Garmin | VHF 110/110i Marine Radio | Garmin VHF 110/110i Marine Radio Asennusohjeet

Garmin VHF 110/110i Marine Radio Asennusohjeet
Antennin kiinnitys ja sähkömagneettiselle energialle
altistuminen
VAROITUS
Radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja
ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa
altistua liiallisille radiotaajuuskentille, koska radiotaajuuskenttä
saattaa häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa.
VHF 110/210 AIS -SARJA
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
HUOMIO
Tämä laite tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF)
sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi altistaa henkilöitä radiotaajuuksiselle säteilylle,
joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 2,48
m (97,64 tuumaa), joka on määritetty 25 watin syötöllä
ympärisäteilevään antenniin, jossa on 6 dBi:n vahvistus. Antenni
on asennettava niin, että 2,48 metrin (97,64 tuuman) etäisyys
kaikkiin henkilöihin säilyy.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Voit sankakiinnittää laitteen tasaiseen pintaan mukana
toimitetulla telineellä.
1 Merkitse aloitusreiät sankatelineen À avulla.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
®
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
2 Poraa aloitusreiät 3,5 mm (9/64 tuumaa) poranterällä.
3 Kiinnitä sankateline kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
ruuveilla Á.
4 Kiinnitä sankatelineen nupit  laitteen sivuille.
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Voit kiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja
tarvikkeiden avulla.
Syyskuu 2017
190-02061-77_0B
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm (3/8 tuumaa) poranterällä.
3 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan sisäreunan
mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimityökalulla.
4 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
5 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Kun laite sopii aukkoon, varmista, että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallin aloitusreikien kohtaan.
7 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.
8 Poraa aloitusreiät 3,5 mm (9/64 tuumaa) poranterällä.
9 Irrota malli kiinnityspinnasta.
10 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
11 Peitä käyttämättömät metalliliitännät tarvittaessa mukana
toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.
Asenna
vaahtomuovitiiviste À karttaplotterin taakse.
12
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
13 Aseta laite aukkoon.
14 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla Á.
15 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
4 Kiinnitä mikrofonipidike kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
ruuveilla Á.
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Kohde Kuvaus
À
Á
Huomautuksia
Maadoitusliitäntä
Virran, NMEA
0183
toiminnon ja
kaiuttimen
johdinsarjat
Voit liittää laitteen kotelon tarvittaessa veneen
maadoitusliitäntään mukana toimitetulla
maadoitusruuvilla (Maadoitukseen liittyvää
huomioitavaa, sivu 2).
®
Â
VHF-antennilii- Laite on liitettävä VHF-antenniin (myydään
täntä
erikseen) (VHF-antennin liittäminen, sivu 2).
Ã
Lisämikrofoniliitäntä
Voit lisätä mikrofonin (myydään erikseen) tai
siirtää nykyisen mikrofonin VHF 210 AIS
radioon (mikrofonin siirtosarja myydään
erikseen).
Tätä liitintä ei ole VHF 110 radiossa.
Ä
NMEA 2000
liitin
Laitteen voi yhdistää veneen NMEA 2000
verkkoon DSC- ja GPS-tietojen jakamista
varten (valinnainen) (NMEA 2000 laitteen
yhteydet, sivu 2).
®
reunoihin.
Mikrofonipidikkeen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Voit kiinnittää mikrofonipidikkeen kätevään paikkaan radion
lähelle.
1 Valitse mikrofonin kiinnityspaikka siten, että mikrofonin
kaapeli ulottuu siihen hyvin.
2 Merkitse aloitusreiät mikrofonipidikkeen À avulla.
Laite on liitettävä 12 Vdc:n virtalähteeseen
(Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen,
sivu 2).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla NMEA
0183 laitteeseen DSC- ja GPS-tietojen
jakamista varten (valinnainen) (NMEA 0183
laitteen liitännät, sivu 3).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla
megafoniin (valinnainen) (Liittäminen
megafoniin tai kaiuttimeen, sivu 3).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla ulkoiseen
kaiuttimeen (valinnainen) (Liittäminen
ulkoiseen kaiuttimeen, sivu 3).
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
VHF-antennin liittäminen
1 Asenna VHF-antenni (myydään erikseen) sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
2 Liitä VHF-antenni radion taustapuolen antenniliitäntään.
NMEA 2000 laitteen yhteydet
3 Poraa kiinnitysreiät 3 mm (1/8 tuumaa) poranterällä.
2
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Jos haluat liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, sinun
on ostettava NMEA 2000 kaapeli ja liitin.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/manuals/VHF_110_210/.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
RxB (-)
Harmaa
TxB (-)
TxA (+)
Sininen
RxA (+)
TxB (-)
Ruskea
RxB (-)
Liittäminen megafoniin tai kaiuttimeen
Yhteensopiva NMEA 2000 karttaplotteri tai muu laite
Liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen
VHF 110/210 AIS laite
Radion voi liittää ulkoiseen kaiuttimeen (lisävaruste), jonka
kautta radiota voi kuunnella kauempanakin.
1 Asenna kaiutin tarvittaessa laitteen mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaisesti.
2 Ohjaa tai jatka johto kaiuttimesta radioon.
3 Liitä radion johdinsarjan punainen johdin kaiuttimen
positiiviseen (+) liitäntään.
4 Liitä radion johdinsarjan musta johdin kaiuttimen
negatiiviseen (-) liitäntään.
5 Peitä liitännät vesitiiviillä teipillä tai kutistemuovilla.
Virtalukko tai katkaisin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 laitekaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 0183 laitteen liitännät
À
Á
Â
Ã
Î
Ï
Ð
Garmin
johtimen
toiminto
VHF 210 AIS -radion voi liittää megafoniin tai kaiuttimeen
(lisävaruste), jotta mikrofonin tai käsilaitteen avulla voi tehdä
kuulutuksia.
HUOMAUTUS: vHF 110 -radiota ei voi liittää megafoniin.
1 Asenna megafoni tai kaiutin tarvittaessa laitteen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: vältä äänen kierto asentamalla megafoni tai
kaiutin vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän mikrofonista tai
käsilaitteesta ja poispäin siitä.
2 Ohjaa tai jatka johto megafonista tai kaiuttimesta radioon.
3 Liitä radion johdinsarjan valkoinen johdin megafonin tai
kaiuttimen positiiviseen (+) liitäntään.
4 Liitä radion johdinsarjan vihreä johdin megafonin tai
kaiuttimen negatiiviseen (-) liitäntään.
5 Peitä liitännät vesitiiviillä teipillä tai kutistemuovilla.
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin.
Lisätietoja NMEA 0183 laitteen tietojen vastaanottamisesta
tähän laitteeseen on toisen taulukon kohdissa Ê, Ë, Í ja Î.
Lisätietoja tietojen lähettämisestä tästä laitteesta NMEA 0183
laitteeseen on toisen taulukon kohdissa Ê, Ë, Ï ja Ð.
Kohde
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Voima
Punainen
Voima
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Ei käytössä
Ei käytössä
Datamaadoitus
(jos käytössä)
RxA (+)
Purppura
TxA (+)
Liite
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K x L x S)
VHF 110: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x 6,7 x
5,75 tuumaa)
VHF 210 AIS: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86 x
7,76 x 5,78 tuumaa)
Paino
VHF 110 (mikrofonin kanssa): 1,241 kg
(43,77 unssia)
VHF 210 AIS (ilman mikrofonia): 1,212 kg
(42,75 unssia)
VHF 210 AIS mikrofoni: 0,248 kg (8,75 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Säilytys: -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Kompassin turvaväli
VHF 110: 70 cm (27,6 tuumaa)
VHF 210 AIS: 75 cm (29,5 tuumaa)
Vesitiiviys*
IEC 605290 IPX7
Antennin liitin
S0-239 (50 Ω)
Käyttöjännite
12,0 Vdc
Virrankulutus
Valmiustila: 350 mA
Vastaanotto: 600 mA
Lähetys: 2,0 - 6,0 A (1 - 25 W)
Antennin enimmäisvahvistus
9 dBi
Antenniliitännän
impedanssi
50 Ω
3
Mittatiedot
Äänen lähtöteho
Sisäinen kaiutin: 1 W (4 Ω / 10 %:n
vääristymä)
Ulkoinen kaiutin (valinnainen): 4 W (4 Ω/
enintään)
Megafonin lähtöteho
20 W / 4 Ω
Ulkoisen kaiuttimen
impedanssi
4Ω
Megafonin impedanssi 4 Ω
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Vastaanotto
Lähetys
059392 ISO-kuittaus
059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126464 PGN-luettelo
129026 COG/SOG, nopea
päivitys
126996 Tuotetiedot
129029 GNSS-sijaintitiedot
129799 Radiotaajuus/-tila/-virta
129808 DSC-soittotiedot
Lähetys (vain AIS-mallit)
120938
Luokan A sijaintiraportti
120939
Luokan B sijaintiraportti
120940
Luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802
AIS-lähetyksen turvailmoitus
129809
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
A
129810
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
B
NMEA Tuetut 0183 IN -lauseet
Määritys
Määritelmä
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveys-/pituusaste)
GNS
GNSS-sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C -kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
NMEA Tuetut 0183 OUT -lauseet
Määritys
Määritelmä
DSC
DSC-tiedot
DSE
Laajennettu DSC
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
Tekniset tiedot
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising