Garmin | Panoptix™ PS21-TM | Garmin Panoptix™ PS21-TM Upute za instalaciju

Garmin Panoptix™ PS21-TM Upute za instalaciju
Panoptix™ PS21-TM
FrontVü
faktori poput brzine plovila i kuta nosača sonde. Sondu
morate montirati na mjesto koje neće uzrokovati ulaz zraka u
putanju propelera Á. Ulaz zraka u propelere može značajno
utjecati na ubrzanje i rad pri najvećoj brzini te može oštetiti
propelere i motore. Kako biste to izbjegli, sondu montirajte
dovoljno daleko s lijeve ili desne strane dalje od propelera.
Taj je učinak veći ako je sonda okomito poravnata s
putanjom propelera. Uzmite u obzir polumjer zakretanja
propelera vanjskog ili krmenog motora. U većini se slučajeva
ne preporučuje montirati sondu između motora plovila s više
motora. Sonda je prikazana s gornje strane.
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
• Ako je sonda montirana dalje od sredine krmenog zrcala,
veći kut trupa može dovesti do toga da trup plovila À ometa
snop sonara Á te može uzrokovati nedosljedno otkrivanje na
suprotnoj strani plovila Â. Sonda je prikazana sa stražnje
strane.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Preporuke za rad
Preporuke za montažu
Ovaj se nosač ne može upotrebljavati za sve trupove plovila.
Pregledajte ove preporuke kako biste odredili kompatibilnost s
vašom vrstom plovila. Loša lokacija sonde može rezultirati lošim
radom sonde ili utjecati na upravljanje plovilom.
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode, sondi unutar trupa ili bilo čega
što bi moglo proizvoditi mjehuriće i uzrokovati turbulenciju
vode. Turbulentna voda može ometati snop sonara.
• Sondu morate montirati tako da je čelo sonde pod vodom i
usmjereno prema naprijed. Oblik sonde zahtijeva veću
površinu pod vodom u odnosu na tipičnu sondu montiranu na
krmeno zrcalo. Velika površina pod vodom stvara otpor koji
može utjecati na upravljanje plovilom i na najveću brzinu, pri
čemu taj otpor može varirati od zanemarivog od
neprihvatljivog. Možda ćete morati podesiti oznake nagiba
plovila ako sonda nije montirana na sredini krmenog zrcala.
Za optimalne rezultate sondu montirajte što bliže središnjoj
liniji.
• Kad se sonda kreće kroz vodu iza nje se formiraju mjehurići u
obliku slova "V" À. Na veličinu i površinu tog "V" oblika utječu
Siječanj 2017
Tijekom rada pri brzinama većim od 12,9 km/h (8 mi/h) rad
sonde je ograničen, odraz dna se smanjuje te podaci o dubini i
alarm možda neće upozoravati na potencijalna područja s
malom dubinom.
Plovilom biste trebali sporo upravljati u plitkoj vodi ili u
područjima u kojima vam nije poznata dubina ili postojanje
podvodnih prepreka.
Kad je omogućen, alarm za prednju dubinu oglašava se u
područjima s plitkom vodom. Uređaj možda neće prepoznati
raspršene ili uske podvodne prepreke kao dno te se alarm
možda neće oglasiti. Alarm ne jamči sprječavanje sudara. Uvijek
budite oprezni kad upravljate plovilom.
Prednji radni domet
Sonda ima prednji radnji domet pet do osam puta veći u odnosu
na dubinu vode. Primjerice, na 3 m (10 ft) dubine vode, prednji
radni domet iznosi između 15 i 24 m (između 50 i 80 ft). Uvjeti u
vodi i na dnu utječu na stvarni domet. Budite pažljivi i
promatrajte dubinu vode i prednji domet, osobito kad je vaš
uređaj u načinu ručnog prednjeg radnog dometa.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Tiskano u Tajvanu
190-02073-86_0A
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš ploter.
NAPOMENA: Preuzeti softver uključuje nadogradnje za sve
uređaje povezane s ploterom. Odaberite ispravan paket za
ploter koji želite nadograditi. Kako biste provjerili uređaje
obuhvaćene preuzetim paketom, možete odabrati Prikaz svih
uređaja u kompletu.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Po potrebi odaberite Pokreni.
7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
8 Datoteke spremite na memorijsku karticu.
NAPOMENA: Prijenos softverske nadogradnje na
memorijsku karticu može potrajati nekoliko minuta.
®
• Šesterokutni nasadni odvijač veličine 17 mm i šesterokutni
ključ veličine 17 mm
• Šesterokutni ključevi veličine 7 mm
• Brtvilo za plovila
• Vezice za kabele (nije obavezno)
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Poravnanje pribora za montiranje na krmeno zrcalo
na plovilu
1 Pribor za montiranje na krmeno zrcalo postavite na krmeno
zrcalo plovila À 13 mm (1/2 in) Á od dna trupa.
2 Umetnite prekidni zatik  u nosač za montažu na krmeno
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
3
4
5
6
zrcalo, u rupu koja nosač kućišta drži paralelnim s površinom
vode Ã.
Koristeći nosač za montažu na krmeno zrcalo kao šablonu,
označite mjesta rupa.
Uklonite nosač.
Prekidnom zatiku dodajte maticu i zategnite.
NAPOMENA: Kad ih se montira na nosač, prekidni zatik i
matica mogu djelovati labavo.
Zategnite M10 vijak Ä.
NAPOMENA: Maksimalan zatezni moment na M10 vijak ne
smije biti veći od 51,5 N-m (38 lb-ft).
Montaža pribora za montiranje na krmeno zrcalo na
plovilo
1 Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije otvora
za bušenje postavite samoljepljivu traku kako biste smanjili
napukline u sloju gelcoata.
2 Pomoću svrdla veličine 4 mm (5/32 in) probušite probne rupe.
3 Nosač zaštite od prskanja vode À gurnite iznad nosača za
montažu na krmeno zrcalo.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
2
Bušilica
Svrdlo veličine 3,2 mm (1/8 in)
Svrdlo veličine 4 mm (5/32 in)
Križni odvijač broj 1
Križni odvijač broj 2
4 Nanesite brtvilo za plovila na četiri 5x30 vijka te na krmeno
zrcalo pričvrstite nosač za montažu na krmeno zrcalo i nosač
zaštite od prskanja vode pomoću 5x30 vijaka i podložaka
promjera 5 mm.
Montaža poklopca zaštite od prskanja vode
OPREZ
Nemojte nogom stati na montiranu zaštitu od prskanja vode.
Sonda može prskati višak vode na motor kad plovite velikom
brzinom. Možete ugraditi poklopac zaštite od prskanja vode
kako biste smanjili prskanje vode.
1 Umetnite kapicu À u utor Á poklopca zaštite od prskanja
vode Â.
Prstenovi za zabravljivanje pakirani su odvojeno od kabela radi
jednostavnijeg provođenja kabela. Svaki prsten za zabravljivanje
zapakiran je u malu vrećicu s brojem na naljepnici radi lakšeg
prepoznavanja.
1 Odvojite dvije polovice prstena za zabravljivanje À.
2 Provucite kabel kroz kapicu.
2 Umetnite o-prsten Á u priključak.
3 Polovice  prstena za zabravljivanje poravnajte preko kabela
SAVJET: Kapicu i dio kabela koji provlačite kroz kapicu
možete premazati tekućim deterdžentom za pranje posuđa.
3 Dok je poklopac zaštite od prskanja vode paralelan s gornjim
dijelom nosača kućišta Ã, poklopac zaštite od prskanja vode
pričvrstite na nosač zaštite od prskanja vode Ä pomoću
vijaka Å.
4 Provedite kabele iznad krmenog zrcala iznad površine vode i
pričvrstite ih vezicama za kabele (opcionalno).
i zatim ih spojite.
Dijagram ožičenja
Priključivanje sonde na napajanje i Garmin
Marine Network
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Prije priključivanja uređaja na Garmin Marine Network i
napajanje, uređaj je potrebno montirati.
1 Sprovedite kabele pomoću odgovarajućih držača, spona i
brtvila kako biste pričvrstili kabele duž rute i kroz moguće
pregrade ili palubu.
2 Postavite O-prsten i spojnicu za zabravljivanje na priključak
mreže Garmin Marine Network.
3 Gole žice kabela napajanja priključite na izvor napajanja od
10 do 35 Vdc i na uzemljenje (Dijagram ožičenja,
stranica 3).
4 Odaberite opciju:
• Mrežni kabel priključite na mrežu ili na Panoptix priključak
na ploteru.
• Mrežni kabel priključite na priključak na uređaju GMS™ 10,
ako je dostupan.
Kapice za kabelske otvore
+
Element
À
Á
Â
Opis
Uređaj za iscrtavanje
Panoptix PS21-TM
Izvor napajanja (prekidač je opcionalan)
Održavanje
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Antivegetativni premaz
Kako biste spriječili koroziju metalnih trupova i usporili rast
organizama koji mogu utjecati na performanse i trajnost plovila,
trup plovila premažite antivegetativnim premazom na vodenoj
bazi svakih šest mjeseci.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
Kad sprovodite kabele kroz brod, ponekad može biti potrebno
probušiti rupe za prolazak kabela. Kapice za kabelske otvore
mogu se koristiti za pokrivanje kabelskog montažnog otvora.
Kapice nisu vodootporne. Po potrebi nakon postavljanja
upotrijebite brodsko sredstvo za brtvljenje oko kapice i kabela
kako bi spoj bio vodootporan. Kapice možete kupiti od
zastupnika tvrtke Garmin ili izravno Garmin na stranici
www.garmin.com.
Specifikacije
Postavljanje prstenova za zabravljivanje na kabele
Prije postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabele
potrebno je provesti kabele.
-
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š x V x D)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x
3,3 in)
Težina sonde
0,39 kg (0,87 lb)
Ukupna težina (sonda, nosač,
kabel i zaštita od prskanja vode)
2,64 kg (5,82 lb)
3
Specifikacija
Mjere
Maksimalna potrošnja energije
8W
Radni napon
Od 10 do 35 V DC
Raspon radne temperature
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni raspon za pohranu
Od -40 do 70°C (od -40 do 158°F)
Materijal
ASA plastika
Maksimalni raspon*
91,4 m (300 ft)
Frekvencija
417 kHz
Nazivni napon osigurača
4,0 A min. 32 Vdc
*Ovisno o lokaciji sonde, salinitetu vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Panoptix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising