Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
PANOPTIX LIVESCOPE
LVS12
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
™
™
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i plotterns produktförpackning, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
• Du får inte montera givaren så att den är i vägen för
propellern.
• På båtar med utombordsmotor bör du montera givaren på
propellerns nedåtgående sida, vanligen styrbord.
• Du bör montera givaren på en plats där den inte stöter i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Du bör montera givaren på en plats där den inte är bakom
stråk, stag, beslag, vattenintag, utloppsportar,
genomskrovsgivare eller annat som kan skapa luftbubblor
eller orsaka turbulens i vattnet. Vattenturbulens kan störa
ekolodsstrålen.
• Du bör montera givaren så nära båtens mittlinje som möjligt.
• När den är monterad längre bort från mittpunkten på
akterspegeln, kan en större skrovvinkel orsaka att båtens
skrov
stör ekolodets stråle
och det kan orsaka en
ojämn detektering på motsatta sidan av båten . Givaren
visas bakifrån.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen går du till
support.garmin.com för mer information.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Programuppdatering
Du måste uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
®
®
• På båtar med dubbla drev ska du montera givaren mellan
dreven, om möjligt.
• Vid behov av extra kabellängd kan du ansluta en
förlängningskabel som finns på buy.garmin.com eller hos din
Garmin återförsäljare.
Installera givaren på trollingmotorn
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats efter installationen. Skador på givarkablar eller kabelhölje
kan orsaka fel på givaren.
1 För slangklämman
genom öppningen på
trollingmotormonteringsfästet
tills lika stora längder sticker
ut på båda sidorna av fästet.
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin
4 mm (5/32 tum) och 3,2 mm (1/8 tum) borrspetsar
Maskeringstejp
stjärnmejsel PH2
Marint tätningsmedel
32 mm (1 1/4 tum) hålsåg (valfritt)
Kabelhållare (tillbehör)
2 Fäst slangklämman runt trollingmotorn .
3 Placera givaren parallellt med fästets ovansida.
December 2018
190-02495-90_0A
4 Fäst givaren på fästet med ratten .
5 Använd buntband (medföljer inte) för att fästa givarkabeln på
axeln eller någon annan säker plats.
6 Led givarkabeln till plottern och vidta samtidigt följande
försiktighetsåtgärder.
• Dra inte kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka
elektriska störningar.
• Du måste dra kabeln så att den inte kommer i kläm när
trollingmotorn fälls ut eller dras in.
Installera givaren på trollingmotorns skaft
Riktning för fäste till trollingmotorskaft
Trollingmotorns fäste har en 8-gradig vinkel för att minska
störningen från trollingmotorn på givarens konvinkel. Du måste
placera fästet med vinkelns smala del uppåt när du monterar
fästet.
3 Fäst givaren på fästet med ratten .
4 Använd buntband (medföljer inte) för att fästa givarkabeln på
axeln eller någon annan säker plats.
5 Led givarkabeln till plottern och vidta samtidigt följande
försiktighetsåtgärder.
• Dra inte kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka
elektriska störningar.
• Du måste dra kabeln så att den inte kommer i kläm när
trollingmotorn fälls ut eller dras in.
Installera givaren på en akterspegel
Sätta ihop monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
Fäst givaren
i akterspegelfästet
med sexkantsmuttern
, gummibrickan , den platta brickan
och muttern .
Givarens vinklade sida
främre sida .
ska vara vänd mot trollingmotorns
Sätt i hop akterspegelfästets tillbehör med en
förlängning
Du kan lägga till ett förlängningsfäste för att förlänga givaren
utanför skrovet på båtar med djupgående V-format skrov. Detta
sänker ned givaren under vattenytan utan att fästet hamnar i
vattnet och du behöver inte installera fästet för nära kanten på
båten. Förlängningsfästet behövs inte vid alla installationer.
Installera givaren på trollingmotorskaftet
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats efter installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka fel på givaren.
Du ska montera givaren så långt från motorn som möjligt.
1 Montera trollingmotorskaftets fäste (Riktning för fäste till
trollingmotorskaft, sidan 2).
, fäst det böjda fästet till
trollingmotorskaftet
på det vinklade fästet till
trollingmotorskaftet .
2 Använd M6-skruvarna
2
Fäst akterspegelfästet
på förlängningen
och fäst
förlängningen på givaren
med sexkantsmuttrarna ,
gummibrickorna , de platta brickorna
och muttrarna
.
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
1 För korrekt montering under vattnet ska du placera
akterspegelfästet så att randen på givaren
undersidan av akterspegeln .
är i linje med
9 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen och
markerar den.
10 Om du har markerat ett rikthål i steg 8 använder du en hålsåg
på 32 mm (1 1/4 tum) för att borra ett genomföringshål rakt
igenom akterspegeln.
11 Dra givarkabeln till plottern:
• Om du drar kabeln genom ett genomföringshål för du den
genom hålet du borrade i steg 9.
• Om du inte drar kabeln genom ett genomföringshål drar
du den uppåt över akterspegelns topp.
Du bör undvika att dra kabeln nära elkablar eller annat som
kan orsaka elektriska störningar.
Kalibrera kompassen
2 Använd akterspegelfästet som mall och märk ut platserna för
3
4
5
6
7
8
rikthålen.
Vira en bit tejp runt en borrspets på 4 mm (5/32 tum) ca
19 mm (3/4 tum) från borrspetsens spets för att undvika att
borra rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i gelcoaten.
Borra cirka 19 mm (3/4 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna.
Fäst givarfästet vid akterspegeln med de tre skruvarna på
20 mm.
Dra kabeln under akterspegelfästets vajerkrok.
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! För att använda kompassen monterar du givaren på
akterspegeln eller på trollingmotorskaftet. Kompassen kanske
inte fungerar om du monterar givaren på motorn.
Obs! För bästa resultat bör du använda en kurssensor,
exempelvis SteadyCast™ kurssensorn. Kurssensorn visar åt
vilket håll givaren pekar i förhållande till båten.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Underhåll
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Specifikationer
Panoptix LiveScope LVS12 specifikationer
Mått (L x H x B)
113 x 92 x 23 mm (4,45 x 3,6 x
0,91 tum)
Vikt (endast givare)
500 g (1,1 lbs)
3
Frekvenser
Från 530 till 1,1 MHz
Drifttemperatur
från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (från -40 till
185 °F)
Maximalt djup/avstånd*
61 m (200 fot)
Visningsfält
Framsida till baksida: Två 30gradiga sektorer
Sida-till-sida: 20 grader
* Beroende på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
Licens för programvara med öppen källkod
Om du vill visa den licens/de licenser för programvara med
öppen källkod som används i produkten, gå till
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ och SteadyCast™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple är ett varumärke som tillhör
Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som
tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising