Garmin | Nexus | Garmin Nexus VHF NX2600

Garmin Nexus VHF NX2600
NX2600
- Tvåbands Navtexantenn -
Installation and
och Operation
Användar Manual
Svensk
English
Navtex NX2600
1
Navtex NX2600
Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
INTRODUKTION ................................................................................................3
INSTALLATION..................................................................................................3
Begränsa meddelanden som tas emot ...........................................................4
INTRODUCTION TO PC KIT..............................................................................5
INSTALLATION..................................................................................................5
ANVÄND NEXUS NAVTEX MOTTAGARMJUKVARAN ....................................6
Installation, användning och avinstallation....................................................6
7.1
Installera mjukvaran: ......................................................................................6
7.2
Använda mjukvaran .......................................................................................6
7.2.1
Funktioner. .................................................................................................7
8
Avinstallera mjukvaran .....................................................................................8
9
Installation av NX2600 och PC kit....................................................................8
10
SPECIFIKATIONER: NX2600 Antenn ...............................................................9
11
GARANTI..........................................................................................................13
2
Navtex NX2600
NEXUS NX2600 TVÅKANALS (518K OCH 490KHz)
NAVTEXMOTTAGARE
Tack för att du valt Nexus NX2600Navtexmottagare. Denna
mottagare används för att ta emot väderrapporter och
navigationsvarningar. NX2600 ansluts till an NX2500 radio eller
till en PC (PC kit behövs då)
1 INTRODUKTION
Denna Navtexantenn är inte bara en antenn utan en komplett mottagare.
Den är vattentät och monteras normalt på båtens pushpit. Ut från denna
mottagare skickas information i RS422 format som NX2500 kan läsa. Med
ett PC Kit görs signalerna om för att passa en PC och då ansluts Navtex
antennen till en USB-port samt 12V. All information som Navtexantennen
skickar ut kan sedan läsas på NX2500 radion eller på PC’n med det
program* som följer med PC-kitet.
*Stödjer Windows98, 2000, XP and Windows Vista.
2 INSTALLATION
Antennen monteras med ett standard antennfäste, det finns många olika
fästen på marknaden för såväl montering på rör (pushpit) eller på plana
ytor. Antennen skall monteras så att den sitter så ostört som möjligt och
inte för nära RF apparater så som Radar, VHF antenner mm..
Om man monterar Antennen på en radarbåge skall den antingen monteras
over eller under radarantennen.
Antennen levereras med 15m kabel samt en kontakt som kopplas direkt till
NX2500 radion. (se fig.1)
Eller till PC kitet, (se fig. 2)
Om du ansluter Navtexantennen till en Silva S15 måste du använda den
kopplingsbox som finns för Navtexantenner. (se fig. 2)
3
Navtex NX2600
ANVÄND NEXUS NAVTEX MED EN NX2500 VHF RADIO.
Om du använder Nexus Navtexantenn tillsammans med en NX2500 VHF
Radio, kopplas Navtexantennen bara in i tillbehörssladden kontakt som
följer med NX2500. För att läsa Navtex meddelanden, se NX2500
manualen.
För att testa att kopplingen mellan Navtexantennen och Radion är OK, Slå
på NX2500 utan att ansluta Navtexantennens kontakt. Anslut sedan
kontakten (när NX2500 är igång). Du kommer då höra ett pip och du
kommer också få information om att ett meddelande har tagits emot:
För att läsa meddelandet, gå till Navtex Loggen och öppna meddelandet:
3 Begränsa meddelanden som tas emot
Det går att ignorera meddelande från vissa stationer samt av en viss typ.
Detta görs i NX2500 radion under avdelningen Navtex inställningar.
Se NX2500 manualen för mer information
4
Navtex NX2600
NAVTEX PC Kit ANVÄNDARMANUAL
4 INTRODUCTION TO PC KIT
Denna Navtexantenn är inte bara en antenn utan en komplett mottagare.
Den är vattentät och monteras normalt på båtens pushpit. Ut från denna
mottagare skickas information i RS422 format. Med ett PC Kit görs
signalerna om för att passa en PC och då ansluts Navtex antennen till en
USB-port samt 12V. All information som Navtexantennen skickar ut kan
sedan läsas på PC’n med det program* som följer med PC-kitet.
*Stödjer Windows98, 2000, XP and Windows Vista.
5 INSTALLATION
Antennen monteras med ett standard antennfäste, det finns många olika
fasten på marknaden för såväl montering på rör (pushpit) eller på plana
ytor. Antennen skall monteras så att den sitter så ostört som möjligt och
inte för nära RF apparater så som Radar, VHF antenner mm..
Om man monterar Antennen på en radarbåge skall den antingen monteras
over eller under radarantennen.
Antennen levereras med 15m kabel samt en kontakt som kopplas direkt till
till PC kitet. Du måste även ansluta 12V till PC-kitet, (se fig. 2).
5
Navtex NX2600
6
ANVÄND NEXUS NAVTEX MOTTAGARMJUKVARAN
1. Specifikation
1.1 Hastigheten på datat från mottagaren är 9600 baud, och ansluts till PC’n via PCkitet.
1.2 NX2600 tar alltid emot och skickar vidare all Navtexinformation.
1.3 Mjukvaran kan spara all data eller selekterad data.
1.4 All Navtexinformation kan övervakas via mjukvaran
.
7
Installation, användning och avinstallation
7.1 Installera mjukvaran:
Dubbeklicka på följande ikon som du finner på den medföljande CD’n
Följ instruktionenrna på skärmen. Programmet kommer att installeras påföljande plats:
”C:\Program Files\NAVTEX Receive Software”
7.2
Använda mjukvaran
2.2.1 Dubbelklicka på ikonen
som du finner under fliken
NAVTEX Receive Software” för att starta programmet:
6
Navtex NX2600
7.2.1
Funktioner.
a) [Open(O)] Öppnar ett lagrat NAVTEX text meddelande som är sparat på hårddisken.
Print(P) Skriv ut ett lagrat NAVTEX meddelande.
Exit(E) Avslutar programmet.
b) Det finns två val I Setting(S) Inställningsmenyn
Comport(C) Kommunikationsport, sätter Serieportnumret för den port som används.
Font (F) Ställer in fontstorlek och färg.
c) Help(H) Hjälpmeny
När ett NAVTEX meddelande tas emot, visas texten “Receiving” längst ner på sedan
tillsammans med antal tecken (Byte) som har tagits emot.
Efter det att ett meddelande har tagits emot, försvinner texten “receiving” och
meddelandet spars i filen C:\Program Files\NAVTEX Receive Software\log.
Meddelandet visas is meddelandefönstret Namnet på meddelandet visas på vänster
sida. Total log:3 betyder att totalt 3 meddelanden har tagits emot.
7
Navtex NX2600
Klicka på det meddelandet du vill spara, radera eller skriva ut. Använd:
“View(V)” för att titta på ett meddelande, “Delete(D)” för att ta bort ett meddelande.
8
Avinstallera mjukvaran
Dubbelklicka på ikonen
i foldern C:\Program Files\NAVTEX
Receive Software” för att avinstallera mjukvaran.
NX2600 PC Kitet leveereras med ::
1) CD med Mjukvara PC.
2) Inkopplingsbox Box.
9
Installation av NX2600 och PC kit
Anslutning till NX2500
8
Navtex NX2600
Anslutning till NX2500 och PC
10 SPECIFIKATIONER:
NX2600 Antenn
Mått:
150mm(H) X 155mm(diameter)
Vikt:
1000gms
Spänning/Ström: 12 Volt DC (10-15Volt), 120mA Max (1.44 Watt).
Mottagare:
Parallell tvåkanalig mottagare (490 & 518khz).
Output:
Forward error-corrected (FEC) NAVTEX data as serial
ASCII at 9600 baud, 8-bits, no parity, 1 stop bit, no
handshake.
Montering:
Passar all antennfästen med standard 1”1/4TPI fitting.
9
Navtex NX2600
Appendixes –
Denna information är endast en vägledning. Informationen kan ändras och
den senaste finns tillgänglig på webben.
Appendix 1. Navigationområden:
I
UK
II
FRANCE/SPAIN/PORTUGAL
III
MEDITERANEAN
IV
USA
VI
ARGENTINA
VII SOUTH AFRICA
VIII INDIA
Appendix 2. NAVTEX stationer
I område I, II & III:
Areas I & II:
518khz
A
Corsen (Ushant).
D
Grimton (Sweden).
D
Coruna (NW Spain).
G
Cullercoats (Northeast UK).
K
Niton (French coast messages).
L
Orlandet (Norway)
M
Oostend (English coast msgs).
490khz
A
Niton (French coast messages)
E
Corsen (Ushant, France).
U
Cullercoats (Northeast UK).
Area III:
518khz
G
Tarifa (South Spain).
X
Valencia (Southeast Spain).
W
La Garde (Toulon, France).
T
Cagliari (Sardinia).
R
Roma (West Italy).
V
Augusta (Scicily).
O
Malta
U
Trieste (NorthEast Italy).
IX
XI
XII
XIII
XV
XVI
O
P
Q
R
S
T
W
Portpatrick (Northwest UK).
Imuiden (Holland)
Malin Head (N Ireland).
Monsanto (Portugal).
Niton (South UK).
Oostend (Belgium).
Valentia (S Ireland).
C
I
Portpatrick (Northwest UK).
Niton (South UK).
K
H
L
I
F
M
P
N
10
PAKISTAN
CHINA/JAPAN
USA
RUSSIA
CHILE
PERU
Kerkyra (Greece)
Iraklion (Crete)
Limnos (Greece)
Izmir (Turkey)
Antalya (Turkey)
Cyprus
Haifa (Israel)
Alexandria (Egypt)
Navtex NX2600
Q
Split (Croatia).
Appendix 3. Meddelandekategorier.
A
B
C
D
E
F
G
Navigational Warnings
Gale Warnings
Ice Reports
Search and rescue information
Weather Forecasts
Pilot messages
Decca information
H
I
J
L
V
Z
11
Loran C information
Omega information
Satnav information
Rig lists, Submarine &
gunnery information.
Rig Movements.
No messages on hand.
Navtex NX2600
LISTA ÖVER NAVTEX SÄNDNINGAR
Transmission Times (UTC/GMT)
CAT Khz
00.00
04.00
08.00
12.00
16.00
20.00
00.10
04.10
12.10
16.10
00.20
00.30
04.20
04.30
08.10
08.20
08.20
08.30
12.20
12.30
16.20
16.30
20.10
20.20
20.20
20.30
00.40
04.40
08.40
12.40
16.40
20.40
00.50
04.50
08.50
12.50
16.50
20.50
01.00
05.00
09.00
13.00
17.00
21.00
01.10
05.10
09.10
13.10
17.10
21.10
01.20
05.20
09.20
13.20
17.20
21.20
01.30
05.20
05.30
09.30
13.30
17.20
17.30
21.30
01.40
05.40
09.40
13.40
17.40
21.40
01.50
05.50
09.50
13.50
17.50
21.50
02.00
06.00
10.00
14.00
18.00
22.00
02.10
06.10
10.10
14.10
18.10
22.10
02.20
06.20
10.20
14.20
18.20
22.20
02.30
06.30
10.30
14.30
18.30
22.30
02.40
06.40
10.40
14.40
18.40
22.40
02.50
06.50
10.50
14.50
18.50
22.50
03.00
07.00
11.00
15.00
19.00
23.00
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
03.20
07.20
11.20
15.20
19.20
23.20
03.30
07.20
07.30
11.30
15.30
19.20
19.30
23.30
03.40
07.40
11.40
15.40
19.40
23.40
03.50
07.50
11.50
15.50
19.50
23.50
A
A
B
C
P
D
D
D
E
E
E
F
F
F
B
G
G
G
H
H
C
I
I
J
I
J
J
K
K
L
L
M
M
M
M
N
N
O
O
C
P
P
Q
Q
R
R
R
A
S
T
T
T
U
U
U
V
V
W
W
X
X
X
518
518
518
490
518
518
518
518
518
518
490
518
518
518
518
518
518
490
518
518
518
518
518
490
490
518
518
518
518
518
518
518
518
518
490
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
490
518
518
490
518
518
490
518
518
518
518
518
518
518
Station
Country
Svalbard
Corsen
Bodo
Portpatrick
Haifa
Grimeton
Corunna
Istanbul
Niton
Samsun
Corsen
Arkhangelsk
Horta
Antalya
Kersh
Cullercoats
Tarifa
Monsanto
Bjuröklubb
Iraklion
Murmansk
Izmir
Las Palmas
Horta
Niton
Gislovhammar
Varna
Niton
Kerkyra
Rogaland
Limnos
Oostende
Cyprus
Casablanca
Porto Santo
Orlandet
Alexandria
Portpatrick
Malta
Odessa
Den Helder
Porto Santo
Malin Head
Split
Reykjavik
Rome
Monsanto
Novorossiysk
La Garde
Oostende
Cagliari
Niton
Tallin
Trieste
Cullercoats
Vardo
Augusta
La Garde
Valentia
Reykjarvik
Valencia
Serapeum
Norway
France
Norway
UK
Israel
Sweden
Spain
Turkey
UK
Turkey
France
Russia
Azores
Turkey
Ukraine
UK
Spain
Portugal
Sweden
Greece
Russia
Turkey
Canaries
Azores
UK
Sweden
Bulgaria
UK
Freece
Norway
Greece
Belgium
Cyprus
Morocco
Madeira
Norway
Egypt
UK
Malta
Ukraine
Netherlands
Madeira
Ireland
Croatia
Iceland
Italy
Portugal
Russia
France
Belgium
Italy
UK
Estonia
Italy
UK
Norway
Italy
France
Ireland
Iceland
Spain
Egypt
12
Lat
78.04N
48.28N
67.16N
54.51N
32.49N
57.07N
43.31N
41.04N
50.35N
41.17N
48.28N
64.33N
38.32N
36.53N
45.23N
55.02N
36.01N
38.44N
64.28N
35.20N
68.58N
38.21N
28.09N
38.32N
50.35N
55.29N
43.07N
50.35N
39.37N
58.48N
39.52N
51.11N
35.03N
33.36N
33.04N
63.41N
31.12N
54.51N
35.49N
46.29N
52.06N
33.04N
55.22N
43.30N
64.05N
41.37N
38.44N
44.27N
43.06N
51.11N
39.13N
50.35N
59.30N
45.40N
55.02N
70.22N
37.14N
43.06N
51.56N
64.05N
38.43N
30.28N
Long
13.38E
05.03W
14.23E
05.07W
35.00E
12.24E
08.27W
28.57E
01.18W
38.20E
05.03W
40.32E
28.38W
30.42E
36.28E
01.26W
05.34W
09.11W
21.36E
25.07E
33.05E
26.35E
15.25W
28.38W
01.18W
14.19E
27.46E
01.18W
19.55E
05.34E
25.04E
02.48E
33.17E
07.38W
16.20W
09.31.E
29.52E
05.07W
14.32E
30.44E
04.15E
16.20W
07.21W
16.29E
21.51W
12.29E
09.11W
37.44E
05.59E
02.48E
09.14E
01.18W
24.30E
13.46E
01.26W
31.06E
15.14E
05.59E
10.21W
21.51W
00.09E
32.22E
Comments
French
Portuguese
Portuguese
Planned
French
French
Navtex NX2600
11 GARANTI
13
Navtex NX2600
14
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
15
28426-2 Edition 1.0
Navtex NX2600
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising