Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | User guide | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Käyttöopas

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Käyttöopas
VIRB sarja
™
Käyttöopas
Toukokuu 2014
190-01627-37_0B
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ ANT™, ANT‍+™,
BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ ja VIRB™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
microSD™ ja microSDXC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.‍ Mac® on Apple Inc:n tavaramerkki.‍ Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ HDMI® on HDMI Licensing, LLC:n rekisteröity tavaramerkki.‍ Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance
Corporationin rekisteröity merkki.‍ Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.‍
Tällä tuotteella on ANT+™ sertifiointi.‍ Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/‍directory.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Muistikortin asettaminen ............................................................
Akun asentaminen .....................................................................
Litiumioniakun lataaminen .........................................................
Painikkeet ..................................................................................
Laitteen kiinnittäminen ...............................................................
Laitteen käynnistäminen ............................................................
Tilat ............................................................................................
1
1
1
2
2
2
3
Etsin................................................................................ 3
Laitteen suoristaminen ............................................................... 3
Tilasivu ....................................................................................... 3
Video............................................................................... 3
Videon kuvaaminen ................................................................... 3
Videoasetukset .......................................................................... 4
Tallennuksen lisäasetukset ........................................................ 4
Videon tallentaminen automaattisesti ........................................ 4
Viivevideon tallentaminen .......................................................... 5
Videosilmukan tallentaminen ..................................................... 5
Ulkoisen mikrofonin tai äänilähteen liittäminen .......................... 5
Valokuvat........................................................................ 5
Valokuvan ottaminen ................................................................. 5
Valokuva-asetukset .................................................................... 5
Kuvaaminen itselaukaisimella .................................................... 5
Toistuvien valokuvien ottaminen ................................................ 5
Toistaminen.................................................................... 6
Valokuvien ja videoiden katseleminen ....................................... 6
Videon katseleminen HDMI® liitännän kautta ............................ 6
Kuulokkeiden liittäminen ............................................................ 6
Komposiittivideon toistaminen ................................................... 6
Valokuvien ja videoiden poistaminen ......................................... 6
Jäljet................................................................................ 6
Tallennetut jälkilokitiedot ............................................................ 7
Kojelaudat .......................................................................7
Kojelautojen näyttäminen ........................................................... 7
ANT‍+ tunnistinten pariliitos ........................................................ 7
Kaukosäädin ...................................................................8
Laitteen etähallinta ..................................................................... 8
Useiden VIRB laitteiden etähallinta ............................................ 8
Laitteen käyttäminen mobiililaitteella ......................................... 8
Vianmääritys ...................................................................8
Laite ei käynnisty ....................................................................... 8
Laitteen näyttö näkyy heikosti .................................................... 8
Kojelaudoista puuttuu tietoja ...................................................... 8
Videotallenteet eivät näytä tasaisilta .......................................... 8
Laite sammuu, kun lopetan videotallennuksen .......................... 9
Laitteen tiedot ................................................................ 9
Järjestelmäasetukset ................................................................. 9
Muistikortin tyhjentäminen ......................................................... 9
Akun virran säästäminen ........................................................... 9
Laitteen huoltaminen .................................................................. 9
Tiedostotyypit ............................................................................. 9
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ............................................ 9
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 9
Tekniset tiedot ............................................................................ 9
Lisätietojen saaminen .............................................................. 10
Hakemisto ..................................................................... 11
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Olet vastuussa laitteen turvallisesta käytöstä.‍ Garmin® ei
vastaa mistään omaisuusvahingoista, vammoista tai kuolemista,
jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä minkä tahansa toiminnon
yhteydessä.‍
Muistikortin asettaminen
Tarvitset laitteen käyttämiseksi microSD™ enintään 64 Gt:n
muistikorttia.‍ Laite toimii optimaalisesti, kun muistikortin luokka
on vähintään 10.‍
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.‍
2 Irrota akku tarvittaessa.‍
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À linssiä kohti ja nosta
ylös.‍
Litiumioniakun lataaminen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
Älä yritä ladata laitteella akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin.‍
Jos yrität ladata akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin, laite voi
vioittua ja takuu raukeaa.‍
HUOMAUTUS: akku ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 45 °C (32 - 114 °F).‍
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.‍
Voit käyttää myös valinnaista akkulaturilisävarustetta.‍ Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.‍
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
3 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
4
5
6
7
8
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.‍
Sulje korttipidike.‍
Lukitse korttipidike työntämällä sitä poispäin linssistä.‍
Aseta akku paikalleen.‍
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.‍
Akun asentaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.‍ Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.‍
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.‍
2 Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.‍
3 Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.‍
USB-liitäntään.‍
4 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍ Merkkivalo
palaa oranssina, kun akku latautuu.‍
5 Lataa akku täyteen.‍
Merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on latautunut
täyteen.‍
6 Irrota USB-kaapeli ja sulje suojus kokonaan.‍
Akun tila
Akun virta erittäin vähissä tai akku puuttuu
Akun virta vähissä
Jäljellä oleva akun virta
Lataa
Ladattu täyteen
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.‍
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.‍
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.‍
2 Jos laitteen virta on katkaistu, käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.‍
3 Paina -painiketta 4 - 5 sekuntia.‍
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon
akunlataustilaan.‍
4 Lataa laitteen akku täyteen.‍
4 Paina akku paikalleen.‍
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.‍
Johdanto
1
Painikkeet
3 Anna alustan kiinnittyä kiinnityspintaan vähintään 24 tunnin
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta.‍
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta.‍
OK
Valitsemalla tämän voit valita valikkokohtia tai ottaa kuvan.‍
MODE Valitsemalla tämän voit selata tiloja.‍
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.‍
REC
Tallenna videota työntämällä tätä linssiä kohti.‍
Laitteen kiinnittäminen
ILMOITUS
Tuotteen katoamisen ja vioittumisen välttämiseksi
suosittelemme, ettet käytä liimattavaa asennusalustaa, kun
lämpötila on alle -15 °C (5 °F).‍
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.‍
Ympäristön lämpötilan on oltava 21 - 38 °C (70 - 100 °F), ennen
kuin liimattavan asennusalustan saa kiinnittää pinnalle.‍
Laitteen mukana toimitetaan monenlaisia kiinnitysalustoja ja varsia, joita voi käyttää monissa kokoonpanoissa.‍ Näissä
ohjeissa esitellään yksi mahdollinen kokoonpano.‍ Ostettavissa
on myös lisää telinevaihtoehtoja laitteelle, kuten vaatteisiin tai
ajoneuvoon kiinnitettäviä pidikkeitä tai kolmijalkapidike.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍outdoor.‍
HUOMAUTUS: kamera on kiinnitettävä oletusarvoisesti näyttö
ylöspäin, jotta videokuva tallentuu oikeinpäin.‍ Säätämällä
asetuksia tallennus onnistuu myös näyttö alaspäin
(Tallennuksen lisäasetukset).‍
1 Puhdista kiinnityspinta huolellisesti vedellä tai alkoholilla.‍
Kiinnityspinnassa ei saa olla likaa, vahaa eikä pinnoitteita.‍
2 Irrota kalvo liimattavasta asennusalustasta À ja paina alusta
tukevasti kiinnityspintaan.‍
Voit käyttää kiinnityspinnan muotojen mukaan tasaista tai
kaarevaa alustaa.‍
ajan.‍
Aseta liitin Á alustaan.‍
Aseta kierrerengas  liittimen päälle ja kiristä se alustaan.‍
Napsauta kiinnitysvarsi à liittimeen.‍
Aseta peukaloruuvi Ä nivelen suurempaan aukkoon ja kiristä
nivelen kulma kiristämällä peukaloruuvi.‍
8 Napsauta kameran teline Å kiinnitysvarren päähän.‍
9 Aseta peukaloruuvi nivelen suurempaan aukkoon ja kiristä
nivelen kulma kiristämällä peukaloruuvi.‍
10 Aseta kameran telineen takaosassa oleva kieleke Æ
kameran takana olevaan koloon.‍
11 Paina telineen sivuilla olevia painikkeita Ç, paina kameran
etureunaa È alaspäin ja vapauta painikkeet.‍
4
5
6
7
Kameran pitäisi olla tukevasti paikallaan, eikä sen pitäisi
päästä liikkumaan telineessä, kun se on kiinnitetty oikein.‍
12 Jos kamera on telineessä löysästi, paina kameran etureunaa
telineeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
Laitteen käynnistäminen
Valitse
.‍
Laitteen sammuttaminen
ILMOITUS
Estä tietojen menetys sammuttamalla laite aina, ennen kuin
irrotat akun.‍
HUOMAUTUS: laitetta ei voi sammuttaa videotallennuksen
aikana.‍
1 Työnnä tarvittaessa REC-painiketta poispäin linssistä.‍
2 Paina -painiketta pitkään.‍
näkyy näytössä, kun laite tallentaa jälkilokitietoja ja sammuu.‍
Jos aiot irrottaa akun, odota näytön sammumista, ennen kuin
irrotat akun.‍
2
Johdanto
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen RECpainikkeesta
Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa tallennustilassa RECpainikkeesta.‍ Tämän ansiosta voit aloittaa tallennuksen
nopeasti, ja laite sammuu automaattisesti akkuvirran
säästämiseksi, kun et tallenna.‍
HUOMAUTUS: laite ei sammu REC-painikkeesta, ellet
käynnistä laitetta REC-painikkeesta.‍
1 Kun laite on sammuksissa, työnnä REC-painiketta linssiä
kohti.‍
Laite käynnistyy ja alkaa tallentaa videota.‍
2 Kun haluat lopettaa tallennuksen, työnnä REC-painiketta
poispäin linssistä.‍
Laite lopettaa tallennuksen ja sammuu.‍
Laitteen suoristaminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Kun kiinnität laitetta, voit varmistaa näytössä olevan vesivaa'an
avulla, että kuvaamasi videot ja valokuvat ovat täysin suorassa.‍
1 Valitse MODE > ETSIN > .‍
Vesivaaka tulee näkyviin.‍
Tilat
Laitteessa on useita käyttötiloja.‍
ETSIN: näyttää kameran etsimen ja tilatiedot.‍
TOISTA: voit katsella tallennettuja videoita ja valokuvia.‍
KOJELAUTA: näyttää tunnistimen tiedot kaavioissa ja
tietokentissä (vain VIRB Elite).‍
ASETUKSET: voit muuttaa kameran asetuksia.‍
Tilan vaihtaminen
1 Voit selata tiloja valitsemalla MODE.‍
2 Säädä laitetta, kunnes sekä vaaka- À että pystysuunnan Á
kulma on 00° ja vesivaa'an ruskea osa  on tasoissa
horisonttiviivan à kanssa.‍
Vesivaa'an kalibroiminen
Voit kalibroida vesivaa'an, jos se näyttää olevan väärässä.‍
Vesivaaka on ehkä kalibroitava, kun laitetta käytetään
äärimmäisissä lämpötiloissa.‍
1 Valitse MODE > ETSIN > .‍
2 Aseta laite suoraan tasaiselle pinnalle näyttö ylöspäin.‍
3 Valitse OK.‍
Tilasivu
Tilasivulta näet laitteen nykyisten asetusten tiedot yhdellä
silmäyksellä.‍
Valitse MODE > ETSIN > .‍
Tiloja selataan vasemmalta oikealle.‍ Valitun tilan kuvake
näkyy muita suurempana, ja valitun tilan nimi näkyy näytön
alareunassa.‍
2 Lakkaa painamasta MODE-painiketta, kun näet haluamasi
tilan.‍
Etsin
Etsimen avulla voit määrittää kuvaustilanteita, tarkastella
tilatietoja ja suoristaa kameran (vain VIRB Elite).‍
Valitse MODE > ETSIN.‍
À
Á
Â
Näyttää videotilan, katselukulman, kuluneen ajan, väli- tai silmukkaasetuksen (jos määritetty), tallennettujen videoiden määrän sekä
muistikortin jäljellä olevan ajan määrän.‍
Näyttää valokuvan tarkkuuden, kameran tilan, laskurin (jos
määritetty), jäljellä olevien valokuvien määrän ja tallennettujen
valokuvien määrän.‍
Näyttää käytetyt tunnistimet (vain VIRB Elite), kuten Wi-Fi®,
poljinnopeus, syke, tempe™ ja GPS.‍ Tunnistinten kuvakkeet ovat
harmaita, kun tunnistimet eivät ole käytössä, vilkkuvat, kun
signaalia haetaan, ja ovat valkoisia, kun tunnistimet ovat käytössä
tai ne on yhdistetty.‍
Video
À
Á
Â
Akun tila
Muistikortin jäljellä oleva tallennusaika
Nykyinen videotila
Näytä taso valitsemalla tämä (Laitteen suoristaminen).‍
Näytä tilasivu valitsemalla tämä (Tilasivu).‍
Etsin
Videon kuvaaminen
HUOMAUTUS: jos akun virta käy erittäin vähiin
videokuvauksen aikana, laite lopettaa tallennuksen
automaattisesti, tallentaa videon ja sammuu turvallisesti.‍
1 Aloita videokuvaus työntämällä REC-painiketta linssiä kohti.‍
3
Jos laite on sammutettuna, se käynnistyy automaattisesti.‍
Laite alkaa tallentaa videota, ja etsin näkyy.‍
Etsin näyttää tallennuksen tilan À, GPS-ominaisuuden ja
akun tilan Á sekä kuluneen tallennusajan Â.‍
2 Tallenna videota.‍
3 Kun haluat lopettaa videon tallennuksen, työnnä RECpainiketta poispäin linssistä.‍
Video tallennetaan muistikortille MP4-tiedostona, ja videon
jälkiloki tallennetaan muistikortille GPX-tiedostona.‍
Videoasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO.‍
Tila: määrittää tarkkuuden, kuvasuhteen ja kuvanopeuden.‍
Näkökenttä: määrittää zoomaustason.‍
Silmukka: ottaa käyttöön silmukkatallennuksen ja määrittää,
miten monen minuutin video videosilmukkaan tallennetaan.‍
Automaattinen tallennus: ottaa käyttöön automaattisen
tallennuksen (vain VIRB Elite).‍
Mikrofoni: ottaa mikrofonin käyttöön.‍
HUOMAUTUS: tämä asetus ei ole käytettävissä, kun laite on
liitetty ulkoiseen mikrofoniin.‍
VIHJE: jos tuuli aiheuttaa ääniongelmia, kun tallennat
videota, voit poistaa mikrofonin käytöstä.‍
Videotilat
Voit vaihtaa videotilaa tarkkuuden, kuvasuhteen, kuvanopeuden
ja tallennetun videon nopeuden muuttamiseksi.‍ Tarkkuus
tarkoittaa videon leveyttä ja korkeutta kuvapisteinä.‍ Kuvasuhde
on videokuvan leveyden ja korkeuden välinen suhde.‍
Laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9 ja koko näytön
televisioiden 4:3.‍ Kuvanopeus ilmaistaan kuvina sekunnissa
(fps, frames per second).‍ Nopeus ilmaisee videon nopeutta
verrattuna todellisuuteen.‍
1080p: tässä tilassa voit kuvata tarkkoja laajakuvavideoita.‍
1080p toimii hyvin oletusasetuksena.‍
Korkea HD: käytä tätä tilaa, kun tarvitset suuren pystysuoran
katselualueen.‍ Korkea HD sopii erityisen hyvin lähikuviin ja
käytettäessä kypäräpidikettä.‍
Nopea HD: tässä laajakuvatilassa voit kuvata nopealiikkeistä
videota.‍
Tehokas HD: tällä laajakuvatilalla voit pidentää kuvausaikaa.‍
Tehokas HD käyttää tavallista vähemmän tallennustilaa
muistikortilla.‍
Hidastettu HD: tässä laajakuvatilassa voit kuvata hidastettua
videota käsin.‍
Superhidastus: tässä tilassa voit kuvata erittäin paljon
hidastettua videota vakiotarkkuudella.‍
Viive: tässä tarkassa laajakuvatilassa voit kuvata hidasta tai
pitkään kestävää toimintaa.‍
4
Videotilan tekniset tiedot
Tila
Tarkkuus
Kuvasuhde Kuvanopeus Nopeus
(kuvapisteinä)
(fps)
1080p
1920×1080
16:9
30
Tavallinen
Korkea HD
1280×960
4:3
48
Tavallinen
Nopea HD
1280×720
16:9
60
Tavallinen
Tehokas HD
1280x720
16:9
30
Tavallinen
Hidastettu HD 1280×720
16:9
60
Puolinopeus
Superhidastus 848×480
16:9
120
1/4-nopeus
Viive
16:9
30
Vaihtelee
1920×1080
Katselukulma-asetukset
Voit vaihtaa katselukulman, kun Linssikorjaus-asetus on Ei
käytössä.‍ Katselukulma on käytettävissä ainoastaan 1080pvideotilassa.‍
Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO > Näkökenttä.‍
Leveä: kuvaa ympäristöä laajakuvamuodossa.‍ Käytä tätä tilaa
avoimilla paikoilla ja lähikuvissa sekä kun haluat kuvata
katselualuetta mahdollisimman laajasti.‍
Zoom (2x): supistaa kuvausaluetta.‍ Tässä tilassa voit kuvata
videota keskikokoiselta laajuudelta.‍
Ultra-Zoom (4x): keskittää kuvan erittäin pienelle alueelle.‍
Käytä tätä tilaa, kun kuvaat pitkän matkan päästä ja
suljetussa tai katetussa ympäristössä.‍
Tallennuksen lisäasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > LISÄASETUKSET.‍
Linssikorjaus: korjaa laajakulmakuvien tynnyrivääristymän ja
pienentää katselukulmaa.‍ Valitsee automaattisesti
videoasetuksissa Näkökenttä-asetukseksi Ultra-Zoom.‍
Vakain: ottaa käyttöön kuvien vakautuksen videoiden tärinän
vähentämiseksi.‍ Ottaa automaattisesti käyttöön
Linssikorjaus.‍
Käännä kamera: määrittää kameran kuvaamaan videoita ja
kuvaa näyttö ylös- tai alaspäin.‍ Tämä puoli alas kuvaa
videon ja kuvat oikeinpäin, kun näyttö on alaspäin.‍
Kameran suunnan vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteen kameran suuntaa, jotta voit käyttää RECpainiketta helposti toiminnon aikana.‍ Jos kiinnität laitteen pään
yläpuolelle, voit vaihtaa kameran suunnan, jotta näet
tallennusvalon tai näytön paremmin.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > LISÄASETUKSET >
Käännä kamera.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat käyttää laitetta näyttö ylöspäin, valitse Tämä
puoli ylös.‍
• Jos haluat käyttää laitetta näyttö alaspäin, valitse Tämä
puoli alas.‍
Videon tallentaminen automaattisesti
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Voit määrittää laitteen tallentamaan videokuvaa automaattisesti
toiminnon perusteella.‍ Tällä toiminnolla voit säästää muistikortin
tilaa tallentamalla ainoastaan toiminnon tärkeät osat.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO > Automaattinen
tallennus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa videota automaattisesti, kun laite
liikkuu, valitse Liikuttaessa.‍
Laite tallentaa videota, kun liikut, ja lopettaa tallennuksen,
kun pysähdyt.‍
Video
• Jos haluat tallentaa videota automaattisesti, kun hiihdät,
valitse Hiihtotila.‍
Laite tallentaa videota, kun liikut alamäkeen, ja lopettaa
tallennuksen, kun nouset hiihtohissiin.‍
Tämä toiminto ottaa GPS-ominaisuuden käyttöön
automaattisesti järjestelmän asetuksista.‍
Viivevideon tallentaminen
Viivetila tallentaa yksittäiset videokuvat tavallista pidemmin
väliajoin ja luo videon, joka toistuu merkittävästi todellisuutta
nopeammin.‍ Viivetilan avulla voi tallentaa pitkäkestoisia liikkeitä,
muutoksia tai tapahtumia.‍
Viivevideoiden toistonopeus on 30 kuvaa sekunnissa.‍ Videon
pituus määräytyy videokuvien välisen ajan mukaan.‍ Jos kuvia
tallennetaan esimerkiksi yhden sekunnin välein, kukin sekunti
videolla kattaa 30 sekuntia todellisuudessa.‍ Jos kuvia
tallennetaan 60 sekunnin välein, kukin sekunti videolla kattaa 30
minuuttia todellisuudessa.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO > Tila > Viive.‍
2 Valitse aikaväli.‍
3 Saat parhaan tuloksen kiinnittämällä laitteen siten, että se ei
liiku tallennuksen aikana.‍
4 Tallenna video.‍
Videosilmukan tallentaminen
Silmukkatilassa voit tallentaa videota jatkuvasti, mutta tallentaa
ainoastaan uusimman videomateriaalin.‍ Voit valita, miten monta
minuuttia videota tallennetaan.‍ Näin voit säästää tallennustilaa,
kun haluat tallentaa keskeiset hetket, muttet koko toiminnon
materiaalia.‍ Tämä on kätevää, kun käytät laitetta
ajotallentimena.‍
Tallennettu videosilmukka jaetaan useiksi samanpituisiksi
tiedostoiksi.‍ Siten voit poistaa videon tarpeettomat osat helposti.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > VIDEO > Tila > Silmukka.‍
2 Valitse, miten monta minuuttia videota tallennetaan.‍
3 Aloita videon tallennus.‍
4 Kun olet valmis, lopeta tallennus.‍
Uusin materiaali tallennetaan muistikortille niin monen minuutin
ajan kuin vaiheessa 2 on valittu.‍
Ulkoisen mikrofonin tai äänilähteen
liittäminen
Ennen kuin voit liittää ulkoisen mikrofonin, sinun on ostettava
Garmin VIRB lisävarustekaapeli, jossa on ääni- tai
mikrofonitulo.‍ Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍outdoor.‍
Lisäksi tarvitset ulkoisen mikrofonin tai äänilähteen, jossa on
3,5 mm:n liitin.‍
Kun liität ulkoisen mikrofonin, laite tallentaa ääntä ulkoisesta
mikrofonista sisäisen sijasta.‍
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.‍
2 Liitä lisävarustekaapelin mini-USB-liitin laitteen mini-USBliitäntään.‍
Kun
saat videotulokehotteen, valitse tarvittaessa Ei.‍
3
4 Kun saat kehotteen käyttää ulkoista mikrofonia, valitse
tarvittaessa Kyllä.‍
5 Liitä mikrofoni lisävarusteen MIC IN liitäntään.‍
Irrota lisävarustekaapeli laitteesta, jos haluat lakata käyttämästä
ulkoista mikrofonia.‍
Valokuvat
Valokuvat
Valokuvan ottaminen
Laitteella voi ottaa valokuvia useilla tavoilla.‍
• Valitse MODE > ETSIN, tähtää kamera etsimen avulla ja
valitse .‍
• Paina -painiketta pitkään missä tahansa käyttöliittymän
kohdassa.‍
• Videotallennuksen aikana voit ottaa valokuvan videokuvan
tarkkuudelle valitsemalla .‍
Videotallennuksen aikana otetuissa valokuvissa käytetään
aina normaalia valokuvatilaa.‍ Pursketilaa ei käytetä
videotallennuksen aikana.‍
Valokuva-asetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > Valokuvat.‍
Tarkkuus: valitsee valokuvan tarkkuudeksi 16 MP (4:3), 12 MP
(16:9) tai 8 MP (4:3).‍
Tila: määrittää kuvaustilan.‍
Itselaukaisin: määrittää valokuvauksen viiveen.‍ Toisto
käytössä toistaa automaattisesti aikavälin ja ottaa
valokuvan, kunnes painat -painiketta uudelleen.‍
Päiväysleima: lisää päiväysleiman valokuvaan.‍
Valokuvatilat
Valitse MODE > ASETUKSET > Valokuvat > Tila.‍
Tavallinen: ottaa yhden valokuvan käyttäen automaattista
valotusta.‍
Purske: ottaa nopeasti kolme 16 MP:n kuvaa, viisi 12 MP:n
kuvaa tai kymmenen 8 MP:n kuvaa sekunnissa.‍ Pursketila
sopii erinomaisesti liikkuvien ihmisten tai kohteiden
kuvaamiseen.‍
Kuvaaminen itselaukaisimella
Itselaukaisimella voit viivästää kuvanottoa.‍ Siten voit säätää
kuvaustilannetta ennen kuvaamista.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > Valokuvat > Itselaukaisin.‍
2 Valitse viiveaika.‍
3 Valitse Toisto pois.‍
Toisto pois ei ole valittavissa, kun Purske-tila on käytössä.‍
4 Valitse MODE > ETSIN.‍
5 Valitse .‍
Laskuri näyttää jäljellä olevan ajan kuvanottoon sekunteina.‍
Toistuvien valokuvien ottaminen
Itselaukaisimella voi ottaa valokuvia toistuvasti tietyin väliajoin.‍
Siten voit ottaa useita kuvia samasta kohteesta tai
viivevalokuvien sarjan.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > Valokuvat > Itselaukaisin.‍
2 Valitse valokuvien aikaväli.‍
3 Valitse Toisto käytössä.‍
4 Valitse MODE > ETSIN.‍
5 Valitse .‍
5
Kuulokkeiden liittäminen
Laite ottaa valokuvia toistuvasti valituin väliajoin.‍ Etsin
näyttää GPS-ominaisuuden ja akun tilan À, ajan sekunteina
seuraavaan valokuvaan Á ja laitteen ottamien toistuvien
valokuvien määrän Â.‍
6 Lopeta valokuvaaminen valitsemalla .‍
Toistaminen
Valokuvien ja videoiden katseleminen
Voit katsella valokuvia ja tallentamiasi videoita laitteen
näytössä.‍
1 Valitse MODE > TOISTA.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse valokuva tai video valitsemalla tai .‍
• Vieritä luetteloa nopeasti painamalla - tai -painiketta
pitkään.‍
Videoissa on merkintä .‍ Videot ja valokuvat lajitellaan
päiväyksen ja kellonajan mukaan siten, että uusin kohde
näkyy luettelossa ensimmäisenä.‍
3 Valitse OK.‍
Voit hallita videotoistoa näytön säätimillä.‍
Videon katseleminen HDMI® liitännän kautta
Laitteen voi liittää ulkoiseen näyttöön HDMI-micro-HDMI
kaapelilla (lisävaruste).‍
1 Käynnistä laite tarvittaessa.‍
2 Avaa suojus À micro-HDMI liitännästä Á.‍
Ennen kuin voit liittää kuulokkeita laitteeseen, sinun on
ostettava lisävarusteena saatava VIRB ääni-videokaapeli.‍ Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/‍outdoor.‍
Kuulokkeiden kautta voit tarkkailla ääntä, kun tallennat videota,
ja kuunnella tallentamaasi videota laitteen TOISTA-kohdassa.‍
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.‍
2 Liitä ääni-videokaapelin mini-USB-liitin laitteen mini-USBliitäntään.‍
3 Kun laitteessa näkyy kehote näyttää videota, valitse Ei.‍
4 Kun laitteessa näkyy kehote käyttää ulkoista mikrofonia,
valitse Ei.‍
5 Liitä kuulokkeet ääni-videokaapelin 3,5 mm:n AUDIO OUT
liitäntään.‍
Irrota ääni-videokaapeli laitteesta, jos haluat lakata käyttämästä
kuulokkeita.‍
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kun laitteeseen on liitetty kuulokkeet, voit säätää
äänenvoimakkuutta.‍
1 Valitse MODE > ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ >
Äänilähtö.‍
2 Voit muuttaa äänenvoimakkuutta valitsemalla ja .‍
3 Valitse OK.‍
Komposiittivideon toistaminen
Ennen kuin voit toistaa komposiittivideota, sinun on ostettava
lisävarusteena saatava VIRB ääni-videokaapeli.‍ Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/‍VIRB.‍ Lisäksi tarvitset RCAkomposiittivideokaapelin ja 3,5 mm:n stereoäänikaapelin.‍
Videota voi toistaa ulkoisessa näytössä käyttämällä
komposiittivideota ja stereoääntä.‍
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.‍
2 Liitä ääni-videokaapelin mini-USB-liitin laitteen mini-USBliitäntään.‍
3 Kun laitteessa näkyy kehote näyttää videota, valitse Kyllä.‍
Laite siirtyy toistotilaan.‍ Toistotilasta ei voi poistua
irrottamatta kaapelia.‍
4 Liitä RCA-komposiittivideokaapeli ääni-videokaapelin
komposiittivideon lähtöliitäntään ja ulkoisen näytön
vapaaseen porttiin.‍
Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli ääni-videokaapelin AUDIO OUT
5
liitäntään ja ulkoisen näytön vapaaseen porttiin.‍
VIHJE: jos ulkoinen näyttö edellyttää RCA-äänituloa, voit
käyttää 3,5 mm:n liitännän ja RCA-liitännän sovitinkaapelia.‍
Valokuvien ja videoiden poistaminen
3 Liitä HDMI kaapelin pienempi pää micro-HDMI porttiin.‍
4 Liitä kaapelin suurempi pää ulkoisen näytön vapaaseen
HDMI porttiin.‍
Laite siirtyy toistotilaan.‍ Toistotilasta ei voi poistua
irrottamatta kaapelia.‍
5 Valitse video valitsemalla ja .‍
6 Valitse OK.‍
Video toistetaan ulkoisessa näytössä.‍
6
1 Valitse MODE > TOISTA.‍
2 Valitse valokuva tai video valitsemalla
3 Valitse OK > .‍
tai
.‍
Jäljet
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.‍ Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.‍ Jos olet pariliittänyt ANT‍+™ tunnistimia
laitteen kanssa, jälkiloki sisältää liitettyjen tunnistimien tiedot.‍
Laite tallentaa jatkuvaa jälkilokia ollessaan käynnissä.‍ Jälki
tallentuu .‍fit-tiedostona muistikortille aina, kun sammutat
laitteen.‍ Laite tallentaa myös erillisen jälkilokin kullekin
videotallenteelle.‍ Videoiden jälkilokit tallentuvat .‍gpx-tiedostoina
Toistaminen
muistikortille aina, kun lakkaat tallentamasta videota.‍ Jälkilokit
sisältävät jälkipistetietoja yhden sekunnin välein.‍
Voit tarkastella .‍gpx- ja .‍fit-jälkilokeja tietokoneessa
BaseCamp™ sovelluksessa.‍ Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍basecamp.‍ Voit myös tarkastella ja ladata .‍fitjälkilokeja kohteeseen Garmin Connect™.‍ Lisätietoja on
osoitteessa http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Tallennetut jälkilokitiedot
Kuhunkin jälkilokin pisteeseen tallennetaan GPS-sijaintisi ja
tiedot käytettävissä olevista tunnistimista.‍ Laite voi tallentaa
näitä tietoluokkia jälkilokiin.‍
• GPS-sijainti
• Nopeus
• Etäisyys lähtöpaikasta
• Aika
• Korkeus
• G-voima
• Syke (yhdistettynä yhteensopivaan sykemittariin)
• Poljinnopeus (yhdistettynä yhteensopivaan
poljinnopeustunnistimeen)
• Lämpötila (yhdistettynä yhteensopivaan
lämpötilatunnistimeen)
Kojelaudat
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Kojelauta on ryhmä tietokenttiä tai -kaavioita laitteen
tunnistimista ja yhdistetyistä ANT‍+ tunnistimista.‍ Kojelaudat
sisältävät reaaliaikaisen ja historiallisen näkymän jälkilokiin
tallennetuista tunnistintiedoista.‍
HUOMAUTUS: kaikki kojelautojen vähimmäis-, enimmäis- ja
keskiarvotiedot nollautuvat, kun laite sammutetaan.‍
Kompassi näyttää nykyisen
kulkusuunnan ja osittaisen
kompassirenkaan.‍ Kompassia voi
käyttää ainoastaan liikkeellä.‍
Ajan kohdassa näkyvät laitteen
käynnistämisestä kulunut aika À,
kellonaika Á ja auringonnousun
tai -laskun aika Â.‍
Nopeuden kohdassa näkyvät
nykyinen nopeus À, keskinopeus
Á ja enimmäisnopeus Â.‍
Korkeuden kohdassa näkyvät
nykyinen korkeus À, enimmäis- ja
vähimmäiskorkeus Á,
korkeuskäyrä Â ja aikaskaala Ã.‍
G-voiman kohdassa näkyvät
nykyinen g-voiman kiihdytys À ja
g-voiman enimmäiskiihdytys Á.‍
Liitettynä vastaavaan tunnistimeen
sykkeen kohdassa näkyvät
nykyinen syke À, enimmäis- ja
vähimmäissyke Á, sykekaavio Â
ja aikaskaala Ã.‍
Liitettynä vastaavaan tunnistimeen
kohdassa tempe näkyvät nykyinen
lämpötila À, enimmäis- ja
vähimmäislämpötila Á,
lämpötilakaavio  ja aikaskaala
Ã.‍
Liitettynä vastaavaan tunnistimeen
poljinnopeuden kohdassa näkyvät
nykyinen poljinnopeus À,
enimmäis- ja
vähimmäispoljinnopeus Á,
poljinnopeuskaavio  ja
aikaskaala Ã.‍
Kojelautojen näyttäminen
Matkan kohdassa näkyvät
kokonaismatka À, -lasku Á ja nousu Â.‍
1 Valitse MODE > KOJELAUTA.‍
2 Voit selata kojelautoja valitsemalla
tai
.‍
ANT‍+ tunnistinten pariliitos
Kun pariliität yhteensopivan ANT‍+ tunnistimen laitteen kanssa,
tunnistimen tiedot sisällytetään jälkilokiin, ja voit tarkastella
tunnistintietojen kojelautoja.‍
1 Käynnistä tunnistin ja tuo se ja laite enintään 10 jalan (3
metrin) päähän toisistaan.‍
2 Valitse laitteesta MODE > ASETUKSET > TUNNISTIMET.‍
3 Valitse laitteessa pariliitettävän tunnistimen tyyppi.‍
Tunnistimen kuvake vilkkuu.‍ Kun kuvake palaa tasaisena,
tunnistin on pariliitetty ja yhdistetty.‍
Kojelaudat
7
Vihjeitä ANT‍+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT‍+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.‍
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT‍+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT‍+ lisävarusteista.‍
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT‍+
lisävarusteesta.‍
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT‍+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan.‍ Tämä tapahtuu automaattisesti,
kun käynnistät Garmin laitteen.‍ Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.‍
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.‍
Pariliitettyjen ANT‍+ tunnistimien unohtaminen
Kun olet pariliittänyt ANT‍+ tunnistimen, laite ei hyväksy tietoja
muista samantyyppisistä tunnistimista.‍ Pariliitetyt tunnistimet on
unohdettava, jotta uuden samantyyppisen voi pariliittää.‍
Valitse MODE > ASETUKSET > TUNNISTIMET > Unohda
kaikki.‍
Laitteen käyttäminen mobiililaitteella
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
VIRB Elite -mallissa.‍
Valokuvien ja videoiden tallennusta voi etäkatsella ja -hallita
yhteensopivassa mobiililaitteessa, jossa on maksuton Garmin
VIRB sovellus.‍ Sovellus muodostaa suoran Wi-Fi yhteyden
VIRB laitteen ja yhteensopivan mobiililaitteen välille.‍ Katso
yhteensopivuustiedot osoitteesta www.garmin.com/‍VIRB tai
mobiililaitteen sovelluskaupasta.‍
1 Asenna tarvittaessa Garmin VIRB sovellus mobiililaitteeseen
sovelluskaupasta.‍
2 Valitse VIRB laitteessa MODE > ASETUKSET > WIFI >
WIFI.‍
VIRB laite siirtyy langattomaan isäntätilaan, ja SSID ja
salasana ilmestyvät laitteen näyttöön.‍
3 Siirry mobiililaitteen langattomiin asetuksiin ja yhdistä
langattomaan verkkoon, joka vastaa VIRB laitteen näytössä
olevaa SSID-tunnusta.‍
Lisätietoja on mobiililaitteen käyttöoppaassa.‍
4 Anna mobiililaitteessa salasana, joka näkyy VIRB laitteen
näytössä.‍
5 Käynnistä Garmin VIRB sovellus mobiililaitteessa.‍
Langattomat lisäasetukset
Kaukosäädin
Voit aloittaa ja lopettaa tallennuksen sekä ottaa kuvia VIRB
laitteella käyttämällä toista yhteensopivaa Garmin laitetta, joka
sisältää langatonta ANT‍+ tekniikkaa, kuten lisävarusteena
saatavaa VIRB kaukosäädintä tai fēnix™ kelloa.‍ Lisäksi VIRB
laitteella voi hallita muita VIRB laitteita.‍
Laitteen etähallinta
1 Valitse VIRB laitteessa MODE > ASETUKSET >
Kaukosäädin.‍
2 Valitse VIRB-tyyppi > Pää-VIRB.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä kaukosäädinlaitteessa VIRB sovellus tai ominaisuus.‍ Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.‍
• Seuraa kaukosäädinlisävarusteessa sen oppaan
pariliitosohjeita.‍
Useiden VIRB laitteiden etähallinta
Kun hallitset useita VIRB laitteita, sinun on valittava VIRB
päälaite.‍ Laitteella hallitaan kaikkia muita VIRB laitteita.‍
Jos käytät kaukosäädinlaitetta useiden VIRB laitteiden kanssa,
kaukosäädinlaitteella hallitaan ainoastaan VIRB päälaitetta.‍
VIRB päälaite ohjaa kaukosäätimestä tulevat komennot muihin
VIRB laitteisiin.‍
1 Valitse kaikissa VIRB laitteissa MODE > ASETUKSET >
Kaukosäädin.‍
2 Valitse VIRB päälaitteessa VIRB-tyyppi > Pää-VIRB.‍
3 Valitse kaikissa muissa VIRB laitteissa VIRB-tyyppi >
Laajennettu VIRB.‍
REC-painikkeella VIRB päälaitteessa aloitetaan ja lopetetaan
videotallennus kaikissa VIRB laitteissa.‍ -painikkeella VIRB
päälaitteessa otetaan kuva kaikilla VIRB laitteilla.‍
4 Jos käytät kaukosäädinlaitetta, valitse vaihtoehto:
• Käynnistä kaukosäädinlaitteessa VIRB sovellus tai ominaisuus.‍ Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.‍
• Seuraa kaukosäädinlisävarusteessa sen oppaan
pariliitosohjeita.‍
8
Voit muuttaa laitteen langattomia isäntäasetuksia.‍ Valitse
MODE > ASETUKSET > WIFI > Lisäasetukset.‍
SSID: määrittää SSID-tunnuksen, josta VIRB laite tunnistetaan
muissa laitteissa.‍
Salasana: määrittää salasanan, jonka avulla muodostetaan
yhteys VIRB laitteeseen.‍
Vianmääritys
Laite ei käynnisty
• Asenna muistikortti (Muistikortin asettaminen).‍
Laite ei käynnisty, jos muistikorttia ei ole asetettu.‍
• Varmista, että akku on asennettu oikein (Akun asentaminen).‍
• Lataa akku täyteen (Litiumioniakun lataaminen).‍
Laitteen näyttö näkyy heikosti
Laitteen heijastava näyttö maksimoi akunkeston ja on
luettavissa suorassa auringonvalossa.‍ Näytössä ei ole
taustavaloa, ja se tarvitsee ympäristön valoa, jotta sitä voi
lukea.‍ Jos näyttö on tumma tai se näkyy heikosti, lisää
ympäristön valoa tai siirry valoisampaan paikkaan.‍
Kojelaudoista puuttuu tietoja
Kojelaudat ovat käytettävissä ainoastaan VIRB Elite laitteissa
(Kojelaudat).‍ Jotkin kojelautatiedot edellyttävät tunnistimien
käyttöönottoa tai pariliitosta.‍
• Ota GPS käyttöön (Järjestelmäasetukset) ja mene paikkaan,
jossa on esteetön näköyhteys taivaalle.‍
Sijainti-, nopeus- matka- ja korkeustietoihin tarvitaan GPSsignaalia.‍
• Liitä lisää ANT‍+ tunnistimia (ANT‍+ tunnistinten pariliitos).‍
Jotkin kojelaudat ovat käytettävissä ainoastaan, kun
yhteensopiva ANT‍+ tunnistin on liitetty.‍
Videotallenteet eivät näytä tasaisilta
• Jos videotallenteet näyttävät täriseviltä, ota kuvanvakautus
käyttöön valitsemalla MODE > ASETUKSET >
LISÄASETUKSET > Vakain.‍
Kaukosäädin
• Jos videotallenteet nykivät tai kuvia jää välistä, asenna
vähintään luokan 10 microSD muistikortti (Muistikortin
asettaminen).‍
Laite edellyttää vähintään luokan 10 muistikorttia tasaisen
teräväpiirtovideon kuvaamiseen.‍
• Ota käyttöön Virransäästö järjestelmäasetuksista
(Järjestelmäasetukset).‍
• Käynnistä ja sammuta laite REC-painikkeesta (Laitteen
käynnistäminen ja sammuttaminen REC-painikkeesta).‍
• Käytä automaattista tallennusta (Videoasetukset).‍
Laite sammuu, kun lopetan
videotallennuksen
Laitteen huoltaminen
Jos käynnistät laitteen työntämällä REC-painiketta linssiä kohti,
laite sammuu, kun työnnät REC-painiketta poispäin linssistä.‍
Tämä maksimoi akunkeston, koska laite sammuu, kun se ei
tallenna.‍
Laitteen tiedot
Järjestelmäasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ.‍
GPS: määrittää laitteen vastaanottamaan GPSsatelliittisignaaleja.‍ Tallennettaessa mahdollistaa GPSvastaanoton ainoastaan, kun kamera tallentaa videota (vain
VIRB Elite).‍
HUOMAUTUS: GPS-asetuksen on oltava Käytössä, jotta
Automaattinen tallennus toimii.‍
Tallennusvalo: sytyttää tai sammuttaa tallennusvalon.‍
Äänet: äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.‍
Virransäästö: sammuttaa laitteen automaattisesti, kun sitä ei
ole käytetty viiteen minuuttiin.‍
Aika/päiväys: määrittää ajan ja päiväyksen muodon.‍
Yksikkö: mittayksiköiden määrittäminen.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
Nollaa asetukset: palauttaa laitteen oletusasetukset.‍
Tietoja: näyttää tärkeitä tietoja ohjelmistosta ja laitetunnuksen.‍
Aika- ja päiväysasetukset
Valitse MODE > ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ > Aika/
päiväys.‍
Aika: määrittää ajan.‍
HUOMAUTUS: VIRB Elite laitteet määrittävät ajan
automaattisesti, kun GPS otetaan käyttöön.‍
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.‍
Päiväys: määrittää päiväyksen.‍
HUOMAUTUS: VIRB Elite laitteet määrittävät päiväyksen
automaattisesti, kun GPS otetaan käyttöön.‍
Päivämäärämuoto: määrittää laitteen näyttämään päiväykset
muodossa KK/PP/VV tai PP/KK/VV.‍
Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.‍
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan (vain VIRB Elite).‍
Muistikortin tyhjentäminen
ILMOITUS
Poistettuja tietoja ei voi palauttaa.‍
Laitteeseen asennetulta muistikortilta voi poistaa kaikki
valokuvat, videot ja muut tiedot.‍
Valitse MODE > ASETUKSET > KORTTI > Tyhjennä > OK.‍
Akun virran säästäminen
HUOMAUTUS: GPS- ja ANT™ ominaisuuden käyttäminen ei
vaikuta akunkestoon merkittävästi.‍
• Poista Wi-Fi käytöstä.‍
Laitteen tiedot
ILMOITUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja
hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan.‍ Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.‍
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta.‍ Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.‍
Laitteen puhdistaminen
ILMOITUS
Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla.‍ Kuivan liinan käyttäminen
voi vahingoittaa linssin huurtumisen estävää pinnoitetta.‍
Pyyhi laite pehmeällä, naarmuttamattomalla kankaalla, joka
on kostutettu vedellä tai alkoholilla.‍
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.‍
• .‍gpx-jälkitiedostot (vain toisto).‍
• .‍jpeg-valokuvatiedostot.‍
• .‍mp4-videotiedostot.‍
• .‍fit-tiedostot vietäviksi kohteeseen Garmin Connect (vain
toisto).‍
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.‍
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.‍
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.‍
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows®
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac® tietokoneissa liitettynä taltiona.‍
Tuki ja päivitykset
Näitä laitteen työkaluja ja palveluja voit käyttää helposti Garmin
VIRB sovelluksessa.‍
• Tallennettujen videoiden tarkistaminen ja muokkaaminen
• Jälkilokien tarkistaminen
• Jälkilokien yhdistäminen tallennettuihin videoihin
• Ohjelmistojen ja ominaisuuksien päivitykset
Garmin VIRB sovellus on saatavissa Windows ja Mac
tietokoneisiin.‍ Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍VIRB.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 3 tuntia
9
Vedenkestävyys
Vesitiivis IEC 60529 IPX7 -standardin
mukaan
Käyttölämpötila
-15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Wi-Fi IEEE 802.‍11 b/g, 2,4 GHz
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
10
Laitteen tiedot
Hakemisto
tietojen tallentaminen 9
tietokone, liittäminen 9
A
U
aika
asetukset 9
vyöhykkeet ja muodot 9
akku 1, 9
asentaminen 1
käyttöikä 9
lataaminen 1
ANT‍+ tunnistimet 3
pariliitos 7, 8
unohtaminen 8
asetukset 9
USB
massamuistitila 9
tiedostojen siirtäminen 9
G
GPS 7
asetukset 3, 9
H
HDMI ulostulo 6
J
jäljet 6, 7, 9
järjestelmäasetukset 9
K
kamera
asetukset 3, 5
etsin 3
itselaukaisin 5
katselukulma 4
suuntaus 4
tilat 3
vesivaaka 3
kaukosäädin 8
kieli 9
kojelaudat 7, 8
korkeus 7
kuulokkeet, yhdistäminen 6
V
valokuvat
asetukset 4, 5
ottaminen 5
tarkasteleminen 6
vedenkestävyys 9
vianmääritys 8–10
video
asetukset 3, 4
muokkaaminen 9
silmukka 5
tallentaminen 3–5
toistaminen 6
ulostulo 6
viive 5
virtapainike 2, 3
W
Wi-Fi 3, 8
yhdistäminen 8
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 6
äänet 9
L
laite, painikkeet 2
laitteen kiinnittäminen 2
laitteen puhdistaminen 9
laitteen tunnus 9
lataaminen 1
lisävarusteet 8, 10
lämpötila 7, 9
M
microSD kortti. Katso muistikortti
mikrofoni, yhdistäminen 5
muistikortti 1
N
nopeus 7
O
ohjelmisto
päivittäminen 9
versio 9
P
painikkeet 2
pariliitos, ANT‍+ tunnistimet 8
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 9
kuvat 6
videot 6
poljinnopeus 7
S
siirtäminen, tiedostot 9
syke 7
T
tekniset tiedot 9
telineet, valinnainen 2
tiedostot, siirtäminen 9
tiedot, siirtäminen 9
Hakemisto
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising