Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Garmin VHF 315/i Marine Radio Installatie-instructies

Garmin VHF 315/i Marine Radio Installatie-instructies
VHF 315-SERIE
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com.
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
®
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Potlood
Boormachine
22 mm (7/8 in.) boor of gatenzaag
Boor van 3 mm (1/8 in.)
Boor van 13 mm (1/2 in.)
4,76 mm (3/16 in.) moersleutel (voor het monteren van de
handsetconnector)
Extra boren die geschikt zijn voor oppervlak en
bevestigingsmateriaal
Kruiskopschroevendraaier
Slijptol of decoupeerzaag (voor het monteren van de actieve
luidspreker)
Watervaste kit (optioneel)
Aandachtspunten bij de montage
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
• U moet het toestel monteren op een locatie waar het niet zal
worden ondergedompeld.
• U moet het toestel monteren op een locatie met voldoende
ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan extreme
temperaturen.
• Zo mogelijk moet u het toestel horizontaal monteren, met de
bovenkant naar boven gericht.
• Als u gedwongen wordt om het toestel verticaal te monteren,
dient u dat zo te doen dat de connectors niet naar boven
steken. Hiermee wordt voorkomen dat er mogelijk water
rondom de connectors blijft staan.
Antennebevestiging en blootstelling aan elektromag­
netische energie
WAARSCHUWING
Radio-operators met pacemakers, levensondersteunende
apparatuur of elektrisch-medische apparatuur dienen niet te
worden blootgesteld aan buitensporige radiofrequentievelden
(RF-velden), omdat het RF-veld kan interfereren met de werking
van de medische apparatuur.
VOORZICHTIG
Dit toestel genereert radiofrequente energie (RF) en
elektromagnetische energie (EME), en straalt deze uit. Het niet
opvolgen van deze richtlijnen kan ertoe leiden dat mensen
worden blootgesteld aan RF-straling die de maximaal
toelaatbare blootstelling (MPE) overschrijdt.
Garmin geeft een MPE-radius aan van 2,48 m (97,64 in.) voor
dit systeem, hetgeen is vastgesteld met een uitgangsvermogen
van 25 W en een omni-directionele antenne met een versterking
van 6 dBi. Bij het aansluiten van de antenne moet een minimale
afstand van 2,48 m (97,64 in.) tussen de antenne en personen
in acht worden genomen.
Het toestel bevestigen
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de gaten met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Voordat u het toestel bevestigt, moet u een bevestigingslocatie
selecteren en het montagemateriaal kiezen dat geschikt is voor
het oppervlak.
OPMERKING: Het bij het toestel geleverde
bevestigingsmateriaal is mogelijk niet geschikt voor het
montageoppervlak.
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.
2 Gebruik een geschikte boor voor het oppervlak en de
montagematerialen en boor een voorboorgat voor een hoek
van het toestel.
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het oppervlak
en controleer de andere drie markeringen van de
voorboorgaten.
4 Markeer nieuwe voorboorgaten indien nodig.
5 Verwijder het toestel van het montageoppervlak.
6 Boor de voorboorgaten voor de andere drie markeringen.
7 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.
Aandachtspunten Montage actieve luidspreker
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
De meegeleverde actieve luidspreker is optioneel en is niet
vereiste bij het installeren van het VHF 315-toestel. Houd
rekening met de volgende aandachtspunten bij het kiezen van
een montageplek voor de actieve luidspreker.
Mei 2018
190-02416-75_0A
• Om interferentie met een magnetisch kompas te vermijden,
dient de actieve luidspreker niet dichter dan 50 cm (19,6
inch) bij een kompas te worden geïnstalleerd.
• U moet de actieve luidspreker in-line met een GHS™ 11
handset installeren.
• U moet de actieve luidspreker binnen 1,2 m (48 inch) van de
plek installeren waar u de GHS 11 handset wilt aansluiten.
• U moet de actieve luidspreker aangesloten op de primaire
handset (aangesloten op de GHS 11 STATION 1 poort)
installeren in de stuurhut of een naastgelegen ruimte,
volgens FCC-wetgeving.
• U kunt de meegeleverde verlengkabel van 10 m (32 ft)
gebruiken om de actieve luidspreker aan te sluiten op de
marifoon. U dient een montagelocatie voor de actieve
luidspreker te kiezen waar u de verlengkabel op de actieve
luidspreker en op de GHS 11 STATION 1 poort van de
marifoon kunt aansluiten. Indien nodig kunt u extra
verlengkabels aanschaffen bij uw Garmin dealer.
De actieve luidspreker bevestigen
LET OP
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de luidspreker te
bevestigen. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en
de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan de
luidspreker mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
Voordat u de luidspreker kunt monteren, moet u een
montagelocatie selecteren.
1 Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze op de
montageplaats past.
2 Bevestig de sjabloon op het montageoppervlak.
3 Maak met een boor van 13 mm (1/2 in.) een gat in de hoek
van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het
montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
4 Zaag met een slijptol of decoupeerzaag het
montageoppervlak uit langs de binnenkant van de
streepjeslijn op de sjabloon.
Plaats
de luidspreker in de opening om te testen of dit past.
5
6 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening
heel precies op maat te krijgen.
7 Als de luidspreker goed in de opening past, dient u te
controleren of de montagegaten op de luidspreker zijn
uitgelijnd met de voorboorgaten op de sjabloon.
8 Als de montagegaten op de luidspreker niet zijn uitgelijnd,
markeert u de nieuwe locaties van de voorboorgaten.
9 Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om het voorboorgat te
boren.
10 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
11 Installeer de bijgeleverde montagepakking À aan de
achterzijde van de luidspreker.
14 Bevestig de luidspreker op het montageoppervlak met de
meegeleverde M4-schroeven Á.
15 Klik de schroefafdekking  op zijn plaats.
De handsetconnector in het montageoppervlak plaatsen
Voordat u een gat boort om de handsetconnector vanaf de
actieve luidspreker te monteren, dient u de actieve luidspreker
te monteren en te verifiëren dat de kabel van de actieve
luidspreker lang genoeg is om de montagelocatie van de
handsetconnector te bereiken (De actieve luidspreker
bevestigen, pagina 2).
Als u de actieve luidspreker niet installeert, dient u te verifiëren
dat de bijgeleverde verlengkabel lang genoeg is om aan te
kunnen sluiten op de GHS 11 STATION 1 poort op de marifoon
en op de handsetconnector montagelocatie.
U kunt het bijgeleverde materiaal gebruiken om de
handsetconnector vanaf de actieve luidspreker op het
dashboard of ander montageoppervlak te monteren. Als u de
actieve luidspreker niet installeert, kunt u het materiaal
gebruiken om de handsetconnector vanaf de bijgeleverde
verlengkabel op het dashboard of ander montageoppervlak te
monteren.
1 Gebruik de bevestigingsplaat À als sjabloon, teken het
kabelgat in het midden van de bevestigingsplaat af en
markeer de schroefgaten.
2 Leg de bevestigingsplaat opzij.
Boor niet door de bevestigingsplaat heen.
3 Maak een gat in het midden van het montageoppervlak Á
met een boortje of gatenzaag van 22 mm (7/8 in.).
4 Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om de voorboorgaten te
boren.
5 Breng watervaste kit aan tussen de bevestigingsplaat en het
montageoppervlak om de gaten af te dichten (optioneel).
6 Gebruik de meegeleverde schroeven om de
bevestigingsplaat aan het montageoppervlak te bevestigen.
7 Selecteer een optie:
• Als u de actieve luidspreker heeft geïnstalleerd, leid de
lange kabel dan van de actieve luidspreker naar de
connector montagelocatie.
• Als u de actieve luidspreker niet heeft geïnstalleerd, sluit
het vrouwelijke uiteinde van de bijgeleverde verlengkabel
dan aan op de GHS 11 STATION 1 poort van de marifoon
en leid het mannelijke uiteinde van de verlengkabel naar
de connector montagelocatie.
8 Haal de aansluiting van de connector  door de achterkant
van het montageoppervlak.
9 Breng watervaste kit aan rond de connector in de
bevestigingsplaat om het gat af te dichten (optioneel).
10 Maak de connector vast aan de bevestigingsplaat met behulp
van de beschermkap à en de moer Ä.
GHS 11 Aandachtspunten Montage
12 Maak de nodige draadaansluitingen (De actieve luidspreker
aansluiten op de marifoon en handset, pagina 3).
13 Plaats de luidspreker in de opening.
2
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
• U moet de primaire handset installeren (aangesloten op de
GHS 11 STATION 1 poort) in de stuurhut of een
naastgelegen ruimte, volgens FCC-wetgeving.
• Om interferentie met een magnetisch kompas te vermijden,
dient de handset niet dichter dan 60 cm (23,6 inch) bij een
kompas te worden geïnstalleerd.
• Als u de actieve luidspreker niet installeert, kunt u de
bijgeleverde verlengkabel van 10 m (32 ft) gebruiken om de
handset op de marifoon aan te sluiten. U dient een
montagelocatie voor de handset te kiezen waar u de
verlengkabel op de handset en op de GHS 11 STATION 1
poort van de marifoon kunt aansluiten. Indien nodig kunt u
extra verlengkabels aanschaffen bij uw Garmin dealer.
• Bevestig de handsetconnector en de houder op uw boot met
de meegeleverde schroeven. Als de meegeleverde
schroeven niet geschikt blijken voor het montageoppervlak,
dient u geschikt materiaal aan te schaffen.
De handsethouder installeren
U dient de handsetconnector in het montageoppervlak te
installeren vóór u de handsethouder installeert (De
handsetconnector in het montageoppervlak plaatsen, pagina 2).
1 Selecteer een montagelocatie voor de handsethouder nabij
de handsetconnector.
TIP: Om de beste locatie te bepalen kunt u de handset in de
houder plaatsen, de handset op de connector aansluiten en
hem tegen het montageoppervlak houden.
2 Gebruik de houder als sjabloon en markeer de schroefgaten.
3 Leg de houder opzij.
Boor niet door de houder heen.
4 Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om de gaten te boren.
5 Gebruik de meegeleverde M3.5 schroeven om de houder
aan het montageoppervlak te bevestigen.
Aandachtspunten bij de aansluiting
U dient de VHF 315 marifoon aansluiten op stroom, op een GHS
11 handset, een VHF-antenne en een GPS-bron. Let op de
volgende aandachtspunten bij het maken van aansluitingen op
het toestel.
• U dient de primaire handset (geïnstalleerd in de stuurhut of
naastgelegen ruimte volgens FCC-wetgeving) aan te sluiten
op de GHS 11 STATION 1 poort.
• U kunt tot drie handsets aansluiten op de marifoon. U kunt
extra handsets kopen bij uw Garmin dealer.
• U kunt de bijgeleverde actieve luidspreker (optioneel) in-line
installeren met elke handset die op de marifoon is
aangesloten. U kunt extra actieve luidsprekers kopen bij uw
Garmin dealer.
• U kunt de marifoon op een GPS-bron aansluiten via het
NMEA 2000 netwerk of via een externe GPS-antenne (niet
inbegrepen).
®
De kabelgeleider verbinden met voeding
1 Leid de kabelgeleider naar de voedingsbron en naar het
toestel.
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).
Overwegingen bij aanvullende aarding
In de meeste installatie-situaties hoeft het chassis van dit toestel
niet aanvullend te worden geaard. Als er interferentie optreedt,
kunt u de aardingsschroef op de behuizing gebruiken om het
toestel te verbinden met de wateraarding van de boot om
interferentie te helpen voorkomen.
Een VHF­antenne aansluiten
1 Bevestig de VHF-antenne (apart verkrijgbaar) volgens de
installatie-instructies die met de antenne worden
meegeleverd.
2 Sluit de VHF-antenne aan op de ANT poort aan de
achterzijde van het toestel.
De actieve luidspreker aansluiten op de marifoon en
handset
Voordat u de actieve luidspreker aansluit op de marifoon en
handset, dient u de actieve luidspreker te monteren
(Aandachtspunten Montage actieve luidspreker, pagina 1).
1 Leid het vrouwelijke uiteinde van de bijgeleverde
verlengkabel van de luidspreker montagelocatie naar de
marifoon.
2 Sluit de verlengkabel aan op de GHS 11 STATION 1 poort op
de marifoon.
3 Sluit het mannelijke uiteinde van de verlengkabel aan op de
korte kabel van de actieve luidspreker.
Leid
de lange kabel van de actieve luidspreker naar de
4
handsetconnector montagelocatie.
5 Installeer indien noodzakelijk de kabel vanaf de actieve
luidspreker in het montageoppervlak (De handsetconnector
in het montageoppervlak plaatsen, pagina 2).
Sluit
de handset aan op de lange kabel van de actieve
6
luidspreker.
De handset op de marifoon aansluiten met een
verlengkabel
Als u een actieve luidspreker installeert met de handset, dan
wordt de handset op de marifoon aangesloten via de actieve
luidspreker (De actieve luidspreker aansluiten op de marifoon en
handset, pagina 3).
1 Leid het vrouwelijke uiteinde van de meegeleverde
verlengkabel van de handset montagelocatie naar de
marifoon.
2 Sluit de verlengkabel aan op de GHS 11 STATION 1 poort op
de marifoon.
3 Installeer indien noodzakelijk de handsetconnector op de
verlengkabel in het montageoppervlak (De handsetconnector
in het montageoppervlak plaatsen, pagina 2).
4 Sluit de handset aan op de verlengkabel.
NMEA 2000 toestelverbindingen
LET OP
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk,
moet het NMEA 2000 netwerk reeds zijn aangesloten op de
voeding. Sluit de NMEA 2000 voedingskabel niet op een
bestaand NMEA 2000 netwerk aan omdat er slechts één
voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000
netwerk.
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk
of motornetwerk van een andere fabrikant, moet u een NMEA
2000 Power Isolator (010-11580-00) tussen het bestaande
netwerk en de Garmin toestellen installeren.
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Als u dit toestel wilt aansluiten op uw bestaande NMEA 2000
netwerk, moet u een NMEA 2000 kabel en connector
aanschaffen.
3
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, lees dan het
hoofdstuk “NMEA 2000 Network Fundamentals” in de Technical
Reference for NMEA 2000 Products. Ga naar www.garmin.com
/manuals/VHF315/.
NMEA 0183 toestelverbindingen
®
In dit diagram worden zowel verzendende als ontvangende
verbindingen geïllustreerd. U kunt dit diagram ook voor
eenrichtingscommunicatie gebruiken. Als u informatie wilt
ontvangen van een NMEA 0183 toestel, raadpleegt u items Ê,
Ë, Ì, Í en Î bij het aansluiten van het Garmin toestel. Als u
informatie wilt verzenden naar een NMEA 0183 toestel,
raadpleegt u items Ê, Ë, Ì, Ï en Ð bij het aansluiten van het
Garmin toestel.
Onderdeel
Beschrijving
Voedingsbron
À
Á
Â
Onderdeel Beschrijving
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Compatibele NMEA 2000 kaartplotter of ander toestel
Onderdeel
VHF 315 toestel
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 netwerkkabel
Ê
Ë
Ì
NMEA 0183 toestel
Garmin Draad­
functie
Garmin
Draadkleur
NMEA Functie
van draad 0183
toestel
Stroom
Rood
Stroom
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
N.v.t.
N.v.t.
Aarding
gegevens
RxA (+)
Paars
TxA (+)
RxB (-)
Grijs
TxB (-)
TxA (+)
Blauw
RxA (+)
TxB (-)
Bruin
RxB (-)
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Het toestel op een externe GPS­antenne aansluiten
Í
Î
Ï
Ð
Dit toestel moet GPS-informatie ontvangen om goed te kunnen
werken. U kunt het toestel aansluiten op een NMEA 2000
netwerk met een GPS-antenne, of u kunt een GPS-antenne op
afstand installeren (niet meegeleverd) en het op het toestel
aansluiten.
1 Volg de meegeleverde instructies van uw externe GPSantenne om deze correct op uw boot te installeren.
2 Leid de antennekabel naar de achterkant van uw toestel,
verwijderd van bronnen die elektronische interferentie
kunnen veroorzaken.
3 Sluit de antennekabel aan op de GPS-poort van uw toestel.
Appendix
Aansluiten op een scheepsmegafoon of PA­
luidspreker
U kunt de marifoon aansluiten op een scheepsmegafoon of PAluidspreker (luidspreker voor een omroepinstallatie, niet
meegeleverd) en de handset gebruiken voor het doen van
aankondigingen.
1 Bevestig de scheepsmegafoon of PA-luidspreker volgens de
installatie-instructies die met het toestel zijn meegeleverd.
OPMERKING: Om terugkoppeling te vermijden, moet u de
scheepsmegafoon of PA-luidspreker ten minste 3 m (10 ft) uit
de buurt van de handset en er vandaan gericht bevestigen.
2 Leid het snoer van de scheepsmegafoon of PA-luidspreker
naar de marifoon en verleng het snoer zo nodig.
3 Sluit de witte draad van de kabelgeleider van de marifoon op
de positieve (+) draad van de scheepsmegafoon of PAluidspreker aan.
4 Sluit de groene draad van de kabelgeleider van de marifoon
op de negatieve (-) draad van de scheepsmegafoon of PAluidspreker aan.
5 Isoleer de aansluitingen met waterdichte tape of
krimpkousen.
4
Voeding/NMEA 0183-kabel
VHF 315­serie specificaties
Afmetingen (H x B x D)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x
7,13 in.)
Gewicht
1,527 kg (3,37 lb.)
Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur: Van -15 tot 70 °C
(van 5 tot 158 °F)
Opslagtemperatuur: Van -20 tot 70 °C
(van -4 tot 158 °F)
Kompasveilige afstand
50 mm (2 in.)
Waterbestendigheid*
IEC 605290 IPX7
Antenneconnector
S0-239 (50 Ω)
Bedrijfsspanning
12,0 V gelijkstroom
Stroomverbruik
Stand-by: 350 mA
Ontvangen: 600 mA
Zenden: Van 2,0 A tot 6,0 A (van 1 W tot
25 W)
Maximale antenneversterking
9 dBi
Impedantie antennepoort
50 Ohm
Uitgangsvermogen scheeps- 20 W bij 4 Ω
megafoon
Impedantie scheepsmegafoon
4 Ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
GHS 11 Specificaties
Afmetingen (H×B×D)
154 x 69 x 40 mm (6,1 x 2,7 x 1,6 in.)
Gewicht (inclusief
kabel)
0,698 kg (1,54 lb.)
Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur: Van -15 tot 70 °C (van 5
tot 158 °F)
Opslagtemperatuur: Van -20 tot 70 °C (van -4
tot 158 °F)
Kompasveilige afstand 70 cm (27,5 in.)
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Uitgangsvermogen
audio
MAAT BENODIGD ex. 1 W (met 4 ohm bij
10% vervorming)
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Actieve luidspreker Specificaties
Afmetingen (H×B×D)
111 × 111 × 56,5 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 in.)
Gewicht
349 g (11,22 oz.)
Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur: Van -15 tot 70 °C (van 5
tot 158 °F)
Opslagtemperatuur: Van -20 tot 70 °C (van -4
tot 158 °F)
Kompasveilige afstand 50 cm (19,6 in.)
Waterbestendigheid*
IEC 60529 IPX7
Uitgangsvermogen
audio
2,5 W nominaal, 4 W max.
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GHS™
is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
NMEA en NMEA 2000 zijn geregistreerde handelsmerken van de National Marine
Electronics Association. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaars.
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising