Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Compass Data

Garmin Nexus NX2 Compass Data
Compass Data
- Instrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
COMPASS DATA
1
COMPASS DATA
Denna manual är skriven för NX2 Compass instrument version 2.00 – 2.10
Utgåva: Mars 2007
2
COMPASS DATA
1
2
Innehåll i förpackningen ............................................................5
Installation ..................................................................................7
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Första start (endast i Nexus nätverk) .....................................11
3.1
3.2
4
Installation av instrument ............................................................................... 8
Kabeldragning................................................................................................ 9
Inkoppling i ett Nexus nätverk........................................................................ 9
Installation av loggivare ............................................................................... 10
Initialisering av instrumentet. ....................................................................... 11
Ominitialisering av ett instrument ................................................................. 11
Funktioner.................................................................................12
4.1
Om denna manual ....................................................................................... 12
4.2
Hur man använder de fem tryckknapparna.................................................. 13
4.2.1
PAGE ...................................................................................................... 13
4.2.2
MINUS ..................................................................................................... 13
4.2.3
PLUS ....................................................................................................... 13
4.2.4
SET ......................................................................................................... 13
4.2.5
Nollställning av ett värde CLEAR............................................................. 15
4.2.6
Kalibrering ............................................................................................... 15
4.2.7
Belysning ................................................................................................. 15
4.3
Huvudfunktioner........................................................................................... 16
4.4
Analogfunktioner .......................................................................................... 16
4.5
Underfunktioner ........................................................................................... 17
4.5.1
Sätt styr [STR] referens ........................................................................... 17
4.5.2
Sätt styr [STR] referens numeriskt........................................................... 17
4.5.3
Avancerad användning av styrreferens [STR] ......................................... 18
4.5.4
Styrreferens skenbar vindvinkel [STR AWA] ........................................... 18
4.5.5
Styrreferens, kurs att styra till WP [CTS] ................................................. 19
4.5.6
Taktisk användning av MEM.................................................................... 19
4.5.9
Båtfart [BSP], tillval.................................................................................. 21
4.5.10
Triplog [TRP], tillval ............................................................................. 21
4.5.7
Vattentemperatur [TMP], tillval ................................................................ 21
4.5.8
Död räkningsfunktion [DMG/CMG] .......................................................... 21
4.5.9
Avvikelse från kurslinje, XTE ................................................................... 22
4.5.10
Funktioner med Compass Data i Nexus nätverk ................................. 22
5
Inställningar / kalibrering.........................................................23
5.1
Användarinställning, C10 ............................................................................. 23
5.1.1
Inställning av dämpning, C11 .................................................................. 23
5.1.2
Tillval av båtfart, logg samt vattentemperatur, C13 ................................. 23
5.1.3
Tillval av NAV funktioner, C14 ................................................................. 23
5.1.4
Ljudsignal vid knapptryckning, C15 ......................................................... 24
5.1.5
Minnesmarkör på/av, C16........................................................................ 24
5.1.6
Knock timer på/av [KTR], C17 ................................................................. 24
5.2
Kalibrering av LOG, C20.............................................................................. 24
5.2.1
Val av enhet, C21 .................................................................................... 24
5.2.2
Kalibrering av loggivare, C22................................................................... 24
5.2.3
Inställning av enhet för vattentemperatur, C23 ........................................ 25
3
COMPASS DATA
5.2.4
Inställning av vattentemperatur offset, C24..............................................25
5.3
Inställning av kompass, C30 ........................................................................25
5.3.1
Inställning av sann eller magnetisk kurs, C31 ..........................................25
5.3.2
Inställning av missvisning, C32 ................................................................25
5.3.3
Autodeviering, C33...................................................................................25
5.3.4
Kontroll av autodeviering, C34 .................................................................26
5.3.5
Nollställning av autodeviering, C34 ..........................................................26
5.3.6
Uppriktning av kompassgivaren, C36.......................................................26
5.3.7
Ur kurs alarm, C37...................................................................................26
5.3.8
Inställning av krängnings offset, C68 .......................................................26
5.3.9
Inställning av långskeppslutning offset, C69 ............................................27
5.4
Konfigurera Nexus, C70 ...............................................................................27
5.4.1
Kompassmaster, C71...............................................................................27
5.4.2
Logg-master, C72 ....................................................................................28
5.4.3
Funktionsval på skruvterminal 3, C73 ......................................................28
5.4.4
Anslutning av extern tryckknapp ..............................................................28
5.4.5
Demo- mode, C74....................................................................................29
6
Underhåll och felsökning........................................................ 30
6.1
Underhåll......................................................................................................30
6.2
Felsökning....................................................................................................30
6.2.1
Felsökning, generellt ................................................................................30
6.2.2
Fel - åtgärd...............................................................................................30
7
Specifikationer ......................................................................... 32
7.1
Tekniska specifikationer ...............................................................................32
7.2
Nexus Nätvärk..............................................................................................32
7.3
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................33
7.4
Förkortningar................................................................................................35
7.5
Garanti .........................................................................................................37
9
Warranty ............................................................................................................. 36
4
COMPASS DATA
1
Innehåll i förpackningen
Nexus Compass Data levereras tillsammans med alla monteringsdetaljer. Kontrollera
varje del före installationen.
ANTAL
1
1
1
1
1
1
1
5
5
4
4
1
1
2
DETALJ
NUMMER
Instrument, Nexus Compass Data
Instrumentskydd
Borrmall
Bruksanvisning
Garantisedel
Återförsäljarlista
Spänningskabel, röd och svart, 3 m
Extra ändhylsor, 0,25 mm
Extra ändhylsor, 0,75 mm
Monteringsskruvar för instrument
Runda gummiproppar för att täcka
Monteringsskruvarna
Förpackning, silikonfett
Anslutningskåpa
4-poliga skruvterminaler
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
9
9
Endast i förpackning med Compass data instrument komplett med givare
1
4
Kompassgivare Nexus
Fästskruvar för kompassgivare
10
12
Fyll i garantikortet
När du har kontrollerat att alla ovanstående artiklar finns med i förpackningen, ber vi dig
att fylla i garantikortet och skicka det till generalagenten.
Genom att skicka in garantikortet hjälper du oss att ge dig snabb och korrekt hjälp om
det uppstår problem med produkten. Behåll alltid ditt inköpskvitto. Du kommer också att
bli registrerad i vår utskickslista så vi kan nå dig med information, nyheter mm.
5
COMPASS DATA
C O M P AS S
6
COMPASS DATA
2
Installation
Du kan installera Compass Data instrumentet på tre olika sätt:
• Anslut kompassgivare direkt till Nexus Compass Data instrumentets skruvterminal.
• Använd kopplingsboxen (tillbehör) för att koppla in givare, spänning och
trimknappar. En kabel går från boxen till instrumentet.
• Anslut Nexus Compass Data i ett befintligt Nexus nätverk.
Installationen består av sex steg:
1. Läs kapitlet om installation i manualen
2. Planera var instrument och givare skall sitta
3. Dra kablarna
4. Installera givare och instrument
5. Ta en paus och beundra din installation
6. Lär dig funktionerna och kalibrera instrumentet
Innan Du börjar borra… Planera för placering av givare och instrument så att avsedd
funktion uppfylls och att kabeldragning blir enkel. Om Du tänker använda Compass
Data i ett Nexus nätverk med flera instrument bör Du nu bestämma om
kompassgivaren skall kopplas till i instrumentet eller till Nexus Server. Läs mer i kapitel
2.1 till 2.4
Tänk på…
Kapa inte kablarna för korta, extra kabellängd underlättar vid inspektion.
Använd inte sillikon eller liknande bakom instrumentet. Instrumentets packning räcker
för att täta.
Dra inte kablarna i kölsvinet om de där kommer att ligga i vatten.
Dra inte kablar för nära lysrör, generator eller radioutrustning.
Stressa inte, ta god tid på dig. En snygg installation är enkel att göra.
Följande material behövs:
Avbitare och skaltång
Stor och liten stjärnskruvmejsel
instrumentskruvmejsel
Hålsåg för instrumentets kopplingstorn (63mm)
2,8 mm borr för monteringshål i trä
3,2 mm borr för monteringshål i glasfiber
Om du är osäker på installationen, kontakta en marintillbehörsinstallatör
7
COMPASS DATA
2.1
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet. Eller mastkabeln från
vindgivaren om instrumentet skall användas fristående.
•
Avkorta kskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort kabeln.
Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering. Skala
därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är kabelns
skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med hjälp av en
plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur.
Detta måste göras för att undvika korrosion
8
COMPASS DATA
2.2
Kabeldragning
Spänningskabel dras direkt och så kort som möjligt från den säkrade elpanelen. Den
tremeters spännings kabel som ingår är komplett med ändhylsor och därmed färdig att
kopplas in. OBS! sätt C71 i On (se 5.5.1)
Anslut alltid en 3A säkring mellan batteri och instrument
Skärm
Svart
Grön
Givare
Gul
Röd
Vit
3A Säkring
2.3
Inkoppling i ett Nexus nätverk.
Om du redan har ett Nexus nätverk, dvs. en Server, är det mer praktiskt att installera
givaren till Servern. Instrumentet ansluts sedan var som helst i nätverket. OBS! sätt
C71 i On (se 5.5.1)
Givare
Server
Instrumentet ansluts till Servern skruvplint (skruv 5,6,7 och 8) eller
till närmaste instrument.
Från Server eller annat
Nexus instrument
9
COMPASS DATA
2.4
Installation av loggivare
Om du har ett annat logginstrument, en Star logg, 2200, 220, Power eller Direction, kan
du ansluta endast en kabel från det instrumentet till skruv 4 på Compass Data
instrumentet
Skärm
Svart
Grön
Från loggivare
Nexus, Star, D-20,
220 eller 2200
Gul
Vit
Röd
3A Säkring
Om Du inte har något annat instrument kan en loggivare anslutas direkt till
instrumentet. För att underlätta inkopplingen finns en kopplingsbox Art.nr. 21453
(tillbehör)
10
COMPASS DATA
3
Första start (endast i Nexus nätverk)
3.1
Initialisering av instrumentet.
Vid uppstart av instrumentet utförs en självtest. Displayen visar
först alla segment, därefter visas versionsnummer och
enhetsnummer på Nexus bussen. När givaren är ansluten till
instrumentet har instrumentet ett fast enhetsnummer ( nr.8).
Efter den första uppstarten efter installationen blir du ombedd att
trycka på en knapp [PrESKEY] Detta kommer att ge instrumentet
ett enhetsnummer på Nexus bussen. Detta kommer endast att
ske om flera Nexus instrument är inkopplade på bussen.
OBS! Om fler instrument är
nyinkopplade på Nexus
bussen måste du vänta på
texten ”Init OK” innan du
trycker på nästa instrument.
Den enhet som är bussadministratör, Nexus Server eller
Compass instrumentet kommer att ge det första instrumentet
enhetsnummer 16, nästa 17 osv.
Bilden till höger visar att instrumentet har versionsnummer 1.00
och enhetsnummer 16
3.2
Ominitialisering av ett instrument
Om flera instrument av misstag har fått samma enhetsnummer
måste de initialiseras om. För att göra detta tryck CLEAR när
displayen visar versions- och enhets-nummer.
Alla instrumenten utför du en självtest och övergår sedan till att
visa texten [PrESKEY]. Följ anvisningarna ovan.
OBS! Om det är problem att göra en ominitialisering, koppla
då bort alla instrument utom ett som har samma
enhetsnummer.
11
COMPASS DATA
4
Funktioner
4.1
Om denna manual
•
Varje gång det refereras till en knapptryckning i denna manual, kommer namnet att
stå i fet text med stora bokstäver, exempelvis PLUS.
•
Om det inte står något annat gäller korta tryck på knapparna.
•
Varje gång en funktion omnämns i texten skrivs den mellan klamrar och i samma
format som på displayen. Exempelvis [VMG]
•
Alla funktioner som följs av texten tillval, är inte tillgängliga på ett fabriksinställt
instrument. Se kalibreringskapitlet för att få tillgång till dessa funktioner.
•
Denna manual är skriven för Compass data instrument version 1.00
OBS!
Vi har lagt ner mycket möda på att få denna manual korrekt, fullständig och enkel att
förstå. Emellertid utvecklar vi ständigt våra produkter, vilket kan leda till att en del
information kan avvika från produktens funktion. Om du behöver ytterligare information,
kontakta din återförsäljare.
12
COMPASS DATA
4.2
Hur man använder de fem tryckknapparna
KOMPASS
KURS
KURS el.
STYRINFO
INFOTEXT
SUBFUNCTION
CLEAR
SET
MINUS
4.2.1
PLUS
PAGE
PAGE
Med PAGE väljs funktion på den analoga delen, kompasskurs
eller styrfunktion.
PAGE används också för att flytta markören (det blinkande
tecknet) ett steg åt höger, när man befinner sig i redigeringsläge.
Ett tryck på PAGE och MINUS tillsammans flyttar ett steg åt
vänster.
4.2.2
MINUS
Med MINUS stegar du neråt i underfunktionslistan. I
redigeringsläge minskar du ett värde.
4.2.3
PLUS
Med PLUS stegar du uppåt i underfunktionslistan. I
redigeringsläge ökar du ett värde.
4.2.4
SET
SET används för att låsa/ låsa upp en funktion för att kunna
ändra den. När en funktion är i redigeringsläge blinkar
texten/siffran. Den går då att ändra med PLUS eller MINUS, lås
därefter med SET igen.
13
COMPASS DATA
14
COMPASS DATA
4.2.5
Nollställning av ett värde CLEAR
Genom att trycka på CLEAR nollställs ett värde.
4.2.6
Kalibrering
För att komma in i kalibreringsläge, håll SET nertryckt i två
sekunder. För att komma ur kalibreringsläge, tryck SET när texten
[RET] visas.
2 sec
4.2.7
Belysning
Instrumentet har en orange bakgrundsbelysning för display och
tryckknappar. Belysningen är valbar i tre steg.
2 sec
Tryck på PAGE under minst 2 sekunder så att texten [Lit] visas.
Välj belysningsnivåer, låg [LOW], medel [MID], hög [MAX] och
släckt [OFF] med PLUS eller MINUS, avsluta med SET
Vald belysningsnivå kommer att sättas på alla instrument som är
kopplade till nätverket. Om du har en Server ansluten kan du
koppla in en strömbrytare till den för att slå på och av ljuset, för
installation se Serverns bruksanvisning.
15
COMPASS DATA
4.3
Huvudfunktioner
Överst visas kompasskursen, [Hdc]. Alternativt kan följande
information visas:
4.4
Analogfunktioner
För att växla mellan kompasskurs och styravvikelse, tryck på
PAGE.
Inställt val markeras av en pil under motsvarande vald skala.
HDC 360°
att visa
HEADING
Texten [HDC 360°] visar att analogfunktionen är satt
kompasskurs
STR 60°
att visa
Texten [STR 60°] visar att analogfunktionen är satt
styravvikelse.
STEER
Den analoga skalan kan växlas mellan 360° och 60° för att få
högre upplösning. Vid 360° är varje sektor 5°, vid 60° är varje
sektor 1 2/3°.
16
COMPASS DATA
4.5
Underfunktioner
Välj underfunktion med PLUS eller MINUS.
Ledtext till underliggande information visas i den mittersta raden
utom vid funktionsbyte av analog visning, då informationstext om
vald analogfunktion visas blinkande under två sekunder.
Du kan ”parkera” vald kombination av funktioner så att de
automatiskt visas vid uppstart.
Tryck samtidigt på PAGE och SET samtidigt och displayen
blinkar till som kvittens på att ”parkering” utförts.
4.5.1
Sätt styr [STR] referens
Texten [STR] och [OFF] visas.
Denna funktion används för att sätta en styrreferens.
1. Tryck nyckel för att sätta din nuvarande kurs som referens.
Texten [MEM] tillsammans med satt kurs visas.
2. Välj den analoga styrfunktionen genom att trycka MODE.
Du styr satt kurs när en sektorn pekar rakt upp. Avvikelse
från referensen visas med en fylld sektor åt styrbord eller
babord.
Sektorn byggs upp till max avvikelse på 30° sedan slocknar den.
Varje nytt tryck på SET sätter en ny referens.
4.5.2
Sätt styr [STR] referens numeriskt
Texten [STR OFF]eller [MEM] (om funktionen redan är aktiverad)
visas.
1. Tryck CLEAR. Texten [OFF] eller [MEM] blinkar.
2. Välj [MEM] med PLUS eller MINUS och tryck SET. En kopia
av din nuvarande kurs blinkar, detta värde kan justeras
manuellt.
1. Använd PLUS eller MINUS för att ändra värdet och MODE för
att flytta till den siffra som skall ändras.
2. Välj styr [STR] med SET.
17
COMPASS DATA
4.5.3
Avancerad användning av styrreferens [STR]
Texten [STR OFF]eller [MEM] (om funktionen redan är aktiverad)
visas.
Tryck CLEAR. Texten [OFF] eller [MEM] blinkar, välj en av de
fyra följande styrfunktionerna som referens: [MEM], [AWA],
[BTW], [CTS] or [OFF] med PLUS eller MINUS och välj med
SET.
Samtliga funktioner förklaras nedan. Styrfunktionen [STR] är en
Nexus nätverks funktion d.v.s. den skickar referensen via
nätverket till andra Nexus instrument. Styrfunctionen i Compass
Data instrumente fungerar på samma sätt som Nexus Steer Pilot
instrument. Du kan också ansluta en eller fler externa trimknappar
för att sätta styrreferens. För att kunna använda
vindstyrinformationen [AWA] krävs att en vindgivare är ansluten i
systemet. För funktionerna [BTW] och ]CTS] krävs att antingen
en Nexus GPS eller en NMEA GPS är ansluten.
Om en Nexus Autopilot är ansluten till nätverket kan den
manuvreras men [STR] funktionen.
Du kan inte slå på eller av Autopiloten med Compass Data
instrumentet.
4.5.4
Styrreferens skenbar vindvinkel [STR AWA]
Texten [STR OFF]eller [MEM] (om funktionen redan är aktiverad)
visas.
1. Tryck CLEAR. Texten [OFF] eller [MEM] blinkar.
2. Välj [AWA] med PLUS eller MINUS och tryck SET. En kopia
av din nuvarande vindvinkel blinkar, detta värde kan justeras
manuellt.
3. Använd PLUS eller MINUS för att ändra värdet och MODE för
att flytta till den siffra som skall ändras.
1. Välj styr [STR] med SET.
Texten [WA] tillsammans med en styrbords eller babordssymbol
visas.
Tryck MODE för att se den analoga styrfunktionen. Om pilen står
rakt upp håller du önskad vindvinkel. En sektor fylls ut åt styrbord
eller babord om du ligger för högt eller för lågt.
18
COMPASS DATA
Styrreferensen för vindvinkeln skickas också via Nexus nätverk till
andra anslutna instrument. Om du har ett Nexus Steer Pilot
kommer detta också att visa avvikelse från satt referens.
När [AWA] valdes visades WA med en babord/styrbord symbol.
Om du har en Nexus Autopilot ansluten till nätverket kan en
stagvändning (slag) åstakommas genom att trycka CLEAR när
denna funktion visas.
4.5.5 Styrreferens, bäring till WP [BTW]
Texten [STR OFF]eller [MEM] (om funktionen redan är aktiverad)
visas.
Denna funktion visar avvikelsen mellan kompasskursen och
bäringen till waypoint. För att denna funktion skall användas
måste en GPS vara ansluten till systemet och en waypoint vald
att navigera mot.
Tryck CLEAR. Texten [OFF] eller [MEM] blinkar, välj [BTW] med
PLUS eller MINUS och välj funktionen med SET.
4.5.5
Styrreferens, kurs att styra till WP [CTS]
Texten [STR OFF]eller [MEM] (om funktionen redan är aktiverad)
visas.
Denna funktion visar avvikelsen mellan kompasskursen och kurs
att styra [CTS] till waypoint. För att denna funktion skall användas
måste en GPS och loggivare vara ansluten till systemet och en
waypoint vald att navigera mot. [CTS] är korrigerad för avdrift och
strömt vatten.
Tryck CLEAR. Texten [OFF] eller [MEM] blinkar,välj [CTS] med
PLUS eller MINUS och välj funktionen med SET.
4.5.6
Taktisk användning av MEM
Funktionen [MEM] används för att upptäcka vindskiften vid kryss
eller på undanvind., Det är alltid upp till dig om du skall slå eller
inte. Compass data instrumentet håller automatiskt reda på om
styrbords eller babords minne används om det är mer än 45°
mellan två trimtillfällen. Compass data har också en timer funktion
[KTR] (Knock TimeR) som talar om hur många sekunder du har
legat ur kurs (hur långt är vindskiftet). Både [MEM] och [KTR]
kommer att hjälpa dig att skapa en bra bild över hur vindskiftena
ser ut, både storlek och tid.
Hur fungerar det ?
19
COMPASS DATA
När du seglar med bra fart och trim på optimal kurs, trimma på
[MEM] med SET eller en extern tryckknapp. Då spar du ner
aktuell kurs i minnet. Båtens kurs jämförs nu hela tiden med
minnet och kan visas som en höjning eller ett motvrid. Varje gång
du trimmar med SET sätts en ny referens i minnet.
Hur använd MEM funktionen:
När du seglar med bra fart och trim på optimal kurs, trimma på
[MEM] med SET. Compass . Då spar du ner aktuell kurs i minnet.
Om du får ett medvrid tryck på SET eller trim igen men om du får
ett motvrid på 5°-10° skall du slå. När du har slagit och trimmat
om dina segel samt ligger på bästa kurs, tryck på SET eller trim
igen. Nu har ett nytt värde sparats i minnet (det förra ligger kvar).
Varje gång du får ett medvrid skall du trycka på SET eller trim, om
du får ett stort motvrid skall du slå. När du kommer över på nästa
bog kommer automatiskt detta minne att aktiveras.
Användning av [KTR]
Timern måste först aktiveras. Detta görs genom att ställa in ett
värde för vad du anser vara maximalt motvrid innan du skall slå.
Ställ in det värdet i kalibrering C17. Se mer om [KTR] i
kalibreringen.
20
COMPASS DATA
4.5.8 Batterispänning [BAT]
Texten BAT visas och batterispänning i volt. Spänningen mäts i
instrumentet och tar inte hänsyn till ev. spänningsfall i kablar från
batteriet.
4.5.9 Båtfart [BSP], tillval
Texten [BSP] och båtfart (vattenhastighet) visas. Text [BSP] visas
växelvis med vald enhet, [KTS], [KMH] eller [MPH].
När loggivare ansluts till Compass Data instrumentet får Du
tillgång till sann vindhastighet och vindvinkel, VMG, Båtfart, Trip
samt vattentemperatur.
4.5.10 Triplog [TRP], tillval
Texten [TRP] och avverkad tripdistans visas från 0.00 till 99.9
sjömil, kilometer eller miles, därefter från 0.00 igen. Nollställ
trippdistans genom att samtidigt trycka på CLEAR
4.5.7
Vattentemperatur [TMP], tillval
Texten [TMP] och vattentemperatur visas i Celsius eller
Farenheit.
Du kan välja bort visning av båtfart [BSP]), triplog [TRP] samt
vattentemperatur [TMP]. Se inställningar.
4.5.8
Död räkningsfunktion [DMG/CMG]
För denna funktion krävs både logg
och kompassgivare. Först visas
[DMG] (Distance Made Good)
d.v.s. nyttodistans sedan vcäxlar
automatiskt visningen över till
DMG
[CMG] (Course Made good) d.v.s.
nyttokurs.För att nollställa
[CMG/DMG]tryck PLUS och
MINUS samtidigt .
CMG
DMG är den uträknade distansen
du har förflýttat dig fågelvägen
sedan starten
CMG är den uträknade kursen du
har förflýttat dig fågelvägen sedan
starten
21
COMPASS DATA
4.5.9
Avvikelse från kurslinje, XTE
Texten [XTE] visas först, därefter visas en symbolisk båt
(triangeln) på sidan om ”vägen” (tre streck) tillsammans med
avståndet till kurslinjen. Kräver navigator samt tillval NAV on i
inställningar C14 (se 5.1.4).
Din båt finns till höger eller vänster om kurslinjen, dvs. utefter den
ursprungliga bäringen då etappmålet valdes.
Avstånd till mittlinjen visas normalt i sjömil men kan även visas i
Miles eller Km.
När avståndet till mittlinjen är lika med noll försvinner triangel
symbolen, dvs. båten ligger mitt på vägen.
4.5.10 Funktioner med Compass Data i Nexus nätverk
Genom att ansluta Compass Data instrumentet till Nexus nätverk
kan flera nya funktioner aktiveras under förutsättningen att
motsvarande givare eller navigations information finns tillgänglig.
Compass Data instrumentet har flera tilläggsfunktioner som kan
aktiveras av användaren (se i inställningar) för att passa
kappseglare såväl som och familjeseglare.
Compass Data kan användas i ett litet nätverk tillsammans med
Multi-, Log- eller analoginstrumenten.
För att underlätta installation i ett litet nätverk rekommenderas
kopplingssats Art.nr. 21453. Anslutning av både kompass- och
loggivare sker samlat vid t.ex.mastfoten. Därefter går endast en
kabel fram till Compass Data med signaler och spänning. Till
Compass Data kan Du nu enkelt ansluta t.ex.ett Multi Control
instrument eller en analog repeater.
När Nexus Compass Data skall användas i ett större Nexus
nätverk med fler än 3 givare (log, kompass, ekolod)
rekommenderas att givare ansluts till Nexus Server. Endast en
kabel behövs för att överföra både spänning och data till samtliga
instrument. Dessutom ingår ett NMEA 0183 kommunikations
interface för anslutning av annan navigationsutrustning. Skall
t.ex. djupinformation visas på flera instrument måste
ekolodsenheten vara ansluten till Nexus Server.
Bonusfunktion:
Om Du använder racetimern på Multi eller Log instrumentet
kommer Compass Data automatiskt att visa en grafiskt
nedräknings timer, från 60s till start.
På bilden till höger är det 45 sekunder kvar till start.
22
COMPASS DATA
5
Inställningar / kalibrering
För att komma in i Inställningar skall Du hålla SET nedtryckt i minst 2
sekunder. Du återgår till normaldrift genom att trycka SET när texten
[rEt] visas.
Välj önskad huvudkalibreringsgrupp [C10- C70] med PAGE.
C10 - C15 = USR, Användarinställningar.
C20 - C24 = BSP, Logg-givar och temperatur kalibrering.
C30 - C33 = HDC, Kompass inställning/deviation.
C70 - C74 = CON, Konfigurering av Nexus systemet.
Därefter väljs respektive inställning/kalibrering inom
huvudkalibreringsgruppen med PLUS eller MINUS.
För att ändra, tryck SET .Markören blinkar på den siffra som kan
ändras, använd MINUS (minus) för att minska värdet och PLUS
(plus) för att öka, samt PAGE (flytta markör) för att flytta till nästa
siffra. När Du är klar trycker Du åter SET (motsvarar datorns ENTER
knapp).
5.1
Användarinställning, C10
För att återgå till normaldrift tryck SET när [rEt] visas.
5.1.1
Inställning av dämpning, C11
Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart, VMG mm., välj
mellan [d0] (0s) och [d9] (1’20)
För att ändra dämpningen tryck på SET och ändra med MINUS eller
PLUS och lagra med SET.
5.1.2
Tillval av båtfart, logg samt vattentemperatur, C13
Inställning [OFF] tar bort visning av båtfart, triplog samt
vattentemperatur för dig som föredrar att använda en separat fartlog.
Compass Data instrumentet kan användas som Server i Nexus
nätverk genom att log och vindgivare ansluts till instrumentet , som i
sin tur sänder information om båtfart, distans och vattentemperatur till
ett eller flera Multi Control instrument. Man behöver alltså inte se
båtfart och vattentemperatur även om Compass Data instrumentet
beräknar och sänder ut informationen (se C7, kap 5.5.2)
5.1.3
Tillval av NAV funktioner, C14
NAV funktioner är endast användbart med Compass Data i ett Nexus
nätverk med kompassgivare och navigator. Inställning [NAV On]
adderar funktionerna som visas under Nexus nätverk. Se 4.5
23
COMPASS DATA
5.1.4
OFF eller On
varje
Ljudsignal vid knapptryckning, C15
Inställning On innebär att instrumentet ”piper” vid
knapptryckning. Inställning OFF innebär tyst
funktion.
5.1.5
Minnesmarkör på/av, C16
I denna funktion väljer du om det skall visas en blinkande
minnesmarkör för satt styrreferens även i det analoga 360° fönstret.
Sätt C16 till [ON] om du vill se markören och [OFF] om du inte vill se
den. Se figur.
5.1.6
Knock timer på/av [KTR], C17
Denna funktion är en ren kappseglingsfunktion. I C17 ställer du in
hur stor avvikelse från styrreferensen som skall starta ”knock
timern”. Knock timern är en automatisk tidtagare som talar om hur
länge du har legat ur kurs. När du ligger mer ur kurs än det värde
du ställt in i C17 startar timern, efter fem sekunder kommer
automatisk [KTR] visas på displayen följt av tiden. Denna funktion
används för att se hur långa vindskiftena är.
Om du vill stänga av funktionen, sätt C17 till 00°
5.2
Kalibrering av LOG, C20
För att återgå till normaldrift, tryck SET när [rEt] visas.
5.2.1
Val av enhet, C21
Välj enhet för fart, knop [KTS], km/h [K/h] eller miles/h [m/h].
5.2.2
Kalibrering av loggivare, C22
Det är viktigt att Du kalibrerar båtfarten noggrant, och när detta väl är
gjort, lagras värdena i instrumentets avbrottsfria minne.
Har Du redan rätt kalibreringsvärde i ditt Nexus Speed instrument
kan samma värde användas i Compass Data. Behöver Du göra en
ny kalibrering måste Du välja tillval C13 BSP till On för att kunna se
båtfart och triplog. Kör båten en känd distans i normalfart och jämför
sedan med den distans som trippmätaren visar. Beräkna därefter din
båts kalibreringsvärde med följande formel:
Sann distans frön sjökortet:
Loggad distans:
Nuvarande kalibreringsvärde:
Nytt kalibreringsvärde:
T
L
C
N
Om du misstänker ström i vattnet
under kalibreringen bör Du köra i båda riktningarna och därefter
24
COMPASS DATA
dividerar Du mätt distans med 2 för att eliminera påverkan av strömt
vatten.
Om Compass Data installeras med Nexus Server där loggen
redan kalibrerats behöver ingen ny kalibrering göras.
5.2.3
Inställning av enhet för vattentemperatur, C23
Välj enhet för temperatur, grader Celsius [C] eller grader Farenheit
[F].
5.2.4
Inställning av vattentemperatur offset, C24
Inställning av temperatur offset. Adderar inställt offset värde (+/-) till
uppmätt värde som därefter visas på displayen.
Eventuellt minustecken väljs med minus. [ - ] framför siffran.
5.3 Inställning av kompass, C30
För att återgå till normaldrift, tryck SET när [rEt] visas.
5.3.1
Inställning av sann eller magnetisk kurs, C31
Välj [On] för att visa magnetisk bäring och kurs (indikeras
).
Välj OFF för att visa sann bäring och kurs. Skillnaden mellan sann
och magnetisk är det värde inställt i C32, detta kan vara intressant
om man har mycket stor missvisning på platsen.
5.3.2
Inställning av missvisning, C32
Ställ in missvisning +E eller W först, därefter storleken på den lokala
magnetiska missvisningen. Inställning medges med 1 decimals
noggrannhet vilket ger en korrekt avrundning efter kompensation.
5.3.3
Autodeviering, C33
Denna funktion används för att automatiskt deviera (rätta felvisning)
av din kompassgivare. Tryck SET för att starta, [DEV] börjar då att
blinka samtidigt som en markör sätts var du startade. Kör nu båten i
mer en ett varv så att du säkert överlappar startmarkören. Tryck åter
på SET när kört ett varv. Om autodevieringen utförts korrekt visas
åter [DEV Atd]. Om felmeddelandet ERR 17 kommer upp var det
uppmätta magnetfältet för litet, det kan antingen bero på att
kompassgivaren sitter på en olämplig plats eller att Du inte
fullbordade varvet.
25
COMPASS DATA
5.3.4
Kontroll av autodeviering, C34
Denna funktion används för att kontrollera den automatiska
devieringen. Tryck SET för att starta, [CHK] börjar då att blinka
samtidigt som en markör sätts var du startade. Kör nu båten i mer en
ett varv så att du säkert överlappar startmarkören. Tryck åter på SET
när kört ett varv. Om autodevieringen utförts korrekt visas åter [CHK
Atd]. Om felmeddelandet ERR 19 kommer upp var skillnaden mellan
autodevieringen och checken för stor. Om du vid autodevieringen
utsattes för vågor eller stark vind bör du upprepa autodevieringen i
C33
5.3.5
Nollställning av autodeviering, C34
Denna funktion används för att ta bort / nollställa tidigare utförd
autodevierig. Om du utför en ny autodeviering nollställs den gamla
automatiskt. Denna funktion anväds främst vid felsökning för att
utreda hur stor störningen är på givaren. Tryck SET för att nollställa,
texten [yES] visas nu tryck SET för att bekräfta eller ändra med
PLUS eller MINUS till [NO] för att avbryta.
5.3.6
Uppriktning av kompassgivaren, C36
Denna funktion används för att ställa in det så kallade A-felet eller det
konstanta felet på givaren. Om givaren inte är placerad i
långskeppslinjen utan vriden kommer kompassen att visa ett
konstant fel på alla kurser. Givaren måste inte sitta på
långskeppslinjen d.v.s. mitt i båten. För att ta reda på hur stort A-felet
är måste båten (efter att kompassen har autodevierats) köras på en
känd enslinje. Om kompassen visar 4° för lite, lägg in [004°] i
kalibrering C36. För att lägga in värdet, tryck SET för att låsa upp,
ändra med PLUS eller MINUS avsluta med SET.
Om kompassen visar 4° för mycket, lägg in [356°] (360°-4°)
5.3.7
Ur kurs alarm, C37
Compass Data är utrustad med ett inbyggt ur kursalarm. Om du styr
ur kurs mer än det värde som ställs in i C37, ljuder ett larm. För att
lägga in värdet, tryck SET för att låsa upp, ändra med PLUS eller
MINUS avsluta med SET.
För att kvittera larmet, tryck på någon av de fyra knapparne.
För att stänga av larmet, ställ in värdet [000°] i C37.
Obs! Larmet har en 30 sekunders dämpning för att undvika larm vid
gång i grov sjö.
5.3.8
Inställning av krängnings offset, C68
Denna inställning är endast tillgänglig om Roll är valt i C73 (du måste
lämna kalibreringsläge och gå in igen)
26
COMPASS DATA
Inställning av krängningsoffset. Montera först givaren enligt
instruktion, justera därefter offset så att Roll visar 00° när båten ligger
lodrätt, dvs krängning är 00°. Genom att ange ”-” framför värdet
kommer visad (och uppmätt) krängning att minskas med
motsvarande värde. När offset anges utan tecken kommer värdet att
adderas till uppmätt krängning. När givare anslutits kommer
vindvinkel och vindhastighet att kompenseras i motsvarande grad för
att öka noggrannheten.
Denna givare var inte tillgänglig då denna manual skrevs.
5.3.9
Inställning av långskeppslutning offset, C69
Denna inställning är endast tillgänglig om Roll är valt i C73 (du måste
lämna kalibreringsläge och gå in igen)
Inställning av långskeppslutning offset. Montera först givaren enligt
instruktion, justera därefter offset så att Pitch visar 00° när båten
ligger
lodrätt, dvs långskeppslutning är 00°. Genom att ange ”-” framför
värdet kommer visad (och uppmätt) långskeppslutning att minskas
med motsvarande värde. När offset anges utan tecken kommer
värdet att adderas till uppmätt krängning. När givare anslutits
kommer vindvinkel och vindhastighet att kompenseras i motsvarande
grad för att öka noggrannheten.
Denna givare var inte tillgänglig då denna manual skrevs.
5.4
Konfigurera Nexus, C70
För att återgå till normaldrift, tryck SET när [rEt] visas.
I CONfigurering anger Du var vind- och loggivare anslutits. Detta är
nödvändigt eftersom både Compass Data instrumentet och Nexus
Server kan sprida information om vind och fart.
Ett Compass Data instrument som anslutits till Nexus nätverk kan ta
information om både vind och fart från Nexus nätverk eller från givare
som anslutits direkt till instrumentet. Informationen sänds då vidare
till övriga Nexus anslutna instrument.
Obs !, om Du t.ex. konfigurerar för anslutning av loggivare i Compass
Data instrumentet, men ändå skruvar in givaren i Nexus Server
kommer varken fart, logg eller vattentemperatur att visas någonstans
i Nexus systemet.
5.4.1
Kompassmaster, C71
Inställning On innebär att instrumentet är kompassgivarmaster i
stället för Nexus Servern. Inställning OFF innebär att kompassgivare
skall anslutas till Nexus Server
27
COMPASS DATA
5.4.2
Logg-master, C72
Inställning On innebär att instrumentet är loggivar master i stället för
Nexus Servern. Inställning OFF innebär att Loggivare skall anslutas
till Nexus Server
5.4.3
Funktionsval på skruvterminal 3, C73
Inställning och val av funktionstyp på instrumentets skruvterminal
nummer 3. Följande val kan göras:
[TMP]
[TRM]
knapp.
[SPT]
[MOB]
(M.O.B.)
[Roll]
Standardinställning för temperaturgivare.
Anslutning av yttre monterad STEER Pilot TRIM
Anslutning av yttre monterad SPEED TRIM knapp.
Anslutning av yttre monterad Man över bord
knapp. (Endast i Nexus Nätverk)
Anslutning krängningsgivare.
När val av funktion Roll görs kan ytterligare offset justeringar göras i
kalibreringsgrupp C64. under vindinställningar C50 = WND
Genom att t.ex.ansluta loggivaren till Nexus Server blir
vattentemperatur tillgänglig på Nexus nätverk.
Väljs SPT (SPeed Trim) kommer den yttre trimknappen att aktivera
ett TRIM kommando som sänds ut till samtliga SPEED Trim
instrument.
5.4.4
Anslutning av extern tryckknapp
För att både sätta styrreferens
(STEER Pilot) och farttrim (SPEED
Trim) är det optimalt att ansluta en
TRIM knapp för farttrim till Compass
Data instrumentet och en TRIM
knapp till Nexus Server som sätter
kompass minne eller
vindvinkelreferens. En sådan
installation medger att både farttrim
och kurstrim kan utföras med två
separata TRIM knappar.
28
COMPASS DATA
Inkoppling av tryckknapp.
Inkoppling av tryckknapp.
Koppla in en slutande tryckknapp
mellan terminal 3 och jord. Det är
möjligt att koppla flera
tryckknappar parallellt, t.ex en på
styrbords sida och en på babord.
Tryckknappensartikel nummer:
19763
5.4.5
Demo- mode, C74
Inställning av demo-mode (demonstrations läge) sker genom att sätta
[DEM] till [On]. Instrumentet visar därefter exempel på data utan att
givare anslutits. I intervaller om ca: 7s kommer text DEM att visas för
att förhindra förväxling med verkligt data om demo valts av misstag.
29
COMPASS DATA
6
Underhåll och felsökning
6.1
•
•
•
•
•
•
Underhåll
Rengör endast instrumenten med mild tvållösning. Använd ej högtryckstvätt!
Förvaring under en längre tid i sträng kyla rekommenderas ej.
Ta bort vindgivaren från en liggande mast som förvaras över vintern.
Applicera silikonfett på samtliga kontakter redan vid höstupptagningen.
Använd alltid instrumentskyddet då instrumentet ej används.
Kontrollera anslutningar och kablar någon gång om året.
6.2 Felsökning
Innan du kontaktar Nexus agent vill vi att du kontrollerar en del saker. Detta för att vi
skall ha möjlighet att ge bra service.
•
•
Vilka instrument som är kopplade till Nexus Nätverket, med dess versionsnummer
Nexus Nätverksenhets nummer för alla instrument
6.2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Felsökning, generellt
Fel i elektronisk utrustning beror ofta på felaktiga anslutningar eller inställningar.
Att installationen är gjord enligt instruktionerna
Att alla skruvanslutningar är väl åtdragna
Att inte korrosion uppståt i anslutningar
Att det inte är kontaktfel i anslutningarna
Att batterispänningen är korrekt
Att säkringen inte har bränt och
Att rätt typ av säkring används
Att inte två instrument har samma Id-nummer på Nexus Nätverket
Att följande viktiga inställningar är korrekta: C13, C14, C33, C63, C71 och C72.
6.2.2
Fel - åtgärd
1 Kompassfuktioner
•
•
•
•
•
Kontrollera att C71 står rätt beroende på var du har kopplat givaren
Kontrollera att lokal missvisning C32 är rätt inställd
Kontrollera att uppriktningen av givaren är utförd C36, 5.3.4
Är autodevieringen utförd? C33
Kontrollera om det finns störande magnetiska föremål nära givaren
30
COMPASS DATA
2 Fartfunktioner
•
•
•
•
C13 skall stå i [on]
Kontrollera att C74 står rätt beroende på var du har kopplat givaren
Med en voltmätare kan man kontrollera att givaren fungerar. Mät mellan skruv 4 och
jord (alla anslutningar måste vara gjorda) ta upp givaren ur genomföringen. Vrid
långsamt på paddelhjulet, halva varvet skall voltmätaren visa 0V och halva varvet
5V
Vid ”hoppiga” värden kontrollera dämpningen (SEA) (se C11, 5.1.1)
3 Felmeddelanden
Följande felmeddelanden kan uppstå:
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 10
ERROR 11
ERROR 17
ERROR 18
ERROR 19
Inget Nexus Nätverk, kontrollera anslutningar
Långt uppehåll i dataöverföringen, kontrollera kablar
och Id-nummer
ogiltigt Värde, t.ex. 420°
Fjärrkommando som inte kan utföras
För liten magnetisk variation eller att inte ett helt varv
kördes under autodeviering.
Funktionen är ej tillgänglig under autodeviering
Skillnaden mellan Autodeviering och autocheck var för stor
31
COMPASS DATA
7
Specifikationer
7.1
Tekniska specifikationer
Dimensioner:
Givarkabel:
Spänning:
Compass Data instrument: 110 x 110 mm.
25 m
12V DC (10-16V). Instrumentet är
skyddat mot förväxling av batteripoler.
Strömförbrukning:
Instrument:
Kompassgivare:
Logg- och temperaturgivare:
9 mA (med max belysning 90 mA).
40 mA
15 mA
Temperaturområde Lagring:
Användning:
Vikt instrument:
Vikt kompassgivare:
Från -30°C till +80°C.
Från -10°C till +70°C.
283 g.
650 g.
CE godkännande
Alla produkter uppfyller EMC kraven för immunitet och emission Enligt EN 50 08-1, and
EN 55022.
7.2
Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
32
COMPASS DATA
7.3
Andra delar i NX2 serien
Below find a selection of optional accessories available. Please contact your local NX2
dealer for more information.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Completes
Multi Control instrument and Server, 8m cable
Multi Control and Server with Speed Log and depth transducer, 8m cable
Speed log with log transducer, 8m cable
Wind Data, with transducer, 25m cable, mast bracket
Compass Data, with transducer 35°, 8 m cable
GPS Navigator, with GPS Antenna, 8+10m cable
22120-1
20707
19915-8
21731
20860
20721
20721-1
20594
21721
69980
21970
21735
NX2/Nexus Transducers
Server compl with 3m power cables
Log/Temp transducer, 8 m cable (for Nexus and Star)
Depth transducer, 8m cable (for NX2 only)
Compass transducer 35°, 8m cable
Compass transducer 45°, 8m cable
Wind transducer, 25m cable, mast bracket
CF-wind transducer, Carbon Fibre, 1260mm long, 380g, no mast cable incl.
Nexus mast cable 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m cable, for Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box
GPS Antenna, with NMEA 0183 output
Bracket for GPS Antenna and 35° Compass transducer for bulkhead mount
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digital Instruments (all supplied with 0.2m cable)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass Data instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
22115-01
22115-02
22115-03
22115-05
22115-06
22115-07
22115-08
22115-09
22115-10
22115-11
22115-12
22115-13
NX2 Analog Instruments (all supplied with 0.2m cable)
NX2 Analog Wind Angle
NX2 Analog Steer Pilot
NX2 Analog Speed Trim
NX2 Analog Speed 0-16kts
NX2 Analog Speed 0-50kts
NX2 Analog Depth 0-200m
NX2 Analog Depth 0-600ft
NX2 Analog Rudder angle
NX2 Analog Compass
NX2 Analog GPS Speed 0-16kts
NX2 Analog GPS Speed 0-50kts
NX2 Analog GPS Course
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), with Autopilot control, 5m cable, bracket
Bracket Remote Control instrument
Connector 4-pole, NEW model (Allows cable - cable connection)
33
COMPASS DATA
21680-1
21684-1
69995
Nexus Multi XL
Multi XL instrument, 4m cable (RCI or Multi Center needed to control Multi XL)
Multi XL Set, Multi XL instrument and Remote Control instrument
Mast bracket XL, in aluminium for Multi XL and Nexus / Star 110x110mm instr.
22118-6
22117-6
21970
20992-2
21735
NX2 GPS
GPS Navigator, with GPS Antenna, 8+10m cable
GPS Navigator instrument
GPS Antenna, with NMEA 0183 output
Bracket GPS Antenna, plastic with female thread 1" x 14 tpi
Bracket for GPS Antenna and 35° Compass transducer for bulkhead mount
22117-7
21210
22115-09
Nexus Autopilot components
Autopilot instrument
Remote Control instrument, with Autopilot control, 5m cable, bracket
NX2 Analog Rudder angle
21035-2
20860
21731
21036
69981
Servo Unit A-1510, 8m cable
Compass transducer 45°, 8m cable
Compass transducer 35°, 8m cable
Rudder Angle Transmitter RFU-25, 15m cable, ball joint linkage 230mm x 2
Linear Rudder Angle Transmitter
21134
21134-24
21341
21341-24
21136
69991-12
Pumpset PF-0.3 12V
Pumpset PF-0.3 24V
Pumpset PF-0.3S 12V, with solenoid
Pumpset PF-0.3S 24V, with solenoid
Linear Drive AN-23, stroke 229mm, peak thrust 680kg
Integrated Linear Drive HP-40, stroke 254mm, peak thrust 500kg
34
COMPASS DATA
7.4
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
m
N
NAV
NM
NMEA
NXT
OCA
RET
Roll
S
Förkortningar
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
metre
North
NAVigate
Nautical Mile
National Marine
NeXT
Off Course Alarm
RETurn
Roll
South
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastighet på ström
Distans
Avstånd till etappmål
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Låg
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
Meter
Nord
Navigation
Nautiska mil
Electronic Association
Nästa
Ur kurs alarm
Återgå
Rullning / lutning
Söder / syd
35
COMPASS DATA
S/A
SAT
SEA
SEK
SET
SHA
SOG
STA
STR
SW
TAC
TMP
TRP
TTG
TWA
TWS
UTC
VAR
VMG
W
WCV
WP
XTE
Selective Availability
SATellite
SEA
SEKonds
SET, Direction of current
SHallow Alarm
Speed Over Ground
STArt
SteeR
South West
TACtical
TeMPerature
TriP
Time To Go
True Wind Angle
True Wind Speed
Universal Time Co-ordinate
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Waypoint
Cross Track Error
Satellit
Dämpning
Sekunder
Strömmens riktning
Grundlarm
Fart över grund
Start
Styrreferens
Sydväst
Taktik
Temperatur
Tripp
Tid till ankomst
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
Universaltid
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmål
Etappmål
Avstånd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in från babord
Wind from starboard side
Vind in från styrbord
The boat is left of the desired track
Båten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Båten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
36
COMPASS DATA
7.5
Garanti
37
COMPASS DATA
38
COMPASS DATA
39
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
40
22135-2 Edition 1
COMPASS DATA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising