Garmin | Panoptix™ PS60 | Garmin Panoptix™ PS60 Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS60 Asennusohjeet
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Panoptix™ PS60
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai kalastustutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tarvittavat työkalut
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Asenna Garmin kaikuanturi näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
vene ei vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman
tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pora
3 mm:n terä (1/8 tuumaa)
14 mm:n terä (9/16 tuumaa) (lasikuiturunko)
19 mm:n terä (3/4 tuumaa) (metallirunko)
32 mm:n lattaterä (1 1/4 tuumaa) (lasikuiturunko)
38 mm:n reikäsaha (1 1/2 tuumaa) (metallirunko)
vannesaha
jakoavain
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta
epoksia tai keskikerroksen tiivistysainetta
(kerrosrakenteellinen lasikuiturunko)
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/support/software/marine.html.
3 Valitse Lataa laitettasi vastaavan ohjelmistopaketin vierestä.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse tarvittaessa Suorita.
7 Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
®
Marraskuu 2015
• Perämoottori- ja sisäperämoottorialuksissa À, kaikuanturi on
kiinnitettävä moottorien eteen ja niiden lähelle.
Painettu Taiwanissa
190-01900-77_0A
• Sisämoottorialuksissa Á kaikuanturi on kiinnitettävä
moottorin eteen kauaksi potkurista ja akselista.
• Porraspohjaisissa aluksissa  kaikuanturi on kiinnitettävä
ensimmäisen porrastuksen eteen.
• Pääkölillisissä aluksissa à kaikuanturi on kiinnitettävä loivaan
kulmaan osoittamaan keulaa, ei keskilinjan suuntaisesti.
• Eväkölillisissä aluksissa Ä kaikuanturi on kiinnitettävä 25 75 cm (10 - 30 tuumaa) kölin etupuolelle ja enintään 10 cm
(4 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Nostokölillisissä aluksissa Å kaikuanturi on kiinnitettävä noin
1/ perään päin aluksen vesilinjapituudesta ja 150 - 300 mm
3
(6 - 12 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kaikuanturin valamisikkunan on oltava veneen tyyrpuurin
puolella, jotta se näyttää oletusarvoiset vasemman ja oikean
näkymän karttaplotterissa. Jos valamisikkuna on veneen
paapuurin puolella, kuva on käännettävä karttaplotterin
asetuksista.
4 Aseta suuntauskappale pöydälle siten, että sahausohjain on
suojusta vasten ja kulma vastaa asennuspaikan kulmaa.
5 Säädä sahaussuojus siten, että suuntauskappaleen paksuus
on vähintään 13 mm (1/2 tuumaa) yläreunasta À ja 61 mm
(2,4 tuumaa) alareunasta Á.
HUOMAUTUS: suuntauskappaleen suurin sahauskulma on
25 astetta.
6 Sahaa suuntauskappale.
7 Muotoile suuntauskappale mahdollisimman hyvin rungon
mukaiseksi viilalla tai sähkötyökalulla.
8 Käytä suuntauskappaleen jäljellä olevaa osaa
taustakappaleena rungon sisäpuolella.
Asennusohjeet kerrosrakenteellisen veneen
runkoon
Suuntauskappale
Suuntauskappale suuntaa kaikuanturin vesilinjan mukaisesti ja
parantaa luotaimen tarkkuutta. Mittaa veneen rungon
kallistuskulma, jotta osaat asentaa kaikuanturin oikeaan
kulmaan.
Rungon kallistuskulma
Kallistuskulma on vaakasuoran viivan ja veneen rungon väliin
muodostuva kulma yhdessä pisteessä. Rungon kallistuskulman
voi mitata kulmamittarilla, astelevyllä tai digitaalisella
vesivaa'alla. Voit kysyä veneen rungon kallistuskulman myös
veneen valmistajalta.
HUOMAUTUS: veneessä voi olla rungon muodon mukaan
useita kallistuskulmia. Mittaa kallistuskulma ainoastaan siitä
kohdasta, johon aiot asentaa kaikuanturin.
Suuntauskappaleen sahaaminen
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
1 Kiinnitä suuntauskappale puuruuveilla puunpalaseen.
Puunpalasta käytetään suuntauskappaleen
sahausohjaimena.
2 Mittaa rungon kallistuskulma asennuspaikan kohdalla.
3 Kallista vannesahan taulukko kallistuskulman mukaiseksi ja
kiristä sahaussuojus.
2
Reikien poraaminen kerrosrakenteelliseen lasikuitu­
runkoon kaikuanturin vartta ja pyörimättömiä pultteja
varten
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Suuntauskappale on sahattava, ennen kuin voit porata reikiä
pyörimättömiä pultteja varten (Suuntauskappaleen sahaaminen,
sivu 2 ).
Keskikerros on leikattava ja tiivistettävä huolellisesti, jotta vettä
ei pääse tihkumaan.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä mallin ja rungon läpi
varren reiän kohtaan.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Kiinnitä maalarinteippi aloitusreiän päälle ja viereen rungon
ulkopuolelle, jotta lasikuitu ei vaurioidu.
5 Poraa varren reikä 32 mm:n (1 1/4 tuuman) poranterällä
rungon ulkopuolelta ulkokerroksen À, sisäkerroksen Á ja
keskikerroksen  läpi.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
6 Hio ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reiän
ympäriltä.
7 Tiivistä keskikerros epoksilla à ja anna sen kovettua täysin.
8 Pidä 14 mm:n (9/16 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi rungon
ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
10 Tiivistä pyörimättömät pultit epoksilla ja anna epoksin
kovettua kokonaan.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen
rungon läpi asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä suuntauskappaleen, kaikuanturin ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta näiden osien välille.
• Suuntauskappale ja runko
• Suuntauskappale ja kaikuanturi
• Varsi ja runkomutteri
• Pyörimättömät pultit ja reiät
• Holkit, varsi ja runko (tarvittaessa)
Kaikuanturin asentaminen lasikuiturunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Työnnä kaikuanturin kaapelin varsi rungon ulkopuolelta
sahatun suuntauskappaleen alapuoliskon läpi .
2 Kiinnitä kansilevy
suuntauskappaleen alapuolelle ruuveilla
.
3 Kiristä M12-muttereita pyörimättömien pulttien
alaosaan, kunnes M12-mutterin ja suuntauskappaleen
alapuolen välistä näkyy enintään kaksi kierrettä.
4 Työnnä pyörimättömät pultit sahatun suuntauskappaleen
alapuoliskoon.
5 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta siihen
suuntauskappaleen alapuoliskon pintaan, joka koskettaa
runkoa.
6 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
kiinnitysaukon läpi.
7 Aseta suuntauskappaleen alapuolisko tukevasti rungon
ulkopuolta vasten.
Suuntauskappaleen ja kaikuanturin on oltava kölin
suuntaisesti.
8 Levitä rungon sisäpuolelta merivedenkestävää tiivistysainetta
siihen suuntauskappaleen yläpuoliskon pintaan, joka
koskettaa runkoa.
9 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin pultteihin.
10 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
suuntauskappaleen yläpuoliskon läpi.
11 Aseta suuntauskappaleen yläpuolisko tukevasti rungon
sisäpuolta vasten.
12 Kiristä kaikuanturin varsi jakoavaimella käyttäen mukana
toimitettua kumista 31 mm:n aluslaattaa , nailonista
31 mm:n aluslaattaa ja 40 mm:n runkomutteria .
HUOMAUTUS: älä kiristä runkomutteria liikaa.
13 Kiinnitä suuntauskappaleen yläpuolisko jakoavaimella
pyörimättömiin pultteihin käyttäen mukana toimitettuja
13,4 mm:n aluslaattoja ja M12-muttereita .
HUOMAUTUS: älä kiristä M12-muttereita liikaa.
14 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin anturin
ja kansilevyn väliin sekä varren ja pyörimättömien pulttien
ympärillä oleviin reikiin.
15 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Ferriittien kiinnittäminen kaapeleihin
Kiinnitä mukana toimitetut kolme ferriittiä virtajohtoon ja
verkkokaapeliin, jotta ne ovat EMC-säännösten mukaisia. Jos et
kiinnitä ferriittejä, saatat rikkoa kansallisia EMC-säännöksiä ja
muita lakeja.
Napsauta ferriitit tukevasti kiinni virtajohtoon ja Garmin
Marine Network kaapeleihin mahdollisimman lähelle
kaikuanturin vartta.
Asennusohjeet lasikuituveneen runkoon,
jossa ei ole kerrosrakennetta
3
Reikien poraaminen lasikuituiseen tai muuhun kuin
kerrosrakenteelliseen runkoon kaikuanturin vartta ja
pyörimättömiä pultteja varten
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Suuntauskappale on sahattava, ennen kuin voit porata reikiä
pyörimättömiä pultteja varten (Suuntauskappaleen sahaaminen,
sivu 2 ).
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
3 Poraa rungon ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
varren aukon kohtaan.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Jos aluksessa on lasikuiturunko, kiinnitä maalarinteippi
aloitusreiän päälle ja viereen rungon ulkopuolelle, jotta
geelipinta ei halkea.
5 Jos teippasit aloitusreiän umpeen, leikkaa siihen aukko
veitsellä.
6 Pidä 32 mm:n (11/4 tuuman) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa reikä varren aukon kohtaan rungon ulkopuolelta.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
7 Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä.
8 Pidä 14 mm:n (9/16 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen
rungon läpi asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä suuntauskappaleen, kaikuanturin ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta näiden osien välille.
• Suuntauskappale ja runko
• Suuntauskappale ja kaikuanturi
• Varsi ja runkomutteri
• Pyörimättömät pultit ja reiät
• Holkit, varsi ja runko (tarvittaessa)
Kaikuanturin asentaminen lasikuiturunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Työnnä kaikuanturin kaapelin varsi rungon ulkopuolelta
sahatun suuntauskappaleen alapuoliskon läpi .
2 Kiinnitä kansilevy
suuntauskappaleen alapuolelle ruuveilla
.
3 Kiristä M12-muttereita pyörimättömien pulttien
alaosaan, kunnes M12-mutterin ja suuntauskappaleen
alapuolen välistä näkyy enintään kaksi kierrettä.
4 Työnnä pyörimättömät pultit sahatun suuntauskappaleen
alapuoliskoon.
5 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta siihen
suuntauskappaleen alapuoliskon pintaan, joka koskettaa
runkoa.
6 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
kiinnitysaukon läpi.
7 Aseta suuntauskappaleen alapuolisko tukevasti rungon
ulkopuolta vasten.
Suuntauskappaleen ja kaikuanturin on oltava kölin
suuntaisesti.
8 Levitä rungon sisäpuolelta merivedenkestävää tiivistysainetta
siihen suuntauskappaleen yläpuoliskon pintaan, joka
koskettaa runkoa.
9 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin pultteihin.
10 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
suuntauskappaleen yläpuoliskon läpi.
11 Aseta suuntauskappaleen yläpuolisko tukevasti rungon
sisäpuolta vasten.
12 Kiristä kaikuanturin varsi jakoavaimella käyttäen mukana
toimitettua kumista 31 mm:n aluslaattaa , nailonista
31 mm:n aluslaattaa ja 40 mm:n runkomutteria .
HUOMAUTUS: älä kiristä runkomutteria liikaa.
13 Kiinnitä suuntauskappaleen yläpuolisko jakoavaimella
pyörimättömiin pultteihin käyttäen mukana toimitettuja
13,4 mm:n aluslaattoja ja M12-muttereita .
HUOMAUTUS: älä kiristä M12-muttereita liikaa.
14 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin anturin
ja kansilevyn väliin sekä varren ja pyörimättömien pulttien
ympärillä oleviin reikiin.
15 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Ferriittien kiinnittäminen kaapeleihin
Kiinnitä mukana toimitetut kolme ferriittiä virtajohtoon ja
verkkokaapeliin, jotta ne ovat EMC-säännösten mukaisia. Jos et
kiinnitä ferriittejä, saatat rikkoa kansallisia EMC-säännöksiä ja
muita lakeja.
Napsauta ferriitit tukevasti kiinni virtajohtoon ja Garmin
Marine Network kaapeleihin mahdollisimman lähelle
kaikuanturin vartta.
4
Asennusohjeet metallirunkoiseen veneeseen
Reikien poraaminen metallirunkoon kaikuanturin
vartta ja pyörimättömiä pultteja varten
Suuntauskappale on sahattava, ennen kuin voit porata reikiä
pyörimättömiä pultteja varten (Suuntauskappaleen sahaaminen,
sivu 2 ).
Seuraa näitä ohjeita, kun kiinnität kaikuanturia metallirunkoiseen
veneeseen.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
3 Poraa rungon ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi varren aukon kohtaan.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Sahaa varren reikä rungon ulkopuolelta 38 mm:n
(11/2 tuuman) reikäsahalla.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
5 Pidä 19 mm:n (3/4 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi rungon
ulkopuolelta.
6 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen
rungon läpi asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä suuntauskappaleen, kaikuanturin ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta näiden osien välille.
• Suuntauskappale ja runko
• Suuntauskappale ja kaikuanturi
• Varsi ja runkomutteri
• Pyörimättömät pultit ja reiät
• Holkit, varsi ja runko (tarvittaessa)
Kaikuanturin asentaminen metallirunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
1 Työnnä kaikuanturin kaapelin varsi sahatun
suuntauskappaleen alapuoliskon läpi .
2 Kiinnitä kansilevy
suuntauskappaleen alapuolelle ruuveilla
.
3 Kiristä M12-muttereita pyörimättömien pulttien
alaosaan, kunnes M12-mutterin ja suuntauskappaleen
alapuolen välistä näkyy enintään kaksi kierrettä.
4 Työnnä pyörimättömät pultit sahatun suuntauskappaleen
alapuoliskoon.
5 Aseta holkit pyörimättömiin pultteihin ja kaikuanturin
varteen.
6 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta siihen
suuntauskappaleen alapuoliskon pintaan, joka koskettaa
runkoa.
7 Aseta suuntauskappaleen alapuolisko rungon ulkopuolelta
tukevasti rungon ulkopuolta vasten.
Suuntauskappaleen ja kaikuanturin on oltava kölin
suuntaisesti.
8 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
kiinnitysaukon läpi.
9 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta siihen
suuntauskappaleen yläpuoliskon pintaan, joka koskettaa
runkoa.
10 Vedä kaikuanturin kaapeli ja varsi sekä pyörimättömät pultit
suuntauskappaleen yläpuoliskon läpi.
11 Aseta suuntauskappaleen yläpuolisko tukevasti rungon
sisäpuolta vasten.
12 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
kaikuanturin varteen, holkkeihin ja pyörimättömiin pultteihin.
13 Kiristä kaikuanturin varsi jakoavaimella käyttäen mukana
toimitettua kumista 31 mm:n aluslaattaa , nailonista
31 mm:n aluslaattaa ja 40 mm:n runkomutteria .
HUOMAUTUS: älä kiristä runkomutteria liikaa.
14 Kiinnitä suuntauskappaleen yläpuolisko jakoavaimella
pyörimättömiin pultteihin käyttäen mukana toimitettuja
13,4 mm:n aluslaattoja ja M12-muttereita .
HUOMAUTUS: älä kiristä M12-muttereita liikaa.
15 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin anturin
ja kansilevyn väliin sekä varren ja pyörimättömien pulttien
ympärillä oleviin reikiin.
16 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Ferriittien kiinnittäminen kaapeleihin
Kiinnitä mukana toimitetut kolme ferriittiä virtajohtoon ja
verkkokaapeliin, jotta ne ovat EMC-säännösten mukaisia. Jos et
kiinnitä ferriittejä, saatat rikkoa kansallisia EMC-säännöksiä ja
muita lakeja.
5
Napsauta ferriitit tukevasti kiinni virtajohtoon ja Garmin
Marine Network kaapeleihin mahdollisimman lähelle
kaikuanturin vartta.
Ylläpito
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
Pyyhi
laite kuivaksi.
3
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising