Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Garmin Panoptix™ PS51-TH Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix™ PS51-TH Installationsinstruktioner
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Panoptix™ PS51-TH
FrontVü/LiveVü
genomskrovsgivare
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i plotterns produktförpackning, finns viktig information och
produktvarningar.
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen går du till
support.garmin.com för mer information.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin support för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj det programvarupaket som överensstämmer med den
plotter som ska uppdateras.
Obs! Uppdateringspaketet för programvaran innehåller
uppdateringar för alla enheter som är anslutna till plottern. Du
kan välja Se alla enheter i det här paketet om du vill bekräfta
vilka enheter som ingår i hämtningen.
4 Välj Hämta.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort .
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Viktigt vid montering
• På en båtar vars skrovvinkel är större än 5° behöver ett
fairingblock tillverkas (ej tillgängligt för försäljning).
• På en båt med en 12° skrovvinkel, kan givaren med
fairingblock tillgodose ett skrov med en tjocklek på upp till 29
mm (1,15 tum).
• På en båt med en 20° skrovvinkel, kan givaren med
fairingblock tillgodose ett skrov med en tjocklek på upp till 19
mm (3/4 tum).
• På deplacementbåtar ska givaren monteras nära mittlinjen.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
Februari 2019
190-02163-90_0C
• På båtar med planande skrov ska givaren monteras bak, på
eller nära mittlinjen, inom den första uppsättningen lyftstråk.
• På deplacementbåtar och planande skrov ska givaren
monteras på styrbordssidan av skrovet där propellerbladen
rör sig nedåt.
• På båtar med stegat skrov ska givaren monteras direkt
framför det första steget.
•
•
•
•
•
•
• På fenkölade båtar ska givaren monteras mer än 300 mm (12
tum) och mindre än 600 mm (24 tum) framför kölen och på
eller nära mittlinjen.
Skära till fairingblockets vinkel
• På långkölade båtar ska givaren monteras i mitten av
fartyget, ifrån kölen där skrov vinkeln är som lägst.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
• Givaren måste monteras på en plan yta med mindre än 6°
skrovvinkel.
• Givaren ska monteras framför propellrar och axlar.
• Givaren ska monteras på en plats där den är vertikal när
båten körs. Om givaren lutar framåt, kan havsbottnen se ut
som om den lutar uppåt. Om givaren lutar bakåt, kan visst
ytklotter förekomma.
• Givaren bör monteras mer än 600 mm (24 tum) från andra
givare.
• Givaren ska monteras på en plats som inte blockeras av
kölen eller propelleraxlarna.
• Givaren måste monteras på en plats där den hela tiden är i
vatten.
• Givaren ska monteras på en plats som den kan nås på från
insidan av båten.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Om du har frågor om platsen för genomskrovsgivaren ska du
kontakta båttillverkaren eller andra ägare av liknande båtar
för rådgivning.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
2
Borr och borrspets på 3 mm (1/8 tum)
51 mm (2 tum) hålsåg (glasfiberskrov)
57 mm (21/4 tum) hålsåg (metallskrov)
60 mm (2 3/8 tum) hålsåg (glasfiberskrov med kärna)
Sandpapper
Bandsåg (fairingblock)
Marint tätningsmedel
Polygrip (metallskrov)
Kabelhållare
Metallfil (metallskrov)
Glasfiberväv och -harts (tillval för tätning av skrov med
glasfiberkärna)
• 51 mm (2 tum) cylinder, vax, tejp och gjutepoxi (tillval för
tätning av skrov med glasfiberkärna)
Ett fairingblock gör att givaren hamnar parallellt med vattenlinjen
för ökad ekolodsnoggrannhet. Du måste mäta skrovvinkeln på
båtens skrov för att avgöra om ett fairingblock behövs för att
montera givaren. Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger
5° bör du använda ett fairingblock för att montera givaren.
Skrovvinkel
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en smartphoneapp, vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare.
Du kan också fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss
punkt på båtens skrov.
Obs! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Skära fairingblocket
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
1 Använd träskruvar för att fästa fairingblocket på en träbit.
Träbiten blir din skärlinjal när du skär fairingblocket.
2 Mät skrovvinkeln på monteringsplatsen.
3 Luta bordsågbladet så att det stämmer överens med
skrovvinkeln och fäst såganslaget.
4 Placera fairingblocket på bordet så att skärlinjalen vilar mot
anslaget
och vinkeln matchar vinkeln på
monteringsplatsen.
5 Justera såganslaget för att säkerställa att fairingblocket
har en minsta tjocklek
på 2 mm (1/16 tum).
Obs! Den maximala skärvinkeln
för fairingblocket är 20°.
Skär
fairingblocket.
6
7 Använd en rasp eller ett elverktyg till att forma fairingblocket
efter skrovet så exakt som möjligt.
8 Använd den resterande delen av fairingblocket som
stödblock inuti skrovet.
Båtskrov med glasfiberkärna – Installations­
instruktioner
Förbereda ett skrov med glasfiberkärna
OBS!
Om kärnan i ett skrov med glasfiberkärna inte tätas på rätt sätt
kan vatten sippra in i kärnan och skada båten allvarligt.
Glasfiber- eller gjutepoxi (medföljer ej)
Cylindermellanlägg (medföljer bussning)
Inre glasfiberlager
Kärna
Yttre glasfiberlager
1 Borra hålet genom skrovet.
2 Täta kärnan inuti skrovet med antingen glasfiber (Täta
kärnan med glasfiber, sidan 3) eller gjutepoxi (Täta kärnan
med gjutepoxi, sidan 3).
Täta kärnan med glasfiber
1 Från båtens insida täcker du ett lager av glasfiberväv med
glasfiberharts och placerar den inuti hålet så att kärnan tätas.
2 Lägg på lager av glasfiberväv och harts tills hålet har den
rätta diametern på 50 mm (2 tum).
3 När glasfiberväven har härdats sandpapprar och rengör du
insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra givarinstallationen.
Täta kärnan med gjutepoxi
För att täta kärnan med gjutepoxi på rätt sätt måste du skapa en
cylinder med en diameter på 50 mm (2 tum) som fungerar som
mellanlägg när epoxilimmet stelnar.
1 Täck en cylinder på 50 mm (2 tum) med vax.
2 Sätt in cylindern i hålet genom det yttre lagret och tejpa fast
den på båtens utsida.
3 Fyll utrymmet mellan cylindern och kärnan med gjutepoxi.
4 När epoxin har härdat tar du bort cylindern och sandpapprar
och rengör insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra givarinstallationen.
Du får endast skära igenom det inre glasfiberlagret och större
delen av kärnan utan att skära det yttre lagret.
Obs! När du skär genom det inre glasfiberlagret och kärnan
måste du vara försiktig så att du inte skär igenom det yttre
glasfiberlagret. För då kommer du inte att kunna täta skrovet
på rätt sätt.
4 Ta bort det inre glasfiberlagret och kärnan som du skar i steg
3.
Du bör nu kunna se insidan av det yttre glasfiberlagret.
5 Sandpappra insidan av hålet och de områden som finns
närmast kring både det inre och det yttre glasfiberlagret.
6 Rengör området med ett milt rengöringsmedel eller svagt
lösningsmedel, t.ex. isopropylalkohol, så att allt damm och all
smuts tas bort.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrov­
skoppling
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät tätning mellan
fairingblocket, genomskrovskopplingen och skrovet.
1 Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel
på flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet eller
fairingblocket och upp på höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
2 Fyll hålrummen i fairing- och stödblocket.
Installera en genomskrovskoppling med ett
fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar genomskrovskopplingen i ett skrov med
glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan
skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet vrider du genomskrovskopplingen
genom fairingblocket
och monteringshålet för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
Borra ett hål i ett skrov med glasfiberkärna
1 Från insidan av båten borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål helt
igenom skrovet.
2 Undersök rikthålet på utsidan av båten och välj ett alternativ:
• Om rikthålet inte är borrat på rätt plats tätar du hålet med
epoxi och upprepar steg 1.
• Om du inte använder ett fairingblock, håll en 51 mm (2
tum) hålsåg vinkelrät mot skrovet och skär ut hålet från
utsidan av båten genom endast det yttre glasfiberlagret.
Skär inte helt igenom skrovet.
• Om du använder ett fairingblock, håll en 51 mm (2 tum)
hålsåg vinkelrät mot vattenytan och skär ut hålet från
utsidan av båten genom endast det yttre glasfiberlagret.
Skär inte helt igenom skrovet.
3 På båtens insida, vid platsen för rikthålet, ska du använda en
hålsåg för att skära ett hål som är 9 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum)
större än det hål du skar på båtens utsida i steg 2.
2 Rikta in långsidan av fairingblocket parallellt med båtens
centrumlinje.
3 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket
över
genomskrovsmonteringen och sätter fast det ordentligt mot
det inre skrovet.
Pilarna måste peka mot fören på båten.
4 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket till
genomskrovskopplingen med gummibrickan , nylonbrickan
och skrovmuttern .
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
3
5 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
5 Håll centrumborren på 51 mm (2 tum) lodrätt och borra hålet
Installera en genomskrovskoppling utan ett
fairingblock
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrov­
skoppling
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en genomskrovskoppling i ett
glasfiberskrov utan kärna ska du inte dra åt muttrarna för
mycket, då kan skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet för du in genomskrovsmonteringen
genom monteringshålet med en vridande rörelse för att
krama ur överflödigt tätningsmedel.
2 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa skrovmuttern, nylonbrickan och
gummibrickan mot genomskrovskopplingen.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Innan
tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
3
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Installera givaren i genomskrovskopplingen
Inspektera O-ringarna innan du sätter i givaren och byt ut dem
om de är slitna eller trasiga.
1 Applicera smörjmedel (ingår) på O-ringarna och höljets
försänkning.
2 Sätt tillbaka givaren i höljet och rikta in pilen på givaren mot
fören.
3 Håll pilen i linje med fören, dra åt kupolmuttern.
Obs! Dra inte åt kupolmuttern för hårt.
4 Sätt i ena änden av säkerhetsvajern genom muttern och
kupolmuttern och vrid änden runt sig själv.
5 Håll vajern spänd, linda den fria änden på säkerhetsvajern
6
7
8
9
runt höljet.
Sätt in vajern rakt upp genom den andra sidan av
kupolmuttern.
Trä vajern genom samma hål en andra gång och linda änden
av vajern runt sig själv.
Klipp vid behov av säkerhetsvajern.
Dra givarkabeln till plottern.
Obs! Du bör använda lämpliga fästelement för att fästa
ström- och nätverkskablarna. Genom att förhindra att
kablarna rör sig förlängs deras livslängd.
Båtskrov utan kärna/glasfiberskrov – Instal­
lationsinstruktioner
Borra ett hål i ett skrov utan kärna
1 Välj en monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
2 Borra ett 3 mm (1/8 tum) rikthål från utsidan av skrovet.
3 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp
över rikthålet och det omgivande området på utsidan av
skrovet för att undvika skador på glasfibern.
4 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för
att skära ut hålet i tejpen.
4
från utsidan av skrovet på platsen för skafthålet.
6 Sandpappra och rengör området runt hålet.
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät tätning mellan
fairingblocket, genomskrovskopplingen och skrovet.
1 Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel
på flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet eller
fairingblocket och upp på höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
2 Fyll hålrummen i fairing- och stödblocket.
Installera en genomskrovskoppling med ett
fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar genomskrovskopplingen i ett skrov med
glasfiberkärna ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan
skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet vrider du genomskrovskopplingen
genom fairingblocket
och monteringshålet för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
2 Rikta in långsidan av fairingblocket parallellt med båtens
centrumlinje.
3 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över
genomskrovsmonteringen och sätter fast det ordentligt mot
det inre skrovet.
Pilarna måste peka mot fören på båten.
4 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket till
genomskrovskopplingen med gummibrickan , nylonbrickan
och skrovmuttern .
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
5 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Installera en genomskrovskoppling utan ett
fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en genomskrovskoppling i ett
glasfiberskrov utan kärna ska du inte dra åt muttrarna för
mycket, då kan skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet för du in genomskrovsmonteringen
genom monteringshålet med en vridande rörelse för att
krama ur överflödigt tätningsmedel.
2 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
• Om du inte använder ett fairingblock skjuter du på
isoleringsbussningen på höljet och stryker på
tätningsmedel på ytorna av den bussning som är i kontakt
med skrovet. Fyll hålrummen i och runt bussningen.
• Om du använder ett fairingblock skjuter du
isoleringshylsan över den inbäddade sidoväggen på höljet
så långt ned som möjligt och lägger på ett 2 mm (1/16 tum)
tjockt lager av marint tätningsmedel på utsidan av hylsan.
Fyll hålrummen i fairing- och stödblocket.
skiftnyckel för att fästa skrovmuttern, nylonbrickan och
gummibrickan mot genomskrovskopplingen.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
3 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Installera givaren i genomskrovskopplingen
Inspektera O-ringarna innan du sätter i givaren och byt ut dem
om de är slitna eller trasiga.
1 Applicera smörjmedel (ingår) på O-ringarna och höljets
försänkning.
2 Sätt tillbaka givaren i höljet och rikta in pilen på givaren mot
fören.
3 Håll pilen i linje med fören, dra åt kupolmuttern.
Obs! Dra inte åt kupolmuttern för hårt.
4 Sätt i ena änden av säkerhetsvajern genom muttern och
kupolmuttern och vrid änden runt sig själv.
Installera genomskrovsgivare i ett metallskrov med
ett fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 Fäst en bricka och bussning till
genomskrovskopplingen .
5 Håll vajern spänd, linda den fria änden på säkerhetsvajern
runt höljet.
6 Sätt in vajern rakt upp genom den andra sidan av
kupolmuttern.
7 Trä vajern genom samma hål en andra gång och linda änden
av vajern runt sig själv.
8 Klipp vid behov av säkerhetsvajern.
9 Dra givarkabeln till plottern.
Obs! Du bör använda lämpliga fästelement för att fästa
ström- och nätverkskablarna. Genom att förhindra att
kablarna rör sig förlängs deras livslängd.
2 Från utsidan av skrovet vrider du genomskrovskopplingen
3
4
5
Metallskrov – Installationsinstruktioner
Borra ett hål i ett metallskrov
1 Välj en monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
2 Från utsidan av skrovet borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål
igenom skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
3 Använd en hålsåg på 57 mm (2 1/4 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
4 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrov­
skoppling i ett metallskrov
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät tätning mellan
fairingblocket, genomskrovskopplingen och skrovet.
1 Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel på
flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet eller
fairingblocket och upp på höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
2 Välj ett alternativ:
6
genom fairingblocket
och monteringshålet för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
Rikta in långsidan av fairingblocket parallellt med båtens
centrumlinje.
Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket
över
genomskrovsmonteringen och sätter fast det ordentligt mot
det inre skrovet.
Pilarna måste peka mot fören på båten.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket till
genomskrovskopplingen med gummibrickan , nylonbrickan
och skrovmuttern .
Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Installera genomskrovsgivare i ett metallskrov utan
ett fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 Från utsidan av skrovet för du in genomskrovsmonteringen
genom bussningen och monteringshålet med en vridande
rörelse för att krama ur överflödigt tätningsmedel.
2 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa skrovmuttern, nylonbrickan och
gummibrickan mot genomskrovskopplingen.
3 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Installera givaren i genomskrovskopplingen
Inspektera O-ringarna innan du sätter i givaren och byt ut dem
om de är slitna eller trasiga.
1 Applicera smörjmedel (ingår) på O-ringarna och höljets
försänkning.
5
2 Sätt tillbaka givaren i höljet och rikta in pilen på givaren mot
fören.
3 Håll pilen i linje med fören, dra åt kupolmuttern.
Obs! Dra inte åt kupolmuttern för hårt.
4 Sätt i ena änden av säkerhetsvajern genom muttern och
kupolmuttern och vrid änden runt sig själv.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på
båtens skrov var sjätte månad.
Obs! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom
ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra
givaren.
Rengöra givaren
5 Håll vajern spänd, linda den fria änden på säkerhetsvajern
runt höljet.
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Specifikationer
6 Sätt in vajern rakt upp genom den andra sidan av
kupolmuttern.
7 Trä vajern genom samma hål en andra gång och linda änden
av vajern runt sig själv.
8 Klipp vid behov av säkerhetsvajern.
9 Dra givarkabeln till plottern.
Obs! Du bör använda lämpliga fästelement för att fästa
ström- och nätverkskablarna. Genom att förhindra att
kablarna rör sig förlängs deras livslängd.
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! För att använda kompassen monterar du givaren på
akterspegeln eller på trollingmotorskaftet. Kompassen kanske
inte fungerar om du monterar givaren på motorn.
Obs! För bästa resultat bör du använda en kurssensor,
exempelvis SteadyCast™ kurssensorn. Kurssensorn visar åt
vilket håll givaren pekar i förhållande till båten.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du Meny >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Specifikation
Mått
Mått (B x H)
40 x 192,5 mm (1,58 x 7.58 tum)
Skrovtjocklek (med fairingblock)
12-graders skrovvinkel: 29 mm (1,15 tum)
20-graders skrovvinkel: 19 mm (0,75 tum)
Strömförsörjning
Från 10 till 35 V likström
Frekvens
417 kHz
Drifttemperatur
Från 0° till 50°C (från 32° till 122°F)
Förvaringstemperatur
Från -40° till 70°C (från-40° till 158°F)
Säkring
4A
Installationsschema
Objekt
Beskrivning
Plotter
RJ-45-uttag
Givare
Underhåll
Strömförsörjning
Testa installationen
Säkring
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising