Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Aloitusopas

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Aloitusopas
VIRB sarja
™
Aloitusopas
Toukokuu 2014
190-01627-57_0B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Litiumioniakun lataaminen
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Olet vastuussa laitteen turvallisesta käytöstä.‍ Garmin® ei
vastaa mistään omaisuusvahingoista, vammoista tai kuolemista,
jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä minkä tahansa toiminnon
yhteydessä.‍
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
Älä yritä ladata laitteella akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin.‍
Jos yrität ladata akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin, laite voi
vioittua ja takuu raukeaa.‍
Muistikortin asettaminen
Tarvitset laitteen käyttämiseksi microSD™ enintään 64 Gt:n
muistikorttia.‍ Laite toimii optimaalisesti, kun muistikortin luokka
on vähintään 10.‍
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.‍
2 Irrota akku tarvittaessa.‍
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À linssiä kohti ja nosta
ylös.‍
4
5
6
7
8
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.‍
Sulje korttipidike.‍
Lukitse korttipidike työntämällä sitä poispäin linssistä.‍
Aseta akku paikalleen.‍
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.‍
Akun asentaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.‍ Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.‍
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.‍
2 Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.‍
3 Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.‍
4 Paina akku paikalleen.‍
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.‍
2
HUOMAUTUS: akku ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 45 °C (32 - 114 °F).‍
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.‍
Voit käyttää myös valinnaista akkulaturilisävarustetta.‍ Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.‍
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
3 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-liitäntään.‍
4 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍ Merkkivalo
palaa oranssina, kun akku latautuu.‍
5 Lataa akku täyteen.‍
Merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on latautunut
täyteen.‍
6 Irrota USB-kaapeli ja sulje suojus kokonaan.‍
Laitteen kiinnittäminen telineeseen
Kun kiinnität laitetta telineeseen, suositeltu lämpötila on 21 - 38
°C (70 - 100 °F).‍
Laitteen mukana toimitetaan monenlaisia kiinnitysalustoja ja varsia, joita voi käyttää monissa kokoonpanoissa.‍ Näissä
ohjeissa esitellään yksi mahdollinen kokoonpano.‍ Ostettavissa
on myös lisää telinevaihtoehtoaja laitteelle, kuten vaatteisiin tai
ajoneuvoon kiinnitettäviä pidikkeitä tai kolmijalkapidike.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍outdoor.‍
HUOMAUTUS: kamera on kiinnitettävä oletusarvoisesti näyttö
ylöspäin, jotta videokuva tallentuu oikeinpäin.‍ Säätämällä
asetuksia tallennus onnistuu myös näyttö alaspäin
(Tallennuksen lisäasetukset).‍
1 Puhdista kiinnityspinta huolellisesti vedellä tai alkoholilla.‍
2 Irrota kalvo alustasta À ja paina alusta tukevasti
kiinnityspintaan.‍
Voit käyttää kiinnityspinnan muotojen mukaan tasaista tai
kaarevaa alustaa.‍
Painikkeet
3 Anna alustan kiinnittyä kiinnityspintaan vähintään 24 tunnin
ajan.‍
Aseta liitin Á alustaan.‍
Aseta kierrerengas  liittimen päälle ja kiristä se alustaan.‍
Napsauta kiinnitysvarsi à liittimeen.‍
Aseta peukaloruuvi Ä niveleen ja kiristä nivelen kulma
kiristämällä peukaloruuvi.‍
8 Napsauta kameran teline Å kiinnitysvarren päähän.‍
9 Aseta peukaloruuvi niveleen ja kiristä nivelen kulma
kiristämällä peukaloruuvi.‍
10 Aseta kameran telineen takaosassa oleva kieleke Æ
kameran takana olevaan koloon.‍
11 Paina telineen sivuilla olevia painikkeita Ç, paina kameran
etureunaa È alaspäin ja vapauta painikkeet.‍
4
5
6
7
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta.‍
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta.‍
OK
Valitsemalla tämän voit valita valikkokohtia tai ottaa kuvan.‍
MODE Valitsemalla tämän voit selata tiloja.‍
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.‍
REC
Tallenna videota työntämällä tätä linssiä kohti.‍
Laitteen käynnistäminen
Laitteen voi käynnistää valitsemalla tai REC.‍
• Valitse .‍
Laite käynnistyy ja näyttää etsimen.‍
• Työnnä REC-painiketta linssiä kohti.‍
Laite käynnistyy ja alkaa tallentaa videota.‍
Laitteen sammuttaminen
ILMOITUS
Estä tietojen menetys sammuttamalla laite aina, ennen kuin
irrotat akun.‍
HUOMAUTUS: laitetta ei voi sammuttaa videotallennuksen
aikana.‍
1 Työnnä tarvittaessa REC-painiketta poispäin linssistä.‍
2 Paina -painiketta pitkään.‍
näkyy näytössä, kun laite tallentaa jälkilokitietoja ja sammuu.‍
Jos aiot irrottaa akun, odota näytön sammumista, ennen kuin
irrotat akun.‍
Kameran pitäisi olla tukevasti paikallaan eikä sen pitäisi
päästä liikkumaan telineessä, kun se on kiinnitetty oikein.‍
12 Jos kamera on telineessä löysästi, paina kameran etureunaa
telineeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
Tilat
Laitteessa on useita käyttötiloja.‍
ETSIN: näyttää kameran etsimen ja tilatiedot.‍
TOISTA: voit katsella tallennettuja videoita ja valokuvia.‍
KOJELAUTA: näyttää tunnistimen tiedot kaavioissa ja
tietokentissä (vain VIRB Elite).‍
ASETUKSET: voit muuttaa kameran asetuksia.‍
Tilan vaihtaminen
1 Voit selata tiloja valitsemalla MODE.‍
2 Kun haluamasi tila on näytössä, vapauta MODE.‍
Video
Videon kuvaaminen
HUOMAUTUS: jos akun virta käy erittäin vähiin
videokuvauksen aikana, laite lopettaa tallennuksen
automaattisesti, tallentaa videon ja sammuu turvallisesti.‍
3
1 Aloita videokuvaus työntämällä REC-painiketta linssiä kohti.‍
Jos laite on sammutettuna, se käynnistyy automaattisesti.‍
Laite alkaa tallentaa videota välittömästi.‍
Lopeta
videokuvaus työntämällä REC-painiketta poispäin
2
linssistä.‍
Video tallennetaan muistikortille MP4-tiedostona, ja videon
jälkiloki tallennetaan muistikortille GPX-tiedostona.‍
Videoasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO.‍
Tila: määrittää tarkkuuden, kuvasuhteen ja kuvanopeuden.‍
Näkökenttä: määrittää zoomaustason.‍
Silmukka: ottaa käyttöön silmukkatallennuksen ja määrittää,
miten monen minuutin video videosilmukkaan tallennetaan.‍
Automaattinen tallennus: ottaa käyttöön automaattisen
tallennuksen.‍ Liikuttaessa aloittaa tallennuksen
automaattisesti, kun laite liikkuu.‍ Hiihtotila aloittaa
tallennuksen automaattisesti, kun laite liikkuu alamäkeen
(vain VIRB Elite).‍
Mikrofoni: ottaa mikrofonin käyttöön.‍
Tallennuksen lisäasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > LISÄASETUKSET.‍
Linssikorjaus: korjaa laajakulmakuvien tynnyrivääristymän ja
pienentää katselukulmaa.‍ Valitsee automaattisesti
videoasetuksissa Näkökenttä-asetukseksi Ultra-Zoom.‍
Vakain: ottaa käyttöön kuvien vakautuksen videoiden tärinän
vähentämiseksi.‍ Ottaa automaattisesti käyttöön
Linssikorjaus.‍
Käännä kamera: määrittää kameran kuvaamaan videoita ja
kuvaa näyttö ylös- tai alaspäin.‍ Tämä puoli alas kuvaa
videon ja kuvat oikeinpäin, kun näyttö on alaspäin.‍
Valokuvat
Valokuvan ottaminen
Laitteella voi ottaa valokuvia useilla tavoilla.‍
• Valitse MODE > ETSIN, tähtää kamera etsimen avulla ja
valitse .‍
• Paina -painiketta pitkään missä tahansa muussa näytössä
paitsi toistonäytössä.‍
Laite näyttää valokuvan lyhyesti ja palaa sivulle, jolla olit.‍
• Videotallennuksen aikana voit ottaa valokuvan videokuvan
tarkkuudelle valitsemalla .‍
Videotallennuksen aikana otetuissa valokuvissa käytetään
aina normaalia valokuvatilaa.‍ Pursketilaa ei käytetä
videotallennuksen aikana.‍
Valokuva-asetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > Valokuvat.‍
Tarkkuus: määrittää valokuvan tarkkuuden.‍
Tila: määrittää kuvaustilan.‍ Purske-tilassa kamera ottaa useita
valokuvia nopeasti peräkkäin tallentaakseen tietyn tilanteen,
kuten saapumisen maaliviivalle kilpailussa.‍
Itselaukaisin: määrittää valokuvauksen viiveen.‍ Toisto
käytössä toistaa automaattisesti aikavälin ja ottaa
valokuvan, kunnes painat -painiketta uudelleen.‍
Päiväysleima: lisää päiväysleiman valokuvaan.‍
Toistaminen
Valokuvien ja videoiden katseleminen
Voit katsella valokuvia ja tallentamiasia videoita laitteen
näytössä.‍
1 Valitse MODE > TOISTA.‍
4
2 Valitse valokuva tai video valitsemalla
Videoissa on merkintä
tai
.‍
.‍
3 Valitse OK.‍
Voit hallita videotoistoa näytön säätimillä.‍
Valokuvien ja videoiden poistaminen
1 Valitse MODE > TOISTA.‍
2 Valitse valokuva tai video valitsemalla tai .‍
3 Valitse OK > .‍
Kojelaudat
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Kojelauta on ryhmä tietokenttiä tai -kaavioita laitteen
tunnistimista ja yhdistetyistä ANT‍+™ tunnistimista.‍ Kojelaudat
sisältävät reaaliaikaisen ja historiallisen näkymän jälkilokiin
tallennetuista tunnistintiedoista.‍
Kojelautojen näyttäminen
1 Valitse MODE > KOJELAUTA.‍
2 Voit selata kojelautoja valitsemalla
tai
.‍
ANT‍+ tunnistinten pariliitos
Kun pariliität yhteensopivan ANT‍+ tunnistimen laitteen kanssa,
tunnistimen tiedot sisällytetään jälkilokiin, ja voit tarkastella
tunnistintietojen kojelautoja.‍
1 Käynnistä tunnistin ja tuo se ja laite enintään 10 jalan (3
metrin) päähän toisistaan.‍
Valitse
laitteesta MODE > ASETUKSET > TUNNISTIMET.‍
2
3 Valitse laitteessa pariliitettävän tunnistimen tyyppi.‍
Tunnistimen kuvake vilkkuu.‍ Kun kuvake palaa tasaisena,
tunnistin on pariliitetty ja yhdistetty.‍
Jäljet
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.‍ Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.‍ Jos olet pariliittänyt ANT‍+ tunnistimia
laitteen kanssa, jälkiloki sisältää liitettyjen tunnistimien tiedot.‍
Laite tallentaa jatkuvaa jälkilokia ollessaan käynnissä.‍ Jälki
tallentuu FIT-tiedostona muistikortille aina, kun sammutat
laitteen.‍ Laite tallentaa myös erillisen jälkilokin kullekin
videotallenteelle.‍ Videoiden jälkilokit tallentuvat GPX-tiedostoina
muistikortille aina, kun lakkaat tallentamasta videota.‍ Jälkilokit
sisältävät jälkipistetietoja yhden sekunnin välein.‍
Voit tarkastella GPX- ja FIT-jälkilokeja tietokoneessa
BaseCamp™ sovelluksessa.‍ Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍basecamp.‍ Voit myös tarkastella ja ladata
FIT-jälkilokeja kohteeseen Garmin Connect™.‍ Lisätietoja on
osoitteessa http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Laitteen tiedot
Järjestelmäasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ.‍
GPS: määrittää laitteen vastaanottamaan GPSsatelliittisignaaleja.‍ Tallennettaessa mahdollistaa GPSvastaanoton ainoastaan, kun kamera tallentaa videota (vain
VIRB Elite).‍
Tallennusvalo: sytyttää tai sammuttaa tallennusvalon.‍
Äänet: äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.‍
Aika: määrittää ajan ja päiväyksen muodon.‍
Yksikkö: mittayksiköiden määrittäminen.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
Nollaa asetukset: palauttaa laitteen oletusasetukset.‍
Tietoja: näyttää tärkeitä tietoja ohjelmistosta ja laitetunnuksen.‍
Laitteen puhdistaminen
ILMOITUS
Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla.‍ Kuivan liinan käyttäminen
voi vahingoittaa linssin huurtumisen estävää pinnoitetta.‍
Pyyhi laite pehmeällä, naarmuttamattomalla kankaalla, joka
on kostutettu vedellä tai alkoholilla.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 3 tuntia
Vedenkestävyys
Vesitiivis IEC 60529 IPX7 -standardin
mukaan
Käyttölämpötila
-15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Wi-Fi® IEEE 802.‍11 b/g, 2,4 GHz
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
Tuki ja päivitykset
Näitä laitteen työkaluja ja palveluja voit käyttää helposti Garmin
VIRB sovelluksessa.‍
• Tallennettujen videoiden tarkistaminen ja muokkaaminen
• Jälkilokien tarkistaminen
• Jälkilokien yhdistäminen tallennettuihin videoihin
• Ohjelmistojen ja ominaisuuksien päivitykset
Garmin VIRB sovellus on saatavissa Windows® ja Mac®
tietokoneisiin.‍ Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
VIRB™, ANT+™, Garmin Connect™, BaseCamp™ ja ovat Garmin Ltd:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
Katso tähän tuotteeseen liittyvät avoimen lähdekoodin lisenssitiedot laitteen
microSD-kortilla olevasta wifi_copyrights.txt-tiedostosta.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ ja microSDXC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Windows® on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Mac® on Apple Inc:n tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity merkki.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising