Garmin | Panoptix™ PS21-TM | Garmin Panoptix™ PS21-TM Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS21-TM Asennusohjeet
Panoptix™ PS21-TM
FrontVü
esimerkiksi veneen nopeus ja kaikuanturitelineen kulma.
Kiinnitä kaikuanturi paikkaan, jossa se ei ohjaa ilmaa
potkurien tielle Á. Ilman ohjaaminen potkureihin saattaa
heikentää kiihtyvyyttä ja enimmäisnopeutta merkittävästi
sekä vioittaa potkureita ja moottoreita. Estä tämä
asentamalla kaikuanturi riittävän kauas potkureista paapuurin
tai tyyrpuurin puolelle. Tämä ilmiö näkyy voimakkaimmin, jos
kaikuanturi on pystysuunnassa potkurien radan suuntainen.
Huomioi perämoottorin potkurien kääntösäde. Jos veneessä
on useita moottoreita, useimmissa asennuksissa ei suositella
kaikuanturin asentamista moottorien väliin. Kaikuanturi näkyy
ylhäältä.
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
• Kun kaikuanturi asennetaan kauemmas peräpeilin
keskikohdasta, suuri v-kulma saattaa aiheuttaa sen, että
veneen runko À häiritsee luotainkeilan Á toimintaa, mikä
saattaa heikentää kohteiden havainnointia veneen toisella
puolella Â. Kaikuanturi näkyy takaa.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Tätä telinettä ei voi käyttää kaikissa veneenrungoissa. Määritä
näiden tietojen avulla, sopiiko teline venetyyppiin. Väärin
sijoitettu kaikuanturi saattaa toimia huonosti tai heikentää
veneen ohjattavuutta.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä asenna kaikuanturia nousulistojen, helojen, vedenotto- tai
päästöaukkojen taikka runkoon asennetun kaikuanturin
taakse äläkä muuhunkaan kohtaan, jossa muodostuu
ilmakuplia tai vesipyörteitä. Pyörteinen vesi saattaa häiritä
luotainkeilan toimintaa.
• Kaikuanturi on asennettava etupuoli upoksissa ja eteenpäin.
Kaikuanturi tarvitsee muotonsa vuoksi suurempaa
upotettavaa pintaa kuin tyypillinen peräpeiliin asennettava
kaikuanturi. Suuri upoksissa oleva alue aiheuttaa vastusta,
joka saattaa vaikuttaa veneen ohjattavuuteen ja
enimmäisnopeuteen. Vastus saattaa vaihdella tuskin
huomattavasta mahdottomaksi hyväksyä. Veneen
trimmilevyjä tarvitsee ehkä säätää, jos kaikuanturia ei ole
asennettu peräpeilin keskikohtaan. Saat optimaalisen
tuloksen kiinnittämällä kaikuanturin mahdollisimman lähelle
keskilinjaa.
• Kun kaikuanturi liikkuu vedessä, vesi kuplii sen perässä Vkirjaimen muotoisesti À. V-kuvion muotoon vaikuttavat
Tammikuu 2017
Käyttöön liittyvää huomioitavaa
Kun kaikuanturia käytetään, kun nopeus on yli 12,9 km/h (8
mph), kaikuanturin suorituskyky on rajallinen, pohjan luotaintulos
heikkenee ja syvyystiedot ja hälytys eivät välttämättä varoita
mahdollisista matalista alueista.
Aja venettä hitaasti matalassa vedessä ja alueilla, joiden
syvyyttä et tiedä tai joilla voi olla vedenalaisia esteitä.
Kun etuosan syvyyshälytys on käytössä, se varoittaa matalista
alueista. Vedenalaisia tai kapeita vedenalaisia esteitä ei
välttämättä tunnisteta pohjaksi, ja ne eivät välttämättä laukaise
hälytystä. Hälytys ei estä törmäyksiä automaattisesti. Ole aina
varovainen käyttäessäsi venettä.
Tehollinen alue eteenpäin
Kaikuanturin tehollinen alue eteenpäin on 5–8 kertaa veden
syvyys. Jos veden syvyys on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa),
tehollinen alue eteenpäin on 15–24 metriä (50–80 jalkaa). Vesija pohjaolosuhteet vaikuttavat todelliseen alueeseen. Ole
varovainen ja tarkkaile veden syvyyttä ja aluetta eteenpäin
erityisesti, kun laite on manuaalisessa alue eteenpäin -tilassa.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Painettu Taiwanissa
190-02073-77_0A
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Lataa karttaplotteriasi vastaavan ohjelmistopaketin
vierestä.
HUOMAUTUS: ohjelmistolataus sisältää kaikkien
karttaplotteriin yhdistettyjen laitteiden päivitykset. Valitse
oikea paketti, joka vastaa päivitettävää karttaplotteria. Voit
varmistaa latauksen sisältämät laitteet valitsemalla
Päivitykseen sisältyvät laitteet.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse tarvittaessa Suorita.
7 Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
8 Pura tiedostot muistikortille.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
• 7 mm:n kuusiokoloavaimet
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• nippuliittimiä (valinnainen)
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden kohdistaminen
veneeseen
1 Sijoita peräpeilikiinnike veneen peräpeiliin À 13 mm
(1/2 tuumaa) Á rungon pohjasta.
2 Työnnä murtoruuvi  peräpeilikiinnikkeeseen reikään, joka
pitää kotelon telineen vesilinjan suuntaisena Ã.
3 Käytä peräpeilikiinnikettä mallina ja merkitse reikien kohdat.
4 Irrota kiinnike.
5 Aseta mutteri murtoruuviin ja kiristä.
HUOMAUTUS: asennettuna kiinnikkeeseen murtoruuvi ja
mutteri saattavat näyttää löysiltä.
6 Kiristä M10-pultti Ä.
HUOMAUTUS: m10-pultin suurin kiinnitysmomentti on
51.5 N-m (38 lb-ft.).
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
veneeseen
1 Jos asennat telineen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
2 Poraa aloitusreiät 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
3 Liu'uta roiskesuojuksen pidike À peräpeilikiinnikkeen päälle.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
2
pora
3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
4 mm:n (5/32 tuuman) poranterä
ristipääruuvitaltta (nro 1)
ristipääruuvitaltta (nro 2)
17 mm:n kuusiokolohylsy ja 17 mm:n kuusiokoloavain
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta neljään 5x30-
ruuviin ja kiinnitä peräpeilikiinnike ja roiskesuojuksen pidike
peräpeiliin 5x30-ruuveilla ja 5 mm:n aluslaatoilla.
Roiskesuojuksen kannen asentaminen
HUOMIO
Älä astu asennetun roiskesuojuksen päälle.
Suurilla nopeuksilla kaikuanturista voi roiskua runsaasti vettä
moottorin päälle. Voit vähentää roiskeita asentamalla
roiskesuojuksen kannen.
1 Aseta vahvistusrengas À roiskesuojuksen kannessa Â
olevaan paikkaan Á.
2 Vedä kaapeli vahvistusrenkaan läpi.
VIHJE: voit voidella vahvistusrenkaan ja sen läpi vetämäsi
kaapelin osuuden nestemäisellä astianpesuaineella.
3 Kun roiskesuojuksen kansi on kotelon kiinnikkeen suuntainen
Ã, kiinnitä roiskesuojuksen kansi suojuksen pidikkeeseen Ä
ruuveilla Å.
4 Ohjaa kaapelit peräpeiliä pitkin ylös vesilinjan yläpuolelle ja
kiinnitä ne nippuliittimillä (valinnainen).
2 Kiinnitä O-rengas Á liittimen päähän.
3 Kohdista lukitusrenkaan puoliskot  kaapelin ympäri ja
napsauta ne yhteen.
Asennuskaavio
Kaikuanturin liittäminen virtalähteeseen ja
Garmin Marine Networkiin
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Laite on asennettava, jotta sen voi liittää Garmin Marine
Networkiin ja virtalähteeseen.
1 Kiinnitä kaapelit asianmukaisilla nippuliittimillä, kiinnittimillä ja
tiivistysaineella laipioiden tai kannen kautta.
2 Asenna O-rengas ja lukitusrengas Garmin Marine Network
liittimeen.
3 Liitä virtajohdon paljasjohtiminen pää 10 - 35 Vdc:n
virtalähteeseen ja maadoitukseen (Asennuskaavio,
sivu 3).
4 Valitse vaihtoehto:
• Liitä verkkokaapeli verkkoon tai karttaplotterin Panoptix
porttiin.
• Liitä verkkokaapeli GMS™ 10 laitteen porttiin, jos se on
käytettävissä.
Kaapelin reitityksen vahvistusrenkaat
Kun asennat kaapeleita veneessä, joudut ehkä poraamaan
reikiä kaapeleita varten. Kaapelin asennusreiän voi peittää
kaapelin kumisella vahvistusrenkaalla. Vahvistusrenkaat eivät
ole vesitiiviitä. Tarvittaessa voit levittää asennuksen jälkeen
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ja kaapelin
ympärille. Voit ostaa vahvistusrenkaita Garmin myyjältä tai
suoraan Garmin verkkokaupasta osoitteessa www.garmin.com.
Lukitusrenkaiden asentaminen kaapeleihin
Ohjaa kaapelit, ennen kuin asennat niihin lukitusrenkaat.
Lukitusrenkaat on pakattu erilleen kaapeleista kaapelien
ohjaamisen helpottamiseksi. Kukin lukitusrengas on pakattu
pieneen pussiin, jossa on numero tunnistamisen
helpottamiseksi.
1 Irrota lukitusrenkaan puoliskot toisistaan À.
+
Kohde
À
Á
Â
-
Kuvaus
Karttaplotteri
Panoptix PS21-TM
Virtalähde (katkaisin on valinnainen)
Ylläpito
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K x P)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x
3,3 tuumaa)
Kaikuanturin paino
0,39 kg (0,87 paunaa)
Yhteispaino (kaikuanturi, teline, 2,64 kg (5,82 paunaa)
kaapeli ja roiskesuojus)
Virran enimmäiskäyttö
8W
Käyttöjännite
10 - 35 Vdc
Käyttölämpötila
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Säilytyslämpötila
-40 - 70°C (-40 - 158°F)
Materiaali
ASA-muovi
3
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Enimmäisalue*
91,4 m (300 jalkaa)
Taajuus
417 kHz
Sulakkeen koko
4,0 A, mini, 32 Vdc
*Määräytyy kaikuanturin sijainnin, veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising