Garmin | Map Update Process | Garmin Map Update Process

Garmin Map Update Process
Oppdatere kart på Garmin-enheten
Opprette en myGarmin™-konto
Hvis du ikke har en myGarmin-konto, kan du opprette en konto før du registrerer enheten.
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Klikk på Opprett ny konto.
3. Angi den nødvendige informasjonen.
4. Klikk på vilkårene for bruk og personvernerklæringen, og les avtalene.
5. Merk av for å godta vilkårene for bruk og personvernerklæringen, og klikk på Neste.
6. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver kommunikasjonstype du vil abonnere på.
7. Klikk på Abonner for å abonnere på den valgte kommunikasjonen, eller klikk på Ikke abonnere hvis du ikke vil abonnere på noe.
Du logges automatisk på myGarmin-kontoen.
Registrere enheten
1. Gå til http://my.garmin.com, og logg deg på myGarmin-kontoen din.
Merk: Hvis du ikke har en myGarmin-konto, kan du klikke på Opprett ny konto for å opprette en konto.
2. Koble enheten til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for enheten.
MERK: Du finner brukerveiledningen for enheten ved å gå til www.garmin.com/support og klikke på Product Documentation. Angi den nødvendige
informasjonen, og velg veiledningen på ønsket språk.
3.
4.
5.
6.
Gå til kategorien Hjem, og klikk på Registrer.
Velg enhetstypen du vil registrere.
Kontroller at du har de nødvendige elementene, og klikk på Fortsett.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen.
Kjøpe kartoppdateringer
Du kan se om det finnes oppdateringer du kan kjøpe til de registrerte enhetene dine.
1. Gå til http://my.garmin.com, og logg deg på myGarmin-kontoen din.
2. Klikk på kategorien Mine kart. De installerte kartene og tilgjengelige oppdateringer står oppført ved siden av hver av de registrerte enhetene dine.
MERK: Hvis det står Gratis oppdatering tilgjengelig ved siden av en enhet, finnes det en gratis kartoppdatering for den enheten. Du kan laste ned den
gratis oppdateringen fra myGarmin. Se delen Laste ned kartoppdateringer hvis du vil ha mer informasjon.
3. Klikk på Oppdatering tilgjengelig, hvis denne knappen er tilgjengelig, for å vise kartoppdateringer som kan kjøpes for enheten.
4. Klikk på Legg til i handlevogn for å kjøpe en oppdatering, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre transaksjonen.
Laste ned kartoppdateringer
Du kan laste ned gratis kartoppdateringer og kjøpte kartoppdateringer fra myGarmin-kontoen.
1. Koble enheten til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for enheten.
2. Gå til http://my.garmin.com, og logg deg på myGarmin-kontoen.
Varslene som vises i kategorien Hjem, informerer om kartoppdateringer du nylig har kjøpt, og tilgjengelige gratisoppdateringer.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil laste ned en gratis oppdatering, går du til kategorien Hjem og klikker på Bestill nå og går deretter til trinn 4.
• Hvis du vil laste ned den nylig kjøpte oppdateringen, går du til kategorien Hjem og klikker på Legg til på enhet, og deretter går du til trinn 7.
4. Klikk på Få gratis kartoppdatering.
Juli 2010
190-01256-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
5. Velg et alternativ:
• Velg Last ned, og klikk på Neste. Gå til trinn 6.
• Velg alternativet for disk, og klikk på Neste hvis du vil ha tilsendt kartdataene på en CD eller DVD. Følg instruksjonene som fulgte med
disken da du fikk den.
6. Skriv ned produktnøkkelen, og klikk på Fortsett.
7. Hvis det vises en melding om at enhetsprogramvaren oppdateres, må du lese lisensavtalen og klikke på Godta avtalen for å oppdatere
enhetsprogramvaren til den nyeste versjonen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre programvareoppdateringen.
8. Klikk på Last ned.
Garmin Map Update-programmet begynner å laste ned. Lagre denne filen på et sted som er enkelt å huske, for eksempel på skrivebordet ditt.
Bruk Garmin Map Update-programmet til å installere kartoppdateringene.
Installere kartoppdateringer
Før du installerer en kartoppdatering, må du laste ned Garmin Map Update-programmet. Se side 1 hvis du vil ha mer informasjon.
1. Koble enheten til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for enheten.
2. Kjør Garmin Map Update-programmet:
• Dobbeltklikk på GarminMapUpdateX.X.exe på en Windows-datamaskin.
• Dobbeltklikk på GarminMapUpdateX.X.dmg på en Mac-datamaskin, og dobbeltklikk deretter på Garmin Map Update.app.
3. Velg enheten du vil oppdatere, hvis det er nødvendig, og klikk deretter på Fortsett.
4. Velg avmerkingsboksen for å godta lisensavtalen, og klikk på Fortsett.
5. Skriv inn produktnøkkelen hvis det er nødvendig, og klikk på Fortsett.
MERK: Hvis produktnøkkelen ikke vises automatisk, kan du vise produktnøkkelen ved å logge deg på myGarmin-kontoen. Klikk på kategorien
Mine kart, og klikk på Detaljer under kartoppdateringen du vil installere.
En av følgende sider vises:
• Hvis enheten er klar for kartoppdateringen, vises meldingen Klar til å oppdatere kartene. Gå til trinn 6.
• Hvis det ikke er nok lagringsplass på enheten, vises det en popup-melding der du blir spurt om du vil sikkerhetskopiere og fjerne data fra
enheten. Gå til trinn 7.
6. Hvis Klar til å oppdatere kartene vises, velger du et alternativ:
• Klikk på Fortsett for å bruke den anbefalte kartregionen for enheten din.
Det vises en side med installeringsfremdriften. Installeringsprosessen kan ta flere timer. Gå til trinn 10.
• Klikk på Avansert for å velge en kartregion eller installere kart på datamaskinen. Gå til trinn 8.
7. Hvis det vises en popup-melding der du blir spurt om du vil sikkerhetskopiere og fjerne data fra enheten, velger du et alternativ:
• Klikk på Ja for å fjerne lagret musikk og lagrede bilder fra enheten. Merk av for Lagre musikk og bilder på datamaskinen min for å lagre
elementene på datamaskinen før du fjerner dem fra enheten.
• Klikk på Nei for å la lagret musikk og lagrede bilder bli liggende på enheten.
8. Fra siden for avanserte alternativer velger du en kartregion du vil installere. Dekningen for den valgte kartregionen vises på det grafiske kartet.
9. Fra siden med avanserte alternativer velger du hvor du vil installere kartoppdateringen, og klikker på OK.
MERK: Hvis du installerer kart på datamaskinen, kan kartproduktet brukes sammen med Garmin-kartprogramvare, for eksempel MapSource®,
BaseCamp™ og MapInstall™. Når du installerer kart på datamaskinen, tar det lengre tid å laste ned og installere oppdateringer.
• Velg Installer bare på enhet, Installer på enhet og datamaskin eller Installer bare på datamaskin på en Windows-datamaskin.
• Velg eller fjern avmerkingen for også å installere kartet for bruk på Mac-datamaskinen på en Mac-datamaskin.
Det vises en side med installeringsfremdriften. Installeringsprosessen kan ta flere timer.
10. Når installeringen er ferdig, klikker du på Fortsett.
11. Klikk på Avslutt.
Kartoppdateringene er installert og klare til å brukes.
Oppdatere kart på Garmin-enheten
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising