Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX WSI Box

Garmin Nexus NX WSI Box
NX WSI-box
Installation och användarmanual
Svenska
WSI-box
Svenska
1
Svenska
WSI-box
Edition: April 2007
2
WSI-box
1
Svenska
Part specification
___________________________________________________________
Items delivered with the Server
Antal.
1
1
1
3
1
Benämning
Nexus NX WSI-box
Spänningskabel röd 3m
Spänningskabel svart 3m
Monteringsskruvar till WSI-box
Installation och användarmanual
Referens
1
2
3
4
5
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se kapitel 5.
3
Svenska
2
WSI-box
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, WSI-boxen och instrument.
3. Installera först givarna, sedan WSI-boxen och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra
installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, WSI-boxen och
instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att WSIboxen, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande
packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning:
generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för
störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
2.8 mm borr för monteringshål.
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på 8
m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från
andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare
som för instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör.
2.1 Viktigt om placeringen av WSI-boxen
Montera WSI-boxen på en torr oc vertical yta under däck. Se till att avståndet till annan
radioutrustning inte är kortare än 500mm.
Se också till att WSI-boxen monteras på ett långskeppsgående skott så att den är
parallel med den trådlösa vindgivare, detta ökar radions räckvidd.
4
WSI-box
Svenska
2.2 Installera WSI-boxen
Ta bort skyddslocket och borra de tre monteringshålen med en
2.8mm borr. Montera WSI-boxen med de medföljande skruvarna.
Stryk på silikonfett på skruvterminalerna (för att undvika korrosion)
Anslut nätverkskabeln till terminaler 13, 14, 15 och 16. Kabeln
skall kopplas så att färgangivelsen på locket följs.
OBS!
Om kabeln skall kortas bör det göras I den ände där inte
märkningen sitter.
Your WSI-box installation is done!
5
Svenska
WSI-box
2.2.1
Extra larm
Artikelnummer 20081. Ett extra larm kan anslutas om du önskar ett kraftigare ljud.
Extralarmet kommer att ljuda när någon av larmfunktionerna i systemet initieras.
Röd ledare ansluts till båtens 12V
Svart ledare ansluts till Server stift 14 (BUZZER).
För anslutning, se nästa sida
2.3
Anslutning av Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen kan manövreras till/från med hjälp av båtens normala
instrumentbelysningsomkopplare.
Anslut ledaren från båtens instrumentbelysningsomkopplare till Serverns stift 13
(LIGHT ON +12 V).
För anslutning, se nästa sida
2.3.1
Loggivarer
Loggivaren ansluts på terminal 9-12 på WSI-boxen
2.3.2
Ekolodsgivare
Ekolodsgivaren ansluts på terminal 6-8 på WSI-boxen
OBS, endast 200kHz ekolodsgivare kan användas
6
WSI-box
Svenska
Krossreferenslista för WSI-box märkt för sepparat logg- lod-givare
samt Tri-ducer och combigivare
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Funktion
+12V Batteri
0V batteri
Instrumentljus
Summer
Ej använd
Eko A
Eko B
Eko skärm
+12V till Loggivare
Logg signal
Temp. sensor
0V till Loggivare
Sep. logg and depth
Röd
Svart
Valfri färg
Svart
Ej använd
Svart
Blå
Skärm
Grön
Gul
Vit
Skärm
7
Tri-ducer eller Combi
Red
Black
Valfri färg
Svart
Ej använd
Svart
Blå
Skärm
Röd
Grön
WVithite
Brun
Svenska
3
Maintenance and fault finding
3.1
•
WSI-box
Maintenance
At least once a year, check all your connections and apply
additional silicon paste at each connection point.
3.2
Fault finding
Before you contact your Nexus dealer, and to assist your dealer to
give you a better service, please check the following points and
make a list of:
•
•
•
All connected instrument and transducers, including their
software version numbers.
WSI-box software version number.
Nexus Network data bus ID numbers for each instrument
(displayed at power up).
3.2.1
General
In most cases, the reason for faults in electronic equipment is the
installation or poor connections. Therefore, always first check that:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installation and connection is made per instructions for
instrument and transducers, (see Fel! Hittar inte
referenskälla.).
Screw terminals are carefully tightened.
No corrosion on any connection points.
No loose ends in the wires causing short cuts to adjacent
wires.
Cables for damage, that no cables are squeezed or worn.
Battery voltage is sufficient, should be at least 10V DC.
The fuse is not blown and the circuit-breaker has not opened.
The fuse is of the right type.
Two instruments do not have the same ID number, (see
Instrument Manual).
8
WSI-box
4
Svenska
Specifications
4.1
Technical specifications
Dimensions:
Instrument cable:
WSI-box: 110 x 65 x 30 mm.
8 m (26 ft).
Power supply:
Power
consumption at 12V:
12V DC (10-16V). The instruments are polarity protected
Temperature range:
Storage:-30°to +80°C (-22°to +176°F)
Operation: -10° to +70°C(14°to +158°F)
130 gram. (7.76 oz).
Splash proof
Weight:
Enclousure:
WSI-box: 0,2W.
CE approval
The products conforms to the EMC requirements for immunity and emission according
to EN 50 08-1.
9
Svenska
5
WSI-box
Waranty
10
WSI-box
Svenska
11
Svenska
WSI-box
12
Svenska
Copyright ©:
Nexus
Marine©:
AB
Copyright
Kuskvägen 4,Silva
191 62
Sollentuna,
Sweden
AB Sweden
Tel: +46 Kuskvägen
-(0) 8 – 5064,
939
00.
+46 -(0) Sweden
8 -506 939 01
191
62Fax:
Sollentuna,
Tel: +46 -(0) 8 www.nexusmarine.se
- 623 43 00. Fax: +46 -(0) 8 - 92 76 01
www.silva.se
13
XXXXX-1 Edition 1
22134-1 Edition 3
WSI-box
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising