Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Garmin Panoptix™ PS51-TH Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS51-TH Asennusohjeet
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin tuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa on
Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse ohjelmistopäivityspaketti, joka vastaa päivitettävää
karttaplotteria.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityspaketti sisältää kaikkien
karttaplotteriin yhdistettyjen laitteiden päivitykset. Voit
varmistaa latauksen sisältämät laitteet valitsemalla
Päivitykseen sisältyvät laitteet.
Valitse
Lataa.
4
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Panoptix™ PS51-TH
FrontVü/LiveVü
läpivientikaikuanturi
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja ‑oppaasta.
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua lukkopulttia. Muutoin laite voi pyöriä veneen
liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Kaikuanturin asetukset ja käyttö
Tarkista kaikuanturin asetus- ja käyttötiedot karttaplotterin
käyttöoppaasta.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Jos veneen V-kulma on yli 5°, on valmistettava säätöpala (ei
ostettavissa).
• Jos veneen v-kulma on 12°, kaikuanturin voi asentaa
säätöpalan kanssa enintään 29 mm:n (1,15 tuuman)
paksuiseen runkoon.
• Jos veneen v-kulma on 20°, kaikuanturin voi asentaa
säätöpalan kanssa enintään 19 mm:n (3/4 tuuman)
paksuiseen runkoon.
• Jos veneessä on nostoköli, kaikuanturi on asennettava
keskilinjan lähelle.
Toukokuu 2019
190-02163-90_0D
• Jos veneessä on pintaliukurunko, kaikuanturi on asennettava
keskilinjan taakse, kohtaan tai lähelle, ensimmäisten
nousulistojen sisäpuolelle runkoa.
• Jos veneessä on nostoköli tai pintaliukurunko, kaikuanturi on
asennettava rungon tyyrpuurin puolelle, missä potkurin lavat
liikkuvat alaspäin.
• Jos veneessä on porrastettu runko, kaikuanturi on
asennettava heti ensimmäisen porrastuksen eteen.
• Jos veneessä on kevytköli, kaikuanturi on asennettava yli
300 mm (12 tuumaa) ja alle 600 mm (24 tuumaa) kölin
etupuolelle ja keskilinjan kohtaan tai sen lähelle.
• 51 mm:n (2 tuuman) reikäsaha (lasikuiturungot)
• 57 mm (2 1/4 tuuman) reikäsaha (metallirungot)
• 60 mm:n (2 3/8 tuuman) reikäsaha (kerrosrakenteiset
lasikuiturungot)
• hiomapaperia
• vannesaha (suuntauskappale)
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• siirtonivelpihdit (metallirungot)
• nippusiteitä
• metalliviila (metallirungot)
• lasikuitukangasta ja hartsia (valinnainen, tiivistettäessä
kerrosrakenteista lasikuiturunkoa)
• 51 mm:n (2 tuuman) lieriö, vahaa, teippiä ja valuepoksia
(valinnainen, tiivistettäessä kerrosrakenteista lasikuiturunkoa)
Suuntauskappaleen kulman leikkaaminen
• Jos veneessä on pääköli, kaikuanturi on asennettava veneen
keskikohtaan pois kölin lähettyviltä pienimmän v-kulman
kohtaan.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kaikuanturi on asennettava tasaiseen kohtaan, jonka v-kulma
on alle 6°.
• Kaikuanturi on asennettava kauas potkurien ja varsien
etupuolelle.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, missä se on
pystysuunnassa, kun vene liikkuu. Jos kaikuanturi nojaa
eteenpäin, vesistön pohja saattaa näyttää kallistuvan
ylöspäin. Jos kaikuanturi nojaa taaksepäin, se saattaa
näyttää pintakohinaa.
• Kaikuanturi on asennettava yli 600 mm:n (24 tuuman)
päähän muista kaikuantureista.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, jossa köli ja potkurien
varret eivät häiritse sen toimintaa.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, jossa se on aina veden
alla.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä paikkaan, jossa siihen pääsee
käsiksi aluksen sisäpuolelta.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Jos sinulla on kysyttävää rungon läpi asennettavan
kaikuanturin sijainnista, kysy lisää aluksen rakentajalta tai
vastaavien alusten omistajilta.
Tarvittavat työkalut
• pora ja 3 mm:n
2
(1/
8
tuuman) poranterä
Suuntauskappale suuntaa kaikuanturin vesilinjan mukaisesti ja
parantaa luotaimen tarkkuutta. Määritä mittaamalla veneen
rungon kulma, tarvitsetko kaikuanturin asennukseen
suuntauskappaleen. Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli
5°, käytä kaikuanturin asennuksessa suuntauskappaletta.
Rungon v-kulma
V-kulma on vaakasuoran viivan ja veneen rungon väliin
muodostuva kulma yhdessä pisteessä. Rungon v-kulman voi
mitata älypuhelimen sovelluksella, kulmamittarilla, astelevyllä tai
digitaalisella vesivaa'alla. Voit kysyä veneen rungon v-kulman
myös veneen valmistajalta.
HUOMAUTUS: veneessä voi olla rungon muodon mukaan
useita v-kulmia. Mittaa v-kulma ainoastaan siitä kohdasta, johon
aiot asentaa kaikuanturin.
Suuntauskappaleen sahaaminen
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
1 Kiinnitä suuntauskappale puuruuveilla puunpalaseen.
Puunpalasta käytetään suuntauskappaleen
sahausohjaimena.
2 Mittaa rungon kallistuskulma asennuspaikan kohdalla.
3 Kallista pöytäsahan terä kallistuskulman mukaiseksi ja
kiristä sahaussuojus.
4 Aseta suuntauskappale pöydälle siten, että sahausohjain on
suojusta
vasten ja kulma vastaa asennuspaikan kulmaa.
Säädä
sahaussuojus
siten, että suuntauskappaleen
5
paksuus
on vähintään 2 mm (1/16 tuumaa).
HUOMAUTUS: suuntauskappaleen suurin sahauskulma
on 20°.
6 Sahaa suuntauskappale.
7 Muotoile suuntauskappale mahdollisimman hyvin rungon
mukaiseksi viilalla tai sähkötyökalulla.
8 Käytä suuntauskappaleen jäljellä olevaa osaa
taustakappaleena rungon sisäpuolella.
Asennusohjeet kerrosrakenteellisen veneen
runkoon
3
Kerrosrakenteellisen lasikuiturungon valmisteleminen
HUOMAUTUS
Jos kerrosrakenteista lasikuiturunkoa ei ole tiivistetty oikein,
keskikerrokseen saattaa tihkua vettä, mikä vioittaa venettä
vakavasti.
4
Lasikuitua tai valuepoksia (ei mukana)
Lieriömäinen välike (mukana toimitetaan holkki)
Lasikuidun sisäkerros
Keskikerros
Lasikuidun ulkokerros
1 Poraa reikä rungon läpi.
2 Tiivistä keskikerros rungon sisäpuolelta joko lasikuidulla
(Keskikerroksen tiivistäminen lasikuidulla, sivu 3) tai
valuepoksilla (Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla,
sivu 3).
Keskikerroksen tiivistäminen lasikuidulla
1 Peitä veneen sisäpuolelta lasikuitukangaskerros
lasikuituhartsilla ja tiivistä keskikerros asettamalla
kangaskerros reiän sisäpuolelle.
2 Lisää lasikuitukangas- ja -hartsikerroksia, kunnes reiän
halkaisija on 50 mm (2 tuuma).
3 Kun lasikuitu on kovettunut, hio ja puhdista reikä sisä- ja
ulkopuolelta.
Kerrosrakenteellinen lasikuiturunko on nyt valmisteltu, ja voit
asentaa kaikuanturin.
5
6
sahaa reikä veneen ulkopuolelta ainoastaan lasikuidun
ulkokerroksen läpi. Älä sahaa koko rungon läpi.
• Jos käytät suuntauskappaletta, pidä 51 mm:n (2 tuuman)
reikäsahaa kohtisuoraan vedenpintaan nähden ja sahaa
reikä veneen ulkopuolelta ainoastaan lasikuidun
ulkokerroksen läpi. Älä sahaa koko rungon läpi.
Sahaa veneen sisäpuolelta aloitusreiän kohdalta reikä, joka
on 9 - 12 mm (3/8 - 1/2 tuumaa) suurempi kuin vaiheessa 2
veneen ulkopuolelta sahaamasi.
Sahaa ainoastaan lasikuidun sisäkerroksen ja keskikerroksen
läpi, älä sahaa ulkokerrosta.
HUOMAUTUS: kun sahaat lasikuidun sisäkerrosta ja
keskikerrosta, varo ettet osu lasikuidun ulkokerrokseen.
Muutoin rungon tiivistäminen ei onnistu.
Irrota vaiheessa 3 sahaamasi lasikuidun sisäkerros ja
keskikerros.
Lasikuidun ulkokerroksen sisäpuolen pitäisi olla näkyvissä.
Hio reiän sekä lasikuidun sisä- ja ulkokerrosten ympäristö.
Puhdista alue pölystä ja liasta miedolla puhdistusaineella tai
liuottimella, kuten isopropyylialkoholilla.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpi­
vientikehykseen
Tiivistä suuntauskappaleen, läpivientikehyksen ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
1 Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa tai
suuntauskappaletta, sekä kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
Täytä
suuntaus- ja taustakappaleen ontelot.
2
Läpivientikehyksen asentaminen suuntauskappaleen
avulla
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
läpivientikehystä kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta
runko ei vaurioidu.
1 Kierrä läpivientikehys rungon ulkopuolelta
suuntauskappaleen
ja kiinnitysreiän läpi, jotta
ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla
Jotta voit tiivistää keskikerroksen valuepoksilla, sinun on
rakennettava halkaisijaltaan 50 mm:n (2 tuuman) lieriö, joka
toimii välikkeenä epoksin kovettumisen ajan.
1 Päällystä 50 mm:n (2 tuuman) lieriö vahalla.
2 Työnnä lieriö aukkoon ulkokerroksen läpi ja teippaa se
paikalleen veneen ulkopintaan.
3 Täytä lieriön ja keskikerroksen välinen tila valuepoksilla.
4 Kun epoksi on kovettunut, poista lieriö ja hio ja puhdista
aukon sisäpuoli ja ympäristö.
Kerrosrakenteellinen lasikuiturunko on nyt valmisteltu, ja voit
asentaa kaikuanturin.
Reiän poraaminen kerrosrakenteiseen lasikuiturun­
koon
1 Poraa veneen sisäpuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi.
2 Tarkastele aloitusreikää veneen ulkopuolelta ja valitse
vaihtoehto:
• Jos aloitusreikä ei ole oikeassa kohdassa, tiivistä reikä
epoksilla ja toista vaihe 1.
• Jos et käytä suuntauskappaletta, pidä 51 mm:n
(2 tuuman) reikäsahaa kohtisuoraan runkoa vasten ja
2 Kohdista suuntauskappaleen pitkä reuna veneen keskilinjan
suuntaiseksi.
3 Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale
läpivientikehyksen päälle ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa
vasten.
Nuolten on osoitettava veneen keulaa kohti.
4 Kiinnitä taustakappale rungon sisäpuolelta siirtonivelpihtien
tai jakoavaimen avulla läpivientikehykseen käyttämällä
3
kumista aluslaattaa , nailonaluslaattaa
ja rungon
mutteria .
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
5 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Läpivientikehyksen asentaminen ilman suuntauskap­
paletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
läpivientikehystä muuhun kuin kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Työnnä läpivientikehys rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi
kiertäen, jotta ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
2 Kiinnitä rungon mutteri, nailonaluslaatta ja kuminen aluslaatta
rungon sisäpuolelta läpivientikehykseen siirtonivelpihtien tai
jakoavaimen avulla.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
3 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Kaikuanturin asentaminen läpivientikehykseen
Tarkista O-renkaat ennen kaikuanturin asettamista paikalleen.
Vaihda kuluneet tai muuten huonokuntoiset O-renkaat.
1 Voitele O-renkaat ja kotelon reikä (mukana toimitetulla)
voiteluaineella.
2 Aseta kaikuanturi koteloon ja kohdista kaikuanturin päällä
oleva nuoli keulan suuntaisesti.
3 Pidä nuoli keulan suuntaisena ja kiristä mutterin suojus.
HUOMAUTUS: älä kiristä mutterin suojusta liian tiukalle.
4 Työnnä turvavaijerin toinen pää mutterin ja sen suojuksen
läpi ja kierrä vaijerin pää itsensä ympäri.
3 Jos aluksessa on lasikuiturunko, kiinnitä maalarinteippi
aloitusreiän päälle ja viereen rungon ulkopuolelle, jotta
lasikuitu ei vaurioidu.
4 Jos teippasit aloitusreiän umpeen, leikkaa siihen aukko
veitsellä.
5 Pidä 51 mm:n (2 tuuma) lattaporanterää kohtisuorassa
venettä vasten ja poraa reikä rungon ulkopuolelta varren
reiän kohtaan.
6 Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpi­
vientikehykseen
Tiivistä suuntauskappaleen, läpivientikehyksen ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
1 Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa tai
suuntauskappaletta, sekä kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
2 Täytä suuntaus- ja taustakappaleen ontelot.
Läpivientikehyksen asentaminen suuntauskappaleen
avulla
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
läpivientikehystä kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta
runko ei vaurioidu.
1 Kierrä läpivientikehys rungon ulkopuolelta
suuntauskappaleen
ja kiinnitysreiän läpi, jotta
ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
5 Pidä vaijeri kireällä ja kierrä sen irtonainen pää kotelon
ympäri.
6 Työnnä vaijeri suoraan ylöspäin mutterin suojuksen toisen
puolen läpi.
7 Pujota vaijeri samasta reiästä toisen kerran ja kierrä vaijerin
pää itsensä ympäri.
8 Siisti turvavaijerin pää tarvittaessa.
9 Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin.
HUOMAUTUS: kiinnitä virtajohto ja verkkokaapeli
asianmukaisilla kiinnittimillä. Voit lisätä kaapelien käyttöikää
estämällä niitä liikkumasta.
Asennusohjeet veneen runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta/lasikuitua
Reiän poraaminen muuhun kuin kerrosrakenteiseen
runkoon
1 Valitse kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
2 Poraa veneen ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä.
4
2 Kohdista suuntauskappaleen pitkä reuna veneen keskilinjan
suuntaiseksi.
3 Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale
läpivientikehyksen päälle ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa
vasten.
Nuolten on osoitettava veneen keulaa kohti.
4 Kiinnitä taustakappale rungon sisäpuolelta siirtonivelpihtien
tai jakoavaimen avulla läpivientikehykseen käyttämällä
kumista aluslaattaa , nailonaluslaattaa
ja rungon
mutteria .
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
5 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Läpivientikehyksen asentaminen ilman suuntauskap­
paletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
läpivientikehystä muuhun kuin kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Työnnä läpivientikehys rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi
kiertäen, jotta ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
2 Kiinnitä rungon mutteri, nailonaluslaatta ja kuminen aluslaatta
rungon sisäpuolelta läpivientikehykseen siirtonivelpihtien tai
jakoavaimen avulla.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
3 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Kaikuanturin asentaminen läpivientikehykseen
Tarkista O-renkaat ennen kaikuanturin asettamista paikalleen.
Vaihda kuluneet tai muuten huonokuntoiset O-renkaat.
1 Voitele O-renkaat ja kotelon reikä (mukana toimitetulla)
voiteluaineella.
2 Aseta kaikuanturi koteloon ja kohdista kaikuanturin päällä
oleva nuoli keulan suuntaisesti.
3 Pidä nuoli keulan suuntaisena ja kiristä mutterin suojus.
HUOMAUTUS: älä kiristä mutterin suojusta liian tiukalle.
4 Työnnä turvavaijerin toinen pää mutterin ja sen suojuksen
läpi ja kierrä vaijerin pää itsensä ympäri.
5 Pidä vaijeri kireällä ja kierrä sen irtonainen pää kotelon
6
7
8
9
ympäri.
Työnnä vaijeri suoraan ylöspäin mutterin suojuksen toisen
puolen läpi.
Pujota vaijeri samasta reiästä toisen kerran ja kierrä vaijerin
pää itsensä ympäri.
Siisti turvavaijerin pää tarvittaessa.
Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin.
HUOMAUTUS: kiinnitä virtajohto ja verkkokaapeli
asianmukaisilla kiinnittimillä. Voit lisätä kaapelien käyttöikää
estämällä niitä liikkumasta.
Asennusohjeet metallirunkoiseen veneeseen
Reiän poraaminen metallirunkoon
1 Valitse kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
2 Poraa veneen ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Sahaa
varren reikä rungon ulkopuolelta 57 mm:n (2
3
1/ tuuman) reikäsahalla.
4
4 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen
metallirungon läpivientikehykseen
Tiivistä suuntauskappaleen, läpivientikehyksen ja rungon välit
levittämällä veden reitille merivedenkestävää tiivistysainetta.
1 Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa tai
suuntauskappaletta, sekä kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos et käytä suuntauskappaletta, työnnä eristysholkki
koteloon ja levitä tiivistysainetta holkin pintoihin, jotka
koskettavat runkoa. Täytä holkin sisäiset ja sitä
ympäröivät ontelot.
• Jos käytät suuntauskappaletta, työnnä eristyskuori kotelon
vesikäyttöön valmistellun sivureunan yli mahdollisimman
alas ja levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros
merivedenkestävää tiivistysainetta kuoren ulkopuolelle.
Täytä suuntaus- ja taustakappaleen ontelot.
Läpivientikehyksen asentaminen metallirunkoon
suuntauskappaleen avulla
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
1 Kiinnitä aluslevy ja holkki läpivientikehykseen .
2 Kierrä läpivientikehys rungon ulkopuolelta
3
4
5
6
suuntauskappaleen
ja kiinnitysreiän läpi, jotta
ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
Kohdista suuntauskappaleen pitkä reuna veneen keskilinjan
suuntaiseksi.
Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale
läpivientikehyksen päälle ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa
vasten.
Nuolten on osoitettava veneen keulaa kohti.
Kiinnitä taustakappale rungon sisäpuolelta siirtonivelpihtien
tai jakoavaimen avulla läpivientikehykseen käyttämällä
kumista aluslaattaa , nailonaluslaattaa
ja rungon
mutteria .
Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Läpivientikehyksen asentaminen metallirunkoon
ilman suuntauskappaletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
1 Työnnä läpivientikehys rungon ulkopuolelta holkin ja
kiinnitysreiän läpi kiertäen, jotta ylimääräinen tiivistysaine
puristuu ulos.
2 Kiinnitä rungon mutteri, nailonaluslaatta ja kuminen aluslaatta
rungon sisäpuolelta läpivientikehykseen siirtonivelpihtien tai
jakoavaimen avulla.
3 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
5
Kaikuanturin asentaminen läpivientikehykseen
Tekniset tiedot
Tarkista O-renkaat ennen kaikuanturin asettamista paikalleen.
Vaihda kuluneet tai muuten huonokuntoiset O-renkaat.
1 Voitele O-renkaat ja kotelon reikä (mukana toimitetulla)
voiteluaineella.
2 Aseta kaikuanturi koteloon ja kohdista kaikuanturin päällä
oleva nuoli keulan suuntaisesti.
3 Pidä nuoli keulan suuntaisena ja kiristä mutterin suojus.
HUOMAUTUS: älä kiristä mutterin suojusta liian tiukalle.
4 Työnnä turvavaijerin toinen pää mutterin ja sen suojuksen
läpi ja kierrä vaijerin pää itsensä ympäri.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K)
40 x 192,5 mm (1,58 x 7.58 tuumaa)
Rungon paksuus (käytetV-kulma 12 astetta: 29 mm (1,15 tuumaa)
täessä suuntauskappaletta) V-kulma 20 astetta: 19 mm (0,75 tuumaa)
Virrantulo
10 - 35 Vdc
Taajuus
417 kHz
Käyttölämpötila
0–50 °C (32–122 °F)
Säilytyslämpötila
-40–70 °C (-40–158 °F)
Sulake
4A
Asennuskaavio
5 Pidä vaijeri kireällä ja kierrä sen irtonainen pää kotelon
ympäri.
6 Työnnä vaijeri suoraan ylöspäin mutterin suojuksen toisen
puolen läpi.
7 Pujota vaijeri samasta reiästä toisen kerran ja kierrä vaijerin
pää itsensä ympäri.
8 Siisti turvavaijerin pää tarvittaessa.
9 Ohjaa kaikuanturin kaapeli karttaplotteriin.
HUOMAUTUS: kiinnitä virtajohto ja verkkokaapeli
asianmukaisilla kiinnittimillä. Voit lisätä kaapelien käyttöikää
estämällä niitä liikkumasta.
Kohde
Kuvaus
Karttaplotteri
RJ-45-liitäntä
Kaikuanturi
Virtalähde
Ylläpito
Sulake
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
Pyyhi
laite kuivaksi.
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising