Garmin | Panoptix™ PS51-TH | Garmin Panoptix™ PS51-TH Upute za instalaciju

Garmin Panoptix™ PS51-TH Upute za instalaciju
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za podršku kako
biste naručili karticu na koju je prethodno učitana nadogradnja
softvera ako nemate računalo sa softverom Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite paket za nadogradnju koji odgovara ploter u koji
želite nadograditi.
NAPOMENA: Paket za nadogradnju softvera uključuje
nadogradnje za sve uređaje povezane s ploterom. Kako biste
provjerili uređaje obuhvaćene preuzetim paketom, možete
odabrati Prikaz svih uređaja u kompletu.
4 Odaberite Preuzmi.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
®
Panoptix™ PS51-TH
FrontVü/LiveVü sonda
za montažu kroz trup
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji plotera potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu
koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Opremu treba montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako se tijekom
montaže pojave problemi, dodatne informacije potražite na webmjestu support.garmin.com.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Postavke sonde i upravljanje sondom
Informacije o postavkama sonde i upravljanju sondom potražite
u korisničkom priručniku plotera.
Preporuke za montažu
• Na plovilu s kutom trupa većim od 5° potrebno je izraditi blok
za zaglađivanje (nije dostupan u prodaji).
• Na plovilu s kutom trupa od 12° sonda s blokom za
zaglađivanje može se prilagoditi trupu debljine do 29 mm
(1,15 in).
• Na plovilu s kutom trupa od 20° sonda s blokom za
zaglađivanje može se prilagoditi trupu debljine do 19 mm
(3/4 in).
• Na plovilima s deplasmanskim trupom sondu montirajte blizu
središnje linije plovila.
SVI 2019
190-02163-90_0D
Potrebni alati
• Na plovilima s gliserskim trupom, sondu montirajte straga, na
ili blizu središnje linije plovila, s unutrašnje strane prvog seta
rebara za podizanje.
• Na plovilima s deplasmanskim i gliserskim trupom sondu
montirajte s desne strane plovila na kojoj se lopatice
propelera pomiču prema dolje.
• Na plovilima sa stepenastim trupom sondu montirajte ispred
prve stepenice.
• Na plovilima s perajnom kobilicom sondu montirajte na
udaljenosti od 300 mm (12 in) do 600 mm (24 in) ispred
peraje te na ili blizu središnje linije plovila.
• Bušilica i svrdlo veličine 3 mm (1/8 in)
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 51 mm
(2 in) (za trupove od stakloplastike)
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 57 mm
(2 1/4 in) (za metalne trupove)
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 60 mm (2
3/ in) (za trupove od stakloplastike s jezgrom)
8
• Brusni papir
• Tračna pila (blok za zaglađivanje)
• Brtvilo za plovila
• Pomična kliješta (za metalne trupove)
• Vezice za kabele
• Metalna turpija (za metalne trupove)
• Tkanina od staklenih vlakana i smola za stakloplastiku
(dodatno za brtvljenje trupova s jezgrom od stakloplastike)
• Cilindar promjera 51 mm (2 in), vosak, ljepljiva traka i
epoksidna smola (dodatno za brtvljenje trupova od
stakloplastike s jezgrom)
Kutno rezanje bloka za zaglađivanje
• Na plovilima s plosnom ili grednom kobilicom sondu
montirajte u središte plovila daleko od kobilice na mjestu na
kojem trup ima najmanji kut.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Sondu morate montirati na ravnu površinu s kutom trupa
manjim od 6°.
• Sondu montirajte na povećoj udaljenosti ispred propelera i
osovine motora.
• Sondu montirajte na mjesto na kojem će biti postavljena
okomito kad se plovilo kreće. Ako se sonda naginje prema
naprijed, može se doimati kao da morsko dno ima kosinu
prema gore. Ako se sonda naginje prema natrag, mogu se
javiti površinske smetnje.
• Sondu montirajte na udaljenosti većoj od 600 mm (24 in) od
ostalih sondi.
• Sondu montirajte na mjesto koje ne ometaju osovine
propelera ili kobilica.
• Sondu morate montirati na mjestu na kojem će biti
kontinuirano potopljena pod vodu.
• Sondu montirajte na mjestu kojem se lako može pristupiti iz
unutrašnjosti plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Ako niste sigurni gdje montirati sondu kroz trup, za savjet se
obratite proizvođaču plovila ili vlasnicima sličnih plovila.
2
Blok za zaglađivanje postavlja sondu u položaj paralelan s
površinom vode i tako povećava preciznost sonara. Potrebno je
izmjeriti kut trupa kako biste utvrdili je li za montiranje sonde
potreban blok za zaglađivanje. Ako je kut trupa na mjestu
montaže veći od 5°, za montažu sonde upotrijebite blok za
zaglađivanje.
Kut trupa
Kut trupa je kut između vodoravne linije i trupa u jednoj točki.
Kut trupa možete izmjeriti pomoću aplikacije za pametni telefon,
instrumenta za mjerenje kutova, kutomjera ili digitalne libele. Kut
trupa u određenoj točki na trupu možete saznati i od
proizvođača plovila.
NAPOMENA: Plovilo može imati više kutova trupa, ovisno o
obliku trupa. Kut trupa mjerite samo na mjestu na koje
namjeravate montirati sondu.
Rezanje bloka za zaglađivanje
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
1 Blok za zaglađivanje pomoću drvenih vijaka učvrstite na
komad drveta.
Drvo služi kao vodilica za rezanje bloka za zaglađivanje.
2 Izmjerite kut trupa na mjestu montaže.
3 Nagnite stolnu kružnu pilu kako bi odgovarala kutu i
pričvrstite graničnik za rezanje.
4 Stavite blok za zaglađivanje na stol tako da se vodilica za
rezanje poravna s graničnikom , a kut odgovara kutu
mjesta montaže.
5 Podesite graničnik za rezanje tako da debljina bloka za
zaglađivanje
bude najmanje 2 mm (1/16 in).
Bušenje rupe kroz trup s jezgrom od stakloplastike
1 S unutrašnje strane plovila cijelom debljinom trupa izbušite
2
NAPOMENA: Maksimalni kut rezanja
bloka za
zaglađivanje je 20°.
6 Izrežite blok za zaglađivanje.
7 Pomoću rašpe ili električnog alata oblikujte blok za
zaglađivanje prema trupu što je više moguće.
8 Ostatak bloka za zaglađivanje koristite kao sigurnosni blok u
trupu.
Upute za montiranje na trup od
stakloplastike s jezgrom
3
Pripremanje trupa s jezgrom od stakloplastike
OBAVIJEST
Ako trup s jezgrom od stakloplastike nije pravilno zabrtvljen,
voda će prodirati u jezgru i izazvati velika oštećenja na plovilu.
4
Stakloplastika ili epoksidna smola (ne isporučuje se)
Cilindrični umetak (priložen ležaj)
Unutarnji sloj od stakloplastike
Jezgra
Vanjski sloj od stakloplastike
1 Probušite rupu kroz trup.
2 Pomoću stakloplastike (Brtvljenje jezgre stakloplastikom,
stranica 3) ili epoksidne smole (Brtvljenje jezgre
epoksidnom smolom, stranica 3).
Brtvljenje jezgre stakloplastikom
1 S unutrašnje strane plovila tkaninu od staklenih vlakana
premažite slojem smole i postavite je u unutrašnjost rupe
kako biste zabrtvili jezgru.
2 Nastavite dodavati slojeve tkanine od staklenih vlakana i
smole sve dok rupa ne bude promjera točno 50 mm (2 in).
3 Kada se stakloplastika osuši, pobrusite i očistite unutrašnjost
rupe i oko nje.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
Brtvljenje jezgre epoksidnom smolom
Kako biste jezgru pravilno zabrtvili epoksidnom smolom, morate
napraviti cilindar promjera 50 mm (2 in) koji će služiti kao
umetak dok se smola suši.
1 Cilindar promjera 50 mm (2 in) premažite voskom.
2 Umetnite cilindar u rupu s vanjske strane i učvrstite ga
ljepljivom trakom s vanjske strane plovila.
3 Prostor između cilindra i jezgre ispunite epoksidnom smolom.
4 Kada se smola osuši, uklonite cilindar, a unutrašnjost rupe
pobrusite i očistite.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
5
6
probnu rupu promjera 3 mm (1/8 in).
Pregledajte probnu rupu s vanjske strane plovila i odaberite
sljedeći korak:
• Ako probna rupa nije na pravom mjestu, zabrtvite je
epoksidnom smolom i ponovite korak 1.
• Ako ne upotrebljavate blok za zaglađivanje, nastavak za
bušilicu za izrezivanje rupa promjera 51 mm (2 in) držite
okomito na trup i izbušite rupu s vanjske strane plovila, ali
samo kroz vanjski sloj od stakloplastike. Nemojte izbušiti
rupu kroz cijeli trup.
• Ako upotrebljavate blok za zaglađivanje, nastavak za
bušilicu za izrezivanje rupa promjera 51 mm (2 in) držite
okomito na površinu vode i izbušite rupu s vanjske strane
plovila, ali samo kroz vanjski sloj od stakloplastike.
Nemojte izbušiti rupu kroz cijeli trup.
S unutrašnje strane plovila na mjestu probne rupe pomoću
nastavka za bušenje rupa izbušite rupu od 9 do 12 mm (3/8
do 1/2 in) veću od rupe koju ste u koraku 2 izbušili na vanjskoj
strani plovila.
Smijete bušiti samo kroz unutarnji sloj od stakloplastike i veći
dio jezgre, ali nemojte bušiti kroz vanjski sloj.
NAPOMENA: Prilikom bušenja kroz unutarnji sloj od
stakloplastike i jezgru pazite da ne probušite vanjski sloj od
stakloplastike jer nećete moći pravilno zabrtviti trup.
Uklonite unutarnji sloj od stakloplastike i jezgru koju ste
izbušili u koraku 3.
Trebali biste vidjeti unutrašnju stranu vanjskog sloja od
stakloplastike.
Pobrusite unutrašnjost rupe i područja odmah uz rupe na
unutarnjem i vanjskom sloju od stakloplastike.
Blagim deterdžentom ili slabim razrjeđivačem kao što je
izopropilni alkohol uklonite prašinu i prljavštinu.
Nanošenje brtvila za plovila na okov za montažu kroz
rupu na trupu
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s
vodom kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između
bloka za zaglađivanje, okova za montažu kroz rupu na trupu i
trupa.
1 Nanesite sloj brtvila za plovilo debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup ili blok za zaglađivanje,
te uz bočnu stijenku kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
2 Ispunite šupljine u bloku za zaglađivanje i sigurnosnom
bloku.
Montaža okova za montažu kroz rupu na trupu s
blokom za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja okova za montažu kroz rupu
na trup od stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti
matice kako ne biste oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa zakrenite okov za montažu kroz rupu
na trupu
kroz blok za zaglađivanje
i rupu za montažu
kako biste istisnuli višak brtvila.
3
5 Žicu držite zategnutom i omotajte slobodni kraj sigurnosne
žice oko kućišta.
6 Žicu umetnite ravno kroz drugu stranu matice.
7 Žicu provucite kroz istu rupu drugi put i kraj žice omotajte oko
samog sebe.
2 Poravnajte dužu stranu bloka za zaglađivanje tako da bude
paralelna sa središnjom linijom plovila.
3 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok
vratite na okov za
montažu kroz rupu na trupu i učvrstite ga na unutarnju stranu
trupa.
Strelice moraju biti usmjerene prema pramcu plovila.
4 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na okov za
montažu kroz rupu na trupu s gumenim podloškom ,
sintetičkim podloškom
i maticom za trup .
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
5 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Montaža okova za montažu kroz rupu na trupu bez
bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja okova za montažu kroz rupu
na trup od stakloplastike bez jezgre nemojte previše pritegnuti
matice kako ne biste oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa kroz rupu za montažu umetnite okov
za montažu kroz rupu na trupu uz lagano okretanje okova
kako biste istisnuli višak brtvila.
2 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa maticu za trup, sintetički podložak i gumeni
podložak učvrstite na okov za montažu kroz rupu na trupu.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
3 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Montaža sonde u okov za montažu kroz rupu na trupu
Prije montaže sonde potrebno je pregledati O-prstene i
zamijeniti ih ako su istrošeni ili dotrajali.
1 Nanesite mazivo (priloženo) na O-prstene i izbušenu rupu na
kućištu.
2 Sondu umetnite u kućište i strelicu na vrhu sonde poravnajte
s pramcem.
3 Pazeći da je strelica i dalje poravnata s pramcem zategnite
maticu.
NAPOMENA: Maticu nemojte previše zategnuti.
4 Jedan kraj sigurnosne žice umetnite kroz maticu i njen vrh i
omotajte ga samog oko sebe.
4
8 Po potrebi skratite sigurnosnu žicu.
9 Provedite kabel sonde do plotera.
NAPOMENA: S pomoću prikladnih spona osigurajte kabele
za napajanje i mrežne kabele. Sprečavanje pomicanja kabela
produljuje njihov vijek trajanja.
Upute za montiranje na trup bez jezgre / od
stakloplastike
Bušenje rupe kroz trup bez jezgre
1 Odaberite mjesto montaže (Preporuke za montažu,
2
3
4
5
6
stranica 1).
S vanjske strane trupa izbušite probnu rupu promjera 3 mm
(1/8 in).
Ako plovilo ima trup od stakloplastike, na mjesto probne rupe
i okolno područje zalijepite traku za maskiranje kako ne biste
oštetili stakloplastiku.
Ako ste je zalijepili iznad probne rupe, skalpelom izrežite
rupu na traci za maskiranje.
Pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 51 mm (2 in) s
vanjske strane trupa probušite rupu na mjestu rupe za tijelo
sonde.
Područje oko rupe izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na okov za montažu kroz
rupu na trupu
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s
vodom kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između
bloka za zaglađivanje, okova za montažu kroz rupu na trupu i
trupa.
1 Nanesite sloj brtvila za plovilo debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup ili blok za zaglađivanje,
te uz bočnu stijenku kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
2 Ispunite šupljine u bloku za zaglađivanje i sigurnosnom
bloku.
Montaža okova za montažu kroz rupu na trupu s
blokom za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja okova za montažu kroz rupu
na trup od stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti
matice kako ne biste oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa zakrenite okov za montažu kroz rupu
na trupu
kroz blok za zaglađivanje
i rupu za montažu
kako biste istisnuli višak brtvila.
5 Žicu držite zategnutom i omotajte slobodni kraj sigurnosne
žice oko kućišta.
6 Žicu umetnite ravno kroz drugu stranu matice.
7 Žicu provucite kroz istu rupu drugi put i kraj žice omotajte oko
samog sebe.
2 Poravnajte dužu stranu bloka za zaglađivanje tako da bude
paralelna sa središnjom linijom plovila.
3 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok
vratite na okov za
montažu kroz rupu na trupu i učvrstite ga na unutarnju stranu
trupa.
Strelice moraju biti usmjerene prema pramcu plovila.
4 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na okov za
montažu kroz rupu na trupu s gumenim podloškom ,
sintetičkim podloškom
i maticom za trup .
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
5 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Montaža okova za montažu kroz rupu na trupu bez
bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja okova za montažu kroz rupu
na trup od stakloplastike bez jezgre nemojte previše pritegnuti
matice kako ne biste oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa kroz rupu za montažu umetnite okov
za montažu kroz rupu na trupu uz lagano okretanje okova
kako biste istisnuli višak brtvila.
2 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa maticu za trup, sintetički podložak i gumeni
podložak učvrstite na okov za montažu kroz rupu na trupu.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
3 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Montaža sonde u okov za montažu kroz rupu na trupu
Prije montaže sonde potrebno je pregledati O-prstene i
zamijeniti ih ako su istrošeni ili dotrajali.
1 Nanesite mazivo (priloženo) na O-prstene i izbušenu rupu na
kućištu.
2 Sondu umetnite u kućište i strelicu na vrhu sonde poravnajte
s pramcem.
3 Pazeći da je strelica i dalje poravnata s pramcem zategnite
maticu.
NAPOMENA: Maticu nemojte previše zategnuti.
4 Jedan kraj sigurnosne žice umetnite kroz maticu i njen vrh i
omotajte ga samog oko sebe.
8 Po potrebi skratite sigurnosnu žicu.
9 Provedite kabel sonde do plotera.
NAPOMENA: S pomoću prikladnih spona osigurajte kabele
za napajanje i mrežne kabele. Sprečavanje pomicanja kabela
produljuje njihov vijek trajanja.
Upute za montiranje na metalni trup
Bušenje rupe kroz metalni trup
1 Odaberite mjesto montaže (Preporuke za montažu,
stranica 1).
2 S vanjske strane trupa izbušite probnu rupu promjera 3 mm
(1/8 in) kroz trup.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
3 S vanjske strane trupa pomoću nastavka za bušilicu za
izrezivanje rupa izrežite rupu od 57 mm (2 1/ 4 in) za tijelo
sonde.
4 Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na okov za montažu kroz
rupu na metalnom trupu
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s
vodom kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između
bloka za zaglađivanje, okova za montažu kroz rupu na trupu i
trupa.
1 Nanesite sloj brtvila za plovilo debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup ili blok za zaglađivanje,
te uz bočnu stijenku kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
2 Odaberite opciju:
• Ako ne upotrebljavate blok za zaglađivanje, izolacijski
ležaj postavite na kućište te nanesite brtvilo na površine
ležaja koje će biti u kontaktu s trupom. Ispunite šupljine u i
oko ležaja.
• Ako upotrebljavate blok za zaglađivanje, izolacijski
naglavak gurnite iznad slojevite bočne stjenke kućišta što
je više moguće prema dolje i nanesite sloj brtvila za plovilo
debljine 2 mm (1/16 in) s vanjske strane naglavka. Ispunite
šupljine u bloku za zaglađivanje i sigurnosnom bloku.
Montaža okova za montažu kroz rupu na metalnom
trupu s blokom za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
1 Pričvrstite podložak i ležaj na okov za montažu kroz
rupu na trupu .
5
5 Žicu držite zategnutom i omotajte slobodni kraj sigurnosne
žice oko kućišta.
6 Žicu umetnite ravno kroz drugu stranu matice.
7 Žicu provucite kroz istu rupu drugi put i kraj žice omotajte oko
samog sebe.
2 S vanjske strane trupa zakrenite okov za montažu kroz rupu
3
4
5
6
na trupu kroz blok za zaglađivanje
i rupu za montažu kako
biste istisnuli višak brtvila.
Poravnajte dužu stranu bloka za zaglađivanje tako da bude
paralelna sa središnjom linijom plovila.
S unutarnje strane trupa sigurnosni blok
vratite na okov za
montažu kroz rupu na trupu i učvrstite ga na unutarnju stranu
trupa.
Strelice moraju biti usmjerene prema pramcu plovila.
S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na okov za
montažu kroz rupu na trupu s gumenim podloškom ,
sintetičkim podloškom
i maticom za trup .
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Montaža okova za montažu kroz rupu na metalnom
trupu bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
1 S vanjske strane trupa kroz ležaj i rupu za montažu umetnite
okov za montažu kroz rupu na trupu uz lagano okretanje
okova kako biste istisnuli višak brtvila.
2 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa maticu za trup, sintetički podložak i gumeni
podložak učvrstite na okov za montažu kroz rupu na trupu.
3 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Montaža sonde u okov za montažu kroz rupu na trupu
Prije montaže sonde potrebno je pregledati O-prstene i
zamijeniti ih ako su istrošeni ili dotrajali.
1 Nanesite mazivo (priloženo) na O-prstene i izbušenu rupu na
kućištu.
2 Sondu umetnite u kućište i strelicu na vrhu sonde poravnajte
s pramcem.
3 Pazeći da je strelica i dalje poravnata s pramcem zategnite
maticu.
NAPOMENA: Maticu nemojte previše zategnuti.
4 Jedan kraj sigurnosne žice umetnite kroz maticu i njen vrh i
omotajte ga samog oko sebe.
6
8 Po potrebi skratite sigurnosnu žicu.
9 Provedite kabel sonde do plotera.
NAPOMENA: S pomoću prikladnih spona osigurajte kabele
za napajanje i mrežne kabele. Sprečavanje pomicanja kabela
produljuje njihov vijek trajanja.
Održavanje
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Antivegetativni premaz
Kako biste spriječili koroziju metalnih trupova i usporili rast
organizama koji mogu utjecati na performanse i trajnost plovila,
trup plovila premažite antivegetativnim premazom na vodenoj
bazi svakih šest mjeseci.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š × V)
40 x 192,5 mm (1,58 x 7,58 in)
Debljina trupa (s blokom za Kut trupa od 12 stupnjeva: 29 mm
zaglađivanje)
(1,15 in)
Kut trupa od 20 stupnjeva: 19 mm
(0,75 in)
Izvor napajanja
Od 10 do 35 V DC
Frekvencija
417 kHz
Radna temperatura
Od 0 ° do 50 °C (od 32 ° do 122 °F)
Temperatura za skladištenje
Od -40 ° do 70 °C (od -40 ° do 158 °F)
Osigurač
4A
Dijagram ožičenja
Element
Opis
Uređaj za iscrtavanje
RJ-45 priključak
Sonda
Izvor napajanja
Osigurač
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Panoptix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising