starten en klik op het tabblad Diagnostics in de AIS 600-configuratiesoftware om gedetailleerde
informatie over de waarschuwingen of fouten te bekijken.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen. Ga naar http://my.garmin.com. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige
plek.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met de technische ondersteuning van Garmin als u tijdens het gebruik van de AIS 600 vragen hebt. Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem
telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support (Contact opnemen met de afdeling Ondersteuning) voor ondersteuningsinformatie voor uw regio.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Garmin (Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241.
Belangrijke productinformatie
Deze apparatuur is geschikt voor wereldwijd gebruik, met inbegrip van de volgende Europese landen:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Overeenstemming met Canadese regelgeving
Dit toestel voldoet aan de Industry Canada Standard RSS‑182 en ICES-003.
Overeenstemming met FCC-regelgeving
Dit toestel voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regelgeving. Gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken, en (2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het toestel.
Dit toestel is getest en voldoet aan de grenzen voor een digitaal toestel van Klasse B, in overeenstemming met onderdeel 15 van de FCC-regelgeving. Deze grenzen
zijn bedoeld om een redelijke mate van veiligheid te bieden tegen schadelijke interferentie in woonomgevingen. Dit toestel genereert, gebruikt en straalt mogelijkerwijs
radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
aanwijzingen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie op te heffen door een
van de volgende maatregelen te nemen:
10
AIS 600 – Instructies
•
Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie.
•
Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
•
Sluit het toestel aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-toestel.
•
Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur.
Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Alle reparaties dienen te worden verricht door een erkende
serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het toestel, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het toestel, de garantie doen
vervallen en het recht tenietdoen om dit toestel te gebruiken conform de regels van de FCC, Part 15.
Landen met goedkeuring voor draadloos gebruik van de AIS 600
Op het toestel zijn symbolen aangebracht van regelgevende instanties om aan te geven dat het toestel is goedgekeurd voor gebruik in Europa, Australië en Nieuw Zeeland.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat de AIS 600 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Voor de volledige conformiteitverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.
CE-aanmelding
Aangemeld bij CE onder nummer (0700), alleen geldig voor de AIS 600.
0700
Californische wet van 2003 op de recycling van elektronisch afval
De Californische wet van 2003 op de recycling van elektronisch afval vereist recycling van bepaalde elektronische componenten. Zie www.erecycle.org voor meer informatie
of deze wet op dit product van toepassing is.
Beperkte garantie
Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle
onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten
worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik, een ongeval of nietgeautoriseerde veranderingen of reparaties van het product zijn van de garantie uitgesloten.
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of
topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de kaartgegevens in dit product.
DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU
HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT.
In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn
mogelijk niet op u van toepassing.
Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het systeem of de software te repareren of te vervangen of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden.
EEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT
GERESPECTEERD.
Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en
een RMA-trackingnummer. Verpak het systeem deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie
vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. Verzend het systeem naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten
vooruit zijn betaald.
Aankopen via onlineveilingen: producten die worden aangekocht via onlineveilingen komen niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin.
Bevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke
of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een
onlineveiling.
AIS 600 – Instructies
11
Internationale aankopen: internationale distributeurs leveren een aparte garantie op toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze garantie wordt verstrekt
door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie
is bedoeld. Toestellen die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.
© 2009–2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, het Garmin-logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
NMEA 2000® en het NMEA 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de National Marine Electronics Association.
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van
uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2009–2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
www.garmin.com
Mei 2012
Onderdeelnummer 190-01151-35 Rev. D
Gedrukt in Duitsland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising