Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Quick Start Guide | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Snelstartgids

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Snelstartgids
VIRB serie
™
Snelstartgids
Mei 2014
190-01627-55_0B
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Het is uw verantwoordelijkheid om het toestel op een veilige
manier te gebruiken.‍ Garmin® is niet aansprakelijk voor schade
aan eigendommen, lichamelijk letsel of dood ten gevolge van
het gebruik van dit toestel, ongeacht de activiteit.‍
Een geheugenkaart installeren
U moet een microSD™ geheugenkaart van 64 GB installeren
om uw toestel te kunnen gebruiken.‍ Gebruik voor optimale
prestaties een geheugenkaart uit klasse 10 of hoger.‍
1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek de D-ring omhoog
om de klep te verwijderen.‍
2 Verwijder indien nodig het batterijpak.‍
3 Schuif in het batterijcompartiment de kaarthouder À in de
richting van de lens en til de kaarthouder omhoog.‍
4 Druk de batterij op zijn plaats.‍
5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok
mee.‍
Het lithium-ionbatterijpak opladen
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap
en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het
toestel oplaadt of aansluit op een computer.‍
Gebruik het toestel niet om een batterij op te laden die niet is
geleverd door Garmin.‍ Pogingen om een batterij op te laden die
niet is geleverd door Garmin, kan schade toebrengen aan het
toestel en de garantie doen vervallen.‍
4 Plaats de geheugenkaart Á met de gouden contactpunten
5
6
7
8
naar beneden.‍
Sluit de kaarthouder.‍
Schuif de kaarthouder weg van de lens om de kaarthouder te
vergrendelen.‍
Plaats het batterijpak terug.‍
Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok
mee.‍
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen een
temperatuurbereik van 0 tot 45°C (32 tot 114°F).‍
U kunt de batterij opladen via een standaard stopcontact of een
USB-poort op uw computer.‍ U kunt ook de optionele
batterijoplader gebruiker.‍ Ga naar www.garmin.com/‍outdoor
voor meer informatie.‍
1 Trek de beschermkap À van de mini-USB-poort Á omhoog.‍
Het batterijpak plaatsen
WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.‍ Ter voorkoming van
persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel
buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.‍
1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek de D-ring omhoog
om de klep te verwijderen.‍
2 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de
lithium-ionbatterij.‍
3 Plaats de batterij in het compartiment door eerst de
contacten tegen elkaar te plaatsen.‍
2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de mini3
4
5
6
USB-poort.‍
Steek de USB-connector van de kabel in de netadapter of in
de USB-poort van een computer.‍
Steek de netadapter in een stopcontact.‍
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
toestel ingeschakeld.‍ De LED brandt oranje terwijl de batterij
wordt opgeladen.‍
Laad de batterij volledig op.‍
De LED brandt groen als de batterij volledig is opgeladen.‍
Verwijder de USB-kabel en sluit de beschermkap.‍
Het toestel bevestigen op de steun
Het aanbevolen temperatuurbereik bij het bevestigen van het
toestel in de steun is 21° tot 38°C (70° tot 100°F).‍
Uw toestel wordt geleverd met verschillende steunen en
bevestigingsarmen die in meerdere configuraties kunnen
2
worden gebruikt.‍ In deze instructies vindt u een voorbeeld van
een mogelijke configuratie.‍ U kunt tevens extra steunen
aanschaffen voor uw toestel, zoals draagbare steunen,
voertuigsteunen en statiefbevestigingen.‍ Ga naar www.garmin.com/‍outdoor voor meer informatie.‍
OPMERKING: Standaard moet de camera met het scherm naar
boven worden gemonteerd voor correct georiënteerde
opnamen.‍ U kunt de instellingen wijzigen voor opnamen met het
scherm naar beneden (Geavanceerde opname-instellingen).‍
1 Reinig het montageoppervlak grondig met water of alcohol.‍
2 Verwijder de folie van de voet À, en druk de voet stevig op
het montageoppervlak.‍
U kunt de vlakke of de gewelfde voet gebruiken, afhankelijk
van de vorm van het montageoppervlak.‍
De camera moet goed worden vastgehouden en mag na
bevestiging in de steun niet meer bewegen.‍
12 Als u voelt dat de camera los in de steun zit, drukt u de
voorkant van de camera in de steun totdat u een klik hoort.‍
Knoppen
Selecteer om door menu's en instellingen te bladeren.‍
Selecteer om door menu's en instellingen te bladeren.‍
OK
Selecteer om menuopties te kiezen of een foto te nemen.‍
MODE Selecteer om door de verschillende modi te bladeren.‍
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.‍
REC
3 Laat de voet ten minste 24 uur ongemoeid zodat deze zich
kan hechten aan het montageoppervlak.‍
4 Plaats de koppeling Á in de voet.‍
5 Plaats de ring met schroefdraad  over de koppeling en
draai de ring vast op de voet.‍
6 Klik de bevestigingsarm à in de koppeling.‍
7 Steek een duimschroef Ä in het verbindingsstuk en draai de
duimschroef aan om de verbindingshoek te vergrendelen.‍
8 Klik de camerasteun Å boven in de bevestigingsarm.‍
9 Steek een duimschroef in het verbindingsstuk en draai de
duimschroef aan om de verbindingshoek te vergrendelen.‍
10 Plaats het uitsteeksel Æ achterop de camerasteun in de sleuf
aan de achterkant van de camera.‍
11 Houd de knoppen Ç aan de zijkant van de steun ingedrukt,
druk de voorkant van de camera È naar beneden en laat de
knoppen vervolgens los.‍
Schuif in de richting van de lens om video op te nemen.‍
Het toestel inschakelen
U kunt het toestel inschakelen met of REC.‍
• Selecteer .‍
Het toestel wordt ingeschakeld en geeft de zoeker weer.‍
• Schuif REC in de richting van de lens.‍
Het toestel wordt ingeschakeld en start een video-opname.‍
Het toestel uitschakelen
KENNISGEVING
Om gegevensverlies te voorkomen, moet u het toestel altijd
eerst uitschakelen voordat u de batterij verwijdert.‍
OPMERKING: U kunt het toestel niet uitschakelen tijdens een
video-opname.‍
1 Schuif indien nodig REC weg van de lens.‍
2 Houd ingedrukt.‍
verschijnt op het scherm.‍ Dit betekent dat de
spoorloggegevens worden opgeslagen en het toestel wordt
uitgeschakeld.‍
Als u de batterij wilt verwijderen, dient u te wachten totdat het
scherm is uitgeschakeld.‍
Modi
U kunt het toestel in verschillende modi gebruiken.‍
ZOEKER: Hiermee geeft u de zoeker van de camera en
statusinformatie weer.‍
AFSPELEN: Hiermee kunt u gemaakte video's en foto's
weergeven.‍
DASHBD: Hiermee kunt u sensorgegevens in grafieken en
gegevensvelden weergeven (alleen voor VIRB Elite).‍
STEL IN: Hiermee kunt u de camera-instellingen wijzigen.‍
Modi wijzigen
1 Selecteer MODE om door de verschillende modi te bladeren.‍
3
2 Laat MODE los zodra de gewenste modus op het scherm
wordt weergegeven.‍
Video
Een video opnemen
OPMERKING: Als de batterijvoeding te laag wordt tijdens een
video-opname, wordt de opname automatisch onderbroken, de
video opgeslagen en het toestel uitgeschakeld.‍
1 Schuif REC in de richting van de lens om een video op te
nemen.‍
Als het toestel is uitgeschakeld, wordt het nu automatisch
ingeschakeld.‍ Het toestel start de video-opname direct.‍
2 Schuif REC weg van de lens om de video-opname te
stoppen.‍
De video wordt opgeslagen als een MP4-bestand op de
geheugenkaart, en het spoorlog van de video wordt
opgeslagen als GPX-bestand op de geheugenkaart.‍
Video-instellingen
Selecteer MODE > STEL IN > VIDEO.‍
Modus: Hiermee stelt u de resolutie, beeldverhouding en
framesnelheid in.‍
Beeldveld: Hiermee kunt u het zoomniveau instellen.‍
Lus: Hiermee schakelt u een lusopname in en stelt u het aantal
minuten video in dat u wilt opslaan bij het opnemen van een
videolus.‍
Auto opnemen: Hiermee schakelt u automatisch opnemen in.‍
Bij bewegen start automatisch met opnemen als het toestel
in beweging is.‍ Skimodus start automatisch met opnemen
als het toestel bergaf gaat (alleen voor VIRB Elite).‍
Microfoon: Hiermee schakelt u de microfoon in.‍
Geavanceerde opname-instellingen
Selecteer MODE > STEL IN > GEAVANCEERD.‍
Lenscorrect.‍: Hiermee corrigeert u de bolvormige vertekening
en verkleint u het beeldveld.‍ Stelt Beeldveld automatisch in
op Ultrazoom in de video-instellingen.‍
Stabiliseer: Hiermee schakelt u beeldstabilisatie in om trillingen
in de video-opname te beperken.‍ Hiermee schakelt u
automatisch Lenscorrect.‍ in.‍
Spiegelbeeld: Hiermee kunt u instellen of de camera video's en
foto's maakt met het scherm naar boven of beneden.‍ Met
Deze knt onder maakt u correct georiënteerde video's en
foto's met het scherm naar beneden.‍
Foto's
Een foto maken
U kunt op verschillende manieren een foto maken met het
toestel.‍
• Selecteer MODE > ZOEKER, richt de camera op een object
met de zoeker en selecteer .‍
• Houd op een willekeurige pagina op het toestel
ingedrukt
(niet op het scherm Afspelen).‍
Het toestel toont de foto kortstondig en keert vervolgens
terug naar de pagina die u het laatst hebt gebruikt.‍
• Selecteer
als u tijdens een video-opname een foto wilt
maken met dezelfde resolutie als de video.‍
Foto's die u maakt tijdens een video-opname worden altijd
gemaakt in de standaard fotomodus.‍ Tijdens een videoopname wordt de Burst-modus genegeerd.‍
Foto-instellingen
Selecteer MODE > STEL IN > Foto's.‍
Resolutie: Hiermee stelt u de fotoresolutie in.‍
4
Modus: Hiermee stelt u de opnamemodus in.‍ Burst neemt een
aantal foto's snel achter elkaar om een bepaalde gebeurtenis
vast te leggen, zoals de finish van een race.‍
Zelfontsp.‍: Hiermee stelt u de timer in om een foto met de
zelfontspanner te maken.‍ Met Herh.‍ aan wordt het
tijdsinterval automatisch herhaald en neemt het toestel foto's
drukt.‍
totdat u nogmaals op
Datumstempel: Hiermee voegt u een datumstempel toe aan de
foto.‍
Afspelen
Foto's en video's weergeven
U kunt uw foto's en video's weergeven op het scherm van het
toestel.‍
1 Selecteer MODE > AFSPELEN.‍
2 Selecteer en om een foto of video te selecteren.‍
Video's worden aangegeven met .‍
3 Selecteer OK.‍
U kunt de video afspelen met behulp van de
schermknoppen.‍
Foto's en video's verwijderen
1 Selecteer MODE > AFSPELEN.‍
2 Selecteer en om een foto of video te selecteren.‍
3 Selecteer OK > .‍
Dashboards
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor VIRB
Elite.‍
Een dashboard is een groep gegevensvelden, kaarten of
grafieken met gegevens van de toestelsensors en gekoppelde
ANT‍+™ sensors.‍ De dashboards tonen real-time weergaven en
historische weergaven van de sensorgegevens die zijn
vastgelegd in het spoorlog.‍
De dashboards weergeven
1 Selecteer MODE > DASHBD.‍
2 Selecteer of om door de dashboards te bladeren.‍
Uw ANT‍+ sensors koppelen
Als u een compatibele ANT‍+ sensor met uw toestel koppelt,
worden de sensorgegevens opgenomen in het spoorlog en kunt
u dashboards voor de sensorgegevens weergeven.‍
1 Schakel de sensor in en plaats het toestel en de sensor
binnen 3 m (10 ft.‍) van elkaar.‍
2 Selecteer op het toestel MODE > STEL IN > SENSORS.‍
3 Selecteer op het toestel het type sensor dat u wilt koppelen.‍
Het pictogram van de sensor knippert.‍ Als het pictogram
stopt met knipperen, is de sensor gekoppeld en verbonden.‍
Sporen
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor VIRB
Elite.‍
Een spoor is een registratie van uw route.‍ Het spoorlog bevat
informatie over de punten langs de vastgelegde route, zoals de
tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.‍ Als u
ANT‍+ sensors hebt gekoppeld met uw toestel, worden de
gegevens van gekoppelde sensors opgenomen in het spoorlog.‍
Het toestel legt een doorlopend spoorlog vast als het is
ingeschakeld.‍ Dit spoor wordt als een FIT-bestand op de
geheugenkaart opgeslagen telkens wanneer u het toestel
uitschakelt.‍ Het toestel legt ook een apart spoorlog vast voor
iedere video-opname.‍ Spoorlogs van video's worden als GPXbestanden op de geheugenkaart opgeslagen telkens wanneer u
de video-opname onderbreekt.‍ De spoorlogs bevatten
spoorpuntgegevens met intervallen van één seconde.‍
U kunt GPX- en FIT-spoorlogs op uw computer weergeven met
de BaseCamp™ toepassing.‍ Ga naar www.garmin.com
/‍basecamp voor meer informatie.‍ U kunt FIT-spoorlogs ook
weergeven op en uploaden naar Garmin Connect™.‍ Ga naar http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com voor meer informatie.‍
Toestelinformatie
Systeeminstellingen
Selecteer MODE > STEL IN > SYSTEEM.‍
GPS: Hiermee kan het toestel GPS-satellietsignalen ontvangen.‍
Bij opnemen schakelt GPS-ontvangst alleen in als de
camera een video opneemt (alleen voor VIRB Elite).‍
Opnamelamp: Hiermee zet u de opnamelamp aan of uit.‍
Tonen: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.‍
Tijd: Hiermee kunt u de tijd- en datumnotatie instellen.‍
Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.‍
Taal: Stelt de taal van de tekst op het scherm in.‍
Herstel inst.‍: Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van het
toestel herstellen.‍
Over: Geeft belangrijke informatie over de software en uw
toestel-ID weer.‍
Het toestel schoonmaken
KENNISGEVING
Reinig de lens niet met een droge doek.‍ Een droge doek kan de
anti-condenscoating op de lens beschadigen.‍
Veeg het toestel schoon met een zachte doek die is
bevochtigd met water of alcohol en geen krassen achterlaat.‍
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare lithium-ionbatterij
Batterijduur
Maximaal 3 uur
Waterbestendigheid
Waterbestendig tot IEC 60529 IPX7
Bedrijfstemperatuurbereik Van -15º tot 60ºC (-5º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45°C (32º tot 113°F)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g bij 2,4 GHz
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de website van
Garmin.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
Ondersteuning en updates
De Garmin VIRB toepassing biedt u eenvoudig toegang tot
deze hulpmiddelen en services voor uw toestel.‍
• Video-opnames bekijken en bewerken
• Spoorlogs bekijken
• Spoorlogs koppelen aan uw opgenomen video's
• Software- en functie-updates
De Garmin VIRB toepassing is beschikbaar voor Windows® en
Mac® computers.‍ Ga naar www.garmin.com/‍VIRB voor meer
informatie.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. VIRB™, ANT+™, Garmin Connect™ en BaseCamp™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
Raadpleeg voor informatie over opensourcelicenties het bestand
wifi_copyrights.txt op de microSD kaart van het toestel.
microSD™ en het microSDXC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is
een handelsmerk van Apple Inc. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk
van Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising