Garmin | Panoptix™ PS22-TR | Garmin Panoptix™ PS22-TR Installatie-instructies

Garmin Panoptix™ PS22-TR Installatie-instructies
10 Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer
Panoptix™ PS22-TR
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u het Garmin toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Als u problemen ondervindt tijdens het
installeren, kunt u voor meer informatie terecht op
support.garmin.com.
®
vervolgens Volgende > Voltooi.
Op de geheugenkaart wordt een Garmin map gemaakt met de
software-update. De software-update op de geheugenkaart
laden kan een paar minuten duren.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com/registration.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Benodigd gereedschap
• Kruiskopschroevendraaier nr. 2
• 3 mm platte schroevendraaier
Aandachtspunten bij de montage
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
Dit toestel ondersteunt geheugenkaarten tot 32 GB met de
indeling FAT32.
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren
via een computer met Windows software.
OPMERKING: U kunt contact opnemen met Garmin support om
een vooraf geladen kaart met software-update te bestellen als u
geen computer met Windows software hebt.
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer de software-updatebundel die overeenkomt met de
kaartplotter die moet worden bijgewerkt.
OPMERKING: De software-updatebundel bevat updates
voor alle met de kaartplotter verbonden toestellen. U kunt
Bekijk alle toestellen in deze bundel selecteren om de in de
download opgenomen toestellen te bevestigen.
4 Selecteer Downloaden.
5 Lees en accepteer de voorwaarden.
6 Selecteer Downloaden.
7 Kies een locatie en selecteer Sla op.
8 Dubbelklik op het gedownloade bestand.
9 Selecteer Volgende.
®
• Plaatsing van de transducer op een trollingmotor hangt af
van het type trollingmotor dat u op uw boot hebt
geïnstalleerd.
• Bedenk hoe u de transducer wilt gebruiken voordat u een
montagelocatie kiest. Voor de LiveVü Forward modus wordt
aanbevolen de transducer op de trollingmotoras te
bevestigen. Voor de LiveVü Down modus wordt aanbevolen
de transducer op de trollingmotor te bevestigen, dit geldt ook
voor als u van plan bent tussen de Forward en Down modi te
wisselen.
• U moet de transducer in de juiste hoek plaatsen zodat elke
modus goed kan werken (De transducerhoek aanpassen,
pagina 3).
• Bij sommige elektrisch gestuurde trollingmotors kan de
transducer op de motor worden bevestigd. U moet er dan wel
voor zorgen dat u de trollingmotor met de bevestigde
transducer veilig kunt gebruiken en intrekken.
• Bevestig de transducer uit de buurt van de motorhouder,
zodat de motor gemakkelijk kan worden opgeborgen en
zonder problemen in gebruik kan worden genomen.
• Plaats de transducer niet in de buurt van krachtige
magnetische velden. Dit kan ertoe leiden dat het interne
kompas het aardmagneetveld niet kan meten en niet kan
worden gekalibreerd. Onnauwkeurige kalibratie kan ertoe
leiden dat sommige kaartfuncties niet beschikbaar zijn en dat
in de LiveVü Forward modus gemaakte via-punten in plaats
Juli 2017
190-02269-75_0A
van de transduceroriëntatie de bootkoers gebruiken om uw
positie te berekenen.
• U dient de transducer zo ver mogelijk uit de buurt van de
motor te bevestigen terwijl de transducer zich nog steeds
onderwater bevindt. Als de transducer op het schroefashuis
van de trollingmotor of op de as te dicht bij de motor wordt
geplaatst, kan dit een nauwkeurige kalibratie van het kompas
verhinderen.
• U moet de transducer op de as monteren om het kompas te
gebruiken. Het kompas werkt niet wanneer u de transducer
op de motor monteert.
Effectief voorwaarts en neerwaarts bereik
VOORZICHTIG
De water- en bodemgesteldheid kan van invloed zijn op de
diepte- en bereikprestaties van de transducer. Wees op uw
hoede en let op de waterdiepte en het bereik, vooral wanneer
uw toestel in de modus Handmatig bereik of Handmatige diepte
staat.
De transducer installeren op de trollingmotorassteun
LET OP
Tijdens installatie moet de transducerkabel zijn bevestigd aan
de as of op andere wijze veilig zijn bevestigd. Beschadiging van
de bedrading of de mantel van de transducerkabel kan storingen
in de transducer veroorzaken.
U dient de transducer zo ver mogelijk uit de buurt van de motor
te bevestigen. Als de transducer te dicht bij de motor wordt
geplaatst, kan dit een nauwkeurige kalibratie van het kompas
verhinderen. Zonder succesvolle kompaskalibratie kan de
kaartplotter geen richting- en dekkingsgebied-indicators
weergeven, maar alle andere functies werken zoals gewoonlijk.
1 Gebruik de meegeleverde knop À of de bevestigingsbout om
de transducer Á te bevestigen op de beugelsteun van de
trollingmotor Â.
De transducer heeft een effectief voorwaarts bereik van vijf tot
acht keer de diepte van het water als deze in de LiveVü Forward
modus staat. In water met bijvoorbeeld een diepte van 3 m (10
ft.) is het effectief voorwaarts bereik 15 tot 24 meter (50 tot
80 ft.). De water- en bodemgesteldheid kan van invloed zijn op
het werkelijke bereik. Wees op uw hoede en let op de
waterdiepte en het voorwaartse bereik, vooral wanneer uw
toestel in de modus Handmatig voorwaarts bereik staat.
In de LiveVü Down modus is het bereik voor/achter gelijk aan de
diepte van het water. In een waterdiepte van 10 m (33 ft.) zal het
scherm bijvoorbeeld 5 m (16 ft.) voor en 5 m (16 ft.) achter de
transducer weergeven. In dieper water is er een groter voor/
achter bereik.
Installatie op de as van de trollingmotor
Dit is de voorkeursmethode voor montage voor de LiveVü
Forward modus. Deze methode creëert een maximale scheiding
tussen de motor en de transducer, waardoor de magnetisch
kompasfunctie optimaal kan presteren.
Dit is niet de aanbevolen methode voor de LiveVü Down modus.
Het schroefashuis van de trollingmotor kan de echoloodbundel
blokkeren.
De transducersteun voor bevestiging op een trollingmotoras bevestigen
Gebruik de M6 schroeven À om de achterkant van
beugelsteun van de trollingmotor Á te bevestigen op de
voorkant van de beugelsteun van de trollingmotor  rond de
trollingmotoras.
2 Gebruik kabelbinders om de transducerkabel vast te maken
aan de as of een andere veilige plaats.
3 Leid de Ethernet-kabel naar de netwerkswitch of de
achterkant van de kaartplotter.
4 Leid de voedingskabel naar een voedingsbron met 10-35 V
gelijkstroom, met of zonder schakelaar.
Installatie op de trollingmotor
Dit is de voorkeursmethode voor het bevestigen in de LiveVü
Down modus, maar ook voor als u van plan bent tussen de
Forward en Down modi te wisselen. Deze methode biedt een
maximaal onbelemmerd zicht op de echoloodbundel.
Aangezien de transducer nabij de sterke magnetische velden
van de trollingmotor wordt geplaatst, kan het zijn dat het
magnetische kompas van de transducer niet correct kalibreert
en u mogelijk geen gebruik kunt maken van die functie.
De trollingmotorsteun bevestigen
1 Druk de slangklem À door de sleuf in de trollingmotorsteun
Á.
2
2 Schuif de slangklem over de trollingmotor.
3 Zet de slangklem vast.
De transducer aan een trollingmotor vastmaken
LET OP
Tijdens installatie moet de transducerkabel zijn bevestigd aan
de as of op andere wijze veilig zijn bevestigd. Beschadiging van
de bedrading of de mantel van de transducerkabel kan storingen
in de transducer veroorzaken.
1 Gebruik de meegeleverde knop À of de bevestigingsbout om
de transducer Á te bevestigen op de beugelsteun van de
trollingmotor Â.
TIP: U moet mogelijk wat experimenteren om de beste hoek
voor uw echoloodbehoeften te vinden.
2 Draai de knop of bevestigingsbout aan, zodat het toestel
tijdens gebruik niet beweegt.
3 Selecteer Echolood op de kaartplotter en selecteer LiveVü
omlaag of LiveVü vooruit.
De transducer met de voeding en het Garmin
Marine Network verbinden
2 Gebruik kabelbinders om de transducerkabel vast te maken
aan de as of een andere veilige plaats.
3 Leid de Ethernet-kabel naar de netwerkswitch of de
achterkant van de kaartplotter.
Leid
de voedingskabel naar een voedingsbron van 10 tot
4
35 V gelijkstroom, met of zonder schakelaar.
De transducerhoek aanpassen
De transducer moet in de juiste hoek staan voor een optimaal
beeld in elke modus.
1 Zodra de transducer is geplaatst, kunt u de transducer in de
juiste hoek zetten, afhankelijk van de gebruikte modus:
• Voor de LiveVü Forward modus dient u de transducer
naar voren en in een lichte hoek naar beneden te
plaatsen.
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
1 Leid de kabels door scheidingswanden of het dek en
bevestig deze met behulp van kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en kit.
2 Sluit het kale uiteinde van de voedingskabel aan op een
voedingsbron van 10 tot 35 V gelijkstroom en de
aardeInstallatiediagram, pagina 3.
OPMERKING: Een aan-/uitknop is optioneel. De kaartplotter
zet de transducer automatisch aan en uit.
3 Selecteer een optie:
• Sluit de netwerkkabel aan op het netwerk of de Panoptix
poort op uw kaartplotter.
• Sluit de netwerkkabel aan op een poort op de GMS™ 10,
indien beschikbaar.
Kabeldoorvoerringen
Bij het leggen van de kabels op uw boot, moet u mogelijk gaten
boren om de kabels doorheen te leiden. U kunt
kabeldoorvoerringen gebruiken om kabelgaten af te dekken. De
ring biedt geen waterdichte afdichting. Breng na installatie indien
noodzakelijk watervaste kit aan om de ring en de kabel
waterdicht te maken. U kunt kabeldoorvoerringen kopen bij uw
Garmin dealer of rechtstreeks bij Garmin op www.garmin.com.
Installatiediagram
• Voor de LiveVü Down modus dient u de transducer in een
hoek naar beneden plaatsen.
+
-
3
Onderdeel
À
Á
Â
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Panoptix™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
Beschrijving
Kaartplotter
Panoptix PS22-TR
Voedingsbron (schakelaar is optioneel)
Het kompas kalibreren
Voordat u het kompas kunt kalibreren, moet de transducer op
voldoende afstand van de trollingmotor op de as zijn geplaatst
om magnetische interferentie te voorkomen, en in het water zijn
geplaatst. De kalibratie moet voldoende nauwkeurig zijn om het
interne kompas te kunnen gebruiken.
OPMERKING: U moet de transducer op de as monteren om het
kompas te gebruiken. Het kompas werkt niet wanneer u de
transducer op de motor monteert.
U kunt uw boot alvast draaien voordat u begint te kalibreren,
maar tijdens het kalibreren moet uw boot 1,5 keer volledig
roteren.
1 Selecteer Menu > Echoloodinstelling > Installatie in een
geschikte echoloodweergave.
2 Selecteer indien nodig Gebruik AHRS om de AHRS-sensor
in te schakelen.
Selecteer
Kalibreer kompas.
3
4 Volg de instructies op het scherm.
Onderhoud
De transducer schoonmaken
Vuil en aangroei kan zich snel ophopen en de prestaties van uw
toestel verminderen.
1 Verwijder het vuil met een zachte doek en milde reiniger.
2 Gebruik bij hardnekkig vuil een schuursponsje of
plamuurmes om de aangroei te verwijderen.
3 Veeg het toestel vervolgens droog.
Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Afmetingen (B×H×L)
32 x 118 x 96 mm (1,3 x 4,6 x 3,8 in.)
Gewicht transducer
380 g (0,84 lb.)
Totale gewicht (transducer,
bevestiging en kabel)
840 g (1,85 lb.)
Maximaal continu stroomverbruik
8W
Piek zendvermogen
48 W
Bedrijfsspanning
Van 10 tot 35 V gelijkstroom
Bedrijfstemperatuurbereik*
Van 0 tot 40°C (van 32 tot 104°F)
Bereik opslagtemperatuur
Van -40 tot 70°C (van -40 tot 158°F)
Materiaal
ASA kunststof
Maximumbereik**
91,4 m (300 ft.)
Frequentie
417 kHz
Zekering
4,0 A mini 32 V gelijkstroom
* Als de transducer buiten het water wordt gebruikt, bewaakt
deze de interne temperatuur en wordt de werking onderbroken
als de temperatuur buiten het bedrijfsbereik ligt. De werking
wordt pas hervat als de temperatuur weer in het bedrijfsbereik
is.
** Afhankelijk van transducerplaatsing, zoutgehalte, bodemsoort
en andere watercondities.
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising