Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Käyttöopas

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Käyttöopas
VHF 11X/21X ‑SARJAN KÄYTTÖOPAS
110, 110i, 115, 115i, 210, 210i, 210 AIS, 210i AIS, 215, 215i,
215 AIS, 215i AIS
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHS™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. NOAA on National Oceanic and Atmospheric Administrationin rekisteröity palvelumerkki.
BoatU.S. on Boat Owners Association of the United Statesin rekisteröity tavaramerkki. Sea Tow on Sea Tow Services International Inc:n rekisteröity tavaramerkki. United States Power
Squadrons on United States Power Squadronsin rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Radion esittely ............................................................................ 1
Käsiyksikön esittely ..................................................................... 1
Aloitusnäyttö ............................................................................... 1
Järjestelmän tilakuvakkeet ..................................................... 1
Peruskäyttö..................................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen .............................. 2
Radion äänenvoimakkuuden säätäminen .................................. 2
Kohinansalpaustason säätäminen .............................................. 2
Taajuuskaistan valitseminen ....................................................... 2
Kanavan valitseminen ................................................................. 2
Radiolla lähettäminen ................................................................. 2
Pienen lähetystehoasetuksen ohittaminen ................................. 2
Kanavien haku ja tallentaminen .................................................. 2
Kaikkien kanavien haku ......................................................... 2
Kanavan tallentaminen .......................................................... 2
Tallennetun kanavan poistaminen ......................................... 2
Tallennettujen kanavien haku ................................................ 2
Useiden kanavien seuranta ................................................... 3
Toissijaisen kanavan vaihtaminen .............................................. 3
Vaihtaminen tärkeille kanaville ................................................... 3
Vastaanottoherkkyyden asettaminen ......................................... 3
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja 25 W) ................. 3
Hailerin käyttö ............................................................................. 3
Sumutorvi .................................................................................... 4
Sumutorven soittaminen automaattisesti ............................... 4
Sumutorven soittaminen manuaalisesti ................................. 4
Sumutorven äänitaajuuden säätäminen ................................ 4
Tekstin kirjoittaminen .................................................................. 4
NOAA® säälähetykset ja hälytykset ............................. 4
Sääennusteiden virittäminen ...................................................... 4
Säähälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ....... 4
DSC (Digital Selective Calling)...................................... 4
DSC (Digital Selective Calling) ................................................... 4
MMSI-numeron syöttäminen ....................................................... 5
MMSI-numeron tarkistaminen ..................................................... 5
Hätäkutsut ...................................................................................5
Määrittelemättömän hätäkutsun lähettäminen ....................... 5
Määritellyn hätäkutsun lähettäminen ..................................... 5
Hätäkutsun odottaminen, vastaanottaminen ja
kuittaaminen ........................................................................... 5
Hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen
pysäyttäminen ........................................................................ 5
Hätäkutsun peruuttaminen ..................................................... 5
Kutsujen lähettäminen ................................................................ 6
Yksittäisten kutsujen lähettäminen ........................................ 6
Ryhmäkutsujen lähettäminen ................................................. 6
Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat .......................... 6
Kaikkia aluksia koskevien kutsujen lähettäminen .................. 6
Aluksen sijainnin pyytäminen ................................................. 6
Kutsujen vastaanottaminen ........................................................ 6
Hätäkutsujen ja välitettyjen hätäkutsujen
vastaanottaminen ................................................................... 6
Kiireellisten kaikkia aluksia koskevien kutsujen ja
turvakutsujen vastaanottaminen ............................................ 6
Erillisten rutiinikutsujen vastaanottaminen ............................. 7
Sijaintipyyntöjen vastaanottaminen ....................................... 7
Sijaintikutsujen vastaanottaminen ......................................... 7
Ryhmäkutsujen vastaanottaminen ......................................... 7
Sijainnin jäljitys ........................................................................... 7
Alusten valitseminen ja sijainnin jäljityksen aktivoiminen ...... 7
Sijaintijäljitysluettelossa olevien alusten tarkistaminen ja
aluksen jäljityksen poistaminen käytöstä ............................... 7
Sisällysluettelo
Aluksen poistaminen sijaintijäljitysluettelosta ........................ 7
Kutsuloki ..................................................................................... 7
Kutsulokin kutsujen tarkasteleminen ..................................... 8
Kutsun lähettäminen kutsulokista .......................................... 8
Kutsulokissa olevan aluksen tai aseman tallentaminen
hakemistoon ........................................................................... 8
Kutsulokikohteen poistaminen ............................................... 8
Hakemisto ................................................................................... 8
Hakemistoon tallennettujen alusten ja asemien
tarkasteleminen ...................................................................... 8
Kohteen lisääminen hakemistoon .......................................... 8
Hakemiston kohteen muokkaaminen ..................................... 8
Kohteen poistaminen hakemistosta ....................................... 8
Ryhmän lisääminen ............................................................... 8
Ryhmän muokkaaminen ........................................................ 8
Ryhmän poistaminen ............................................................. 8
DSC-asetukset ............................................................................ 8
Manuaaliset sijaintitiedot ........................................................ 8
Vaihtaminen kanavaan 16 automaattisesti ............................ 8
Automaattisten vastausten lähettäminen ............................... 9
ATIS (Automatic Transmitter Identification
System) ........................................................................... 9
ATIS-tunnusnumeron syöttäminen ............................................. 9
ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ..... 9
ATIS-tunnusnumeron tarkasteleminen ....................................... 9
AIS (Automatic Identification System)......................... 9
AIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ....... 9
NMEA 0183 ja NMEA 2000® ........................................... 9
Muiden Garmin laitteiden mahdollistamat lisätoiminnot ............. 9
Viestintä NMEA 0183 tai NMEA 2000 verkossa ......................... 9
DSC NMEA lähetysten määrittäminen ...................................... 10
Järjestelmäasetukset ................................................... 10
Numeroasetukset ...................................................................... 10
Yksikköasetukset ...................................................................... 10
Aikapoikkeaman määrittäminen ........................................... 10
Taajuuskaistan valitseminen ..................................................... 10
Kanavan nimen muuttaminen ................................................... 10
Tehdasasetusten palauttaminen .............................................. 10
Liite................................................................................ 11
Hälytykset ja ilmoitukset ........................................................... 11
Kanavaluettelot ......................................................................... 11
Tekniset tiedot .......................................................................... 11
NMEA ....................................................................................... 11
NMEA 0183-tiedot ................................................................ 11
NMEA 2000 PGN-tiedot ....................................................... 11
Kotelon puhdistaminen ............................................................. 12
Hakemisto ..................................................................... 13
i
Johdanto
Käsiyksikön esittely
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Radion esittely
PTT
Lähetä painamalla painiketta pitkään.
tai
VHF 110/115
Vaihda radion kanavaa valitsemalla tämä.
Pohjois-Amerikka: 16/9 Vaihda esimääritetyltä kanavalta toiselle
valitsemalla painike.
Kansainvälinen: 16+
Aloitusnäyttö
VHF 210/215
Kohde Painike
Kuvaus
DISTRESS
Nostamalla luukkua ja painamalla painiketta
voit lähettää DSC hätäkutsun ohjelmoidulla
MMSI-numerolla (MMSI-numeron syöttäminen, sivu 5).
VOL/SQ
Painamalla valitsinta voit siirtyä äänenvoimakkuuden ja kohinansalpauksen välillä.
Kääntämällä valitsinta voit säätää äänenvoimakkuutta tai kohinansalpaustasoa.
Valitse kohde valitsemalla näytössä näkyvä
painike.
SELECT
Vaihda kanavaa aloitusnäytössä kääntämällä
valitsinta.
Vaihda sääkanavaa aloitusnäytössä painamalla valitsinta (NOAA säälähetykset ja hälytykset, sivu 4).
Korosta kohde luettelossa kääntämällä valitsinta.
Valitse kohde painamalla valitsinta.
®
PWR
PohjoisAmerikka: 16/9
Kansainvälinen: 16+
Käynnistä ja sammuta radio painamalla painiketta pitkään.
Vaihda esimääritetyltä kanavalta toiselle
painamalla painiketta.
DSC
Valitsemalla voit avata DSC-asetusvalikon.
HI/LO
Valitsemalla tämän voit vaihtaa lähetystilaa ja
vastaanoton herkkyyttä.
CLEAR
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen
valikkokohtaan.
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai mykistää
tulevan DSC-kutsun.
MENU
Valitsemalla tämän aloitusnäytössä voit
näyttää määritysasetukset.
Valitsemalla tämän valikossa voit palata aloitusnäyttöön.
Radiojärjestelmän tila, asetukset ja hälytykset.
Kansainvälinen, Kanadan tai Yhdysvaltain taajuuskaista
*Leveyspiiri
*Pituuspiiri
*Aika
**Nopeus pohjan suhteen (SOG) tai suunta pohjan suhteen (COG)
Toimintonäppäinten toiminnot vaihtelevat nykyisen toiminnan
mukaan
Työkanava
*Leveys- ja pituuspiiri sekä aika näkyvät, kun radio on löytänyt
GPS-signaalin. Voit määrittää tiedot manuaalisesti, jos radiolla
ei ole GPS-signaalia.
** SOG ja COG näkyvät, kun radiolla on GPS-signaali ja asetus
on otettu käyttöön valikosta (Numeroasetukset, sivu 10).
Järjestelmän tilakuvakkeet
Kuvake Tila
Vastaanotetaan signaalia
Lähetetään
Lähetetään teholla 25 W
Lähetetään teholla 1 W
Tallennettu kanava
Paikallinen vastaanotintila, käytetään usein alueilla, joissa
radiotaajuuksilla on häiriöitä (esimerkiksi satamat)
ATIS on käytössä
Sijainnin jäljitys on käytössä
Automaattinen kanavan vaihto ei ole käytössä
Johdanto
1
Pienen lähetystehoasetuksen ohittaminen
Kuvake Tila
Tuleva tai vastaamaton DSC-kutsu
Säähälytykset ovat käytössä
GPS-signaali saatu
Peruskäyttö
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Paina PWR-painiketta pitkään.
VIHJE: voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti
(Järjestelmäasetukset, sivu 10).
Radion äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse kohinansalpaustasoksi MIN, ennen kuin muutat
radion äänenvoimakkuutta (valinnainen).
2 Voit lisätä radion äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL/SQvalitsinta.
Kohinansalpaustason säätäminen
Voit suodattaa taustahälyä pois säätämällä kohinansalpauksen
herkkyyttä. Kun lisäät kohinansalpauksen tasoa, kuulet aiempaa
vähemmän heikkoja taustasignaaleja vastaanottaessasi
signaalia.
1 Paina VOL/SQ-valitsinta.
KOHINASALPA ilmestyy näyttöön.
2 Käännä VOL/SQ-valitsinta vastapäivään, kunnes kuulet
ääntä.
3 Käännä VOL/SQ-valitsinta myötäpäivään, kunnes et kuule
taustahälyä.
Taajuuskaistan valitseminen
Voit valita yhdysvaltalaiset, kansainväliset tai kanadalaiset
taajuuskaistat (Kanavaluettelot, sivu 11).
HUOMAUTUS: kaikki taajuuskaistat eivät ole käytettävissä
kaikissa laitemalleissa.
1 Valitse MENU > KANAVA > TAAJUUSKAISTA.
2 Valitse taajuuskaista.
Kanavan valitseminen
Voit valita kansainvälisen, kanadalaisen tai yhdysvaltalaisen
kanavan (Taajuuskaistan valitseminen, sivu 2).
Valitse vaihtoehto:
• Valitse kanava laitteessa kääntämällä SELECT-valitsinta.
• Valitse kanava käsiyksikössä valitsemalla tai .
Radiolla lähettäminen
1 Valitse asianmukainen kanava.
2 Varmista, että kanava on vapaa.
HUOMAUTUS: yhdysvaltain viestintäviraston FCC:n (Federal
Communications Commission) ja kansainvälisten säädösten
mukaisesti toisten viestintää ei saa häiritä.
3 Valitse käsiyksikössä PTT.
ilmestyy näytön yläreunaan.
4 Puhu käsiyksikköön.
HUOMAUTUS: lähetyksen enimmäispituus on viisi minuuttia.
Viiden minuutin lähetyksen jälkeen PTT poistuu käytöstä,
kunnes vapautat PTT-painikkeen.
5 Vapauta PTT-painike.
2
Yhdysvaltain ja Kanadan taajuuskaistoilla tiettyjen kanavien
lähetysten on oltava oletusarvoisesti pienitehoisia (1 W), koska
ne on tarkoitettu sisäiseen (komentosiltojen väliseen) viestintään
(Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja 25 W), sivu 3).
Jos muut radiot eivät voi vastaanottaa näitä kanavia pienen
tehoasetuksen vuoksi, voit ohittaa oletusrajoituksen lähetyksen
aikana.
HUOMAUTUS: kansainvälisellä taajuuskaistalla radio ei salli
näillä tietyillä kanavilla lähetyksen muuttamista suuritehoiseksi
(25 W).
1 Kun olet Yhdysvaltain tai Kanadan kanavalla, joka on
määritetty oletusarvoisesti pienitehoiseksi (kuten kanavat
13,17 ja 77), valitse PTT.
2 Valitse lähetyksen aikana 25W.
Kanavien haku ja tallentaminen
Kaikkien kanavien haku
Kun kanavia haetaan, radio etsii lähettäviä kanavia. Kun jollakin
kanavalla on lähetystä, radio pysähtyy kanavalle, kunnes
lähetys päättyy. Jos kanavalla ei ole toimintaa neljään sekuntiin,
radio jatkaa kanavien hakemista.
HUOMAUTUS: kun otat käyttöön ATIS (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 9) -järjestelmän, radio
ei hae eikä tallenna kanavia.
1 Valitse HAKU > KAIKKI.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa aktiivisen kanavan seuraavilta hakukerroilta ja
jatkaa hakua valitsemalla OHITA.
• Voit hakea kanavan 16 aina, kun toista kanavaa haetaan,
valitsemalla +CH16.
Radio hakee esimerkiksi kanavan 21, kanavan 16,
kanavan 22, kanavan 16 jne.
+CH16 näkyy laitteen näytössä.
• Voit hakea kanavan 16 normaalissa järjestyksessä
valitsemalla -CH16.
Radio hakee esimerkiksi kanavan 14, kanavan 15,
kanavan 16, kanavan 17 jne.
• Voit lopettaa haun valitsemalla SULJE.
Radio lopettaa haun ja virittyy viimeksi käytetylle,
aktiiviselle kanavalle.
Kanavan tallentaminen
Voit tallentaa mitä tahansa muita kanavia paitsi sääkanavia
(WX). Tallennettavien kanavien määrää ei ole rajoitettu.
1 Valitse HAKU.
2 Käännä SELECT-valitsinta, kunnes löydät kanavan, jonka
haluat tallentaa.
3 Valitse TALLENNA KANAVA.
näkyy tallennetun kanavan yläpuolella.
Tallennetun kanavan poistaminen
1 Valitse HAKU.
2 Käännä SELECT-valitsinta, kunnes löydät tallennetun
kanavan.
HUOMAUTUS: tallennetun kanavan yläpuolella näkyy
3 Valitse TALLENNA KANAVA.
.
Tallennettujen kanavien haku
Voit hakea ainoastaan tallennettuja kanavia. Kun jollakin
tallennetulla kanavalla on lähetystä, radio pysähtyy kanavalle,
kunnes lähetys päättyy. Jos kanavalla ei ole toimintaa neljään
sekuntiin, radio jatkaa kanavien hakemista.
Peruskäyttö
HUOMAUTUS: kun otat käyttöön ATIS (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 9) -järjestelmän, radio
ei hae eikä tallenna kanavia.
1 Valitse HAKU > TALLENNETTU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa aktiivisen kanavan seuraavilta hakukerroilta ja
jatkaa hakua valitsemalla OHITA.
• Voit hakea kanavan 16 aina, kun toista tallennettua
kanavaa haetaan, valitsemalla +CH16.
Radio hakee esimerkiksi tallennetun kanavan 21, kanavan
16, tallennetun kanavan 25, kanavan 16 jne.
+CH16 näkyy laitteen näytössä.
• Voit lopettaa kanavan 16 haun valitsemalla -CH16.
Radio hakee esimerkiksi tallennetun kanavan 21,
tallennetun kanavan 25 jne.
• Voit lopettaa haun valitsemalla SULJE.
Radio lopettaa haun ja virittyy viimeksi käytetylle,
aktiiviselle kanavalle.
Useiden kanavien seuranta
Poista ATIS käytöstä, jotta voit seurata useita kanavia (ATIS
(Automatic Transmitter Identification System), sivu 9).
Voit seurata tärkeimpien kanavien ja valitun kanavan
lähetystoimintaa. Kanava 16 on radion ensisijainen kanava.
Kanava 9 on oletusarvoinen toissijainen kanava. Voit ohjelmoida
jonkin muun kanavan toissijaiseksi kanavaksi (Toissijaisen
kanavan vaihtaminen, sivu 3).
Valitse SEURANTA.
Kahden kanavan seuranta
Voit seurata nykyistä kanavaa ja kanavaa 16 samanaikaisesti.
Valitse SEURANTA > KAKSOIS.
KAHDEN KANAVAN SEURANTA ja seuraamasi kanavat
ilmestyvät näyttöön, esimerkiksi KAHDEN KANAVAN
SEURANTA KANAVA: ja 16 + 9.
Kolmen kanavan seuranta
Voit seurata nykyistä kanavaa, kanavaa 16 ja toissijaista
kanavaa samanaikaisesti.
Valitse SEURANTA > KOLME.
KOLMEN KANAVAN SEURANTA, nykyinen kanava, kanava
16 ja toissijainen kanava ilmestyvät näyttöön, esimerkiksi
KOLMEN KANAVAN SEURANTA KANAVA: ja 75 + 16 + 9.
Toissijaisen kanavan vaihtaminen
Voit valita toissijaiseksi kanavaksi jonkin muun kuin kanavan 9.
1 Valitse MENU > KANAVA > TOISSIJAINEN.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse haluamasi kanava kääntämällä radion SELECTvalitsinta.
• Etsi haluamasi kanava käsiyksikössä valitsemalla tai .
3 Valitse OK.
Vaihtaminen tärkeille kanaville
Voit siirtyä nopeasti nykyiseltä kanavalta tärkeälle kanavalle.
Kun siirryt tärkeälle kanavalle, lähetysteho vaihtuu
automaattisesti suureksi (25 W), ja kun siirryt takaisin nykyiselle
kanavalle, lähetysteho palaa ennalleen.
Pohjois-Amerikan malleissa voit siirtyä nopeasti toissijaisen
kanavan 16 ja alkuperäisen kanavan välillä 16/9-painikkeella.
Kansainvälisissä malleissa voit siirtyä nopeasti kanavan 16 ja
alkuperäisen kanavan välillä 16+-painikkeella.
1 Voit siirtyä nykyiseltä kanavalta kanavalle 16 valitsemalla
16/9 tai 16+.
Peruskäyttö
Lähetysteho vaihtuu automaattisesti suureksi (25 W). Voit
vaihtaa lähetystehon pieneksi (1 W) valitsemalla HI/LO > 1W.
2 Pohjois-Amerikan malleissa voit siirtyä toissijaiselle kanavalle
valitsemalla 16/9.
3 Valitsemalla 16/9 tai 16+ voit palata aiemmalle kanavalle ja
aiempaan lähetystehoasetukseen.
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
Radion vastaanottoherkkyyttä voi säätää. Kun radion kohina
lisääntyy vilkkaasti liikennöidyillä alueilla tai sähkömagneettisten
häiriöiden lähteiden lähellä (esim. matkapuhelinmastot),
vähennä vastaanottimen herkkyyttä vaihtamalla
vastaanottoherkkyyden asetukseksi LOC. Syrjäisillä alueilla ja
avovedessä voit valita vastaanottoherkkyyden asetukseksi
DIST, jotta vastaanotin toimii maksimikantavuudella.
1 Valitse HI/LO.
2 Valitse vaihtoehto:
• Ota käyttöön paikallinen herkkyys valitsemalla LOC.
• Ota käyttöön etäherkkyys valitsemalla DIST.
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja
25 W)
Radion lähetystehoa voi säätää. Pieni (1 W) sopii etenkin
paikalliseen lähetykseen ja suuri (25 W) etä- ja hätälähetyksiin.
Kun kahta signaalia lähetetään samalla taajuudella, VHF-radio
vastaanottaa vain vahvemman signaaleista. Jollei kyseessä ole
hätäkutsu, lähetykset kannattaa tehdä pienimmällä viestimisen
mahdollistavalla teholla, jotta lähetyksesi eivät häiritse muiden
lähetyksiä.
Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavilla 13, 17, 67 ja 77 tehtävien
lähetysten on oltava oletusarvoisesti pienitehoisia (1 W).
Kanadan taajuuskaistalla kanavilla 13, 15, 17, 20, 1066, 67, 75,
76 ja 77 tehtävien lähetysten on oltava oletusarvoisesti
pienitehoisia (1 W).
Kansainvälisellä taajuuskaistalla kanavilla 15, 17, 75 ja 76
tehtävien lähetysten on oltava pienitehoisia (1 W).
HUOMAUTUS: yhdysvaltain ja Kanadan taajuuskaistan
kanavilla näiden kanavien tehoasetuksen voi ohittaa tilapäisesti
lähetyksen aikana (Pienen lähetystehoasetuksen ohittaminen,
sivu 2). Kansainvälisellä taajuuskaistalla radio ei salli näillä
kanavilla lähetyksen muuttamista suuritehoiseksi (25 W).
1 Valitse HI/LO.
2 Valitse 1W tai 25W.
3 Valitse OK.
Hailerin käyttö
Jotta voit käyttää haileria, veneen kannelle tai mastoon on
asennettava hailerikaiutin (valinnainen). Katso lisätietoja
asennusohjeista.
Hailerilla voi tehdä kuulutuksia veneessä tai veneestä rantaan ja
viestiä kaksisuuntaisesti toisiinsa yhteydessä olevien radioiden
välillä. Veneeseen voi tehdä kuulutuksen radiolla tai
käsiyksiköllä, ja komentokaiuttimen vastaanottamat äänet voi
kuunnella radion kaiuttimen välityksellä. Hailerin avulla voi
kuunnella kannen tapahtumia aluksissa, joissa on suljettu
ohjaamo.
HUOMAUTUS: hailertoiminto ei ole käytettävissä kaikissa VHFradiomalleissa.
HUOMAUTUS: kun radio on hailertilassa, se ei vastaanota
lähetyksiä nykyiseltä aktiiviselta kanavalta.
1 Valitse PA > HAILER.
Komentokaiuttimen vastaanottamat äänet voi kuunnella
radion kaiuttimen välityksellä.
2 Paina PTT-painiketta pitkään.
3
3 Valitse vaihtoehto:
NOAA säälähetykset ja hälytykset
®
• Tee kuulutus puhumalla käsiyksikköön.
• Voit säätää hailerlähetyksen äänenvoimakkuutta
kääntämällä radion SELECT-valitsinta tai valitsemalla
käsiyksikössä tai .
4 Lopeta lähetys ja kuuntele muiden veneen yhteydessä
olevien radioiden lähetystä vapauttamalla PTT-painike.
Sumutorvi
HUOMAUTUS: sumutorvitoiminto ei ole käytettävissä kaikissa
VHF-radiomalleissa.
Jotta voit käyttää sumutorvea, veneen kannelle tai mastoon on
asennettava hailerikaiutin (valinnainen). Katso lisätietoja
asennusohjeista.
Sumutorvi on osa radion kaiutinjärjestelmää. Sumutorven äänen
voi soittaa komentokaiuttimella tai ulkoisella kaiuttimella. Radio
voi soittaa torvella automaattisesti standardimuotoisia
signaaleja, tai voit käyttää torvea manuaalisesti. Kun
sumutorvea käytetään manuaalisesti, torven vastaanottamat
äänet voi kuunnella radion kaiuttimen välityksellä torven
soittojen välillä.
Sumutorven soittaminen automaattisesti
1 Valitse PA > SUMUA > AUTOMAATTINEN.
2 Valitse sumutorven tyyppivaihtoehto.
Radio soittaa sumutorven äänimerkkejä ja vastaanottaa
radiolähetyksiä vuorotellen.
Voit
säätää torven äänenvoimakkuutta kääntämällä SELECT3
valitsinta (valinnainen).
Sumutorven soittaminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun torvea soitetaan manuaalisesti, radio ei
vastaanota radiolähetyksiä torven soittojen välillä.
1 Valitse PA > SUMUA > MANUAALINEN.
Torven vastaanottamat äänet voi kuunnella radion kaiuttimen
välityksellä.
2 Paina PTT-painiketta pitkään.
HUOMAUTUS: torven soitto loppuu, kun vapautat PTTpainikkeen.
3 Voit säätää torven äänenvoimakkuutta kääntämällä SELECTvalitsinta (valinnainen).
Sumutorven äänitaajuuden säätäminen
Sumutorven äänitaajuutta voi suurentaa tai pienentää. Kun
taajuutta suurennetaan, äänenkorkeus kasvaa, ja kun taajuutta
pienennetään, äänenkorkeus alenee. Vähimmäistaajuus on 200
Hz ja enimmäistaajuus 850 Hz. Oletustaajuus on 350 Hz.
Säädöksissä on määritetty sumutorvien oikea taajuus, joka
vastaa aluksen kokoa.
1 Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > SUMUN YLEISYYS.
2 Säädä taajuutta 50 Hz:n välein kääntämällä SELECTvalitsinta.
3 Valitse HYVÄKSY.
Tekstin kirjoittaminen
Radiossa tarvitsee ehkä kirjoittaa nimi, numero tai muuta tekstiä.
1 Voit muuttaa numeroa, kirjainta tai merkkiä kääntämällä
SELECT-valitsinta numero- tai tekstikentässä.
2 Painamalla SELECT-valitsinta voit hyväksyä numeron,
kirjaimen tai merkin ja siirtyä seuraavaan kohtaan sarjassa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
radiomalleissa.
NOAA säälähetykset WX-kanavilla ovat kuunneltavissa vain
Yhdysvalloissa ja joillakin Kanadan alueilla.
Yhteensopiviin radiomalleihin on ohjelmoitu 10 WX-kanavaa,
joiden välityksellä voi seurata NOAA:n (National Oceanic and
Atmospheric Organization) säälähetyksiä (NOAA). WX-kanavat
ovat ainoastaan kuunneltavia kanavia, jotka lähettävät ohjelmaa
jatkuvasti ja joita päivitetään säännöllisesti. NOAA lähetystiedot
ovat alueellisia, joten niistä on hyötyä lähetysalueella.
Sääennusteiden virittäminen
1 Paina aloitusnäytössä SELECT-valitsinta.
WX ilmestyy näyttöön.
2 Vaihda sääkanavaa kääntämällä SELECT-valitsinta.
Säähälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää säähälytyksiä (WX) kuulumaan, kun käytät
vakioradiokanavia.
1 Kun virität säälähetyksiä, voit ottaa säähälytykset käyttöön tai
poistaa ne käytöstä valitsemalla ALERT.
osoittaa, että säävaroitukset on otettu käyttöön.
2 Valitse SULJE.
Radio palaa normaaliin toimintaan ja jatkaa säähälytysten
seurantaa.
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
HUOMAUTUS: määritä MMSI (Mobile Maritime Safety Identity) numero, jotta voit käyttää DSC-toimintoja (MMSI-numeron
syöttäminen, sivu 5). MMSI-numero on DSC-radion yksilöivä
numero, ikään kuin sen puhelinnumero.
DSC on tärkeä osa merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmää
GMDSS:ää (Global Maritime Distress and Safety System). DSCtoiminnon avulla VHF-radioilla voi lähettää ja vastaanottaa
digitaalisia kutsuja suoraan toisista aluksista ja
rannikkoasemilta, myös Yhdysvaltain ja Kanadan
rannikkovartiostoilta. Radio sisältää täydet luokan D DSCominaisuudet.
Jos lähetinvastaanottimeen on kytketty GPS-laite, hätäkutsujen
ja muiden DSC-kutsujen mukana lähetetään leveys- ja
pituuspiiri- sekä aikatiedot. Jos syötät sijaintitiedot
manuaalisesti, kutsun mukana lähetetään leveys- ja
pituuspiiritiedot sekä sijainnin syöttöaika. Sijaintisi automaattinen
lähetys nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa.
Kanava 70 on varattu vain DSC-kutsuille, ja laitteessa on
kanavan 70 jatkuvaan seurantaan tarkoitettu vastaanotin.
Kanavaa ei tarvitse vaihtaa DSC-kutsua varten. Laite siirtyy
automaattisesti kanavalle 70 DSC-kutsun lähettämistä varten.
Radio lähettää DSC-tiedot kanavalla 70 alle sekunnissa ja siirtyy
sitten ääniviestintään käytettävälle kanavalle.
Näytössä näkyy , jos radioon tulee tai on tullut DSC-kutsu.
HUOMAUTUS: laite poistaa DSC:n käytöstä automaattisesti,
kun otat ATIS-järjestelmän käyttöön (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 9).
3 Toista tämä kunkin numeron, kirjaimen tai merkin kohdalla.
HUOMAUTUS: valitsemalla
sarjassa.
4 Valitse HYVÄKSY.
4
voit palata edelliseen kohtaan
NOAA säälähetykset ja hälytykset
®
3 Paina DISTRESS-painiketta vähintään kolmen sekunnin
MMSI-numeron syöttäminen
HUOMAUTUS
MMSI-numeron voi syöttää vain kerran. Jos MMSI-numero on
tarpeen vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on vietävä Garmin
myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
®
MMSI-numero (Mobile Maritime Safety Identity) on
yhdeksännumeroinen DSC-tunnusnumero, joka vaaditaan
radion DSC-ominaisuuksien käyttöön. MMSI-numeron voi hakea
oman maan televiestintäviranomaiselta tai alusrekisteristä.
Yhdysvalloissa MMSI-numeron voi hakea seuraavilta tahoilta:
• Yhdysvaltain viestintävirasto FCC (Federal Communications
Commission): viraston myöntämät numerot tunnustetaan
maailmanlaajuisesti.
• BoatU.S. , Sea Tow tai United States Power Squadrons :
näiden tahojen myöntämiä numeroita voi käyttää vain
Yhdysvaltain vesillä.
1 Valitse MENU > DSC > OMA MMSI.
2 Anna MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Valitse HYVÄKSY.
Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi.
4 Anna MMSI-numero uudelleen ja valitse HYVÄKSY.
Jos antamasi MMSI-numerot eivät täsmää, näyttöön tulee
ilmoitus.
5 Valitse tarvittaessa YRITÄ UUDELLEEN ja syötä numero
uudelleen.
®
®
®
MMSI-numeron tarkistaminen
Valitse MENU > DSC > OMA MMSI.
Hätäkutsut
Kun lähetät hätäkutsun, se lähetetään kaikkiin lähetysalueella
oleviin DSC-radioihin. Jos lähetinvastaanottimeen on kytketty
GPS-laite, kutsun mukana lähetetään GPS-sijainti (leveys- ja
pituuspiiri) sekä aikatiedot. Jos olet syöttänyt sijainti- ja
aikatiedot manuaalisesti, ne lähetetään kutsun mukana.
HUOMAUTUS: opettele hätäkutsujen vakiomuoto ja -käytäntö,
jotta voit lähettää selkeitä ja luotettavia kutsuja.
Määrittelemättömän hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määrittelemättömän hätäkutsun, hädän syy ei välity
vastaanottaville asemille. Määrittelemätön hätäkutsu on nopea
lähettää, mikä voi säästää aikaa hätätilanteessa.
1 Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta
vähintään kolmen sekunnin ajan.
Radiosta kuuluu äänimerkki ja se alkaa laskea sekunteja.
Näyttöön tulee teksti HÄTÄKUTSUN LASKURI.
Radio soittaa hälytyksen, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää
kutsun suurella teholla (25 W).
2 Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Radio siirtyy kanavalle 16 ja käyttää suurta tehoa (25 W).
3 Lähetä hätäviesti valitsemalla käsiyksikössä tai radiossa
PTT.
Radio odottaa kuuntelevan aseman kuittausta (ACK)
kanavalla 70.
Määritellyn hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määritellyn hätäkutsun, hädän syy välitetään
vastaanottaville asemille.
1 Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta.
2 Käännä SELECT-valitsinta ja valitse hätäkutsun tyyppi.
VIHJE: valitsemalla CLEAR voit poistua näytöstä
lähettämättä hätäkutsua.
DSC (Digital Selective Calling)
ajan.
Radiosta kuuluu äänimerkki ja se alkaa laskea sekunteja.
Näyttöön tulee teksti HÄTÄKUTSUN LASKURI.
Radio soittaa hälytyksen, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää
kutsun suurella teholla (25 W).
4 Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Radio siirtyy kanavalle 16 ja käyttää suurta tehoa (25 W).
5 Lähetä viesti valitsemalla käsiyksikössä tai radiossa PTT.
Radio odottaa kuuntelevan aseman kuittausta (ACK)
kanavalla 70.
Hätäkutsun odottaminen, vastaanottaminen ja
kuittaaminen
Jos radio ei vastaanota hätäkutsun kuittausta, se lähettää
kutsun uudelleen 3,5 - 4,5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen se
lähettää hätäkutsua satunnaisin väliajoin, kunnes vastaanottaa
kuittauksen.
Kun radio vastaanottaa kuittauksen, se antaa äänimerkin ja
näyttöön tulee teksti HÄTÄKUTSUN KUITTAUS.
1 Voit hiljentää äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
2 Voit näyttää lisätiedot valitsemalla .
VIHJE: jos kuittaussignaalin lähettävän aseman MMSInumero sisältyy radion hakemistoon, näytössä näkyy MMSInumeroon liittyvä nimi. Jos aseman MMSI-numero ei ole
radion hakemistossa, näytössä näkyy MMSI-numero.
3 Valitse HYVÄKSY.
Hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen
pysäyttäminen
Valitse PERUUTA.
Radio pysyy kanavalla 16.
HUOMAUTUS: PERUUTA-valinta lopettaa kutsun
automaattisen toistamisen, mutta se ei tarkoita, että muille
asemille lähetetään tieto hätätilanteen päättymisestä. Jos
hätätilanne on ohi, peruuta hätäkutsu (Hätäkutsun
peruuttaminen, sivu 5).
Hätäkutsun peruuttaminen
Hätäkutsu lähetetään vasta, kun DISTRESS-painiketta
painetaan vähintään kolmen sekunnin ajan. Jos lähetät DSChätäkutsun vahingossa tai jos hätätilanne on jo ohi, peruuta
kutsu välittömästi lähettämällä ääniviesti kaikille kanavalla 16
oleville asemille.
1 Valitse PERUUTA > KYLLÄ ja odota, kunnes näyttöön tulee
teksti HÄTÄKUTSUN PERUUTUS ON LÄHETETTY.
2 Valitse OK.
3 Paina käsiyksikön PTT-painiketta ja peruuta hätäkutsu
lähettämällä asianmukainen ääniviesti (Hätäkutsun
peruutuskomentosarja, sivu 5).
4 Valitse vaihtoehto:
• Viimeistele hätäkutsun peruutus ja palaa normaaliin
radiokäyttöön valitsemalla LOPETUS.
• Valitsemalla LÄHETÄ UUDELLEEN voit lähettää
hätäkutsun peruutuksen uudelleen ja aloittaa prosessin
uudelleen.
Hätäkutsun peruutuskomentosarja
Kun peruutat DSC-hätäkutsun (Hätäkutsun peruuttaminen,
sivu 5), lähetä asianmukainen peruutusviesti.
Esimerkki: "Kaikki asemat, kaikki asemat, kaikki asemat, tässä
on ________ (aluksen nimi), MMSI-numero ________, sijainti
________ (pohjoista tai eteläistä) leveyttä, ________ (läntistä tai
itäistä) pituutta. Peruutetaan hätäsanoma, joka annettiin
________ (päivämäärä ja kellonaika). Tässä on ________
5
(aluksen nimi), MMSI-numero ________, sanoma päättyy."
Loppu."
Kutsujen lähettäminen
Yksittäisten kutsujen lähettäminen
1 Valitse DSC > YKSITTÄINEN.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit antaa MMSI-numeron manuaalisesti valitsemalla
MANUAALINEN, antamalla MMSI-numeron ja
valitsemalla HYVÄKSY.
• Voit valita kohteen hakemistosta valitsemalla
HAKEMISTO ja valitsemalla kohteen.
• Voit valita viimeaikaisen kutsun valitsemalla
VIIMEISIMMÄT PUHELUT.
Valitse
kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
3
sivu 6).
Radio lähettää pyynnön kutsussa.
4 Valitse SOITTO.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70, palaa edelliselle
kanavalle ja kuuntelee edelleen kuittausta kanavalla 70. Kun
radio vastaanottaa kuittauksen, se siirtyy automaattisesti
kutsua varten valitsemallesi kanavalle.
Ryhmäkutsujen lähettäminen
Jotta voit lähettää kutsun ryhmälle, määritä ryhmän MMSInumero hakemistoon (Ryhmän lisääminen, sivu 8).
Ryhmäkutsun avulla voit ottaa yhteyttä tiettyyn alusryhmään,
esimerkiksi purjehdusseuraan tai laivueeseen.
1 Valitse DSC > RYHMITÄ > SOITTO.
2 Valitse tallennettu ryhmä.
3 Valitse kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
sivu 6).
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
4 Valitse SOITTO.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa valitulle
kanavalle.
Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat
Kun lähetät yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun, valitse jokin
määritetyistä DSC-kanavista. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
• Yhdysvallat: kanavat 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73
ja 77.
• Kanada ja kansainväliset kanavat: kaikki Yhdysvaltain
kanavat ja lisäksi kanava 15
Yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien joukosta, jotka
ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla. Valitsemalla
MUKAUTETTU voit valita kanavan, joka ei ole luettelossa. Jos
valitset jonkin muun kanavan, kutsumasi asema ei ehkä voi
käyttää kanavaa. Varmista, että valitset viestintään soveltuvan
kanavan.
Kaikkia aluksia koskevien kutsujen lähettäminen
Kaikkia aluksia koskevat kutsut lähetetään kaikille radion
lähetysalueella oleville asemille. Voit lähettää kahdenlaisia
kaikkia aluksia koskevia kutsuja. Turvakutsuilla (Safety)
lähetään tärkeitä navigointiin tai sääoloihin liittyviä tietoja.
Kiireellisillä kutsuilla (Urgency) lähetetään aluksen tai henkilön
turvallisuuteen liittyviä tietoja, kun kyseessä ei ole hätätilanne.
Kapteenin vastuulla on päättää, tarvitaanko tilanteessa
turvakutsu vai kiireellinen kutsu.
1 Valitse DSC > KAIKKI LAIVAT.
2 Valitse TURVALLISUUS tai KIIREELLISYYS.
3 Valitse kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
sivu 6).
6
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
4 Valitse SOITTO.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa valitulle
kanavalle.
Aluksen sijainnin pyytäminen
Sijaintipyyntökutsuihin vastaavista asemista vastaanotetut
sijaintitiedot lähetetään NMEA verkon kautta. Voit jäljittää
aluksia Garmin karttaplotterissa.
1 Valitse DSC > SIJAINTIPYYNTÖ.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit antaa MMSI-numeron manuaalisesti valitsemalla
MANUAALINEN, antamalla MMSI-numeron ja
valitsemalla HYVÄKSY.
• Voit valita kohteen hakemistosta valitsemalla
HAKEMISTO ja valitsemalla kohteen.
3 Valitse SOITTO.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa edelliselle
kanavalle. Näyttöön tulee teksti ODOTETAAN KUITTAUSTA.
®
Kutsujen vastaanottaminen
Hätäkutsujen ja välitettyjen hätäkutsujen vastaanottaminen
Kun radio vastaanottaa hätäkutsun tai välitetyn hätäkutsun,
näyttöön tulee teksti DISTRESS tai HÄTÄKUTSUN VÄLITYS
sekä kutsuun liittyviä tietoja (esim. MMSI-numero ja hädän syy).
Hätäkutsu lähetetään apua tarvitsevasta aluksesta ja välitetty
hätäkutsu apua tarvitsevan aluksen puolesta toisesta aluksesta
tai asemasta.
Radio lähettää kutsuun liittyvät tiedot NMEA verkon kautta sen
mukaan, miten MMSI-suodatus on määritetty (DSC NMEA
lähetysten määrittäminen, sivu 10).
HUOMAUTUS: kun vastaanotat hätäkutsun, radio siirtyy
kanavalle 16 automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua.
Kun vastaanotat hätäkutsun, valitse vaihtoehto:
• Katso hätäkutsun lisätiedot ja siirry kanavalle 16
valitsemalla .
• Hyväksy hätäkutsu ja siirry kanavalle 16 valitsemalla OK.
• Katso hätäkutsun tiedot siirtymättä kanavalle 16
automaattisesti valitsemalla TAUKO.
• Ohita hätäkutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
Kiireellisten kaikkia aluksia koskevien kutsujen ja
turvakutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat kaikkia aluksia koskevan kutsun tai
turvakutsun, näyttöön tulee teksti KAIKKI LAIVAT ja kutsun
tyyppinä näkyy KIIREELLISYYS tai TURVALLISUUS. Jos
pyyntöön sisältyy virheellinen kanava, näytössä näkyy teksti
VIRHEELLINEN KANAVAPYYNTÖ.
HUOMAUTUS: kun vastaanotat kaikkia aluksia koskevan
kutsun, radio siirtyy pyydetylle kanavalle automaattisesti
kymmenen sekunnin kuluttua.
Kun vastaanotat kiireellisen kutsun tai turvakutsun, valitse
vaihtoehto:
• Katso kutsun lisätiedot ja siirry pyydetylle kanavalle
valitsemalla .
• Hyväksy kutsu ja siirry pyydetylle kanavalle valitsemalla
OK.
• Katso kutsun tiedot siirtymättä pyydetylle kanavalle
automaattisesti valitsemalla TAUKO.
• Ohita kutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
DSC (Digital Selective Calling)
Erillisten rutiinikutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat erillisen rutiinikutsun, näyttöön tulee teksti
YKSITTÄINEN ja kutsun tyyppinä näkyy RUTIINI. Jos pyyntöön
sisältyy virheellinen kanava, näytössä näkyy teksti
VIRHEELLINEN KANAVAPYYNTÖ.
HUOMAUTUS: kun vastaanotat erillisen kutsun, radio siirtyy
pyydetylle kanavalle automaattisesti kymmenen sekunnin
kuluttua.
Kun kutsun vastaanottokanava on kelvollinen, valitse
vaihtoehto:
• Hyväksy kutsu ja siirry pyydetylle kanavalle valitsemalla
OK.
• Katso kutsun tiedot siirtymättä pyydetylle kanavalle
automaattisesti valitsemalla TAUKO.
• Ohita kutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
Sijaintipyyntöjen vastaanottaminen
Voit määrittää radion vastaamaan tuleviin sijaintipyyntöihin
automaattisesti tai kehottamaan tarkistamaan ja hyväksymään
pyynnöt ennen vastaamista (Automaattisten vastausten
lähettäminen, sivu 9).
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset ovat käytössä, näyttöön tulee teksti
LÄHETETÄÄN KUITTAUSTA ja radio lähettää sijaintisi
automaattisesti. Kun sijainti on lähetetty, näyttöön tulee teksti
SIJAINTI LÄHETETTY.
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset eivät ole käytössä, näyttöön tulee teksti
SIJAINTIPYYNTÖ.
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset eivät ole käytössä, valitse OK ja valitse
vaihtoehto:
• Voit vastata sijaintipyyntöön ilmoittamalla nykyisen
sijaintisi valitsemalla OK.
Jos GPS-sijaintiedot tai manuaaliset sijaintitiedot ovat
käytettävissä, radio lähettää sijaintisi toiseen alukseen.
• Voit ohittaa sijaintipyynnön valitsemalla CLEAR.
Sijaintikutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat sijaintikutsun, teksti SIJAINNIN LÄHETYS ja
sijaintitiedot ilmestyvät näyttöön.
Valitse OK.
Radio tallentaa sijaintiraportin kutsulokiin.
Ryhmäkutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat ryhmäkutsun, RYHMITÄ-teksti ilmestyy
näyttöön ja radio kehottaa siirtymään pyydetylle kanavalle. Jos
pyydetty kanava on virheellinen, näyttöön tulee teksti
VIRHEELLINEN KANAVAPYYNTÖ.
1 Valitse OK.
2 Valitse pyydetty kanavaa kääntämällä SELECT-valitsinta.
3 Valitse OK.
Sijainnin jäljitys
Kun sijainnin jäljitys on käytössä, radio jäljittää enintään kolmen
aluksen sijainnin lähettämällä sijaintipyyntökutsuja säännöllisin
väliajoin.
Radio lähettää vastaanotetut sijaintitiedot NMEA verkon kautta,
ja voit jäljittää aluksia Garmin karttaplotterissa (DSC NMEA
lähetysten määrittäminen, sivu 10).
Alusten valitseminen ja sijainnin jäljityksen
aktivoiminen
Jotta voit käyttää sijainnin jäljitystä, hakemistossa on oltava
vähintään yksi tallennettu alus (Hakemisto, sivu 8).
DSC (Digital Selective Calling)
1 Valitse DSC > SIJAINNIN SEURANTA > LISÄÄ MERKINTÄ.
2 Valitse alukset, joita haluat jäljittää.
Kerralla voi jäljittää enintään kolmen aluksen sijaintia. Jos
valitset neljännen aluksen, radiosta kuuluu virheääni. Poista
jokin alus, jotta voit lisätä uuden.
3 Valitse ALOITA JÄLJITYS.
näkyy näytössä, kun radio jäljittää aluksia.
Sijainnin jäljityskutsujen aikataulu
Säädösten nojalla sallitaan yhden sijaintipyyntökutsun
lähettäminen viiden minuutin välein. Kun jäljität useita aluksia,
radio kutsuu kutakin luettelon alusta viiden minuutin välein. Jos
alus ei vastaa viiteen peräkkäiseen sijaintipyyntökutsuun, radio
poistaa sen sijaintijäljitysluettelosta.
Tästä taulukosta näet, miten aikaväliä käytetään
sijaintijäljitysluettelon alusten yhteydessä.
Alus
Aika
Alus 1
0 minuuttia (heti sijainnin jäljityksen alkaessa)
Alus 2
5 minuuttia
Alus 3
10 minuuttia
Alus 1
15 minuuttia
Alus 2
20 minuuttia
Alus 3
25 minuuttia
Sijaintijäljitysluettelossa olevien alusten
tarkistaminen ja aluksen jäljityksen poistaminen
käytöstä
Voit poistaa käytöstä aluksia, jotka haluat säilyttää
jäljitysluettelossa, mutta joita et halua jäljittää aktiivisesti.
1 Valitse DSC > SIJAINNIN SEURANTA > ALUKSET.
2 Valitse alus.
3 Valitse EI KÄYTÖSSÄ.
Aluksen poistaminen sijaintijäljitysluettelosta
Voit poistaa jäljitysluettelosta aluksia, joita et aio jäljittää
jatkossa.
1 Valitse DSC > SIJAINNIN SEURANTA > POISTA.
2 Valitse alus.
3 Valitse KYLLÄ.
Kutsuloki
Kun radio vastaanottaa DSC-kutsun, se tallentaa päiväyksen ja
ajan, kutsuvan aseman sekä kutsun tyypin kutsulokiin. Lisäksi
radio tallentaa kutsuvan aseman leveys- ja pituusasteen, jos ne
on lähetetty kutsun mukana.
DSC-kutsut kirjataan hätä- tai sijaintikutsuiksi tai muiksi
kutsuiksi.
Kutsun tyyppi
Kutsuloki
Hätäkutsu
Hätäkutsu
Välitetty hätäkutsu
Hätäkutsu
Hätäkutsun kuittaus
Hätäkutsu
Sijainnin lähetys
Sijainti
Sijaintipyyntö
Sijainti
Ryhmä
Muu
Kaikki alukset
Muu
Yksittäinen
Muu
Kun lisäät kutsuvan aseman laitteen hakemistoon, aseman nimi
näkyy kutsujen luettelossa. Jos kutsuvaa asemaa ei ole
tallennettu hakemistoon, MMSI-numero näkyy kutsujen
luettelossa. Symboli osoittaa aseman tyypin.
7
Symboli
Merkitys
MMSI-numeron muoto
Alusasema
XXXXXXXXX
Ryhmäkutsu
0XXXXXXXX
Rannikkoasema
00XXXXXXX
Kutsulokin kutsujen tarkasteleminen
1 Valitse DSC > PUHELULOKI.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse kutsu.
Kutsun tiedot ilmestyvät näyttöön.
Kutsun lähettäminen kutsulokista
Kutsulokista lähetetyt kutsut ovat aina yksittäisiä rutiinikutsuja.
Valitse DSC > PUHELULOKI.
Valitse kutsulokin tyyppi.
Valitse MMSI-numero tai aseman nimi.
Valitse SOITTO.
Valitse kanava, jolla kutsu lähetetään (Kanavaluettelot,
sivu 11).
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
6 Valitse SOITTO.
1
2
3
4
5
Kutsulokissa olevan aluksen tai aseman
tallentaminen hakemistoon
1 Valitse DSC > PUHELULOKI.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse tallennettava MMSI-numero.
4 Valitse TALLENNA.
5 Kirjoita tallennetun aluksen tai aseman nimi tai muokkaa sitä
(valinnainen) (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
Kutsulokikohteen poistaminen
1 Valitse DSC.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse MMSI-numero tai asema.
4 Valitse .
5 Valitse POISTA.
2 Valitse kohde luettelosta.
3 Valitse KYLLÄ.
Ryhmän lisääminen
DSC-ryhmä on ryhmä aluksia, kuten purjehdusseura tai laivue,
joilla on sama MMSI-numero.
1 Valitse DSC > RYHMITÄ > LISÄÄ MERKINTÄ.
2 Anna ryhmän MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Kirjoita ryhmän nimi (valinnainen).
4 Valitse HYVÄKSY.
Ryhmän muokkaaminen
1 Valitse DSC > RYHMITÄ > MUOKKAA MERKINTÄÄ.
2 Valitse ryhmä.
3 Muokkaa ryhmän MMSI-numeroa, nimeä tai molempia
(Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
Valitse
HYVÄKSY.
4
Ryhmän poistaminen
1 Valitse DSC > RYHMITÄ > POISTA.
2 Valitse ryhmä.
3 Valitse KYLLÄ.
DSC-asetukset
Manuaaliset sijaintitiedot
Jos radioon ei ole liitetty GPS-laitetta, voit antaa sijaintisi ja
tietojen määritysajan manuaalisesti. Sijaintitiedot lähetetään
DSC-kutsuissa. Kun annat sijaintitiedot ja ajan manuaalisesti,
näytössä näkyy teksti MANUAALINEN SIJAINTI.
Manuaalisesti määritetyt sijaintitiedot on päivitettävä
säännöllisesti, ja radio muistuttaa siitä kahdella hälytyksellä.
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta määrityksestä on kulunut
yli neljä tuntia, näyttöön tulee teksti TIEDOT OVAT YLI 4
TUNTIA VANHOJA. Radio jatkaa sijaintitietojen lähettämistä,
mutta päivitä tiedot, ennen kuin ne eivät pidä enää
paikkaansa.
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta määrityksestä on kulunut
yli 23,5 tuntia, tiedot eivät enää kelpaa ja näyttöön tulee teksti
VIRHEELLISET TIEDOT. Radio ei lähetä virheellisiä
sijaintitietoja. Päivitä tiedot välittömästi.
Hakemisto
Sijaintitietojen määrittäminen manuaalisesti
Voit tallentaa alusten ja asemien MMSI-numerot ja määrittää
niille nimet, joiden avulla voit käyttää niitä nopeasti ja tunnistaa
niitä.
1 Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > MANUAALINEN GPS.
2 Anna nykyiset koordinaatit ja nykyinen aika (Tekstin
Hakemistoon tallennettujen alusten ja asemien
tarkasteleminen
1 Valitse DSC > HAKEMISTO > HAKEMISTO.
2 Valitse tallennettu alus tai asema.
3 Valitse HYVÄKSY.
Kohteen lisääminen hakemistoon
1 Valitse DSC > HAKEMISTO > LISÄÄ MERKINTÄ.
2 Anna MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Kirjoita nimi (valinnainen).
4 Valitse HYVÄKSY.
Hakemiston kohteen muokkaaminen
1 Valitse DSC > HAKEMISTO > MUOKKAA MERKINTÄÄ.
2 Valitse kohde luettelosta.
3 Muokkaa MMSI-numeroa, nimeä tai molempia (Tekstin
kirjoittaminen, sivu 4).
4 Valitse HYVÄKSY.
kirjoittaminen, sivu 4).
Vaihtaminen kanavaan 16 automaattisesti
Radio siirtyy oletusarvoisesti kanavalle 16 automaattisesti
vastaanottaessaan hätäkutsun, välitetyn hätäkutsun tai kaikkia
aluksia koskevan kiireellisen kutsun. Joissakin tilanteissa tämän
ominaisuuden voi poistaa käytöstä, esimerkiksi jos on tarpeen
seurata tiettyä kanavaa häiriöittä toisen aluksen kanssa
viestittäessä.
1 Valitse MENU > DSC > AUTOMAATTINEN KANAVAN
VAIHTO.
2 Valitse vaihtoehto:
• Määritä radio siirtymään automaattisesti kanavalle 16, kun
se vastaanottaa tietynlaisen kutsun, valitsemalla
KÄYTÖSSÄ.
• Määritä radio näyttämään kehote hyväksyä tai hylätä
kanavanvaihto, kun se vastaanottaa tietynlaisen kutsun,
valitsemalla EI KÄYTÖSSÄ.
Kohteen poistaminen hakemistosta
1 Valitse DSC > HAKEMISTO > POISTA.
8
DSC (Digital Selective Calling)
Automaattisten vastausten lähettäminen
2 Valitse KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYTÖSSÄ.
Voit määrittää radion vastaamaan automaattisesti tuleviin
puheluihin, kuten vastaanotettuihin sijaintipyyntöihin.
HUOMAUTUS: kun määrität radion vastaamaan tuleviin
puheluihin automaattisesti, radio myös vaihtaa kanavaa
automaattisesti kaikkien tulevien yksittäisten puheluiden
yhteydessä.
1 Valitse MENU > DSC > YKSITTÄINEN VASTAUS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lähetä vastaukset automaattisesti valitsemalla
AUTOMAATTINEN.
• Lähetä vastaukset manuaalisesti valitsemalla
MANUAALINEN.
näkyy näytössä, kun ATIS on käytössä.
Valitse
OK.
3
ATIS (Automatic Transmitter
Identification System)
ATIS on alusten tunnistusjärjestelmä, joka on käytössä
sisävesillä tietyissä Euroopan maissa. Garmin myyjä voi
ohjelmoida VHF-radion, jos sitä aiotaan käyttää vesillä, jotka
kuuluvat sisävesiliikenteen radiopuhelinpalvelua koskevan
alueellisen järjestelyn piiriin (Baselin sopimus). ATIS-numeron
käyttö on kielletty Baselin sopimuksen piiriin kuuluvien Euroopan
sisävesien ulkopuolella.
Kun ATIS on käytössä, kaikkien radiolla tehtävien lähetysten
lopussa lähetetään aseman yksilöivä tietosignaali. Signaali ei
sisällä sijaintitietoja, mutta lähetyksen vastaanottavat
rannikkoasemat voivat määrittää sijainnin kolmioinnin avulla.
Ota ATIS käyttöön antamalla ATIS-tunnusnumero (ATIStunnusnumeron syöttäminen, sivu 9) ja ottamalla ATIS
käyttöön (ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 9). Saat lisätietoja ATIS-tunnusnumerostasi ja
ATIS-määräyksistä omalla alueellasi ottamalla yhteyden Garmin
myyjään.
Seuraavat radion toiminnot poistetaan käytöstä, kun ATIS
otetaan käyttöön.
• Digitaalinen selektiivikutsu (DSC)
• Kahden tai kolmen kanavan seuranta
• Kanavien haku
Kansainvälisillä kanavilla 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 ja
77 voi lähettää vain pienellä teholla (1 W), kun ATIS on
käytössä.
ATIS-tunnusnumeron syöttäminen
HUOMAUTUS
ATIS-tunnusnumeron voi syöttää vain kerran. Jos ATIStunnusnumero on tarpeen vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on
vietävä Garmin myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
HUOMAUTUS: voit avata ATIS-asetukset radiossa, kun Garmin
myyjä on aktivoinut ATIS-ominaisuuden.
1 Valitse MENU > ATIS > OMA ATIS-TUNNUS.
2 Anna ATIS-numerosi (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Valitse HYVÄKSY.
Radio kehottaa syöttämään numeron uudelleen.
4 Anna ATIS-numero uudelleen ja valitse HYVÄKSY.
Jos ATIS-numerot eivät täsmää, näyttöön tulee ilmoitus.
5 Valitse tarvittaessa YRITÄ UUDELLEEN ja syötä numero
uudelleen.
ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
ATIS-tunnusnumeron tarkasteleminen
Valitse MENU > ATIS > OMA ATIS-TUNNUS.
AIS (Automatic Identification System)
AIS (Automatic Identification System) on aluksissa käytettävä ja
alusten liikennepalvelujen (VTS) käyttämä automaattinen
jäljitysjärjestelmä. Sen avulla alukset ja VTS-palvelut voivat
tunnistaa ja paikantaa aluksia lähettämällä ja vastaanottamalla
tietoja sähköisesti muiden lähellä olevien alusten ja AIStukiasemien kanssa. AIS voi estää törmäyksiä, kun sitä
käytetään yhteensopivan karttaplotterin tai monitoiminäytön
(MFD) kanssa.
HUOMAUTUS: aIS ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
AIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1 Valitse MENU > AIS.
2 Valitse KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYTÖSSÄ.
3 Valitse OK.
NMEA 0183 ja NMEA 2000
®
Kun yhdistät radion NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000
verkkoon, voit siirtää vastaanotetut DSC-hätä- ja -sijaintitiedot
mihin tahansa yhteensopivaan karttaplotteriin (NMEA, sivu 11).
Lisäksi radio voi vastaanottaa GPS-sijaintitietoja NMEA 0183
laitteesta tai NMEA 2000 verkosta. Vastaanotetut GPSsijaintitiedot näkyvät aloitusnäytössä, ja ne lähetetään DSCkutsujen mukana. näkyy näytössä, kun GPS-tiedot ovat
käytettävissä, ja vilkkuu, kun GPS-tietoja ei ole saatavilla. Kun
GPS-tietoja ei ole saatavilla, sijainti on annettava manuaalisesti
(Manuaaliset sijaintitiedot, sivu 8).
Lisätietoja radion yhdistämisestä NMEA 0183 laitteeseen tai
NMEA 2000 verkkoon on asennusohjeissa.
Muiden Garmin laitteiden mahdollistamat
lisätoiminnot
Radiossa voidaan käyttää lisätoimintoja, kun se liitetään muihin
Garmin laitteisiin, kuten karttaplotteriin.
HUOMAUTUS: Garmin karttaplotterin ohjelmisto tarvitsee ehkä
päivittää, jotta NMEA 0183 tai NMEA 2000 ominaisuuksia voi
käyttää.
Kun yhdistät radion Garmin karttaplotteriin joko NMEA 0183 tai
NMEA 2000 verkon kautta, karttaplotteri voi jäljittää radion
hakemistossa olevien asemien nykyiset ja edelliset sijainnit.
Kun liität radion samaan NMEA 2000 verkkoon kuin Garmin
karttaplotteri, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun karttaplotterista.
Kun yhdistät radion samaan NMEA 2000 verkkoon kuin Garmin
karttaplotteri ja lähetät radiosta mies yli laidan -hätäkutsun,
karttaplotteri kehottaa navigoimaan putoamispaikkaan. Jos
yhdistät Garmin automaattiohjausjärjestelmän samaan NMEA
2000 verkkoon, karttaplotteri kehottaa aloittamaan Williamsonin
käännöksen mies yli laidan -sijaintiin.
Viestintä NMEA 0183 tai NMEA 2000
verkossa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
1 Valitse MENU > ATIS > ATIS.
ATIS (Automatic Transmitter Identification System)
9
Voit valita yhteyden joko NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000
verkkoon. Radiossa voi käyttää vain yhden tyyppistä
viestintäprotokollaa kerralla.
1 Valitse MENU > VIESTINTÄ > PROTOKOLLA.
2 Valitse NMEA0183 tai NMEA2000.
DSC NMEA lähetysten määrittäminen
Voit suodattaa DSC-kutsutietojen tyypit, joita radio lähettää
yhdistettyyn NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000 verkon
kautta.
1 Valitse MENU > VIESTINTÄ > DSC-LÄHTÖ.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat lähettää NMEA tietoja, kun vastaanotat DSCkutsun mistä tahansa MMSI-numerosta, valitse KAIKKI
ALUKSET ja jatka viimeiseen vaiheeseen.
• Jos haluat poistaa käytöstä NMEA tietojen lähetyksen,
kun vastaanotat DSC-kutsun, valitse EI ALUKSIA ja jatka
viimeiseen vaiheeseen.
• Jos haluat lähettää NMEA tietoja ainoastaan, kun
vastaanotat kutsun hakemistossa olevasta aluksesta,
valitse VALITSE ALUKSET ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
HUOMAUTUS: kun määrität radion VALITSE ALUKSET toimintoa varten, kaikki vastaanotetut DSChätäkutsutiedot lähetetään NMEA verkossa, vaikka alus ei
olisi hakemistossasi.
3 Valitse alus hakemistosta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Lähetä kaikki DSC-kutsutiedot tästä aluksesta valitsemalla
KÄYTÖSSÄ.
• Lähetä DSC-hätäkutsutiedot ainoastaan tästä aluksesta
valitsemalla EI KÄYTÖSSÄ.
5 Toista tämä kunkin hakemiston aluksen kohdalla.
6 Tallenna tekemäsi muutokset ja sulje valikko valitsemalla
TAKAISIN.
Järjestelmäasetukset
Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ.
NÄYTTÖ: taustavalon ja kontrastin määrittäminen.
HÄLYTIN: äänenvoimakkuuden määrittäminen sekä näppäin- ja
valitsinäänten poistaminen käytöstä.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS: radion määrittäminen
käynnistymään automaattisesti, kun se saa virtaa.
KIELI: radion kielen määrittäminen.
SISÄINEN GPS-ASETUS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
sisäisen GPS-antennin.
Numeroasetukset
Voit mukauttaa radion aloitusnäytössä näkyviä numeroita.
Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > NUMEROT.
LEVEYS/PITUUS: näyttää tai piilottaa leveys- ja
pituusastetiedot, jotka on saatu GPS-sijainnista tai
manuaalisesti määritetyistä sijaintitiedoista.
AIKA: näyttää tai piilottaa ajan, joka on saatu GPS-sijainnista tai
määritetty manuaalisesti.
HUOMAUTUS: aika päivittyy automaattisesti ainoastaan, jos
GPS-sijainti on paikannettu. Kun aika ja sijainti on määritetty
manuaalisesti, näkyvä aika ei päivity automaattisesti. Jos
sijainti ja aika on määritetty manuaalisesti, määritysaika
näkyy aina aloitusnäytössä, vaikka aika piilotettaisiin tällä
asetuksella.
10
COG/SOG: näyttää tai piilottaa suunnan pohjaan nähden (COG)
ja nopeuden pohjaan nähden (SOG).
HUOMAUTUS: suunta pohjaan nähden (COG) ja nopeus
pohjaan nähden (SOG) näkyvät ainoastaan, kun GPS-sijainti
on paikannettu.
Yksikköasetukset
Voit määrittää radiossa näkyvien arvojen mittayksikön.
Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > YKSIKKÖ.
NOPEUS: nopeuteen liittyvien kenttien (kuten nopeus pohjaan
nähden) mittayksikön määrittäminen.
AIKA > MUOTO: aikamuodon määrittäminen.
KULKUSUUNTA: määrittää radion näyttämään kaikki
kulkusuuntalaskelmat, kuten suunnan pohjaan nähden
(COG), käyttäen todellista tai magneettista pohjoista.
HUOMAUTUS: jos radio on määritetty NMEA 2000 viestintää
varten, kulkusuunnan yksikköasetus on AUTOMAATTINEN,
ja kulkusuuntatiedot näytetään verkosta saatavien tietojen
perusteella. Tätä asetusta ei voi muuttaa.
Aikapoikkeaman määrittäminen
Voit näyttää paikallisen ajan koordinoidun yleisajan (UTC)
sijasta. Jos määrität näytettäväksi paikallisen ajan,
aloitusnäytössä ajan vierellä näkyy teksti LOC.
HUOMAUTUS: dSC-kutsun mukana lähetettävä aika lähetetään
aina UTC-muodossa.
1 Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > YKSIKKÖ > AIKA >
SIIRTYMÄ.
2 Säädä aikapoikkeamaa UTC-aikaan nähden kääntämällä
SELECT-valitsinta.
Valitse
OK.
3
Taajuuskaistan valitseminen
Voit valita yhdysvaltalaiset, kansainväliset tai kanadalaiset
taajuuskaistat (Kanavaluettelot, sivu 11).
HUOMAUTUS: kaikki taajuuskaistat eivät ole käytettävissä
kaikissa laitemalleissa.
1 Valitse MENU > KANAVA > TAAJUUSKAISTA.
2 Valitse taajuuskaista.
Kanavan nimen muuttaminen
Kanavien nimet näkyvät aloitusnäytössä yhdeksänmerkkisinä.
Jos kanavan nimessä on yli yhdeksän merkkiä, koko nimi rullaa
näytön yläosan halki ja vaihtuu sitten lyhyempään nimeen. Voit
korvata kanavan nimen sopivammalla paikallisella nimellä.
1 Valitse MENU > KANAVA > NIMI.
2 Valitse kanava kääntämällä SELECT-valitsinta ja valitse OK.
3 Vaihda kanavan nimi (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
4 Valitse HYVÄKSY.
Tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa radion alkuperäiset tehdasasetukset. Kun palautat
radion tehdasasetukset, menetät kaikki järjestelmään tehdyt
muutokset ja mukautukset. Tehdasasetusten palautus poistaa
kutsulokit, mutta säilyttää ryhmäkohteet, hakemistomerkinnät,
MMSI-numeron ja ATIS-tunnuksen.
1 Valitse MENU > JÄRJESTELMÄ > JÄRJESTELMÄTIEDOT
> NOLLAA.
2 Vahvista palautus valitsemalla KYLLÄ.
Järjestelmäasetukset
Liite
Hälytykset ja ilmoitukset
AKKUHÄLYTYS: hälytys kuuluu, kun akun varaustila saavuttaa
määritetyn matalan tai korkean tason. Tarkista akun
kytkennät.
WX: hälytys kuuluu, kun määrität säähälytyksen ja radio
havaitsee tulevan säähälytyksen (NOAA säälähetykset ja
hälytykset, sivu 4). Radio siirtyy automaattisesti kyseistä
hälytystä lähettävälle sääkanavalle.
GPS-HÄLYTYS: hälytys kuuluu ensin, kun NMEA verkosta
saadut GPS-tiedot tai manuaalisesti annetut sijaintitiedot ovat
yli neljän tunnin ikäisiä. Hälytys kuuluu uudelleen, kun NMEA
verkosta saadut GPS-tiedot tai manuaalisesti annetut
sijaintitiedot ovat yli 23,5 tunnin ikäisiä (Manuaaliset
sijaintitiedot, sivu 8).
SIJAINNIN SEURANTA: hälytys näkyy, jos alus ei vastaa
viiteen peräkkäiseen sijaintipyyntökutsuun (Sijainnin jäljitys,
sivu 7).
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Ulkoisen kaiuttimen impedanssi
4Ω
Megafonin lähtöteho
20 W / 4 Ω
Megafonin impedanssi
4Ω
NMEA
®
Kanavaluettelot
Kansainvälisten, Yhdysvaltain ja Kanadan kanavien luettelot
ovat nähtävissä verkossa. Vastaat siitä, että kanavia käytetään
oikein ja paikallisten säädösten mukaisesti.
• Voit tarkistaa uusimman kansainvälisten kanavien luettelon
osoitteesta www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.
• Voit tarkistaa uusimman Yhdysvaltain kanavien luettelon
osoitteesta www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.
• Voit tarkistaa uusimman Kanadan kanavien luettelon
osoitteesta www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011
.html#sched1.
Tekniset tiedot
NMEA 0183-tiedot
Lähetys
Lause
Kuvaus
DSC
DSC-tiedot
DSE
Laajennettu DSC
Vastaanotto
Lause
Kuvaus
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveys-/pituusaste)
GNS
GNSS-sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C -kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
Voit ostaa täydelliset tiedot NMEA (National Marine Electronics
Association) -muodosta ja -lausunnoista osoitteesta
www.nmea.org.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Lähetys
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
060928
ISO-osoitevaatimus
Tekniset tiedot
Mittatiedot
126208
NMEA pyyntö/komento/kuittaus
Mitat (K x L x S)
VHF 110/115: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x
6,7 x 5,75 tuumaa)
VHF 210/215: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86
x 7,76 x 5,78 tuumaa)
126464
PGN-luettelo
126996
Tuotetiedot
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
VHF 110/115 (mikrofonin kanssa):
1,241 kg (43,77 unssia)
VHF 210/215 (ilman mikrofonia):
1,212 kg (42,75 unssia)
VHF 210/215 mikrofoni: 0,248 kg
(8,75 unssia)
129808
DSC-soittotiedot
Vastaanotto
Käyttölämpötila
Paino
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
–15–70 °C (5–158 °F)
059904
ISO-pyyntö
Säilytyslämpötila
–20–70 °C (–4–158 °F)
060928
ISO-osoitevaatimus
Kompassin turvaväli
VHF 110/115: 70 cm (27,6 tuumaa)
VHF 210/215: 75 cm (29,5 tuumaa)
126208
NMEA pyyntö/komento/kuittaus
129026
COG/SOG, nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX71
Antennin liitin
S0-239 (50 Ω)
Käyttöjännite
12,0 Vdc
Virrankulutus valmiustilassa
350 mA
Virrankulutus vastaanotettaessa
600 mA
Virrankulutus lähetettäessä
2,0–6,0 A (1–25 W)
Antennin enimmäisvahvistus 9 dBi
Lähetys (vain AIS-mallit)
PGN
Kuvaus
129038
Luokan A sijaintiraportti
129039
Luokan B sijaintiraportti
129040
Luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
Antenniliitännän impedanssi
50 Ω
Sisäisen kaiuttimen äänen
lähtöteho
1 W (4 Ω / 10 %:n vääristymä)
129798
129802
AIS-lähetyksen turvailmoitus
4 W (4 Ω/enintään)
129809
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa A
129810
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa B
Ulkoisen kaiuttimen äänen
lähtöteho
1
Liite
Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
11
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
12
Liite
Hakemisto
A
aika
asettaminen 10
vyöhyke 10
AIS 9
aloitusnäyttö 1
mukauttaminen 10
asetukset 2, 10
ATIS (Automatic Transmitter Identification
System) 9
D
digitaalinen selektiivikutsu 5, 7, 8
asetukset 8, 9
digital selective calling 4
DSC. Katso digital selective calling
sää
lähetykset 4
viestit 4
T
taustavalo 10
tehdasasetukset 10
teho 3
teksti, syöttäminen 4
turvakutsu 6
V
vastaanotin, herkkyys 3
verkko 9
VHF-radio
erillinen rutiinikutsu 2
lähettäminen 2
voimakkuus, säätäminen 2, 10
H
hailer 3
hakemisto 8
hälytin 10
hälytykset 11
hätäkutsut 5, 6
peruuttaminen 5
J
järjestelmäasetukset 10
järjestelmätiedot 1
K
kahden kanavan seuranta 3
kanavat 2, 10, 11
16/9 3
16+ 3
haku 2
Kanada 6
kansainvälinen 6
lähettäminen 3
seuranta 3
tallentaminen 2
teho 3
tärkeys 3
Yhdysvallat 6
karttaplotteri 9
kiireellinen kutsu 6
kohinasalpa 2
kolmen kanavan seuranta 3
kontrasti 10
kutsujen lähettäminen 6
kaikki alukset 6
kutsujen vastaanottaminen 6, 8
kutsuloki 7, 8
kuvakkeet 1
L
laite, puhdistaminen 12
M
mittayksiköt 10
MMSI 5
N
NMEA 0183 9–11
NMEA 2000 9–11
P
painikkeet 1
virta 2
R
ryhmäkutsu 6–8
S
sijainti 8
jäljitys 7
pyyntö 6, 7
sijaintipyyntö 9
sumutorvi 4
Hakemisto
13
support.garmin.com
Kesäkuu 2019
190-02426-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising