Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Asennusohjeet

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Asennusohjeet
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS12
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja ‑oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä asenna kaikuanturia nousulistojen, helojen, vedenotto- tai
päästöaukkojen taikka läpivientikaikuanturin taakse äläkä
muuhunkaan kohtaan, jossa muodostuu ilmakuplia tai
vesipyörteitä. Pyörteinen vesi saattaa häiritä luotainkeilan
toimintaa.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen
keskilinjaa.
• Kun kaikuanturi asennetaan kauemmas peräpeilin
keskikohdasta, suuri v-kulma saattaa aiheuttaa sen, että
veneen runko
häiritsee luotainkeilan
toimintaa, mikä
saattaa heikentää kohteiden havainnointia veneen toisella
puolella . Kaikuanturi näkyy takaa.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Ohjelmistopäivitys
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
®
®
®
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Jos kaapelia tarvitsee jatkaa, voit ostaa jatkokaapelia
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin myyjältä.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen jälkeen. Kaikuanturin kaapelin
johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa kaikuanturin
toimintavian.
1 Työnnä letkunpidike
perämoottorin telineen
aukon läpi
siten, että telineen kummaltakin puolelta näkyy yhtä paljon
letkunpidikettä.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
pora
4 mm:n (5/32 tuuman) ja 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterät
maalarinteippiä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
merivedenkestävää tiivistysainetta
32 mm:n (1 1/4 tuuman) reikäsaha (valinnainen)
nippuliittimiä (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Älä kiinnitä kaikuanturia potkurin tielle.
• Jos käytät perämoottoria, kiinnitä kaikuanturi potkurin
alaspäin suuntautuvan liikkeen puolelle eli tavallisesti
tyyrpuurin puolelle.
2 Liu'uta letkunpidike perämoottorin ympärille.
3 Kohdista kaikuanturin yläosa pidikkeen yläosan
suuntaisesti.
4 Kiinnitä kaikuanturi pidikkeeseen nupin avulla.
5 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan nippusiteillä (ei mukana).
Joulukuu 2018
190-02495-90_0A
6 Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin näiden varotoimien
mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään tai se käännetään pois käytöstä.
Kaikuanturin asentaminen sähköperämoot­
torin rikiputkeen
Perämoottorin rikiputken pidikkeen suunta
Perämoottorin pidikkeessä on 8 asteen kulma, joka vähentää
perämoottorin vaikutusta kaikuanturin keilaan. Pidikkeen kulman
kapean pään on oltava ylöspäin, kun pidike asennetaan.
3 Kiinnitä kaikuanturi pidikkeeseen nupin avulla.
4 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan nippusiteillä (ei mukana).
5 Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin näiden varotoimien
mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään tai se käännetään pois käytöstä.
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden kokoaminen
Kiinnitä kaikuanturi
peräpeilitelineeseen
kuusiomutterilla , kumisella aluslaatalla , litteällä
aluslaatalla
ja pultilla .
Kaikuanturin kulmikkaan puolen
etupuolta
kohti.
on oltava perämoottorin
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden kokoaminen
jatkopidikkeen avulla
Jatkopidikkeen avulla voit jatkaa kaikuanturia rungon reunan yli,
kun veneessä on syvä v-kulma. Tämä ulottaa kaikuanturin
vedenpinnan alapuolelle siten, että pidike ei jää veden alle eikä
pidikettä tarvitse asentaa liian lähelle veneen reunaa.
Jatkopidikettä ei tarvita kaikissa asennuksissa.
Kaikuanturin asentaminen sähkömoottorin
rikiputkeen
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen jälkeen. Kaikuanturin kaapelin
johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa kaikuanturin
toimintavian.
Asenna kaikuanturi mahdollisimman kauas moottorista.
1 Suuntaa perämoottorin rikiputken pidike (Perämoottorin
rikiputken pidikkeen suunta, sivu 2).
2 Kiinnitä kaareva perämoottorin rikiputken pidike
ruuveilla
taivutettuun perämoottorin rikiputken
pidikkeeseen .
2
M6Kiinnitä peräpeilikiinnitys
jatkopidikkeeseen
ja
jatkopidike kaikuanturiin
kuusiomuttereilla , kumisilla
aluslaatoilla , litteillä aluslaatoilla
ja pulteilla .
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
1 Varmista asianmukainen kohdistus veden alla asettamalla
peräpeilikiinnitys siten, että kaikuanturin viiva
suuntainen.
pohjan
on peräpeilin
9 Jos kaapeli on ohjattava peräpeilin läpi, valitse kohta selvästi
vedenpinnan yläpuolelta ja merkitse se.
10 Jos merkitsit aloitusreiän vaiheessa 8, poraa 32 mm:n (1 1/4
tuuman) reikäsahalla pujotusreikä peräpeilin läpi.
11 Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin:
• Jos pujotat kaapelin pujotusreiästä, työnnä se vaiheessa 9
poraamastasi reiästä.
• Jos et pujota kaapelia poraamastasi reiästä, ohjaa se
peräpeilin ylitse.
Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
Kompassin kalibroiminen
2 Käytä peräpeilitelinettä mallina ja merkitse aloitusreikien
kohdat.
3 Kiedo pala teippiä 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterään
4
5
6
7
8
19 mm:n (3/4 tuuman) päähän terän kärjestä, jotta et poraa
aloitusreikiä liian syviksi.
Jos asennat telineen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
Poraa noin 19 mm (3/4 tuumaa) syvät aloitusreiät merkittyihin
kohtiin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuihin 20 mm:n ruuveihin.
Kiinnitä kaikuanturin teline peräpeiliin kolmella 20 mm:n
ruuvilla.
Ohjaa kaapeli peräpeilikiinnityksen koukusta.
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava peräpeiliin tai
perämoottorin rikiputkeen, jotta kompassia voi käyttää.
Kompassi ei välttämättä toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntaanturia, kuten SteadyCast™ suunta-anturia. Suunta-anturi
näyttää suunnan, johon kaikuanturi osoittaa suhteessa
veneeseen.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus
> Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS­j..
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ylläpito
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Tekniset tiedot
Panoptix LiveScope LVS12 ­ tekniset tiedot
Mitat (P x K x L)
113 x 92 x 23 mm (4,45 x 3,6 x
0,91 tuumaa)
Paino (vain kaikuanturi)
500 g (1,1 paunaa)
Taajuudet
530–1,1 MHz
3
Käyttölämpötila
0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila
–40–85 °C (–40–185 °F)
Enimmäissyvyys/-matka*
61 m (200 jalkaa)
Katselukulma
Edestä taakse: kaksi 30 asteen
sektoria
Sivulta sivulle: 20 astetta
*Veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus
Voit tarkastella tässä tuotteessa käytettyjen avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeuksia osoitteessa
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ ja
SteadyCast™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising