Garmin | VHF 315/i Marine Radio | Garmin VHF 315/i Marine Radio Asennusohjeet

Garmin VHF 315/i Marine Radio Asennusohjeet
VHF 315 SARJA
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
®
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lyijykynä
pora
22 mm:n (7/8 tuuman) poranterä tai reikäsaha
3 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
13 mm:n (1/2 tuuman) poranterä
4,76 mm:n (3/16 tuuman) ruuviavain (käsilaitteen liittimen
asennusta varten)
pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
ristipääruuvitaltta
pyörö- tai kuviosaha (aktiivikaiuttimen kiinnittämiseen)
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä tuuletus ja
jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
• Laite on kiinnitettävä mahdollisuuksien mukaan
vaakasuuntaan laitteen yläpuoli ylöspäin.
• Jos laite on kiinnitettävä pystysuuntaan, aseta se niin, että
sen liittimet eivät osoita ylöspäin. Se estää veden
kerääntymistä liittimien ympärille.
Antennin kiinnitys ja sähkömagneettiselle energialle
altistuminen
VAROITUS
Radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja
ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa
altistua liiallisille radiotaajuuskentille, koska radiotaajuuskenttä
saattaa häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa.
HUOMIO
Tämä laite tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF)
sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi altistaa henkilöitä radiotaajuuksiselle säteilylle,
joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 2,48
m (97,64 tuumaa), joka on määritetty 25 watin syötöllä
ympärisäteilevään antenniin, jossa on 6 dBi:n vahvistus. Antenni
on asennettava niin, että 2,48 metrin (97,64 tuuman) etäisyys
kaikkiin henkilöihin säilyy.
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset kiinnitystarvikkeet.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet,
mutta ne eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.
2 Poraa pinnan ja kiinnitystarvikkeiden mukaisella poranterällä
aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa varten.
3 Kiinnitä laite löysästi pintaan yhdestä kulmasta ja tarkista
muiden aloitusreikien merkit.
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat.
5 Irrota laite kiinnityspinnasta.
6 Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.
7 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Huomioitavaa kiinnitettäessä aktiivikaiutinta
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Mukana toimitettu aktiivikaiutin on valinnainen, eikä sitä tarvita
asennettaessa VHF 315 -laitetta. Huomioi seuraavat seikat, kun
valitset kiinnityspaikkaa aktiivikaiuttimelle.
• Vältä magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla aktiivikaiutin vähintään 50 cm:n (19,6 tuuman)
päähän kompassista.
• Aktiivikaiutin on asennettava samaan linjaan GHS™ 11
käsilaitteen kanssa.
• Aktiivikaiutin on asennettava enintään 1,2 metrin (48 tuuman)
päähän GHS 11 käsilaitteen liittämiskohdasta.
• FCC:n määräysten mukaan ensisijaiseen käsilaitteeseen
(liitetty GHS 11 STATION 1 -porttiin) liitetty aktiivikaiutin on
asennettava ohjaushyttiin tai viereiseen tilaan.
• Voit liittää aktiivikaiuttimen VHF-radioon mukana toimitetulla
10 metrin (32 jalan) jatkokaapelilla. Valitse kaiuttimelle
kiinnityskohta, josta voit liittää jatkokaapelin aktiivikaiuttimeen
ja VHF-radion GHS 11 STATION 1 -porttiin. Lisää
jatkokaapeleita saa tarvittaessa Garmin myyjältä.
Toukokuu 2018
190-02416-77_0A
Aktiivikaiuttimen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa kaiuttimen asentamista
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää kaiuttimen vakautta kiinnitettynä.
Valitse asennuspaikka ennen kaiuttimen kiinnittämistä.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kiinnityspaikkaan.
2 Kiinnitä malli kiinnityspintaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla reikä
mallissa olevan viivan kulman sisäpuolelle 13 mm:n (1/2
tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin katkoviivan mukainen aukko
pyörö- tai kuviosahalla.
5 Testaa sopivuus asettamalla kaiutin sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kun kaiutin sopii aukkoon, varmista, että kaiuttimen
kiinnitysreiät osuvat mallin aloitusreikien kohtaan.
8 Jos kaiuttimen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan,
merkitse aloitusrei'ille uudet paikat.
9 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
10 Irrota malli kiinnityspinnasta.
11 Asenna mukana toimitettu asennustiiviste À kaiuttimen
taakse.
2 Aseta kiinnityslevy sivuun.
Älä poraa kiinnityslevyn läpi.
3 Käytä 22 mm:n (7/8 tuuman) poranterää tai reikäsahaa ja
poraa keskikaapelinreikä Á kiinnityspintaan.
4 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
5 Tiivistä reiät levittämällä merivedenkestävää tiivistysainetta
kiinnityslevyn ja kiinnityspinnan väliin (valinnainen).
6 Kiinnitä kiinnityslevy kiinnityspintaan laitteen mukana
toimitetuilla ruuveilla.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos asensit aktiivikaiuttimen, ohjaa pitkä kaapeli
aktiivikaiuttimesta liittimen kiinnityspaikkaan.
• Jos et asentanut aktiivikaiutinta, liitä mukana toimitetun
jatkokaapelin naarasliitin VHF-radion GHS 11 STATION 1
-porttiin ja ohjaa jatkokaapelin urosliitin liittimen
kiinnityspaikkaan.
8 Vie liitin  kiinnityspinnan läpi taustapuolelta.
9 Tiivistä reikä levittämällä merivedenkestävää tiivistysainetta
liittimen ympärille (valinnainen).
10 Kiinnitä liitin kiinnityslevyyn käyttäen suojusta à ja mutteria
Ä.
GHS Huomioitavaa kiinnitettäessä 11 laitetta
12 Kytke tarvittavat kaapelit (Aktiivikaiuttimen liittäminen VHF-
radioon ja käsilaitteeseen, sivu 3).
Aseta
kaiutin aukkoon.
13
14 Kiinnitä kaiutin kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Á.
15 Napsauta ruuvinsuojus  paikalleen.
Käsilaitteen liittimen asentaminen kiinnityspintaan
Ennen kuin poraat reiän aktiivikaiuttimen käsilaitteen liittimen
kiinnitystä varten, asenna aktiivikaiutin ja varmista, että sen
kaapeli ulottuu käsilaitteen liittimen kiinnityspaikkaan
(Aktiivikaiuttimen kiinnittäminen, sivu 2).
Jos et asenna aktiivikaiutinta, varmista että mukana toimitettu
jatkokaapeli ulottuu VHF-radion GHS 11 STATION 1 -porttiin ja
käsilaitteen liittimen kiinnityspaikkaan.
Voit käyttää mukana toimitettuja tarvikkeita käsilaitteen liittimen
asentamiseen kojelaudan tai muun kiinnityspinnan
aktiivikaiuttimesta. Jos et asenna aktiivikaiutinta, voit käyttää
tarvikkeita käsilaitteen liittimen asentamiseen mukana
toimitetusta kojelaudan tai muun kiinnityspinnan jatkokaapelista.
1 Kiinnityslevyä À mallina käyttäen merkitse kaapelinreikä ja
ruuvien paikat kiinnityslevyn keskikohdassa.
2
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
• FCC:n määräysten mukaan ensisijainen käsilaite (liitetty GHS
11 STATION 1 -porttiin) on asennettava ohjaushyttiin tai
viereiseen tilaan.
• Vältä magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla käsilaite vähintään 60 cm:n (23,6 tuuman)
päähän kompassista.
• Jos et asenna aktiivikaiutinta, voit liittää käsilaitteen VHFradioon mukana toimitetulla 10 metrin (32 jalan)
jatkokaapelilla. Valitse käsilaitteelle asennuspaikka, josta voit
liittää jatkokaapelin käsilaitteeseen ja VHF-radion GHS 11
STATION 1 -porttiin. Lisää jatkokaapeleita saa tarvittaessa
Garmin myyjältä.
• Voit kiinnittää käsilaitteen liittimen ja telineen veneeseen
mukana toimitetuilla ruuveilla. Jos ruuvit eivät sovellu
kiinnityspintaan, sopivat tarvikkeet on ostettava erikseen.
Käsilaitteen telineen asentaminen
Asenna käsilaitteen liitin kiinnityspintaan, ennen kuin asennat
käsilaitteen telineen (Käsilaitteen liittimen asentaminen
kiinnityspintaan, sivu 2).
1 Valitse käsilaitteen telineen asennuspaikka käsilaitteen
liittimen läheltä.
VIHJE: voit määrittää parhaan asennuspaikan asettamalla
käsilaitteen telineeseen, liittämällä käsilaitteen liittimeen ja
pitämällä sitä kiinnityspinnalla.
2 Merkitse ruuvien paikat telineen avulla.
3 Aseta teline sivuun.
NMEA 2000 laitteen yhteydet
Älä poraa telineen läpi.
Poraa
aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4
5 Kiinnitä teline kiinnityspintaan laitteen mukana toimitetuilla
M3.5-ruuveilla.
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
VHF 315 radio on liitettävä virtalähteeseen, GHS 11
käsilaitteeseen, VHF-antenniin ja GPS-lähteeseen. Huomioi
seuraavat, kun liität laitetta.
• Ensisijainen käsilaite (FCC:n määräysten mukaan
ohjaushyttiin tai viereiseen tilaan asennettu) on liitettävä GHS
11 STATION 1-porttiin.
• Radioon voi liittää enintään kolme käsilaitetta. Lisää
käsilaitteita voi ostaa Garmin myyjältä.
• Voit asentaa mukana toimitetun aktiivikaiuttimen
(valinnainen) samaan linjaan radioon liitetyn käsilaitteen
kanssa. Voit ostaa lisää aktiivikaiuttimia Garmin myyjältä.
• Voit liittää radion GPS-lähteeseen NMEA 2000 verkon tai
ulkoisen GPS-antennin (lisävaruste) kautta.
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Jos haluat liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, sinun
on ostettava NMEA 2000 kaapeli ja liitin.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/manuals/VHF315/.
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
VHF-antennin liittäminen
1 Asenna VHF-antenni (myydään erikseen) sen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
2 Liitä VHF-antenni laitteen taustapuolen ANT-porttiin.
Aktiivikaiuttimen liittäminen VHF-radioon ja käsilaitteeseen
Kiinnitä aktiivikaiutin, ennen kuin liität sen VHF-radioon ja
käsilaitteeseen (Huomioitavaa kiinnitettäessä aktiivikaiutinta,
sivu 1).
1 Ohjaa mukana toimitetun jatkokaapelin naarasliitin kaiuttimen
asennuspaikasta VHF-radioon.
2 Liitä jatkokaapeli VHF-radion GHS 11 STATION 1 -porttiin.
3 Liitä jatkokaapelin urosliitin aktiivikaiuttimen lyhyeen
kaapeliin.
4 Ohjaa pitkä kaapeli aktiivikaiuttimesta käsilaitteen liittimen
kiinnityspaikkaan.
Asenna
tarvittaessa aktiivikaiuttimen kaapeli
5
kiinnityspaikkaan (Käsilaitteen liittimen asentaminen
kiinnityspintaan, sivu 2).
6 Liitä käsilaite aktiivikaiuttimen pitkään kaapeliin.
Käsilaitteen liittäminen VHF-radioon jatkokaapelilla
Jos asennat aktiivikaiuttimen käsilaitteen kanssa, käsilaite
muodostaa yhteyden radioon aktiivikaiuttimen kautta
(Aktiivikaiuttimen liittäminen VHF-radioon ja käsilaitteeseen,
sivu 3).
1 Ohjaa mukana toimitetun jatkokaapelin naarasliitin
käsilaitteen kiinnityspaikasta VHF-radioon.
2 Liitä jatkokaapeli VHF-radion GHS 11 STATION 1 -porttiin.
3 Asenna tarvittaessa käsilaitteen liitin kiinnityspaikan
jatkokaapeliin (Käsilaitteen liittimen asentaminen
kiinnityspintaan, sivu 2).
4 Liitä käsilaite jatkokaapeliin.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
Yhteensopiva NMEA 2000 karttaplotteri tai muu laite
VHF 315 laite
Virtalukko tai katkaisin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 laitekaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Laitteen liittäminen etä-GPS-antenniin
Laite tarvitsee toimiakseen GPS-tietoja. Voit yhdistää laitteen
NMEA 2000 verkkoon GPS-antennilla tai asentaa etä-GPSantennin (lisävaruste) ja liittää sen laitteeseen.
1 Asenna ulkoinen GPS-antenni veneeseen sen mukana
toimitettujen ohjeiden avulla.
2 Ohjaa antennikaapeli laitteen taakse siten, että sen lähellä ei
ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä antennikaapeli laitteen GPS-porttiin.
Liittäminen megafoniin tai kaiuttimeen
VHF-radion voi liittää megafoniin tai kaiuttimeen (lisävaruste),
käsilaitteen avulla voi tehdä kuulutuksia.
1 Asenna megafoni tai kaiutin tarvittaessa laitteen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: vältä äänen kierto asentamalla megafoni tai
kaiutin vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän käsilaitteesta ja
poispäin siitä.
3
2 Ohjaa tai jatka johto megafonista tai kaiuttimesta radioon.
3 Liitä radion johdinsarjan valkoinen johdin megafonin tai
kaiuttimen positiiviseen (+) liitäntään.
4 Liitä radion johdinsarjan vihreä johdin megafonin tai
kaiuttimen negatiiviseen (-) liitäntään.
5 Peitä liitännät vesitiiviillä teipillä tai kutistemuovilla.
NMEA 0183 laitteen liitännät
®
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos
NMEA 0183 laitteesta on tarkoitus vastaanottaa tietoja, katso
kohtia Ê, Ë, Ì, Í ja Î, kun liität Garmin laitetta. Jos NMEA
0183 laitteeseen on tarkoitus lähettää tietoja, katso kohtia Ê, Ë,
Ì, Ï ja Ð, kun liität Garmin laitetta.
GHS 11 laitteen tekniset tiedot
Mitat (K × L × S)
154 × 69 × 40 mm (6,1 × 2,7 × 1,6 tuumaa)
Paino (mukaan lukien
kaapeli)
0,698 kg (1,54 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15–70 °C (5–158 °F)
Säilytys: -20–70 °C (-4–158 °F)
Kompassin turvaväli
70 cm (27,5 tuumaa)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Äänen lähtöteho
MITTA TARVITAAN, esim. 1 W (4 ohm, kun
vääristymä on 10 %)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Aktiivikaiuttimen tekniset tiedot
Kohde
À
Á
Â
Mitat (K × L × S)
111 × 111 × 56,5 mm (6,1 × 2,7 ×
1,6 tuumaa)
Paino
349 g (11,22 unssia)
Kuvaus
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15–70 °C (5–158 °F)
Säilytys: -20–70 °C (-4–158 °F)
Virtalähde
Kompassin turvaväli
50 cm (19,6 tuumaa)
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
Vesitiiviys*
IEC 60529 IPX7
NMEA 0183 laite
Äänen lähtöteho
Nimellinen 2,5 W, enintään 4 W
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
-
-
Datamaadoitus
RxA (+)
Purppura
TxA (+)
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHS™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
RxB (-)
Harmaa
TxB (-)
TxA (+)
Sininen
RxA (+)
TxB (-)
Ruskea
RxB (-)
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
Liite
VHF 315 -sarjan tekniset tiedot
Mitat (K x L x S)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x
7,13 tuumaa)
Paino
1,527 kg (3,37 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15–70 °C (5–158 °F)
Säilytys: -20–70 °C (-4–158 °F)
Kompassin turvaväli
50 mm (2 tuumaa)
Vesitiiviys*
IEC 605290 IPX7
Antennin liitin
S0-239 (50 ohm)
Käyttöjännite
12,0 Vdc
Virrankulutus
Valmiustila: 350 mA
Vastaanotto: 600 mA
Lähetys: 2,0–6,0 A (1–25 W)
Antennin enimmäisvahvistus 9 dBi
Antenniliitännän impedanssi 50 ohm
Megafonin lähtöteho
20 W (4 ohm)
Megafonin impedanssi
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising