Garmin | VHF 315/i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 315/i Marine Radio Käyttöopas

Garmin VHF 315/i Marine Radio Käyttöopas
VHF 315 SARJA
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHS™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. NOAA on National Oceanic and Atmospheric Administrationin rekisteröity palvelumerkki.
BoatU.S. on Boat Owners Association of the United Statesin rekisteröity tavaramerkki. Sea Tow on Sea Tow Services International Inc:n rekisteröity tavaramerkki. United States Power
Squadrons on United States Power Squadronsin rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Käsiyksikön esittely ..................................................................... 1
Aloitusnäyttö ............................................................................... 1
Järjestelmän tilakuvakkeet ..................................................... 1
Peruskäyttö..................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen .............................. 1
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 1
Kohinansalpaustason säätäminen .............................................. 2
Taajuuskaistan valitseminen ....................................................... 2
Kanavan valitseminen ................................................................. 2
Radiolla lähettäminen ................................................................. 2
Kanavien haku ja tallentaminen .................................................. 2
Kaikkien kanavien haku ......................................................... 2
Kanavan tallentaminen .......................................................... 2
Tallennetun kanavan poistaminen ......................................... 2
Tallennettujen kanavien haku ................................................ 2
Useiden kanavien seuranta ................................................... 2
Toissijaisen kanavan vaihtaminen .............................................. 3
Vaihtaminen tärkeille kanaville ................................................... 3
Vastaanottoherkkyyden asettaminen ......................................... 3
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja 25 W) ................. 3
Pienen lähetystehoasetuksen ohittaminen ............................ 3
Haileritoiminnon käyttö ............................................................... 3
Sumutorvi .................................................................................... 3
Sumutorven soittaminen automaattisesti ............................... 3
Sumutorven soittaminen manuaalisesti ................................. 3
Sumutorven äänitaajuuden säätäminen ................................ 3
Tekstin kirjoittaminen .................................................................. 4
NOAA® säälähetykset ja hälytykset ............................. 4
Sääennusteiden virittäminen ...................................................... 4
Säähälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ....... 4
DSC (Digital Selective Calling)...................................... 4
DSC (Digital Selective Calling) ................................................... 4
MMSI-numeron syöttäminen ....................................................... 4
MMSI-numeron tarkistaminen ..................................................... 4
Hätäkutsut ...................................................................................4
Määrittelemättömän hätäkutsun lähettäminen ....................... 4
Määritellyn hätäkutsun lähettäminen ..................................... 5
Hätäkutsun odottaminen, vastaanottaminen ja
kuittaaminen ........................................................................... 5
Hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen
pysäyttäminen ........................................................................ 5
Hätäkutsun peruuttaminen ..................................................... 5
Kutsujen lähettäminen ................................................................ 5
Yksittäisten kutsujen lähettäminen ........................................ 5
Ryhmäkutsujen lähettäminen ................................................. 5
Kaikkia aluksia koskevien kutsujen lähettäminen .................. 6
Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat .......................... 6
Aluksen sijainnin pyytäminen ................................................. 6
Kutsujen vastaanottaminen ........................................................ 6
Hätäkutsujen ja välitettyjen hätäkutsujen
vastaanottaminen ................................................................... 6
Kiireellisten kaikkia aluksia koskevien kutsujen ja
turvakutsujen vastaanottaminen ............................................ 6
Erillisten rutiinikutsujen vastaanottaminen ............................. 6
Sijaintipyyntöjen vastaanottaminen ....................................... 6
Sijaintikutsujen vastaanottaminen ......................................... 7
Ryhmäkutsujen vastaanottaminen ......................................... 7
Sijainnin jäljitys ........................................................................... 7
Alusten valitseminen ja sijainnin jäljityksen aktivoiminen ...... 7
Sijaintijäljitysluettelossa olevien alusten tarkistaminen ja
aluksen jäljityksen poistaminen käytöstä ............................... 7
Aluksen poistaminen sijaintijäljitysluettelosta ........................ 7
Sisällysluettelo
Kutsuloki ..................................................................................... 7
Kutsulokin kutsujen tarkasteleminen ..................................... 7
Kutsun lähettäminen kutsulokista .......................................... 7
Kutsulokissa olevan aluksen tai aseman tallentaminen
hakemistoon ........................................................................... 7
Kutsulokikohteen poistaminen ............................................... 7
Hakemisto ................................................................................... 8
Hakemistoon tallennettujen alusten ja asemien
tarkasteleminen ...................................................................... 8
Kohteen lisääminen hakemistoon .......................................... 8
Hakemiston kohteen muokkaaminen ..................................... 8
Kohteen poistaminen hakemistosta ....................................... 8
Ryhmän lisääminen ............................................................... 8
Ryhmän muokkaaminen ........................................................ 8
Ryhmän poistaminen ............................................................. 8
DSC-asetukset ............................................................................ 8
Manuaaliset sijaintitiedot ........................................................ 8
Vaihtaminen kanavaan 16 automaattisesti ............................ 8
Automaattisten vastausten lähettäminen ............................... 8
ATIS (Automatic Transmitter Identification
System) ........................................................................... 8
ATIS-tunnusnumeron syöttäminen ............................................. 9
ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ..... 9
ATIS-tunnusnumeron tarkasteleminen ....................................... 9
NMEA 0183 ja NMEA 2000® ........................................... 9
Muiden Garmin laitteiden mahdollistamat lisätoiminnot ............. 9
Viestintä NMEA 0183 tai NMEA 2000 verkossa ......................... 9
DSC NMEA lähetysten määrittäminen ........................................ 9
Järjestelmäasetukset ..................................................... 9
Numeroasetukset ........................................................................ 9
Yksikköasetukset ...................................................................... 10
Aikapoikkeaman määrittäminen ........................................... 10
Taajuuskaistan valitseminen ..................................................... 10
Kanavan nimen muuttaminen ................................................... 10
Tehdasasetusten palauttaminen .............................................. 10
Liite................................................................................ 10
Hälytykset ja ilmoitukset ........................................................... 10
Kanavaluettelot ......................................................................... 10
VHF 315 -sarjan tekniset tiedot ................................................ 10
NMEA ....................................................................................... 10
NMEA Tuetut 0183 IN -lauseet ............................................ 10
NMEA Tuetut 0183 OUT -lauseet ........................................ 11
NMEA 2000 PGN-tiedot ....................................................... 11
Kotelon puhdistaminen ............................................................. 11
Hakemisto ..................................................................... 12
i
Johdanto
Aloitusnäyttö
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Käsiyksikön esittely
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kohde Painike
À
Á
PTT
Lähetä painamalla painiketta pitkään.
DISTRESS
Nostamalla luukkua ja painamalla painiketta
voit lähettää DSC hätäkutsun ohjelmoidulla
MMSI-numerolla (MMSI-numeron
syöttäminen, sivu 4).
Valitse kohde valitsemalla näytössä näkyvä
painike.
Â
Ã
Kuvaus
ENTER
Vaihda kanavaa aloitusnäytössä kääntämällä
tätä.
Vaihda sääkanavaa aloitusnäytössä
painamalla tätä (NOAA säälähetykset ja
hälytykset, sivu 4).
Muuta äänenvoimakkuutta tai kohinasalpauksen tasoa kääntämällä tätä, kun olet
painanut VOL/SQ-painiketta.
Korosta kohde luettelossa kääntämällä tätä.
Valitse kohde painamalla tätä.
®
Radiojärjestelmän tila, asetukset ja hälytykset.
Kansainvälinen, Kanadan tai Yhdysvaltain taajuuskaista
*Leveyspiiri
*Pituuspiiri
*Aika
**Nopeus pohjan suhteen (SOG) tai suunta pohjan suhteen (COG)
Toimintonäppäinten toiminnot vaihtelevat nykyisen toiminnan
mukaan
Työkanava
*Leveys- ja pituuspiiri sekä aika näkyvät, kun radio on löytänyt
GPS-signaalin. Voit määrittää tiedot manuaalisesti, jos radiolla
ei ole GPS-signaalia.
** SOG ja COG näkyvät, kun radiolla on GPS-signaali ja asetus
on otettu käyttöön valikosta (Numeroasetukset, sivu 9).
Järjestelmän tilakuvakkeet
Kuvake Tila
Vastaanotetaan signaalia
Lähetetään
Lähetetään teholla 25 W
Lähetetään teholla 1 W
Tallennettu kanava
Paikallinen vastaanotintila, käytetään usein alueilla, joissa
radiotaajuuksilla on häiriöitä (esimerkiksi satamat)
ATIS on käytössä
PWR
PohjoisAmerikka: 16/9
Kansainvälinen:
16+
Käynnistä ja sammuta radio painamalla
painiketta pitkään.
Vaihda esimääritetyltä kanavalta toiselle
painamalla painiketta.
Sijainnin jäljitys on käytössä
HI/LO
Painamalla tätä voit vaihtaa lähetystilaa ja
muuttaa tehoasetuksia.
Säähälytys
CLEAR
Painamalla tätä voit palata edelliseen valikkokohtaan.
Painamalla tätä voit peruuttaa tai mykistää
tulevan DSC-kutsun.
GPS-signaali saatu
MENU
Painamalla tätä aloitusnäytössä voit näyttää
määritysasetukset.
Painamalla tätä valikossa voit palata aloitusnäyttöön.
DSC
Painamalla tätä voit avata DSC-asetusvalikon.
VOL/SQ
Painamalla tätä voit siirtyä äänenvoimakkuuden ja kohinansalpauksen välillä.
Automaattinen kanavan vaihto ei ole käytössä
Tuleva tai vastaamaton DSC-kutsu
Peruskäyttö
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Paina PWR-painiketta pitkään.
VIHJE: voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti
(Järjestelmäasetukset, sivu 9).
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse kohinansalpaustasoksi MIN, ennen kuin muutat
äänenvoimakkuutta (valinnainen).
2 Valitse VOL/SQ kahdesti.
VOLUME ilmestyy näyttöön.
3 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä valitsinta.
Johdanto
1
Kohinansalpaustason säätäminen
Voit suodattaa taustahälyä pois säätämällä kohinansalpauksen
herkkyyttä. Kun lisäät kohinansalpauksen tasoa, kuulet aiempaa
vähemmän heikkoja taustasignaaleja vastaanottaessasi
signaalia.
1 Valitse VOL/SQ.
SQUELCH ilmestyy näyttöön.
2 Käännä valitsinta vastapäivään, kunnes kuulet ääntä.
3 Käännä valitsinta myötäpäivään, kunnes et kuule
taustahälyä.
Taajuuskaistan valitseminen
Voit valita yhdysvaltalaiset, kansainväliset tai kanadalaiset
taajuuskaistat (Kanavaluettelot, sivu 10).
HUOMAUTUS: kaikki taajuuskaistat eivät ole käytettävissä
kaikissa laitemalleissa.
1 Valitse MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Valitse taajuuskaista.
Kanavan valitseminen
Voit valita kansainvälisen, kanadalaisen tai yhdysvaltalaisen
kanavan (Taajuuskaistan valitseminen, sivu 2).
Käännä valitsinta.
Radiolla lähettäminen
1 Valitse asianmukainen kanava.
2 Varmista, että kanava on vapaa.
HUOMAUTUS: yhdysvaltain viestintäviraston FCC:n (Federal
Communications Commission) ja kansainvälisten säädösten
mukaisesti toisten viestintää ei saa häiritä.
3 Valitse käsiyksikössä PTT.
ilmestyy näytön yläreunaan.
4 Puhu käsiyksikköön.
HUOMAUTUS: lähetyksen enimmäispituus on viisi minuuttia.
Viiden minuutin lähetyksen jälkeen PTT poistuu käytöstä,
kunnes vapautat PTT-painikkeen.
5 Vapauta PTT-painike.
Kanavien haku ja tallentaminen
Kaikkien kanavien haku
Kun kanavia haetaan, radio etsii lähettäviä kanavia. Kun jollakin
kanavalla on lähetystä, radio pysähtyy kanavalle, kunnes
lähetys päättyy. Jos kanavalla ei ole toimintaa neljään sekuntiin,
radio jatkaa kanavien hakemista.
HUOMAUTUS: kun otat käyttöön ATIS (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 8) -järjestelmän, radio
ei hae eikä tallenna kanavia.
1 Valitse SCAN > ALL.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa aktiivisen kanavan seuraavilta hakukerroilta ja
jatkaa hakua valitsemalla SKIP.
• Voit hakea kanavan 16 aina, kun toista kanavaa haetaan,
valitsemalla +CH16.
Radio hakee esimerkiksi kanavan 21, kanavan 16,
kanavan 22, kanavan 16 jne.
+CH16 näkyy laitteen näytössä.
• Voit hakea kanavan 16 normaalissa järjestyksessä
valitsemalla -CH16.
Radio hakee esimerkiksi kanavan 14, kanavan 15,
kanavan 16, kanavan 17 jne.
• Voit lopettaa haun valitsemalla EXIT.
2
Radio lopettaa haun ja virittyy viimeksi käytetylle,
aktiiviselle kanavalle.
Kanavan tallentaminen
Voit tallentaa mitä tahansa muita kanavia paitsi sääkanavia
(WX). Tallennettavien kanavien määrää ei ole rajoitettu.
1 Valitse SCAN.
2 Käännä ENTER-valitsinta, kunnes löydät kanavan, jonka
haluat tallentaa.
3 Valitse SAV CH.
näkyy tallennetun kanavan yläpuolella.
Tallennetun kanavan poistaminen
1 Valitse SCAN.
2 Käännä ENTER-valitsinta, kunnes löydät tallennetun
kanavan.
HUOMAUTUS: tallennetun kanavan yläpuolella näkyy
3 Valitse SAV CH.
.
Tallennettujen kanavien haku
Voit hakea ainoastaan tallennettuja kanavia. Kun jollakin
tallennetulla kanavalla on lähetystä, radio pysähtyy kanavalle,
kunnes lähetys päättyy. Jos kanavalla ei ole toimintaa neljään
sekuntiin, radio jatkaa kanavien hakemista.
HUOMAUTUS: kun otat käyttöön ATIS (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 8) -järjestelmän, radio
ei hae eikä tallenna kanavia.
1 Valitse SCAN > SAVED.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa aktiivisen kanavan seuraavilta hakukerroilta ja
jatkaa hakua valitsemalla SKIP.
• Voit hakea kanavan 16 aina, kun toista tallennettua
kanavaa haetaan, valitsemalla +CH16.
Radio hakee esimerkiksi tallennetun kanavan 21, kanavan
16, tallennetun kanavan 25, kanavan 16 jne.
+CH16 näkyy laitteen näytössä.
• Voit lopettaa kanavan 16 haun valitsemalla -CH16.
Radio hakee esimerkiksi tallennetun kanavan 21,
tallennetun kanavan 25 jne.
• Voit lopettaa haun valitsemalla EXIT.
Radio lopettaa haun ja virittyy viimeksi käytetylle,
aktiiviselle kanavalle.
Useiden kanavien seuranta
Poista ATIS käytöstä, jotta voit seurata useita kanavia (ATIS
(Automatic Transmitter Identification System), sivu 8).
Voit seurata tärkeimpien kanavien ja valitun kanavan
lähetystoimintaa. Kanava 16 on radion ensisijainen kanava.
Kanava 9 on oletusarvoinen toissijainen kanava. Voit ohjelmoida
jonkin muun kanavan toissijaiseksi kanavaksi (Toissijaisen
kanavan vaihtaminen, sivu 3).
Valitse WATCH.
Kahden kanavan seuranta
Voit seurata nykyistä kanavaa ja kanavaa 16 samanaikaisesti.
Valitse WATCH > DUAL.
DUAL WATCH ja seuraamasi kanavat ilmestyvät näyttöön,
esimerkiksi DUAL WATCH CH: ja 16 + 9.
Kolmen kanavan seuranta
Voit seurata nykyistä kanavaa, kanavaa 16 ja toissijaista
kanavaa samanaikaisesti.
Valitse WATCH > TRI.
TRI WATCH, nykyinen kanava, kanava 16 ja toissijainen
kanava ilmestyvät näyttöön, esimerkiksi TRI WATCH CH: ja
75 + 16 + 9.
Peruskäyttö
Toissijaisen kanavan vaihtaminen
Voit valita toissijaiseksi kanavaksi jonkin muun kuin kanavan 9.
1 Valitse MENU > CHANNEL > 2ND PRIORITY.
2 Valitse tarvittava kanavaa kääntämällä ENTER-valitsinta.
3 Valitse OK.
Vaihtaminen tärkeille kanaville
Voit siirtyä nopeasti nykyiseltä kanavalta tärkeälle kanavalle.
Kun siirryt tärkeälle kanavalle, lähetysteho vaihtuu
automaattisesti suureksi (25 W), ja kun siirryt takaisin nykyiselle
kanavalle, lähetysteho palaa ennalleen.
Pohjois-Amerikan malleissa voit siirtyä nopeasti toissijaisen
kanavan 16 ja alkuperäisen kanavan välillä 16/9-painikkeella.
Kansainvälisissä malleissa voit siirtyä nopeasti kanavan 16 ja
alkuperäisen kanavan välillä 16+-painikkeella.
1 Voit siirtyä nykyiseltä kanavalta kanavalle 16 valitsemalla
16/9 tai 16+.
Lähetysteho vaihtuu automaattisesti suureksi (25 W). Voit
vaihtaa lähetystehon pieneksi (1 W) valitsemalla HI/LO > 1W.
2 Pohjois-Amerikan malleissa voit siirtyä toissijaiselle kanavalle
valitsemalla 16/9.
3 Valitsemalla 16/9 tai 16+ voit palata aiemmalle kanavalle ja
aiempaan lähetystehoasetukseen.
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
Radion vastaanottoherkkyyttä voi säätää. Kun radion kohina
lisääntyy vilkkaasti liikennöidyillä alueilla tai sähkömagneettisten
häiriöiden lähteiden lähellä (esim. matkapuhelinmastot),
vähennä vastaanottimen herkkyyttä vaihtamalla
vastaanottoherkkyyden asetukseksi LOC. Syrjäisillä alueilla ja
avovedessä voit valita vastaanottoherkkyyden asetukseksi
DIST, jotta vastaanotin toimii maksimikantavuudella.
1 Valitse HI/LO.
2 Valitse vaihtoehto:
• Ota käyttöön paikallinen herkkyys valitsemalla LOC.
• Ota käyttöön etäherkkyys valitsemalla DIST.
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja
25 W)
Radion lähetystehoa voi säätää. Pieni (1 W) sopii etenkin
paikalliseen lähetykseen ja suuri (25 W) etä- ja hätälähetyksiin.
Kun kahta signaalia lähetetään samalla taajuudella, VHF-radio
vastaanottaa vain vahvemman signaaleista. Jollei kyseessä ole
hätäkutsu, lähetykset kannattaa tehdä pienimmällä viestimisen
mahdollistavalla teholla, jotta lähetyksesi eivät häiritse muiden
lähetyksiä.
Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavilla 13 ja 67 tehtävien
lähetysten on oltava pienitehoisia (1 W). Voit ohittaa
tehoasetuksen tilapäisesti lähetyksen aikana (Pienen
lähetystehoasetuksen ohittaminen, sivu 3).
Kansainvälisellä taajuuskaistalla kanavilla 15 ja 17 tehtävien
lähetysten on oltava pienitehoisia (1 W). Radio ei salli näillä
kanavilla lähetyksen muuttamista suuritehoiseksi (25 W).
1 Valitse HI/LO.
2 Valitse 1W tai 25W.
3 Valitse OK.
Pienen lähetystehoasetuksen ohittaminen
Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavilla 13 ja 67 tehtävien
lähetysten on oletusarvoisesti oltava pienitehoisia (1 W), koska
ne on tarkoitettu alusten (komentosiltojen) väliseen viestintään.
Jos muut radiot eivät voi vastaanottaa näitä kanavia pienen
tehoasetuksen vuoksi, voit ohittaa oletusrajoituksen.
1 Valitse Yhdysvaltain kanavalla 13 tai 67 PTT.
Peruskäyttö
2 Valitse lähetyksen aikana 25W.
Haileritoiminnon käyttö
Jotta voit käyttää haileria, veneeseen on asennettava
hailerikaiutin (valinnainen). Lisätietoja on VHF 315 -sarjan
asennusohjeissa.
Hailerilla voi tehdä kuulutuksia veneessä tai veneestä rantaan ja
viestiä kaksisuuntaisesti toisiinsa yhteydessä olevien radioiden
välillä. Veneeseen voi tehdä kuulutuksen radiolla tai
käsiyksiköllä, ja komentokaiuttimen vastaanottamat äänet voi
kuunnella radion kaiuttimen välityksellä. Hailerikaiuttimen avulla
voi kuunnella kannen tapahtumia aluksissa, joissa on suljettu
ohjaamo.
HUOMAUTUS: kun radio on hailertilassa, se ei vastaanota
lähetyksiä aktiiviselta kanavalta.
1 Valitse PA > HAILER.
Komentokaiuttimen vastaanottamat äänet voi kuunnella
radion kaiuttimen välityksellä.
2 Paina PTT-painiketta pitkään.
3 Valitse vaihtoehto:
• Tee kuulutus puhumalla käsiyksikköön.
• Voit säätää hailerilähetyksen äänenvoimakkuutta
kääntämällä ENTER-valitsinta.
4 Lopeta lähetys ja kuuntele muiden veneen yhteydessä
olevien radioiden lähetystä vapauttamalla PTT-painike.
Sumutorvi
HUOMAUTUS: sumutorvitoiminto ei ole käytettävissä kaikissa
VHF-radiomalleissa.
Jotta voit käyttää sumutorvea, veneen kannelle tai mastoon on
asennettava hailerikaiutin (valinnainen). Lisätietoja on VHF 315
sarjan asennusohjeissa.
Sumutorvi on osa radion kaiutinjärjestelmää. Sumutorven äänen
voi soittaa komentokaiuttimella tai ulkoisella kaiuttimella. Radio
voi soittaa torvella automaattisesti standardimuotoisia
signaaleja, tai voit käyttää torvea manuaalisesti. Kun
sumutorvea käytetään manuaalisesti, torven vastaanottamat
äänet voi kuunnella radion kaiuttimen välityksellä torven
soittojen välillä.
Sumutorven soittaminen automaattisesti
1 Valitse PA > FOG > AUTO.
2 Valitse sumutorven tyyppivaihtoehto.
Radio soittaa sumutorven äänimerkkejä ja vastaanottaa
radiolähetyksiä vuorotellen.
3 Voit säätää torven äänenvoimakkuutta kääntämällä ENTERvalitsinta (valinnainen).
Sumutorven soittaminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun torvea soitetaan manuaalisesti, radio ei
vastaanota radiolähetyksiä torven soittojen välillä.
1 Valitse PA > FOG > MANUAL.
Torven vastaanottamat äänet voi kuunnella radion kaiuttimen
välityksellä.
2 Paina PTT-painiketta pitkään.
HUOMAUTUS: torven soitto loppuu, kun vapautat PTTpainikkeen.
3 Voit säätää torven äänenvoimakkuutta kääntämällä ENTERvalitsinta (valinnainen).
Sumutorven äänitaajuuden säätäminen
Sumutorven äänitaajuutta voi suurentaa tai pienentää. Kun
taajuutta suurennetaan, äänenkorkeus kasvaa, ja kun taajuutta
pienennetään, äänenkorkeus alenee. Vähimmäistaajuus on 200
Hz ja enimmäistaajuus 850 Hz. Oletustaajuus on 350 Hz.
3
Säädöksissä on määritetty sumutorvien oikea taajuus, joka
vastaa aluksen kokoa.
1 Valitse MENU > SYSTEM > FOG FREQUENCY.
2 Säädä taajuutta 50 Hz:n välein kääntämällä ENTERvalitsinta.
3 Valitse ACCEPT.
Tekstin kirjoittaminen
Radiossa tarvitsee ehkä kirjoittaa nimi, numero tai muuta tekstiä.
1 Voit muuttaa numeroa, kirjainta tai merkkiä kääntämällä
ENTER-valitsinta numero- tai tekstikentässä.
2 Painamalla ENTER-valitsinta voit hyväksyä numeron,
kirjaimen tai merkin ja siirtyä seuraavaan kohtaan sarjassa.
3 Toista tämä kunkin numeron, kirjaimen tai merkin kohdalla.
HUOMAUTUS: valitsemalla
voit palata edelliseen kohtaan
sarjassa.
4 Valitse ACCEPT.
NOAA säälähetykset ja hälytykset
®
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
radiomalleissa.
NOAA säälähetykset WX-kanavilla ovat kuunneltavissa vain
Yhdysvalloissa ja joillakin Kanadan alueilla.
Yhteensopiviin radiomalleihin on ohjelmoitu 10 WX-kanavaa,
joiden välityksellä voi seurata NOAA:n (National Oceanic and
Atmospheric Organization) säälähetyksiä (NOAA). WX-kanavat
ovat ainoastaan kuunneltavia kanavia, jotka lähettävät ohjelmaa
jatkuvasti ja joita päivitetään säännöllisesti. NOAA lähetystiedot
ovat alueellisia, joten niistä on hyötyä lähetysalueella.
Sääennusteiden virittäminen
1 Paina aloitusnäytössä ENTER-valitsinta.
WX ilmestyy näyttöön.
2 Vaihda sääkanavaa kääntämällä ENTER-valitsinta.
Säähälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit määrittää säähälytyksiä (WX) kuulumaan, kun käytät
vakioradiokanavia.
1 Kun virität säälähetyksiä, voit ottaa säähälytykset käyttöön tai
poistaa ne käytöstä valitsemalla ALERT.
osoittaa, että säävaroitukset on otettu käyttöön.
Valitse
EXIT.
2
Radio palaa normaaliin toimintaan ja jatkaa säähälytysten
seurantaa.
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
HUOMAUTUS: määritä MMSI (Mobile Maritime Safety Identity) numero, jotta voit käyttää DSC-toimintoja (MMSI-numeron
syöttäminen, sivu 4). MMSI-numero on DSC-radion yksilöivä
numero, ikään kuin sen puhelinnumero.
DSC on tärkeä osa merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmää
GMDSS:ää (Global Maritime Distress and Safety System). DSCtoiminnon avulla VHF-radioilla voi lähettää ja vastaanottaa
digitaalisia kutsuja suoraan toisista aluksista ja
rannikkoasemilta, myös Yhdysvaltain ja Kanadan
rannikkovartiostoilta. Radio sisältää täydet luokan D DSCominaisuudet.
4
Jos lähetinvastaanottimeen on kytketty GPS-laite, hätäkutsujen
ja muiden DSC-kutsujen mukana lähetetään leveys- ja
pituuspiiri- sekä aikatiedot. Jos syötät sijaintitiedot
manuaalisesti, kutsun mukana lähetetään leveys- ja
pituuspiiritiedot sekä sijainnin syöttöaika. Sijaintisi automaattinen
lähetys nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa.
Kanava 70 on varattu vain DSC-kutsuille, ja laitteessa on
kanavan 70 jatkuvaan seurantaan tarkoitettu vastaanotin.
Kanavaa ei tarvitse vaihtaa DSC-kutsua varten. Laite siirtyy
automaattisesti kanavalle 70 DSC-kutsun lähettämistä varten.
Radio lähettää DSC-tiedot kanavalla 70 alle sekunnissa ja siirtyy
sitten ääniviestintään käytettävälle kanavalle.
Näytössä näkyy , jos radioon tulee tai on tullut DSC-kutsu.
HUOMAUTUS: laite poistaa DSC:n käytöstä automaattisesti,
kun otat ATIS-järjestelmän käyttöön (ATIS (Automatic
Transmitter Identification System), sivu 8).
MMSI-numeron syöttäminen
HUOMAUTUS
MMSI-numeron voi syöttää vain kerran. Jos MMSI-numero on
tarpeen vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on vietävä Garmin
myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
®
MMSI-numero (Mobile Maritime Safety Identity) on
yhdeksännumeroinen DSC-tunnusnumero, joka vaaditaan
radion DSC-ominaisuuksien käyttöön. MMSI-numeron voi hakea
oman maan televiestintäviranomaiselta tai alusrekisteristä.
Yhdysvalloissa MMSI-numeron voi hakea seuraavilta tahoilta:
• Yhdysvaltain viestintävirasto FCC (Federal Communications
Commission): viraston myöntämät numerot tunnustetaan
maailmanlaajuisesti.
• BoatU.S. , Sea Tow tai United States Power Squadrons :
näiden tahojen myöntämiä numeroita voi käyttää vain
Yhdysvaltain vesillä.
1 Valitse MENU > DSC > MY MMSI.
2 Anna MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Valitse ACCEPT.
Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi.
4 Anna MMSI-numero uudelleen ja valitse ACCEPT.
Jos antamasi MMSI-numerot eivät täsmää, näyttöön tulee
ilmoitus.
5 Valitse tarvittaessa RETRY ja syötä numero uudelleen.
®
®
®
MMSI-numeron tarkistaminen
Valitse MENU > DSC > MY MMSI.
Hätäkutsut
Kun lähetät hätäkutsun, se lähetetään kaikkiin lähetysalueella
oleviin DSC-radioihin. Jos lähetinvastaanottimeen on kytketty
GPS-laite, kutsun mukana lähetetään GPS-sijainti (leveys- ja
pituuspiiri) sekä aikatiedot. Jos olet syöttänyt sijainti- ja
aikatiedot manuaalisesti, ne lähetetään kutsun mukana.
HUOMAUTUS: opettele hätäkutsujen vakiomuoto ja -käytäntö,
jotta voit lähettää selkeitä ja luotettavia kutsuja.
Määrittelemättömän hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määrittelemättömän hätäkutsun, hädän syy ei välity
vastaanottaville asemille. Määrittelemätön hätäkutsu on nopea
lähettää, mikä voi säästää aikaa hätätilanteessa.
1 Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta
vähintään kolmen sekunnin ajan.
Radiosta kuuluu äänimerkki ja se alkaa laskea sekunteja.
Näyttöön tulee teksti DISTRESS CALL COUNTING DOWN.
Radio soittaa hälytyksen, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää
kutsun suurella teholla (25 W).
NOAA säälähetykset ja hälytykset
®
2 Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Radio siirtyy kanavalle 16 ja käyttää suurta tehoa (25 W).
Lähetä
hätäviesti valitsemalla käsiyksikössä tai radiossa
3
PTT.
Radio odottaa kuuntelevan aseman kuittausta (ACK)
kanavalla 70.
Määritellyn hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määritellyn hätäkutsun, hädän syy välitetään
vastaanottaville asemille.
1 Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta.
2 Käännä ENTER-valitsinta ja valitse hätäkutsun tyyppi.
VIHJE: valitsemalla CLEAR voit poistua näytöstä
lähettämättä hätäkutsua.
3 Paina DISTRESS-painiketta vähintään kolmen sekunnin
ajan.
Radiosta kuuluu äänimerkki ja se alkaa laskea sekunteja.
Näyttöön tulee teksti DISTRESS CALL COUNTING DOWN.
Radio soittaa hälytyksen, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää
kutsun suurella teholla (25 W).
4 Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
Radio siirtyy kanavalle 16 ja käyttää suurta tehoa (25 W).
5 Lähetä viesti valitsemalla käsiyksikössä tai radiossa PTT.
Radio odottaa kuuntelevan aseman kuittausta (ACK)
kanavalla 70.
Hätäkutsun odottaminen, vastaanottaminen ja
kuittaaminen
Jos radio ei vastaanota hätäkutsun kuittausta, se lähettää
kutsun uudelleen 3,5 - 4,5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen se
lähettää hätäkutsua satunnaisin väliajoin, kunnes vastaanottaa
kuittauksen.
Kun radio vastaanottaa kuittauksen, se antaa äänimerkin ja
näyttöön tulee teksti DISTRSS ACK.
1 Voit hiljentää äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
2 Voit näyttää lisätiedot valitsemalla .
VIHJE: jos kuittaussignaalin lähettävän aseman MMSInumero sisältyy radion hakemistoon, näytössä näkyy MMSInumeroon liittyvä nimi. Jos aseman MMSI-numero ei ole
radion hakemistossa, näytössä näkyy MMSI-numero.
3 Valitse ACCEPT.
Hätäkutsun uudelleenlähetyksen keskeyttäminen ja
jatkaminen
Jos radio ei vastaanota hätäkutsun kuittausta, se lähettää
kutsun uudelleen 3,5–4,5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen se
lähettää hätäkutsua satunnaisin väliajoin, kunnes vastaanottaa
kuittauksen. Voit keskeyttää uudelleenlähetyksen laskurin ja
jatkaa sitä.
1 Lähetä osoitettu tai suunnittelematon hätäkutsu.
2 Valitse PAUSE.
Hätäkutsun uudelleenlähetyslaskuri pysähtyy.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa laskentaa valitsemalla RESUME.
• Voit peruuttaa hätäkutsun valitsemalla CANCEL
(Hätäkutsun peruuttaminen, sivu 5).
Hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen
pysäyttäminen
Valitse CANCEL.
Radio pysyy kanavalla 16.
HUOMAUTUS: CANCEL-valinta lopettaa kutsun
automaattisen toistamisen, mutta se ei tarkoita, että muille
asemille lähetetään tieto hätätilanteen päättymisestä. Jos
DSC (Digital Selective Calling)
hätätilanne on ohi, peruuta hätäkutsu (Hätäkutsun
peruuttaminen, sivu 5).
Hätäkutsun peruuttaminen
Hätäkutsu lähetetään vasta, kun DISTRESS-painiketta
painetaan vähintään kolmen sekunnin ajan. Jos lähetät DSChätäkutsun vahingossa tai jos hätätilanne on jo ohi, peruuta
kutsu välittömästi lähettämällä ääniviesti kaikille kanavalla 16
oleville asemille.
1 Valitse CANCEL > YES ja odota, kunnes näyttöön tulee
teksti DISTRESS CANCEL HAS BEEN SENT.
2 Valitse OK.
3 Paina käsiyksikön PTT-painiketta ja peruuta hätäkutsu
lähettämällä asianmukainen ääniviesti (Hätäkutsun
peruutuskomentosarja, sivu 5).
4 Valitse vaihtoehto:
• Viimeistele hätäkutsun peruutus ja palaa normaaliin
radiokäyttöön valitsemalla END.
• Valitsemalla RESEND voit lähettää hätäkutsun
peruutuksen uudelleen ja aloittaa prosessin uudelleen.
Hätäkutsun peruutuskomentosarja
Kun peruutat DSC-hätäkutsun (Hätäkutsun peruuttaminen,
sivu 5), lähetä asianmukainen peruutusviesti.
Esimerkki: "Kaikki asemat, kaikki asemat, kaikki asemat, tässä
on ________ (aluksen nimi), MMSI-numero ________, sijainti
________ (pohjoista tai eteläistä) leveyttä, ________ (läntistä tai
itäistä) pituutta. Peruutetaan hätäsanoma, joka annettiin
________ (päivämäärä ja kellonaika). Tässä on ________
(aluksen nimi), MMSI-numero ________, sanoma päättyy."
Loppu."
Kutsujen lähettäminen
Yksittäisten kutsujen lähettäminen
1 Valitse DSC > INDIVIDUAL.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit antaa MMSI-numeron manuaalisesti valitsemalla
MANUAL, antamalla MMSI-numeron ja valitsemalla
ACCEPT.
• Voit valita kohteen hakemistosta valitsemalla
DIRECTORY ja valitsemalla kohteen.
• Voit valita viimeaikaisen kutsun valitsemalla RECENT
CALLS.
3 Valitse kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
sivu 6).
Radio lähettää pyynnön kutsussa.
4 Valitse CALL.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70, palaa edelliselle
kanavalle ja kuuntelee edelleen kuittausta kanavalla 70. Kun
radio vastaanottaa kuittauksen, se siirtyy automaattisesti
kutsua varten valitsemallesi kanavalle.
Ryhmäkutsujen lähettäminen
Jotta voit lähettää kutsun ryhmälle, määritä ryhmän MMSInumero hakemistoon (Ryhmän lisääminen, sivu 8).
Ryhmäkutsun avulla voit ottaa yhteyttä tiettyyn alusryhmään,
esimerkiksi purjehdusseuraan tai laivueeseen.
1 Valitse DSC > GROUP > CALL.
2 Valitse tallennettu ryhmä.
3 Valitse kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
sivu 6).
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
4 Valitse CALL.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa valitulle
kanavalle.
5
Kaikkia aluksia koskevien kutsujen lähettäminen
Kaikkia aluksia koskevat kutsut lähetetään kaikille radion
lähetysalueella oleville asemille. Voit lähettää kahdenlaisia
kaikkia aluksia koskevia kutsuja. Turvakutsuilla (Safety)
lähetään tärkeitä navigointiin tai sääoloihin liittyviä tietoja.
Kiireellisillä kutsuilla (Urgency) lähetetään aluksen tai henkilön
turvallisuuteen liittyviä tietoja, kun kyseessä ei ole hätätilanne.
Kapteenin vastuulla on päättää, tarvitaanko tilanteessa
turvakutsu vai kiireellinen kutsu.
1 Valitse DSC > ALL SHIPS.
2 Valitse SAFETY tai URGENCY.
3 Valitse kanava (Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat,
sivu 6).
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
4 Valitse CALL.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa valitulle
kanavalle.
Yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun kanavat
Kun lähetät yksittäisen kutsun tai ryhmäkutsun, valitse jokin
määritetyistä DSC-kanavista. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
• Yhdysvallat: kanavat 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73
ja 77.
• Kanada ja kansainväliset kanavat: kaikki Yhdysvaltain
kanavat ja lisäksi kanava 15
Yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien joukosta, jotka
ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla. Valitsemalla
CUSTOM voit valita kanavan, joka ei ole luettelossa. Jos valitset
jonkin muun kanavan, kutsumasi asema ei ehkä voi käyttää
kanavaa. Varmista, että valitset viestintään soveltuvan kanavan.
Aluksen sijainnin pyytäminen
Sijaintipyyntökutsuihin vastaavista asemista vastaanotetut
sijaintitiedot lähetetään NMEA verkon kautta. Voit jäljittää
aluksia Garmin karttaplotterissa.
1 Valitse DSC > POS. REQUEST.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit antaa MMSI-numeron manuaalisesti valitsemalla
MANUAL, antamalla MMSI-numeron ja valitsemalla
ACCEPT.
• Voit valita kohteen hakemistosta valitsemalla
DIRECTORY ja valitsemalla kohteen.
3 Valitse CALL.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa edelliselle
kanavalle. Näyttöön tulee teksti WAITING FOR
ACKNOWLEDGE.
®
Kutsujen vastaanottaminen
Hätäkutsujen ja välitettyjen hätäkutsujen vastaanottaminen
Kun radio vastaanottaa hätäkutsun tai välitetyn hätäkutsun,
näyttöön tulee teksti DISTRESS tai DISTR RELAY sekä kutsuun
liittyviä tietoja (esim. MMSI-numero ja hädän syy). Hätäkutsu
lähetetään apua tarvitsevasta aluksesta ja välitetty hätäkutsu
apua tarvitsevan aluksen puolesta toisesta aluksesta tai
asemasta.
Radio lähettää kutsuun liittyvät tiedot NMEA verkon kautta sen
mukaan, miten MMSI-suodatus on määritetty (DSC NMEA
lähetysten määrittäminen, sivu 9).
HUOMAUTUS: kun vastaanotat hätäkutsun, radio siirtyy
kanavalle 16 automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua.
Kun vastaanotat hätäkutsun, valitse vaihtoehto:
• Katso hätäkutsun lisätiedot ja siirry kanavalle 16
valitsemalla .
6
• Hyväksy hätäkutsu ja siirry kanavalle 16 valitsemalla OK.
• Katso hätäkutsun tiedot siirtymättä kanavalle 16
automaattisesti valitsemalla PAUSE.
• Ohita hätäkutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
Kiireellisten kaikkia aluksia koskevien kutsujen ja
turvakutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat kaikkia aluksia koskevan kutsun tai
turvakutsun, näyttöön tulee teksti ALL SHIPS ja kutsun tyyppinä
näkyy URGENCY tai SAFETY. Jos pyyntöön sisältyy
virheellinen kanava, näytössä näkyy teksti INVALID CH
REQUEST.
HUOMAUTUS: kun vastaanotat kaikkia aluksia koskevan
kutsun, radio siirtyy pyydetylle kanavalle automaattisesti
kymmenen sekunnin kuluttua.
Kun vastaanotat kiireellisen kutsun tai turvakutsun, valitse
vaihtoehto:
• Katso kutsun lisätiedot ja siirry pyydetylle kanavalle
valitsemalla .
• Hyväksy kutsu ja siirry pyydetylle kanavalle valitsemalla
OK.
• Katso kutsun tiedot siirtymättä pyydetylle kanavalle
automaattisesti valitsemalla PAUSE.
• Ohita kutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
Erillisten rutiinikutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat erillisen rutiinikutsun, näyttöön tulee teksti
INDIVIDUAL ja kutsun tyyppinä näkyy ROUTINE. Jos pyyntöön
sisältyy virheellinen kanava, näytössä näkyy teksti INVALID CH
REQUEST.
HUOMAUTUS: kun vastaanotat erillisen kutsun, radio siirtyy
pyydetylle kanavalle automaattisesti kymmenen sekunnin
kuluttua.
Kun kutsun vastaanottokanava on kelvollinen, valitse
vaihtoehto:
• Hyväksy kutsu ja siirry pyydetylle kanavalle valitsemalla
OK.
• Katso kutsun tiedot siirtymättä pyydetylle kanavalle
automaattisesti valitsemalla PAUSE.
• Ohita kutsu ja pysy nykyisellä kanavalla valitsemalla
CLEAR.
Sijaintipyyntöjen vastaanottaminen
Voit määrittää radion vastaamaan tuleviin sijaintipyyntöihin
automaattisesti tai kehottamaan tarkistamaan ja hyväksymään
pyynnöt ennen vastaamista (Automaattisten vastausten
lähettäminen, sivu 8).
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset ovat käytössä, näyttöön tulee teksti SENDING
ACKNOWLEDGE ja radio lähettää sijaintisi automaattisesti. Kun
sijainti on lähetetty, näyttöön tulee teksti POSITION SENT.
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset eivät ole käytössä, näyttöön tulee teksti POS.
REQUEST.
Kun vastaanotat sijaintipyynnön ja automaattiset
sijaintivastaukset eivät ole käytössä, valitse OK ja valitse
vaihtoehto:
• Voit vastata sijaintipyyntöön ilmoittamalla nykyisen
sijaintisi valitsemalla OK.
Jos GPS-sijaintiedot tai manuaaliset sijaintitiedot ovat
käytettävissä, radio lähettää sijaintisi toiseen alukseen.
• Voit ohittaa sijaintipyynnön valitsemalla CLEAR.
DSC (Digital Selective Calling)
Sijaintikutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat sijaintikutsun, teksti POS. SEND ja sijaintitiedot
ilmestyvät näyttöön.
Valitse OK.
Radio tallentaa sijaintiraportin kutsulokiin.
Ryhmäkutsujen vastaanottaminen
Kun vastaanotat ryhmäkutsun, GROUP-teksti ilmestyy näyttöön
ja radio kehottaa siirtymään pyydetylle kanavalle. Jos pyydetty
kanava on virheellinen, näyttöön tulee teksti INVALID CH
REQUEST.
1 Valitse OK.
2 Valitse pyydetty kanavaa kääntämällä ENTER-valitsinta.
3 Valitse OK.
Sijainnin jäljitys
Kun sijainnin jäljitys on käytössä, radio jäljittää enintään kolmen
aluksen sijainnin lähettämällä sijaintipyyntökutsuja säännöllisin
väliajoin.
Radio lähettää vastaanotetut sijaintitiedot NMEA verkon kautta,
ja voit jäljittää aluksia Garmin karttaplotterissa (DSC NMEA
lähetysten määrittäminen, sivu 9).
Alusten valitseminen ja sijainnin jäljityksen
aktivoiminen
Jotta voit käyttää sijainnin jäljitystä, hakemistossa on oltava
vähintään yksi tallennettu alus (Hakemisto, sivu 8).
1 Valitse DSC > POS. TRACKING > ADD ENTRY.
2 Valitse alukset, joita haluat jäljittää.
Kerralla voi jäljittää enintään kolmen aluksen sijaintia. Jos
valitset neljännen aluksen, radiosta kuuluu virheääni. Poista
jokin alus, jotta voit lisätä uuden.
Valitse
BEGIN TRACKING.
3
näkyy näytössä, kun radio jäljittää aluksia.
Sijainnin jäljityskutsujen aikataulu
Säädösten nojalla sallitaan yhden sijaintipyyntökutsun
lähettäminen viiden minuutin välein. Kun jäljität useita aluksia,
radio kutsuu kutakin luettelon alusta viiden minuutin välein. Jos
alus ei vastaa viiteen peräkkäiseen sijaintipyyntökutsuun, radio
poistaa sen sijaintijäljitysluettelosta.
Tästä taulukosta näet, miten aikaväliä käytetään
sijaintijäljitysluettelon alusten yhteydessä.
Alus
Aika
Alus 1
0 minuuttia (heti sijainnin jäljityksen alkaessa)
Alus 2
5 minuuttia
Alus 3
10 minuuttia
Alus 1
15 minuuttia
Alus 2
20 minuuttia
Alus 3
25 minuuttia
Sijaintijäljitysluettelossa olevien alusten
tarkistaminen ja aluksen jäljityksen poistaminen
käytöstä
Voit poistaa käytöstä aluksia, jotka haluat säilyttää
jäljitysluettelossa, mutta joita et halua jäljittää aktiivisesti.
1 Valitse DSC > POS. TRACKING > VESSELS.
2 Valitse alus.
3 Valitse OFF.
Aluksen poistaminen sijaintijäljitysluettelosta
Voit poistaa jäljitysluettelosta aluksia, joita et aio jäljittää
jatkossa.
1 Valitse DSC > POS. TRACKING > DELETE.
DSC (Digital Selective Calling)
2 Valitse alus.
3 Valitse YES.
Kutsuloki
Kun radio vastaanottaa DSC-kutsun, se tallentaa päiväyksen ja
ajan, kutsuvan aseman sekä kutsun tyypin kutsulokiin. Lisäksi
radio tallentaa kutsuvan aseman leveys- ja pituusasteen, jos ne
on lähetetty kutsun mukana.
DSC-kutsut kirjataan hätä- tai sijaintikutsuiksi tai muiksi
kutsuiksi.
Kutsun tyyppi
Kutsuloki
Hätäkutsu
Hätäkutsu
Välitetty hätäkutsu
Hätäkutsu
Hätäkutsun kuittaus
Hätäkutsu
Sijainnin lähetys
Sijainti
Sijaintipyyntö
Sijainti
Ryhmä
Muu
Kaikki alukset
Muu
Yksittäinen
Muu
Kun lisäät kutsuvan aseman laitteen hakemistoon, aseman nimi
näkyy kutsujen luettelossa. Jos kutsuvaa asemaa ei ole
tallennettu hakemistoon, MMSI-numero näkyy kutsujen
luettelossa. Symboli osoittaa aseman tyypin.
Symboli
Merkitys
MMSI-numeron muoto
Alusasema
XXXXXXXXX
Ryhmäkutsu
0XXXXXXXX
Rannikkoasema
00XXXXXXX
Kutsulokin kutsujen tarkasteleminen
1 Valitse DSC > CALL LOG.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse kutsu.
Kutsun tiedot ilmestyvät näyttöön.
Kutsun lähettäminen kutsulokista
Kutsulokista lähetetyt kutsut ovat aina yksittäisiä rutiinikutsuja.
Valitse DSC > CALL LOG.
Valitse kutsulokin tyyppi.
Valitse MMSI-numero tai aseman nimi.
Valitse CALL.
Valitse kanava, jolla kutsu lähetetään (Kanavaluettelot,
sivu 10).
Radio lähettää kanavapyynnön kutsussa.
6 Valitse CALL.
1
2
3
4
5
Kutsulokissa olevan aluksen tai aseman
tallentaminen hakemistoon
1 Valitse DSC > CALL LOG.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse tallennettava MMSI-numero.
4 Valitse SAVE.
5 Kirjoita tallennetun aluksen tai aseman nimi tai muokkaa sitä
(valinnainen) (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
Kutsulokikohteen poistaminen
1 Valitse DSC.
2 Valitse kutsulokin luokka.
3 Valitse MMSI-numero tai asema.
4 Valitse .
7
5 Valitse DELETE.
Hakemisto
Voit tallentaa alusten ja asemien MMSI-numerot ja määrittää
niille nimet, joiden avulla voit käyttää niitä nopeasti ja tunnistaa
niitä.
Hakemistoon tallennettujen alusten ja asemien
tarkasteleminen
1 Valitse DSC > DIRECTORY > DIRECTORY.
2 Valitse tallennettu alus tai asema.
Kohteen lisääminen hakemistoon
1 Valitse DSC > DIRECTORY > ADD ENTRY.
2 Anna MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Kirjoita nimi (valinnainen).
4 Valitse ACCEPT.
Hakemiston kohteen muokkaaminen
1 Valitse DSC > DIRECTORY > EDIT ENTRY.
2 Valitse kohde luettelosta.
3 Muokkaa MMSI-numeroa, nimeä tai molempia (Tekstin
kirjoittaminen, sivu 4).
4 Valitse ACCEPT.
Kohteen poistaminen hakemistosta
1 Valitse DSC > DIRECTORY > DELETE.
2 Valitse kohde luettelosta.
3 Valitse YES.
Ryhmän lisääminen
DSC-ryhmä on ryhmä aluksia, kuten purjehdusseura tai laivue,
joilla on sama MMSI-numero.
1 Valitse DSC > GROUP > ADD ENTRY.
2 Anna ryhmän MMSI-numero (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Kirjoita ryhmän nimi (valinnainen).
4 Valitse ACCEPT.
Ryhmän muokkaaminen
1 Valitse DSC > GROUP > EDIT ENTRY.
2 Valitse ryhmä.
3 Muokkaa ryhmän MMSI-numeroa, nimeä tai molempia
(Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
4 Valitse ACCEPT.
Ryhmän poistaminen
1 Valitse DSC > GROUP > DELETE.
2 Valitse ryhmä.
3 Valitse YES.
DSC-asetukset
Manuaaliset sijaintitiedot
Jos radioon ei ole liitetty GPS-laitetta, voit antaa sijaintisi ja
tietojen määritysajan manuaalisesti. Sijaintitiedot lähetetään
DSC-kutsuissa. Kun annat sijaintitiedot ja ajan manuaalisesti,
näytössä näkyy teksti MANUAL POS.
Manuaalisesti määritetyt sijaintitiedot on päivitettävä
säännöllisesti, ja radio muistuttaa siitä kahdella hälytyksellä.
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta määrityksestä on kulunut
yli neljä tuntia, näyttöön tulee teksti DATA IS OVER 4
HOURS OLD. Radio jatkaa sijaintitietojen lähettämistä, mutta
päivitä tiedot, ennen kuin ne eivät pidä enää paikkaansa.
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta määrityksestä on kulunut
yli 23,5 tuntia, tiedot eivät enää kelpaa ja näyttöön tulee teksti
8
DATA IS INVALID. Radio ei lähetä virheellisiä sijaintitietoja.
Päivitä tiedot välittömästi.
Sijaintitietojen määrittäminen manuaalisesti
1 Valitse MENU > SYSTEM > MANUAL GPS.
2 Anna nykyiset koordinaatit ja nykyinen aika (Tekstin
kirjoittaminen, sivu 4).
3 Valitse ACCEPT.
Vaihtaminen kanavaan 16 automaattisesti
Radio siirtyy oletusarvoisesti kanavalle 16 automaattisesti
vastaanottaessaan hätäkutsun, välitetyn hätäkutsun tai kaikkia
aluksia koskevan kiireellisen kutsun. Joissakin tilanteissa tämän
ominaisuuden voi poistaa käytöstä, esimerkiksi jos on tarpeen
seurata tiettyä kanavaa häiriöittä toisen aluksen kanssa
viestittäessä.
1 Valitse MENU > DSC > AUTO CHANGE CH..
2 Valitse vaihtoehto:
• Määritä radio siirtymään automaattisesti kanavalle 16, kun
se vastaanottaa tietynlaisen kutsun, valitsemalla ON.
• Määritä radio näyttämään kehote hyväksyä tai hylätä
kanavanvaihto, kun se vastaanottaa tietynlaisen kutsun,
valitsemalla OFF.
Automaattisten vastausten lähettäminen
Voit määrittää radion vastaamaan automaattisesti tuleviin
puheluihin, kuten vastaanotettuihin sijaintipyyntöihin.
HUOMAUTUS: kun määrität radion vastaamaan tuleviin
puheluihin automaattisesti, radio myös vaihtaa kanavaa
automaattisesti kaikkien tulevien yksittäisten puheluiden
yhteydessä.
1 Valitse MENU > DSC > INDIV REPLY.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lähetä vastaukset automaattisesti valitsemalla AUTO.
• Lähetä vastaukset manuaalisesti valitsemalla MANUAL.
ATIS (Automatic Transmitter
Identification System)
ATIS on alusten tunnistusjärjestelmä, joka on käytössä
sisävesillä tietyissä Euroopan maissa. Garmin myyjä voi
ohjelmoida VHF-radion, jos sitä aiotaan käyttää vesillä, jotka
kuuluvat sisävesiliikenteen radiopuhelinpalvelua koskevan
alueellisen järjestelyn piiriin (Baselin sopimus). ATIS-numeron
käyttö on kielletty Baselin sopimuksen piiriin kuuluvien Euroopan
sisävesien ulkopuolella.
Kun ATIS on käytössä, kaikkien radiolla tehtävien lähetysten
lopussa lähetetään aseman yksilöivä tietosignaali. Signaali ei
sisällä sijaintitietoja, mutta lähetyksen vastaanottavat
rannikkoasemat voivat määrittää sijainnin kolmioinnin avulla.
Ota ATIS käyttöön antamalla ATIS-tunnusnumero (ATIStunnusnumeron syöttäminen, sivu 9) ja ottamalla ATIS
käyttöön (ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 9). Saat lisätietoja ATIS-tunnusnumerostasi ja
ATIS-määräyksistä omalla alueellasi ottamalla yhteyden Garmin
myyjään.
Seuraavat radion toiminnot poistetaan käytöstä, kun ATIS
otetaan käyttöön.
• Digitaalinen selektiivikutsu (DSC)
• Kahden tai kolmen kanavan seuranta
• Kanavien haku
Kansainvälisillä kanavilla 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 ja
77 voi lähettää vain pienellä teholla (1 W), kun ATIS on
käytössä.
ATIS (Automatic Transmitter Identification System)
ATIS-tunnusnumeron syöttäminen
HUOMAUTUS
ATIS-tunnusnumeron voi syöttää vain kerran. Jos ATIStunnusnumero on tarpeen vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on
vietävä Garmin myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
HUOMAUTUS: voit avata ATIS-asetukset radiossa, kun Garmin
myyjä on aktivoinut ATIS-ominaisuuden.
1 Valitse MENU > ATIS > MY ATIS ID.
2 Anna ATIS-numerosi (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
3 Valitse ACCEPT.
Radio kehottaa syöttämään numeron uudelleen.
4 Anna ATIS-numero uudelleen ja valitse ACCEPT.
Jos ATIS-numerot eivät täsmää, näyttöön tulee ilmoitus.
5 Valitse tarvittaessa RETRY ja syötä numero uudelleen.
ATIS-toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1 Valitse MENU > ATIS > ATIS.
2 Valitse ON tai OFF.
näkyy näytössä, kun ATIS on käytössä.
3 Valitse OK.
ATIS-tunnusnumeron tarkasteleminen
Valitse MENU > ATIS > MY ATIS ID.
NMEA 0183 ja NMEA 2000
®
Kun yhdistät radion NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000
verkkoon, voit siirtää vastaanotetut DSC-hätä- ja -sijaintitiedot
mihin tahansa yhteensopivaan karttaplotteriin (NMEA, sivu 10).
Lisäksi radio voi vastaanottaa GPS-sijaintitietoja NMEA 0183
laitteesta tai NMEA 2000 verkosta. Vastaanotetut GPSsijaintitiedot näkyvät aloitusnäytössä, ja ne lähetetään DSCkutsujen mukana. näkyy näytössä, kun GPS-tiedot ovat
käytettävissä, ja vilkkuu, kun GPS-tietoja ei ole saatavilla. Kun
GPS-tietoja ei ole saatavilla, sijainti on annettava manuaalisesti
(Manuaaliset sijaintitiedot, sivu 8).
Lisätietoja radion yhdistämisestä NMEA 0183 laitteeseen tai
NMEA 2000 verkkoon on VHF 315 sarjan asennusohjeissa.
Muiden Garmin laitteiden mahdollistamat
lisätoiminnot
Radiossa voidaan käyttää lisätoimintoja, kun se liitetään muihin
Garmin laitteisiin, kuten karttaplotteriin.
HUOMAUTUS: Garmin karttaplotterin ohjelmisto tarvitsee ehkä
päivittää, jotta NMEA 0183 tai NMEA 2000 ominaisuuksia voi
käyttää.
Kun yhdistät radion Garmin karttaplotteriin joko NMEA 0183 tai
NMEA 2000 verkon kautta, karttaplotteri voi jäljittää radion
hakemistossa olevien asemien nykyiset ja edelliset sijainnit.
Kun liität radion samaan NMEA 2000 verkkoon kuin Garmin
karttaplotteri, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun karttaplotterista.
Kun yhdistät radion samaan NMEA 2000 verkkoon kuin Garmin
karttaplotteri ja lähetät radiosta mies yli laidan -hätäkutsun,
karttaplotteri kehottaa navigoimaan putoamispaikkaan. Jos
yhdistät Garmin automaattiohjausjärjestelmän samaan NMEA
2000 verkkoon, karttaplotteri kehottaa aloittamaan Williamsonin
käännöksen mies yli laidan -sijaintiin.
NMEA 0183 ja NMEA 2000
®
Viestintä NMEA 0183 tai NMEA 2000
verkossa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
Voit valita yhteyden joko NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000
verkkoon. Radiossa voi käyttää vain yhden tyyppistä
viestintäprotokollaa kerralla.
1 Valitse MENU > COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
2 Valitse NMEA0183 tai NMEA2000.
DSC NMEA lähetysten määrittäminen
Voit suodattaa DSC-kutsutietojen tyypit, joita radio lähettää
yhdistettyyn NMEA 0183 laitteeseen tai NMEA 2000 verkon
kautta.
1 Valitse MENU > COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat lähettää NMEA tietoja, kun vastaanotat DSCkutsun mistä tahansa MMSI-numerosta, valitse ALL
VESSELS ja jatka viimeiseen vaiheeseen.
• Jos haluat poistaa käytöstä NMEA tietojen lähetyksen,
kun vastaanotat DSC-kutsun, valitse NO VESSELS ja
jatka viimeiseen vaiheeseen.
• Jos haluat lähettää NMEA tietoja ainoastaan, kun
vastaanotat kutsun hakemistossa olevasta aluksesta,
valitse SELECT VESSELS ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
HUOMAUTUS: kun määrität radion SELECT VESSELS toimintoa varten, kaikki vastaanotetut DSChätäkutsutiedot lähetetään NMEA verkossa, vaikka alus ei
olisi hakemistossasi.
3 Valitse alus hakemistosta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Lähetä kaikki DSC-kutsutiedot tästä aluksesta valitsemalla
ON.
• Lähetä DSC-hätäkutsutiedot ainoastaan tästä aluksesta
valitsemalla OFF.
5 Toista tämä kunkin hakemiston aluksen kohdalla.
6 Tallenna tekemäsi muutokset ja sulje valikko valitsemalla
BACK.
Järjestelmäasetukset
Valitse MENU > SYSTEM.
DISPLAY: taustavalon ja kontrastin määrittäminen.
BEEPER: äänenvoimakkuuden määrittäminen sekä näppäin- ja
valitsinäänten poistaminen käytöstä.
AUTO POWER-ON: radion määrittäminen käynnistymään
automaattisesti, kun se saa virtaa.
LANGUAGE: radion kielen määrittäminen.
Numeroasetukset
Voit mukauttaa radion aloitusnäytössä näkyviä numeroita.
Valitse MENU > SYSTEM > NUMBERS.
LAT/LONG: näyttää tai piilottaa leveys- ja pituusastetiedot, jotka
on saatu liitetystä GPS-laitteesta tai manuaalisesti
määritetyistä sijaintitiedoista.
TIME: näyttää tai piilottaa aikatiedot, jotka on saatu liitetystä
GPS-laitteesta tai määritetty manuaalisesti.
HUOMAUTUS: aika päivittyy automaattisesti ainoastaan, jos
radioon liitetään GPS-laite. Kun aika ja sijainti on määritetty
manuaalisesti, näkyvä aika ei päivity automaattisesti. Jos
sijainti ja aika on määritetty manuaalisesti, määritysaika
9
näkyy aina aloitusnäytössä, vaikka aika piilotettaisiin tällä
asetuksella.
COG/SOG: näyttää tai piilottaa suunnan pohjaan nähden (COG)
ja nopeuden pohjaan nähden (SOG).
HUOMAUTUS: suunta pohjaan nähden (COG) ja nopeus
pohjaan nähden (SOG) näkyvät ainoastaan, kun GPS-laite
on liitetty.
Liite
Hälytykset ja ilmoitukset
BATTERY ALRM: hälytys kuuluu, kun akun varaustila saavuttaa
määritetyn matalan tai korkean tason. Tarkista akun
kytkennät.
WX: hälytys kuuluu, kun määrität säähälytyksen ja radio
havaitsee tulevan säähälytyksen (NOAA säälähetykset ja
hälytykset, sivu 4). Radio siirtyy automaattisesti kyseistä
hälytystä lähettävälle sääkanavalle.
GPS ALARM: hälytys kuuluu ensin, kun NMEA verkosta saadut
GPS-tiedot tai manuaalisesti annetut sijaintitiedot ovat yli
neljän tunnin ikäisiä. Hälytys kuuluu uudelleen, kun NMEA
verkosta saadut GPS-tiedot tai manuaalisesti annetut
sijaintitiedot ovat yli 23,5 tunnin ikäisiä (Manuaaliset
sijaintitiedot, sivu 8).
POSITION TRACKING: hälytys näkyy, jos alus ei vastaa viiteen
peräkkäiseen sijaintipyyntökutsuun (Sijainnin jäljitys, sivu 7).
®
Yksikköasetukset
Voit määrittää radiossa näkyvien arvojen mittayksikön.
Valitse MENU > SYSTEM > UNITS.
SPEED: nopeuteen liittyvien kenttien (kuten nopeus pohjaan
nähden) mittayksikön määrittäminen.
TIME > FORMAT: aikamuodon määrittäminen.
HEADING: määrittää radion näyttämään kaikki
kulkusuuntalaskelmat, kuten suunnan pohjaan nähden
(COG), käyttäen todellista tai magneettista pohjoista.
HUOMAUTUS: jos radio on määritetty NMEA 2000 viestintää
varten, kulkusuunnan yksikköasetus on AUTO, ja
kulkusuuntatiedot näytetään verkosta saatavien tietojen
perusteella. Tätä asetusta ei voi muuttaa.
Aikapoikkeaman määrittäminen
Voit näyttää paikallisen ajan koordinoidun yleisajan (UTC)
sijasta. Jos määrität näytettäväksi paikallisen ajan,
aloitusnäytössä ajan vierellä näkyy teksti LOC.
HUOMAUTUS: dSC-kutsun mukana lähetettävä aika lähetetään
aina UTC-muodossa.
1 Valitse MENU > SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
2 Säädä aikapoikkeamaa UTC-aikaan nähden kääntämällä
ENTER-valitsinta.
3 Valitse OK.
Taajuuskaistan valitseminen
Voit valita yhdysvaltalaiset, kansainväliset tai kanadalaiset
taajuuskaistat (Kanavaluettelot, sivu 10).
HUOMAUTUS: kaikki taajuuskaistat eivät ole käytettävissä
kaikissa laitemalleissa.
1 Valitse MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Valitse taajuuskaista.
Kanavan nimen muuttaminen
Kanavien nimet näkyvät aloitusnäytössä yhdeksänmerkkisinä.
Jos kanavan nimessä on yli yhdeksän merkkiä, koko nimi rullaa
näytön yläosan halki ja vaihtuu sitten lyhyempään nimeen. Voit
korvata kanavan nimen sopivammalla paikallisella nimellä.
1 Valitse MENU > CHANNEL > NAME.
2 Valitse kanava kääntämällä ENTER-valitsinta ja valitse OK.
3 Vaihda kanavan nimi (Tekstin kirjoittaminen, sivu 4).
4 Valitse ACCEPT.
Tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa radion alkuperäiset tehdasasetukset. Kun palautat
radion tehdasasetukset, menetät kaikki järjestelmään tehdyt
muutokset ja mukautukset. Tehdasasetusten palautus poistaa
kutsulokit, mutta säilyttää ryhmäkohteet, hakemistomerkinnät,
MMSI-numeron ja ATIS-tunnuksen.
1 Valitse MENU > SYSTEM > SYSTEM INFO > RESET.
2 Vahvista palautus valitsemalla YES.
10
Kanavaluettelot
Kansainvälisten, Yhdysvaltain ja Kanadan kanavien luettelot
ovat nähtävissä verkossa. Vastaat siitä, että kanavia käytetään
oikein ja paikallisten säädösten mukaisesti.
• Voit tarkistaa uusimman kansainvälisten kanavien luettelon
osoitteesta www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18.
• Voit tarkistaa uusimman Yhdysvaltain kanavien luettelon
osoitteesta www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf.
• Voit tarkistaa uusimman Kanadan kanavien luettelon
osoitteesta www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01011
.html#sched1.
VHF 315 -sarjan tekniset tiedot
Mitat (K x L x S)
6 x 20,5 x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x
7,13 tuumaa)
Paino
1,527 kg (3,37 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -15–70 °C (5–158 °F)
Säilytys: -20–70 °C (-4–158 °F)
Kompassin turvaväli
50 mm (2 tuumaa)
Vesitiiviys*
IEC 605290 IPX7
Antennin liitin
S0-239 (50 ohm)
Käyttöjännite
12,0 Vdc
Virrankulutus
Valmiustila: 350 mA
Vastaanotto: 600 mA
Lähetys: 2,0–6,0 A (1–25 W)
Antennin enimmäisvahvistus 9 dBi
Antenniliitännän impedanssi 50 ohm
Megafonin lähtöteho
20 W (4 ohm)
Megafonin impedanssi
4 ohm
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
NMEA
NMEA Tuetut 0183 IN -lauseet
Määritys
Määritelmä
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveys-/pituusaste)
GNS
GNSS-sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C -kohtaiset vähimmäistiedot
Liite
Määritys
Määritelmä
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
NMEA Tuetut 0183 OUT -lauseet
Määritys
Määritelmä
DSC
DSC-tiedot
DSE
Laajennettu DSC
NMEA 2000 PGN-tiedot
Vastaanotto
Lähetys
059392 ISO-kuittaus
059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126208 NMEA pyyntö/komento/
kuittaus
126464 PGN-luettelo
129026 COG/SOG, nopea
päivitys
126996 Tuotetiedot
129029 GNSS-sijaintitiedot
129799 Radiotaajuus/-tila/-virta
129808 DSC-soittotiedot
Lähetys (vain AIS-mallit)
129038
Luokan A sijaintiraportti
129039
Luokan B sijaintiraportti
129040
Luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802
AIS-lähetyksen turvailmoitus
129809
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
A
129810
AIS-luokan B staattiset tiedot, osa
B
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Liite
11
Hakemisto
A
aika
asettaminen 10
vyöhyke 10
aloitusnäyttö 1
mukauttaminen 9
asetukset 2, 9, 10
ATIS (Automatic Transmitter Identification
System) 8, 9
D
digitaalinen selektiivikutsu 4, 6, 7
asetukset 8
digital selective calling 4
DSC. Katso digital selective calling
T
taustavalo 9
tehdasasetukset 10
teksti, syöttäminen 4
turvakutsu 6
V
vastaanotin, herkkyys 3
verkko 9
VHF-radio
erillinen rutiinikutsu 2
lähettäminen 3
virta 3
voimakkuus, säätäminen 1, 9
Ä
äänitorvi 3
H
hakemisto 7, 8
hälytin 9
hälytykset 10
hätäkutsut 4–6
peruuttaminen 5
J
järjestelmäasetukset 9
järjestelmätiedot 1
K
kahden kanavan seuranta 2
kanavat 2, 10
16/9 3
16+ 3
haku 2
Kanada 6
kansainvälinen 6
lähettäminen 3
seuranta 2
tallentaminen 2
tärkeys 3
virta 3
Yhdysvallat 6
karttaplotteri 9
kiireellinen kutsu 6
kohinasalpa 2
kolmen kanavan seuranta 2
kontrasti 9
kutsujen lähettäminen 5
kaikki alukset 6
kutsujen vastaanottaminen 6, 8
kutsuloki 7
kuvakkeet 1
L
laite, puhdistaminen 11
M
mittayksiköt 10
MMSI 4
N
NMEA 0183 9–11
NMEA 2000 9–11
P
painikkeet 1
virta 1
R
ryhmäkutsu 5, 7, 8
S
sijainti 8
jäljitys 7
pyyntö 6, 7
sijaintipyyntö 8
sumutorvi 3
sää
lähetykset 4
viestit 4
12
Hakemisto
support.garmin.com
Toukokuu 2018
190-02416-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising