Garmin | Nexus | Garmin Nexus Twin Fin Givare

Garmin Nexus Twin Fin Givare
Twin Fin
- Givare -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
TWIN FIN
1
TWIN FIN
Denna manual är skriven för: Twin Fin Vindgivare
Utgåva: Mars 2007
2
TWIN FIN
NX2 Vind Givare
Installationsmanual
Tack för att du valt NX2 vindgivare. I denna manual skall vi hjälpa dig att installera din
nya NX2 produkt. Läs igenom hela manualen innan du börjar med installationen. Denna
vindgivare ger information om vindhastighet och vindvinkel relativt båten. Om en
loggivare ansluts till systemet, fås sann vindhastighet och sann vindvinkel. Om en
kompassgivare eller GPS antenn ansluts kan även sann geografisk vindriktning
beräknas.
1
Installation
1.1
Placering
Givaren skall monteras på en horisontell yta i masttoppen. Om masttoppen lutar, måste
en kil användas mellan givarfästet och underlaget. För Seldénmaster med 15 lutning
finns en kil som tillbehör: (art.nr 67400-15).
2
Part specifikation
Monteringssats givare
Ändhylseset 5x0.75/0.25
Kabel Mast 25m
Mastenhet kpl
Monteringsinstruktion
Garantisedel Marin. Engelsk
Representations lista Marin
Kalibrerings etikett tryckt
Fäste
3
INSTALLATION
Vindgivare skall monteras så att propellern är lodrät när båtens akterstag är fullt ansatt.
Om monteringsytan på masttoppen sluttar, kilas mastfästet.
För vindgivaren (1) framifrån in i fästet (2). Vrid åt muttern (3) FÖR HAND. Fäst
säkerhetsklämman (4) bakom muttrarna. Fäst kabeln i klämman. Vid isärplockning av
pluggkontakterna, dra alltid i själva kontakterna - aldrig i kablarna eller kabelskydden.
3
TWIN FIN
3.1
Montering steg för steg
1. Använd fästet som mall och
markera monteringshålen
2. Borra de tre monteringshålen
med en 3,2mm borr
3. Montera fästet med de tre
medföljande skruvarnma
4. För in givaren I fästet framifrån
och bakåt
5. Dra åt låsmuttern med handkraft
6. Montera låsklämman
7. Anslut kabeln
4
TWIN FIN
4
Anslutning av givaren
4.1
Inkoppling i ett Nexus nätverk.
Om du redan har ett Nexus nätverk, dvs. en Server, är det mer praktiskt att installera
givaren till Servern. Instrumentet ansluts sedan var som helst i nätverket. OBS! Sätt
C71 i winddatainstrumentet till OFF
Server
Skärm
Givare
Vit
Gul
Grön
4.2
Installera kablarna
Spänningskabel dras direkt och så kort som möjligt från den säkrade elpanelen. Den
tremeters spännings kabel som ingår är komplett med ändhylsor och därmed färdig att
kopplas in. OBS! Sätt C71 i winddatainstrumentet till ON.
Anslut alltid en 3A säkring mellan batteri och instrument
Skärm
Röd
Grön
Gul
Vit
Svart
3A Säkring
Givare
5
TWIN FIN
5
Kalibrering
För att givaren skall fungera korrekt samt att full noggrannhet skall uppnås I systemet
måste givaren kalibreras. Följande måste utföras:
1.
2.
3.
Lägg in de kalibreringsvärden som följer med givaren. Dessa lags in på
kalibreringskod C56 to C62. (C55-C62 i Wind Data)
Lägg in värdet för givarens vinkelfel (om givaren inte är monterat precis rakt
förut) detta lags in i C55 (C54 i Wind Data)
Försäkra dig om att kalibreringsvärdet för vindhastighet, C54 är satt till 1,70
(C53 i Wind Data)
För mer information om hur du lägger in dessa kalibreringsvärden, se instrumentets
manual.
6
Specifikationer
Givarkabel
Spänning:
Effektförbrukning:
Strömförbrukning:
Mätområde vindhastighet:
Vinkelnoggrannhet:
Hastighetsnoggrannhet:
Temperaturområde:
Vikt:
6.1
25 m
12V DC (10-16V)
0,24 W
20mA (vid 12V)
0.9-90 knots, 0.5-50 m/s
Bättre än ± 2°
± 5%
Användning -5ºC till +70ºC
Lagring -20ºC till +80ºC
260 g.
Dimensioner:
FÄSTE
6
TWIN FIN
8. GARANTI
7
TWIN FIN
8
TWIN FIN
9
TWIN FIN
10
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
11
20728-2 Edition 1
TWIN FIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising