Garmin | Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer | Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Upute za instalaciju

Garmin Panoptix LiveScope™ LVS12 Transducer Upute za instalaciju
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS12
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji plotera potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu
koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
• Sondu je na vanjskom motoru potrebno montirati na strani na
kojoj se propeler okreće prema dolje, to je obično s desne
strane.
• Sondu montirajte na mjesto gdje se neće oštetiti tijekom
ulaska plovila u vodu, prijevoza kopnom ili skladištenja.
• Nemojte montirati sondu iza rebara, upornica, dodataka,
otvora za uvod ili izbacivanje vode, sondi za montiranje kroz
trup ili bilo čega što bi moglo proizvoditi mjehuriće i
uzrokovati turbulenciju vode. Turbulentna voda može ometati
snop sonara.
• Sondu montirajte što bliže središnjoj liniji plovila.
• Ako je sonda montirana dalje od sredine krmenog zrcala,
veći kut trupa može dovesti do toga da trup plovila
ometa
snop sonara
te može uzrokovati nedosljedno otkrivanje na
suprotnoj strani plovila . Sonda je prikazana sa stražnje
strane.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako se tijekom
montaže pojave problemi, dodatne informacije potražite na webmjestu support.garmin.com.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Nadogradnja softvera
Nakon montiranja ovog uređaja potrebno je nadograditi softver.
Ako vaš Garmin ploter sadrži Wi‑Fi tehnologiju, softver
nadogradite pomoću aplikacije ActiveCaptain™ na
kompatibilnom Android™ ili Apple uređaju. Ako ploter ne sadrži
Wi‑Fi tehnologiju, softver je potrebno nadograditi pomoću
memorijske kartice i Windows računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
support.garmin.com.
®
®
®
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Ako je potrebno produljivanje kabela, možete priključiti
dodatni produžni kabel koji možete kupiti na adresi
buy.garmin.com ili od zastupnika tvrtke Garmin.
Montaža sonde na nosač za vanbrodski
motor
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto nakon montaže. Oštećenje žica ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
1 Stezaljku za crijevo
vanbrodskog motora
jednake duljine.
provucite kroz prorez na nosaču
dok s obje strane nosača ne dobijete
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica
Svrdla veličine 4 mm (5/32 in) i 3,2 mm (1/8 in)
Traka za maskiranje
Križni odvijač broj 2
Brodsko brtvilo
Nastavak za bušilicu za izrezivanje otvora promjera 32 mm
(1 1/4 in) (nije obavezno)
• Vezice za kabele (nije obavezno)
Preporuke za montažu
• Sondu nemojte montirati u putanji propelera.
2 Učvrstite stezaljku za crijevo oko vanbrodskog motora .
3 Poravnajte vrh sonde tako da bude usporedno s vrhom
nosača.
4 Sondu pričvrstite na nosač pomoću kotačića
.
Prosinac 2018
190-02495-90_0A
5 Vezicama kabela (nisu priložene) pričvrstite kabel sonde za
osovinu ili neko drugo sigurno mjesto.
6 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
plotera.
• Nemojte postavljati kabel uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
• Kabel trebate provući tako da ne dođe do prignječenja
kada se vanbrodski motor otpušta i sprema.
Montaža sonde na osovinu vanbrodskog
motora
Orijentacija nosača osovine za vanbrodski motor
Nosač za vanbrodski motor sadrži kut od 8 stupnjeva za
smanjenje smetnji koje vanbrodski motor stvara za zraku sonde.
Nosač trebate usmjeriti tako da uži dio kuta bude okrenut prema
vrhu prilikom montiranja nosača.
3 Sondu pričvrstite na nosač pomoću kotačića .
4 Vezicama kabela (nisu priložene) pričvrstite kabel sonde za
osovinu ili neko drugo sigurno mjesto.
5 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
plotera.
• Nemojte postavljati kabel uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
• Kabel trebate provući tako da ne dođe do prignječenja
kada se vanbrodski motor otpušta i sprema.
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Sastavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
Pričvrstite sondu
na nosač za montažu na krmeno zrcalo
pomoću šesterokutnog vijka, , gumenog podloška ,
plosnatog podloška
i vijka .
Dio sonde na kojem se nalazi kut
treba biti okrenut prema
prednjoj strani vanbrodskog motora .
Sastavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu s
produžetkom
Možete dodati nosač s produžetkom kako bi se sonda mogla
protegnuti van površine trupa na plovilima s dubokim V trupom.
Time se sonda proteže ispod vode, a da se u vodu ne uranja
nosač i da se nosač ne mora montirati preblizu rubu plovila.
Nosač s produžetkom nije potreban za sve načine montiranja.
Montaža sonde na nosač na osovinu vanbrodskog
motora
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto nakon montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
Sondu je potrebno montirati što dalje od motora.
1 Podesite položaj nosača osovine vanbrodskog motora
(Orijentacija nosača osovine za vanbrodski motor,
stranica 2).
2 Pomoću M6 vijaka pričvrstite zakrivljeni nosač osovine
vanbrodskog motora
na kutni nosač osovine vanbrodskog
motora .
2
Pričvrstite nosač za montažu na krmeno zrcalo
na
produžetak
i zatim pričvrstite produžetak sonde
pomoću šesterokutnih matica , gumenih podložaka
plosnatih podložaka
i vijaka .
,
Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
1 Kako biste osigurali ispravno poravnanje pod vodom, krmeno
zrcalo postavite tako da linija na sondi
dnom krmenog zrcala .
bude u ravnini s
9 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i
označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od
vodene površine.
10 Ako ste označili probni otvor u koraku 8, pomoću nastavka za
bušilicu za izrezivanje otvora od 32 mm (1 1/4 in.) probušite
otvor kroz krmeno zrcalo.
11 Provedite kabel sonde do plotera:
• Ako kabel provodite kroz otvor, uvedite ga kroz otvor
probušen u koraku 9.
• Ako kabel ne provodite kroz otvor, provedite ga iznad i
preko vrha krmenog zrcala.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
Kalibracija kompasa
2 Koristeći nosač krmenog zrcala kao šablonu, označite mjesta
3
4
5
6
7
8
probnih otvora.
Oko svrdla od 4 mm (5/32 in) omotajte samoljepivu traku na
19 mm (3/4 in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko
bušenje probnih otvora.
Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije
probnog otvora za bušenje postavite samoljepljivu traku kako
biste smanjili napukline u sloju gelcoata.
Pomoću svrdla od 4 mm (5/32 in) na označenim lokacijama
izbušite probne otvore duboke približno 19 mm (3/4 in).
Na vijke od 20 mm nanesite brtvilo za plovila.
Pričvrstite nosač sonde na krmeno zrcalo koristeći tri vijka od
20 mm.
Provedite kabel ispod kuke na nosaču krmenog zrcala.
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na krmeno zrcalo ili osovinu vanbrodskog motora.
Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba
senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera. Senzor
smjera prikazuje smjer u kojem sonda pokazuje u odnosu na
plovilo.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite MENU > Postavke
sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Održavanje
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacije za Panoptix LiveScope LVS12
Dimenzije (D x Š x V)
113 x 92 x 23 mm (4,45 x 3,6 x
0,91 in)
Težina (samo sonda)
500 g (1,1 lbs)
3
Frekvencije
Od 530 do 1,1 MHz
Radna temperatura
Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Temperatura za skladištenje
Od -40 ° do 85 °C (od -40 ° do
185 °F)
Maksimalna dubina/udaljenost*
61 m (200 ft)
Polje prikaza
Sprijeda prema natrag: dva
sektora od 30 stupnjeva
Bočno: 20 stupnjeva
*Ovisno o salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Licenca za softver otvorenog koda
Za prikaz licenci za softver otvorenog koda za ovaj proizvod idite
na web-mjesto developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™, i
SteadyCast™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Apple je zaštitni znak tvrtke Apple Inc i
registriran je u SAD-u i ostalim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke WiFi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim
vlasnicima.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising