Garmin | Panoptix™ PS30 | Garmin Panoptix™ PS30 Installatie-instructies

Garmin Panoptix™ PS30 Installatie-instructies
De software van het toestel bijwerken
Panoptix™ PS 30/31
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
LET OP
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde nautische installateur.
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
®
• Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast "Garmin Marine Network with
SD card".
Lees en accepteer de voorwaarden.
Selecteer Downloaden.
Selecteer Hardlopen.
Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer
vervolgens Volgende > Voltooien.
Maart 2015
Over de transducer
De transducer verzendt en ontvangt geluidsgolven door het
water en geeft informatie over de ontvangen geluidsgolven door
aan uw Garmin echolood.
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
•
Nr. 2 kruiskopschroevendraaier
4 mm (5/32 in.) boortje
Boormachine
Afdekband (optioneel)
13 mm (1/2 in.) dopsleutel
13 mm (1/2 in.) moersleutel
Watervaste kit
Aandachtspunten voor de montageplek
Het toestel registreren
4
5
6
7
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
Het toestel werkt weer normaal zodra het softwareupdateproces is voltooid.
5 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.
• De transducer kan een flinke belasting geven op minder
robuuste trollingmotors. Controleer het gewicht van de
bevestigingsmaterialen en de transducer voordat u de
transducer op de trollingmotor bevestigt.
• De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.
• Voor een optimaal resultaat dient u de transducer zo dicht
mogelijk bij de middenlijn te bevestigen. Bevestiging aan
stuur- of bakboord kan de boot moeilijker hanteerbaar
maken.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
• Bij de omlaag gerichte transducer dienen de kabels vanuit de
transducer te worden geleid naar de stuurboordzijde van de
boot en dient het logo op de transducer naar de
bakboordzijde van de boot te zijn gericht.
• De naar voren gerichte transducer moet worden geïnstalleerd
op een plaats die zicht biedt op het wateroppervlak vóór de
boot.
• De naar voren gerichte transducer moet worden geïnstalleerd
op een plaats die bij snelheden boven de 40 km/u (25 mph)
boven de waterlijn ligt.
Gedrukt in Taiwan
190-01885-75_0A
• Bij een naar voren gerichte transducer die op een
trollingmotor is bevestigd, moeten de kabels vanuit de
transducer naar de trollingmotor worden geleid (omlaag
indien bevestigd aan de as, omhoog indien bevestigd onder
de motor).
• Bij een naar voren gerichte transducer die op de spiegel is
bevestigd, moeten de kabels vanuit de transducer naar de
spiegel worden geleid.
Aandachtspunten betreffende de bevestigingshoek
van de transducer
KENNISGEVING
De naar de voorkant gerichte bevestiging is niet gecertificeerd
voor snelheden boven de 40 km/u (25 mph).
• De interne AHRS sensor (Attitude Heading and Reference
System) detecteert de bevestigingshoek van de transducer
ten opzichte van het wateroppervlak. Als de instelling
Gebruik AHRS in het installatiemenu van de kaartplotter is
uitgeschakeld, wordt aangenomen dat de transducer is
bevestigd op een hoek van 45 graden en dat de omlaag
gerichte transducer is bevestigd op een hoek van 0 graden.
• Hoe groter de bevestigingshoek en hoe verticaler de stand
van de transducer, hoe minder de weergave van doelen in
het water wordt verstoord door echo's van de bodem. Om
meer zwevende doelen te kunnen zien moet u de transducer
verticaler plaatsen in een grotere bevestigingshoek.
• Om de ringen die kunnen worden weergegeven bij een
krachtige bodemecho te verminderen moet u de transducer
verticaler plaatsen in een grotere bevestigingshoek.
4 Leid de voedingskabel naar een voedingsbron met 12 V
gelijkstroom.
De transducersteun voor spiegelmontage installeren
KENNISGEVING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
1 Plaats de transducerbeugel À zo dat de onderkant van de
transducer onder de waterlijn ligt.
2 Markeer de plaats van de gaten in de transducerbeugel.
3 Boor met een boortje van 4 mm (5/32 in.) de voorboorgaten
4
De transducer aan de spiegel van een boot
vastmaken
De transducersteun voor spiegelbevestiging in elkaar
zetten
1 Bevestig de transducerbeugelsteun À aan de transducer Á
met vier van de meegeleverde M4-schroeven van 7 mm  en
M4 sluitringen Ã.
5
6
7
8
circa 15 mm (19/32 in.) diep op de gemarkeerde plaatsen.
Breng watervaste kit aan op de vier meegeleverde 8 mm M4bevestigingsschroeven en bevestig de transducer op de
spiegel met de M4-schroeven en M4-borgringen.
TIP: Op boten met een dunnere romp kunt u een houten
steunblok op de bevestigingsplaats in de romp plaatsen om
de druk op de bevestigingsschroeven te verminderen.
Leg de kabels zo mogelijk zo dat ze uit aan stuurboordzijde
uit de transducer komen.
OPMERKING: Als u de kabels zo moet leggen dat ze er aan
bakboordzijde uitkomen, moet u in het installatiemenu van
uw kaartplotter de optie Gespiegeld selecteren voor de juiste
weergave.
Voor een omlaag gerichte transducer plaatst u de bevestiging
zodanig dat de transducer recht omlaag is gericht.
Voor een naar de voren gerichte transducer past u de
bevestiging aan zodat de transducer naar de voorkant van de
boot is gericht, rekening houdend met de richtlijnen voor de
juiste zendhoek van de transducer.
Draai bij de naar voren gerichte transducer de
bevestigingsbout niet te strak aan, zodat de transducersteun
dichtklapt als de transducer in botsing komt met een
voorwerp.
De transducer aan een trollingmotor
vastmaken
Aandachtspunten bij bevestiging aan een
trollingmotor
2 Bevestig de transducerbeugelsteun op de
spiegelbeugelbeugel Ä met de meegeleverde M8-bouten van
16 mm Å, M8 platte borgringen Æ en M8-borgmoeren Ç.
3 Leid de Ethernet/kabel naar de installatielocatie van de
netwerkswitch of de achterkant van de MFD.
OPMERKING: De kabel mag niet dicht langs elektrische
draden of andere bronnen van elektrische interferentie
worden geleid.
TIP: Het wordt afgeraden om de kabels door te snijden. Als
dit toch nodig is, kunt u dit doen met een installatieset die u
kunt kopen bij Garmin of een Garmin dealer.
2
• Plaatsing van de transducer op een trollingmotor hangt af
van het type trollingmotor dat u op uw boot hebt
geïnstalleerd. Vraag de fabrikant van de trollingmotor om
meer informatie over de juiste plaatsing de steun op uw
trollingmotor.
• Bij de meeste kabelgestuurde trollingmotors moet de
transducer worden bevestigd op de as, omdat de motor het
gewicht van de transducer en het bevestigingsmateriaal
mogelijk niet kan dragen. Deze bevestigingslocatie blokkeert
de weergave direct onder de trollingmotor, maar vergroot het
bereik van de weergave naar voren omdat er minder
bodeminterferentie is. De transducer op de as bevestigen
biedt ook meer bescherming en het gewicht van de
•
•
•
•
transducer en het bevestigingsmateriaal drukt minder zwaar
op het trollingmotorsysteem
Bij sommige typen trollingmotors dient de transducer niet op
de motor te worden bevestigd, omdat de transducer de
stuurkabels en lagers kan beschadigen en tijdens gebruik en
bij intrekking de romp van de boot kan raken.
Bij sommige handmatig gestuurde en draadloze trolingmotors
kan de transducer op de motor worden bevestigd, maar u
moet er wel voor zorgen dat u de trollingmotor met de
bevestigde transducer veilig kunt gebruiken en intrekken.
Plaats de transducer op trollingmotors met stuurkabels zo
dicht mogelijk bij de rotatieas om de weerstand op de motor
te verlagen.
Bevestig de transducer uit de buurt van de motorhouder,
zodat de motor gemakkelijk kan worden opgeborgen en
zonder problemen in gebruik kan worden genomen.
5 Leid de Ethernet/kabel naar de installatielocatie van de
netwerkswitch of de achterkant van de kaartplotter.
OPMERKING: De kabel mag niet dicht langs elektrische
draden of andere bronnen van elektrische interferentie
worden geleid.
6 Leid de voedingskabel naar een voedingsbron met 12 V
gelijkstroom.
7 Richt de transducer naar de voorkant van de boot volgens de
richtlijnen voor de juiste zendhoek van de transducer.
De transducer aan een trollingmotor bevestigen
1 Druk de slangklemmen À door de sleuven in de
trollingmotorbevestiging Á.
De transducersteun voor trollingmotorbevestiging in
elkaar zetten
1 Bevestig de transducerbeugelsteun À aan de transducer Á
met de meegeleverde M4-schroeven van 7 mm  en M4sluitringen Ã.
2 Schuif de slangklemmen rond de trollingmotor Â.
3 Plaats de transducer zo dicht mogelijk bij de middellijn en
4
5
2 Bevestig de transducerbeugelsteun op de beugelsteun van
de trollingmotor Ä met de meegeleverde M8-bouten van 16
mm Å, platte M8-borgringen Æ en M8-borgmoeren Ç.
De transducer bevestigen aan een trollingmotoras
1 Druk de slangklemmen À door de sleuven in de
trollingmotorsteun Á.
6
7
8
9
draai de slangklemmen aan.
Bevestig de transducerkabel aan de motoras of een andere
veilige plaats.
OPMERKING: Zorg dat de trollingmotor en de transducer
tijdens gebruik en bij intrekking de boot niet kunnen raken.
Leid de Ethernet/kabel naar de installatielocatie van de
netwerkswitch of de achterkant van de MFD en neem daarbij
het volgende in acht:
• De kabel mag niet dicht langs elektrische draden of
andere bronnen van elektrische interferentie worden
geleid.
• De kabel mag niet worden afgekneld wanneer de
trollingmotor in gebruik is of wordt ingetrokken.
• Het wordt afgeraden om de kabels door te snijden. Als dit
toch nodig is, kunt u dit doen met een installatieset die u
kunt kopen bij Garmin of een Garmin dealer.
Zet de kabel vast met kabelbinders en leid de kabel in een
lus rond de trollingmotor, zodat deze vrij kan draaien.
Leid de voedingskabel naar een voedingsbron met 12 V
gelijkstroom.
Voor een omlaag gerichte transducer plaatst u de bevestiging
zodanig dat de transducer recht omlaag is gericht.
Voor een naar de voren gerichte transducer past u de
bevestiging aan zodat de transducer naar de voorkant van de
boot is gericht, rekening houdend met de richtlijnen voor de
juiste zendhoek van de transducer.
Specificaties
2 Schuif de slangklemmen rond de trollingmotoras Â.
3 Zet de slangklemmen vast.
4 Bevestig de transducerkabel aan de as of op een andere
veilig plaats.
Specificatie
Waarde
Afmetingen (B×H×L) 9,1 x 4,2 x 17 cm (3,6 x 1,7 x 6,7 in.)
Gewicht
800 g (1,8 lb.)
Max. vermogen
10 W
3
Specificatie
Waarde
Temperatuurbereik
• Bedrijfstemperatuur: Van 0 tot 40°C (van 32 tot
104°F)
• Opslagtemperatuur: Van -40 tot 70°C (van -40
tot 158°F).
Materiaal
ASA kunststof
Maximale diepte*
91 m (300 ft.)
Frequentie
417 kHz
* Afhankelijk van plaatsing transducer, zoutgehalte, bodemsoort
en andere watercondities.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Panoptix™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising