Garmin | VHF 115/i Marine Radio | Garmin VHF 115/i Marine Radio Asennusohjeet

Garmin VHF 115/i Marine Radio Asennusohjeet
Antennin kiinnitys ja sähkömagneettiselle energialle
altistuminen
VAROITUS
Radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja
ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa
altistua liiallisille radiotaajuuskentille, koska radiotaajuuskenttä
saattaa häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa.
VHF 115/215 AIS SARJA
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
HUOMIO
Tämä laite tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF)
sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi altistaa henkilöitä radiotaajuuksiselle säteilylle,
joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 2,48
m (97,64 tuumaa), joka on määritetty 5 watin syötöllä
ympärisäteilevään antenniin, jossa on 6 dBi:n vahvistus. Antenni
on asennettava niin, että 2,48 metrin (97,64 tuuman) etäisyys
kaikkiin henkilöihin säilyy.
Laitteen kiinnitys
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan mukana toimitetulla
asennustelineellä.
1 Merkitse aloitusreiät asennustelineen À avulla.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
®
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Paikka ei saa olla tasainen, vaakasuuntainen pinta. Paikan
on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen.
Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon
asennuskohtaa ylempää tai alempaa.
2 Poraa aloitusreiät 3,5 mm (9/64 tuumaa) poranterällä.
3 Kiinnitä sankateline kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
ruuveilla Á.
4 Kiinnitä sankatelineen nupit  laitteen sivuille.
5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Voit kiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja
tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm (3/8 tuumaa) poranterällä.
Syyskuu 2018
190-02426-02_0A
3 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan sisäreunan
mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimityökalulla.
4 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
5 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Kun laite sopii aukkoon, varmista, että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallin aloitusreikien kohtaan.
7 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.
8 Poraa aloitusreiät 3,5 mm (9/64 tuumaa) poranterällä.
9 Irrota malli kiinnityspinnasta.
10 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
11 Peitä käyttämättömät metalliliitännät tarvittaessa mukana
toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.
12 Asenna vaahtomuovitiiviste À karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
13 Aseta laite aukkoon.
14 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla Á.
15 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
VHF-antenni- Laite on liitettävä VHF-antenniin (myydään
liitäntä
erikseen) (VHF-antennin liittäminen, sivu 2).
Ã
Lisämikrofoniliitäntä
Voit lisätä mikrofonin (myydään erikseen) tai
siirtää nykyisen mikrofonin VHF 215 AIS radioon
(mikrofonin siirtosarja myydään erikseen).
Tätä liitintä ei ole VHF 115 radiossa.
Ä
NMEA 2000
liitin
Laitteen voi yhdistää veneen NMEA 2000
verkkoon DSC- ja GPS-tietojen jakamista varten
(valinnainen) (NMEA 2000 laitteen yhteydet,
sivu 2).
Mikrofonipidikkeen kiinnittäminen
Voit kiinnittää mikrofonipidikkeen kätevään paikkaan radion
lähelle.
1 Valitse mikrofonin kiinnityspaikka siten, että mikrofonin
kaapeli ulottuu siihen hyvin.
2 Merkitse aloitusreiät mikrofonipidikkeen À avulla.
Virta- ja data- Laite on liitettävä 12 Vdc:n virtalähteeseen
johdinsarjat (Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen,
sivu 2).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla NMEA
0183 laitteeseen DSC- ja GPS-tietojen
jakamista varten (valinnainen) (NMEA 0183
laitteen liitännät, sivu 3).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla ulkoiseen
GPS-antenniin (valinnainen) (Liittäminen GPSetäantenniin, sivu 3).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla megafoniin
(valinnainen) (Liittäminen megafoniin tai
kaiuttimeen, sivu 3).
Laitteen voi liittää tällä johdinsarjalla ulkoiseen
kaiuttimeen (valinnainen) (Liittäminen ulkoiseen
kaiuttimeen, sivu 3).
®
reunoihin.
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Huomautuksia
Maadoituslii- Voit liittää laitteen kotelon tarvittaessa veneen
täntä
maadoitusliitäntään mukana toimitetulla maadoitusruuvilla (Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa, sivu 2).
®
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
VHF-antennin liittäminen
1 Asenna VHF-antenni (myydään erikseen) sen mukana
3 Poraa kiinnitysreiät 3 mm (1/8 tuumaa) poranterällä.
4 Kiinnitä mikrofonipidike kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
ruuveilla Á.
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: voit ostaa VHF-jatkokaapelin. Siirry
osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin
jälleenmyyjään.
2 Liitä VHF-antenni VHF 115/215 AIS laitteen porttiin.
NMEA 2000 laitteen yhteydet
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
2
tekninen käsikirja -oppaassa. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/manuals/VHF115-215 .
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Voima
Punainen
Voima
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Ei käytössä
Ei käytössä
Datamaadoitus
(jos käytössä)
RxA (+)
Purppura
TxA (+)
RxB (-)
Harmaa
TxB (-)
TxA (+)
Sininen
RxA (+)
TxB (-)
Ruskea
RxB (-)
Liittäminen megafoniin tai kaiuttimeen
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
Yhteensopiva NMEA 2000 karttaplotteri tai muu laite
VHF 115/215 AIS -laite
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 laitekaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Liittäminen GPS-etäantenniin
Laitteessa on sisäinen GPS-antenni. Jos GPS-vastaanotto ei ole
hyvä asennuskohdassa, voit asentaa GPS-etäantennin, jossa
on BNC-naarasliitin (lisävaruste), ja liittää sen laitteeseen.
HUOMAUTUS: jos liitit laitteen NMEA 2000 laitteeseen, jossa
on GPS-antenni, voit käyttää kyseistä antennia GPS-lähteenä
sen sijaan, että asentaisit GPS-etäantennin (NMEA 2000
laitteen yhteydet, sivu 2).
1 Asenna ulkoinen GPS-antenni veneeseen sen mukana
toimitettujen ohjeiden avulla.
2 Ohjaa GPS-antennikaapeli VHF 115/215 AIS laitteen taakse
siten, että sen lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä GPS-antennikaapeli VHF 115/215 AIS laitteen
johdinsarjan BNC-liitäntään.
NMEA 0183 laitteen liitännät
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin.
Lisätietoja NMEA 0183 laitteen tietojen vastaanottamisesta
tähän laitteeseen on toisen taulukon kohdissa Ê, Ë, Í ja Î.
Lisätietoja tietojen lähettämisestä tästä laitteesta NMEA 0183
laitteeseen on toisen taulukon kohdissa Ê, Ë, Ï ja Ð.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kuvaus
Virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
VHF 215 AIS radion voi liittää megafoniin tai kaiuttimeen
(lisävaruste), jotta mikrofonin tai käsilaitteen avulla voi tehdä
kuulutuksia.
HUOMAUTUS: vHF 115 radiota ei voi liittää megafoniin.
1 Asenna megafoni tai kaiutin tarvittaessa laitteen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: vältä äänen kierto asentamalla megafoni tai
kaiutin vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän mikrofonista tai
käsilaitteesta ja poispäin siitä.
2 Ohjaa tai jatka johto megafonista tai kaiuttimesta radioon.
3 Liitä radion johdinsarjan valkoinen johdin megafonin tai
kaiuttimen plusliitäntään (+).
4 Liitä radion johdinsarjan vihreä johdin megafonin tai
kaiuttimen miinusliitäntään (-).
5 Peitä liitännät vesitiiviillä teipillä tai kutistemuovilla.
Liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen
Radion voi liittää ulkoiseen kaiuttimeen (lisävaruste), jonka
kautta radiota voi kuunnella kauempanakin.
1 Asenna kaiutin tarvittaessa laitteen mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaisesti.
2 Ohjaa tai jatka johto kaiuttimesta radioon.
3 Liitä radion johdinsarjan punainen johdin kaiuttimen
positiiviseen (+) liitäntään.
4 Liitä radion johdinsarjan musta johdin kaiuttimen
negatiiviseen (-) liitäntään.
5 Peitä liitännät vesitiiviillä teipillä tai kutistemuovilla.
Liite
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (K x L x S)
VHF 115: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x 6,7 x
5,75 tuumaa)
VHF 215 AIS: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86 x
7,76 x 5,78 tuumaa)
Paino
VHF 115 (mikrofonin kanssa): 1,241 kg
(43,77 unssia)
VHF 215 AIS (ilman mikrofonia): 1,212 kg
(42,75 unssia)
VHF 215 AIS mikrofoni: 0,248 kg (8,75 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Säilytys: -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Kompassin turvaväli
VHF 115: 70 cm (27,6 tuumaa)
VHF 215 AIS: 75 cm (29,5 tuumaa)
Vesitiiviys*
IEC 605290 IPX7
Antennin liitin
S0-239 (50 Ω)
Käyttöjännite
12,0 Vdc
Virrankulutus
Valmiustila: 350 mA
Vastaanotto: 600 mA
Lähetys: 2,0 - 6,0 A (1 - 25 W)
3
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHS™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Antennin enimmäisvahvistus
9 dBi
Antenniliitännän
impedanssi
50 Ω
Äänen lähtöteho
Sisäinen kaiutin: 1 W (4 Ω / 10 %:n
vääristymä)
Ulkoinen kaiutin (valinnainen): 4 W (4 Ω/
enintään)
Megafonin lähtöteho
20 W / 4 Ω
Ulkoisen kaiuttimen
impedanssi
4Ω
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
Megafonin impedanssi 4 Ω
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Vastaanotto
Lähetys
059392 ISO-kuittaus
059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126464 PGN-luettelo
129026 COG/SOG, nopea
päivitys
126996 Tuotetiedot
129029 GNSS-sijaintitiedot
129799 Radiotaajuus/-tila/-virta
129808 DSC-soittotiedot
Lähetys (vain AIS-mallit)
129038
Luokan A sijaintiraportti
129039
Luokan B sijaintiraportti
129040
Luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802
AIS-lähetyksen turvailmoitus
129809
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
A
129810
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
B
NMEA Tuetut 0183 IN -lauseet
Määritys
Määritelmä
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveys-/pituusaste)
GNS
GNSS-sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C -kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
NMEA Tuetut 0183 OUT -lauseet
Määritys
Määritelmä
DSC
DSC-tiedot
DSE
Laajennettu DSC
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising