Garmin | GPSMAP A12, US Canada Bahamas g2, LakeVu HD, Volvo Penta | Garmin GPSMAP A12, US Canada Bahamas g2, LakeVu HD, Volvo Penta Korisnički priručnik (A12)

Garmin GPSMAP A12, US Canada Bahamas g2, LakeVu HD, Volvo Penta Korisnički priručnik (A12)
Korisnički
priručnik
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u
i drugim državama. ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™,
Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™ i
SteadyCast™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta registrirani je trgovački znak tvrtke Volvo Trademark Holding AB.
®
Apple zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Android™ trgovački je znak tvrtke Google™ Inc. Riječ BLUETOOTH i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. CZone™ trgovački je znak tvrtke Power Products, LLC. FLIR registrirani je trgovački znak tvrtke FLIR
Systems, Inc. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association. microSD i logotip microSD trgovački su znakovi
tvrtke SD-3C, LLC. SiriusXM registrirani je trgovački znak tvrtke SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Svi ostali trgovački znakovi i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 1
Gumbi na zaslonu .................................................................. 1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona ..................... 1
Savjeti i prečaci (modeli s višefunkcijskim zaslonom) ................ 1
Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru ............................... 2
Preuzimanje priručnika s interneta ............................................. 2
Garmin centar za podršku .......................................................... 2
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 2
Primanje signala GPS satelita .................................................... 2
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Početni zaslon ............................................................................ 2
Dodavanje stavke Favoritima ................................................. 3
Prilagođavanje stranica .............................................................. 3
Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili kombinirane
stranice .................................................................................. 3
Prilagođavanje početnog zaslona .......................................... 3
Preporučene dimenzije početnih slika .............................. 3
Dodavanje SmartMode izgleda .............................................. 3
Stvaranje nove kombinirane stranice ..................................... 3
Brisanje kombinirane stranice ................................................ 3
Prilagođavanje preklapanja podataka .................................... 3
Povezivanje izgleda s gumbima na upravljaču i upravljačkoj
palici ....................................................................................... 4
Ponovno postavljanje izgleda stanice .................................... 4
Postavke ..................................................................................... 4
Spremanje nove prethodno definirane postavke ................... 4
Upravljanje prethodno definiranim postavkama ..................... 4
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 4
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 4
Podešavanje rada boja ............................................................... 4
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ......................... 4
Automatsko isključivanje sustava ............................................... 4
Aplikacija ActiveCaptain................................................ 5
ActiveCaptain uloge .................................................................... 5
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain .................................. 5
Omogućivanje pametnih obavijesti ............................................. 5
Primanje obavijesti ................................................................. 5
Upravljanje obavijestima ........................................................ 6
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ............ 6
Nadogradnja karata pomoću aplikacije ActiveCaptain ............... 6
Komunikacija s bežičnim uređajima............................. 6
Wi‑Fi mreža ................................................................................ 6
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže .......................................... 6
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom ............................. 6
Promjena bežičnog kanala ..................................................... 6
Promjena Wi‑Fi poslužitelja ................................................... 7
Bežični daljinski upravljač ........................................................... 7
Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača i plotera .............. 7
Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja na
daljinskom upravljaču ............................................................. 7
Prekid veze između daljinskog upravljača i svih plotera ........ 7
Bežični senzor vjetra ................................................................... 7
Povezivanje bežičnog senzora s ploterom ............................ 7
Podešavanje orijentacije senzora vjetra ................................ 7
Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin satu ..................... 7
Prikaz podataka o plovilu na Garmin Nautix™ uređaju .............. 7
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 7
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 8
Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona osjetljivog na
dodir ....................................................................................... 8
Sadržaj
Simboli karte .......................................................................... 8
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 8
Stvaranje točke na karti ......................................................... 8
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 8
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 8
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 8
Premium karte ............................................................................ 9
Prikaz karte Fish Eye 3D ....................................................... 9
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 9
Animirani indikatori morskih mijena i struja ....................... 9
Prikaz indikatora morskih mijena i struja ........................... 9
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti ........................ 10
Pregled fotografija orijentira iz zraka .................................... 10
Sustav za automatsko identificiranje ........................................ 10
Simboli određivanja AIS cilja ................................................ 10
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva ........................ 10
Aktivacija cilja za AIS plovilo ................................................ 10
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu ...................... 10
Deaktivacija cilja za AIS plovilo ....................................... 10
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji ..................................... 10
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ...................... 11
AIS oznake za pomoć pri navigaciji ..................................... 11
AIS signali pomoći ............................................................... 11
Navigiranje do signala pomoći ........................................ 11
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći ....... 11
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS
odašiljača ........................................................................ 11
Isključivanje AIS prijema ...................................................... 11
Izbornik karte ............................................................................ 11
Slojevi karte ......................................................................... 12
Postavke slojeva karte .................................................... 12
Postavke sloja dubine ..................................................... 12
Postavke sloja mog plovila .............................................. 12
Postavke layline linija ...................................................... 12
Postavke sloja korisničkih podataka ............................... 13
Postavke sloja drugih plovila ........................................... 13
Postavke sloja vode ........................................................ 13
Sjenčanje raspona dubina .............................................. 13
Postavke sloja vremenskih uvjeta ................................... 13
Postavke radarskog preklapanja ..................................... 13
Postavke karte ..................................................................... 13
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................. 14
Podržane karte ......................................................................... 14
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw
Contours ....................................................................... 14
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 14
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ....... 14
Garmin Quickdraw zajednica .................................................... 14
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain ....................................................................... 14
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain .................................................. 14
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain ... 15
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
Garmin Connect ................................................................... 15
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin
Connect ........................................................................... 15
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije Garmin Connect .............................................. 15
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ....................... 15
Navigacija pomoću plotera.......................................... 15
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 16
i
Odredišta .................................................................................. 16
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 16
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 16
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 16
Pretraživanje zastupnika tvrtke Volvo Penta ....................... 16
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 16
Zaustavljanje navigacije ....................................................... 17
Točke ........................................................................................ 17
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 17
Stvaranje točke na drugoj lokaciji ........................................ 17
Označavanje lokacije SOS poziva ....................................... 17
Projekcija točke .................................................................... 17
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 17
Uređivanje spremljene točke ................................................ 17
Pomicanje spremljene točke ................................................ 17
Pretraživanje i navigacija do spremljene točke .................... 17
Brisanje točke ili točke MOB ................................................ 18
Brisanje svih međutočaka .................................................... 18
Rute .......................................................................................... 18
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 18
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 18
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja ........... 18
Uređivanje spremljene rute .................................................. 18
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 18
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 18
Pokretanje oblika pretraživanja ............................................ 19
Brisanje spremljene rute ...................................................... 19
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 19
Automatsko navođenje ............................................................. 19
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 19
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje ........ 19
Prilagođavanje spremljenog puta za Automatsko
navođenje ............................................................................ 19
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 19
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 19
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 19
Prilagođavanje udaljenosti od obale ............................... 20
Trase ......................................................................................... 20
Prikaz tragova ...................................................................... 20
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 20
Spremanje aktivne trase ...................................................... 20
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 20
Uređivanje spremljene trase ................................................ 20
Spremanje traga kao rute .................................................... 21
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 21
Brisanje spremljene trase .................................................... 21
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 21
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 21
Brisanje aktivne trase ........................................................... 21
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 21
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga ............... 21
Granice ..................................................................................... 21
Stvaranje granice ................................................................. 21
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 21
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 21
Uređivanje granice ............................................................... 21
Povezivanje granice s SmartMode izgledom ....................... 21
Postavljanje alarma granice ................................................. 22
Brisanje granice ................................................................... 22
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 22
Jedriličarske značajke ................................................. 22
Postavljanje vrste plovila .......................................................... 22
Jedriličarska utrka ..................................................................... 22
Pomoć do startne linije ......................................................... 22
ii
Postavljanje startne linije ................................................. 22
Korištenje pomoći do startne linije .................................. 22
Pokretanje štoperice ............................................................ 22
Zaustavljanje štoperice ........................................................ 22
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene ....... 22
Postavke layline linija ................................................................ 22
Postavljanje dubine kobilice ..................................................... 23
Linija smjera i oznake kutova .................................................... 23
Postavljanje linije smjera i oznake kutova ........................... 23
Upravljanje sportovima na vodi .................................. 23
Stvaranje prethodno definiranih korisničkih postavki za sportove
na vodi ...................................................................................... 24
Promjena naziva gumba za prethodno definirane postavke
korisnika ............................................................................... 24
Postavljanje broja okretaja u minuti ili brzine plovila ................ 24
Postavljanje izvora brzine .................................................... 24
Podešavanje trim ploča ............................................................ 24
Podešavanje trima motora ........................................................ 24
Podešavanje razine balastnog spremnika ................................ 24
Savjeti za balastni spremnik ................................................ 24
Podešavanje vremena pražnjenja i punjenja balastnog
spremnika ............................................................................ 24
Uključivanje funkcije Pomoć za trim ......................................... 24
Podešavanje funkcije Opterećenje plovila ................................ 24
Sonar fishfinder uređaja.............................................. 24
Prekid odašiljanja signala sonara ............................................. 25
Promjena prikaza sonara .......................................................... 25
Prikaz Uobičajeno sonara ......................................................... 25
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 25
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 25
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................. 25
SideVü prikaz sonara ................................................................ 25
SideVü tehnologija skeniranja ............................................. 25
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara .............................. 26
Prikazi Panoptix sonara ............................................................ 26
Prikaz donjeg LiveVü sonara ............................................... 26
Prikaz prednjeg LiveVü sonara ............................................ 26
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara ..................................... 26
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara ............................... 26
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara .................................. 27
FrontVü prikaz sonara .......................................................... 27
Panoptix LiveScope™ prikaz sonara ................................... 27
Odabir vrste sonde ................................................................... 27
Odabir izvora sonara ................................................................ 27
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 27
Stvaranje točke na zaslonu sonara .......................................... 27
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 27
Pregled povijesti sonara ........................................................... 28
Dijeljenje sonara ....................................................................... 28
Podešavanje razine detalja ...................................................... 28
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 28
Snimke sonara .......................................................................... 28
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 28
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 28
Brisanje snimke sonara ........................................................ 28
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 28
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i SideVü sonara .. 28
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara ................ 29
Postavljanje brzine pomicanja ............................................. 29
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ....................... 29
Postavke sonara za odbijanje buke ..................................... 29
Postavke izgleda sonara ...................................................... 29
Alarmi sonara ....................................................................... 30
Napredne postavke sonara .................................................. 30
Postavke instalacije Uobičajeno, Garmin ClearVü, i SideVü
sonde ................................................................................... 30
Sadržaj
Frekvencije sonara ............................................................... 30
Odabir frekvencije sonde ................................................ 31
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije .......................... 31
Uključivanje funkcije A-Scope .............................................. 31
Postavke sonara Panoptix ........................................................ 31
Povećavanje Panoptix LiveVü ili LiveScope prikaza
sonara .................................................................................. 31
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 31
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 32
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara ........................... 32
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde .... 32
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu .......................... 32
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü ................................. 32
Postavke izgleda za RealVü ................................................ 32
Postavke instalacije Panoptix sonde ................................... 33
Postavljanje pomaka pramca .......................................... 33
Kalibracija kompasa ........................................................ 33
Radar ............................................................................. 33
Tumačenje radara ..................................................................... 33
Radarsko preklapanje .......................................................... 34
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte ............. 34
Emitiranje radarskih signala ...................................................... 34
Prekid emitiranja radarskih signala ...................................... 34
Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja .................. 34
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja ............................................................................ 34
Prilagođavanje dometa radarskih signala ................................. 34
Savjeti za odabir radarskog dometa .................................... 34
MotionScope™ Doppler radarska tehnologija .......................... 34
Omogućavanje zone pod nadzorom ......................................... 35
Definiranje kružne zone pod nadzorom ............................... 35
Definiranje djelomične zone pod nadzorom ......................... 35
MARPA ..................................................................................... 35
Simboli određivanja MARPA cilja ......................................... 35
Dodjela oznake MARPA objektu .......................................... 35
Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta ..................... 35
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA .............. 35
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji ..................................... 35
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu ............................. 35
VRM i EBL ........................................................................... 36
Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a .............................. 36
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta .............. 36
Tragovi odjeka .......................................................................... 36
Uključivanje tragova odjeka ................................................. 36
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka ................... 36
Brisanje tragova odjeka ....................................................... 36
Optimizacija radarskog prikaza ................................................. 36
Osjetljivost radara i smetnje ................................................. 36
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu ............................................................................ 36
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu ............................................................................ 36
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini .................... 36
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom
zaslonu ............................................................................ 37
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu ............................................................................ 37
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu ............................................................................ 37
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom
zaslonu ............................................................................ 37
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu ............................................................................ 37
Izbornik Postavke radara ..................................................... 37
Izbornik Postavljanje radara ................................................. 37
Postavke izgleda radara ...................................................... 38
Sadržaj
Postavke instalacije radara .................................................. 38
Pomak prednjeg dijela plovila ......................................... 38
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje ...... 38
Odabir drugih radarskih izvora .................................................. 38
Promjena načina rada radara ................................................... 38
Autopilot........................................................................ 38
Konfiguracija i korištenje autopilota .......................................... 38
Otvaranje zaslona autopilota .................................................... 39
Zaslon autopilota ...................................................................... 39
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja .......................... 39
Postavljanje uštede energije ................................................ 39
Omogućavanje funkcije Shadow Drive™ ............................ 39
Odabir preferiranog izvora smjera ....................................... 39
Traka preklapanja autopilota .................................................... 39
Uključivanje autopilota .............................................................. 39
Prilagođavanje smjera pomoću kormila ............................... 39
Prilagođavanje smjera pomoću uređaja za iscrtavanje u
načinu upravljanja u koracima ............................................. 39
Oblici za upravljanje .................................................................. 39
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta ............................... 39
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika ............................... 40
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika ................................. 40
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta .......................... 40
Orbitiranje ............................................................................ 40
Postavljanje i slijeđenje oblika djeteline ............................... 40
Postavljanje slijeđenja oblika pretraživanja ......................... 40
Poništavanje upravljanja pomoću oblika .............................. 40
Omogućavanje upravljanja autopilotom na Garmin satu .......... 40
Prilagođavanje djelovanja gumba autopilota ....................... 40
Reactor™ daljinski upravljač za sustav autopilota ................... 40
Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav autopilota
i plotera ................................................................................ 40
Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor daljinskom
upravljaču za sustav autopilota ............................................ 40
Nadogradnja Reactor softvera daljinskog upravljača za
autopilot ............................................................................... 41
Upravljanje Force™ vanbrodskim motorom .............. 41
Povezivanje s vanbrodskim motorom ....................................... 41
Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima ................ 41
Upravljačka traka vanbrodskog motora ............................... 41
Postavke vanbrodskog motora ................................................. 41
Dodjela prečaca tipkama prečaca daljinskog upravljača za
vanbrodski motor ................................................................. 42
Kalibracija kompasa vanbrodskog motora ........................... 42
Postavljanje pomaka pramca ............................................... 42
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 42
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja ... 42
Uključivanje DSC-a ................................................................... 42
DSC popis ................................................................................. 42
Pregled DSC popisa ............................................................ 42
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 42
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 43
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 43
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija .... 43
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s
plotera .................................................................................. 43
Praćenje položaja ..................................................................... 43
Pregled izvješća o položaju ................................................. 43
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 43
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 43
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 43
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 43
Staze plovila na karti ............................................................ 43
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 43
Odabir DSC kanala .............................................................. 43
iii
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 44
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 44
Mjerači i grafikoni......................................................... 44
Pregled mjerača ........................................................................ 44
Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču ................ 44
Prilagođavanje mjerača ....................................................... 44
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 44
Konfiguracija senzora razine spremnika .............................. 44
Postavljanje alarma za gorivo ................................................... 44
Prikaz grafikona ........................................................................ 44
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila ........... 44
Podešavanje aktivnog trima ..................................................... 45
Podešavanje osjetljivosti aktivnog trima .............................. 45
Prikaz grafikona ........................................................................ 45
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila ........... 45
Informacije o plovilu.................................................... 45
Pomoćnik za održavanje ........................................................... 45
Informacije o razini ulja ............................................................. 45
Informacije o pogonu ................................................................ 45
Informacije o EVC mreži ........................................................... 45
inReach® poruke.......................................................... 45
Povezivanje inReach uređaja s ploterom ................................. 45
Primanje inReach poruka ......................................................... 45
Slanje inReach zadane poruke ................................................. 46
Odgovaranje na inReach poruku .............................................. 46
Digitalno prebacivanje................................................. 46
Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje ....... 46
Morske mijene, struje i informacije o nebu................ 46
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena .................. 46
Informacije stanice za mjerenje morskih struja ......................... 46
Informacije o nebu .................................................................... 46
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum .. 46
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje morskih
struja ......................................................................................... 46
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti ..................... 46
Upravitelj upozorenjima............................................... 46
Prikaz poruka ............................................................................ 46
Sortiranje i filtriranje poruka ...................................................... 47
Spremanje poruka na memorijsku karticu ................................ 47
Brisanje svih poruka ................................................................. 47
Media Player................................................................. 47
Otvaranje Media playera ........................................................... 47
Ikone .................................................................................... 47
Odabir medijskog uređaja i izvora medija ................................. 47
Reprodukcija glazbe ................................................................. 47
Traženje glazbe ................................................................... 47
Omogućavanje pretraživanja po abecedi ........................ 47
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 47
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 47
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 47
Pridruživanje FUSION PartyBus™ mreži ............................. 47
Podešavanje glasnoće ............................................................. 47
Isključivanje zvuka medija .................................................... 47
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 47
VHF radio .................................................................................. 47
Skeniranje VHF kanala ........................................................ 47
Prilagođavanje VHF blokade ............................................... 48
Radio ........................................................................................ 48
Postavljanje regije tunera ..................................................... 48
Promjena radiostanice ......................................................... 48
Promjena načina podešavanja ............................................ 48
Prethodno definirane postavke ............................................ 48
iv
Spremanje stanice na popis ............................................ 48
Odabir stanice s popisa ................................................... 48
Brisanje stanice s popisa ................................................ 48
Reprodukcija DAB stanica ........................................................ 48
Postavljanje DAB regije tunera ............................................ 48
Traženje DAB stanica .......................................................... 48
Promjena DAB stanice ......................................................... 48
Odabir DAB stanice s popisa .......................................... 48
Odabir DAB stanice iz kategorije .................................... 48
Popis DAB kanala ................................................................ 48
Spremanje DAB stanice na popis ................................... 48
Odabir spremljene DAB stanice s popisa ....................... 48
Brisanje DAB stanice s popisa ........................................ 48
SiriusXM satelitski radio ............................................................ 49
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 49
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 49
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 49
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 49
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 49
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima .......................................................................... 49
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM
radiju ............................................................................... 49
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske
zaštite .............................................................................. 49
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju ...... 49
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 49
Nadogradnja softvera media playera ........................................ 49
SiriusXM vrijeme.......................................................... 49
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu ................................ 50
Odašiljanje meteoroloških podataka ......................................... 50
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća ................... 50
Promjena meteorološke karte ................................................... 50
Pregled podataka o padalinama ............................................... 50
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini ............................................ 50
Podaci o uraganu ................................................................. 50
Podaci o prognozi ..................................................................... 50
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu ............ 50
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period ..... 50
Vremenske fronte i područja tlaka ....................................... 50
Prognoze za grad ................................................................. 51
Prikaz podataka ribarskih karata .............................................. 51
Pregled uvjeta za more ............................................................. 51
Vjetrovi na površini ............................................................... 51
Visina vala, period vala i smjer vala ..................................... 51
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period .................................................................. 51
Prikaz informacija o temperaturi mora ...................................... 51
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode ............... 51
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora ....... 51
Informacije o vidljivosti .............................................................. 51
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period .... 51
Pregled izvješća plutače ........................................................... 52
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače ........ 52
Prekrivanje vremenskom prognozom ....................................... 52
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu ............. 52
Pregled videozapisa..................................................... 52
Odabir video izvora ................................................................... 52
Izmjenjivanje više video izvora ............................................. 52
Umreženi videouređaji .............................................................. 52
Prethodno definirane postavke videozapisa na umreženim
videokamerama ................................................................... 52
Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama ............................................ 52
Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama
videozapisa na umreženim videokamerama ................... 52
Sadržaj
Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama ............................................ 52
Postavke kamere ................................................................. 52
Postavke videozapisa .......................................................... 53
Povezivanje kamere s videoizvorom .................................... 53
Upravljanje pomicanjem videokamere ................................. 53
Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na
zaslonu ............................................................................ 53
Upravljanje videokamerama pomoću kretnji ................... 53
Konfiguriranje prikaza videozapisa ........................................... 53
Garmin VIRB® akcijske kamere ............................................... 53
Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere .............................. 53
Povezivanje VIRB akcijske kamere ..................................... 54
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera ....... 54
Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske
kamere ............................................................................ 54
Brisanje VIRB videozapisa .............................................. 54
Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa .................... 54
Postavke VIRB akcijske kamere ..................................... 54
Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri ............ 54
Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na druge
zaslone ................................................................................. 55
Uparivanje kamere GC™ 100 i plotera Garmin ........................ 55
Konfiguracija uređaja................................................... 55
Postavke sustava ...................................................................... 55
Postavke zvuka i prikaza ..................................................... 55
GPS postavke ...................................................................... 55
Postavke stanice .................................................................. 55
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 55
Prikaz zapisa događaja ................................................... 55
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 55
Postavke preferenci .................................................................. 55
Postavke jedinica ................................................................. 56
Postavke navigacije ............................................................. 56
Konfiguracija putanje automatskog navođenja ............... 56
Prilagođavanje udaljenosti od obale ............................... 56
Komunikacijske postavke ......................................................... 57
Postavke za NMEA 0183 ..................................................... 57
Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183 ................ 57
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od
priključaka uređaja NMEA 0183 ...................................... 57
NMEA 2000 postavke .......................................................... 57
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži ........ 57
Brodska mreža ..................................................................... 57
EVC mreža ........................................................................... 57
Postavljanje alarma .................................................................. 57
Navigacijski alarmi ............................................................... 57
Postavljanje alarma vučenja sidra ................................... 58
Alarmi sustava ..................................................................... 58
Alarmi sonara ....................................................................... 58
Postavljanje meteoroloških alarma ...................................... 58
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 58
Postavke Moje plovilo ............................................................... 58
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 58
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 59
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 59
Dodavanje ključa .................................................................. 59
Postavljanje faktora brzine ................................................... 59
Postavke spremnika za gorivo ............................................. 59
Postavke montiranja Seven Marine motora ......................... 59
Postavke za druga plovila ......................................................... 59
Postavke koje se sinkroniziraju na mreži Garmin Marine
Network ..................................................................................... 60
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 60
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 60
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 60
Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice ............... 61
Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu ............. 61
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 61
Nadogradnja ugrađenih karata s pomoću memorijske kartice i
aplikacije Garmin Express ........................................................ 61
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 61
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 61
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 61
Dodatak ......................................................................... 61
Registracija uređaja putem aplikacije Garmin Express ............ 61
Nadogradnja softvera ............................................................... 62
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu ............... 62
Nadogradnja softvera uređaja ............................................. 62
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera .............. 62
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID
uređaja ................................................................................. 62
Okretanje GRID daljinskog uređaja za unos ........................ 62
Čišćenje zaslona ....................................................................... 63
Pregledavanje slika s memorijske kartice ................................. 63
Snimke zaslona ........................................................................ 63
Snimanje zaslona ................................................................. 63
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 63
Rješavanje problema ................................................................ 63
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 63
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 63
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 63
Kontaktiranje Volvo Penta službe za korisničku podršku ......... 63
Specifikacije .............................................................................. 64
NMEA 2000 PGN – informacije ........................................... 64
NMEA 0183 – informacije .................................................... 64
Podaci o motoru koji se odašilju putem NMEA 2000
mosta ................................................................................... 65
Indeks............................................................................ 66
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.. 60
Sadržaj
v
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
modelima.
Nakon više od 100 godina u pomorskoj industriji naziv Volvo
Penta simbolizira pouzdanost, tehnološke inovacije, prvoklasne
performanse i dugotrajnost. Smatramo da te kvalitete
zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja koja imate od proizvoda
tvrtke Volvo Penta.
Kabina Volvo Penta Glass Cockpit, dizajnirana u suradnji
između tvrtki Volvo Penta i Garmin , ima korisničko sučelje koje
sadrži instrumente za navigaciju i komunikaciju. Monitori su
potpuno integrirani s pogonskim sustavima tvrtke Volvo Penta i
drugim instrumentima.
Kako biste nesmetano uživali u ovom proizvodu, prije prvog
putovanja pažljivo pročitajte priručnik s uputama i pridržavajte se
savjeta o upravljanju i održavanju plovila. Obratite pažnju na
sigurnosne upute u priručniku.
Također vas upućujemo na svjetsku mrežu distributera i
servisera naših proizvoda koji vam mogu ponuditi tehničke
savjete, servis i rezervne dijelove.
Na web-stranici tvrtke Volvo Penta (support.garmin.com) možete
pronaći najnovije informacije o svom proizvodu. Na stranicama
za podršku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja,
preuzeti softver i ažuriranja karata. Isto tako, ako imate bilo
kakva pitanja, obratite se službi za podršku tvrtke Volvo Penta
putem navedenih informacija za kontakt.
Najbližeg zastupnika tvrtke Volvo Penta možete pronaći pomoću
pretraživača prodajnih mjesta ugrađenog u kabinu Glass
Cockpit ili na web-stranici www.volvopenta.com.
Dobro došli!
®
®
Pregled uređaja
Statusna traka koja prikazuje aktivne alarme i funkcije
SAVJET: Za prikaz informacija o alarmima i funkcijama odaberite
ili povucite statusnu traku prema dolje.
Tipka napajanja
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
2 utora za microSD memorijsku karticu; maksimalna veličina
kartice 32 GB
®
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
• Za kretanje povucite prst preko zaslona.
• Za smanjivanje približite dva prsta.
Uvod
• Za povećavanje raširite dva prsta.
Gumbi na zaslonu
Ovi se gumbi na zaslonu mogu prikazivati na nekim zaslonima i
funkcijama. Neki su gumbi dostupni samo na kombiniranoj
stranici ili u SmartMode™ izgledu ili kad je povezana dodatna
oprema, primjerice radar.
Gumb Funkcija
Briše ikone na zaslonu i ponovo centrira zaslon na plovilo
Otvara prikaz stavke preko cijelog zaslona
Stvara novu točku
Stvara rutu sa skretanjima do odredišta
Ruti dodaje skretanje na željenoj lokaciji
Iz rute uklanja zadnje dodano skretanje
Stvara izravnu rutu bez skretanja do odredišta
Stvara rutu s automatskim navođenjem do odredišta
Pokreće navigaciju
Zaustavlja navigaciju
Zaustavlja i pokreće radarsko odašiljanje
Otvara izbornik za prilagođavanje osjetljivosti radara
Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih morskih smetnji
Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih smetnji zbog kiše
Uključuje i isključuje tragove odjeka radara
Prima cilj na radaru i počinje ga slijediti
Prikazuje i postavlja VRM/EBL liniju
Otvara izbornik stranice ili funkcije
Otvara izbornik Vrijeme za stranicu ili funkciju
Otvara izbornik Radar za stranicu ili funkciju
Otvara izbornik Postavke za stranicu ili funkciju
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Odaberite > Zaključaj dodirni zaslon kako biste zaključali
zaslon.
2 Odaberite za otključavanje zaslona.
Savjeti i prečaci (modeli s višefunkcijskim
zaslonom)
• Pritisnite za uključivanje plotera.
• Za kretanje kroz razine osvjetljenja, ako su dostupne, na bilo
kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno
kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
• Odaberite Kuća s bilo kojeg zaslona za povratak na početni
zaslon.
• Odaberite Izbornik kako biste otvorili dodatne postavke za
taj zaslon.
• Odaberite Izbornik kako biste po završetku zatvorili izbornik.
• Pritisnite kako biste otvorili dodatne opcije poput
zaključavanja dodirnog zaslona.
• Pritisnite i odaberite Napajanje > Isključi sustav ili držite
dok se traka Isključi sustav ne napuni kako biste isključili
ploter, ako je to moguće.
• Pritisnite i odaberite Napajanje > Stanica u mirovanju
kako biste ploter postavili u stanje mirovanja, ako je to
moguće.
• Na početnom zaslonu nekih modela prstom povucite prema
gore ili dolje po gumbima kategorija duž desne strane
zaslona kako biste vidjeli dodatne gumbe.
Na nekim modelima neće biti vidljivi svi gumbi kategorija.
Strelice na vrhu ili dnu gumba ukazuju da neki gumbi nisu
vidljivi.
1
• Na nekim gumbima izbornika odaberite gumb
omogućili tu opciju.
kako biste
Zeleno svjetlo na opciji ukazuje da je opcija omogućena
• Kad su dostupne, odaberite strelicu
kako biste otvorili
izbornik.
.
Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru
1 Odaberite Informacije > Korisnički priručnik.
2 Odaberite priručnik.
3 Odaberite Otvoreno.
Preuzimanje priručnika s interneta
Na web-mjestu Volvo Penta možete pronaći najnoviji korisnički
priručnik i prijevode priručnika.
1 Posjetite web-mjesto garmin.com/manuals
/VolvoGlassCockpitA7.
2 Preuzmite priručnik.
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa,
nadogradnji za softver i korisničke podrške.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60
sekundi.
Kada uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.
Ako uređaj izgubi satelitski signal,
nestaje i na karti iznad
ikone prikazat će se bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
garmin.com/aboutGPS. Ako vam je potrebna pomoć za primanje
satelitskih signala, pogledajte Uređaj ne prima GPS signal,
stranica 63.
Odabir izvora GPS-a
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS > Izvor.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Početni zaslon
S početnog zaslona plotera možete pristupiti svim njegovim
funkcijama. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste povezali s
ploterom. Možda vam neće biti dostupne sve funkcije koje su
opisane u ovom priručniku.
Ako pregledavate neki drugi zaslon, na početni se zaslon
možete vratiti odabirom gumba Kuća.
Umetanje memorijskih kartica
S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice
s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih
točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj
rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za
snimanje izrade karata Garmin Quickdraw™ Contours, snimanje
sonara (s kompatibilnom sondom), prijenos podataka poput
točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo te za
korištenje aplikacije ActiveCaptain .
Ovaj uređaj podržava microSD memorijsku karticu kapaciteta do
32 GB formatiranu za FAT32. Potrebna je klasa brzine 4 ili veća.
1 Otvorite pristupni poklopac ili vratašca na prednjoj strani
plotera.
®
2 Umetnite memorijsku karticu .
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
4 Zatvorite vrata.
Primanje signala GPS satelita
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Uključite uređaj.
2
Statusna traka
Gumbi stranica
Trake kategorija
Traka s izbornicima
Kategorije na desnoj strani zaslona omogućuju vam brzi pristup
glavnim funkcijama plotera. Primjerice, kategorija Sonar
prikazuje sadržaj i stranice povezane sa sonarom. Stavke
kojima najčešće pristupate možete spremiti u kategoriju Favoriti.
SAVJET: Ako je proizvođač plovila prilagodio vaš početni
zaslon, možete otvoriti kartice s kategorijama izvornog početnog
zaslona povlačenjem trake na desnoj strani zaslona ulijevo.
Stavke SmartMode usmjerene su na aktivnosti poput krstarenja
ili pristajanja. Ako na početnom zaslonu odaberete gumb
SmartMode, na svakom će se zaslonu na stanici prikazivati
jedinstveni podaci. Primjerice, ako na početnom zaslonu
odaberete Krstarenje, na jednom će se zaslonu prikazivati
navigacijska karta, a na drugom zaslon radara.
Sve opcije, osim gumba Postavke, koje se nalaze na dnu
početnog zaslona, vidljive su i na svim drugim zaslonima. Gumb
Postavke dostupan je samo na početnom zaslonu.
Kad je na pomorsku mrežu Garmin instalirano više zaslona,
možete ih grupirati u stanicu. Stanica omogućuje da zasloni
rade zajednički, a ne kao nekoliko odvojenih zaslona. Možete
prilagoditi izgled stranica na svakom zaslonu tako da svaka
stranica na svakom zaslonu bude drugačija. Kad promijenite
izgled stranice na jednom zaslonu, promjene će se prikazati
samo na tom zaslonu. Kad promijenite naziv i simbol izgleda, te
Prilagođavanje plotera
će se promjene prikazati na svim zaslonima stanice kako bi se
održao konzistentan izgled.
Rezolucija zaslona
Širina slike
Visina slike
WVGA
800
480
Dodavanje stavke Favoritima
1 Na desnoj strani početnog zaslona odaberite kategoriju.
2 Držite gumb na lijevoj strani.
WXGA
1280
800
HD
1920
1080
WUXGA
1920
1200
Stavka je dodana kategoriji Favoriti na početnom zaslonu.
Prilagođavanje stranica
Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili
kombinirane stranice
Možete prilagoditi izgled i podatke koji se prikazuju na
kombiniranim stranicama i SmartMode izgledima. Ako
promijenite izgled stranice na zaslonu koji trenutačno koristite,
promjena će se vidjeti samo na tom zaslonu, osim za
SmartMode naziv i simbol. Ako u izgledu promijenite
SmartMode naziv ili simbol, ta će se promjena prikazati na svim
zaslonima na stanici.
1 Otvorite stranicu kako biste je prilagodili.
2 Odaberite Izbornik.
3 Odaberite Uredi izgled ili Uredi kombinaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv ili Naziv i simbol >
Naziv, unesite novi naziv i odaberite Gotovo.
• Za promjenu SmartMode simbola odaberite Naziv i
simbol > Simbol i odaberite novi simbol.
• Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona
odaberite Izgled i zatim odaberite opciju.
• Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji
želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se
nalazi na desnoj strani.
• Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na
novu lokaciju.
• Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i
dodatnim trakama podataka odaberite Maske i odaberite
opciju.
SAVJET: Prilikom pregledavanja zaslona s podatkovnom
maskom držite okvir preklapanja pritisnutim kako biste
brzo promijenili podatke koji se u njemu nalaze.
• Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu
SmartMode zaslona odaberite Postavke > Uključi i s
popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu
postavku.
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete personalizirati sliku koja se prikazuje prilikom
uključivanja plotera. Za najbolje podudaranje slika ne bi trebala
biti veća od 50 MB i trebala bi odgovarati preporučenim
dimenzijama (Preporučene dimenzije početnih slika,
stranica 3).
1 Umetnite memorijsku karticu koja sadrži sliku koju želite
upotrijebiti.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Početna
slika > Odabir slike.
3 Odaberite utor za memorijsku karticu.
4 Odaberite sliku.
5 Odaberite Postavi početnu sliku.
Nova slika prikazuje se prilikom uključivanja plotera.
Preporučene dimenzije početnih slika
Za najbolje pristajanje početnih slika upotrijebite sliku sljedećih
dimenzija, u pikselima.
Prilagođavanje plotera
Dodavanje SmartMode izgleda
Možete dodati SmartMode izgled koji odgovara vašim
potrebama. Sve prilagodbe koje napravite na jednom
SmartMode izgledu početnog zaslona stanice prikazat će se na
svim zaslonima stanice.
1 Na početnom zaslonu odaberite SmartMode™ > Izbornik >
Dodaj izgled.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i simbol > Naziv,
unesite novi naziv i odaberite Gotovo.
• Za promjenu SmartMode simbola odaberite Naziv i
simbol > Simbol i odaberite novi simbol.
• Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona
odaberite Izgled i zatim odaberite opciju.
• Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji
želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se
nalazi na desnoj strani.
• Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na
novu lokaciju.
• Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i
dodatnim trakama podataka odaberite Maske i odaberite
opciju.
• Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu
SmartMode zaslona odaberite Postavke > Uključi i s
popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu
postavku.
Stvaranje nove kombinirane stranice
Možete stvoriti osobnu prilagođenu kombiniranu stranicu koja
odgovara vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > Izbornik > Dodaj kombinaciju.
2 Odaberite prozor.
3 Odaberite funkciju za prozor.
4 Ponovite ove korake za svaki prozor stranice.
5 Vucite strelice kako biste promijenili veličinu prozora.
6 Držite prozor kako biste mu promijenili položaj.
7 Držite podatkovno polje kako biste odabrali nove podatke.
8 Odaberite Izgled, a zatim odaberite vrstu izgleda.
9 Odaberite Naziv, unesite naziv stranice i odaberite Gotovo.
10 Odaberite Maske, a zatim odaberite podatke za prikaz.
11 Odaberite Gotovo kad završite s prilagođavanjem stranice.
Brisanje kombinirane stranice
1 Odaberite Kombinacije > Izbornik > Brisanje kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje preklapanja podataka
Možete prilagođavati podatke u preklapanjima podataka
prikazanima na zaslonu.
3
Ako koristite prethodno definiranu postavku i pri tome izmijenite
postavke ili prikaz, promjene možete spremiti u prethodno
definiranu postavku ili na temelju novih prilagodbi stvoriti novu
prethodno definiranu postavku.
Spremanje nove prethodno definirane postavke
Nakon što ste prilagodili postavke i prikaz zaslona, promjene
možete spremiti kao novu prethodno definiranu postavku.
1 Na kompatibilnom zaslonu izmijenite postavke i prikaz.
> Spremi > Novo.
2 Odaberite Izbornik >
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Upravljanje prethodno definiranim postavkama
1 Odaberite opciju na osnovi vrste zaslona koji se prikazuje:
• U prikazu preko cijelog zaslona odaberite Izbornik >
Uredi preklapanja.
• Na kombiniranom zaslonu odaberite Izbornik > Uredi
kombinaciju > Maske.
• Na zaslonu SmartMode odaberite Izbornik > Uredi izgled
> Maske.
SAVJET: Kako biste brzo promijenili podatke prikazane u
okviru preklapanja, držite okvir preklapanja pritisnutim.
2 Odaberite stavku za prilagođavanje podataka i trake
podataka:
• Za promjenu podataka koji se prikazuju u okviru
preklapanja odaberite okvir preklapanja, odaberite nove
podatke za prikaz i odaberite Natrag.
• Za odabir lokacije i izgleda trake s preklapanjem podataka
odaberite Podaci i zatim odaberite opciju.
• Za prilagođavanje informacija koje se prikazuju tijekom
navigacije odaberite Navigacija i odaberite opciju.
• Kako biste uključili druge trake podataka poput kontrola za
multimedijske zapise, odaberite Gornja traka ili Donja
traka i odaberite željene opcije.
Odaberite
Gotovo.
3
Povezivanje izgleda s gumbima na upravljaču i
upravljačkoj palici
Izglede možete povezati s gumbima na upravljaču i upravljačkoj
palici. Kada pritisnete dodijeljeni gumb, na zaslonima stanice
otvara se povezani izgled.
1 Na početnom zaslonu odaberite Izbornik > Poveži izgled.
2 Odaberite stavku ili naziv gumba.
3 Odaberite Odabir izgleda.
4 Odaberite izgled koji želite povezati sa stavkom ili gumbom.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za preostale gumbe.
Kada pritisnete dodijeljeni gumb na upravljaču ili upravljačkoj
palici, na zaslonima stanice otvara se povezani izgled.
Ponovno postavljanje izgleda stanice
Izglede na ovoj stanici možete vratiti na tvorničke vrijednosti.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici >
Ponovo postavi izglede.
Postavke
Prethodno definirana postavka skup je postavki koji optimizira
zaslon ili prikaz. Pomoću određenih prethodno definiranih
postavki možete optimizirati grupe postavki za svoju aktivnost.
Primjerice, neke su postavke optimalne za ribolov, a druge za
krstarenje. Prethodno definirane postavke dostupne su na nekim
zaslonima kao što su karte, prikazi sonara i prikazi radara.
Za odabir prethodno definirane postavke za kompatibilan zaslon
odaberite Izbornik > , a zatim odaberite prethodno definiranu
postavku.
4
Već učitane prethodno definirane postavke možete prilagoditi, a
one koje ste sami stvorili možete uređivati.
>
1 Na kompatibilnom zaslonu odaberite Izbornik >
Upravljanje.
2 Odaberite prethodno definiranu postavku.
3 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Promjena naziva, unesite
naziv i odaberite Gotovo.
• Za uređivanje prethodno definirane postavke odaberite
Uredi, a zatim prilagodite prethodno definiranu postavku.
• Za brisanje prethodno definirane postavke odaberite
Izbriši.
• Za vraćanje svih prethodno definiranih postavki na
tvorničke vrijednosti odaberite Ponovo postavi sve.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozad. osvjetlj..
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem
zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada
je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Način rada
boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko uključiv..
NAPOMENA: Kad je Automatsko uključiv. postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Automatsko isključivanje sustava
Ploter i cijeli sustav možete postaviti tako da se automatski
isključi nakon što je u stanju mirovanja onoliko dugo koliko ste
Prilagođavanje plotera
odabrali. U suprotnom morate pritisnuti i držati kako biste
sustav ručno isključili.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko isključivanje.
2 Odaberite opciju.
Aplikacija ActiveCaptain
OPREZ
Ova funkcija korisnicima omogućuje da šalju informacije.Tvrtka
Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost
informacija koje su poslali korisnici. Na vlastiti rizik
upotrebljavate ili se oslanjate na informacije koje su poslali
korisnici.
Aplikacija ActiveCaptain omogućuje vezu s vašim uređajem
GLASS COCKPIT, nautičkim kartama, drugim kartama i
zajednicom za povezanu plovidbu.
Na mobilnom uređaju s aplikacijom ActiveCaptain možete
preuzimati, kupovati i nadograđivati nautičke i druge karte.
Aplikaciju možete upotrijebiti kako biste brzo i jednostavno
prenijeli korisničke podatke poput točaka i ruta, povezali se s
Garmin Quickdraw Contours zajednicom i nadogradili softver
uređaja. Također možete isplanirati svoje putovanje te
pregledati i kontrolirati uređaj GLASS COCKPIT iz aplikacije.
Možete se povezati s ActiveCaptain zajednicom kako biste
primali najnovije informacije o marinama i ostalim točkama
interesa. Aplikacija može automatski slati pametne obavijesti o,
na primjer, pozivima i tekstnim porukama na zaslon plotera ako
su međusobno povezani.
NAPOMENA: Kada je ploter povezan s kompatibilnim Volvo
Penta motorom koji podržava funkciju sportova na vodi, ne
možete upravljati ploterom putem aplikacije ActiveCaptain na
mobilnom uređaju.
ActiveCaptain uloge
Vlasnik Gost
Registracija kartica uređaja, ugrađenih karata i dodatnih Da
karata na računu
Ne
Nadogradnja softvera
Da
Da
Automatski prijenos Garmin Quickdraw kontura koje ste Da
preuzeli ili stvorili
Ne
Automatske pametne obavijesti
Da
Da
Automatski prijenos korisničkih podataka poput točaka i Da
ruta
Ne
Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po
specifičnoj ruti, te slanje te točke ili rute na uređaj
GLASS COCKPIT
Da
Da
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain
Mobilni uređaj možete povezati s GLASS COCKPIT uređajem s
pomoću aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz
i jednostavan način interakcije s GLASS COCKPIT uređajem i
izvršavanje zadataka poput dijeljenja podataka, registracije,
nadogradnje softvera uređaja i primanja obavijesti s mobilnog
uređaja.
1 Na GLASS COCKPIT uređaju odaberite OneHelm™ A/V,
mjerači > ActiveCaptain.
2 Na stranici ActiveCaptain odaberite Wi-Fi mreža > Wi-Fi >
Uključi.
3 Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
4 Umetnite memorijsku karticu u utor za kartice na GLASS
COCKPIT uređaju (Umetanje memorijskih kartica, stranica 2).
5 Odaberite Post.ActiveCaptain kart..
Aplikacija ActiveCaptain
Provjerite je li kartica umetnuta svaki put kad želite upotrijebiti
funkciju ActiveCaptain.
6 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
7 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od GLASS
COCKPIT uređaja.
8 U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi‑Fi
vezama i povežite se s Garmin uređajem pomoću naziva i
lozinke koje ste unijeli u Garmin uređaj.
®
Omogućivanje pametnih obavijesti
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na
njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati
oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Da bi vaš GLASS COCKPIT uređaj mogao primati obavijesti,
morate ga povezati s mobilnim uređajem i aplikacijom
ActiveCaptain.
1 Na uređaju GLASS COCKPIT odaberite ActiveCaptain >
Pametne obavijesti > Omogući obavijesti.
2 Uključite Bluetooth tehnologiju u postavkama mobilnog
uređaja.
3 Postavite uređaje unutar 10 m (33 ft) međusobne udaljenosti.
4 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Pametne obavijesti > Uparivanje s ploterom.
5 Slijedite upute na zaslonu kako biste aplikaciju uparili s
uređajem GLASS COCKPIT pomoću Bluetooth tehnologije.
6 Na mobilnom uređaju unesite šifru kad se pojavi zahtjev.
7 Po potrebi u postavkama mobilnog uređaja podesite koje
ćete obavijesti primati.
®
Vaša razina interakcije s uređajem GLASS COCKPIT putem
aplikacije ActiveCaptain ovisi o vašoj ulozi.
Funkcija
OBAVIJEST
Uređaj može zatražiti da formatirate memorijsku karticu.
Formatiranjem kartice brišu se sve informacije spremljene na
kartici. To uključuje sve spremljene korisničke podatke poput
točaka. Formatiranje kartice je preporučeno, ali nije
obavezno. Prije formatiranja kartice trebate spremiti podatke
s memorijske kartice u internu memoriju uređaja (Kopiranje
korisničkih podataka s memorijske kartice, stranica 61).
Nakon što karticu formatirate za aplikaciju ActiveCaptain,
korisničke podatke možete prenijeti natrag na karticu
(Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu,
stranica 61).
Primanje obavijesti
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na
njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati
oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Ako želite da vaš GLASS COCKPIT uređaj prima obavijesti,
najprije ga morate povezati sa svojim mobilnim uređajem i
omogućiti funkciju Pametne obavijesti (Omogućivanje pametnih
obavijesti, stranica 5).
Ako je funkcija Pametne obavijesti omogućena, a vaš mobilni
uređaj primi obavijest, na GLASS COCKPIT zaslonu kratko će
se pojaviti skočna obavijest.
NAPOMENA: Dostupne radnje ovise o vrsti obavijesti i
operacijskom sustavu vašeg telefona.
• Ako putem telefona želite odgovoriti na telefonski poziv,
odaberite Odgovori.
SAVJET: Neka vam telefon bude blizu. Na telefonski poziv
odgovarate s pomoću mobilnog telefona, a ne plotera.
• Za obijanje poziva odaberite Odbij.
• Ako želite pregledati cijelu poruku, odaberite Pregledaj.
5
• Ako želite odbaciti skočnu obavijest, odaberite OK ili
pričekajte da se poruka zatvori automatski.
• Ako želite ukloniti obavijest i s plotera i s mobilnog uređaja,
odaberite Očisti.
Upravljanje obavijestima
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na
njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati
oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Ako želite upravljati obavijestima, najprije morate omogućiti
funkciju Pametne obavijesti (Omogućivanje pametnih obavijesti,
stranica 5).
Ako je funkcija Pametne obavijesti omogućena, a vaš mobilni
uređaj primi obavijest, na GLASS COCKPIT zaslonu kratko će
se pojaviti skočna obavijest. Obavijestima možete pristupiti i
njima upravljati sa zaslona ActiveCaptain.
1 Odaberite ActiveCaptain > Pametne obavijesti > Poruke.
Prikazuje se popis obavijesti.
2 Odaberite obavijest.
3 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Dostupne opcije ovise o vašem mobilnom
uređaju i vrsti obavijesti.
• Ako želite odbaciti i ukloniti obavijest i s plotera i s
mobilnog uređaja, odaberite Očisti ili Izbriši.
NAPOMENA: Ovime nećete izbrisati poruku s mobilnog
uređaja. Tako ćete samo odbaciti i ukloniti obavijest.
• Ako želite uzvratiti poziv, odaberite Uzvrati poziv ili Biraj.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije
nadogradnje softvera za uređaj.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.
1 Mobilni uređaj povežite s uređajem GLASS COCKPIT
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite Nadogradnje
softvera > Preuzmi.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem GLASS
COCKPIT, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se
prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
3 Kad uređaj GLASS COCKPIT prikaže zahtjev, odaberite
opciju za instalaciju nadogradnje.
• Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite OK.
• Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite Odustani. Kad
ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite
ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad.
Nadogradnja karata pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Aplikaciju ActiveCaptain možete upotrijebiti kako biste preuzeli i
prenijeli najnovije nadogradnje karata za vaš uređaj. Kako biste
uštedjeli prostor na mobilnom uređaju, prostor na ActiveCaptain
kartici i kako biste smanjili vrijeme preuzimanja, upotrijebite
6
aplikaciju ActiveCaptain za preuzimanje samo onih područja
karte koja su vam potrebna.
Ako preuzimate cijelu kartu, aplikaciju Garmin Express™ možete
upotrijebiti kako biste kartu preuzeli na memorijsku karticu.
Aplikacija Garmin Express preuzima velike karte brže od
aplikacije ActiveCaptain. Više informacija potražite na webmjestu garmin.com/express.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke radi
nadogradnji karata. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
1 Mobilni uređaj povežite s GLASS COCKPIT uređajem
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
2 Kad je nadogradnja karte dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite OneChart > Moje
karte.
3 Odaberite kartu koju želite nadograditi.
4 Odaberite područje za preuzimanje.
5 Odaberite Preuzmi
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s GLASS COCKPIT
uređajem, nadogradnja se prenosi na uređaj. Nadograđene
karte možete upotrebljavati kad se prijenos dovrši.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Ploter može stvoriti bežičnu mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje.
Povezivanje bežičnih uređaja omogućuje upotrebu Garmin
aplikacija poput ActiveCaptain.
Wi‑Fi mreža
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže
Ploter može stvoriti Wi‑Fi mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje. Prvi put kada pristupite postavkama bežične
mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža > Wi-Fi
> Uključi > OK.
2 Ako je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
3 Unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 6).
S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili
podatke.
1 Na bežičnom uređaju uključite Wi‑Fi i pokrenite traženje
bežičnih mreža.
2 Odaberite naziv bežične mreže plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 6).
3 Unesite lozinku plotera.
Promjena bežičnog kanala
Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju
uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični
kanal.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža >
Napredno > Kanal.
Unesite
novi kanal.
2
Komunikacija s bežičnim uređajima
Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani
s tom mrežom.
Promjena Wi‑Fi poslužitelja
Možete promijeniti ploter koji ima ulogu Wi‑Fi poslužitelja. To
može biti korisno ako se pojave problemi s Wi‑Fi
komunikacijama. Promjena Wi‑Fi poslužitelja omogućuje vam
odabir plotera koji je fizički bliži vašem mobilnom uređaju.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža >
Napredno > Wi-Fi Host.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Bežični daljinski upravljač
Ovi se koraci ne primjenjuju na GRID™ daljinske uređaje za unos
podataka (Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera,
stranica 62).
Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača i plotera
Da biste mogli koristiti bežični daljinski upravljač, najprije morate
upariti daljinski upravljač i ploter.
Jedan daljinski upravljač možete povezati s više plotera, a zatim
za prebacivanje između plotera pritisnite gumb za uparivanje.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Bežični daljinski upravljači > GPSMAP® daljinski
upravljač.
2 Odaberite Nova veza.
3 Slijedite upute na zaslonu.
2
3
4
5
6
• Ako je senzor usmjeren ulijevo, kut bi trebao iznositi
između -1 i -180 stupnjeva.
Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji.
Odaberite senzor vjetra.
Odaberite Pomak kuta vjetra.
Unesite kut iz koraka 1.
Odaberite Gotovo.
Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin
satu
Kompatibilan Garmin sat možete povezati s kompatibilnim
ploterom kako biste mogli pregledati podatke s plotera.
1 Garmin sat postavite unutar dometa (3 m) plotera.
2 Na zaslonu s vremenom odaberite START > Podaci plovila
> START.
NAPOMENA: Ako je ploter već povezan, a želite povezati
drugi ploter, otvorite zaslon Podaci plovila držite pritisnutim
gumb UP i odaberite Novo uparivanje.
3 Na ploteru odaberite Komunikacije > Bežični uređaji >
Connect IQ™ aplikacije > Podaci plovila > Omogući >
Nova veza.
Ploter počinje tražiti nosivi uređaj i povezuje se s njim.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja
na daljinskom upravljaču
Prikaz podataka o plovilu na Garmin Nautix™
uređaju
Isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču
značajno će produljiti vijek trajanja baterije.
1 Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Bežični daljinski upravljači > GPSMAP®
daljinski upravljač > Pozad. osvjetlj..
2 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Nautix uređaj možete povezati s ploterom kako biste
mogli pregledavati podatke s plotera na Garmin Nautix uređaju.
NAPOMENA: Garmin Nautix uređaj možete povezati s više
kompatibilnih uređaja za bolju pokrivenost na velikim plovilima.
1 Postavite Garmin Nautix uređaj unutar dometa (3 m) plotera.
Uređaj automatski traži sve kompatibilne uređaje u dometu.
2 U izborniku nosivog uređaja po potrebi odaberite
Povezivanje uredjaja > Uparivanje novog uredjaja.
3 na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Connect IQ™ aplikacije > Podaci plovila >
Omogući povezivanje > Nova veza.
Ploter počinje tražiti nosivi uređaj i povezuje se s njim.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Prekid veze između daljinskog upravljača i svih
plotera
1 Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Bežični daljinski upravljači > GPSMAP®
daljinski upravljač > Odspoji sve.
Slijedite
upute na zaslonu.
2
Bežični senzor vjetra
Povezivanje bežičnog senzora s ploterom
Na ploteru možete pregledavati podatke s kompatibilnog
bežičnog senzora.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji.
2 Odaberite senzor vjetra.
3 Odaberite Omogući.
Ploter počinje tražiti bežični senzor i povezuje se s njim.
Za prikaz podataka senzora podatke dodajte podatkovnom polju
ili mjeraču.
Podešavanje orijentacije senzora vjetra
Ovu postavku trebate prilagoditi ako senzor nije usmjeren prema
prednjoj strani plovila i ako nije paralelan sa središnjom linijom.
NAPOMENA: Otvor kroz koji se kabel povezuje s motkom
naznačuje prednju stranu senzora.
1 Odredite kut pod kojim je senzor otklonjen od sredine prednje
strane plovila u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu oko
jarbola:
• Ako je senzor usmjeren udesno, kut bi trebao iznositi
između 1 i 180 stupnjeva.
Karte i 3D prikazi karte
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama
u određenim područjima.
Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke
Karte.
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
7
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
3D karte: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz odozgo i iza
plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko
sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz
nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i
koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u
nepoznate luke ili sidrišta.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Radarsko prekrivanje: Dodaje radarske informacije na
navigacijsku ili ribolovnu kartu kada je na radar priključen
ploter. Ova značajka nije dostupna za sve modele.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Navigacijska karta optimizirana je za navigaciju. Možete
isplanirati kurs, vidjeti kartografske podatke te kartu
upotrebljavati kao pomoć u navigaciji. Za otvaranje opcije
Navigacijska karta odaberite Karte > Navigacijska karta.
Ribolovna karta sadrži detaljan prikaz s više pojedinosti o dnu i
više sadržaja povezanog s ribolovom. Ta je karta optimizirana
za upotrebu tijekom ribolova. Za otvaranje opcije Ribolovna
karta odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona
osjetljivog na dodir
Možete brzo povećati i smanjiti mnoge zaslone kao što su
prikazi karata i sonara.
• Za smanjivanje približite dva prsta.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
8
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Odaberite lokaciju na karti.
2 Odaberite Mjerenje.
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite Postavi referencu.
Stvaranje točke na karti
1 Odaberite lokaciju ili objekt na karti.
2 Odaberite .
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije poput morskih mijena, struja,
neba, napomena na karti ili informacija o lokalnim uslugama u
vezi s lokacijom ili objektom na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.
Uz vrh karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije
mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Po potrebi odaberite .
3 Odaberite Informacije.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama
u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Kretanje prema odredištu na karti
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Po potrebi odaberite Navigiraj do.
3 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije odaberite Idi na ili
.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do ili
.
Karte i 3D prikazi karte
• Za korištenje automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje ili
.
4 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Premium karte
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g3 Vision,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 10).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 10).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
®
Prikaz karte Fish Eye 3D
S pomoću linija kontura dubine premium karata kao što je
BlueChart g3 Vision, prikaz karte Fish Eye 3D omogućuje prikaz
morskog dna ili dna jezera.
Podvodni ciljevi kao što je riba označeni su crvenim, zelenim i
žutim krugovima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena
najmanja.
Karte i 3D prikazi karte
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
2 Odaberite naziv stanice.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 9).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Slojevi > Karta > Morske mijene i str..
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
• Kako biste omogućili klizač morskih mijena i struje koji
postavlja vrijeme prijave morskih mijena i struja na karti,
odaberite Klizač.
9
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
Simbol Opis
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Slojevi > Karta >
Satelitske fotograf..
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping
karata ova postavka mora biti omogućena.
• Odaberite Foto-karta za prikaz fotografija na vodi i kopnu
uz određeno zatamnjenje. Zatamnjenje fotografije
podesite pomoću klizača. Što je postotak veći, više će
satelitskih fotografija pokrivati i kopno i vodu.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
®
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Foto točke.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Fotografija.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke pojedinosti
podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se
ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će
se poruka.
10
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
1 Na karti odaberiteIzbornik > Slojevi > Druga plovila >
Popis > Prikaži.
2 Odaberite vrste prijetnji koje će biti uključene u popis.
Karte i 3D prikazi karte
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem ili radarom
mora biti povezan kompatibilan ploter.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS i MARPA.
MARPA funkcionira uz radar. Sigurna zona koristi se za
izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Alarm za sudar > Uključi.
Kada objekt s oznakom MARPA ili plovilo s aktivacijom AIS
uđu u područje sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se
natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu
označen kao opasan. Kad je alarm isključen, natpis poruke i
zvučni signal su isključeni, ali je objekt na zaslonu još uvijek
označen kao opasan.
2 Odaberite Domet, a zatim odaberite udaljenost za radijus
sigurne zone oko plovila.
3 Odaberite Vrijeme do, a zatim odaberite vrijeme u koje će se
alarm oglasiti ako se ustanovi da će objekt ući u sigurnu
zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
4 Odaberite MARPA alarm, a zatim odaberite opciju za vrijeme
javljanja alarma za objekte s oznakom MARPA.
AIS oznake za pomoć pri navigaciji
AIS oznakama za pomoć pri navigaciji (ATON) smatraju se svi
podaci za pomoć pri navigaciji koji se odašilju putem AIS radija.
ATON oznake prikazuju se na karti i pridruženi su im
identifikacijski podaci kao što su položaj i vrsta.
Postoje tri osnovne vrste AIS ATON oznaka. Stvarne ATON
oznake zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske
informacije odašilju s lokacije na kojoj se nalaze. Hibridne ATON
oznake zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske
informacije odašilju s druge lokacije. Virtualne ATON oznake ne
postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske informacije
odašilju s druge lokacije.
AIS ATON oznake možete pregledavati na karti ako je ploter
povezan s kompatibilnim AIS radijem. Za prikaz AIS ATON
oznaka na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Karta >
Navigacijska oznaka > ATON oznake. Više informacija o
ATON oznakama možete dobiti ako na karti odaberete ATON
oznaku.
Simbol Značenje
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – sigurnost
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – opasnost
AIS signali pomoći
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Probni signal je izgubljen.
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – sjever
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite Ispitiv. AIS SART
odašiljača.
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – jug
Isključivanje AIS prijema
Simbol Značenje
Stvarna ili hibridna ATON oznaka
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – istok
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – zapad
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – posebna
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – sigurnost
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – opasnost
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
Virtualna ATON oznaka
Izbornik karte
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – sjever
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Za neke opcije potrebne su premium karte ili priključeni dodaci,
kao što je radar.
NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Na karti odaberite Izbornik.
Slojevi: Prilagođava izgled različitih stavki na kartama (Slojevi
karte, stranica 12).
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – jug
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – istok
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – zapad
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – posebna
Karte i 3D prikazi karte
11
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte (Izrada
karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours,
stranica 14).
Postavke: Prilagođava postavke karte (Postavke karte,
stranica 13).
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Sjenč.plit.vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Slojevi karte
Postavke sloja mog plovila
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Moje plovilo.
Linija smjera: Prikazuje i podešava liniju smjera, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja
(Postavljanje linije smjera i oznake kutova, stranica 23).
Aktivni tragovi: Prikazuje aktivni trag na karti i otvara izbornik
Opcije aktivnog traga.
Ruža vjetrova: Daje vizualni prikaz kuta ili smjera vjetra pomoću
podataka s povezanog senzora vjetra i postavlja izvor
podataka o vjetru.
Ruža kompasa: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji
označava smjer kompas okrenut u smjeru plovila.
Omogućavanjem ove opcije onemogućuje se opcija Ruža
vjetrova.
Ikona plovila: Postavlja ikonu koja označava vašu trenutnu
lokaciju na karti.
Slojeve karte možete uključiti ili isključiti i prilagoditi značajke
karata. Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji
se koristi.
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i
modele plotera. Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.
NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi.
Karta: Prikazuje i skriva stavke povezane s kartom (Postavke
slojeva karte, stranica 12).
Moje plovilo: Prikazuje i skriva stavke povezane s plovilom
(Postavke sloja mog plovila, stranica 12).
Korisnički podaci: Prikazuje i skriva korisničke podatke poput
točaka, granica i tragova te otvara popise korisničkih
podataka (Postavke sloja korisničkih podataka, stranica 13).
Druga plovila: Podešava način na koji se prikazuju ostala
plovila (Postavke sloja drugih plovila, stranica 13).
Voda: Prikazuje i skriva stavke koje se odnose na dubinu
(Postavke sloja vode, stranica 13).
Quickdraw Contours: Prikazuje i skriva Garmin Quickdraw
Contours podatke (Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours, stranica 15).
Vrijeme: Prikazuje i skriva stavke povezane s vremenom
(Postavke sloja vremenskih uvjeta, stranica 13).
Postavke slojeva karte
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Karta.
Satelitske fotograf.: Prikazuje satelitske slike visoke rezolucije
na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora na
navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 10).
NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping karata
ova postavka mora biti omogućena.
Morske mijene i str.: Prikazuje indikatore stanica za mjerenje i
predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz indikatora
morskih mijena i struja, stranica 9) i omogućuje klizač plime i
struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja na karti.
Kopnene točke interesa: Prikazuje točke interesa na kopnu.
Navigacijska oznaka: Prikazuje navigacijska pomagala kao što
su ATON oznake i bljeskanje svjetla na karti. Omogućuje
odabir između NOAA ili IALA navigacijskih pomagala.
Servisne točke: Prikazuje lokacije za nautičke usluge.
Dubina: Podešava stavke na sloju dubine (Postavke sloja
dubine, stranica 12).
Zabranjena područja: Prikazuje informacije o zabranjenim
područjima na karti.
Foto točke: Prikazuje ikone kamere za zračne fotografije
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 10).
Postavke sloja dubine
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Karta > Dubina.
Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje
između njih.
12
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenjePostavljanje vrste plovila, stranica 4
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Slojevi > Moje
plovilo > Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin.: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Karte i 3D prikazi karte
Postavke sloja korisničkih podataka
Na kartama možete prikazati korisničke podatke poput točaka,
granica i tragova.
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Korisnički podaci.
Točke: Prikazuje točke na karti i otvara popis točaka.
Granice: Prikazuje granice na karti i otvara popis granica.
Trase: Prikazuje tragove na karti.
Postavke sloja drugih plovila
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik, radar ili VHF radio uređaj.
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Druga plovila.
DSC: Postavlja način prikaza DSC plovila i staza na karti te
prikazuje DSC popis.
AIS: Postavlja način prikaza AIS plovila i staza na karti te
prikazuje AIS popis.
Pojedinosti: Prikazuje ostale pojedinosti o plovilima na karti.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 11).
Postavke sloja vode
Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Voda.
NAPOMENA: Izbornik može sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje
između njih.
Sjenč.plit.vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Sjenčanje reljefa: Prikazuje gradijent dna sa sjenčanjem. Ova
je funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.
Slike sonara: Prikazuje slike sonara kako bi se bolje prikazala
gustoća dna. Ova je funkcija dostupna samo s nekim
premium kartama.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.
Sjenčanje raspona dubina
Možete postaviti raspone boja na karti tako da se prikazuju
dubine vode na kojima ciljana riba trenutno grize. Možete
postaviti dublje raspone kako biste nadzirali koliko se brzo
dubina dna mijenja unutar određenog raspona dubine. Možete
izraditi do deset raspona dubine. Pri ribolovu u kopnenim
vodama maksimalno pet raspona dubina mogu pomoći u
smanjenju zakrčenosti karte. Rasponi dubina primjenjuju se na
sve karte i na sve vodene površine.
Neke Garmin LakeVü™ karte i premium dodatne karte zadano
imaju sjenčanje višestrukih raspona dubina.
Crvena
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Narančasta
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Žuta
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Postavke sloja vremenskih uvjeta
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Slojevi > Karta > Vrijeme > .
Na meteorološkoj karti odaberite Izbornik > Slojevi > Karta >
Vrijeme.
Opaženi slojevi: Određuje koje će se stavke opaženog
vremena prikazati. Opaženo vrijeme predstavlja trenutne
vremenske uvjete koji se mogu vidjeti u trenutku.
Slojevi prognoze: Određuje koje će se stavke prognoziranog
vremena prikazati.
Način rada slojeva: Prikazuje informacije o prognoziranom ili
opaženom vremenu.
Slijed: Prikazuje slijed informacija o prognoziranom ili
opaženom vremenu.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze tako da se
ozbiljnost vremenskih uvjeta povećava slijeva udesno.
Predbilježba za prognozu: Prikazuje podatke o pretplati na
vremensku prognozu.
Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke
vremenske prognoze na tvornički zadane vrijednosti.
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavke radarskog preklapanja
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Slojevi > Radar > .
Na zaslonu radara odaberite Izbornik.
Radar u mirovanju: Zaustavlja radarsko odašiljanje.
Osjetljivost: Podešava osjetljivost (Automatsko prilagođavanje
osjetljivosti na radarskom zaslonu, stranica 36).
Morske smetnje: Podešava morske smetnje (Automatsko
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 36).
Postavke radara: Otvara izbornik opcija radara (Izbornik
Postavke radara, stranica 37).
Druga plovila: Postavlja način prikaza drugih plovila na prikazu
radara (Postavke sloja drugih plovila, stranica 13).
Postavljanje radara: Otvara postavke zaslona radara (Izbornik
Postavljanje radara, stranica 37).
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavke karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.
Na karti odaberite Izbornik > Postavke.
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.
Karte i 3D prikazi karte
13
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.
Veličina karte: Postavlja vidljivu veličinu karte.
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Startna linija: Postavlja startnu liniju za jedriličarsku
utrkuPostavljanje startne linije, stranica 22.
Umetnuta karta: Prikazuje malu mapu u središtu vaše trenutne
lokacije.
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
Postavke karte Fish Eye 3D
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
dubina sonara, vaš GPS položaj i memorijska kartica sa
slobodnim prostorom.
1 Na prikazu karte odaberite Izbornik > Quickdraw Contours
> Pokreni snimanje.
2 Kad se snimanje završi, odaberite Izbornik > Quickdraw
Contours > Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite Izbornik.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Podržane karte
Kako bi vaša plovidba bila sigurna i ugodna, Garmin uređaji
podržavaju samo službene karte koje je proizvela tvrtka Garmin
ili drugi odobreni proizvođač.
Karte možete kupiti od tvrtke Garmin. Ako karte kupite od
prodavača koji nije Garmin, istražite prodavača prije kupnje.
Budite posebno oprezni kada je u pitanju prodaja putem
interneta. Ako ste kupili kartu koja nije podržana, vratite je
prodavaču.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
14
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Quickdraw ozn.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, pomoću aplikacije
ActiveCaptain možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain, stranica 14).
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, pomoću web-mjesta
Garmin Connect™ možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
Garmin Connect, stranica 15).
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge ActiveCaptain
1 Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju ActiveCaptain i
povežite se s GLASS COCKPIT uređajem (Početak rada s
aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
U
aplikaciji odaberite Quickdraw zajednica.
2
Možete preuzimati konture drugih članova zajednice
(Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 14) i dijeliti konture koje ste
sami stvorili (Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain,
stranica 15).
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw zajednica > Traži konture.
2 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za to područje.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
3 Odaberite Odaberite područje preuzimanja.
4 Povucite okvir kako biste odabrali područje za preuzimanje.
5 Povucite kutove kako biste promijenili područje za
preuzimanje.
6 Odaberite Preuzimanje područja.
Sljedeći put kada aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
GLASS COCKPIT, preuzete konture automatski se prenose na
uređaj.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
Kad ste postavili aplikaciju ActiveCaptain, možda ste odabrali
automatsko dijeljenje kontura sa zajednicom. Ako to niste učinili,
slijedite ove korake kako biste omogućili dijeljenje.
U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw zajednica.
Sljedeći put kad aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
GLASS COCKPIT, vaše karte s konturama automatski se
prenose u zajednicu.
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge Garmin Connect
1 Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite Početak rada > Quickdraw zajednica > Početak
rada.
3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
5 Odaberite Nautički u gornjem desnom kutu kako biste otvorili
Garmin Quickdraw widget.
SAVJET: Provjerite nalazi li se u vašem računalu memorijska
kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours
karte.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
1 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 2).
2 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 15).
4 Odaberite Podijelite svoje konture dubine.
5 Pronađite memorijsku karticu i odaberite mapu /Garmin.
6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku
ContoursLog.svy.
Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku
ContoursLog.svy s memorijske kartice kako biste izbjegli
probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće
izgubiti.
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije Garmin Connect
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici možete pristupiti putem web-mjesta usluge Garmin
Connect.
Navigacija pomoću plotera
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici trebate pristupiti pomoću aplikacije ActiveCaptain
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain, stranica 14).
1 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 15).
3 Odaberite Traži konture.
4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za tu regiju.
5 Odaberite Odaberite područje za preuzimanje.
6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za
preuzimanje.
7 Odaberite Pokreni preuzimanje.
8 Datoteku spremite na memorijsku karticu.
SAVJET: Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu
"Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu
mapu.
9 Izvadite memorijsku karticu iz računala.
10 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 2).
Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje
karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Na karti odaberite Izbornik > Quickdraw Contours >
Postavke.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
Pom.na prik.karat.kor.: Postavlja razlike između dubine
kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama kako bi
se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine
snimljenih karata.
Prik.pom.karata koris.: Postavlja razlike između dubine
kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Sjenčanje dubine: Određuje minimalnu i maksimalnu dubinu
raspona dubina i boju za taj raspon dubina.
Navigacija pomoću plotera
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
15
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko navođenje, stranica 19).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000 , autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
®
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj
za iscrtavanje usmjeri
kamo želim ići?
Krećite se pomoću opcije Idi na (Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću
opcije Idi na, stranica 16).
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 18).
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do (Stvaranje
rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije,
stranica 18).
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 18).
16
Pitanje
Odgovor
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom funkcijom automatskog navođenja, možete navigirati pomoću
automatskog navođenja (Postavljanje i
praćenje puta za Automatsko navođenje,
stranica 19).
Kako promijeniti postavke Pogledajte Konfiguracija putanje automatautomatskog navođenja za skog navođenja, stranica 19.
svoje plovilo?
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Informacije > Usluge > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Informacije > Usluge.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati Sljedeća stranica ili Prethodna stranica za
prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
Pretraživanje zastupnika tvrtke Volvo Penta
Odaberite Informacije > Usluge > Volvo Penta saloni.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
UPOZORENJE
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 16).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Navigacija pomoću plotera
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Možete upotrebljavati i narančastu strelicu za kurs za
praćenje koja prikazuje predloženi polumjer zakretanja kako
biste plovilo vratili na kurs.
UPOZORENJE
Pregledajte postoje li prepreke na putu prije zakretanja. Ako
put nije siguran, smanjite brzinu plovila i odredite koji je put
natrag do kursa.
Zaustavljanje navigacije
Prilikom navigacije na odgovarajućoj karti odaberite opciju:
• Odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
• Prilikom navigiranja putem automatskog navođenja
odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju > Zaustavi
navigaciju.
• Odaberite .
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi.
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću karte odaberite Koristi kartu,
odaberite lokaciju i odaberite Odaberi.
• Za stvaranje točke pomoću raspona (udaljenosti) i smjera
odaberite Unesite raspon/smjer, a zatim unesite
podatke.
Označavanje lokacije SOS poziva
Možete označiti lokaciju SOS ili MOB (čovjek u moru) poziva.
1 Držite SOS jednu sekundu.
2 Odaberite vrstu SOS poziva.
3 Po potrebi odaberite OK kako biste pokrenuli navigaciju do
lokacije čovjeka u moru.
Ako ste odabrali OK, ploter postavlja izravan kurs natrag do
lokacije. Ako ste odabrali drugu vrstu SOS poziva, pojedinosti
poziva poslane su na VHF radio. Poziv morate poslati pomoću
radija.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera
druge lokacije. Ovo može biti korisno pri stvaranju starta i cilja
za jedriličarsku utrku.
1 Odaberite Točke > Nova točka > Unesite raspon/smjer.
2 Po potrebi odaberite referentnu točku na karti.
3 Odaberite Unesite raspon/smjer.
4 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
5 Unesite smjer i odaberite Gotovo.
6 Odaberite Stvori međutočku.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Točke.
Uređivanje spremljene točke
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Točke.
Navigacija pomoću plotera
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja točke odaberite Položaj.
Pomicanje spremljene točke
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Pregledaj > Pomakni.
4 Naznačite novu lokaciju točke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli točku dok
koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim
odaberite Pomakni.
• Odaberite Upiši koordinate kako biste premjestili točku
upotrebom koordinata i unesite nove koordinate.
• Za pomicanje točke pomoću raspona (udaljenosti) i smjera
odaberite Unesite raspon/smjer, a zatim unesite
podatke.
Pretraživanje i navigacija do spremljene točke
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do točke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za korištenje automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje.
Pregledajte
kurs koji je označen grimiznom linijom.
5
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
17
Brisanje točke ili točke MOB
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku ili MOB.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje
korisničkih podataka > Točke > Sve.
Rute
Ruta je put od jedne lokacije do jednog ili više odredišta.
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovom se metodom ne sprema ruta ili
podaci o točki.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite postupak za dodavanje još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
6 Po potrebi odaberite Izbornik.
7 Odaberite Gotovo.
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće točke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
Jednoj ruti možete dodati do 250 točaka ili skretanja.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja > Novo > Stvori rutu pomoću
karte.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Odaberite Dodaj skretanje.
4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
5 Odaberite Dodaj skretanje.
Ploter položaj skretanja označava točkom.
6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još
skretanja.
7 Odaberite krajnje odredište.
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Po potrebi odaberite Filtar kako bi se prikazale samo rute ili
putovi automatskog navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
18
• Za odabir točke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
točku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
6 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Navigacija pomoću plotera
9 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Pokretanje oblika pretraživanja
Za pretraživanje područja možete pokrenuti oblik pretraživanja.
Oblike pretraživanja trebalo bi mijenjati ovisno o uvjetima
pretraživanja.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja > Novo > Ruta uz SAR uzorak.
2 Odaberite uzorak:
• Odaberite Potraga u sektoru ako ste prilično sigurni gdje
objekt nalazi, ako područje koje treba pretražiti nije veliko i
ako je potrebna temeljita pretraga.
• Odaberite Proširujući kvadrat ako niste sigurni gdje se
objekt nalazi, ako područje koje treba pretražiti nije veliko i
ako je potrebna temeljita pretraga.
• Odaberite Postepena/paralelna linija ako samo približno
znate gdje se objekt nalazi, ako područje koje treba
pretražiti nije veliko i ako je potrebna ujednačena pretraga.
3 Unesite parametre pretraživanja.
4 Odaberite Gotovo.
5 Prema potrebi odaberite Uključi.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje
korisničkih podataka > Rute i putovi automatskog
navođenja.
Automatsko navođenje
UPOZORENJE
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 16).
2 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
4 Odaberite Pokreni navigaciju.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Navigacija pomoću plotera
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja > Novo > Automatsko
navođenje.
2 Odaberite početnu točku pa odaberite Sljedeće.
3 Odaberite odredište, a potom odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz
opasno područje odaberite Pregled. opas..
• Za prilagođavanje puta odaberite Prilagodi put i pratite
upute na zaslonu.
• Za brisanje puta odaberite Otkaži autom. navođenje.
• Za spremanje puta odaberite Gotovo.
Prilagođavanje spremljenog puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite put i zatim odaberite Pregledaj > Uredi >
3
4
5
6
Prilagodi put.
SAVJET: Ako navigirate pomoću puta u okviru funkcije
Automatsko navođenje, odaberite put na navigacijskoj karti i
odaberite Prilagodi put.
Odaberite lokaciju na putu.
Povucite točku na novu lokaciju.
Ako je potrebno, odaberite točku, a zatim odaberite Ukloni.
Odaberite Gotovo.
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati Natrag za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o
vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da
odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje
mosta ili startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik.
2 Odaberite Opcije za navigaciju > Odr.vrij.dol..
SAVJET: Izbornik funkcije Odr.vrij.dol. brzo možete otvoriti
odabirom točke na putu ili ruti.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
19
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 20).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Preference > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Normal..
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
20
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz tragova
1 Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Korisnički podaci >
Trase.
Odaberite
tragove za prikaz.
2
Linija na karti označava vaš trag.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Opcije aktivnog traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremi aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Navigacija pomoću plotera
Spremanje traga kao rute
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Odaberi > Uredi trasu > Spremi kao rutu.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu trasu
(Trase, stranica 20).
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Pregledajte
kurs koji je označen linijom u boji.
5
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje
korisničkih podataka > Spremljene trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Prati
aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Očisti
aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Opcije aktivnog traga.
2 Odaberite Način bilježenja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
traga. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
Navigacija pomoću plotera
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Opcije aktivnog traga > Interval.
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje traga na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Interval > Udaljenost > Promijeni i unesite
udaljenost.
• Za bilježenje traga na temelju vremenskog intervala
odaberite Interval > Vrijeme > Promijeni i unesite
vremenski interval.
• Za bilježenje iscrtavanja traga na temelju odstupanja od
kursa odaberite Interval > Rezolucija > Promijeni i
unesite maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja
točke traga. Ovo je preporučena opcija za bilježenje.
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Granice >
Novo.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja rute u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 18).
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 20).
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase >
Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi kao granicu.
Uređivanje granice
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Povezivanje granice s SmartMode izgledom
Granicu možete povezati s SmartMode izgledom kako bi se
izgled automatski otvorio prilikom ulaska i izlaska iz područja
granice. Na primjer, možete postaviti granicu oko marine i
automatski otvoriti izgled Pristajanje kad se približite marini.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
21
3 Odaberite Pregledaj > Povez.SmartMode™ izgl. >
SmartMode™.
4 Odaberite Ulazak, a zatim odaberite izgled.
5 Odaberite Izlazak, a zatim odaberite izgled.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice. To može biti korisno ako
želite izbjeći određena područja ili ako se nalazite u područjima
u kojima trebate biti veoma oprezni kao što su, na primjer,
plovidbeni pravci.
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Alarm > Uključi.
4 Odaberite opciju.
• Za postavljanje alarma kada se plovilo nalazi na
određenoj udaljenosti od granice odaberite Upoz.za
udalj., unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
• Za postavljanje alarma kada uđete u područje s granicom
odaberite Površina > Ulazak > Izlazak.
• Za postavljanje alarma kada izađete iz područja s
granicom odaberite Površina > Izlazak.
Brisanje granice
1 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje
korisničkih podataka > Sve > OK.
Jedriličarske značajke
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Jedriličarska utrka
Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će
jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada
svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u
intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o
približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u
kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu
brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uređaj pomoću tih
podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju
prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.
Pomoć do startne linije
Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji
su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s
optimalnom brzinom.
Nakon postavljanja desne i lijeve oznake startne linije i željene
brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se
linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne
lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake
oznake.
Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom
se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti
kada štoperica dovrši odbrojavanje.
22
Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To
znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme
stigli do startne linije.
Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje.
To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili
kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što
štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To
znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne
linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
Postavljanje startne linije
Prozor pomoći do startne linije zadano se nalazi na
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite
Izbornik > Pomoć do startne linije > Startna linija.
2 Odaberite opciju:
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti kada
pored njih prođete, odaberite Oznaka lokacije.
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti
unosom njihovih koordinata, odaberite Upiši koordinate.
• Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu
oznaku, odaberite Zamijeni lijevu i desnu.
Korištenje pomoći do startne linije
Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme
jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu
liniju.
1 Označite startnu liniju (Postavljanje startne linije, stranica 22).
2 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite
Izbornik > Pomoć do startne linije > Ciljna brzina i
odaberite brzinu kojom želite prijeći startnu liniju.
3 Odaberite Ciljno vrijeme i odaberite kada želite prijeći
startnu liniju.
4 Odaberite Natrag.
5 Pokrenite štopericu (Pokretanje štoperice, stranica 22).
Pokretanje štoperice
Štoperica se zadano nalazi na kombiniranom zaslonu
jedriličarske utrke.
1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite
Početak.
NAPOMENA: Ovoj funkciji možete pristupiti i iz zaslona
Jedrenje SmartMode i navigacijske karte.
2 Po potrebi odaberite Sinkr. za sinkronizaciju sa službenom
štopericom utrke.
Zaustavljanje štoperice
Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite
Zaustavi.
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene
Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS
antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno
određenom trenutku prijeđe startnu liniju.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Jedrenje >
Startna linija > GPS pomak pramca.
2 Unesite udaljenost.
3 Odaberite Gotovo.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
Jedriličarske značajke
U načinu rada za jedrenjePostavljanje vrste plovila, stranica 4
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje >
Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje linije smjera i oznake kutova
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Slojevi > Moje
plovilo > Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin.: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode
ili bilo gdje
iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde
do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice , a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Upravljanje sportovima na vodi
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na karti odaberite Izbornik > Slojevi > Moje plovilo > Linija
smjera.
Oznake
kutova
2
3 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Referentni sjever.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
4 Odaberite Zaslon i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Upravljanje sportovima na vodi
Kada je ploter povezan s kompatibilnim Volvo Penta motorom
koji podržava funkciju sportova na vodi, prikaz Sportovi na vodi
dostupan je kao prikaz SmartMode. Vrijednost svake funkcije
možete prilagoditi na prikazu Sportovi na vodi.
Za otvaranje prikaza Sportovi na vodi odaberite SmartMode™ >
Sportovi na vodi.
SAVJET: Odaberite ili za prikaz dodatnih funkcija sportova
na vodi.
Na prikazu Sportovi na vodi možete postaviti broj okretaja u
minuti ili brzinu, trim ploče, trim motora i balastne spremnike.
Kad su stavke postavljene kako želite, držite gumb za prethodno
definirane postavke korisnika kako biste spremili trenutne
postavke.
NAPOMENA: Kada je ploter povezan s kompatibilnim Volvo
Penta motorom koji podržava funkciju sportova na vodi, ne
možete upravljati ploterom putem aplikacije ActiveCaptain na
mobilnom uređaju.
23
Stvaranje prethodno definiranih korisničkih
postavki za sportove na vodi
Trenutne postavke sportova na vodi možete spremiti kao
prethodno definirane korisničke postavke kako biste se brzo
vratili na željene postavke plotera.
Na stranici za sportove na vodi držite gumb za prethodno
definirane korisničke postavke.
Promjena naziva gumba za prethodno definirane
postavke korisnika
• Za punjenje određenog spremnika odaberite ikonu koja
se nalazi pored spremnika.
• Za pražnjenje određenog spremnika odaberite ikonu
koja se nalazi pored spremnika.
• Za potpuno punjenje svih spremnika odaberite NAPUNI
SVE.
• Za potpuno pražnjenje svih spremnika odaberite
ISPRAZNI SVE.
• Za prekid pražnjenja ili punjenja odaberite Zaustavi.
Kad su funkcije sportova na vodi postavljene kako želite, držite
gumb za prethodno definirane postavke korisnika kako biste
spremili trenutne postavke. Možete promijeniti naziv gumba za
prethodno definirane postavke korisnika.
1 Odaberite Izbornik > Sportovi na vodi > Upravljanje
korisnicima.
2 Odaberite korisnika.
3 Odaberite Promjena naziva i unesite naziv.
Savjeti za balastni spremnik
Postavljanje broja okretaja u minuti ili brzine
plovila
Podešavanje vremena pražnjenja i punjenja balastnog
spremnika
Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite ili .
SAVJET: Ako želite da plovilo brzo dosegne odabrani broj
okretaja u minuti ili brzinu i nastavi raditi na toj vrijednosti
broja okretaja u minuti ili brzini, odaberite .
Vrijeme punjenja i pražnjenja balastnog spremnika određuje
proizvođač plovila, no može se pogoršati tijekom vremena kako
se mijenja efikasnost pumpe. Podatke možete podesiti kako bi
bili točni.
1 Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite Izbornik >
Instalacija.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite unijeti vrijeme koje je potrebno da se potpuno
prazan balastni spremnik napuni do kraja, odaberite
Trajanje punjenja spremnika.
• Ako želite unijeti vrijeme koje je potrebno da se potpuno
pun balastni spremnik potpuno isprazni, odaberite
Trajanje pražnjenja spremnika.
Postavljanje izvora brzine
1 Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite Izbornik > Izvor
brzine.
2 Odaberite okretaji u minuti ili Brzina.
Podešavanje trim ploča
Trim ploče podižu i spuštaju pramac vašeg plovila čime
određuju nagib plovila u odnosu na površinu vode i podešavaju
otpor kako biste mogli glisirati pri brzinama manjima od onih
koje su predviđene za vaše plovilo. Trim ploče možete
pojedinačno podizati ili spuštati kako biste stvorili veći nagib na
jednoj strani i poboljšali stabilnost ili za sportove na vodi. Trim
ploče plovila možete podesiti kako biste povećali ili smanjili
otpor. Kada povećate otpor plovila, stvarate veću vodenu brazdu
za sportove na vodi.
Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite opciju:
• Ako želite podesiti trim ploče za udaranje valova na lijevoj
strani plovila, odaberite Udaranje valova lijevo.
• Ako želite podignuti trim ploče na obje strane plovila,
odaberite Sve gore.
• Ako želite podesiti trim ploče za udaranje valova na
desnoj strani plovila, odaberite Udaranje valova desno.
Podešavanje trima motora
Trim motora jest kut nagiba motora vašeg plovila u vodi. Trim
motora možete podesiti kako bi se stvorio drugačiji oblik ili
veličina vodene brazde.
1 Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite > POSTAVI TRIM
MOTORA .
2 Odaberite ili za podešavanje trima motora.
Podešavanje razine balastnog spremnika
Količinu vode u balastnim spremnicima možete povećati,
smanjiti ili je podesiti kako biste napravili veću ili manju brazdu
za sportove na vodi. Što je balast veći, veća je i brazda koju
stvara plovilo.
1 Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite Kontrole
spremnika.
Odaberite
opciju:
2
24
• Ako se spremnici ne pune ili prazne do kraja, odaberite ili
za dodatnih 30 sekundi punjenja ili pražnjenja.
• Nemojte dozvoliti da pumpe rade bez vode jer se tako mogu
oštetiti.
• Ako proizvođač nije ispravno postavio vrijeme punjenja,
možete podesiti vremena punjenja i pražnjenja (Podešavanje
vremena pražnjenja i punjenja balastnog spremnika,
stranica 24).
Uključivanje funkcije Pomoć za trim
Funkcija Pomoć za trim postavlja trim ploče u optimalan položaj
kako bi plovilo lakše došlo u položaj za glisiranje. Ako su
uključeni načini rada Udaranje valova lijevo ili Udaranje valova
desno, funkcija Pomoć za trim automatski se isključuje.
Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite Izbornik > Pomoć
za trim > Uključi.
Podešavanje funkcije Opterećenje plovila
Funkciju Opterećenje plovila možete upotrijebiti ako je plovilo
jako opterećeno i ne ubrzava dovoljno brzo, a nalazi se u
načinima rada Udaranje valova lijevo ili Udaranje valova desno.
1 Na zaslonu Sportovi na vodi odaberite Izbornik >
Upravljanje sportovima na vodi > Opterećenje plovila.
2 Prilagodite postotak opterećenja plovila.
Sonar fishfinder uređaja
Kada je ispravno povezan s kompatibilnom sondom, ploter
možete koristiti kao fishfinder uređaj.
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto garmin.com/transducers.
Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom
području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i
sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice,
određene zaslone Panoptix™ sonara možete vidjeti samo ako
imate povezanu kompatibilnu Panoptix sondu.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
Sonar fishfinder uređaja
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim
potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon
(Stvaranje nove kombinirane stranice, stranica 3) ili SmartMode
izgled (Dodavanje SmartMode izgleda, stranica 3).
Prekid odašiljanja signala sonara
• Kako biste onemogućili aktivni sonar, na zaslonu sonara
odaberite Izbornik > Odašiljanje.
• Kako biste onemogućili svako sonarsko odašiljanje, pritisnite
i odaberite Onem. sva sonar. odašilj..
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod
plovila.
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu sa sonarom
odaberite prozor koji želite promijeniti.
2 Odaberite Izbornik > Promijeni sonar.
3 Odaberite prikaz sonara.
Prikaz Uobičajeno sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj sondi.
Prikazi za Uobičajeno sonar preko cijelog zaslona prikazuju
veliku sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne
strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se
zaslon pomiče zdesna ulijevo.
Informacije o dubini
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Nemaju svi modeli ugrađenu podršku za SideVü
sonar. Ako vaš model ne sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebni
su vam kompatibilan sonarni modul i kompatibilna SideVü
sonda.
Ako vaš model sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebna vam je
kompatibilna SideVü sonda.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Na prikazu sonara podijeljene frekvencije, dvije strane zaslona
prikazuju potpuni grafikon sa sonarskim podacima različitih
frekvencija.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Lijeva strana plovila
Garmin ClearVü prikaz sonara
Granje
NAPOMENA: Za primanje Garmin ClearVü sonara sa
skeniranjem trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili
Fishfinder te kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim
sondama potražite na adresi garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
Stare gume
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
SideVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste
plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama
plovila.
Sonar fishfinder uređaja
25
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara
Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara
možete izmjeriti.
1 Na prikazu SideVü sonara, odaberite .
2 Odaberite lokaciju na zaslonu.
3 Odaberite Mjerenje.
Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu
lokaciju.
4 Odaberite drugu lokaciju.
Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem
lijevom kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pribadače odaberite Postavi referencu.
Prikazi Panoptix sonara
Za primanje podataka s Panoptix sonara, potrebna vam je
kompatibilna sonda.
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Tragovi
Dno
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
Legenda boja
Plovilo
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
26
Sonar fishfinder uređaja
Legenda boja
Informacije o dubini
Plovilo
Podvodni objekti ili riba
Snop sonara
Dno vodene površine
Raspon
Riba
Dno
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ovaj je ploter kompatibilan s asortimanom dodatnih sondi
uključujući Garmin ClearVü™ sonde dostupne na web-mjestu
garmin.com/transducers.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz ploter, možda
ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio.
1 U prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Instalacija > Modeli sonde.
2 Odaberite sondu koju želite promijeniti.
3 Odaberite opciju:
• Ako je navedena vaša sonda, odaberite je s popisa.
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostr. zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostr. frekv. (200/50 kHz).
Odabir izvora sonara
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
FrontVü prikaz sonara
Panoptix FrontVü prikaz sonara pokazuje vam prepreke ispod
vode na udaljenosti do 91 metra (300 stopa) ispred plovila i tako
vam omogućuje bolji uvid u situaciju.
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja frontalnih sudara pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Ako želite vidjeti FrontVü prikaz sonara, morate montirati
kompatibilnu sondu kao što je sonda PS21 i povezati je. Možda
ćete morati nadograditi softver sonde.
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin
ClearVü možete odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Ako želite promijeniti naziv izvora, uređaj se mora nalaziti u
načinu prikaza sonara koji odgovara izvoru. Na primjer, ako
želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom Garmin ClearVü,
morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom Garmin ClearVü.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Stvaranje točke na zaslonu sonara
Panoptix LiveScope™ prikaz sonara
Ovaj prikaz sonara daje prikaz u stvarnom vremenu svega što
se nalazi ispred ili ispod plovila i može se koristiti za gledanje
ribe i struktura.
Sonar fishfinder uređaja
1
2
3
4
Na prikazu sonara povucite zaslon ili odaberite simbol .
Odaberite lokaciju.
Odaberite simbol .
Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite .
27
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara povucite zaslon udesno.
2 Odaberite Natrag kako biste izašli iz povijesti.
Dijeljenje sonara
Možete pregledavati podatke sonara svih kompatibilnih izvora u
brodskoj mreži Garmin Marine Network. Možete pregledavati
podatke sonara kompatibilnog vanjskog sonara, kao što je
GCV™ sonarni modul. Uz to, možete pregledavati podatke
sonara drugih plotera s ugrađenim sonarnim modulom.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog
kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o
tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, na
uređaju GLASS COCKPIT montiranom na stražnjem dijelu
plovila možete pregledavati podatke sonara s drugog uređaja
GLASS COCKPIT i sonde Garmin ClearVü montirane na
prednjem dijelu plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se
kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin
ClearVü sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na Garmin ClearVü i
SideVü/ClearVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira
nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik.
28
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara Garmin ClearVü ili SideVü odaberite
Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Izgled > Osjetljivost boje.
Odaberite
opciju:
3
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimka sonara > Snimanje sonara.
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Pojedina snimka
automatski se zaustavlja nakon što dosegne veličinu od
4 GB. Podatke sonara možete snimati dokle god na kartici
ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 28).
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
3 Otvorite aplikaciju HomePort.
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
6 Odaberite Reprodukcija.
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i
SideVü sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.
NAPOMENA: Ove se postavke neće primijeniti na Panoptix
sonde.
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara.
Brzina pomic.: Određuje brzinu kojom će se sonar pomicati
zdesna nalijevo (Postavljanje brzine pomicanja,
stranica 29).
U plitkoj vodi možete odabrati manju brzinu pomicanja kako
biste produžili trajanje prikaza informacija na zaslonu. U
dubljoj vodi možete odabrati veću brzinu pomicanja.
Automatska brzina pomicanja prilagođava brzinu pomicanja
brzini kretanja plovila.
Sonar fishfinder uređaja
Odbijanje buke: Smanjuje smetnje i količinu buke prikazane na
zaslonu sonara (Postavke sonara za odbijanje buke,
stranica 29).
Izgled: Konfigurira izgled zaslona sonara (Postavke izgleda
sonara, stranica 29).
Alarmi: Postavlja alarme sonara (Alarmi sonara, stranica 30).
Napredno: Konfigurira razne postavke prikaza sonara i izvora
podataka (Napredne postavke sonara, stranica 30). Nije
primjenjivo na prikaze sonara Garmin ClearVü ili SideVü.
Instalacija: Konfigurira sondu (Postavke instalacije Uobičajeno,
Garmin ClearVü, i SideVü sonde, stranica 30).
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Zumiranje >
>
Način rada.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje dubine i zumiranja odaberite
Automatski.
Ako je potrebno, odaberite Postavljanje zuma da biste
izmijenili postavku zumiranja. Odaberite Preg. pr. gore ili
Preg. pr. dolje kako biste postavili raspon dubine
povećanog područja, zatim odaberite Povećaj ili Smanji
za veće ili manje povećanje povećanog područja.
• Odaberite Ručno za ručno postavljanje raspona dubine
povećanog područja.
Ako je potrebno, odaberite Postavljanje zuma da biste
izmijenili postavku zumiranja. Odaberite Preg. pr. gore ili
Preg. pr. dolje kako biste postavili raspon dubine
povećanog područja, zatim odaberite Povećaj ili Smanji
za veće ili manje povećanje povećanog područja.
• Za povećanje određenog područja na zaslonu odaberite
Uvećaj.
Ako je potrebno, odaberite Uvećaj kako biste povećali ili
smanjili razinu uvećanja.
SAVJET: Možete povući okvir za uvećanje na novu
lokaciju na zaslonu.
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
Ako je potrebno, odaberite Raspon kako biste podesili
dubinu i položaj područja fiksiranog dna.
Za poništavanje zumiranja poništite odabir opcije Zumiranje.
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja prikazuje više pojedinosti sve
dok ne prikaže sve dostupne pojedinosti, a nakon toga počinje
rastezati prikaz postojećih pojedinosti. To može biti korisno ako
se pomičete ili krećete ili ako se nalazite u dubokim vodama u
kojima sonar veoma polako određuje lokaciju. Manja brzina
pomicanja omogućuje duži prikaz informacija sonara na
zaslonu.
Postavka Zadano u većini je slučajeva dobar omjer između
brzog pomicanja slike i izobličenosti ciljeva.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Brzina pomic..
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara ili prilikom traženja struktura
preporučuje se odabir postavke Automatski.
• Za povećanje brzine pomicanja odaberite Gore.
Sonar fishfinder uređaja
• Za sporije pomicanje odaberite Dolje.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
Garmin ClearVü prikazima sonara te domet mjerila širine na
SideVü prikazu sonara.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati Odaberi kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavke sonara za odbijanje buke
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Odbijanje buke.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Ogranič. boje: Skriva dio palete boja kako bi se uklonila
područja slabije buke.
Postavljanjem ograničenja boja na boju neželjenih povratnih
informacija možete ukloniti prikaz neželjenih povratnih
informacija na zaslonu.
Uglađivanje: Uklanja buku koja nije dio normalnih povratnih
informacija sonara i prilagođava izgled povratnih informacija,
kao što je dno.
Ako je uglađivanje postavljeno na visoko, ostaje više buke
niske razine nego kada se koristi upravljanje smetnjama, no
buka je smanjena zbog uravnoteživanja. Uglađivanje može
ukloniti svjetalca s dna. Uglađivanje i smetnje dobro
funkcioniraju zajedno za uklanjanje buke niske razine.
Postavke smetnji i uglađivanja možete podesiti u koracima
kako biste uklonili neželjenu buku sa zaslona.
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
TVG: Podešava osjetljivost ovisnu o vremenu koja može
smanjiti buku.
Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite
kontrolirati i ukloniti buku ili smetnje blizu površine vode.
Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje buka
površine inače prikriva ili maskira.
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja (Prilagođavanje
intenziteta boje, stranica 28).
29
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o
dubini objekta i informacije u pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o
dubini objekta.
Razvl. dubino.: Prilagođava veličinu smetnji na zaslonu kako bi
se olakšao prikaz odvojenih povratnih informacija na zaslonu.
U situacijama smanjene vidljivosti objekata
razvlačenje
dubinomjera naglašava i olakšava prikaz povratnih
informacija na zaslonu. Ako je vrijednost za razvlačenje
dubinomjera previsoka, ciljevi će se međusobno stopiti. Ako
je vrijednost preniska , objekti će biti mali i teško će ih se
uočiti.
Razvlačenje dubinomjera možete koristiti zajedno sa širinom
filtra kako biste dobili željenu rezoluciju i smanjenje buke.
Ako razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na niske
vrijednosti, prikaz će biti u najvećoj rezoluciji, ali i najviše
osjetljiv na buku. Ako postavite razvlačenje dubinomjera na
visoku vrijednost, a širinu filtra na nisku vrijednost, prikaz će
biti u manjoj rezoluciji, ali će obuhvaćati više ciljeva. Ako
razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na visoke
vrijednosti, prikaz će biti u najmanjoj rezoluciji, ali i najmanje
osjetljiv na buku. Ne preporučuje se postavljanje razvlačenja
dubinomjera na nisku, a širine filtra na visoku vrijednost.
Podaci o preklapanju: Postavlja podatke koji se prikazuju na
zaslonu sonara.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 32). Ovaj je alarm dostupan
samo s Panoptix FrontVü sondama.
30
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi
podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i
iznad dna.
Ribe
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Napredne postavke sonara
Na prikazu Uobičajeno sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara > Napredno.
Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se
sonar fokusira. To omogućuje zumiranje na fokusiranu
dubinu u većoj rezoluciji.
Prilikom korištenja funkcije promjene, praćenje po dnu možda
neće biti učinkovito jer sonar traži podatke unutar raspona
dubine na području na koje je fokusiran, a to možda ne
uključuje dno. Korištenje funkcije promjene može utjecati na
brzinu pomicanja jer se podaci izvan raspona dubine na koje
je sonar fokusiran ne obrađuju, što smanjuje vrijeme
potrebno za primanje i prikaz podataka. Možete zumirati u
područje fokusa, što omogućuje precizniju procjenu povratnih
informacija na višoj rezoluciji nego kod samog zumiranja.
Gran. traž.dna: Ograničava traženje dna do dubine koja je
odabrana kada je postavka Domet postavljena na
Automatski. Kako biste vrijeme traženja dna sveli na
najmanju moguću mjeru, odaberite dubinu i postavite granicu
traženja dna. Uređaj neće tražiti dno na dubini većoj od
odabrane dubine.
Postavke instalacije Uobičajeno, Garmin ClearVü, i
SideVü sonde
Na prikazu Uobičajeno, Garmin ClearVü, ili SideVü sonara
odaberite Izbornik > Postavke sonara > Instalacija.
Brzina prijenosa: Postavljanje vremenskog razdoblja između
zvučnih signala sonara. Povećavanjem brzine prijenosa
povećava se brzina pomicanja, no može se i povećati
količina izazvanih smetnji.
Smanjenjem brzine prijenosa povećava se razmak između
odaslanih impulsa i mogu se riješiti izazvane smetnje. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.
Snaga emitiranja: Smanjenje zvonjave sonde u blizini površine.
Niža vrijednost snage emitiranja smanjuje zvonjavu sonde, ali
isto tako može smanjiti snagu povratnog signala. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.
Širina filtra: Određuje rubove objekta. Kraći filtar jasnije
određuje rubove objekata, ali povećava buku. Duži filtar
stvara mekše rubove objekta, ali može i smanjiti buku. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.
Okreni lij./desn.: Prebacuje orijentaciju prikaza SideVü iz lijeve
u desnu. Ova je opcija dostupna samo u prikazu sonara
SideVü.
Vrati zadane vrijed. sonara: Vraća postavke sonara na
tvornički zadane vrijednosti.
Dijagnostika sonde: Prikazuje detalje o sondi.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju i sondama
koji se koriste.
Sonar fishfinder uređaja
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonde omogućuju i prilagodbu unaprijed postavljenih
frekvencija za svaki element sonde, što omogućava brzo
mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed postavljenih
vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
OBAVIJEST
Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara.
Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na
udaljenosti manjoj od ½ milje od skupine orki zbog njihove je
zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u
skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
Odabir frekvencije sonde
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odabrati koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
možete upotrijebiti kako biste identificirali povratne informacije
koje su potencijalno propuštene tijekom brzog prelaska
podataka sonara preko zaslona, primjerice kad se plovilo kreće
velikom brzinom. Pomaže i pri otkrivanju riba koje se nalaze u
blizini dna.
Gore prikazani a-scope prikazuje povratne informacije o ribama
i odraz mekanog dna .
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope > Uključi.
2 Odaberite vrijeme držanja prikaza.
Možete povećati vrijeme držanja prikaza kako biste produljili
vrijeme prikazivanja povratnih informacija sonara.
Postavke sonara Panoptix
Povećavanje Panoptix LiveVü ili LiveScope prikaza
sonara
Panoptix LiveVü i LiveScope 2D prikaze sonara možete
povećati.
NAPOMENA: Povijest pomicanja ne vidi se ako se na zaslonu
prikazuje uvećana slika.
1 U Panoptix LiveVü ili LiveScope 2D prikazu sonara raširite
dva prsta kako biste povećali određeno područje.
Pojavljuje se umetnuti prozor
na kojem se prikazuje manja
verzija slike koja se prikazuje preko cijelog zaslona.
Uokvireno područje
na umetnutom prozoru pokazuje
položaj povećanog područja.
OBAVIJEST
Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara.
Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na
udaljenosti manjoj od ½ milje od skupine orki zbog njihove je
zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u
skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama potražite u odjeljku
(Frekvencije sonara, stranica 30).
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Frekvencija.
2 Odaberite Upravljanje frekvencijama > Novi popis.
3 Unesite frekvenciju.
Uključivanje funkcije A-Scope
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u prikazima
Uobičajeno sonara.
A-scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu prikaza koja u
stvarnom vremenu prikazuje što se nalazi ispod sonde. A-scope
Sonar fishfinder uređaja
2 Po potrebi dodirnite ili povucite prstom po umetnutom
prozoru kako biste vidjeli prikaz drugog područja slike koja se
prikazuje preko cijelog zaslona.
3 Po potrebi za povećavanje raširite dva prsta.
4 Po potrebi za smanjivanje približite dva prsta.
Ako želite zatvoriti uvećani prikaz, odaberite Natrag ili
približavajte dva prsta i smanjujte sliku sve dok se na zaslonu
ponovno ne prikaže cijela slika.
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
• Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
.
• Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
.
31
• Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u
bilo kojem smjeru.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
• Za smanjivanje spojite dva prsta.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D
Historical prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite Izbornik > Brzina
odašiljanja.
2 Odaberite opciju.
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara
Na prikazu sonara LiveVü Forward ili FrontVü odaberite
Izbornik.
Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal
najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako
ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite
li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost
te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja
i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih
povratnih signala.
Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno
će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji
ste postavili.
Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet,
mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno
podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa.
Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar
dometa koji ste postavili. Ručno smanjenje ove opcije može
smanjiti učinkovitost funkcije FrontVü alarm, čime se
smanjuje i vrijeme reakcije na očitanja male dubine.
Kut prijenosa: Podešava fokus sonde na lijevu ili desnu stranu.
Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Odašiljanje: Onemogućuje odašiljanje aktivnoj sondi.
FrontVü alarm: Postavlja alarm da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti (Postavljanje
FrontVü alarma za dubinu, stranica 32). Ovo je dostupno
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih
informacija sonara.
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde
Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu
usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu
možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo
pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite Izbornik >
Kut prijenosa.
32
2 Odaberite opciju.
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu
UPOZORENJE
FrontVü alarm za dubinu je alat koji se upotrebljava samo za
svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja u svim
okolnostima. Rukovatelj plovila odgovoran je za sigurno
upravljanje plovilom.
Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja
od zadane razine. Za najbolje rezultate trebate postaviti pomak
pramca kad upotrebljavate alarm za prednji sudar (Postavljanje
pomaka pramca, stranica 33).
1 Na prikazu FrontVü sonara odaberite Izbornik > FrontVü
alarm.
2 Odaberite Uključi.
3 Unesite dubinu na kojoj će se alarm pokrenuti, a zatim
odaberite Gotovo.
Na FrontVü zaslonu linija dubine prikazuje dubinu postavljenu
za pokretanje alarma. Linija je obojana zeleno kad se nalazite
na sigurnoj dubini. Linija poprima žutu boju kad se krećete
brzinom većom od one pri kojoj vam prednji radni domet
omogućuje dovoljno vremena za reakciju (10 sekundi). Linija
poprima crvenu boju i alarm se oglašava kad sustav otkrije
prepreku ili kad je dubina manja od unesene vrijednosti.
OPREZ
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja nasukavanja pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü
Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite
Izbornik > Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja koje se prikazuju na
zaslonu.
Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste
vidjeli ciljeve više u okomitom potezu vode. Veća vrijednost
intenziteta boje također vam omogućuje da razlikujete
povratne informacije niskog intenziteta više u potezu vode,
no to uzrokuje manje razlikovanje povratnih informacija s
dna. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kad
se ciljevi nalaze blizu dna kako biste bolje razlikovali ciljeve
od povratnih informacija visokog intenziteta poput pijeska,
kamena i mulja.
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Preklap.rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Povijest pomic.: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Postavke izgleda za RealVü
Na prikazu sonara RealVü odaberite Izbornik > Postavke
sonara > Izgled.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti
raspon na pliću vrijednost.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Sonar fishfinder uređaja
Postavke instalacije Panoptix sonde
Na prikazu sonara Panoptix odaberite Izbornik > Postavke
sonara > Instalacija.
Dubina montir.: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj će
se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu na
kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u vodi
bit će točniji.
Pomak pramca: Postavlja udaljenost između pramca i lokacije
za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam
omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s
lokacije sonde.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz
ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i
dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Down i LiveVü Forward.
Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i
smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim
je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka
isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde
pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred
plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za
prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti
prema lijevoj strani plovila.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü
Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.
Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix
sondi (Kalibracija kompasa, stranica 33).
To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom
poput PS21-TR sonde.
Orijentacija: Provjerava je li sonda montirana prema dolje ili
prema naprijed. Postavka Automatski pomoću AHRS
senzora određuje orijentaciju.
Ovo se odnosi na sonde PS22 i LiveScope.
Fokus: Podešava prikaz sonara tako da kompenzira brzinu
zvuka u vodi. Postavka Automatski brzinu zvuka izračunava
na temelju temperature vode.
Ovo se odnosi na sonde LiveScope.
Vrati zadane vrijed. sonara: Vraća postavke sonara na
tvornički zadane vrijednosti.
Postavljanje pomaka pramca
U slučaju Panoptix sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti
pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti
ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za
montažu sonde.
Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara
FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
1 Izmjerite vodoravnu udaljenost od sonde do pramca.
2 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik >
Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se
za udaljenost koju ste unijeli.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na krmeno zrcalo ili osovinu vanbrodskog motora.
Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba
senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera. Senzor
smjera prikazuje smjer u kojem sonda pokazuje u odnosu na
plovilo.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik >
Postavke sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Radar
UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti
opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja,
provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje
zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz
središta radara.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin
nautičkim radarom kao što su GMR™ Fantom™ 6 ili GMR 24
xHD, vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.
Radar odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za
360°. Kad odaslana energije dostigne cilj, dio te energije vraća
se radaru.
Tumačenje radara
Za čitanje i tumačenje zaslona radara potrebna je praksa. Što
više upotrebljavate radar, to ćete bolji biti u oslanjanju na zaslon
rada kad vam je zaista potreban.
Radar može biti koristan u brojnim situacijama, poput
izbjegavanja sudara kad vam je vidljivost ograničena, kad je
mrak ili magla, za praćenje vremenskih uvjeta, pregled onoga
što je ispred vas te za lociranje ptica i riba.
Funkcija radarskog preklapanja može vam pomoći u
jednostavnijem tumačenju zaslona radara jer povratne
informacije radara preklapa preko karte. To vam može pomoći
prepoznati razliku između povratnih informacija radara o
kopnenoj masi, mostu ili kišnom oblaku. Prikaz AIS plovila na
radarskom preklapanju također vam može pomoći prepoznati
pojave na zaslonu radara.
Radarsko je preklapanje uključeno na snimci zaslona u
nastavku. Taj zaslon također prikazuje prikaz videozapisa. Na
zaslonu radara možemo jednostavno prepoznati nekoliko stavki.
Postavke sonara > Instalacija > Pomak pramca.
3 Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite Gotovo.
Radar
33
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za dva
radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Temp. emitiranje.
2 Odaberite Temp. emitiranje kako biste omogućili opciju.
3 Odaberite Vrij. mirovanja, unesite vremenski interval između
odašiljanja radarskog signala i odaberite Gotovo.
4 Odaberite Vrijeme odašiljanja, unesite trajanje svakog
emitiranja radarskog signala i odaberite Gotovo.
Kopno
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja
Brod
Radarsko preklapanje
Kad ploter povežete s dodatnim Garmin nautičkim radarom,
radarskim podacima možete preklapati navigacijsku ili ribolovnu
kartu.
Podaci se u radarskom preklapanju prikazuju na temelju
nedavno korištenog načina rada radara, a sve konfiguracijske
postavke primijenjene na radarsko preklapanje primjenjuju se i
na posljednji korišteni način rada radara.
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat
će podatke radara s podacima karte na temelju smjera plovila,
koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima
senzora magnetskog smjera koji je povezan putem NMEA 0183
ili mreže NMEA 2000. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer
plovila temeljit će se na podacima GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće,
ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo zanosi
unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje
možda se neće savršeno poravnati s podacima karte. Ovu bi
situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje
plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora
magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru
mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki,
mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se
neće savršeno poravnati s podacima karte.
®
Emitiranje radarskih signala
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način
mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam omogućuje da
provjerite je li područje oko radara slobodno prije početka
radarskog odašiljanja.
1 Dok je ploter isključen spojite radar kao što je opisano u
uputama za montažu radara.
2 Uključite ploter.
Ako je potrebno, radar se zagrijava i počinje odbrojavanje do
upozorenja o spremnosti radara.
3 Odaberite Radar.
4 Odaberite način rada radara.
Dok se radar zagrijava prikazuje se poruka o odbrojavanju.
Odaberite
Izbornik > Radarsko odašiljanje.
5
Prekid emitiranja radarskih signala
Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Radar u mirovanju.
SAVJET: Na bilo kojem zaslonu pritisnite > Radar u
mirovanju kako biste brzo zaustavili radarsko odašiljanje.
Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja
Kako biste uštedjeli energiju, možete postaviti vremenske
intervale u kojima će radar odašiljati signale i u kojima neće
odašiljati signale (stanje pripravnosti).
34
Možete naznačiti područja unutar kojih radarski skener neće
odašiljati signale.
NAPOMENA: Modeli GMR Fantom i xHD2 radara podržavaju
dvije zone bez odašiljanja. Većina drugih modela GMR radara
podržavaju jednu zonu bez odašiljanja. GMR Modeli radara 18
HD+ ne podržavaju zone bez odašiljanja.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavljanje
radara > Instalacija > Zona bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na zaslonu radara naznačena je kao
osjenčano područje.
2 Odaberite Kut 1 i odaberite novu lokaciju za prvi kut.
3 Odaberite Kut 2 i odaberite novu lokaciju za drugi kut.
4 Odaberite Gotovo.
5 Po potrebi ponovite za drugu zonu.
Prilagođavanje dometa radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala
koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar odašilje
dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. Bliži ciljevi,
naročito kiša i valovi, također reflektiraju dulje impulse što može
uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o
ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu prostora
dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o
ciljevima kraćeg dometa.
• Odaberite za smanjenje dometa.
• Odaberite za povećanje dometa.
Savjeti za odabir radarskog dometa
• Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom zaslonu.
Na primjer, trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ciljevima i prometu, ili vas pak više zanimaju udaljeni
vremenski uvjeti?
• Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar.
U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i
otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U
kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam
omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini
ako su postavke za smetnje zbog kiše optimalno
konfigurirane.
• Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog
upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
MotionScope™ Doppler radarska tehnologija
GMR Fantom radar pomoću Doppler efekta otkriva i označava
pokretne ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara,
pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete. Doppler efekt je
frekvencijski pomak u odjeku radara koji je posljedica relativnog
kretanja cilja. Ovaj efekt omogućuje trenutno otkrivanje bilo
kojeg cilja koji se kreće prema radaru ili od njega.
Funkcija MotionScope označava pokretne ciljeve na zaslonu
radara pa možete navigirati oko drugih plovila ili lošeg vremena
ili pak prema mjestima za ribolov na čijoj se površini hrane ptice.
Radar
Pokretni ciljevi označeni su bojama pa samo jednim pogledom
možete odrediti koji se ciljevi kreću prema vama, a koji od vas.
Kod većine shema boja zelenom su bojom označeni ciljevi koji
se kreću od vas, a crvenom ciljevi koji se kreću prema vama.
Na nekim modelima možete podesiti postavku M-Scope
osjetljivost kako biste promijenili prag brzine za isticanje cilja.
Veća vrijednost ističe sporije ciljeve, a niža samo brže ciljeve.
označeni objekt i pruža vam informacije o objektu, uključujući i
domet, smjer, brzinu, GPS smjer, najbliži pristup i vrijeme do
najbližeg pristupa. MARPA označava status svakog od
označenih objekata (traženje, izgubljeno, praćenje ili opasno), a
ploter može oglasiti alarm za sudar ako objekt uđe u sigurnu
zonu.
Simboli određivanja MARPA cilja
Preuzimanje cilja. Koncentrični, isprekidani zeleni prsteni šire se
iz cilja dok se radar fokusira oko njega.
Cilj je pronađen. Puni zeleni prsten označit će lokaciju cilja oko
kojeg se radar fokusirao. Isprekidana zelena linija pridružena
krugu označava planirani kopneni ili GPS smjer cilja.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Možete omogućiti zonu pod nadzorom koja vas upozorava ako
bilo što uđe u određeno područje koje okružuje vaše plovilo.
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Zona pod nadzorom.
U dometu je opasni cilj. Crveni prsten treperi s cilja dok se
oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon što je alarm
potvrđen, puna crvena točka kojoj je pridružena isprekidana
crvena linija označava lokaciju i planirani kopneni kurs ili GPS
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će
treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti i natpis alarma se neće
prikazati.
Cilj je izgubljen. Puni zeleni prsten preko kojega prelazi znak X
znači kako se radar ne može fokusirati na cilj.
Najbliža točka približavanja i vrijeme do najbliže točke približavanja opasnom cilju.
Definiranje kružne zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzorom (Omogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 35).
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u
potpunosti okružuje plovilo.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Zona pod nadzorom >
> Krug.
2 Odaberite lokaciju vanjske granice kružne zone pod
nadzorom.
3 Odaberite lokaciju unutarnje granice kružne zone pod
nadzorom kako biste definirali njezinu širinu.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzorom (Omogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 35).
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne okružuje
plovilo u cjelini.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Zona pod nadzorom >
> Ugao 1.
2 Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog ugla zone pod
nadzorom .
Dodjela oznake MARPA objektu
Prije korištenja značajke MARPA, morate imati priključen signal
smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj
NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku
NMEA 0183 HDM ili HDG.
1 Na radarskom zaslonu odaberite objekt ili lokaciju.
2 Odaberite Preuzmi cilj > MARPA cilj.
Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta
1 S radarskom zaslonu odaberite MARPA cilj.
2 Odaberite MARPA cilj > Ukloni.
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA
Možete pregledati domet, smjer, brzinu i ostale informacije o
objektu s oznakom MARPA.
1 Sa zaslona radara odaberite ciljani objekt.
2 Odaberite MARPA cilj.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
možete vidjeti i prilagoditi izgled popisa AIS i MARPA prijetnji.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Slojevi > Druga
plovila > Popis > Prikaži.
2 Odaberite vrste prijetnji koje će biti uključene u popis.
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
3 Odaberite Ugao 2.
4 Odaberite lokaciju unutarnjeg ugla zone pod nadzorom
kako biste definirali njezinu širinu.
5 Odaberite Gotovo.
MARPA
Mini automatsko sredstvo za iscrtavanje (MARPA) omogućuje
vam određivanje i praćenje ciljeva i prvenstveno se koristi za
izbjegavanje sudara. Želite li koristiti program MARPA, cilju
dodijelite oznaku MARPA. Radarski sustav automatski prati
Radar
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom
zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon AIS
prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se
postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara.
Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan
način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada
radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Druga plovila > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite Raspon prikaza i zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
35
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera
(EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog
objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje kao krug koji
okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL se prikazuje kao linija
koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s
VRM-om. Križanje je cilj za VRM i EBL.
Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a
Promjer VRM-a i kut EBL-a možete podesiti, čime se pomiče
točka sjecišta VRM-a i EBL-a. VRM i EBL postavljeni za jedan
način rada primjenjuju se na sve druge načine rada radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > VRM/EBL.
2 Za podešavanje postavke VRM/EBL odaberite strelice na
gumbu VRM/EBL.
3 Odaberite novu lokaciju za točku križanja VRM-a i EBL-a
4 Odaberite Gotovo
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a morate ih prvo prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a,
stranica 36).
1 Na radarskom zaslonu odaberite lokaciju cilja.
2 Odaberite Mjerenje.
Udaljenost i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem
lijevom kutu zaslona.
Tragovi odjeka
Tragovi odjeka omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
zaslonu radara. Kad se plovilo kreće, možete vidjeti jedva
zamjetan trag
strujanja iza plovila. Možete promijeniti vrijeme
prikazivanja traga.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara mogu se
i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na
radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na modelima xHD s
radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Uključivanje tragova odjeka
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Tragovi odjeka > Zaslon.
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavke radara > Tragovi odjeka > Vrijeme.
2 Odaberite vrijeme prikaza tragova.
Brisanje tragova odjeka
Za smanjivanje smetnji sa zaslona radara možete ukloniti
tragove odjeka.
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Tragovi odjeka > Brisanje staze.
36
Optimizacija radarskog prikaza
Možete prilagoditi postavke radarskog prikaza kako biste
smanjili smetnje i povećali preciznost.
NAPOMENA: Moguće je optimizirati radarski prikaz za sve
načine rada radara.
1 Odaberite radarski domet (Prilagođavanje dometa radarskih
signala, stranica 34).
2 Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (Automatsko
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 36).
3 Ručno prilagodite postavku osjetljivosti (Ručno
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 36).
Osjetljivost radara i smetnje
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu
Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od
automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi način
rada.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne na svim modelima
radara.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za uvjete koji se
mijenjaju odaberite Aut.nisko ili Aut.visoko.
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za prikaz ptica na
površni vode odaberite Aut. ptice.
NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna na modelima xHD
s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Kako biste postigli optimalne radne značajke radara, možete
ručno podesiti osjetljivost.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se
na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko
sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja osjetljivosti
možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
3 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
svjetalca ne nestanu.
4 Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa,
odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok ciljevi
ne počnu treperiti.
5 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se
plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni na
radarskom zaslonu.
Prema
potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini.
6
7 Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane.
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa,
mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom zaslonu.
Ova slika može prikriti manje mete koje se nalaze u blizini.
Radar
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih
objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire
prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne
strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s
radarskog zaslona.
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Ploter možete postaviti tako da automatski podešava izgled
morskih smetnji uzrokovanih nemirnim morem.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Morske smetnje.
2 Odaberite Postavke ili Automatski.
3 Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru.
Kad se koristi kompatibilan model radara, ploter automatski
prilagođava morske smetnje ovisno o uvjetima u moru.
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim
morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje
obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje
udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje
smanjuje pojavljivanje morskih smetnji uzrokovanih valovima u
blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Morske smetnje.
2 Odaberite Gore ili Dolje za podešavanje prikaza morskih
smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na
radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti
vidljive.
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom.
Smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog
kiše (Prilagođavanje dometa radarskih signala, stranica 34).
Postavka za smetnje zbog kiše utječe na pojavljivanje obližnjih
smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih
smetnji i ciljeva. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i
smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke
radara > Smet. zb. kiše.
2 Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje
pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi ciljevi
ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu
Možete smanjiti količinu buke koju uzrokuju smetnje iz drugog
obližnjeg radarskog izvora ako je postavka odbacivanja
unakrsnog razgovora uključena.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
odbacivanja unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na
ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Odb. unak. raz..
Izbornik Postavke radara
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke radara.
MotionScope™: Pomoću Doppler efekta otkriva i označava
pokretne ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara,
pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete (MotionScope™
Doppler radarska tehnologija, stranica 34). Ova je opcija
dostupna samo na Fantom modelima.
Širenje impulsa: Povećava trajanje emitiranog pulsa što
maksimizira energiju koja se odašilje prema ciljevima. Na
ovaj se način poboljšava pronalaženje i identificiranje ciljeva.
Ova je opcija dostupna samo na xHD radarima u kupoli i
xHD2 modelima s radarskom antenom.
Veličina cilja: Podešava veličinu ciljeva podešavanjem obrade
komprimiranog impulsa. Odaberite manje ciljeve za oštriju
radarsku sliku visoke razlučivosti. Odaberite veće ciljeve za
prikaz većih odjeka za ciljeve u jednoj točki poput plovila i
plutača. Ova je opcija dostupna samo na Fantom modelima.
Tragovi odjeka: Omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
radarskom zaslonu. Ova opcija nije dostupna na modelima
xHD s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Smet. zb. kiše: Smanjuje smetnje koje uzrokuje kiša
(Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu,
stranica 37).
VRM/EBL: Prikazuje krug raspona varijable (VRM) i elektroničke
linije smjera (EBL) te mjeri udaljenost i smjer od vašeg plovila
do ciljnog objekta (VRM i EBL, stranica 36).
Zona pod nadzorom: Postavlja sigurnu zonu oko plovila i
uključuje alarm kada bilo što uđe u tu zonu (Omogućavanje
zone pod nadzorom, stranica 35).
Temp. emitiranje: Pomaže pri štednji energije tako što radarske
signale odašilje u postavljenim intervalima.
Izbornik Postavljanje radara
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavljanje
radara.
Radar
37
Izvor: Prikazuje izvor radara ako je na mrežu priključeno više od
jednog radara.
Prikaz na karti: Ispod slike radara prikazuje kartu. Ako je ova
opcija omogućena, pojavljuje se izbornik Slojevi.
Orijentacija: Postavlja perspektivu radarskog prikaza.
Odb. unak. raz.: Smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovano
utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini.
Brzina zakret.: Postavlja željenu brzinu kojom se radar okreće.
Opciju Velika brzina možete upotrijebiti za povećavanje
brzine osvježavanja. Radar se u nekim situacijama
automatski okreće normalnom brzinom radi bolje detekcije,
npr. kada je odabran dulji domet ili kada se koristi
MotionScope ili funkcija dvostrukog dometa.
Izgled: Postavlja shemu boja, brzinu predviđanja i izgled
navigacijske karte.
Instalacija: Omogućuje vam konfiguriranje radara za instalaciju,
primjerice postavljanje prednje strane broda i položaja
zaustavljanja antene.
Postavke izgleda radara
Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara >
Izgled.
NAPOMENA: Ove postavke neće se primijeniti na radarsko
preklapanje.
Pozadin. boja: Postavlja boju pozadine.
Boja pr.plana: Postavlja shemu boja za povrat radara.
Brzina predviđanja: Automatski pomiče vašu trenutačnu
lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine
kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.
Linija smjera: Na radarskom zaslonu prikazuje produžetak od
pramca plovila u smjeru putovanja.
Prsteni dometa: Prikazuje prstene dometa koji pomažu u
vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu.
Prsten smjera: Prikazuje smjer u odnosu na vaš smjer ili
raspon koji se temelji na referentnom sjeveru kako biste
lakše odredili smjer prema objektu koji se prikazuje na
radarskom zaslonu.
Navigacijske linije: Prikazuje navigacijske linije koje
označavaju kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do,
Automatsko navođenje ili Idi na.
Točke: Prikazuje točke na radarskom zaslonu.
Postavke instalacije radara
Pred. dio plov.: Kompenzira fizičku lokaciju radara ako se radar
ne nalazi na osi plovila (Pomak prednjeg dijela plovila,
stranica 38).
Konfiguracija antene: Postavlja veličinu antene radara i
postavlja položaj u kojem se radar zaustavlja (Postavljanje
prilagođenog položaja za zaustavljanje, stranica 38).
Zona bez odašiljanja: Postavlja područje u kojem radar ne
odašilje signale (Omogućavanje i prilagođavanje radarske
zone bez odašiljanja, stranica 34).
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
38
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio
plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje
Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne
okreće. Taj položaj možete podesiti.
1 Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara
> Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj
zaustavljanja.
2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena
i zatim odaberite Natrag.
Odabir drugih radarskih izvora
1 Odaberite opciju:
• Na zaslonu radara ili radarskog preklapanja odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Izvor.
• Odaberite Postavke > Komunikacije > Preferirani izvori
> Radar.
2 Odaberite radarski izvor.
Promjena načina rada radara
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu s radarom
odaberite Izbornik > Promijeni radar.
2 Odaberite način rada radara.
Autopilot
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom
kako biste održali stalan smjer (držanje smjera). Sustav
omogućuje i ručno upravljanje te nekoliko načina rada funkcija
automatskog upravljanja i oblika za upravljanje.
Kad je ploter povezan s kompatibilnim Garmin sustavom
autopilota, autopilot možete pokrenuti i upravljati njime s plotera.
Informacije o kompatibilnim Garmin sustavima autopilota
potražite na adresi garmin.com.
Konfiguracija i korištenje autopilota
OBAVIJEST
Značajku autopilota možete koristiti samo na stanici instaliranoj
pokraj kormila i regulatora.
Autopilot i uređaj za iscrtavanje mora instalirati i konfigurirati
zastupnik tvrtke Volvo Penta.
Autopilot
Otvaranje zaslona autopilota
Traka preklapanja autopilota
Da biste mogli otvoriti zaslon autopilota, kompatibilan Garmin
autopilot mora biti instaliran i konfiguriran.
Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Autopilot.
NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne na svim modelima
autopilota.
Zaslon autopilota
Način rada autopilota
Omogućuje držanje smjera
Skreće ulijevo
Stvarni smjer
Stvarni smjer
Indikator položaja kormila (dostupno samo kada je priključen
senzor na kormilu)
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Stvarni smjer (u stanju mirovanja)
Planirani smjer (kada je uključen)
Skreće udesno
Indikator položaja kormila (Ova je funkcija dostupna samo kada je
priključen senzor na kormilu.)
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Postavljanje
autopilota > Veličina koraka okreta.
2 Odaberite veličinu koraka.
Postavljanje uštede energije
Možete prilagoditi razinu aktivnosti kormila.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Postavljanje
autopilota > Postav.načina napajanja > Ušteda energije.
2 Odaberite postotak.
Odabirom visokog postotka smanjuje se aktivnost kormila i
držanje smjera. Što je viši postotak, više će se kurs mijenjati
prije nego što ga autopilot ispravi.
SAVJET: Na nemirnom moru pri malim brzinama povećanje
postotka za opciju Ušteda energije smanjuje aktivnost
kormila.
Omogućavanje funkcije Shadow Drive™
Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Postavljanje
autopilota > Shadow Drive > Omoguć..
Odabir preferiranog izvora smjera
OBAVIJEST
Za najbolje rezultate kao izvor smjera upotrijebite ugrađeni
kompas CCU jedinice autopilota. Upotreba GPS kompasa
drugih proizvođača može uzrokovati nekontroliranu isporuku
podataka i pretjerano kašnjenje. Autopilotu su za rad potrebne
pravovremene informacije i zbog toga se kao izvor podataka o
GPS lokaciji ili brzini često ne mogu koristiti podaci GPS
kompasa drugih proizvođača. Ako se koristi GPS kompas
drugog proizvođača, autopilot će vjerojatno povremeno
prijavljivati gubitak podataka o navigaciji i brzini.
Ako na mreži postoji više izvora smjera, možete odabrati
preferirani izvor. Izvor može biti kompatibilni GPS kompas ili
magnetni senzor smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Postavljanje
autopilota > Preferirani izvori
2 Odaberite izvor.
Ako odabrani izvor smjera nije dostupan, na zaslonu
autopilota ne prikazuju se nikakvi podaci.
Autopilot
Aktivira oblik za upravljanje
Otvara potpuni zaslon i izbornik autopilota
Uključivanje autopilota
Kada uključite autopilot, on preuzima kormilo i upravlja plovilom
kako biste zadržali smjer.
Na bilo kojem zaslonu odaberite Uključi.
Vaš se planirani smjer prikazuje u sredini zaslona autopilota.
Prilagođavanje smjera pomoću kormila
NAPOMENA: Prije prilagođavanja smjera pomoću kormila
morate omogućiti značajku Shadow Drive (Omogućavanje
funkcije Shadow Drive™, stranica 39).
Uz uključeni autopilot ručno upravljajte plovilom.
Autopilot će aktivirati način Shadow Drive.
Kada pustite kormilo i ručno održavate određeni smjer
nekoliko sekundi, autopilot nastavlja držati novi smjer.
Prilagođavanje smjera pomoću uređaja za iscrtavanje
u načinu upravljanja u koracima
Prije upravljanja plovilom pomoću tipki na dnu zaslona
autopilota, morate uključiti autopilot (Uključivanje autopilota,
stranica 39).
• Odaberite <1° ili 1°> za početak skretanja za 1°.
• Odaberite <<10° ili 10°>> za početak skretanja za 10°.
• Držite <1° ili 1°> za početak skretanja kontroliranog brzinom.
Plovilo se okreće sve dok ne otpustite tipku.
• Držite <<10° ili 10°>> za početak skretanja u nizu po 10°.
Oblici za upravljanje
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Ne započinjite
oblik ako niste sigurni da na vodi nema prepreka.
Autopilot može upravljati plovilom u unaprijed određenim
oblicima radi ribolova, a može i izvoditi druge posebne manevre
kao što su polukružni zaokreti ili Williamsonovi zaokreti.
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta
Oblik polukružnog zaokreta možete koristiti za okretanje plovila
za 180 stupnjeva i držanje novog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Polukružni okret.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
39
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika
Kružni oblik možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu u određenom smjeru i u određenim
vremenskim intervalima.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Krugovi.
2 Po potrebi odaberite Vrijeme i odaberite vrijeme za koje
autopilot dovrši jedan krug.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika
Cik-cak oblik možete koristiti za upravljanje plovilom ulijevo, pa
udesno i natrag tijekom određenog vremena i pod određenim
kutom preko trenutačnog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Cik-cak.
2 Po potrebi odaberite Amplituda i odaberite stupanj.
3 Po potrebi odaberite Period i odaberite vremensko razdoblje.
4 Odaberite Uključi cik-cak manevar.
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta
Oblik Williamsonovog zaokreta možete koristiti za upravljanje
plovilom u blizini mjesta gdje je oblik Williamsonovog zaokreta
započet. Oblik Williamsonovog zaokreta može se koristiti u
situacijama sa čovjekom u moru.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Williams. zaokret.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Orbitiranje
Orbitiranje možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu oko aktivne točke. Veličinu kruga određuje
udaljenost od aktivne točke na početku orbitiranja.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Orbitiranje.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje i slijeđenje oblika djeteline
Oblik djeteline možete koristiti za upravljanje plovilom kako biste
više puta prešli aktivnu točku. Kada započinjete oblik djeteline,
autopilot vozi plovilo prema aktivnoj točki i započinje oblik
djeteline.
Možete prilagoditi udaljenost između točke i mjesta gdje
autopilot okreće plovilo za sljedeći prijelaz preko točke. Zadana
postavka okreće plovilo na udaljenosti od 300 m (1000 ft) od
aktivne točke.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Djetelina.
2 Po potrebi odaberite Duljina i odaberite udaljenost.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje slijeđenja oblika pretraživanja
Oblik pretraživanja možete koristiti za upravljanje plovilom u sve
većim krugovima udaljujući se od aktivne točke i stvarajući
spiralni oblik. Kada započinjete oblik pretraživanja, autopilot vozi
plovilo prema aktivnoj točki i započinje oblik.
Možete prilagoditi udaljenost između svakog kruga u spirali.
Zadana je udaljenost između krugova 20 m (50 ft).
1 Na zaslonu autopilota odaberite Izbornik > Upravlj. pomoću
oblika > Traži.
2 Po potrebi odaberite Raspon za pretraživanje i odaberite
udaljenost.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Poništavanje upravljanja pomoću oblika
• Fizički upravljajte plovilom.
40
• Kako biste oblik poništili pomoću načina upravljanja u
koracima, odaberite ili .
• Odaberite Mirovanje.
Omogućavanje upravljanja autopilotom na
Garmin satu
Garmin autopilotom možete upravljati pomoću kompatibilnog
Garmin sata. Popis kompatibilnih Garmin satova potražite na
web-mjestu garmin.com.
NAPOMENA: Pametne obavijesti na satu nisu dostupne ako je
omogućeno daljinsko upravljanje autopilotom.
1 Odaberite Komunikacije > Bežični uređaji > Connect IQ™
aplikacije > Upravljanje autopilotom > Omogući > Nova
veza.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje djelovanja gumba autopilota
Ako želite postaviti djelovanje gumba autopilota, najprije morate
instalirati i konfigurirati kompatibilan Garmin autopilot.
Možete odabrati do tri reakcije autopilota kojima će upravljati
vaš Garmin sat.
NAPOMENA: Dostupne reakcije autopilota ovise o tome koji je
autopilot instaliran.
1 Na ploteru odaberite Komunikacije > Bežični uređaji >
Connect IQ™ aplikacije > Upravljanje autopilotom >
Djelovanje gumba.
2 Odaberite gumb.
3 Odaberite radnju.
Reactor™ daljinski upravljač za sustav
autopilota
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Reactor daljinski upravljač možete bežično povezati s ploterom i
koristiti ga za upravljanje kompatibilnim Reactor sustavom
autopilota.
Dodatne informacije o korištenju daljinskog upravljača potražite
u korisničkom priručniku za Reactor daljinski upravljač za sustav
autopilota na web-mjestu garmin.com
Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav
autopilota i plotera
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
2
3
4
5
Bežični daljinski upravljači > Daljinsko upravljanje
autopilotom.
Prema potrebi odaberite Omogući.
Odaberite Nova veza.
Na daljinskom upravljaču odaberite > Pair with MFD.
Ploter se oglašava zvučnim signalom, a na njemu će se
prikazati poruka potvrde.
Odaberite Da kako biste dovršili postupak uparivanja.
Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor
daljinskom upravljaču za sustav autopilota
Možete promijeniti uzorke ili akcije koje su dodijeljene tipkama
za akciju na Reactor daljinskom upravljaču za sustav autopilota.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Bežični daljinski upravljači > Daljinsko upravljanje
autopilotom > Djelovanje gumba.
2 Odaberite tipku za akciju koju želite promijeniti.
Autopilot
3 Odaberite uzorak ili radnju koju želite dodijeliti tipki za radnju.
Nadogradnja Reactor softvera daljinskog upravljača
za autopilot
Možete nadograditi Reactor softver daljinskog upravljača za
autopilot s pomoću plotera.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na buy.garmin.com/p/636376 i odaberite Softver.
3 Odaberite Preuzmi.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
7 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
8 Odaberite Sljedeće.
9 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
10 Na ploteru umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
11 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Bežični daljinski upravljači > Daljinsko upravljanje
autopilotom > Ažuriraj softver.
Upravljanje Force™ vanbrodskim
motorom
UPOZORENJE
Nemojte pokretati motor ako propeler nije u vodi. Kontakt s
propelerom koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Nemojte upotrebljavati motor u područjima gdje vi ili druge
osobe u vodi možete doći u kontakt s propelerom koji se okreće.
Prije čišćenja ili servisiranja propelera motor uvijek odspojite od
akumulatora kako biste izbjegli ozljede.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Prilikom upotrebe funkcija autopilota budite spremni na
iznenadna zaustavljanja, ubrzavanja i skretanja.
Prilikom spremanja ili otpuštanja motora pazite na opasnost od
prignječenja ili priklještenja od pokretnih dijelova što može
uzrokovati ozljede.
Prilikom spremanja ili otpuštanja motora pripazite na skliske
površine oko motora. Sklizanje prilikom spremanja ili otpuštanja
motora može uzrokovati ozljede.
Možete povezati Force vanbrodski motor s ploterom radi prikaza
i upravljanja motorom s pomoću plotera.
Povezivanje s vanbrodskim motorom
Možete bežičnim putem povezati ploter s kompatibilnim Garmin
Force vanbrodskim motorom na plovilu kako biste upravljali
vanbrodskim motorom s plotera
1 Uključite ploter i vanbrodski motor.
2 Omogućite Wi‑Fi mrežu na ploteru (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 6).
3 Provjerite je li taj ploter host uređaj mreže (Promjena Wi‑Fi
poslužitelja, stranica 7).
Upravljanje Force™ vanbrodskim motorom
4 Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Garmin Trolling Motor.
5 Na zaslonu vanbrodskog motora triput pritisnite za ulazak u
način rada za uparivanje.
na zaslonu vanbrodskog motora plave je boje dok traži
vezu s ploterom, a postaje zelene boje nakon uspješnog
povezivanja.
Nakon što se ploter i vanbrodski motor uspješno povežu,
omogućite traci preklapanja vanbrodskog motora upravljanje
motorom (Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima,
stranica 41).
Dodavanje kontrola vanbrodskog motora
zaslonima
Nakon što povežete ploter s Force vanbrodskim motorom,
morate dodati upravljačku traku vanbrodskog motora zaslonima
da biste upravljali vanbrodskim motorom.
1 Otvorite zaslon s kojeg želite upravljati vanbrodskim
motorom.
2 Odaberite opciju:
• S kombinirane stranice ili SmartMode prikaza odaberite
Izbornik > Uredi > Maske.
• U prikazu preko cijelog zaslona odaberite Izbornik >
Uredi preklapanja.
3 Odaberite Gornja traka ili Donja traka.
4 Odaberite Upravlj. traka vanbr. motora.
Ponovite ove korake da biste dodali kontrole vanbrodskog
motora svim zaslonima s kojih želite upravljati vanbrodskim
motorom.
Upravljačka traka vanbrodskog motora
Upravljačka traka vanbrodskog motora omogućuje vam
upravljanje Force vanbrodskim motorom i pregled statusa
motora.
Odaberite stavku da biste je aktivirali. Gumb zasvijetli kada se
stavka odabere. Ponovno odaberite stavku da biste je
deaktivirali.
Status baterije vanbrodskog motora.
Uključuje i isključuje propeler.
Smanjuje brzinu.
Pokazatelj brzine.
Povećava brzinu.
Omogućuje održavanje konstantne brzine pri trenutačnoj
kopnenoj brzini.
Aktivira punu brzinu propelera.
Status vanbrodskog motora.
Omogućuje zaključavanje sidra, funkciju koja upotrebljava
vanbrodskog motora za zadržavanje položaja.
Upravlja vanbrodskim motorom.
Kada je aktivirano zaključavanje sidra, pomiče položaj zaključavanja sidra prema naprijed, natrag, lijevo ili desno.
Omogućuje držanje smjera (postavljanje i održavanje trenutačnog
smjera).
Kada je aktivirano držanje smjera vanbrodskog motora, traka
autopilota pojavljuje se u traci vanbrodskog motora.
Otvara postavke vanbrodskog motora.
Postavke vanbrodskog motora
Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol .
Kalibriraj: Kalibrira kompas vanbrodskog motora (Kalibracija
kompasa vanbrodskog motora, stranica 42) i postavlja
41
pomak od pramca vanbrodskog motora (Postavljanje pomaka
pramca, stranica 42).
Osjetljivost sidra: Postavlja odziv vanbrodskog motora kada je
aktiviran način zaključavanja sidra. Ako želite da vanbrodski
motor bude responzivniji i da se brže kreće, povećajte
vrijednost. Ako se motor previše pomiče, smanjite vrijednost.
Navigac. pomak: Postavlja odziv vanbrodskog motora prilikom
navigacije. Ako želite da vanbrodski motor bude responzivniji
i da se brže kreće, povećajte vrijednost. Ako se motor previše
pomiče, smanjite vrijednost.
Način držanja smjera: Postavlja način držanja smjera. Opcija
Poravnanje plovila održava plovilo usmjereno u istom smjeru.
Opcija Idi na ravnom linijom navigira u željenom smjeru.
Auto. uključivanje: Uključuje vanbrodski motor kada dovedete
napajanje u sustav.
Mjesto propelera: Postavlja na koju se stranu vanbrodskog
motora propeler okreće prilikom sklapanja vanbrodskog
motora. To je korisno kada pohranjujete druge predmete u
blizini sklopljenog propelera.
Tipke prečaca: Omogućuje rad tipki prečaca na daljinskom
upravljaču vanbrodskog motora s određenim ploterom. Tipke
rade samo s jednim ploterom u isto vrijeme.
Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke
vanbrodskog motora na tvornički zadane vrijednosti.
Dodjela prečaca tipkama prečaca daljinskog
upravljača za vanbrodski motor
Možete brzo otvoriti često korištene zaslone tako da im dodijelite
tipku prečaca na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora.
Možete stvoriti prečace do zaslona kao što su zasloni sonara i
karte.
1 Otvorite zaslon.
2 Držite tipku prečaca.
SAVJET: Prečac se također sprema u kategoriju Favoriti
zajedno s brojem tipke prečaca.
Kalibracija kompasa vanbrodskog motora
Prije upotrebe funkcija autopilota morate kalibrirati kompas u
vanbrodskom motoru.
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
>
2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol
Kalibriraj > Kal. kompasa.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje pomaka pramca
Ovisno o kutu montaže, vanbrodski motor možda neće biti u
ravnini sa središnjom linijom plovila. Za najbolje rezultate trebali
biste postaviti pomak pramca.
1 Podesite kut vanbrodskog motora tako da bude u ravnini
sa središnjom linijom plovila , usmjeren ravno prema
naprijed.
2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol
Kalibriraj > Pomak pramca.
>
Digitalno selektivno pozivanje
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija
VHF radio uređaja
Ako imao NMEA 0183 VHF radio uređaj ili NMEA 2000 VHF
radio uređaj povezan s vašim uređajem za iscrtavanje, ove
značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Ako imate Garmin NMEA 2000 VHF radio uređaj povezan s
vašim uređajem za iscrtavanje, i ove značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje omogućuje vam da brzo postavite i
pošaljete pojedinosti pojedinačnog rutinskoj poziva na svoj
Garmin VHF radio uređaj.
• Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, uređaj
za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas
zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
• Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s
uređaja za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu Poziv u
pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Informacije > DSC popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Informacije > DSC popis > Dodaj kontakt.
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
42
Digitalno selektivno pozivanje
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani pomoću
protokola NMEA 0183 ili NMEA 2000, uređaj za iscrtavanje
upozorit će vas kada VHF primi DSC poziv u pomoć. Ako su s
pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti će podaci biti
dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF
radija
Kada je uređaj za iscrtavanje povezan s kompatibilnim VHF
radio uređajem s protokolom NMEA 2000 i uputite DSC poziv u
pomoć za čovjeka u moru s radio uređaja, uređaj za iscrtavanje
prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak
na točku s čovjekom u moru. Ako imate sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje od vas će zatražiti
pokretanje Williamsonovog skretanja prema točki s čovjekom u
moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija,
zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se
prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi
upućeni s plotera
Nakon što ploter povežete s Garmin NMEA 2000 kompatibilnim
radio uređajem i označite lokaciju SOS poziva ili lokaciju s
čovjekom u moru, radio uređaj prikazat će stranicu Poziv u
pomoć kako biste brzo mogli uputiti poziv u pomoć.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja
potražite u korisničkom priručniku za VHF radio uređaj.
Informacije o označavanju lokacije s čovjekom u moru ili lokaciju
SOS poziva potražite u odjeljku Označavanje lokacije SOS
poziva, stranica 17.
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 42).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj.
4 Odaberite opciju:
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite .
• Za pregledavanje karte koja označava lokaciju odaberite
.
Digitalno selektivno pozivanje
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Stvori međutočku.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Slojevi >
Druga plovila > DSC > DSC staze.
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Pojedinačni rutinski pozivi
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Pregledaj > Poziv pomoću radio uređaja >
Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
43
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Informacije > DSC popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Pregledaj > Poziv pomoću radio uređaja.
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
5 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
6 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
5 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.
Mjerači i grafikoni
Mjerači i grafikoni daju različite informacije o motoru i okolini. Za
prikaz informacija na mrežu mora biti priključena kompatibilna
sonda ili senzor.
Pregled mjerača
1 Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači.
2 Odaberite mjerač.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite Izbornik >
Postavlj. ogranič. mjerača.
Odaberite
mjerač koji želite prilagoditi.
2
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklar. minim..
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Dekl. maksim..
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minim. mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksim. mjerilo.
4 Odaberite graničnu vrijednost.
5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Konfiguracija senzora razine spremnika
OBAVIJEST
Senzore goriva morate povezati na ulaze 1, 2, 3 ili 4.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Montiranje Seven
Marine motora > Zadane postavke spremn..
Odaberite senzor razine spremnika za konfiguraciju.
Odaberite Naziv, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.
Odaberite Vrsta, a zatim odaberite vrstu senzora.
Odaberite Stil, a zatim odaberite stil senzora.
Odaberite Kapacitet spremnika, unesite kapacitet
spremnika, a zatim odaberite Gotovo.
7 Odaberite Kalibracija, a zatim slijedite upute na zaslonu za
kalibraciju razina spremnika.
Ako ne kalibrirate razine spremnika, sustav će upotrebljavati
zadane postavke za razine spremnika.
2
3
4
5
6
Postavljanje alarma za gorivo
3 Odaberite
ili
za prikaz druge stranice mjerača.
Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču
1 Na zaslonu s mjeračima držite mjerač.
2 Odaberite Zamijeni podatke.
3 Odaberite vrstu podataka.
4 Odaberite podatke za prikaz.
Prilagođavanje mjerača
Možete promijeniti izgled stranica mjerača, način njihovog
prikazivanja i podatke na svakom mjeraču.
1 Otvorite stranicu mjerača.
2 Odaberite Izbornik > Zamijeni podatke mjerača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite mjerač na kojemu želite promijeniti prikazane
podatke.
• Ako želite promijeniti izgled mjerača na stranici Moj
prikaz, odaberite Promijeni izgled.
• Ako želite vratiti originalni prikaz ove stranice, odaberite
Vrati zadani prikaz.
44
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo.
2 Po potrebi odaberite pogon.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za sve pogone.
Prikaz grafikona
Za prikaz grafikona raznih promjena u okolini kao što su
temperatura, dubina i vjetar na mrežu mora biti priključena
odgovarajuća sonda ili senzor.
1 Odaberite Informacije > Grafikoni.
2 Odaberite grafikon.
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u
grafikonu dubine i temperature vode.
1 Na grafikonu odaberite Postavke grafikona.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite
Trajanje. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
Mjerači i grafikoni
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u
dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u
kraćem vremenskom razdoblju.
• Za postavljanje mjerila grafikona odaberite Mjerilo.
Povećanjem mjerila možete vidjeti više odstupanja u
očitanjima. Smanjivanjem mjerila možete vidjeti više
detalja u odstupanjima.
Podešavanje aktivnog trima
Aktivan trim upravlja visinom i nagibom vašeg plovila. Visina
je kretanje plovila po središnjoj osi prema naprijed i prema
natrag u odnosu na površinu vode. Nagib
je bočno kretanje
plovila po središnjoj osi. Ako želite ograničiti broj stupnjeva
odstupanja visine i nagiba od željene razine trima, postavite
aktivni trim.
Pomoćnik za održavanje
Ako je ploter povezan s kompatibilnim Volvo Penta motorom,
možete vidjeti vrijeme do sljedećeg servisa motora izraženo u
preostalim satima rada motora i preostalim danima.
Odaberite Informacije > Informacije o plovilu > Pomoćnik za
održavanje.
Nakon servisa odaberite motor i odaberite Ponovo postavi
podsjetnik na servis.
Informacije o razini ulja
Ako je ploter povezan s kompatibilnim Volvo Penta motorom i
senzorom razine ulja u motoru ili senzorom razine ulja u sustavu
za prijenos, možete pregledavati informacije o razini ulja u
motoru i razini ulja u sustavu za prijenos.
Odaberite Informacije > Informacije o plovilu > Razina ulja.
Informacije o pogonu
1 Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Aktivan trim.
2 Odaberite opciju:
• Za podešavanje kretanja prema naprijed i prema natrag
odaberite Aktivno dizanje/spuštanje pramca.
• Za podešavanje kretanja prema naprijed i prema natrag
odaberite Aktivno ljuljanje plovila.
Podešavanje osjetljivosti aktivnog trima
Ako želite ograničiti broj stupnjeva odstupanja visine i nagiba od
željene razine trima, postavite osjetljivost aktivnog trima.
1 Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Aktivan trim >
Izbornik > Aktivna osjetljivost.
2 Podesite razinu osjetljivosti.
Prikaz grafikona
Za prikaz grafikona raznih promjena u okolini kao što su
temperatura, dubina i vjetar na mrežu mora biti priključena
odgovarajuća sonda ili senzor.
Odaberite Informacije > Put i grafikoni > Grafikoni.
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u
grafikonu dubine i temperature vode.
1 Na grafikonu odaberite Postavke grafikona.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite
Trajanje. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u
dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u
kraćem vremenskom razdoblju.
• Za postavljanje mjerila grafikona odaberite Mjerilo.
Povećanjem mjerila možete vidjeti više odstupanja u
očitanjima. Smanjivanjem mjerila možete vidjeti više
detalja u odstupanjima.
Informacije o plovilu
Ako je ploter povezan s kompatibilnim EVC 2.0 Volvo Penta
motorom, možete pregledavati informacije o motoru.
Odaberite Informacije > Informacije o plovilu.
Ako je ploter povezan s kompatibilnim Volvo Penta motorom,
možete pregledavati informacije o vrsti motora, broju pogona,
vrsti pogona, brzini motora, električnom sustavu i generaciji EVC
mreže.
Odaberite Informacije > Informacije o plovilu > Informacije o
pogonu.
Informacije o EVC mreži
Ako je ploter povezan s kompatibilnim Volvo Penta motorom,
možete pregledavati informacije o EVC mreži kao što su
značajke, komponente, verzije softvera i kalibracija.
Odaberite Informacije > Informacije o plovilu > EVC mreža.
inReach poruke
®
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na
njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati
oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Uređaj inReach Mini možete povezati s ploterom kako biste s
pomoću plotera pregledavali poruke i odgovarali na njih te slali
zadane poruke.
NAPOMENA: Kako bi mogao slati i primati poruke putem
plotera, uređaj inReach Mini mora biti povezan s ploterom i
primati satelitske signale.
Za otvaranje stranice InReach® odaberite OneHelm™ A/V,
mjerači > InReach®.
Povezivanje inReach uređaja s ploterom
Kompatibilni inReach uređaj možete povezati s ploterom kako
biste upravljali porukama.
1 Postavite inReach uređaj unutar 3 m (10 ft) od plotera.
2 U glavnom izborniku inReach uređaja odaberite Postavljanje
> ANT+ > Status > Uključi.
3 Na ploteru odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > InReach®
> Početak uparivanja.
Ploter počinje tražiti inReach uređaj i povezuje se s njim. To
može potrajati do 60 sekundi.
4 Po potrebi usporedite šifre na inReach uređaju i ploteru i ako
se podudaraju, odaberite OK.
inReach uređaj i ploter povezuju se automatski kada su u
dometu.
Primanje inReach poruka
Kada inReach uređaj primi poruku, na GLASS COCKPIT
zaslonu kratko će se pojaviti skočna obavijest.
Informacije o plovilu
45
• Ako želite pregledati cijelu poruku, odaberite Pregledaj.
• Ako želite odbaciti skočnu obavijest, odaberite OK ili
pričekajte da se poruka zatvori automatski.
Slanje inReach zadane poruke
Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu
explore.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran
tekst i primatelje.
1 Na stranici InReach® odaberite Poruke > Slanje inReach
zad.por..
2 Odaberite zadanu poruku.
3 Odaberite Pošalji.
Odgovaranje na inReach poruku
Na inReach poruku možete odgovoriti prethodno napisanom
porukom.
1 Na stranici InReach® odaberite Poruke.
Prikazat će se popis poslanih i primljenih poruka.
2 Odaberite primljenu poruku.
3 Odaberite Odgovor.
4 Odaberite poruku.
5 Odaberite Pošalji.
Digitalno prebacivanje
Vaš ploter može se koristiti za nadgledanje i kontrolu krugova
kad je uspostavljena veza s kompatibilnim sustavom.
Na primjer, možete kontrolirati unutarnja svjetla i svjetla za
navigaciju na plovilu. Možete nadgledati i krugove spremnika.
Za pristup kontrolama digitalnog prebacivanja odaberite
OneHelm™ A/V, mjerači > Prebacivanje.
Za više informacija o kupnji i konfiguraciji sustava za digitalno
prebacivanje obratite se zastupniku tvrtke Garmin.
Odaberite Informacije > Morske mijene i str. > Morske
mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih
struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Informacije > Morske mijene i str. > Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Informacije > Morske mijene i str. > Informacije o
nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih
mijena, stanice za mjerenje morskih struja ili
informacija o nebu za drugi datum
1 Odaberite Informacije > Morske mijene i str..
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno
prebacivanje
Možete dodavati i prilagođavati stranice za digitalno
prebacivanje ploteru.
1 Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Prebacivanje >
Izbornik > Postavljanje.
2 Odaberite Dodaj stranicu ili Uredi stranicu.
3 Postavite stranicu prema potrebi:
• Za unos naziva stranice odaberite Naziv.
• Za postavljanje prekidača odaberite Uredi prekidače.
• Za dodavanje slike plovila odaberite Dodaj BoatView
sliku.
NAPOMENA: Možete učitati sliku plovila u uređaj kako
biste je upotrijebili kao sliku ili upotrijebiti zadanu sliku.
Možete i prilagoditi prikaz i položaj slike.
Morske mijene, struje i informacije o
nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih
mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Ploter prema
zadanim postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama
za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i prethodni sat.
46
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu
ili mjerenje morskih struja
1
2
3
4
Odaberite Informacije > Morske mijene i str..
Odaberite Morske mijene ili Struje.
Odaberite Stanice u blizini.
Odaberite stanicu.
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj
karti
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju.
2 Odaberite Informacije.
3 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
Upravitelj upozorenjima
Prikaz poruka
1 Odaberite Informacije > Upravitelj upozorenjima.
2 Odaberite poruku.
3 Odaberite Pregledaj.
Digitalno prebacivanje
Sortiranje i filtriranje poruka
Reprodukcija glazbe
1 Odaberite Informacije > Upravitelj upozorenjima >
Sortiranje/filtriranje.
2 Odaberite opciju za sortiranje ili filtriranje popisa poruka.
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili Izbornik >
Spremanje poruka na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Informacije > Upravitelj upozorenjima > Spremi
na karticu.
Brisanje svih poruka
Odaberite Informacije > Upravitelj upozorenjima > Očisti
uprav. upozorenjima.
Pretraži.
Odaberite
Odaberi ili odaberite opciju.
2
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Alfa pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite Izbornik >
Ponavljanje.
Media Player
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi povezani media playeri sve
značajke.
Ako imate kompatibilni stereouređaj povezan s NMEA 2000
mrežom ili nautičkom mrežom Garmin Marine Network,
stereouređajem možete upravljati s pomoću plotera. Uređaj za
iscrtavanje trebao bi automatski prepoznati media player kod
prvog povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s mrežom.
Otvaranje Media playera
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Mediji.
Ikone
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
Ikona
Opis
Sprema ili briše memorirani kanal
Ponavlja sve pjesme
Ponavlja jednu pjesmu
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Nasumično reproducira
Odabir medijskog uređaja i izvora medija
Možete odabrati izvor medija povezan sa stereouređajem. Ako
je na mrežu priključeno više stereouređaja ili medijskih uređaja,
možete odabrati uređaj s kojeg želite reproducirati glazbu.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na stereouređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi medijski uređaji i izvori sve
značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Uređaji i odaberite
stereouređaj.
2 Na zaslonu s medijima odaberite Izvor i odaberite izvor
medija.
NAPOMENA: Gumb Uređaji pojavljuje se samo ako su na
mrežu priključena najmanje dva medijska uređaja.
NAPOMENA: Gumb Izvor pojavljuje se samo za uređaje koji
podržavaju više izvora medija.
Media Player
2 Ako bude potrebno odaberite Pojedinačni.
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Ponavljanje >
Sve.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Nasumično.
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Pridruživanje FUSION PartyBus™ mreži
Možete reproducirati glazbu s drugih kompatibilnih
stereouređaja povezanih s FUSION PartyBus mrežom. Jedan
FUSION PartyBus stereouređaj mora biti povezan s ploterom
putem NMEA 2000 mreže.
NAPOMENA: FUSION PartyBus zonski stereouređaji poput
zonskog stereouređaja Apollo™ SRX400 ne mogu prenositi
izvore do drugih FUSION PartyBus uređaja na mreži. Zonski
stereouređaji zbog toga se u ploteru ne pojavljuju kao izvori.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izvor.
NAPOMENA: Nakon nekoliko trenutaka kompatibilni
FUSION PartyBus stereouređaji pojavljuju se kao izvori.
2 Odaberite FUSION PartyBus stereouređaj.
3 Po potrebi odaberite Izvor, a zatim odaberite drugi izvor
povezan s FUSION PartyBus stereouređajem.
Ako želite napustiti FUSION PartyBus mrežu, odaberite Izvor >
Napusti PartyBus.
Podešavanje glasnoće
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete omogućiti potrebne
zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Zvučne razine
> Omogući/onemog. zone.
2 Odaberite zonu.
VHF radio
NAPOMENA: Ove funkcije dostupne su na nekim
stereouređajima s VHF prijemnikom.
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Na zaslonu s VHF medijima odaberite Skeniranje.
47
Prilagođavanje VHF blokade
FUSION MS-DAB100A, možete odabrati i reproducirati DAB
stanice
Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je
DAB dostupan i odabrati regiju tunera (Postavljanje DAB regije
tunera, stranica 48).
®
NAPOMENA: Ovaj je funkcija dostupna na nekim
stereouređajima s VHF prijemnikom.
1 Na stranici za VHF odaberite Izbornik > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Radio
Ako želite slušati AM ili FM radio, prikladna nautička AM/FM
antena mora biti ispravno povezana sa stereom i nalaziti se u
dometu stanice koja emitira program. Upute za povezivanje
AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati SiriusXM radio, morate imati odgovarajuću
opremu i pretplate (SiriusXM satelitski radio, stranica 49).
Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner
potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću
opremu (Reprodukcija DAB stanica, stranica 48). Upute o
povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za
montažu priloženima uz adapter i antenu.
Postavljanje DAB regije tunera
Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u
kojoj se nalazite.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.
®
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
Promjena radiostanice
1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor,
primjerice FM.
2 Za podešavanje stanice odaberite
ili
.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Prethodno definirane postavke
Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi
lakšeg pristupa.
Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.
Omiljene DAB stanice možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnom DAB antenom.
Spremanje stanice na popis
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju
želite spremiti na popis.
2 Odaberite Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Odabir stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Odabir kanala.
Brisanje stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Ukloni trenutni kanal.
Reprodukcija DAB stanica
Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i
antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice
48
Traženje DAB stanica
Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate
povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).
Obzirom da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama,
tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.
1 Odaberite DAB izvor.
2 Odaberite Skeniranje za traženje dostupnih DAB stanica.
Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna
stanica u prvoj pronađenoj cjelini.
NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete
ponovno odabrati Skeniranje ako želite ponovno skenirati
DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno,
sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste
slušali kada je započeto ponovno skeniranje.
Promjena DAB stanice
1 Odaberite DAB izvor.
2 Po potrebi odaberite Skeniranje za traženje lokalnih DAB
stanica.
3 Odaberite
ili
za promjenu stanice.
Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski
prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.
SAVJET: Za promjenu cjeline držite
ili .
Odabir DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Stanice.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Odabir DAB stanice iz kategorije
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju s popisa.
3 Odaberite stanicu s popisa.
Popis DAB kanala
Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg
pristupa.
Na popis kanala možete spremiti do 15 DAB stanica.
Spremanje DAB stanice na popis
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite
spremiti na popis.
2 Odaberite Pretraži > Postavke > Spremi trenutno.
Odabir spremljene DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke >
Prikaži popis.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Brisanje DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite izbrisati jednu stanicu s popisa, odaberite
Ukloni memorirani kanal i odaberite spremljenu stanicu.
• Za brisanje svih spremljenih stanica odaberite Uklanjanje
svih kanala.
Media Player
SiriusXM satelitski radio
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
2
3
4
5
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
SiriusXM službi za slušatelje na broj telefona
1-866-635-2349.
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite
Izbornik > Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
2 Unesite lozinku.
Zadana lozinka je 0000.
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
SiriusXM vrijeme
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Postavljanje naziva uređaja
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
2 Unesite naziv uređaja.
3 Odaberite Odaberi ili Gotovo.
Nadogradnja softvera media playera
Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme
možete nadograditi.
1 S web-mjesta www.fusionentertainment.com/marine
preuzmite nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash
pogon.
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici
proizvoda za vaš uređaj.
2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
3 Na zaslonu s medijima na ploteru odaberite Izbornik >
Instalacija > Ažuriraj softver.
4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.
SiriusXM vrijeme
UPOZORENJE
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je
prekidima usluge i može sadržavati pogreške, netočne ili
zastarjele informacije pa se stoga nemojte oslanjati isključivo na
nju. Tijekom navigiranja obavezno koristite zdrav razum i
provjerite vremensku prognozu iz drugih izvora prije nego što
donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i prihvaćate kako
sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka
i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na
49
navigaciju prema vremenskoj prognozi. Garmin se ne smatra
odgovornim ni za kakve posljedice nastale radi korištenja
SiriusXM vremenske prognoze.
NAPOMENA: SiriusXM podaci nisu dostupni u svim područjima.
Garmin SiriusXM satelitski prijemnik za vremensku prognozu i
antena primaju meteorološke podatke i prikazuju ih na različitim
Garmin uređajima, uključujući navigacijsku kartu na
kompatibilnom ploteru. Meteorološke podatke za svaku
značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su
Državni meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar
za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction
Center). Više informacija potražite na www.siriusxm.com
/sxmmarine.
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu
Želite li koristiti uslugu satelitske vremenske prognoze, morate
imati kompatibilni satelitski prijemnik za vremensku prognozu.
Želite li koristiti satelitski radio SiriusXM, morate imate
kompatibilni satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com. Za primanje satelitske vremenske
prognoze i radija morate imati valjanu pretplatu. Više informacija
potražite u uputama za vašu opremu za satelitsku vremensku
prognozu i radio.
Odašiljanje meteoroloških podataka
Meteorološki se podaci za svaku meteorološku značajku
odašilju u različitim intervalima. Na primjer, podaci radara
odašilju se u intervalima od pet minuta. Kada je Garmin
prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku
značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih
prikaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških
podataka ili drugačije značajke na karti.
NAPOMENA: Izgled bilo koje meteorološke značajke može se
promijeniti ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Meteorološka upozorenja i meteorološka
izvješća
Nakon izdavanja upozorenja o vremenu za pomorce,
meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća
o vremenu, sjenčanjem se označava područje na koje se podaci
odnose. Linije po vodi na karti označavaju granice prognoza za
pomorce, obalnih prognoza ili prognoza za pučinu. Izvješća o
prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili
preporuke.
Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite
osjenčano područje.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava
proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske
prognoze od strane davatelja tih podataka.
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
Ćelije oluje prikazane su pomoću
na meteorološkoj karti
padalina. Označavaju i trenutan položaj oluje i projiciranju
putanju te oluje u neposrednoj budućnosti
Crveni stošci prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi
dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji ćelije oluje.
Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju
lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija predstavlja 15
minuta.
Udare groma prikazuju . Grom se prikazuje na meteorološkoj
karti padalina ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta.
Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od
oblaka do tla.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj
uragana , tropske oluje ili tropske depresije. Crvena linija koja
proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju uragana.
Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju projicirane
lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja
meteoroloških podataka.
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske
prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća,
lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka, tlak
površine i meteorološke plutače.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1 Odaberite Karte > Prognoza.
2 Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu javljaju se
samo ako su dostupni meteorološki podaci.
3 Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski
period
1 Odaberite Karte > Prognoza.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz vremenske prognoze za sljedećih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
• Za prikaz vremenske prognoze proteklih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
Boja
Skupina meteoroloških pojava na moru
Cijan
Bujice
Plava
Poplava
Vremenske fronte i područja tlaka
Crvena
Vremenske pojave na moru
Žuta
Snažna oluja
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći
rub zračne mase.
Crvena
Tornado
Simbol fronte
Promjena meteorološke karte
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu s
meteorološkom kartom odaberite Izbornik > Izbornik
prognoze vremena > Promijeni vrijeme.
2 Odaberite meteorološku kartu.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena
označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju
ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Odaberite Karte > Padaline.
50
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog atmosferskog tlak a
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih
fronti.
SiriusXM vrijeme
Simbol
područja
tlaka
Smjer valova na karti je prikazan pomoću crvenih strelica.
Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val
kreće.
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje
relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od područja niskog
tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu u područjima niskog tlaka.
Označava područje visokog tlaka, odnosno područje
relativno višeg tlaka. Udaljavanje od područja visokog
tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru kazaljke na satu u područjima visokog tlaka.
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola.
Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati.
Simbol Vrijeme
Simbol Vrijeme
Djelomično oblačno
Vedro (sunčano, vruće, bez
oblaka)
Oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica,
pljuskovi)
Vjetrovito
Maglovito
Grmljavinske oluje
Snijeg (snježne mećave, naleti,
mećava, snježni zapusi,
susnježica, ledena kiša, ledena
kišica)
Dim (prašina,
izmaglica)
Prikaz podataka ribarskih karata
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim proizvodima i
pretplatama.
Meteorološke karte Ribarske karte prikazuju informacije koje
vam mogu pomoći u pronalasku ribljih vrsta.
1 Odaberite Karte > Ribarske karte.
2 Ako je potrebno, odaberite Izbornik > Slojevi i uključite ili
isključite informacije.
Pregled uvjeta za more
Funkcija Uvjeti na moru prikazuje podatke o uvjetima na
površini, uključujući vjetrove, te visinu vala, period vala i smjer
vala.
Odaberite Karte > Uvjeti na moru.
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini na karti uvjeta na moru prikazuju se
u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše
vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica
pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra.
Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10
čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Mirno
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama
boje. Različite boje označavaju različite visine valova, kao što je
prikazano na legendi.
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između
uzastopnih valova. Crte perioda vala označavaju područja s
istim periodom vala.
SiriusXM vrijeme
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period
1 Odaberite Karte > Uvjeti na moru.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za proteklih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
Prikaz informacija o temperaturi mora
Meteorološka karta Temperatura mora prikazuje trenutačnu
temperaturu vode i trenutačne uvjete tlaka na površini.
Odaberite Karte > Temperatura mora.
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode
Informacije o tlaku na površini prikazuju se kao izobare tlaka i
područja tlaka. Izobare spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja
tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra.
Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju vedrom
vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i
mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju
snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se
područjima s jakim vjetrovima.
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg)
ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji označava temperaturu vode na površini, kao
što prikazuje legenda u kutu zaslona.
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora
Raspon boja možete mijenjati dinamički kako biste dobili
očitanja površine mora u višoj rezoluciji.
1 Odaberite Karte > Temperatura mora > Izbornik >
Temperatura mora.
2 Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj za iscrtavanje automatski podešavao
raspon temperatura, odaberite Automatska
konfiguracija.
Uređaj za iscrtavanje automatski pronalazi donje i gornje
ograničenje za trenutni zaslon i ažurira mjerilo boja za
temperaturu.
• Kako biste unijeli donje i gornje ograničenje za raspon
temperatura, odaberite Donja granica ili Gornja granica i
zatim unesite donju i gornju granicu.
Informacije o vidljivosti
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće
vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda s lijeve strane
zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti prikazuju promjenu
prognoze u vidljivosti na površini.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Odaberite Karte > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski
period
1 Odaberite Karte > Vidljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze vidljivosti za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze vidljivosti proteklih 36 sati u koracima
od 12 sati odaberite
nekoliko puta.
51
Pregled izvješća plutače
Očitanja za izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za
promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature
zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i
perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog
tlaka.
1 Na meteorološkoj karti odaberite .
2 Odaberite Plutača.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Možete odabrati područje u blizini plutače za pregled podataka o
prognozi.
1 Na meteorološkoj karti odaberite željenu lokaciju.
2 Odaberite Lokal.vrijeme.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne
vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite
Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka
odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite
Pomorsko izvješće.
Prekrivanje vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i
informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i
Perspective 3D kartu. Navigacijska karta i ribolovna karta mogu
prikazivati meteorološki radar, visinu vrha oblaka, gromove,
meteorološke plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o
uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati
meteorološki radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su
konfigurirane za jednu kartu ne primjenjuju se na drugu kartu.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom potrebno je
zasebno konfigurirati za svaku kartu.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Pregled podataka o pretplati na vremensku
prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na
koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon
posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu.
Na meteorološkoj karti odaberite Izbornik > Pretplata.
Pregled videozapisa
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte pregledavati videozapise ili
fotografije. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može
uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Za gledanje videozapisa morate se priključiti na kompatibilni
izvor.
Kompatibilni uređaji uključuju videouređaje priključene u
priključke na ploteru ili na Garmin Marine Network, kao i
podržane umrežene (IP) videokamere, kodere i termalne
kamere.
Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > Video.
Odabir video izvora
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Izbornik > Izvor.
2 Odaberite izvor videozapisa.
52
Izmjenjivanje više video izvora
Ako imate dva ili više video izvora, možete ih izmjenjivati
upotrebom posebnog vremenskog intervala.
1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Izbornik > Izvor
> Izmjenično.
Odaberite
Vrijeme i odaberite koliko će se dugo svaki video
2
prikazivati.
3 Odaberite Izvor i odaberite video izvore koji će se dodati
izmjeničnom slijedu.
Umreženi videouređaji
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja PoE uređaja poput FLIR
kamere na Garmin Marine Network. Povezivanjem PoE uređaja
izravno na Garmin Marine Network ploter oštećuje se Garmin
ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE uređaj.
®
Prije pregledavanja i upravljanja videouređajima poput IP
kamera, kodera i termalnih kamera pomoću plotera morate
najprije s ploterom povezati kompatibilni videouređaj i imati
izolacijski sprežnik za kabel brodske mreže Power over Ethernet
(PoE). Popis kompatibilnih uređaja potražite na web-mjestu
garmin.com, gdje također možete kupiti PoE izolacijski sprežnik.
S mrežom Garmin Marine Network možete povezati više
podržanih videokamera i do dva videokodera. Istovremeno
možete odabrati i pregledavati do četiri videoizvora. Ploteri s
više kompozitnih videoulaza mogu prikazivati samo jedan izvor
ulaznih videosignala. Kada se kamere povežu, mreža ih
automatski prepoznaje i prikazuje ih na popisu izvora.
Prethodno definirane postavke videozapisa na
umreženim videokamerama
Za svaki umreženi videoizvor možete spremiti, dodijeliti naziv ili
aktivirati prethodno definirane postavke videozapisa.
Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Držite gumb za prethodno definiranu postavku videozapisa.
Zeleno svjetlo naznačuje da je postavka spremljena.
Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama
videozapisa na umreženim videokamerama
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Izbornik > Postavljanje
videa > Postavke.
Odaberite
prethodno definiranu postavku.
2
3 Odaberite Promjena naziva.
4 Unesite naziv prethodno definirane postavke.
Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama
Umrežene kamere možete brzo vratiti na prethodno definirane
postavke.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Odaberite prethodno definiranu postavku videozapisa.
Kamera vraća postavke videozapisa spremljene za te
prethodno definirane postavke.
SAVJET: Prethodno definirane postavke možete spremati i
aktivirati i putem izbornika videozapisa.
Postavke kamere
Neke kamere raspolažu dodatnim opcijama za kontrolu prikaza
putem kamere.
Pregled videozapisa
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive na svim modelima
kamere i ploterima. Popis dostupnih funkcija potražite u
korisničkom priručniku kamere. Za korištenje ove funkcije
potrebno je nadograditi softver kamere.
Na infracrvenom videozaslonu odaberite Izbornik.
IC/vidljivo: Prikazuje infracrvenu ili vidljivu sliku kamere.
Skeniranje: Istražuje okolno područje.
Smrzavanje: Zaustavlja sliku kamere.
Promijeni boje: Odabire shemu boje infracrvenog prikaza.
Promijeni scenu: Odabire način rada infracrvenog prikaza kao
što su dan, noć, čovjek u moru ili pristajanje.
Postavljanje videa: Otvara više opcija videozapisa.
Postavke videozapisa
Neke kamere nude dodatne opcije postavljanja.
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima
kamere i uređaja za iscrtavanje. Za korištenje ove značajke
potrebno je ažurirati softver kamere.
Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Izbornik >
Postavljanje videa.
Postavi ulaz: Povezuje kameru s video izvorom.
Retrovizor: Preokreće sliku poput retrovizora.
Mirovanje: Postavlja kameru u stanje mirovanja radi uštede
energije i zaštite objektiva dok se kamera ne koristi.
Početni položaj: Postavlja početni položaj kamere.
Brzina skenir.: Postavlja brzinu kretanja kamere tijekom
skeniranja.
Širina skenir.: Postavlja širinu slike koju kamera snimi rijekom
skeniranja.
Naziv: Omogućuje unos novog naziva za kameru.
Izbornik FLIR™: Omogućuje pristup postavkama kamere.
Povezivanje kamere s videoizvorom
Možda ćete morati povezati kameru s videoizvorom.
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Izbornik > Izvor.
2 Odaberite kameru.
3 Odaberite Postavljanje videa > Postavi ulaz.
4 Odaberite videoulaz.
Upravljanje pomicanjem videokamere
OBAVIJEST
Kameru nemojte usmjeravati prema suncu ili drugim iznimno
svijetlim objektima. Mogao bi se oštetiti objektiv.
Za pomicanje i naginjanje kamere uvijek koristite kontrole
plotera. Nemojte ručno pomicati jedinicu kamere. Ručno
pomicanje može oštetiti kameru.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako je povezana
kompatibilna kamera. Za korištenje ove funkcije potrebno je
nadograditi softver kamere.
Možete upravljati pomicanjem povezanih videokamera koje se
mogu pomicati, naginjati i zumirati.
Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na zaslonu
Pomoću kontrola na zaslonu možete upravljati kamerama koje
se mogu pomicati, naginjati i zumirati (PTZ kamere). Popis
dostupnih funkcija potražite u korisničkom priručniku kamere.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje i smanjivanje koristite gumb za zumiranje.
• Za pomicanje i naginjanje kamere koristite ružu kompasa.
Pregled videozapisa
SAVJET: Za daljnje pomicanje kamere u željenom smjeru
držite ružu kompasa.
Upravljanje videokamerama pomoću kretnji
Ako umrežena videokamera odgovara na kretnje, možete je
pomicati, naginjati ili zumirati kretnjama izravno sa zaslona
plotera. Popis dostupnih funkcija potražite u korisničkom
priručniku kamere.
SAVJET: Kretnjama upravljate videokamerom bez prikaza
videokontrola.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje i smanjivanje napravite kretnju zumiranja
pomoću dva prsta.
• Za pomicanje ili naginjanje kamere, prijeđite rukom preko
zaslona u željenom smjeru.
Konfiguriranje prikaza videozapisa
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima
kamere i uređaja za iscrtavanje.
1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Izbornik >
Postavljanje videa.
2 Odaberite opciju:
• Za prikazivanje videozapisa u razvučenom omjeru
odaberite Omjer > Razvlače.. Videozapis ne možete
razvući preko dimenzija koje nudi povezani video uređaj i
možda neće ispuniti čitav zaslon.
• Za prikazivanje videozapisa u standardnom omjeru
odaberite Omjer > Standardni.
• Za prilagođavanje svjetline odaberite Svjetlina, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Za prilagođavanje zasićenosti boja odaberite Zasićenost,
a zatim odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Za prilagođavanje kontrasta odaberite Kontrast, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Ako želite uređaju za iscrtavanje dopustiti da automatski
odabere izvor formata, odaberite Standardni >
Automatski.
Garmin VIRB akcijske kamere
®
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte pregledavati videozapise ili
fotografije. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može
uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Većina VIRB akcijskih kamera povezuje se s ploterom iz
izbornika kamere (Povezivanje VIRB akcijske kamere,
stranica 54).
VIRB 360 kamera povezuje se koristeći WPS (Povezivanje
VIRB 360 akcijske kamere, stranica 53).
U ovom se priručniku izraz "VIRB akcijska kamera" odnosi na
sve modele osim u uputama o povezivanju. U tom slučaju, kao
što je gore navedeno, izraz "kamera VIRB 360" odnosi se samo
na model 360.
Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere
Akcijsku kameru VIRB 360 i ploter možete povezati putem
WPS-a. Ako povezujete VIRB kameru, povežite je s pomoću
postavki kamere (Povezivanje VIRB akcijske kamere,
stranica 54).
1 Postavite Wi‑Fi mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi bežične
mreže, stranica 6).
2 Približite kameru ploteru.
3 U glavnom izborniku kamere VIRB 360 odaberite Bežično >
Wi-Fi.
53
4 Ako je potrebno, s pomoću Wi-Fi prekidača uključite Wi‑Fi
tehnologiju.
5 Pritisnite kako biste odabrali WPS i zatim pritisnite OK.
6 Na ploteru odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > VIRB® >
.
Kamera traži Wi‑Fi mrežu i povezuje se.
Kamerom možete upravljati pomoću plotera.
Povezivanje VIRB akcijske kamere
VIRB akcijsku kameru povezujete s ploterom pomoću postavki
kamere. Ako povezujete VIRB 360 kameru, povežite je putem
aplikacije VIRB (Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere,
stranica 53).
1 Postavite Wi‑Fi mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi bežične
mreže, stranica 6).
U
glavnom izborniku VIRB kamere odaberite Bežično > Wi2
Fi > Status kako biste uključili Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
3 Odaberite Način rada > Spoji.
4 Odaberite Dodaj novo.
Kamera traži Wi‑Fi mreže u blizini.
5 Odaberite Wi‑Fi mrežu plotera i unesite lozinku za mrežu.
Aplikacija i kamera povezat će se s Wi‑Fi mrežom plotera.
Kamerom možete upravljati pomoću plotera.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera
Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću
plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze.
S ploterom možete povezati do pet VIRB akcijskih kamera.
Nakon povezivanja VIRB akcijske kamere s ploterom, postavci
OneHelm™ A/V, mjerači dodaje se nova opcija. Pomoću plotera
možete pokrenuti i zaustaviti snimanje na VIRB akcijskoj kameri.
NAPOMENA: VIRB slika na ploteru se prikazuje u manjoj
rezoluciji od one u kojoj je snimljena pomoću VIRB akcijske
kamere. Videozapis u visokoj rezoluciji možete gledati na
računalu ili televizoru.
1 Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > VIRB®.
2 Odaberite opciju:
• Za snimanje statične fotografije odaberite .
• Za početak snimanja odaberite .
Tijekom snimanja se prikazuje preostala količina memorije
za snimanje.
• Za zaustavljanje snimanja ponovo odaberite .
• Ako je povezano više od jedne VIRB akcijske kamere,
pomoću strelica odaberite drugu akcijsku kameru za
upravljanje.
• Za pregledavanje spremljenih videozapisa ili slika
odaberite
.
• Za pomicanje i naginjanje kamere VIRB 360 povucite
prstom preko zaslona.
• Kako biste prikaz kamere VIRB 360 vratili u početni
položaj, odaberite .
Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske
kamere
Videozapise i slike s VIRB akcijske kamere možete pregledavati
pomoću plotera.
NAPOMENA: VIRB zapisi koji se reproduciraju na ploteru imaju
istu kvalitetu kao i prikaz uživo. Videozapis u visokoj rezoluciji
možete gledati na računalu ili televizoru.
1 Na VIRB® zaslonu odaberite .
2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
3 Odaberite videozapis ili sliku.
54
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću gumba na zaslonu ili
opcija izbornika:
• Za zaustavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za pauziranje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za ponavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za reprodukciju videozapisa odaberite .
• Za pomicanje videozapisa unaprijed ili unatrag povucite
klizač.
Brisanje VIRB videozapisa
Videozapis ili sliku s VIRB akcijske kamere možete izbrisati.
1 Otvorite VIRB videozapis ili sliku koju želite izbrisati.
2 Odaberite Izbornik > Izbriši datoteku.
Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa
Možete gledati dijaprojekciju videozapisa i slika koje se nalaze
na VIRB akcijskoj kameri.
1 Na VIRB® zaslonu odaberite .
2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
3 Odaberite videozapis ili sliku.
4 Odaberite Izbornik > Pokreni dijaprojekciju.
Za zaustavljanje dijaprojekcije odaberite Izbornik > Zaustavi
dijaprojekciju.
Postavke VIRB akcijske kamere
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele kamera.
Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > VIRB® > Izbornik.
Naziv: Omogućuje unos novog naziva za VIRB akcijsku kameru.
Snimanje: Pokreće i zaustavlja snimanje.
Fotografiraj: Snima statičnu fotografiju.
Reprodukcija: Omogućuje prikazivanje snimljenih videozapisa i
fotografija.
Smrzavanje: Zaustavlja sliku kamere.
Mirovanje: Prebacuje VIRB akcijsku kameru u način rada s
malom potrošnjom energije kako bi se produljilo trajanje
baterije. Nije dostupno na kameri VIRB 360.
Postavljanje videa: Postavlja videozapis (Postavke videozapisa
na VIRB akcijskoj kameri, stranica 54).
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele kamera.
Odaberite OneHelm™ A/V, mjerači > VIRB® > Izbornik >
Postavljanje videa.
Omjer: Postavlja omjer videozapisa.
Video nač. r.: Postavljanje video načina rada. Primjerice,
možete odabrati opciju Usporeni HD za usporeno snimanje
videozapisa.
Velič.videozap.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela
videozapisa.
Br.sl.u s.videoz: Postavlja broj sličica u sekundi videozapisa.
Vrem.ozn.videoz.: Dodaje datum i vrijeme snimanja
videozapisa.
Vrem.ozn.fotogr.: Dodaje datum i vrijeme snimanja fotografije.
Veličina fotogr.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela
fotografija.
Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.
Objektiv: Postavlja koji će se objektiv ili objektivi koristiti tijekom
snimanja videozapisa.
Retrovizor: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.
Pregled videozapisa
Rotacija: Omogućuje rotiranje kuta kamere.
Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na
druge zaslone
Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću
plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze
(Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom, stranica 6).
Kontrole za VIRB akcijsku kameru možete dodati na druge
zaslone. Time se omogućuje pokretanje i zaustavljanje snimanja
iz drugih funkcija plotera.
1 Otvorite zaslon kojemu želite dodati traku s kontrolama za
VIRB akcijsku kameru.
2 Odaberite Izbornik > Uredi preklapanja > Donja traka >
VIRB traka.
Prilikom prikazivanja zaslona koji sadrži kontrole za VIRB
akcijsku kameru možete odabrati
kako bi se otvorio prikaz
VIRB akcijske kamere preko cijelog zaslona.
Uparivanje kamere GC™ 100 i plotera Garmin
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera.
1 Postavite kameru na udaljenost od 76 m (250 ft) od plotera
bez prepreka, a zatim brzo tri puta pritisnite .
2 Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Garmin kamera > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zvuk i prikaz: Podešava postavke prikaza i zvuka.
GPS: Daje informacije o GPS satelitima i postavkama.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređajima na mreži i
o verziji softvera.
Informacije o stanici: Podešava postavke stanice.
Automatsko isključivanje: Automatski isključuje sustav nakon
što bude u stanju mirovanja onoliko dugo koliko je podešeno.
Simulator: Uključuje ili isključuje simulator i omogućuje
postavljanje vremena, datuma, brzine i simulirane lokacije.
Postavke zvuka i prikaza
Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire.
Pozad. osvjetlj.: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Možete odabrati opciju Automatski za automatsko
podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju
ambijentalnoga svjetla.
Sinkr. pozad. osvjetljenja: Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje
ostalih plotera na stanici.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste
uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih
boja ovisno o dobu dana.
Pozadina: Postavljanje pozadinske slike.
Početna slika: Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite
uređaj.
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu GLONASS podataka
(ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav koristi u
Konfiguracija uređaja
situacijama gdje je vidljivost neba loša, GLONASS podaci
mogu se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili
preciznije podatke o položaju.
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS podatke (u
Sjevernoj Americi) ili EGNOS podatke (u Europi) koji mogu
dati preciznije podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS
ili EGNOS podatke, uređaju treba više vremena za
pronalaženje satelita.
Galileo: Uključuje ili isključuje upotrebu Galileo podataka
(satelitskog sustava Europske unije). Kad se sustav koristi u
situacijama gdje je vidljivost neba loša, Galileo podaci mogu
se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili preciznije
podatke o položaju.
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS podataka.
Postavke stanice
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici.
Promijeni stanicu: Postavlja kompletnu stanicu na novi skup
zadanih postavki na temelju lokacije stanice. Isto tako
možete koristiti ovaj zaslon kao samostalni, pojedinačni
zaslon umjesto grupiranja s drugim zaslonima kako bi se
napravila stanica.
GRID™ uparivanje: Omogućuje uparivanje GRID daljinskog
ulaznog uređaja s ovom stanicom.
Redoslijed prikazivanja: Postavlja redoslijed zaslona, što je
važno kod korištenja GRID daljinskog ulaznog uređaja.
Autopilot je omogućen: Omogućuje vam kontrolu autopilota s
ovog uređaja.
Ponovo postavi izglede: Ponovno postavlja izglede ove
stanice na tvorničke vrijednosti.
Ponovo postavi postavke uređaja: Ponovno postavlja sve
postavke stanice na svim povezanim uređajima na stanici na
tvornički zadane vrijednosti i zahtijeva početno postavljanje
stanice.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
Nije dostupno na svim modelima.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite Sustav.
3 Odaberite Pravne informacije.
Postavke preferenci
Odaberite Postavke > Preference.
Jedinice: Postavlja mjerne jedinice.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
55
Navigacija: Postavlja preference navigacije.
Izgled tipkovnice: Postavlja raspored tipki na zaslonskoj
tipkovnici.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Prikaz trake s izbornicima: Prikazuje traku s izbornicima ili je
automatski sakriva ako nije potrebna.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Preference > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
odstup.: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut između
magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš trenutni
položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Pravi postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Vrijeme: Postavlja format za vrijeme, vremensku zonu i ljetno/
zimsko vrijeme.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Preference > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Skretanje - prijelaz: Podešava na koji će način uređaj za
iscrtavanje prijeći u sljedeće skretanje ili etapu putovanja.
Prijelaz se može oslanjati na vrijeme ili udaljenost prije
skretanja. Možete povećati vrijednost vremena ili udaljenosti
kako biste poboljšali preciznost automatskog pilota prilikom
navigacije rutom ili linijom automatskog navođenja s čestim
skretanjima ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili
kod manjih brzina, preciznost sustava autopilota možete
poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za očitanja brzine.
Automatsko navođenje: Postavlja mjere za opcije Preferirana
dubina, Vertikalna udaljenost i Udaljenost od obale prilikom
upotrebe nekih premium karata.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
56
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 20).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Preference > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Normal..
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
Konfiguracija uređaja
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Komunikacijske postavke
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje.
Vrste priključaka: Pogledajte Postavljanje komunikacijskog
formata za svaki od priključaka uređaja NMEA 0183,
stranica 57.
Izlazne poruke: Pogledajte Konfiguriranje izlaznih poruka za
NMEA 0183, stranica 57.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
XTE preciznost: Prilagođava broj znamenaka s desne strane
decimalnog zareza za prijenos NMEA pogreške unakrsne
trase.
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
Vraćanje zadanih postavki: Vraća izvorne tvorničke postavke
za NMEA 0183.
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183
Možete omogućiti i onemogućiti izlazne poruke za NMEA 0183.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje > Izlazne poruke.
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite jednu ili više izlaznih poruka za NMEA 0183 i
odaberite Natrag.
4 Ponovite korake 2 i 3 kako biste omogućili ili onemogućili
dodatne izlazne poruke.
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od
priključaka uređaja NMEA 0183
Možete konfigurirati komunikacijski format za svaki interni
priključak uređaja NMEA 0183 prilikom priključivanja uređaja za
Konfiguracija uređaja
iscrtavanje ili vanjski uređaja NMEA 0183, računala ili drugih
Garmin uređaja.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje > Vrste priključaka.
2 Odaberite ulazni ili izlazni priključak.
3 Odaberite format:
• Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183
podataka, DSC, i podršku za ulaz NMEA sonara za DPT,
MTW i VHW izvode odaberite NMEA standard.
• Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183
podataka za većinu AIS prijemnika odaberite Brzi NMEA.
• Za podršku ulazu ili izlazu Garmin patentiraih podataka
povezivanje sa Garmin softverom odaberite Garmin.
4 Ponovite korake 2–3 kako biste konfigurirali dodatne
priključke za ulaz ili izlaz.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 postavljanje.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži
Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin
Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodijeliti nazive.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije.
2 Odaberite Pomorska mreža ili NMEA 2000 - postavljanje >
Popis uređaja.
3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
4 Odaberite Promijeni naziv.
5 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Brodska mreža
Brodska mreža omogućuje brzo i jednostavno dijeljenje
podataka s perifernih uređaja tvrtke Garmin s ploterima. Ploter
možete povezati u brodsku mrežu kako biste primali i dijelili
podatke s drugim uređajima i ploterima koji su kompatibilni s
brodskom mrežom.
Odaberite Postavke > Komunikacije > Pomorska mreža.
EVC mreža
Odaberite Postavke > Komunikacije > EVC mreža i odaberite
pogon.
Više informacija potražite u uputama za motor Volvo Penta.
Značajke: Prikazuje popis instaliranih EVC značajki.
Komponente: Prikazuje popis instaliranih hardverskih
komponenti.
Softver: Prikazuje popis verzija softvera za instalirane EVC
značajke.
Kalibracija: Prikazuje popis instaliranih EVC značajki koje se
mogu kalibrirati.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
57
Postavljanje alarma vučenja sidra
Možete postaviti oglašavanje alarma ako se pomaknete više od
određene udaljenosti. Ovo je vrlo korisno ako ste usidreni preko
noći.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija > Vučenje
sidra.
2 Odaberite Alarm za uključivanje alarma.
3 Odaberite Postav.radijusa i odaberite udaljenost na karti.
4 Odaberite Natrag.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 32). Ovaj je alarm dostupan samo
s Panoptix FrontVü sondama.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi
podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i
iznad dna.
Ribe
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Postavljanje meteoroloških alarma
Za postavljanje meteoroloških alarma kompatibilni uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s meteorološkim uređajem kao što
je GXM i trebate imati valjanu pretplatu na vremensku prognozu.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Vrijeme.
2 Uključite alarme za određene vremenske uvjete.
Postavljanje alarma za gorivo
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo.
2 Po potrebi odaberite pogon.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
58
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za sve pogone.
Postavke Moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Više informacija potražite u uputama za motor Volvo Penta.
Dubina i sidrenje: Omogućuje unos podataka o kobilici
(Postavljanje dubine kobilice, stranica 23) i sidru.
Vrijednost postavke Visina sidra visina je sidra iznad površine
vode. Vrijednost Omjer sidra omjer je duljine lanca sidra koji
se koristi i okomite udaljenosti od pramca plovila do dna
vodene površine. Ove se vrijednosti postavki sidra koriste za
izračunavanje podatkovnog polja Cilj lanca sidra.
Pomak temper.: Omogućuje postavljanje vrijednosti pomaka
kako bi se kompenziralo očitanje temperature vode dobiveno
od NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 59).
Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine (Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 59).
Vrsta plovila: Omogućava određene funkcije plotera na temelju
vrste plovila.
CZone™: Postavlja krugove za digitalno prebacivanje.
SeaStar broj: Postavlja krugove za digitalno prebacivanje.
Upravljanje ključevima e-KEY: Omogućuje upravljanje
elektroničkim ključevima (ključevi e-KEY).
Vrsta pogona: Ovu postavku treba mijenjati samo ovlašteno
osoblje tvrtke Volvo Penta.
ACP način rada: Postavlja ACP zaštitni način rada.
Kut kotača: Ovu postavku treba mijenjati samo ovlašteno
osoblje tvrtke Volvo Penta.
Faktor brzine: Kalibrira prikazanu brzinu plovila.
PTA postavke: Omogućuje unos novog maksimalnog
ograničenja za PTA načine rada.
Spremnik za gorivo: Postavlja postavke spremnika za gorivo.
Montiranje Seven Marine motora: Postavlja postavke
montiranja Seven Marine motora.
ID broj trupa: Omogućuje vam da unesete identifikacijski broj
trupa (HIN). HIN može biti trajno pričvršćen na gornju desnu
stranu krmenog zrcala ili na stranu vanbrodskog motora.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode
ili bilo gdje
iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde
do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice , a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
Konfiguracija uređaja
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Postavljanje faktora brzine
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje >
Prije mogućnosti postavljanja faktora brzine potrebno je
usporediti prikazanu brzinu plovila s vanjskim izvorom podataka
o brzini kao što je GPS uređaj ili drugo plovilo.
Prije mogućnosti postavljanja faktora brzine, plovilo mora ploviti.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Faktor brzine.
2 Unesite razliku između prikazane brzine i podataka iz
vanjskog izvora.
3 Potvrdite da dva izvora podataka o brzini prikazuju istu
vrijednost.
3 Odaberite
Postavke spremnika za gorivo
Dubina kobilice.
ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temper..
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibracija brzine
kroz vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Volvo Penta službi
za korisničku podršku.
Dodavanje ključa
Ključeve možete dodati sustavu. Sustav može imati najviše četiri
ključa označena brojevima od 1 do 4.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Upravljanje
ključevima e-KEY > Dodaj e-KEY.
2 Kad to od vas bude zatraženo, držite novi ključ ispred
zaslona.
Sustav će spremiti ID ključa.
Konfiguracija uređaja
Odaberite Postavke > Moje plovilo > Spremnik za gorivo i
odaberite pogon.
Više informacija potražite u uputama tvrtke Volvo Penta.
Glasnoća: Postavlja kapacitet spremnika za gorivo plovila.
Prazan spremnik: Kalibrira razinu koja označava prazan
spremnik.
Višestruko: Kalibrira više razina goriva koje označavaju prazan
ili pun spremnik.
Kalibracija spremnika za gorivo: Kalibrira razinu koja
označava puni spremnik.
Postavke montiranja Seven Marine motora
Odaberite Postavke > Moje plovilo > Montiranje Seven
Marine motora.
DPS gumb: Omogućuje postavljanje DPS načina rada za gumb
upravljačke palice.
Postavljanje trima na nulu: Omogućuje vam da kut trima
postavite na nulu kad su svi motori potpuno uronjeni.
Zadane postavke spremn.: Postavlja naziv spremnika, vrstu
tekućine, stil senzora i kapacitet spremnika te kalibrira senzor
(Konfiguracija senzora razine spremnika, stranica 44).
Izbacivanje zraka: Omogućuje ispuštanje zraka iz sustava za
upravljanje s pomoću pumpi za upravljanje.
Senzor sustava za upravljanje: Kalibrira sustav za upravljanje
motora fizičkim graničnicima. Fizički graničnik je točka u kojoj
prestaje okretanje upravljača u određenom smjeru.
Potisak upravljačke palice: Omogućuje postavljanje jačine
rada potisnika. Za pokretanje većih plovila možda će biti
potrebno odabrati vrijednost Maksimum, dok bi za manja
plovila potisak upravljačke palice postavljen na Maksimum
mogao biti presnažan.
Okr.do kraj.pol.: Omogućuje postavljanje broja okretaja od
krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog otklona kormila.
Trenje kormila: Postavlja trenje na kormilu. Trenje se
automatski prilagođava u skladu s brzinom motora.
Udaljenost između motora: Omogućuje postavljanje
udaljenosti između pogona i ograničavanje mogućeg kuta
upravljanja za određene udaljenosti između motora.
Okretanje propelera: Omogućuje postavljanje vrste kućišta
propelera vanjskog motora i definiranje položaja osovine za
kretanje prema naprijed i prema natrag.
Omjer brzina: Omogućuje postavljanje omjera između brzine
okretanja zadnje i prve brzine.
Postavke za druga plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
59
Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma
za sudar u sigurnoj zoni, stranica 11).
AIS-EPIRB test: Omogućuje probne signale radio signalizacije
za označavanje položaja (EPRIB).
AIS-MOB test: Omogućuje signale MOB uređaja.
Ispitiv. AIS SART odašiljača: Omogućuje probne signale
odašiljača za potragu i spašavanje (SART).
•
•
•
•
•
•
Postavke koje se sinkroniziraju na mreži
Garmin Marine Network
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
Sljedeći uređaji sinkroniziraju određene postavke kad su
povezani s mrežom Garmin Marine Network.
• ECHOMAP™ serije 70
• GPSMAP serije 507 (verzija softvera 3.0 ili novija)
• GPSMAP serije 701 (verzija softvera 3.0 ili novija)
• GPSMAP serije 702
• GPSMAP serije 800
• GPSMAP serije 902
• GPSMAP serije 1000
• GPSMAP serije 1002
• GPSMAP serije 1202
• GPSMAP serije 7400/7600
• GPSMAP serije 8400/8600/8700
Ako je to primjenjivo, sljedeće se postavke sinkroniziraju s
uređajem.
Postavke alarma (sinkronizira i potvrdu alarma):
• Dolazak
• Vučenje sidra
• Van kursa
• Preciznost GPS-a
• Plitka voda
• Duboka voda (nije dostupno za GPSMAP serije 8400/8600)
• Temperatura vode
• Kontura (nije dostupno za echoMAP 70s i GPSMAP serije
507/701)
• Ribe
• Alarm za sudar
Opće postavke:
• Automatsko navođenje Preferirana dubina
• Automatsko navođenje Vertikalna udaljenost
• Generator zvučnog signala
• Način rada boja
• Izgled tipkovnice
• Jezik
• Geodetski datum karte
• Referentni sjever
• Format položaja
• Jedinice sustava
• Kalibracija brzine kroz vodu
• Veličina antene radara
Postavke karte:
• Granice karte
• Boje opasnosti
• Linija smjera
• Kopnene točke interesa
• Sektori svjetla
• Veličina navigacijske oznake
®
60
Vrsta nav. oznake
Foto točke
Preferirana dubina
Sjenč.plit.vode
Servisne točke
Ikona plovila (ne može se sinkronizirati između svih modela)
NAPOMENA: Ovo utječe na sve uređaje na mreži.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
P.post.
2 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički
zadane vrijednosti odaberite Vraćanje zadanih postavki.
Ovime se vraćaju zadane konfiguracijske postavke, no
korisnički podaci, karte ili nadogradnje softvera neće biti
izbrisani.
• Za ponovno postavljanje svih postavki na svim uređajima
u stanici na tvornički zadane vrijednosti odaberite Ponovo
postavi postavke uređaja. Ovime se vraćaju zadane
konfiguracijske postavke, no korisnički podaci, karte ili
nadogradnje softvera neće biti izbrisani.
• Za brisanje spremljenih podataka kao što su točke i rute
odaberite Brisanje korisničkih podataka. Ovime se neće
izbrisati karte ili nadogradnje softvera.
• Za brisanje spremljenih podataka i ponovno postavljanje
postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti prekinite
vezu između plotera i mreže Garmin Marine Network i
odaberite Brisanje podataka i vraćanje zadanih
postavki. Ovime se neće izbrisati karte ili nadogradnje
softvera.
Dijeljenje korisničkih podataka i
upravljanje njima
Podatke možete dijeliti s drugim kompatibilnim uređajima.
• Korisničkim podacima možete upravljati i dijeliti ih pomoću
memorijske kartice. U uređaj mora biti umetnuta memorijska
kartica. Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta
do 32 GB formatiranu za FAT32.
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Vrsta datoteke.
3 Odaberite GPX.
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima
Kopiranje korisničkih podataka s
memorijske kartice
Korisničke podatke možete prenijeti s drugih uređaja pomoću
memorijske kartice. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute,
putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
NAPOMENA: Podržane su samo datoteke granica s
ekstenzijom .adm.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.
2 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje korisničkih podataka na
memorijsku karticu
Korisničke podatke možete spremiti na memorijsku karticu kako
biste ih prenijeli na drugi uređaj. U korisničke podatke ubrajaju
se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa, a zatim odaberite Spremi na karticu.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Kopiraj ugrađenu kartu.
Nadogradnja ugrađenih karata s pomoću
memorijske kartice i aplikacije Garmin
Express
Ugrađene karte možete nadograditi s pomoću aplikacije Garmin
Express i memorijske kartice.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
Ako na računalu nije instalirana aplikacija Garmin Express,
možete je preuzeti na web-mjestu garmin.com/express.
3 Ako je potrebno, registrirajte uređaj (Registracija uređaja
putem aplikacije Garmin Express, stranica 61).
4 Pritisnite Plovilo > Prikaz pojedinosti.
5 Pritisnite gumb Preuzmi koji se nalazi pored nadogradnje
karte.
6 Za dovršetak preuzimanja slijedite upute na zaslonu.
7 Pričekajte dovršetak preuzimanja nadogradnje.
Dodatak
Nadogradnja može potrajati duže vrijeme.
8 Kada je preuzimanje gotovo, izvadite karticu iz računala.
9 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 2).
10 Na ploteru odaberite Postavke > Sustav > Informacije o
sustavu > Ažuriraj ugrađenu kartu.
Na ploteru se pojavljuje nadograđena karta.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
3
4
5
6
7
podataka > Spremi na karticu.
Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
Odaberite Spremi na karticu.
Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
Umetnite
memorijsku karticu u utor za karticu.
3
4 Odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Dodatak
Registracija uređaja putem aplikacije Garmin
Express
NAPOMENA: Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain za
registraciju uređaja (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain,
stranica 5).
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 2).
2 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter otvara web-mjesto za upravljanje karticom i stvara
datoteku pod nazivom GarminDevice.xml u mapi Garmin na
memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
61
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express.
7 Odaberite > Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite > Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain za
nadogradnju softvera uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 6).
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Prije no što nadogradite softver, možete provjeriti verziju
softvera instaliranu na vašem uređaju (Prikaz informacija o
softveru sustava, stranica 55). Zatim posjetite web-mjesto
garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz svih
uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju
softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.
Ako je softver na vašem uređaju stariji od softvera navedenog
na web-mjestu, slijedite korake kako biste softver učitali na
memorijsku karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu, stranica 62), a zatim nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 62).
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na garmin.com/support/software/marine.html.
SAVJET: Na ovoj web-stranici također možete preuzeti
ažurirane korisničke priručnike za učitavanje u ploter.
3 Odaberite GPSMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke GPSMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
Na odabranoj se lokaciji stvara Garmin mapa s
nadogradnjom softvera. Otvara se dijaloški okvir koji će vam
pomoći u prijenosu nadogradnje softvera na memorijsku
karticu.
9 Odaberite Sljedeće.
®
62
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu,
stranica 62).
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću
plotera
NAPOMENA: Ovi se koraci primjenjuju i za uređaj GRID i za
uređaj GRID 20.
Prije uparivanja uređaja GRID 20 s ploterom radi uspostavljanja
podatkovne veze, potrebno je osigurati izvor napajanja pomoću
baterija, isporučenog kabela za napajanja ili kabela za
povezivanje s NMEA 2000 mrežom.
Prije uparivanja s ploterom GRID uređaj morate povezati s
mrežom Garmin Marine Network.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici >
GRID™ uparivanje > Dodaj.
2 Odaberite radnju:
• Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka pritisnite
SELECT.
• Na daljinskom uređaju za unos GRID 20 pritisnite i
dok se daljinski upravljač ne oglasi zvučnim signalom tri
puta.
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID
uređaja
NAPOMENA: To se ne odnosi na uređaj GRID 20.
1 Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka istovremeno
pritisnite + i HOME.
Otvara se stranica na kojoj možete odabrati sve plotere koje
sadrži Garmin Marine Network.
2 Okrenite kotačić na GRID daljinskom uređaju za unos
podataka kako biste istaknuli opciju Odaberi na ploteru kojim
želite upravljati pomoću GRID daljinskog uređaja za unos
podataka.
3 Pritisnite SELECT.
Okretanje GRID daljinskog uređaja za unos
U određenim načinima montaže možete okretati orijentaciju
uređaja GRID.
NAPOMENA: To se ne odnosi na uređaj GRID 20.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Pomorska mreža.
Dodatak
2 Odaberite uređaj GRID.
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Pregledavanje slika s memorijske kartice
Možete pregledavati slike koje su spremljene na memorijskoj
kartici. Možete pregledavati .jpg, .png i .bmp datoteke.
1 Umetnite memorijsku karticu sa slikovnim datotekama u utor
za karticu.
2 Odaberite Informacije > Preglednik slika.
3 Odaberite mapu u kojoj se nalaze slike.
4 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
5 Odaberite sliku.
6 Krećite se kroz slike putem strelica.
7 Po potrebi odaberite Izbornik > Pokreni dijaprojekciju.
Snimke zaslona
Snimku bilo kojeg zaslona na ploteru možete spremiti kao .png
datoteku. Snimku zaslona možete prenijeti na računalo. Snimku
zaslona možete pregledati u pregledniku slika (Pregledavanje
slika s memorijske kartice, stranica 63).
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Preference > Snimanje zaslona >
Uključi.
Prijeđite
na zaslon koji želite snimiti.
3
4 Držite Kuća najmanje šest sekundi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
3 Kopirajte .bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako nije, nadogradite softver uređaja.
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
Dodatak
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Volvo Penta.
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Preference > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
Kontaktiranje Volvo Penta službe za
korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
63
Specifikacije
Prijem
224,0 × 142,5 × 53,9 mm (8,8 × 5,5 ×
2,1 in)
PGN
Veličina zaslona (Š × V)
154 × 86 mm (6,1 × 3,4 in)
126983 Upozorenje
Rezolucija zaslona
WVGA, 800 x 400 piksela
126985 Tekst upozorenja
Težina
0,86 kg (1,9 lb)
126987 Kritično upozorenje
Sigurna udaljenost od
kompasa
71 cm (28 in)
126988 Vrijednost upozorenja
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Materijal
Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Uređaj može izdržati slučajno izlaganje
vodi do 1 m dubine na 30 minuta.
Dodatne informacije potražite na webmjestu www.garmin.com/waterrating.
Dimenzije (Š × V × D)
Opis
065030 Prosječne osnovne količine AC iz generatora (GAAC)
126992 Sistemsko vrijeme
127251 Brzina skretanja
127257 Pozicija
127498 Parametri motora: Statično
127503 Status ulaza AC (zastarjelo)
127504 Status izlaza AC (zastarjelo)
127506 Detaljan status DC
Osigurač
6 A, 125 V brzo-djelujući
127507 Status punjača
Ulazni napon
Od 10 do 32 Vdc
127509 Status pretvarača
Maksimalna potrošnja pri
10 Vdc
24 W
128000 Nautički kut zanošenja
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
1,5 A
Maksimalna potrošnja struje
pri 12 Vdc
2,0 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc
2
129044 Datum
NMEA 2000 potrošnja struje
75 mA maks.
129285 Navigacija: Podaci o ruti, točki
Maksimalni broj točaka
5.000
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
Maksimalni broj ruta
100
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
Maksimalni broj točaka
aktivnog traga
50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
129799 Napajanje / način rada / frekvencija radiouređaja
HTML integracija
Kompatibilnost s OneHelm™ integracijom
Memorijska kartica
2 utora za SD karticu; maksimalna
veličina kartice 32 GB
128275 Dnevnik udaljenosti
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
®
Bežična frekvencija i protokoli Wi‑Fi, ANT i Bluetooth tehnologije
2,4 GHz pri 17,6 dBm
®
NMEA 2000 PGN – informacije
Odašiljanje i prijem
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio B
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130316 Temperatura: Prošireni raspon
130576 Status oznake nagiba
130577 Podaci o smjeru
PGN
Opis
059392
ISO potvrda
059904
ISO zahtjev
Odašiljanje
060160
ISO protokol za prijenos: Prijenos podataka
Poruka Opis
060416
ISO protokol za prijenos: Upravljanje povezivanjem
GPAPB APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili trag (autopilot)
060928
ISO dohvat adrese
GPBOD BOD: Smjer (od polazišta do odredišta)
065240
Adresa naredbe
GPBWC BWC: Smjer i udaljenost do točke
126208
Zahtjev funkcije grupe
126996
Podaci o proizvodu
GPGGA GGA: Popravljanje podataka sustava za globalno pozicioniranje
126998
Konfiguracijski podaci
GPGLL
127245
Kormilo
GPGSA GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
127250
Smjer plovila
GPGSV GSV: GNSS sateliti koji se vide
127258
Magnetsko odstupanje
GPMRB RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
127488
Parametri motora: Brzo ažuriranje
GPRMC RMC: Preporučeni minimum specifičnih GNSS podataka
127489
Parametri motora: Dinamično
GPRTE RTE: Rute
127493
Parametri odašiljanja: Dinamično
GPVTG VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
127505
Razina tekućine
GPWPL WPL: Lokacija točke
130060
Oznaka
GPXTE XTE: Pogreška unakrsnog traga
NMEA 0183 – informacije
GLL: Geografski položaj (zemljopisna širina i dužina)
PGRME E: Procjena pogreške
Odašiljanje
PGRMM M: Datum karte
PGN
Opis
PGRMZ Z: Visina
126464
Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
SDDBT DBT: Dubina ispod sonde
126984
Odgovor na upozorenje
SDDPT DPT: Dubina
64
Dodatak
Poruka Opis
SDMTW MTW: Temperatura vode
SDVHW VHW: Brzina i smjer na vodi
Prijem
Poruka
Opis
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija točke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association
(NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku)
oblikovanjima i porukama možete naručiti na adresi: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Podaci o motoru koji se odašilju putem NMEA 2000
mosta
Ploter može primati J1939 izraze i odašiljati ih putem NMEA
2000 mreže. Na taj način drugi NMEA 2000 uređaji mogu
prikazivati J1939 podatke o motoru.
Primljeni su EVC podaci
NMEA 2000 izlazni broj grupe
parametara (PGN)
Brzina motora
Povećanje tlaka u motoru*
Položaj promjene nagiba*
127488: Parametri motora, brzo
ažuriranje
Tlak ulja u motoru*
Temperatura ulja u motoru*
Temperatura rashladnog sredstva
u motoru*
Napon baterije
Protok goriva u motoru**
Vrijeme rada motora
Tlak rashladnog sredstva u
motoru*
Tlak protoka goriva u motoru*
Visoka temperatura rashladnog
sredstva
Nizak tlak ulja
Niska razina ulja
Nizak napon akumulatora
Niska razina vode u rashladnom
sredstvu
Indikator vode u gorivu
127489: Parametri motora,
dinamički
Tlak ulja u sustavu za prijenos*
Temperatura ulja u sustavu za
prijenos*
Sustav za prijenos
127493: Parametri sustava za
prijenos, dinamički
Razina tekućine: gorivo*
Razina tekućine: voda*
127505: Razina tekućine
Položaj kormila*
127245: Kormilo
* Dostupno samo ako je instaliran kompatibilan senzor.
**Dostupno samo ako je instaliran softver za putno računalo.
Dodatak
65
Indeks
Simboli
3D perspektiva 52
A
ActiveCaptain 5
nadogradnja karata 6
nadogradnja softvera 6
pametne obavijesti 5, 6
quickdraw 14, 15
AIS 10, 11, 13
ATON oznake 11
određivanje cilja 10, 11
prijetnje 10, 35
radar 35
SART 11
uključivanje 59
uređaj za signale pomoći 11
aktivan trim 45
alarm vučenja sidra 57
alarm za dolazak 57
alarm za gorivo 44, 58
alarm za skretanje s kursa 57
alarm za sudar 11, 59
alarm za sudar u sigurnoj zoni 11, 59
alarmi 22, 57, 58
dolazak 57
duboka voda 30, 58
gorivo 44, 58
navigacija 57
plitka voda 30, 58
sonar 30, 58
sudar 11, 59
temperatura vode 30, 58
van kursa 57
vrijeme 58
vučenje sidra 57, 58
AM 48
animirane struje, morske mijene 9
antena, GPS 2
automatsko navođenje 19
putovi 19
udaljenost od obale 20, 56
Automatsko navođenje 15, 16, 19, 56
putovi 19
autopilot 38–41
cik-cak oblik 40
konfiguriranje 38
kružni oblik 40
oblici za upravljanje 39, 40
oblik djeteline 40
oblik polukružnog zaokreta 39
oblik pretraživanja 40
Oblik Williamsonovog zaokreta 40
orbitiranje 40
prilagođavanje smjera 39
Shadow Drive 39
smanjivanje aktivnosti kormila 39
uključivanje 39
upravljanje pomoću oblika 39, 40
veličina koraka upravljanja 39
B
balastni spremnik 24
bežični uređaji 6, 7, 45, 53–55
konfiguracija mreže 6, 7
povezivanje bežičnog uređaja 6, 7
povezivanje s bežičnim uređajem 5
brisanje, svi korisnički podaci 22
brzina plovila 59
Č
čovjek u moru 17, 40, 43
D
DAB 48
daljinski upravljač 7, 40, 41
prekid veze 7
detaljne karte 61
66
digitalno prebacivanje 46
digitalno selektivno pozivanje 42, 43
kanali 43
kontakti 42
pojedinačni rutinski poziv 43, 44
uključivanje 42, 59
dijeljenje podataka 60
druga plovila
AIS 13
staze 13
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 23, 58
E
EBL 36
mjerenje 36
prikaz 36
EGNOS 55
EPIRB 11
EVC mreža 45, 57
F
favoriti 3
Fish Eye 3D 9
podvodni objekti 14
sonarni stožac 14
tragovi 14
fishfinder uređaj. Vidi sonar
FM 48
Force vanbrodski motor 41, 42
fotografije, zračni 10
fotografije iz zraka 10
FUSION PartyBus 47
G
Garmin ClearVü 25
Garmin Marine Network 57
Garmin pomorska mreža 57
Garmin služba za korisničku podršku. Vidi
služba za korisničku podršku
gliser 4, 22
GLONASS 55
GPS 63
EGNOS 55
GLONASS 55
izvor 2
signali 2
WAAS 55
grafikon brzine vjetra 44, 45
grafikon kuta vjetra 44
grafikon širokog kuta 45
grafikoni
atmosferski tlak 44, 45
brzina vjetra 44, 45
dubina 44, 45
konfiguriranje 44, 45
kut vjetra 44, 45
temperatura vode 44, 45
temperatura zraka 44, 45
granica 21, 22
granice 21
kopiranje 61
povezivanje s SmartMode izgledom 21
prikaz 13
GRID 62
GRID uparivanje 55, 62
I
ID jedinice 55
Idi na 16
informacije o nebu 46
informacije o sustavu 55, 61
inReach 45
poruke 45, 46
isključeno 4
izvješća plutače 52
izvješće o položaju 43
J
J1939 65
jedrenje 12, 22
startna linija 22
štoperica 22
jedrilica 4, 22
jedriličarskastartna linija 22
jezik 55
K
kamera 54
konfiguracija 53
mirovanje 53
pauziranje 52
početni položaj 53
upravljanje 52–55
kapacitet goriva 59
karta
postavke 12, 13
slojevi 12, 13
karte 7, 9, 13, 14, 61. Vidi karte
izgled 12, 13
mjerenje udaljenosti 8
nadogradnja 6
navigacija 8, 10
pojedinosti 8
postavke 11
quickdraw 14, 15
radar 13
ribolov 8
simboli 8
slojevi 12, 13
Ključ e-KEY 59
ključevi 59
kombinacije 3
kompas
podatkovna traka 3
ruža 12
korisnički podaci, brisanje 22
krugovi 46
M
MARPA
navigacijska karta 13
određivanje cilja 35
označeni objekt 35
prijetnje 10, 35
media player 47–49
DAB 48
FUSION-Link 47
isključivanje zvuka 47
izvor 47
način podešavanja 48
nasumična reprodukcija 47
naziv uređaja 49
ponavljanje 47
prethodno definirano 48, 52
pretraživanje po abecedi 47
radio 49
regija tunera 48
SiriusXM satelitski radio 49
stereo 47
VHF 47, 48
zone 47
međutočke
brisanje 18
praćeno plovilo 43
prikaz popisa 17
stvaranje 17
memorijska kartica 61
detaljne karte 61
umetanje 2
utor 1
mjerači 44
gorivo 44
motor 44
ograničenja 44
mjerači goriva 44
alarm statusa 44, 58
mjerači motora 44
mjerenje udaljenosti 26
karte 8
Indeks
mjerne jedinice 56
MOB, uređaj 11
motor 45, 59
N
nadogradnja
karte 6
softver 6
nadogradnje, softver 62
napon 58
navigacijska karta 8, 10, 16, 52
ATON oznake 11
MARPA 13
pomorske servisne točke 16
radarsko preklapanje 34
staze plovila 13, 43
navigacijska pomagala 11
navigacijske oznake 8
navigacijski alarmi 57
navigacijski umetak 3
NMEA 0183 42, 57
NMEA 2000 42, 57, 65
O
obavijesti 5, 6
odabir boja 4
odredišta
navigacijska karta 16
odabir 16
određivanje cilja 35
otključavanje, zaslon 1
označavanje lokacije 17
P
pametne obavijesti 5, 6
Panoptix 33
player glazbe 47, 49, 50. Vidi media player
početni zaslon 2
prilagođavanje 3
podaci
kopiranje 61
sigurnosno kopiranje 61
upravljanje 60
podaci o brzini 59
podrška. Vidi služba za korisničku podršku
podvodni objekti 14
Položaj, praćenje 43
pomak, prednji dio plovila 38
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
pomorske usluge 16
ponovno postavljanje 60
izgledi stanice 4
postavke 49
popis kanala 4, 48
DAB 48
poruke 45
postavke 4, 15, 55, 56, 59
informacije o sustavu 55
prikaz radara 37
povećavanje, karta 8
pozadinsko osvjetljenje 4, 7
poziv u pomoć 43
preciznost GPS-a 58
prečaci 42
preferirani izvor podataka 38, 39
premium karte 9, 10
Fish Eye 3D 9, 14
fotografije iz zraka 10
indikatori morskih mijena i struja 9
prethodno definirane postavke 24, 48
prikaz brojeva 3
prsteni dometa 12
Q
quickdraw 14, 15
R
radar 33–36, 38
AIS 35
buka 37
domet 34
Indeks
emitiranje 34
izvor 38
MARPA 11
optimizacija prikaza 36, 37
osjetljivost 36
polje prikaza 38
pomak prednjeg dijela plovila 38
prekrivanje 13
prilagođeni položaj za zaustavljanje 38
prsteni dometa 38
shema boja 38
tempirano emitiranje 34
točke 38
tragovi odjeka 36
traženje ptica 36
zaslon s preklapanjem 34
zaslon s prekrivanjem 34
zona pod nadzorom 35
radarsko preklapanje 34
radio 48
AM 48
FM 48
SiriusXM 49
registracija proizvoda 61
registriranje uređaja 61
ribolovna karta 8, 52
rješavanje problema 63
ručno pregledavanje 2
Ruta do 15, 16
rute 16, 18, 21
brisanje 19
kopiranje 60, 61
navigacija 18
paralelna navigacija 18
prikaz popisa 18
stvaranje 18, 19
točke 60
uređivanje 18
S
SART 11
sat 58
alarm 58
nautički 40
satelitske slike 10
satelitski signali, primanje 2
senzor vjetra 7
senzori razine spremnika 44
Shadow Drive, omogućavanje 39
SideVü 25
sidro 58
sigurna dubina 56
sigurna visina 56
simboli 10
SiriusXM 48, 50
Satelitski radio 49
SiriusXM satelitski radio 48, 49
sjenčanje dubine 12, 13
slike 3, 63
služba za korisničku podršku 2, 63
SmartMode izgled, povezivanje s granicom 21
smjer 39
držanje 39
linija 12, 23
prilagođavanje 39
Shadow Drive 39
snimke zaslona 63
snimanje 63
softver
nadogradnja 6, 62
nadogradnje 49, 62
sonar 24, 25, 27, 28, 30
a-scope 29, 31
alarmi 30, 58
brojevi 3
brzina pomicanja 28
buka 28
dijeljenje 27, 28
dubina 29
fiksirano dno 29
frekvencije 30, 31
FrontVü 27
Garmin ClearVü 25
izgled 29
izvor 27, 28
mjerenje udaljenosti 26
mjerilo dubine 29
odbacivanje boje 29
osjetljivost 28
osjetljivost boje 28
Panoptix 26, 27, 31, 32
podvodni objekti 29
prikazi 25
SideVü 25
smetnje 29
snimanje 28
stožac 14
šum površine 29
točka 27
whiteline 29
zumiranje 29
sonda 24, 27, 30, 33
SOS 17, 43
sportovi na vodi 23, 24
aktivan trim 45
balastni spremnik 24
trim ploče 24
stanice 2
postavljanje redoslijeda zaslona 55
povezivanje s gumbom 4
prilagođavanje početnog zaslona 3
promjena stanice 55
vraćanje izgleda 4, 55
stanice za mjerenje morskih struja 46
mjerači 9
stanice za plimu 9, 46
mjerači 9
staze 15
staze plovila 13, 43
T
tipka napajanja 1, 4
tipkovnica 55
točke 17, 63
brisanje 18
čovjek u moru 17
kopiranje 60, 61
kretanje prema 17
prikaz 13
projekcija 17
sonar 27
stvaranje 8, 17
uređivanje 17
tragovi 21
brisanje 21
kopiranje 60, 61
prikaz 13, 20
snimanje 21
spremanje u obliku rute 21
uređivanje 20
traka preklapanja 41
trase 20
brisanje 21
navigacija 21
popis 20
snimanje 21
spremanje 20
trim ploče 24
tvorničke postavke 60
stanice 4
U
udaljenost od obale 20, 56
upravitelj upozorenjima 46
poruke 46, 47
upravljačka palica 62
uređaj
čišćenje 63
registracija 61
uređaj za signale pomoći 11
67
V
vanbrodski motor 41
kompas 42
pomak pramca 42
VHF radio 42
DSC kanal 43
pojedinačni rutinski poziv 43, 44
pozivanje AIS cilja 44
pozivi u pomoć 43
video
izvor 52
konfiguriranje 53
videozapis 52–55
izvor 53
konfiguriranje 52
prikaz 52, 53
VIRB kamera 54
vjetar, ruža 12
voda
brzina 59
pomak temperature 59
zapis temperature 45
zapisnik temperature 44
vraćanje 60
vrijeme 50
alarmi 58
informacije o valovima 51
karte 13, 50
odašiljanja 50
padaline 50
prekrivanje 52
pretplata 49, 52
prognoza 50–52
ribolov 51
temperatura vode 51
tlak na površini 51
uvjeti na moru 51
vidljivost 51
vjetrovi 51
VRM 36
mjerenje 36
prikaz 36
W
WAAS 55
Wi‑Fi 5
Wi‑Fi tehnologija 6
Z
zaključavanje, zaslon 1
zapis događaja 55
zapis temperature 44, 45
zapisnik dubine 44, 45
zaslon
otključavanje 1
svjetlina 4
zaključavanje 1
zaslon osjetljiv na dodir 1
zastupnik 16
zastupnik tvrtke Volvo Penta 16
zumiranje, sonar 29
68
Indeks
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Srpanj 2019
Tiskano u UK
190-02360-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising