Garmin | Panoptix™ PS60 | Garmin Panoptix™ PS60 Installatie-instructies

Garmin Panoptix™ PS60 Installatie-instructies
5 Selecteer Downloaden.
6 Selecteer zo nodig Hardlopen.
7 Selecteer zo nodig het station van de geheugenkaart en
Panoptix PS60
™
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
Het toestel moet worden bevestigd met ten minste een van de
meegeleverde anti-rotatiebouten. Als u dit niet doet, kan het
toestel gaan draaien terwijl de boot beweegt en het schip
mogelijk beschadigen.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde nautische installateur.
selecteer vervolgens Volgende > Voltooien.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
Het toestel werkt weer normaal zodra het softwareupdateproces is voltooid.
5 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
• Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Benodigd gereedschap
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u de Garmin transducer aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boormachine
3 mm boor (1/8 in.)
14 mm boor (9/16 in.) (glasvezelromp)
19 mm boor (3/4 in.) (metalen romp)
32 mm gatenboor (1 1/4 in.) (glasvezelromp)
38 mm gatenzaag (1 1/2 in.) (metalen romp)
Lintzaag
Bahco
Afdekband
Watervaste kit
Epoxyhars of kit op blootliggende kern (glasvezelromp met
kern)
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren
via een computer met Windows software.
OPMERKING: U kunt contact opnemen met de klantenservice
van Garmin om een vooraf geladen kaart met software-update
te bestellen als u geen computer met Windows software hebt.
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast de softwarebundel voor uw
toestel.
4 Lees en accepteer de voorwaarden.
®
November 2015
Gedrukt in Taiwan
190-01900-75_0A
Aandachtspunten voor de montageplek
OPMERKING: Een boot kan verschillende deadrisehoeken
hebben, afhankelijk van de vorm van de romp. Meet de
deadrisehoek alleen op de locatie waar u de transducer wilt
installeren.
Het fairingblok uitzagen
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
1 Bevestig het fairingblok met houtschroeven op een stuk hout.
Het stuk hout wordt de zaagvorm voor het fairingblok.
2 Meet de deadrisehoek van de romp op de montageplek.
3 Kantel uw lintzaagtafel in dezelfde hoek als de deadrisehoek
en zet de langsgeleider vast.
• Op boten met een buitenboordmotor of Z-aandrijving
(sterndrive) À moet de transducer vooraan en dichtbij de
motor(en) worden gemonteerd.
• Op boten met een binnenboordmotor Á moet de transducer
vooraan en uit de buurt van schroef en aandrijfas van de
motor worden gemonteerd.
• Op stepped hull-boten  moet de transducer voor de eerste
verspringing worden gemonteerd.
• Op boten met een volledige kiel à moet de transducer onder
een kleine hoek in de richting van de boeg worden geplaatst,
niet parallel aan de middenlijn.
• Op boten met een vinkiel Ä moet de transducer meer dan
25 cm (10 in.) en minder dan 75 cm (30 in) vóór de kiel en
minder dan 10 cm (4 in.) opzij van de middenlijn worden
gemonteerd.
• Op boten met waterverplaatsende romp Å moet de
transducer worden gemonteerd op ongeveer 1/3 van de
lengte van de waterlijn van de boot vanaf de boeg en op 150
tot 300 mm (6 tot 12 in.) opzij van de middellijn.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.
De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
De transducer kan cavitatie veroorzaken, wat een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties van de boot en de
schroef kan beschadigen.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
• Het 'potting'-venster van de transducer moet naar de
stuurboordkant van de boot wijzen om standaard linker- en
rechterweergaven op de kaartplotter weer te geven. Als het
'potting'-venster naar de bakboordkant van de boot wijst,
moet u de software-instellingen van de kaartplotter wijzigen
om een gespiegelde weergave te verkrijgen.
4 Plaats de montagevorm op de tafel zodat de zaaggeleider
5
6
7
8
tegen de langsgeleider rust en de hoek overeenkomt met de
hoek op de montageplek.
Stel de langsgeleider zo af dat het fairingblok vanaf de
bovenrand À een minimale dikte heeft van 13 mm (1/2 in.) en
61 mm (2,4 in.) vanaf de onderrand Á.
OPMERKING: De maximale zaaghoek voor het fairingblok is
25 graden.
Zaag het fairingblok uit.
Vorm het fairingblok met een raspvijl of powertool zo
nauwkeurig mogelijk naar de romp.
Gebruik het resterende deel van het fairingblok als steunblok
aan de binnenkant van de romp.
Installatie-instructies voor glasvezelromp
met kern
Fairingblok
Met het fairingblok kunt u uw transducer parallel aan de waterlijn
positioneren om de nauwkeurigheid van de echoloodmetingen
te optimaliseren. U dient de deadrisehoek van de romp van uw
boot te meten om de transducer in de juiste hoek te monteren.
Deadrisehoek
Deadrise is de hoek tussen een horizontale lijn en de romp van
een boot op een enkel punt. U kunt de deadrisehoek meten met
een hoekmeter, een gradenboog of een digitale waterpas. U
kunt ook uw botenbouwer vragen wat de deadrisehoek is op een
bepaald punt op de romp van uw boot.
2
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebouten
boren in een glasvezelromp met kern
WAARSCHUWING
Het toestel moet worden bevestigd met ten minste een van de
meegeleverde anti-rotatiebouten. Als u dit niet doet, kan het
toestel gaan draaien terwijl de boot beweegt en het schip
mogelijk beschadigen.
Voordat u gaten voor de anti-rotatiebouten boort, dient u het
fairingblok uit te zagen (Het fairingblok uitzagen, pagina 2).
Het gat in de kern moet voorzichtig worden uitgezaagd en
zorgvuldig worden afgedicht om lekkage te voorkomen.
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebouten
met behulp van de sjabloon.
3 Boor op de locatie van het pengat een voorboorgat van 3 mm
(1/8 in.) door de sjabloon en de romp.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
4 Breng aan de buitenkant van de romp afdekband aan op het
voorboorgat en het gebied eromheen om beschadiging van
de glasvezellaag te voorkomen.
5 Boor op de locatie van het pengat met een 32 mm (1 1/4 in.)
boortje een gat vanaf de buitenkant van de romp door de
buitenhuid À, binnenhuid Á en kern Â.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
6 Schuur de binnenhuid, kern en buitenhuid rond het gat
schoon.
7 Dicht de blootliggende binnenkern af met epoxyhars à en
laat de hars goed intrekken.
8 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 14 mm (9/16 in.) de gaten voor de anti-rotatiebouten door
de romp.
De gaten moeten loodrecht op het wateroppervlak staan.
9 Schuur het gebied rond de gaten schoon.
10 Dicht de gaten voor de anti-rotatiebouten af met epoxyhars
en laat de hars goed intrekken.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok,
de transducer en de romp.
Breng tussen deze componenten watervaste kit aan.
• Fairingblok en romp
• Fairingblok en transducer
• Pen en rompmoer
• Anti-rotatiebouten en gaten
• Bussen, pen en romp (indien nodig)
De transducer in een glasvezelromp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u de transducer installeert in een
glasvezelromp met kern, zorg dan dat u de moeren niet te strak
aandraait, om beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Steek vanaf de buitenkant van de romp de
transducerkabelpen door de onderste helft van het
uitgezaagde fairingblok .
2 Bevestig de afdekplaat
aan de onderkant van het
fairingblok met de schroeven .
3 Bevestig de M12-moeren aan de onderkant van de antirotatiebouten totdat er niet meer dan twee draden tussen
de M12-moer en onderkant van het fairingblok zichtbaar zijn.
4 Plaats de anti-rotatiebouten in de onderste helft van het
uitgezaagde fairingblok.
5 Breng watervaste kit aan op het oppervlak van de onderste
helft van het fairingblok dat tegen de romp aankomt.
6 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door het montagegat.
7 Bevestig de onderste helft van het fairingblok stevig aan de
buitenkant van de romp.
Het fairingblok en de transducer moeten parallel lopen aan
de kiel.
8 Breng vanaf de binnenkant van de romp watervaste kit aan
op het oppervlak van de bovenste helft van het fairingblok dat
tegen de romp aankomt.
9 Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebouten.
10 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door de bovenste helft van het fairingblok.
11 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok stevig aan de
binnenkant van de romp.
12 Gebruik een bahco om de transducerpen met de
meegeleverde 31 mm rubberen ring , 31 mm nylon ring
en 40 mm rompmoer stevig aan te draaien.
OPMERKING: Draai de rompmoer niet te strak aan.
13 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok op de antirotatiebouten door de meegeleverde 13,4 mm ringen en
M12 moeren stevig aan te draaien met een bahco.
OPMERKING: Draai de M12 moeren niet te strak aan.
14 Breng kit aan tussen de transducersensor en de afdekplaat,
en in de gaten rond de pen en anti-rotatiebouten.
15 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
De ferrietkralen om de kabels installeren
Om te voldoen aan de EMC-standaarden, dient u de drie
meegeleverde ferrietkralen om de voedings- en netwerkkabels
te installeren. Als u de ferrietkralen niet installeert, schendt u
mogelijk de nationale EMC-standaarden en andere wetgeving.
Klik de drie ferrietkralen om de voedingskabel en de Garmin
Marine Network kabels, zo dicht mogelijk bij de
transducerpen.
3
Installatie-instructies voor glasvezelromp
zonder kern
1 Steek vanaf de buitenkant van de romp de
transducerkabelpen door de onderste helft van het
uitgezaagde fairingblok .
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebouten
boren in een romp zonder kern of glasvezelromp
WAARSCHUWING
Het toestel moet worden bevestigd met ten minste een van de
meegeleverde anti-rotatiebouten. Als u dit niet doet, kan het
toestel gaan draaien terwijl de boot beweegt en het schip
mogelijk beschadigen.
Voordat u gaten voor de anti-rotatiebouten boort, dient u het
fairingblok uit te zagen (Het fairingblok uitzagen, pagina 2).
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebouten
met behulp van de sjabloon.
3 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
4 Als het schip een romp van glasvezel heeft, brengt u
afdekband aan op het voorboorgat en het gebied eromheen
om te voorkomen dat scheurtjes in de gellaag ontstaan.
5 Als u het gat met tape hebt afgedekt, snijdt u met een
stanleymes het gat uit in de tape.
6 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een 32 mm
(11/4 in.) gatenboor een gat op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
7 Schuur het gebied rond het gat schoon.
8 Boor met een gatenboor van 14 mm (9/16 in.) de gaten voor
de anti-rotatiebouten door de romp.
De gaten moeten loodrecht op het wateroppervlak staan.
9 Schuur het gebied rond de gaten schoon.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok,
de transducer en de romp.
Breng tussen deze componenten watervaste kit aan.
• Fairingblok en romp
• Fairingblok en transducer
• Pen en rompmoer
• Anti-rotatiebouten en gaten
• Bussen, pen en romp (indien nodig)
De transducer in een glasvezelromp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u de transducer installeert in een
glasvezelromp met kern, zorg dan dat u de moeren niet te strak
aandraait, om beschadiging van de romp te voorkomen.
4
2 Bevestig de afdekplaat
aan de onderkant van het
fairingblok met de schroeven .
3 Bevestig de M12-moeren aan de onderkant van de antirotatiebouten totdat er niet meer dan twee draden tussen
de M12-moer en onderkant van het fairingblok zichtbaar zijn.
4 Plaats de anti-rotatiebouten in de onderste helft van het
uitgezaagde fairingblok.
5 Breng watervaste kit aan op het oppervlak van de onderste
helft van het fairingblok dat tegen de romp aankomt.
6 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door het montagegat.
7 Bevestig de onderste helft van het fairingblok stevig aan de
buitenkant van de romp.
Het fairingblok en de transducer moeten parallel lopen aan
de kiel.
8 Breng vanaf de binnenkant van de romp watervaste kit aan
op het oppervlak van de bovenste helft van het fairingblok dat
tegen de romp aankomt.
9 Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebouten.
10 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door de bovenste helft van het fairingblok.
11 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok stevig aan de
binnenkant van de romp.
12 Gebruik een bahco om de transducerpen met de
meegeleverde 31 mm rubberen ring , 31 mm nylon ring
en 40 mm rompmoer stevig aan te draaien.
OPMERKING: Draai de rompmoer niet te strak aan.
13 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok op de antirotatiebouten door de meegeleverde 13,4 mm ringen en
M12 moeren stevig aan te draaien met een bahco.
OPMERKING: Draai de M12 moeren niet te strak aan.
14 Breng kit aan tussen de transducersensor en de afdekplaat,
en in de gaten rond de pen en anti-rotatiebouten.
15 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
De ferrietkralen om de kabels installeren
Om te voldoen aan de EMC-standaarden, dient u de drie
meegeleverde ferrietkralen om de voedings- en netwerkkabels
te installeren. Als u de ferrietkralen niet installeert, schendt u
mogelijk de nationale EMC-standaarden en andere wetgeving.
Klik de drie ferrietkralen om de voedingskabel en de Garmin
Marine Network kabels, zo dicht mogelijk bij de
transducerpen.
Installatie-instructies voor boot met metalen
romp
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebouten
boren in een metalen romp
Voordat u gaten voor de anti-rotatiebouten boort, dient u het
fairingblok uit te zagen (Het fairingblok uitzagen, pagina 2).
U dient de volgende instructies te volgen als u de transducer op
een boot met een metalen romp monteert.
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebouten
met behulp van de sjabloon.
3 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) door de romp op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
4 Zaag vanaf de buitenkant van de romp het pengat uit met
een gatenzaag van 38 mm (11/2 in.).
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
5 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 19 mm (3/4 in.) de gaten voor de anti-rotatiebouten door
de romp.
6 Schuur het gebied rond de gaten schoon.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok,
de transducer en de romp.
Breng tussen deze componenten watervaste kit aan.
• Fairingblok en romp
• Fairingblok en transducer
• Pen en rompmoer
• Anti-rotatiebouten en gaten
• Bussen, pen en romp (indien nodig)
De transducer in een metalen romp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
1 Steek de transducerkabelpen door de onderste helft van
het uitgezaagde fairingblok .
2 Bevestig de afdekplaat
aan de onderkant van het
fairingblok met de schroeven .
3 Bevestig de M12-moeren aan de onderkant van de antirotatiebouten totdat er niet meer dan twee draden tussen
de M12-moer en onderkant van het fairingblok zichtbaar zijn.
4 Plaats de anti-rotatiebouten in de onderste helft van het
uitgezaagde fairingblok.
5 Bevestig de bussen op de anti-rotatiebouten en de
transducerpen.
6 Breng watervaste kit aan op het oppervlak van de onderste
helft van het fairingblok dat tegen de romp aankomt.
7 Bevestig vanaf de buitenkant van de romp de onderste helft
van het fairingblok stevig aan de buitenkant van de romp.
Het fairingblok en de transducer moeten parallel lopen aan
de kiel.
8 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door het montagegat.
9 Breng watervaste kit aan op het oppervlak van de bovenste
helft van het fairingblok dat tegen de romp aankomt.
10 Trek de transducerkabel, transducerpen en anti-rotatiebouten
door de bovenste helft van het fairingblok.
11 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok stevig aan de
binnenkant van de romp.
12 Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de
blootliggende transducerpen, bussen en anti-rotatiebouten.
13 Gebruik een bahco om de transducerpen met de
meegeleverde 31 mm rubberen ring , 31 mm nylon ring
en 40 mm rompmoer stevig aan te draaien.
OPMERKING: Draai de rompmoer niet te strak aan.
14 Bevestig de bovenste helft van het fairingblok op de antirotatiebouten door de meegeleverde 13,4 mm ringen en
M12 moeren stevig aan te draaien met een bahco.
OPMERKING: Draai de M12 moeren niet te strak aan.
15 Breng kit aan tussen de transducersensor en de afdekplaat,
en in de gaten rond de pen en anti-rotatiebouten.
16 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
De ferrietkralen om de kabels installeren
Om te voldoen aan de EMC-standaarden, dient u de drie
meegeleverde ferrietkralen om de voedings- en netwerkkabels
te installeren. Als u de ferrietkralen niet installeert, schendt u
mogelijk de nationale EMC-standaarden en andere wetgeving.
Klik de drie ferrietkralen om de voedingskabel en de Garmin
Marine Network kabels, zo dicht mogelijk bij de
transducerpen.
5
Onderhoud
De installatie testen
LET OP
U moet controleren of uw boot lekt voordat u deze gedurende
een langere periode in het water laat.
Omdat er water nodig is voor het geleiden van de
echoloodsignalen, werkt de transducer alleen goed als deze
zich in het water bevindt. Buiten het water kunt u geen diepte- of
afstandsmeting krijgen. Wanneer u uw boot te water laat,
controleert u bij elk van de schroefgaten die onder de waterlijn
zijn gemaakt of er lekkage optreedt.
Vuilafstotende verf
Breng elke zes maanden een vuilafstotende verf op waterbasis
aan op de romp van uw schip om corrosie te voorkomen en de
groei van organismen te vertragen die een negatieve invloed
hebben op de prestaties en duurzaamheid van het schip.
OPMERKING: Breng nooit vuilafstotende verf op ketonbasis
aan op uw schip, omdat keton veel soorten plastic aantast en
uw transducer kan beschadigen of kapotmaken.
De transducer schoonmaken
Vuil en aangroei kan zich snel ophopen en de prestaties van uw
toestel verminderen.
1 Verwijder het vuil met een zachte doek en milde reiniger.
2 Gebruik bij hardnekkig vuil een schuursponsje of
plamuurmes om de aangroei te verwijderen.
3 Veeg het toestel vervolgens droog.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Panoptix™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising